Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 125/22 - HAUGALAND KRAFT A/S - TRAFOSTASJONEN BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - BRANNFOREBYGGENDE TILSYN 125/22 - HAUGALAND KRAFT A/S - TRAFOSTASJONEN Haugaland Kraft Nett AS JHN 12/01551-007 2017/02/28
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE VID Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE VID Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
U TEK 148/983 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - BRUKSENDRING OG FASADEENDRING - 148/983 - RAPPORT ETTER TILSYN I BYGGESAK Eskild Kvala AS JKV 15/02752-008 2017/02/28
U TEK 148/657 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - RIVING FORRETNINGSBYGG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 148/657 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - RIVING FORRETNINGSBYGG Hille Melbye Arkitekter AS IGR 17/00779-002 2017/02/28
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.02.17 T.O.M 30.06.17 Thea Strand RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 20.02.17 T.O.M 30.06.17 Ruth Signe Olsen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 20.12.16 T.O.M 20.12.17 Elisabeth Alsaker Kvinnesland RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 13.02.17 T.O.M 30.06.17 Sunniva Larsen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 21.02.17 T.O.M 30.07.17 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 09.02.17 T.O.M 30.06.17 Andrea Kaland Røthe RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 21.02.17 T.O.M 30.06.17 Hilde Lindaas Ekroll RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 08.02.17 Maria Marlene Maia RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
U HSE KRISESENTER VEST - SVAR - TILSYN MED KRISESENTER 2017 - EI KARTLEGGING Fylkesmannen I Rogaland AIS 12/01921-023 2017/02/28
U TEK 148/983 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - BRUKSENDRING OG FASADEENDRING - 148/983 - VARSEL OM PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK OG VARSEL OM ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Oasen Næringspark AS JKV 15/02752-009 2017/02/28
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR -UTTALELSE I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE NJO 14/01043-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
U TEK 60/119 - BRATTHAMMAR, SØRSTOKKE. TILBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG - 60/119 - FERDIGATTEST Magnus Pedersen KMY 12/00666-005 2017/02/28
I TEK 4/478 - EKRENE, MUNKAJORD - RIVING EKSISTERENDE BOLIG OG NYBYGG ENEBOLIG - 4/478 - REVIDERT TEGNINGER I. K. Gabrielsen IGR 16/01899-011 2017/02/28
I TEK 15/2436 - 15/2437 - 15/2438 - ODDABAKKEN, ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS, TOMT 5, 6 OG 7 - 15/2436 - 15/2437 - 15/2438 - ODDABAKKEN TOMT 5 - 7 SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE. Trygve J. Sjøen A/S KMY 15/00053-007 2017/02/28
I TEK 57/508 - HAVNAFJELLET, SKUDENESHAVN - RIVING GARASJE, TILBYGG ENEBOLIG, TERRENGENDRING, NY MUR OG ENDRING I ADKOMST - 57/508 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Eskild Kvala AS KMY 14/02191-011 2017/02/28
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT AKBE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
U TEK 50/39 - FALNES P GÅRD, BRUKSENDRING, INNREDNING AV MØTEROM - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 50/39 - FALNES P GÅRD, BRUKSENDRING, INNREDNING AV MØTEROM Edb-Tjenester Norge Limited KHM 17/00686-003 2017/02/28
U TEK 16/70 - MEDHAUG. PÅBYGG BOLIG OG BRUKSENDRING KJELLER - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 16/70 - TILLATELSE Kenneth Walland EDH 17/00726-002 2017/02/28
U SEN SKUDEHALLEN - SVAR - LEIE AV SKUDEHALLEN - HALLOVENN 31.10.17 Mille Heggland Ytterøy TVI 12/01376-179 2017/02/28
I TEK 141/186 - FAGERVOLLVEGEN, LITLASUND - NYBYGG ENEBOLIG - 141/186 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Hus28 AS KIS 16/05166-005 2017/02/28
U TEK 148/997 - NORHEIMTUNET, NORHEIM - NYBYGG ENEBOLIG - 148/997 - RETUR AV SØKNAD Urbanhus Haugesund AS IGR 13/04369-006 2017/02/28
U TEK 148/996 - NORHEIMTUNET, NORHEIM - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 148/996 - RETUR AV SØKNAD Urban Bygg AS IGR 13/04371-005 2017/02/28
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISK RÅDGIVER, EIENDOMSSKATT - AVSLAG HASB 16/04923-044 25 Offl §25 2017/02/28
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISK RÅDGIVER, EIENDOMSSKATT - AVSLAG HASB 16/04923-045 25 Offl §25 2017/02/28
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISK RÅDGIVER, EIENDOMSSKATT - AVSLAG HASB 16/04923-046 25 Offl §25 2017/02/28
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISK RÅDGIVER, EIENDOMSSKATT - AVSLAG HASB 16/04923-047 25 Offl §25 2017/02/28
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISK RÅDGIVER, EIENDOMSSKATT - AVSLAG HASB 16/04923-048 25 Offl §25 2017/02/28
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISK RÅDGIVER, EIENDOMSSKATT - AVSLAG HASB 16/04923-049 25 Offl §25 2017/02/28
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISK RÅDGIVER, EIENDOMSSKATT - AVSLAG HASB 16/04923-050 25 Offl §25 2017/02/28
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISK RÅDGIVER, EIENDOMSSKATT - AVSLAG HASB 16/04923-051 25 Offl §25 2017/02/28
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISK RÅDGIVER, EIENDOMSSKATT - AVSLAG HASB 16/04923-052 25 Offl §25 2017/02/28
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISK RÅDGIVER, EIENDOMSSKATT - AVSLAG HASB 16/04923-053 25 Offl §25 2017/02/28
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISK RÅDGIVER, EIENDOMSSKATT - AVSLAG HASB 16/04923-054 25 Offl §25 2017/02/28
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISK RÅDGIVER, EIENDOMSSKATT - AVSLAG HASB 16/04923-055 25 Offl §25 2017/02/28
