Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING INN BMV 17/00792-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
U TEK 4/410 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KJELL OLAV MUNKEJORD - 4/410 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KJELL OLAV MUNKEJORD S O Lund AS ALS06 17/00793-002 2017/03/01
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 02.02.17 T.O.M 30.06.17 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
U TEK 147/379 - SKUGGABERGVEGEN, MOKSHEIM - TILBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 147/379 - SKUGGABERGVEGEN, MOKSHEIM - TILBYGG ENEBOLIG Byggconsultvest Ronny Johnsen OHA 17/00647-003 2017/03/01
U HSE KRAV OM AVTALE OM TRANSPORT AV SMITTEFARLIG AVFALL - SVAR - OPPSIGELSETID FOR AVTALE OM TRANSPORT AV SMITTEFARLIG AVFALL Borgen Advokatar AS CBE02 17/00576-004 2017/03/01
I TEK 110/21 - FOSNAVEGEN, VÅGA - RIVING - NYBYGG ENEBOLIG - 110/21 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ SØKNAD OM FLYTTING AV AVKØYRSLE Statens Vegvesen Region Vest Leikanger Kontorsted OHA 17/00896-002 2017/03/01
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - TILKALLINGSAVTALE ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
U TEK 91/4 - MATLAND - GJENNOPPBYGGING AV NAUST - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 91/4 - MATLAND - TILLATELSE/M DISP Ola Asbjørn Utvik EDH 16/04901-007 2017/03/01
I TEK 5/572 - SLETTATUNET,VEA, VEAVÅGEN. NYBYGG ENEBOLIG, TOMT 17 - 5/572 - E-POSTKORRESPONDANSE VEDR. FEIL OG MANGLER I SLETTATUNET 40 Advokat Jens Otto Haugland KMY 11/01660-026 2017/03/01
I TEK 133/10 - FEØY - UTSLIPPSTILLATELSE RØRLEGGERMELD: SAK 17/957 - 133/10 - FEØY - UTSLIPPSTILLATELSE RØRLEGGERMELDING SAK: 17/957 Rørlegger'n 1 AS OHA 17/00954-001 2017/03/01
U TEK 129/4 - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - BEITING - SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - JOHN STANGE-RESTAURERING AV GAMMEL KULTURMARK/KYSTLYNGHEI PÅ GNR.129, BNR. 4 I KARMØY John Stange LKS 16/04536-003 2017/03/01
I TEK 100/6 - SØNDRE HÅLAND - BYGNINGSKONTROLL - UTSLIPPSTILLATELSE - 100/6 - STANS AV BIOVAC-SERVICE Biovac Environmental Technology AS ELO 17/00968-001 2017/03/01
U TEK 30/31 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSTAKST - 30/31 Jan Marton Jensen JMJ03 15/01426-003 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/03/01
I TEK 86/68 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES, TILBYGG LAGERHALL - 86/68 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Petter J. Rasmussen AS JHE05 12/01600-004 2017/03/01
U HSE PERSONALMAPPE - ØKNING AV STILLING MAHA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
U TEK 148/371 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/969 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 148/371 - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM Kersti Griffith Nielsen EDH 17/00208-007 2017/03/01
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
I TEK 22/12 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/5496 - 22/12 - UTTALELSE - DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR FRADELING AV BOLIGHUS Fylkesmannen i Rogaland HHU 16/00973-016 2017/03/01
U TEK 17/76 - ÅDLAND. TILBYGG BOLIG - 17/76 - VARSEL OM PÅLEGG OG VARSEL OM ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Lars Arne Valhammer JKV 14/03849-010 2017/03/01
U TEK 15/759 - KLÆHAUGVEGEN, ÅKRA, TILBYGG BOLIG - 15/759 - KLÆHAUGVEGEN, MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Karmøy Begravelsesbyrå EDH 17/00781-002 2017/03/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - SØKNAD JBR04 16/05071-102 25 Offl §25 2017/03/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD AGB 16/05072-165 25 Offl §25 2017/03/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-172 25 Offl §25 2017/03/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ARO07 16/05074-201 25 Offl §25 2017/03/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ARO07 16/05074-202 25 Offl §25 2017/03/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - SØKNAD NFE 16/05075-106 25 Offl §25 2017/03/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - SØKNAD NFE 16/05075-107 25 Offl §25 2017/03/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - SØKNAD NFE 16/05075-108 25 Offl §25 2017/03/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - SØKNAD JBR04 16/05076-125 25 Offl §25 2017/03/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - SØKNAD AGB 16/05078-109 25 Offl §25 2017/03/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN MYRDALVN/EIDEVN - SØKNAD ARO07 16/05080-089 25 Offl §25 2017/03/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN MYRDALVN/EIDEVN - SØKNAD ARO07 16/05080-090 25 Offl §25 2017/03/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - SØKNAD JBR04 16/05081-111 25 