Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD AGB 16/05072-169 25 Offl §25 2017/03/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD ARO07 16/05074-219 25 Offl §25 2017/03/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE ARO07 16/05074-220 25 Offl §25 2017/03/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD ARO07 16/05074-221 25 Offl §25 2017/03/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE ARO07 16/05074-222 25 Offl §25 2017/03/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD ARO07 16/05074-223 25 Offl §25 2017/03/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE ARO07 16/05074-224 25 Offl §25 2017/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD ARO07 16/05077-107 25 Offl §25 2017/03/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - TILBUD AGB 16/05078-112 25 Offl §25 2017/03/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05078-113 25 Offl §25 2017/03/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - TILBUD AGB 16/05078-114 25 Offl §25 2017/03/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05078-115 25 Offl §25 2017/03/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - TILBUD AGB 16/05078-116 25 Offl §25 2017/03/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05078-117 25 Offl §25 2017/03/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - TILBUD AGB 16/05078-118 25 Offl §25 2017/03/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05078-119 25 Offl §25 2017/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - SØKNAD AGB 16/05078-120 25 Offl §25 2017/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - SØKNAD AGB 16/05078-121 25 Offl §25 2017/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN MYRDALVN/EIDEVN - SØKNAD ARO07 16/05080-092 25 Offl §25 2017/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - SØKNAD JBR04 16/05081-115 25 Offl §25 2017/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - SØKNAD JBR04 16/05081-116 25 Offl §25 2017/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-274 25 Offl §25 2017/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - SØKNAD JBR04 16/05083-107 25 Offl §25 2017/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - SØKNAD AGB 16/05085-184 25 Offl §25 2017/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - SØKNAD AGB 16/05085-185 25 Offl §25 2017/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - SØKNAD JBR04 16/05086-116 25 Offl §25 2017/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-158 25 Offl §25 2017/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-159 25 Offl §25 2017/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-160 25 Offl §25 2017/03/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-146 25 Offl §25 2017/03/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-147 25 Offl §25 2017/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-156 25 Offl §25 2017/03/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - TILBUD AGB 16/05100-157 25 Offl §25 2017/03/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05100-158 25 Offl §25 2017/03/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - TILBUD AGB 16/05100-159 25 Offl §25 2017/03/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05100-160 25 Offl §25 2017/03/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - TILBUD AGB 16/05100-161 25 Offl §25 2017/03/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05100-162 25 Offl §25 2017/03/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - TILBUD AGB 16/05100-163 25 Offl §25 2017/03/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05100-164 25 Offl §25 2017/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-165 25 Offl §25 2017/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05102-147 25 Offl §25 2017/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-123 25 Offl §25 2017/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-124 25 Offl §25 2017/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ARO07 16/05186-186 25 Offl §25 2017/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ARO07 16/05187-208 25 Offl §25 2017/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ARO07 16/05187-209 25 Offl §25 2017/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ARO07 16/05187-210 25 Offl §25 2017/03/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-092 25 Offl §25 2017/03/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-093 25 Offl §25 2017/03/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-094 25 Offl §25 2017/03/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-095 25 Offl §25 2017/03/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-096 25 Offl §25 2017/03/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-097 25 Offl §25 2017/03/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-098 25 Offl §25 2017/03/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER - SØKNAD BLI01 17/00751-011 25 Offl §25 2017/03/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER - SØKNAD BLI01 17/00751-012 25 Offl §25 2017/03/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER - SØKNAD BLI01 17/00751-013 25 Offl §25 2017/03/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER - SØKNAD BLI01 17/00751-014 25 Offl §25 2017/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER I NATTJENESTEN KARMØY. - SØKNAD ARO07 17/00752-002 25 Offl §25 2017/03/04
I SEN REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTSTILLING DIGITALISERING - SØKNAD MMW 17/00754-015 25 Offl §25 2017/03/04
I SEN REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTSTILLING DIGITALISERING - SØKNAD MMW 17/00754-016 25 Offl §25 2017/03/04
I SEN REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTSTILLING DIGITALISERING - SØKNAD MMW 17/00754-017 25 Offl §25 2017/03/04
I SEN REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTSTILLING DIGITALISERING - SØKNAD MMW 17/00754-018 25 Offl §25 2017/03/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER TRYGGE BARN PÅ SKOLEVEG - SØKNAD BLI01 17/00756-015 25 Offl §25 2017/03/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 80 - 100 % VIKARIAT - SØKNAD BLI01 17/00930-005 25 Offl §25 2017/03/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 80 - 100 % VIKARIAT - SØKNAD BLI01 17/00930-006 25 Offl §25 2017/03/04