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISK RÅDGIVER, EIENDOMSSKATT - AVSLAG HASB 16/04923-056 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - BEKREFTELSE JBR04 16/05071-095 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - BEKREFTELSE JBR04 16/05071-096 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - BEKREFTELSE JBR04 16/05071-097 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - BEKREFTELSE JBR04 16/05071-098 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - BEKREFTELSE JBR04 16/05071-099 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - BEKREFTELSE JBR04 16/05071-100 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - BEKREFTELSE JBR04 16/05071-101 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-152 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-153 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-154 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-155 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - TILBUD AGB 16/05072-156 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05072-157 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-158 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-159 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-160 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-161 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-162 25 Offl §25 2017/02/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD AGB 16/05072-163 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-164 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-153 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-154 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-155 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-156 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-157 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-158 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-159 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-160 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-161 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-162 25 Offl §25 2017/02/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-163 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-164 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-165 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-166 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-167 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-168 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-169 25 Offl §25 2017/02/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-170 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-171 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ARO07 16/05074-190 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ARO07 16/05074-191 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ARO07 16/05074-192 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ARO07 16/05074-193 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ARO07 16/05074-194 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ARO07 16/05074-195 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ARO07 16/05074-196 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ARO07 16/05074-197 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ARO07 16/05074-198 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ARO07 16/05074-199 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ARO07 16/05074-200 25 Offl §25 2017/02/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - SØKNAD NFE 16/05075-104 25 Offl §25 2017/02/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - SØKNAD NFE 16/05075-105 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - BEKREFTELSE JBR04 16/05076-113 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - BEKREFTELSE JBR04 16/05076-114 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - BEKREFTELSE JBR04 16/05076-115 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - BEKREFTELSE JBR04 16/05076-116 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - BEKREFTELSE JBR04 16/05076-117 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - BEKREFTELSE JBR04 16/05076-118 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - BEKREFTELSE JBR04 16/05076-119 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - BEKREFTELSE JBR04 16/05076-120 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - BEKREFTELSE JBR04 16/05076-121 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - BEKREFTELSE JBR04 16/05076-122 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - BEKREFTELSE JBR04 16/05076-123 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - BEKREFTELSE JBR04 16/05076-124 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-093 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-094 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-095 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-096 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-097 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-098 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-099 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-100 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-101 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-102 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-103 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-104 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-105 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-106 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-107 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-108 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE ARO07 16/05079-179 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE ARO07 16/05079-180 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE ARO07 16/05079-181 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE ARO07 16/05079-182 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE ARO07 16/05079-183 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE ARO07 16/05079-184 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE ARO07 16/05079-185 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE ARO07 16/05079-186 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE ARO07 16/05079-187 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE ARO07 16/05079-188 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE ARO07 16/05079-189 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE ARO07 16/05079-190 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN MYRDALVN/EIDEVN - BEKREFTELSE ARO07 16/05080-079 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN MYRDALVN/EIDEVN - BEKREFTELSE ARO07 16/05080-080 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN MYRDALVN/EIDEVN - BEKREFTELSE ARO07 16/05080-081 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN MYRDALVN/EIDEVN - BEKREFTELSE ARO07 16/05080-082 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN MYRDALVN/EIDEVN - BEKREFTELSE ARO07 16/05080-083 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN MYRDALVN/EIDEVN - BEKREFTELSE ARO07 16/05080-084 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN MYRDALVN/EIDEVN - BEKREFTELSE ARO07 16/05080-085 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN MYRDALVN/EIDEVN - BEKREFTELSE ARO07 16/05080-086 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN MYRDALVN/EIDEVN - BEKREFTELSE ARO07 16/05080-087 25 Offl §25 2017/02/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN MYRDALVN/EIDEVN - SØKNAD ARO07 16/05080-088 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE JBR04 16/05081-098 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE JBR04 16/05081-099 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE JBR04 16/05081-100 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE JBR04 16/05081-101 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE JBR04 16/05081-102 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE JBR04 16/05081-103 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE JBR04 16/05081-104 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE JBR04 16/05081-105 25 Offl §25 2017/02/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - SØKNAD JBR04 16/05081-106 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE JBR04 16/05081-107 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE JBR04 16/05081-108 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE JBR04 16/05081-109 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE JBR04 16/05081-110 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-237 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-238 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-239 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-240 25 Offl §25 2017/02/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-241 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-242 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD AGB 16/05082-243 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05082-244 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD AGB 16/05082-245 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05082-246 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-247 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-248 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-249 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-250 25 Offl §25 2017/02/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-251 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-252 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-253 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-254 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-255 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-256 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - BEKREFTELSE JBR04 16/05083-096 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - BEKREFTELSE JBR04 16/05083-097 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - BEKREFTELSE JBR04 16/05083-098 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - BEKREFTELSE JBR04 16/05083-099 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - BEKREFTELSE JBR04 16/05083-100 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - BEKREFTELSE JBR04 16/05083-101 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - BEKREFTELSE JBR04 16/05083-102 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - BEKREFTELSE JBR04 16/05083-103 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - BEKREFTELSE JBR04 16/05084-112 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - BEKREFTELSE JBR04 16/05084-113 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - BEKREFTELSE JBR04 16/05084-114 25 Offl §25 2017/02/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - SØKNAD JBR04 16/05084-115 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - BEKREFTELSE JBR04 16/05084-116 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - BEKREFTELSE JBR04 16/05084-117 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - BEKREFTELSE JBR04 16/05084-118 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - BEKREFTELSE JBR04 16/05084-119 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - BEKREFTELSE JBR04 16/05084-120 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - BEKREFTELSE JBR04 16/05084-121 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - BEKREFTELSE JBR04 16/05084-122 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-163 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-164 25 Offl §25 2017/02/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - SØKNAD AGB 16/05085-165 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-166 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-167 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-168 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-169 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-170 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-171 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-172 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-173 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-174 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-175 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - BEKREFTELSE JBR04 16/05086-103 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - BEKREFTELSE JBR04 16/05086-104 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - BEKREFTELSE JBR04 16/05086-105 25 Offl §25 2017/02/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - SØKNAD JBR04 16/05086-106 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - BEKREFTELSE JBR04 16/05086-107 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - BEKREFTELSE JBR04 16/05086-108 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - BEKREFTELSE JBR04 16/05086-109 25 Offl §25 2017/02/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - SØKNAD JBR04 16/05086-110 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - BEKREFTELSE JBR04 16/05086-111 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - BEKREFTELSE JBR04 16/05086-112 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - BEKREFTELSE JBR04 16/05087-135 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - BEKREFTELSE JBR04 16/05087-136 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - BEKREFTELSE JBR04 16/05087-137 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - BEKREFTELSE JBR04 16/05087-138 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - BEKREFTELSE JBR04 16/05087-139 