Offl §25 2017/03/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-257 25 Offl §25 2017/03/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-258 25 Offl §25 2017/03/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-259 25 Offl §25 2017/03/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - SØKNAD JBR04 16/05084-123 25 Offl §25 2017/03/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - SØKNAD AGB 16/05085-176 25 Offl §25 2017/03/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - SØKNAD AGB 16/05085-177 25 Offl §25 2017/03/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - SØKNAD AGB 16/05085-178 25 Offl §25 2017/03/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - SØKNAD AGB 16/05085-179 25 Offl §25 2017/03/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - SØKNAD JBR04 16/05086-113 25 Offl §25 2017/03/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - SØKNAD JBR04 16/05086-114 25 Offl §25 2017/03/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-150 25 Offl §25 2017/03/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-151 25 Offl §25 2017/03/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-152 25 Offl §25 2017/03/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-153 25 Offl §25 2017/03/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-154 25 Offl §25 2017/03/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-155 25 Offl §25 2017/03/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-144 25 Offl §25 2017/03/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-145 25 Offl §25 2017/03/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOKK- FERIEVIKAR - SØKNAD NFE 16/05099-025 25 Offl §25 2017/03/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-147 25 Offl §25 2017/03/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05102-144 25 Offl §25 2017/03/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-118 25 Offl §25 2017/03/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-119 25 Offl §25 2017/03/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-120 25 Offl §25 2017/03/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - SØKNAD AGB 16/05133-142 25 Offl §25 2017/03/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - SØKNAD AGB 16/05133-143 25 Offl §25 2017/03/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ARO07 16/05187-202 25 Offl §25 2017/03/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ARO07 16/05187-203 25 Offl §25 2017/03/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ARO07 16/05187-204 25 Offl §25 2017/03/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-118 25 Offl §25 2017/03/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-119 25 Offl §25 2017/03/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-120 25 Offl §25 2017/03/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-121 25 Offl §25 2017/03/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-122 25 Offl §25 2017/03/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-123 25 Offl §25 2017/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK PRIVAT ALLMENNLEGEPRAKSIS VED VEAVÅGEN LEGESENTER - INTERVJU MSTA 17/00206-014 25 Offl §25 2017/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK PRIVAT ALLMENNLEGEPRAKSIS VED VEAVÅGEN LEGESENTER - INTERVJU MSTA 17/00206-015 25 Offl §25 2017/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK PRIVAT ALLMENNLEGEPRAKSIS VED VEAVÅGEN LEGESENTER - INTERVJU MSTA 17/00206-016 25 Offl §25 2017/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK PRIVAT ALLMENNLEGEPRAKSIS VED VEAVÅGEN LEGESENTER - INTERVJU MSTA 17/00206-017 25 Offl §25 2017/03/01
I SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT SERVICEFAG - SØKNAD MMW 17/00282-018 25 Offl §25 2017/03/01
I SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING KONTOR OG ADMINISTRASJONSFAGET - SØKNAD MMW 17/00283-013 25 Offl §25 2017/03/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD NFE 17/00420-052 25 Offl §25 2017/03/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD NFE 17/00420-053 25 Offl §25 2017/03/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - SØKNAD BLI01 17/00422-064 25 Offl §25 2017/03/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - SØKNAD BLI01 17/00422-065 25 Offl §25 2017/03/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - GJENVINNINGSFAGET - SØKNAD HASB 17/00424-013 25 Offl §25 2017/03/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-076 25 Offl §25 2017/03/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-077 25 Offl §25 2017/03/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-078 25 Offl §25 2017/03/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-079 25 Offl §25 2017/03/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-080 25 Offl §25 2017/03/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-081 