Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 118/16 - MYKLABUST - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/1025 - 118/16 - DELEGERT VEDTAK DELINGSTILLATELSE TILLEGGSJORD JORDLOVEN Einar Bernt Vaage HHU 16/04248-005 2017/03/03
U TEK 118/16 - MYKLABUST - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/1025 - 118/16 - DELINGSTILLATELSE PBL, MED OPPMÅLINGSFORRETNING FOR GRUNNEIENDOM Einar Bernt Vaage HHU 16/04248-006 2017/03/03
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/03
I TEK 102/207 - VESTHEIMVEGEN, BYGNES. NYBYGG, FORRETNINGSLOKALE - 102/207 - REVIDERT SITUASJONSPLAN Eskild Kvala AS HPE 16/01328-037 2017/03/03
U TEK 15/1526 - ENGVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - 15/1526 - FERDIGATTEST - NYBYGG ENEBOLIG S O Lund AS JKV 15/04236-014 2017/03/03
U TEK 66/477 - VALBERGBAKKEN, AUSTREIM. BRUKSENDRING BOLIG, LEILIGHET I UNDERETASJEN - 66/477 - FERDIGATTEST Frank Steeven Spiik KMY 17/00495-004 2017/03/03
U TEK 85/313 - HELGANESVEGEN, UTVIK, NYBYGG 4-MANNSBOLIG - 85/313 - FERDIGATTEST Petter J. Rasmussen AS KMY 09/00589-032 2017/03/03
U TEK 66/906 - ASALDALBAKKEN, AUSTREIM. NYBYGG GARASJE MED BOD - 66/906 -FERDIGATTEST Jan Thore Fresi KMY 11/02903-005 2017/03/03
U TEK 5/364 - SLETTAVEGEN, VEA. TILBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE - 5/364 - FERDIGATTEST Siv Varne KMY 16/03684-004 2017/03/03
I TEK 64/1557 OG 64/1558 - STANGALAND - RIVING BOLIG, OPPARBEIDELSE AV PARKERING, VEG OG ANLEGG OG NYBYGG REKKEHUS MED 2 BOLIGER OMRÅDE BK4 - 64/164 - BELIGGENHETSKONTROLL - KOORDINATER RH Oppmåling Rune Hemnes GER01 16/02124-012 2017/03/03
I TEK 148/138 - DJUVAVEGEN, NORHEIM. NYBYGG GARASJE OG UTESTUE - 148/138 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Johnny Ragnar Ulveraker KMY 15/02371-006 2017/03/03
I TEK 15/2436 - 15/2437 - 15/2438 - ODDABAKKEN, ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS, TOMT 5, 6 OG 7 - 15/2436 OG 15/2437 - GARANTI FOR FERDIGSTILLELSE - NR. 00935-02-1757813 NOK 200 000,- (IKKE ORIGINAL) Trygve J Sjøen AS KMY 15/00053-008 2017/03/03
I TEK 102/14 OG 102/36 - LONGANESVEGEN, BYGNES - SØKNAD OM DIVERSE ALLEREDE OPPFØRTE TILTAK - 102/14 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Eskild Kvala AS JKV 15/04003-019 2017/03/03
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN - KONKRET BOLIG RBE08 17/00252-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/03
U SKU PERSONALMAPPE - TILBUD BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/03
U TEK 79/206 - VISNESVEGEN, VISNES - BRUKSENDRING TIL ANNEN SKOLEBYGNING - RAMMETILLATELSE - 79/206 - VISNESVEGEN, VISNES - BRUKSENDRING TIL ANNEN SKOLEBYGNING Vikanes Bungum Arkitekter AS KIS 16/05050-007 2017/03/03
I TEK 133/10 - FEØY - UTSLIPPSTILLATELSE RØRLEGGERMELD: SAK 17/957 - 133/10 - (KOPIMOTTAKER) TILLATELSE TIL ETABLERING AV PUMPELEDNING Karmsund Havn IKS OHA 17/00954-002 2017/03/03
I TEK 4/478 - EKRENE, MUNKAJORD - RIVING EKSISTERENDE BOLIG OG NYBYGG ENEBOLIG - 4/478 - REDEGJØRELSE VEDR. STIKK OG IGANGSETTING Reidar Kvilhaug IGR 16/01899-012 2017/03/03
U TEK 119/64 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/1034 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 119/64 - MYKJE - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM Ralf Schöpwinkel EDH 17/00883-003 2017/03/03
I TEK 107/25 - FOSNAVÅGEN, LINDØY,SØKNAD OM UTFYLLING I SJØ/ UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE - 107/25 - UTTALELSE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FLYTEBRYGGE OG UTFYLLING I SJØ Fylkesmannen i Rogaland EDH 17/00471-005 2017/03/03
U TEK 117/7 - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - SMIL-TILSKUDD, DELEGERT VEDTAK - 117/7 - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET Jon Egil Frette LKS 17/00745-002 2017/03/03
U TEK 2/399 - SÆVIK - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - TOMT 6 - 2/399 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Hellvik Hus Karmøy AS KMY 16/02564-007 2017/03/03
U TEK 2/400 - SÆVIK - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - TOMT 7 - 2/400 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Hellvik Hus Karmøy AS KMY 16/02571-007 2017/03/03
U TEK 146/47 - BØNESVEGEN, BØ. TILBYGG ENEBOLIG OG GARASJE, LEVEGG OG TERRASSE - TILLATELSE TIL ENDRING - 146/47 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Edward Miroslaw Koczwara KIS 11/01651-010 2017/03/03
U TEK 2/401 - SÆVIK - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - TOMT 8 - 2/401 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Hellvik Hus Karmøy AS KMY 16/02574-007 2017/03/03
U TEK 5/291 - BLEIKMYRVEGEN, VEA - SKILT - 5/291 - FERDIGATTEST Brand Factory Norge AS KMY 16/00632-005 2017/03/03
U TEK 86/23 - AVALDSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/1027 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 86/23 - AVALDSNES - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM Karmøy Kommune Teknisk Etat EDH 17/00877-003 2017/03/03