25 Offl §25 2017/03/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER - SØKNAD BLI01 17/00751-008 25 Offl §25 2017/03/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONLIG ASSISTENT 69,64 % - SØKNAD JBR04 17/00753-004 25 Offl §25 2017/03/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR - 2 FASTE STILLINGER - SØKNAD BLI01 17/00755-007 25 Offl §25 2017/03/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR - 2 FASTE STILLINGER - SØKNAD BLI01 17/00755-008 25 Offl §25 2017/03/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR - 2 FASTE STILLINGER - SØKNAD BLI01 17/00755-009 25 Offl §25 2017/03/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER TRYGGE BARN PÅ SKOLEVEG - SØKNAD BLI01 17/00756-007 25 Offl §25 2017/03/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER TRYGGE BARN PÅ SKOLEVEG - SØKNAD BLI01 17/00756-008 25 Offl §25 2017/03/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 80 - 100 % VIKARIAT - SØKNAD BLI01 17/00930-004 25 Offl §25 2017/03/01
I TEK 133/7 - FEØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 15/1354 - 133/7 - ERKLÆRING OM RETTIGHET FRA 133/7 STD: 15/1354 Christiansen Peder AMJ 16/04348-002 2017/03/01
I TEK 59/38 - CARL LUNDBERGS VEG, NORDRE KOPERVIK - RIVING OG NYBYGG GARASJE M/BOD - 59/38 OG 59/101 - MERKNAD TIL NABOVARSEL - PROTEST PÅ BYGGING I GRENSE Reidun I Randin og Ianto G Pierce EDH 17/00937-001 2017/03/01
U TEK 88/232 - NYGÅRD NÆRINGSBYGG BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - VARSEL OM ORDINÆRT TILSYN 88/232 - NYGÅRD NÆRINGSBYGG BRANNFOREBYGGENDE TILSYN Kiwa Teknologisk Institutt AS JHN 12/00072-008 2017/03/01
I TEK 148/347 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - MERKING AV EKSISTERENDE GRENSE - 148/347 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - MERKING AV EKSISTERENDE GRENSE Ragnhild Anita Møller SLA08 17/00938-001 2017/03/01
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 12/393 - SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 12/393 Sture Tveit MSA 15/01310-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/03/01
U TEK 88/191,196 - PARK INN BY RADISSON HAUGESUND AIRPORT BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - VARSEL OM ORDINÆRT TILSYN 88/191,196 - PARK INN BY RADISSON HAUGESUND AIRPORT BRANNFOREBYGGENDE TILSYN Park Inn Haugesund Airport JHN 12/01580-014 2017/03/01
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID LJO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
I SKU FORDELING AV TIDER I SVØMMEHALLER 2017 - SØKNAD OM LEIE AV KARMØYHALLEN BASSENG STOKKASTRAND SKOLE Stokkastrand Skole OFL 17/00002-014 2017/03/01
U TEK 86/212 - TNR SPEDISJON AVD. HUSØY BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - VARSEL OM ORDINÆRT TILSYN 86/212 - TNR SPEDISJON AVD. HUSØY BRANNFOREBYGGENDE TILSYN Tnr Spedisjon AS JHN 12/00473-008 2017/03/01
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE 80 % FAST ÅKRA BBH AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
U TEK 129/4 - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - BEITING - 129/4 - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - BEITING Fylkesmannen I Rogaland LKS 16/04536-004 2017/03/01
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 19.12.16 T.O.M 31.07.17 Espen Baustad Tveit RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
I TEK 31/26 OG 31/4 - HAGA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/2475 - 31/26 OG 31/4 - HAGA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Sissel Austnaberg Bø HHU 17/00939-001 2017/03/01
I HSE KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER - HELSE OG OMSORG - SØKNAD OM TILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER FKS - FORENINGEN FOR KRONISKE SMERTEPASIENTER - AVD.HAUGESUND OG OMEGN Foreningen For Kroniske Smertepasienter Avd. Haugesund og... BSE02 13/00960-102 2017/03/01
U HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE VED MOTTAK AV STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 4 F.O.M 31.01.17 Lisa Jeanette Olsen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
U TEK 148/371 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/969 - 148/371 - VEDR. DELINSSØKNAD Kersti Griffith Nielsen EDH 17/00208-008 2017/03/01
I TEK 122/8 OG 122/10, RØYKSUND. DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING (OPPM. 13/2730,2731,2732) - 122/206 OG 122/151 SAMT 122/207 OG 122/147 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - SAMMENSÅING Statens Kartverk Tinglysingen XXI 12/03839-011 2017/03/01
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE 80 % FAST ÅKRA BBH AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 08.12.16 Ingrid Utvik RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
I TEK 98/4 - AUSTEVIKVEGEN, AUSTEVIK. SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING. STD: 15/2411 - 98/154 OG 98/108 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverk Tinglysingen HAS 15/04713-016 2017/03/01
I HSE KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER - HELSE OG OMSORG - SØKNAD OM TILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER - STØNAD TIL MEDLEMSTUR FKS - FORENING FOR KRONISKE SMERTEPASIENTER - AVD HAUGESUND OG OMEGN Foreningen For Kroniske Smertepasienter Avd. Haugesund og... BSE02 13/00960-103 2017/03/01
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID LJO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 3 F.O.M22.11.16 T.O.M 14.08.17 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
I TEK KRAV ETTER GARANTIER IFB. KONKURS I ØKLANDHUS AS SPAREBANKEN VEST - KORRESPONDANSE - BJØRKEVEGEN KRAV ETTER GARANTIER IFB. KONKURS I ØKLANDHUS AS Jørgen Simonsen MBE03 16/04236-004 2017/03/01
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 15.12.16 T.O.M31.07.17 Ørjan Storesund RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 21.11.16 T.O.M 14.08.17 Kristin Olsen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
I TEK GRUNNERVERV - STANGELAND BARNESKOLE - KORRESPONDANSE - GJELDER SALG AV AREAL TIL KARMØY KOMMUNE, SKOLETOMT I KOPERVIK Ragnhild Grimstvedt MBE03 16/04490-014 2017/03/01
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 16.02.16 T.O.M 31.07.17 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
U HSE REFUSJONER/TILSKOTT INN 2012-2018 - HELSE- OG OMSORG - TILSKOT TIL KOMPETANSEHEVANDE TILTAK FOR LINDRANDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT Fylkesmannen i Rogaland NOS01 12/00929-108 2017/03/01
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID LJO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
U SKU PERSONALMAPPE - 60% STIILING FOM 28.02.17 TOM 31.07.17 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
I SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - UTBETALINGSBREV FOR NORSKTILSKUDD UTBETALT 21.02.2017 TILSKUDD FOR 4. KVARTAL Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ESO 12/00773-174 2017/03/01
I SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - UTBETALINGSBREV FOR NORSKTILSKUDD UTBETALT 21.02.2017 TILSKUDD FOR 1. KVARTAL Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ESO 12/00773-175 2017/03/01
U TEK 148/983 - OASEN NÆRINGSPARK AS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - VARSEL OM ORDINÆRT TILSYN 148/983 - OASEN NÆRINGSPARK AS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN Oasen Næringspark AS JHN 12/00774-020 2017/03/01
I HSE KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER - HELSE OG OMSORG - SØKNAD OM TILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER KARMØY RØDE KORS - OMSORG Karmøy Røde Kors BSE02 13/00960-104 2017/03/01
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID LJO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
I FEL VEDTAK OM TILTAK ETTER OPPLÆRINGSLOVEN §9A-3, JF. §9A-1 - VEDTAK OM TILTAK ETTER OPPLÆRINGSLOVEN §9A-3, JF. §9A-1 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
I SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE KARMØY RØDE KORS - OMSORG Karmøy Røde Kors ANKO 17/00385-024 2017/03/01
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM FORLENGELSE AV EKSTRA RESSURSER RHO 15/03332-213 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
U TEK 75/142 - NESAHAUGEN, YTRALAND - NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - SVAR - 75/142 - VEDR. AVVIK ENEBOLIG Arvid Bergtun KMY 15/03896-017 2017/03/01
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID LJO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
I TEK 5/593 - SLETTEN, VEA - NYBYGG LEVEGG - 5/593 - SLETTEN, VEA - NYBYGG LEVEGG Geir Ytreland EDH 17/00943-001 2017/03/01
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 19.12.16 T.O.M 31.12.17 Fredrik Tungland RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
I TEK TEKNISK PLAN FOR LYNGTUNET - LYNGTUNET - REVISJON AV TEGNING 02-04 Cowi AS BTH04 16/00642-046 2017/03/01
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 09.11.16 T.O.M 31.07.17 Ragnhild Hauge Svendsen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
I SEN SØKNADER OM MIDLER TIL NÆRMILJØUTVALGENE 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - VXVMI2 Håp og Utvikling EIE 17/01152-008 2017/03/01
U TEK 148/306 - OASEN STORSENTER BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - VARSEL OM ORDINÆRT TILSYN 148/306 - OASEN STORSENTER BRANNFOREBYGGENDE TILSYN Oasen Senterforening JHN 12/01555-020 2017/03/01
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - U383WG Haugalandgruppen Av Nrrl OFL 17/00010-126 2017/03/01
U HSE PERSONALMAPPE - INNKALLING MØTE I NÆRVÆRUTVALGET RLA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