U TEK 64/690 - SOLSTRANDVEGEN, STANGALAND - TILBYGG BOLIG - HAGESTUE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 64/690 - TILLATELSE Alfhild Tove Larsen EDH 16/05036-004 2017/03/03
U TEK GRAVESØKNAD - VANNBRUDD VED BERGVEGEN 1 - SVAR - GRAVESØKNAD - VANNBRUDD VED BERGVEGEN 1 Vassbakk & Stol AS KSU01 17/00972-002 2017/03/03
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT- 66/852/0/7 - 66/852/0/5 - 75/9/0/1 - SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSTAKST FOR 3 EIENDOMMER - 66/852/0/7 - 66/852/0/5 - 75/9/0/1 Ole Petter Kallevik JMJ03 15/01868-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/03/03
U TEK 66/328 - ØSTREMBRUVEGEN, AUSTREIM, FASADEENDRING BOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 66/328 - TILLATELSE Vegard Ness EDH 17/00886-002 2017/03/03
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE SWI 17/00567-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/03
U TEK 148/55 - SALHUSVEGEN, NORHEIM - TILBYGG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 148/55 - SALHUSVEGEN, NORHEIM - TILBYGG Aina Haugen IGR 16/01269-006 2017/03/03
U SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2017 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL KONTANTSTØTTE GKH01 17/00024-018 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/03/03
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.02.17 T.O.M 30.06.17 Ann-Kristin Mulvik RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/03
U TEK STARTLÅN - DELUTBETALING - TILSKUDD TIL UTBEDRING RBE08 16/03615-007 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/03/03
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2016 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - ØNSKER Å FRATRE STIPENDAVTALE Miriam Vikingstad Tjøsvoll SALF 16/00005-147 2017/03/03
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.02.17 T.O.M 30.06.17 Eline Kvinnesland RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/03
U TEK 64/392 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - HELE GRUNNEIENDOMMEN - 64/392 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING TIL NABOPARTER Iselin Karina Sterri Rundhaug ALA04 17/00048-024 2017/03/03
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 07.02.17 T.O.M 21.06.17 Ranveig Størkersen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/03
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 07.01.17 T.O.M 30.06.17 Tone Grasdal RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/03
U TEK 117/7 - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - 117/7 - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET Fylkesmannen I Rogaland LKS 17/00745-003 2017/03/03
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 16.02.16 T.O.M 31.07.17 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/03
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - TILSKUDD TIL TILPASNING RBE08 17/00104-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/03
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND RUNDHAUG, INGRID SOFIE Ingrid Sofie Rundhaug SALF 17/00009-011 2017/03/03
U TEK OMKLASSIFISERING AV FYLKESVEGER TIL KOMMUNALE VEGER - OMKLASSIFISERING FYLKESVEGNETT - UTTALELSE FRA KARMØY KOMMUNE Rogaland fylkeskommune HPE 12/01320-018 2017/03/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - TILBUD JBR04 16/05071-109 25 Offl §25 2017/03/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05071-110 25 Offl §25 2017/03/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - TILBUD JBR04 16/05071-111 25 Offl §25 2017/03/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05071-112 25 Offl §25 2017/03/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - TILBUD JBR04 16/05071-113 25 Offl §25 2017/03/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05071-114 25 Offl §25 2017/03/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - TILBUD JBR04 16/05071-115 25 Offl §25 2017/03/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05071-116 25 Offl §25 2017/03/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - TILBUD JBR04 16/05071-117 25 Offl §25 2017/03/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05071-118 25 Offl §25 2017/03/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - SØKNAD JBR04 16/05071-119 25 Offl §25 2017/03/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD AGB 16/05072-168 25 Offl §25 2017/03/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD ARO07 16/05074-204 25 Offl §25 2017/03/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE ARO07 16/05074-205 25 Offl §25 2017/03/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD ARO07 16/05074-206 25 Offl §25 2017/03/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE ARO07 16/05074-207 