U HSE PERSONALMAPPE - PERSONALMAPPE ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 14.12.16 T.O.M 21.06.17 Erlend Osland Kjærgård RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
U TEK 15/749 - IDRETTSVEGEN, ÅKRA, TILBYGG BOLIG - 15/749 - IDRETTSVEGEN, ÅKRA, TILBYGG BOLIG, MANGELFULL SØKNAD I K Gabrielsen KHM 17/00832-002 2017/03/01
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 31.01.17 T.O.M 31.07.17 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - QXEMGF Karmøy Darts Club OFL 17/00010-127 2017/03/01
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 3 F.O.M 23.12.16 T.O.M 31.12.17 Anna Areklett Vikingstad RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM AMMEFRI HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 25.01.17 T.O.M 31.07.17 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
U TEK 13/731 - TJØSVOLL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING 13/731 OG 13/425 OPPM: 17/1269,1270 - 13/731 - TJØSVOLL - MOTTATT UFULLSTENDIG DELING Hans J Rasmussen Prosjekt AS EDH 16/04645-005 2017/03/01
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGHEMMEDE - SVAR - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGHEMMEDE NJO 17/00644-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 15.01.17 T.O.M 15.08.17 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
U TEK 123/146 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/3619 - PARSELL 1 - 123/146 - UNDERRETTING ETTER MATRIKKELFØRING STD: 16/3619 Ansgar Kristiansen MAH 16/04328-018 2017/03/01
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 3 F.O.M 19.12.16 T.O.M 15.07.17 Jonas Gjerdevik RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID LJO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
I SEN FJORD NORGE AS - OVERSENDER PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING 2016 OG VEDTEKTER Fjord Norge AS PVE01 14/02165-002 2017/03/01
U SEN 68/118 - INDRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4574 - 68/445 - MELDING/DELING. OVERSENDELSESBREV TIL TINGLYSING STD: 16/4574 Statens Kartverk Tinglysingen TVI 17/00478-014 2017/03/01
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 29.11.16 Hanne Kristin Hansen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
U SEN GNR/BNR. 117/2, AKSNES. DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING, JNR.130/11 (STD.10/3105) - MELDING 117/97,149. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING OPPMÅLINGSFORRETNING, JNR.130/11 (STD.10/3105) Statens Kartverk Tinglysingen REK 11/01743-004 2017/03/01
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - W6ZTDR 1. Skudeneshavn Sjø Speidergruppe OFL 17/00010-128 2017/03/01
I TEK 146/23 - DRIVEPLIKT - JORDLOVEN § 8 - PARK TERRASSE AS - TILBAKEMELDING - GJELDER OPPFYLLING AV DRIVEPLIKTEN PÅ 146/23 Park Terrasse AS BJP01 15/02320-004 2017/03/01
U TEK 123/146 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/3619 - PARSELL 1 - 123/146 - UNDERRETTING ETTER MATRIKKELFØRING STD: 16/3619 - DELINGSSAK Berge Sag Boligtomter AS MAH 16/04328-019 2017/03/01
I SEN PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Elise Einarsen GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
I TEK 64/690 - SOLSTRANDVEGEN, STANGALAND - TILBYGG BOLIG - HAGESTUE - 64/690 - SOLSTRANDVEGEN, STANGALAND - TILBYGG BOLIG - HAGESTUE Alfhild Tove og Arne Larsen EDH 16/05036-002 2017/03/01
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLAR - FPBHBH Kolnes ungdomslag OFL 17/00010-129 2017/03/01
I SEN PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Ingri Bjordal GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
U SEN PLAN 673 - KOMMUNEDELPLAN FOR KOPERVIK - PLAN 673 - KOMMUNEDELPLAN FOR KOPERVIK Byen Vår Kopervik BA JST 16/04096-016 2017/03/01
U TEK 75/104, 75/130 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 75/104, 75/130 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENFØYNING Petter Ugland Kvalevaag AMJ 16/03423-004 2017/03/01
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 05.12.16 T.O.M 14.07.17 Marita Markhus Tveit BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - CU8BSP Frisk Rideklubb OFL 17/00010-130 2017/03/01
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR: PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 17/00295-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID LJO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
U HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE VED MOTTAK AV STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
I TEK TEKNISK PLAN FOR LYNGTUNET - BYGGEMØTEREFERAT NR. 17 - LYNGTUNET Cowi AS BTH04 16/00642-047 2017/03/01
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID LJO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
I SEN KARMØY NÆRINGSRÅD - INNKALLING TIL ÅRSMØTE - 13.03.17 Karmøy Næringsråd PVE01 16/04462-003 2017/03/01
I TEK 16/111, MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG. NYBYGG GARASJE OG UTVENDIG BOD - 16/111, MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG. NYBYGG GARASJE OG UTVENDIG BOD I K Gabrielsen IGR 17/00951-001 2017/03/01
U TEK 64/107 - SOLSTRAND BARNEVERNSENTER BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - VARSEL OM ORDINÆRT TILSYN 64/107 - SOLSTRAND BARNEVERNSENTER BRANNFOREBYGGENDE TILSYN Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste JHN 12/00911-010 2017/03/01
U TEK 146/23 - DRIVEPLIKT - JORDLOVEN § 8 - PARK TERRASSE AS - TILBAKEMELDING - GJELDER OPPFYLLING AV DRIVEPLIKTEN PÅ 146/23 Park Terrasse AS BJP01 15/02320-005 2017/03/01
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID LJO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 6 F.O.M 01.12.16 T.O.M 14.08.17 Marte Ytreland RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
U TEK 110/5 - FOSNAVEGEN, VÅGA - NYBYGG KÅRBOLIG - 110/5 - MANGELFULL SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Arkitekt Almaas AS JKV 14/04619-033 2017/03/01
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 147/128 - SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 147/128 Arne Bergman JMJ03 15/01298-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/03/01
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - 68TXUY Zoar-Åkrehamn Bedehus OFL 17/00010-131 2017/03/01
I TEK AUTORISASJON - PLANTEVERN 2012-2016 - OVERSENDER KURSBEVIS - HÅNDTERING OG BRUK AV PLANTEVENMIDLER Nils Onar Storesund HHU 12/00916-083 2017/03/01
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.12.16 T.O.M 21.12.16 Eirik Schrøder Thorsen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
I TEK GRUNNERVERV - STANGELAND BARNESKOLE - 64/3 - BEKREFTELSE PANTEFRAFALL Skudenes & Aakra Sparebank MBE03 16/04490-015 2017/03/01
U TEK 86/201 - NORDVEGEN HISTORIESENTER BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - VARSEL OM ORDINÆRT TILSYN 86/201 - NORDVEGEN HISTORIESENTER BRANNFOREBYGGENDE TILSYN Opplev Avaldsnes AS JHN 12/01565-006 2017/03/01
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET TILKALLINGSAVTALE 6 F.O.M 01.10.16 T.O.M 31.07.17 Roger Skulstad Johannessen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
I HSE INTENSJONSAVTALE MED STIFTELSEN KARMSUND ABR-SENTER - INTENSJONSAVTALE MED STIFTELSEN KARMSUND ABR-SENTER Stiftelsen Karmsund Abr-Senter CBE02 17/00952-001 2017/03/01
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID LJO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.12.16 T.O.M 01.08.17 Sara Olsen Tveit RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
I HSE ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING KOMUT VEST - TILDELING AV TILSKUDD TIL KOMUT VEST (VESTLANDSLØFTET) 2017 KOMUT VEST Norsk Helsenett SF SGJ 12/02449-014 2017/03/01
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.01.17 T.O.M 01.02.17 Constantin Lacatus RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
I TEK 17/124 - TEKNISK PLAN FOR BOLIGFELT PÅ ÅDLAND - VEIPROFIL ÅDLAND Odd Hansen Prosjekt AS BTH04 16/01180-015 2017/03/01
U SEN 147/705 - MOKSHEIM - BEGJÆRING OM SEKSJONERING - MELDING/SEKSJONERING 147/705. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/00573-002 2017/03/01
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - SØKNAD OM TILLATELSE TIL SKADEFELLING AV GRÅGÅS Jan Håkon Bårdsen PCH01 12/00690-126 2017/03/01
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - UTTALELSE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE NJO 17/00679-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.01.17 T.O.M 30.08.18 Alf Joakim Rusnes RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
I TEK 64/8 M.FL. - KRAV OM MATRIKKELFØRING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - FV 511 - ÅSEBØEN - LEGENE - GJELDER 64/8 M.FL. - KRAV OM MATRIKKELFØRING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - FV 511 - ÅSEBØEN - LEGENE Statens Vegvesen Region Vest Leikanger Kontorsted HAS 14/02430-005 2017/03/01
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM AMMEFRI HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 20/49 - SVAR - KLAGE PÅ BEREGNING AV FORMUESVERDI - 20/49 Hildur Johanna Grindhaug JMJ03 15/01293-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/03/01
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 3 F.O.M 13.01.17 T.O.M 31.07.17 Anne Terese Bunes RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 09.01.17 T.O.M 14.08.17 Anne Lene Rasmussen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
I SEN KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG POLITISK UTVALG - SAKER SOM GJELDER DETTE - INNKALLING - MØTE I KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG 09.03.17 KL. 17.30 Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS KTV 12/00652-176 2017/03/01