25 Offl §25 2017/03/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD ARO07 16/05074-208 25 Offl §25 2017/03/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE ARO07 16/05074-209 25 Offl §25 2017/03/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD ARO07 16/05074-210 25 Offl §25 2017/03/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE ARO07 16/05074-211 25 Offl §25 2017/03/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD ARO07 16/05074-212 25 Offl §25 2017/03/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE ARO07 16/05074-213 25 Offl §25 2017/03/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD ARO07 16/05074-214 25 Offl §25 2017/03/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE ARO07 16/05074-215 25 Offl §25 2017/03/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD ARO07 16/05074-216 25 Offl §25 2017/03/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE ARO07 16/05074-217 25 Offl §25 2017/03/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ARO07 16/05074-218 25 Offl §25 2017/03/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - SØKNAD JBR04 16/05076-127 25 Offl §25 2017/03/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD ARO07 16/05077-106 25 Offl §25 2017/03/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - SØKNAD AGB 16/05078-111 25 Offl §25 2017/03/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ARO07 16/05079-192 25 Offl §25 2017/03/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ARO07 16/05079-193 25 Offl §25 2017/03/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN MYRDALVN/EIDEVN - SØKNAD ARO07 16/05080-091 25 Offl §25 2017/03/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - SØKNAD JBR04 16/05081-112 25 Offl §25 2017/03/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - SØKNAD JBR04 16/05081-113 25 Offl §25 2017/03/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - SØKNAD JBR04 16/05081-114 25 Offl §25 2017/03/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-263 25 Offl §25 2017/03/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD AGB 16/05082-264 25 Offl §25 2017/03/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05082-265 25 Offl §25 2017/03/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD AGB 16/05082-266 25 Offl §25 2017/03/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05082-267 25 Offl §25 2017/03/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD AGB 16/05082-268 25 Offl §25 2017/03/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05082-269 25 Offl §25 2017/03/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-270 25 Offl §25 2017/03/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD AGB 16/05082-271 25 Offl §25 2017/03/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05082-272 25 Offl §25 2017/03/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-273 25 Offl §25 2017/03/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - SØKNAD JBR04 16/05083-106 25 Offl §25 2017/03/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - SØKNAD JBR04 16/05084-125 25 Offl §25 2017/03/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - SØKNAD AGB 16/05085-181 25 Offl §25 2017/03/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - TILBUD AGB 16/05085-182 25 Offl §25 2017/03/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05085-183 25 Offl §25 2017/03/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - SØKNAD JBR04 16/05086-115 25 Offl §25 2017/03/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-157 25 Offl §25 2017/03/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - SØKNAD BLI01 16/05120-057 25 Offl §25 2017/03/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - TILBUD AGB 16/05100-149 25 Offl §25 2017/03/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05100-150 25 Offl §25 2017/03/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - TILBUD AGB 16/05100-151 25 Offl §25 2017/03/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05100-152 25 Offl §25 2017/03/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - TILBUD AGB 16/05100-153 25 Offl §25 2017/03/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05100-154 25 Offl §25 2017/03/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-155 25 Offl §25 2017/03/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05101-159 25 Offl §25 2017/03/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05102-145 25 Offl §25 2017/03/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05102-146 25 Offl §25 2017/03/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-122 25 Offl §25 2017/03/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - SØKNAD AGB 16/05133-148 25 Offl §25 2017/03/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - SØKNAD AGB 16/05133-149 25 Offl §25 2017/03/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - SØKNAD AGB 16/05133-150 25 Offl §25 2017/03/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ARO07 16/05186-185 25 Offl §25 2017/03/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ARO07 16/05187-206 25 Offl §25 2017/03/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ARO07 16/05187-207 25 Offl §25 2017/03/03
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-130 25 Offl §25 2017/03/03
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-131 25 Offl §25 2017/03/03
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-132 25 Offl §25 2017/03/03
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-133 25 Offl §25 2017/03/03
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT SERVICEFAG - BEKREFTELSE MMW 17/00282-023 25 Offl §25 2017/03/03
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT SERVICEFAG - BEKREFTELSE MMW 17/00282-024 25 Offl §25 2017/03/03
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT SERVICEFAG - BEKREFTELSE MMW 17/00282-025 25 Offl §25 2017/03/03
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT SERVICEFAG - BEKREFTELSE MMW 17/00282-026 25 Offl §25 2017/03/03
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT SERVICEFAG - BEKREFTELSE MMW 17/00282-027 25 Offl §25 2017/03/03
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT SERVICEFAG - BEKREFTELSE MMW 17/00282-028 25 Offl §25 2017/03/03
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT SERVICEFAG - BEKREFTELSE MMW 17/00282-029 25 Offl §25 2017/03/03
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT SERVICEFAG - BEKREFTELSE MMW 17/00282-030 25 Offl §25 2017/03/03
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT SERVICEFAG - BEKREFTELSE MMW 17/00282-031 25 Offl §25 2017/03/03
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT SERVICEFAG - BEKREFTELSE MMW 17/00282-032 25 Offl §25 2017/03/03
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT SERVICEFAG - BEKREFTELSE MMW 17/00282-033 25 Offl §25 2017/03/03
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT SERVICEFAG - BEKREFTELSE MMW 17/00282-034 25 Offl §25 2017/03/03
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT SERVICEFAG - BEKREFTELSE MMW 17/00282-035 25 Offl §25 2017/03/03
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT SERVICEFAG - BEKREFTELSE MMW 17/00282-036 25 Offl §25 2017/03/03
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT SERVICEFAG - BEKREFTELSE MMW 17/00282-037 25 Offl §25 2017/03/03
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT SERVICEFAG - BEKREFTELSE MMW 17/00282-038 25 Offl §25 2017/03/03
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT SERVICEFAG - BEKREFTELSE MMW 17/00282-039 25 Offl §25 2017/03/03
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT SERVICEFAG - BEKREFTELSE MMW 17/00282-040 25 Offl §25 2017/03/03
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT SERVICEFAG - BEKREFTELSE MMW 17/00282-041 25 Offl §25 2017/03/03
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING KONTOR OG ADMINISTRASJONSFAGET - BEKREFTELSE MMW 17/00283-016 25 Offl §25 2017/03/03
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING KONTOR OG ADMINISTRASJONSFAGET - BEKREFTELSE MMW 17/00283-017 25 Offl §25 2017/03/03
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING KONTOR OG ADMINISTRASJONSFAGET - BEKREFTELSE MMW 17/00283-018 25 Offl §25 2017/03/03
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING KONTOR OG ADMINISTRASJONSFAGET - BEKREFTELSE MMW 17/00283-019 25 Offl §25 2017/03/03
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING KONTOR OG ADMINISTRASJONSFAGET - BEKREFTELSE MMW 17/00283-020 25 Offl §25 2017/03/03
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING KONTOR OG ADMINISTRASJONSFAGET - BEKREFTELSE MMW 17/00283-021 25 Offl §25 2017/03/03
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING KONTOR OG ADMINISTRASJONSFAGET - BEKREFTELSE MMW 17/00283-022 25 Offl §25 2017/03/03
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING KONTOR OG ADMINISTRASJONSFAGET - BEKREFTELSE MMW 17/00283-023 25 Offl §25 2017/03/03
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING KONTOR OG ADMINISTRASJONSFAGET - BEKREFTELSE MMW 17/00283-024 25 Offl §25 2017/03/03
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING KONTOR OG ADMINISTRASJONSFAGET - BEKREFTELSE MMW 17/00283-025 25 Offl §25 2017/03/03
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING KONTOR OG ADMINISTRASJONSFAGET - BEKREFTELSE MMW 17/00283-026 25 Offl §25 2017/03/03