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - EIZGIG Zoar-Åkrehamn Bedehus OFL 17/00010-132 2017/03/01
U SEN VEGLYS OG GATELYS - ERKLÆRING 146/249. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING Statens Kartverk Tinglysingen REK 12/01112-024 2017/03/01
U TEK 4/2 OG 4/104 - VEA SJOARVEG, MUNKAJORD, NYBYGG SOMMERSTUE OG LEVEGG - 4/104 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD David Davidsen EDH 17/00797-002 2017/03/01
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 09.01.17 T.O.M 14.08.17 Hanne Lovise Rasmussen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
U HSE PERSONALMAPPE - INNKALLING TIL SAMTALE MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
I TEK 88/48 - KONG AUGVALDS VEG, AVALDSNES - 88/48 - KONG AUGVALDS VEG, AVALDSNES, TILBYGG BARNEHAGE, KJØKKEN Avaldsnes Barnehage EDH 17/00953-001 2017/03/01
I TEK KRAV OM MATRIKKELFØRING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - FV 47 - T-FORBINDELSEN (NORHEIM-RAGLAMYR-HELLEVIK) - KORRESPONDANSE - GJELDER KRAV OM MATRIKULERING - 149/149 Statens Vegvesen Region Vest Leikanger Kontorsted HME 13/01465-050 2017/03/01
U SEN RAMMEAVTALE RENHOLDSMIDLER OG REKVISITA 2017 - VALG AV LEVERANDØR Kjosavik AS TRS 16/04015-021 2017/03/01
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - VDPVU4 Lykkliga gatan OFL 17/00010-133 2017/03/01
I TEK 133/10 - RØRLEGGERMELDING: UTSLIPPSTILLATELSE - TILTAKSHAVER: CHRISTIANSEN UTSLIPPSSAK 17/954 - 133/10 - RØRLEGGERMELDING: UTSLIPPSTILLATELSE - TILTAKSHAVER: CHRISTIANSEN UTSLIPPSSAK 17/954 Rørlegger'n 1 AS MHV 17/00957-001 2017/03/01
I HSE DAGSENTERTILBUD TIL DEMENTE - TILSKUDD TIL DAGAKTIVITETSTILBUD TIL HJEMMEBOENDE PERSONER MED DEMENS OVER STATSBUDSJETTET 2017, KAPITTEL 761.62 Helsedirektoratet BOER 16/01080-002 2017/03/01
I TEK 43/571 - SEKSJ. 4 - HØYNESTUNET, HØYNES - TILBYGG BOLIG, VINTERHAGE - 43/571 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Karsten Inge Husebø JHE 16/04516-003 2017/03/01
U SEN PLAN 674 - KOMMUNEDELPLAN FOR ÅKREHAMN - PLAN 674 - KOMMUNEDELPLAN FOR ÅKREHAMN Åkrehamn Utviklingsforum JST 16/04097-017 2017/03/01
U SEN PLAN 674 - KOMMUNEDELPLAN FOR ÅKREHAMN - PLAN 674 - KOMMUNEDELPLAN FOR ÅKREHAMN Åkrehamn Vekst JST 16/04097-018 2017/03/01
U SEN PLAN 674 - KOMMUNEDELPLAN FOR ÅKREHAMN - PLAN 674 - KOMMUNEDELPLAN FOR ÅKREHAMN Karmøy Næringsråd JST 16/04097-019 2017/03/01
U HSE ANSKAFFELSE AV TRANSPORT AV SMITTEFARLIG AVFALL - SVAR TIL SPØRSMÅL 01.03.2017 Doffin JRE01 16/04846-012 2017/03/01
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 17/00947-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
U TEK GRUNNERVERV - STANGELAND BARNESKOLE - AVTALE OM GRUNNERVERV - STANGELAND BARNESKOLE Ragnhild Grimstvedt MBE03 16/04490-017 2017/03/01
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT SØRAGADÅ 40, SKUDENESHAVN - SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT SØRAGADÅ 40, SKUDENESHAVN Kjell Pedersen JMJ03 15/01843-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/03/01
U SEN PLAN 675 - KOMMUNEDELPLAN FOR SKUDENESHAVN - PLAN 675 - KOMMUNEDELPLAN FOR SKUDENESHAVN Skudeneshavn Arena JST 16/04098-019 2017/03/01
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 25.11.16 T.O.M 31.07.17 Aslaug Langåker RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
U TEK 85/85 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - SVAR - 85/85 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT Ingrid Carr JMJ03 15/01548-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/03/01
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - QDSUBK Hest Velforening OFL 17/00010-134 2017/03/01
I TEK 143/2 - BYGDEUTVIKLINGSMIDLER NY DRIFTSBYGNING FOR MELKEPRODUKSJON - SØKNAD - NY DRIFTSBYGNING FOR MELKEPRODUKSJON Arne Edvard Gunnarshaug Aase BJP01 17/00961-001 26 Off.l.26 2017/03/01
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 3 F.O.M 02.01.17 T.O.M 31.07.17 Kristin Olsen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 15.12.16 T.O.M 30.06.17 Trond Kaldheim RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
I TEK 64/625 - KALVATREVEGEN, STANGALAND - SØKNAD OM TEKNISK ANLEGG - 64/625 - UTTALE TIL DISPENSASJON VEDRØRENDE FORHOLD TIL AUTOMATISK FREDA KULTURMINNE Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen IGR 16/05068-008 2017/03/01
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 06.01.17 T.O.M 31.07.17 Caroline Hauge RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - 7PKFDG Zoar-Åkrehamn Bedehus OFL 17/00010-135 2017/03/01
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 5 F.O.M 02.01.17 T.O.M 30.07.17 Grete Mæland RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - TILKALLINGSAVTALE JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 43/446 - BESTILLING AV NABOLISTE - SØKNAD Edb-Tjenester Norge Limited GEL 17/00012-112 2017/03/01