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING KONTOR OG ADMINISTRASJONSFAGET - BEKREFTELSE MMW 17/00283-027 25 Offl §25 2017/03/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - BEKREFTELSE BLI01 17/00422-069 25 Offl §25 2017/03/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - BEKREFTELSE BLI01 17/00422-070 25 Offl §25 2017/03/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - BEKREFTELSE BLI01 17/00422-071 25 Offl §25 2017/03/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - BEKREFTELSE BLI01 17/00422-072 25 Offl §25 2017/03/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - BEKREFTELSE BLI01 17/00422-073 25 Offl §25 2017/03/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - BEKREFTELSE BLI01 17/00422-074 25 Offl §25 2017/03/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - BEKREFTELSE BLI01 17/00422-075 25 Offl §25 2017/03/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - BEKREFTELSE BLI01 17/00422-076 25 Offl §25 2017/03/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - BEKREFTELSE BLI01 17/00422-077 25 Offl §25 2017/03/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - BEKREFTELSE BLI01 17/00422-078 25 Offl §25 2017/03/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - BEKREFTELSE BLI01 17/00422-079 25 Offl §25 2017/03/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - BEKREFTELSE BLI01 17/00422-080 25 Offl §25 2017/03/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - BEKREFTELSE BLI01 17/00422-081 25 Offl §25 2017/03/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - BEKREFTELSE BLI01 17/00422-082 25 Offl §25 2017/03/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - BEKREFTELSE BLI01 17/00422-083 25 Offl §25 2017/03/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - BEKREFTELSE BLI01 17/00422-084 25 Offl §25 2017/03/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - BEKREFTELSE BLI01 17/00422-085 25 Offl §25 2017/03/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - BEKREFTELSE BLI01 17/00422-086 25 Offl §25 2017/03/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - BEKREFTELSE BLI01 17/00422-087 25 Offl §25 2017/03/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - BEKREFTELSE BLI01 17/00422-088 25 Offl §25 2017/03/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - BEKREFTELSE BLI01 17/00422-089 25 Offl §25 2017/03/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - BEKREFTELSE BLI01 17/00422-090 25 Offl §25 2017/03/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - BEKREFTELSE BLI01 17/00422-091 25 Offl §25 2017/03/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - BEKREFTELSE BLI01 17/00422-092 25 Offl §25 2017/03/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - BEKREFTELSE BLI01 17/00422-093 25 Offl §25 2017/03/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - BEKREFTELSE BLI01 17/00422-094 25 Offl §25 2017/03/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - BEKREFTELSE BLI01 17/00422-095 25 Offl §25 2017/03/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - BEKREFTELSE BLI01 17/00422-096 25 Offl §25 2017/03/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - BEKREFTELSE BLI01 17/00422-097 25 Offl §25 2017/03/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - BEKREFTELSE BLI01 17/00422-098 25 Offl §25 2017/03/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - BEKREFTELSE BLI01 17/00422-099 25 Offl §25 2017/03/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - BEKREFTELSE BLI01 17/00422-100 25 Offl §25 2017/03/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - BEKREFTELSE BLI01 17/00422-101 25 Offl §25 2017/03/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - BEKREFTELSE BLI01 17/00422-102 25 Offl §25 2017/03/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - BEKREFTELSE BLI01 17/00422-103 25 Offl §25 2017/03/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - BEKREFTELSE BLI01 17/00422-104 25 Offl §25 2017/03/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - BEKREFTELSE BLI01 17/00422-105 25 Offl §25 2017/03/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - BEKREFTELSE BLI01 17/00422-106 25 Offl §25 2017/03/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - BEKREFTELSE BLI01 17/00422-107 25 Offl §25 2017/03/03
U SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT LØNNINGSKONTORET, 100 % FAST - TILBUD MMW 17/00423-163 25 Offl §25 2017/03/03
U SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT LØNNINGSKONTORET, 100 % FAST - ARBEIDSAVTALE MMW 17/00423-164 25 Offl §25 2017/03/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-086 25 Offl §25 2017/03/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-087 25 Offl §25 2017/03/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-088 25 Offl §25 2017/03/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-089 25 Offl §25 2017/03/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-090 25 Offl §25 2017/03/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-091 25 Offl §25 2017/03/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER - SØKNAD BLI01 17/00751-010 25 Offl §25 2017/03/03
I SEN REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTSTILLING DIGITALISERING - SØKNAD MMW 17/00754-013 25 Offl §25 2017/03/03
I SEN REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTSTILLING DIGITALISERING - SØKNAD MMW 17/00754-014 25 Offl §25 2017/03/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER TRYGGE BARN PÅ SKOLEVEG - SØKNAD BLI01 17/00756-013 25 Offl §25 2017/03/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER TRYGGE BARN PÅ SKOLEVEG - SØKNAD BLI01 17/00756-014 25 Offl §25 2017/03/03
I SEN REKRUTTERINGSSAK YRKESHYGIENIKER - SØKNAD MMW 17/00757-007 25 Offl §25 2017/03/03
I TEK 57/411 - SANDSGATA, SKUDENESHAVN. RIVING OG GJENOPPBYGGING GARASJE, NYBYGG HAGESTUE - 57/411 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Skude Mur AS JHE05 11/02595-004 2017/03/03
I TEK 119/230 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 16/3182 - 119/230 - KRAV OM SAMMENSLÅING Garvik Prosjekt AS JHE 16/02831-004 2017/03/03
I TEK 42/212 - SØRHÅLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/1036 - 42/212 - MOTTATT MANGLER, ERKLÆRING OM VEGRETT Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS VEN 17/00269-004 2017/03/03
I TEK 59/240 - SKIPARVIK, NORDRE KOPERVIK, TILBYGG BOLIG - 59/240 - MOTTATT MANGLER - SØKNADSSKJEMA, DISPENSASJON, GJENPART AV NABOVARSEL, SITUASJONSKART OG TEGNING Elfrid Sigrun Georgsen EDH 17/00878-004 2017/03/03
U HSE PERSONALMAPPE - TILVISING TIL BHT JGL Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/03
I TEK 89/14 - ØYGARDEN, SØNDRE VÅGE - NYBYGG FIREMANNSBOLIG - 89/14 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Øygarden Eiendom AS JHE05 15/02898-020 2017/03/03
I TEK 123/146 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/3619 - PARSELL 12 - 123/160 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverk Tinglysingen MAH 16/04340-002 2017/03/03
I TEK 123/146 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/3619 - PARSELL 11 - 123/159 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverk Tinglysingen MAH 16/04339-002 2017/03/03
U SKU PERSONALMAPPE - 100% MIDLERTIDIG VIKARIAT RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/03
U TEK TILSKUDD TIL TILPASNING - TILSAGN - TILSKUDD TIL TILPASNING RBE08 17/00934-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/03
I TEK 123/146 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/3619 - PARSELL 10 - 123/158 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverk Tinglysingen MAH 16/04338-002 2017/03/03
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM 2.ÅR STUD.HELSE VED RUS OG PSYKISK HELSE Ann Kristin Simonsen MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/03
U SKU PERSONALMAPPE - FORLENGELSE I VIKARIAT RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/03
U TEK 74/14 - KRAV OM RETTING I MATRIKKELEN - 74/1 OG 74/14 - MELDING OM UTFØRT RETTING AV EIENDOMSGRENSER I MATRIKKELEN Johannes Magnus Ytreland HAS 13/00603-003 2017/03/03
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/03
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - 119/85 Garvik Tomteutvikling AS SKM 17/00008-026 2017/03/03
I TEK 123/146 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/3619 - PARSELL 9 - 123/157 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverk Tinglysingen MAH 16/04337-002 2017/03/03
I TEK 123/146 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/3619 - PARSELL 8 - 123/156 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverk Tinglysingen MAH 16/04336-002 2017/03/03
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM LÆRER/MILJØARBEIDER VED VORMEDAL UNGDOMSSKOLE RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/03
U SKU PERSONALMAPPE - 20 000 I TILLEGG SOM SOSIALLÆRER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/03
I TEK 123/146 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/3619 - PARSELL 7 - 123/155 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverk Tinglysingen MAH 16/04334-002 2017/03/03
I TEK 123/146 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/3619 - PARSELL 6 - 123/154 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverk Tinglysingen MAH 16/04333-002 2017/03/03
I TEK 123/146 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/3619 - PARSELL 5 - 123/153 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverk Tinglysingen MAH 16/04332-002 2017/03/03
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING TIL SLUTTET SELSKAP 08.03.2017 Risanger Kjell EVI1 16/05163-031 2017/03/03
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - 5/609 Petter J. Rasmussen AS SKM 17/00008-027 2017/03/03
I TEK 123/146 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/3619 - PARSELL 4 - 123/152 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverk Tinglysingen MAH 16/04331-002 2017/03/03
I TEK 123/146 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/3619 - PARSELL 3 - 123/151 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverk Tinglysingen MAH 16/04330-002 2017/03/03