I TEK PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Fernandez David Leonardo Huanca BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - 7FBS6C Dalabrekkå velforening OFL 17/00010-137 2017/03/01
I HSE BEKYMRINGSMELDING - NOTAT FRA LEGESENTER MMM Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/03/01
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID LJO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
I TEK PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 3 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Henning Magnussen BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
I TEK 142/11 - STORASUND, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/1095, 1096 - 142/11 - UTTALE TIL DISPENSASJON Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen HHU 16/04407-008 2017/03/01
I TEK STARTLÅN - PANTHAVER - FORSIKRINGSATTEST RBE08 17/00252-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.01.17 T.O.M 15.07.17 Morten Knutsen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM OVERFØRING TIL ARBEIDSPLASS LJO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - 6N6SJ7 Karmøy Kunstforening OFL 17/00010-138 2017/03/01
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - TILKALLINGSAVTALE JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
I TEK PLAN 3021 - DETALJREGULERING FOR BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 MFL - GODKJENT 18. 9.2017 - MERKNADER FRA HÅKON MANGOR VIKSE - 28.02.17 PLAN 3021 - DETALJREGULERING FOR BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 M.FL. Håkon Mangor Vikse MAA05 14/00662-017 2017/03/01
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 21.12.16 T.O.M 21.12.16 Ina Bråstein RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
U SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2012 - 2017 - KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2012 - 2016 GKH01 12/03185-416 26 Off.l.26 2017/03/01
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - ETTER MAKSDATO FOR SYKEPENGER AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 127/47 - SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 127/47 Else Bergljot Hauge JMJ03 15/01469-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/03/01
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 09.01.17 T.O.M 14.08.17 Mats Kvalvågnes RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - TILKALLINGSAVTALE JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
I TEK KRAV ETTER GARANTIER IFB. KONKURS I ØKLANDHUS AS HAUGESUND SPAREBANK - KORRESPONDANSE - GJELDER DØLEVEGEN 76A-E Paal Nebylien MBE03 16/04237-005 2017/03/01
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - TILKALLINGSAVTALE JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
I TEK PLAN 2095 - DETALJREGULERING FOR VEA - 5/438 - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN - 28.02.17 PLAN 2095 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR VEA - GNR. 5/438 Fylkesmannen i Rogaland MAA05 16/01801-003 2017/03/01
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 06.01.17 T.O.M 31.07.17 Amalie Wegner Bjørntvedt RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 4.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.02.17 - 31.01.18 Kristine Liknes JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID LJO Pe Ofl.l.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.02.17 - 31.01.18 Memunat Ajoke Ajetunmobi JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
U TEK 3/417 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - SVAR - 3/417 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT Odd Ingvald Olsen JMJ03 15/01596-002 2017/03/01
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING VED NORHEIM BBH AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
U TEK 12/174 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - SVAR - KLAGE PÅ BOLIGVERDI/RETTELSE PÅ P-ROM-AREAL - 12/174 Liv Janette Gård JMJ03 15/01555-002 2017/03/01
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 06.02.17 - T.O.M 060218 Poliana Gomes Kolbjørnsen Oa JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 15.05.17 - T.O.M 31.08.17 Sander Mikalsen Larsen JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 31.05.17 - T.O.M 31.08.17 Synnøve Pedersen JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.02.17 - 31.01.18 Jeyaseelan Krishnapillai JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM MIDLERTIDIG STILLINGSREDUKSJON LJO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID LJO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/01
U SEN RAMMEAVTALE RENHOLDSMIDLER OG REKVISITA 2017 - VALG AV LEVERANDØR Premiere Produkter AS TRS 16/04015-022 2017/03/01
U SEN RAMMEAVTALE RENHOLDSMIDLER OG REKVISITA 2017 - RAMMEAVTALE RENHOLDSMIDLER OG REKVISITA 2017 Maske AS TRS 16/04015-023 2017/03/01