I TEK 123/146 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/3619 - PARSELL 2 - 123/150 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverk Tinglysingen MAH 16/04329-002 2017/03/03
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/00984-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/03
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELING AV UTLEIEBOLIG/TRYGDELEIELIGHET BMV 16/04409-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/03
I TEK 123/146 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/3619 - PARSELL 1 - 123/149 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverk Tinglysingen MAH 16/04328-020 2017/03/03
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/04409-012 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/03
I TEK 82/238 - HINDARÅKERVEGEN, HINDERÅKER - NYBYGG ENEBOLIG - 82/238 - HINDARÅKERVEGEN, HINDERÅKER - NYBYGG ENEBOLIG Morten Kvåle KIS 17/00983-001 2017/03/03
I TEK 116/4 - KOLNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETING STD: 16/4560 - 116/31 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverk Tinglysingen ALA04 16/05129-004 2017/03/03
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 16/04409-013 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/03
I TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2017 - BEKREFTELSE PÅ ANMELDT FORHOLD - ANMELDELSESNR: 14025839 SKADEVERK - 01.01.17 - KOPERVIK SENTRUM Haugaland og Sunnhordland IBR 17/00629-014 2017/03/03
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON - UTVIDET FORELDREPERMISJON SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/03
I TEK 75/132 - KVALAVÅG - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 13/4042 - 75/180 OG 75/76 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - SAMMENSLÅING Statens Kartverk Tinglysingen HAS 13/04612-012 2017/03/03
U TEK TILSKUDD TIL UTBEDRING - TILSAGN - TILSKUDD TIL UTBEDRING RBE08 17/00529-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/03
I TEK 5/3 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 15/4418 - 5/641 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverk Tinglysingen HAS 17/00386-011 2017/03/03
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - FRIVILLIG AVTALETREKK LEI 16/04537-100 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/03
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 16/00980-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/03
I HSE PERSONALMAPPE - PERMISJONSSØKNAD JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/03
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON OG/ ELLER STIPEND TIL UTDANNING. SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/03
U SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2012 - 2017 - BEKREFTELSE VEDR. KONTANTSTØTTE GKH01 12/03185-418 26 Off.l.26 2017/03/03
I TEK 15/732 - ÅKRAVEGEN, ÅKRA - SEKSJ. 19 - INNGLASSERING AV TERRASSE - 15/732 - ÅKRAVEGEN, ÅKRA - SEKSJ. 19 - INNGLASSERING AV TERRASSE Jonny Vikra KHM 17/01006-001 2017/03/03
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2016 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON OG/ELLER STIPEND TIL UTDANNING Inger Helen Magnussen SALF 16/00005-148 2017/03/03
I HSE PERSONALMAPPE - ENDRET UFØREPENSJON JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/03
I HSE PERSONALMAPPE - INNVILGET MIDLERTIDIG UFØREPENSJON FRA KLP HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/03
U TEK 114/334 OG 114/335 - NORDRE EIKE - OPPMÅLINGSFORRETNING - AJOURFØRING MATRIKKELBREV - 114/334 OG 114/335 - AJOURFØRING MATRIKKELBREV Ivar Økland MAH 17/00849-002 2017/03/03
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM STIPEND JARLE REINERTSEN Jarle Eivind Reinertsen SALF 17/00009-012 2017/03/03
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM STIPEND Charlotte Stava Erland SALF 17/00009-013 2017/03/03
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM STIPEND Kwanruethai Nakornsri SALF 17/00009-014 2017/03/03
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE VIKARIAT 11,97 % SKUDENES BBH AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/03
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - TILSKUDD TIL UTBEDRING RBE08 17/00617-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/03
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - BEHANDLET DRIKKEVANN , TOMASVEGEN 24 - PRØVER TATT DEN 23.01.17 Slab AS BAN01 17/00056-013 2017/03/03
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNADER OM STIPEND DAM, SISSEL THOMASSEN Sissel Thomassen Dam SALF 17/00009-015 2017/03/03
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 5 F.O.M 02.01.17 T.O.M 30.07.17 Grete Mæland RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/03
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - UBEHANDLET DRIKKEVANN , RÅVANN BREKKE - TATT DEN 20.02.17 Slab AS BAN01 17/00056-014 2017/03/03
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM STIPEND - 2017 Evy Torsen Håkonsen SALF 17/00009-016 2017/03/03
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - BEHANDLET DRIKKEVANN , RENVANN BREKKE - TATT DEN 20.02.2017 Slab AS BAN01 17/00056-015 2017/03/03
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 4 F.O.M 31.01.17 Lisa Jeanette Olsen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/03
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - BEHANDLET DRIKKEVANN, MJÅVATNVEGEN 50 - TATT DEN 20.02.2017 Slab AS BAN01 17/00056-016 2017/03/03
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM STIPEND TRAVESIO, BELINDA Belinda Travieso SALF 17/00009-017 2017/03/03
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM STIPEND Sandra Kristin Nikolaisen SALF 17/00009-018 2017/03/03
U TEK 119/64 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/1034 - 119/64 - VEDR. DELINGSSØKNAD Ralf Schöpwinkel EDH 17/00883-004 2017/03/03
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2017 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL FOR ÅRET 2016 SELECT SERVICE PARTNER AS - HAUGESUND LUFTHAVN Select Service Partner AS EVI1 17/00011-007 2017/03/03
U TEK 98/4 - AUSTEVIKVEGEN, AUSTEVIK. SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING. STD: 15/2411 - 98/108 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Gerd Lillian Tjøsvold HAS 15/04713-017 2017/03/03
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT ENGASJEMENT SOM ASSISTENT VED HJEMMETJENESTEN MIDT , NATTJENESTE Gro-Helen Selliken ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/03
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER VED HJEMMETJENESTEN MIDT - NATTTJENESTE Tordis Elen Lilleaas Bauge ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/03
U TEK PLAN 5065 - DETALJREGULERING FOR VORMEDALSVEGEN - SYKKELVEG MED FORTAU SAMT VA-ANLEGG - GODKJENT 6.2.2017 - GODKJENT PLAN 5065 - DETALJREGULERING FOR VORMEDALSVEGEN - SYKKELVEG MED FORTAU SAMT VA-ANLEGG - Haugesund Kommune YSL 14/03400-052 2017/03/03
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/03
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM OMSORGSARBEIDER VED HJEMMETJENESTEN MIDT Veronica Maage MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/03
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 17/00987-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/03
I TEK STARTLÅN - GJELDSBREV - LÅNEAVTALE MED PANTSETTELSESERKLÆRING RBE08 17/00252-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/03
I TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - TILBUD - ARKITEKTFAG Haaland & Thuestad AS JHK 14/01402-200 2017/03/03
U TEK 5/3 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 15/4418 - 5/3 - UNDERRETNING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 15/4418 David Hansen Vea AMJ 17/00386-012 2017/03/03
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 5.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 15.04.17 - T.O.M 15.04.18 Ina Merethe Hustvedt Sztankay JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/03
U TEK 5/3 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 15/4418 - 5/3 - UNDERRETNING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 15/4418 Hans Jostein Vea AMJ 17/00386-013 2017/03/03
U TEK PLAN 5071 - DETALJREGULERING FOR NORDTUNET - 149/322, 323 MFL. - GODKJENT 6.2.2017 - PLAN 5071 - DETALJREGULERING FOR NORDTUNET - 149/322, 323 M.FL. Telenor ASA YSL 15/02174-028 2017/03/03
U TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - SVAR - TILBUD PÅ ARKITEKTFAG VARSEL OM TILDELING Haaland & Thuestad AS JHK 14/01402-201 2017/03/03
U TEK 70/14 - YTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 70/14 - MANGELFULL SØKNAD OM DELING Knut Tjøsvoll HHU 17/00457-003 2017/03/03
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ASSISTENT VED ROP- MOTTAK /OPPFØLGING Eilert Helge Eilertsen HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/03
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 2/244 - BESTILLING AV NABOLISTE - FRADELING KVERNØY, FRANK Frank Kværnøy GEL 17/00012-114 2017/03/03
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 15/732 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGSAK VIKRA, JONNY Jonny Vikra GEL 17/00012-115 2017/03/03
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 21/119 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Hein Arve Varne GEL 17/00012-116 2017/03/03
U SKU KRETSORDNING - FORESPØRSEL OM UTTALELSE FRA PPT VEDRØRENDE SØKNAD OM SKOLEBYTTE Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI 17/00787-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/03
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE SWI 17/00902-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/03