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - BEKREFTELSE JBR04 16/05087-140 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - BEKREFTELSE JBR04 16/05087-141 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - BEKREFTELSE JBR04 16/05087-142 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - BEKREFTELSE JBR04 16/05087-143 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - BEKREFTELSE JBR04 16/05087-144 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - BEKREFTELSE JBR04 16/05087-145 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - BEKREFTELSE JBR04 16/05087-146 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - BEKREFTELSE JBR04 16/05087-147 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - BEKREFTELSE JBR04 16/05087-148 25 Offl §25 2017/02/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-149 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-138 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-139 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-140 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-141 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-142 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-143 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-144 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-145 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-146 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-145 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-146 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-147 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-148 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-149 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-150 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-151 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-152 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-153 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-154 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-155 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-156 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-157 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-158 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-131 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-132 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-133 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-134 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-135 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-136 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-137 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-138 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-139 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-140 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-141 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-142 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-143 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-117 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-118 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-119 25 Offl §25 2017/02/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - SØKNAD AGB 16/05133-120 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-121 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-122 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - TILBUD AGB 16/05133-123 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05133-124 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-125 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - TILBUD AGB 16/05133-126 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05133-127 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - TILBUD AGB 16/05133-128 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05133-129 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-130 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-131 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-132 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-133 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-134 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-135 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - TILBUD AGB 16/05133-136 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05133-137 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-138 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-139 25 Offl §25 2017/02/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - SØKNAD AGB 16/05133-140 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-141 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ARO07 16/05186-171 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ARO07 16/05186-172 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ARO07 16/05186-173 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ARO07 16/05186-174 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ARO07 16/05186-175 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ARO07 16/05186-176 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ARO07 16/05186-177 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ARO07 16/05186-178 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ARO07 16/05186-179 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ARO07 16/05186-180 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ARO07 16/05186-181 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ARO07 16/05186-182 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ARO07 16/05186-183 25 Offl §25 2017/02/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ARO07 16/05187-200 25 Offl §25 2017/02/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ARO07 16/05187-201 25 Offl §25 2017/02/28
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-114 25 Offl §25 2017/02/28
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-115 25 Offl §25 2017/02/28
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-116 25 Offl §25 2017/02/28
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-117 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - INTERVJU MSTA 17/00419-056 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - INTERVJU MSTA 17/00419-057 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - INTERVJU MSTA 17/00419-058 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - INTERVJU MSTA 17/00419-059 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - INTERVJU MSTA 17/00419-060 25 Offl §25 2017/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - INTERVJU MSTA 17/00419-061 25 Offl §25 2017/02/28
I SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT SERVICEFAG - SØKNAD MMW 17/00282-017 25 Offl §25 2017/02/28
I TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - FEIERFAGET - SØKNAD HASB 17/00451-004 25 Offl §25 2017/02/28
I TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - FEIERFAGET - SØKNAD HASB 17/00451-005 25 Offl §25 2017/02/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-066 25 Offl §25 2017/02/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-067 25 Offl §25 2017/02/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-068 25 Offl §25 2017/02/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-069 25 Offl §25 2017/02/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-070 25 Offl §25 2017/02/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-071 25 Offl §25 2017/02/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-072 25 Offl §25 2017/02/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-073 25 Offl §25 2017/02/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-074 25 Offl §25 2017/02/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-075 25 Offl §25 2017/02/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT- CA.90% VIKARIAT MED MULIGHET FOR FAST - SØKNAD JBR04 17/00750-011 25 Offl §25 2017/02/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER - SØKNAD BLI01 17/00751-006 25 Offl §25 2017/02/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER - SØKNAD BLI01 17/00751-007 25 Offl §25 2017/02/28
I SEN REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTSTILLING DIGITALISERING - SØKNAD MMW 17/00754-008 25 Offl §25 2017/02/28
I SEN REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTSTILLING DIGITALISERING - SØKNAD MMW 17/00754-009 25 Offl §25 2017/02/28
I SEN REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTSTILLING DIGITALISERING - SØKNAD MMW 17/00754-010 25 Offl §25 2017/02/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR - 2 FASTE STILLINGER - SØKNAD BLI01 17/00755-006 25 Offl §25 2017/02/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER TRYGGE BARN PÅ SKOLEVEG - SØKNAD BLI01 17/00756-006 25 Offl §25 2017/02/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 80 - 100 % VIKARIAT - SØKNAD BLI01 17/00930-002 25 Offl §25 2017/02/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 80 - 100 % VIKARIAT - SØKNAD BLI01 17/00930-003 25 Offl §25 2017/02/28
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN TIL REFINANSIERING RBE08 17/00503-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.03.17 - T.O.M 31.12.17 Mona Malmin JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
U TEK STARTLÅN - UTBETALING - STARTLÅN TIL REFINANSIERING RBE08 17/00503-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 14.02.17 - T.O.M 31.01.18 Siri Meland Lund JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 14.02.17 - T.O.M 31.08.17 Ellen Karin Røthing Nilsen JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 17.02.17 - T.O.M 17.02.18 Siv Elisabeth Risdal JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
U SKU FLYTEBRYGGE - GEITUNGEN FYR - SVAR - SPØRSMÅL SOM GJELDER FLYTEBRYGGE VED GEITUNGEN FYR Haugesund Turistforening OFL 17/00800-002 2017/02/28
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 16/04409-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING AV STILLINGSKODE OG LØNN JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
U TEK 102/207 - VESTHEIMVEGEN, BYGNES. NYBYGG, FORRETNINGSLOKALE - 102/207 - VESTHEIMVEGEN, BYGNES. NYBYGG, FORRETNINGSLOKALE KOMMENTARER TIL SITUASJONSPLAN - MOBILITET Eskild Kvala AS HPE 16/01328-036 2017/02/28
U SEN PERSONALMAPPE - FORELDREPERMISJON GLS 07/02910-076 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
I TEK PLAN 3004-2 - REGULERINGSPLAN FOR RUNDKJØRING PÅ BYGNES - ENDRING - GODKJENT 7.12.2017 - VARSEL OM OPPSTART AV MINDRE REGULERINGSENDRING (ANNONSETEKST) PLAN 3004-2 - REGULERINGSPLAN FOR RUNDKJØRING PÅ BYGNES - ENDRING Petter J. Rasmussen AS MAA05 16/05003-002 2017/02/28
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE F.O.M 31.01.17 T.O.M 30.06.17 Andrea Hatløy Kvilhaug BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 31.01.17 T.O.M 14.08.17 Tina Stava BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELING AV UTLEIEBOLIG BMV 17/00926-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
I TEK 64/1220 - STANGELANDSTØLEN, STANGELAND. TILBYGG BOD TIL GARASJE - 64/1220 - STANGELANDSTØLEN, STANGELAND. TILBYGG BOD TIL GARASJE Lars Morten Pedersen Sandtorv EDH 17/00933-001 2017/02/28
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/00926-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING INN BMV 17/00926-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 13.02.17 - 13.02.18 Jorunn Samuelsen Mæland JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
U TEK GRUNNERVERV - STANGELAND BARNESKOLE - AVTALE OM KJØP AV PARSELL PÅ GNR. 64/3 Hans J Rasmussen AS MBE03 16/04490-013 2017/02/28
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 25.02.17 - T.O.M 28.02.18 Saulius Korza JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
U TEK 22/93 - SØRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD - TILBYGG BOLIG, UTVIDELSE AV TERRASSE/CARPORT - 22/93 - SØRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Lars Birger Simonsen EDH 17/00758-004 2017/02/28
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 10.02.17 - 10.02.18 Noprada Gundersen JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 14/34 - SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 14/34 Ove Roar Hilstad Samdal JMJ03 15/01375-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/02/28
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 02.03.17 - T.O.M 28.02.18 Julie Elise Jakobsen Fjell JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - RKE3WR Kolnes Grendahus SA OFL 17/00010-115 2017/02/28
I TEK 114/167 - HESTFARET, NORDRE EIKE, NYBYGG GARASJE - 114/167 - KOPI MERKNAD TIL NABOVARSEL Advokat Knut M Haavik EDH 16/02984-007 2017/02/28
U HSE TILLEGGSSAK 1 - MØTEINNKALLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - XYTBJ4 Tostemenden Velforening OFL 17/00010-116 2017/02/28
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE VIKARIAT JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV DELER AV STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
U TEK 148/141 - DJUVAVEGEN, NORHEIM NYBYGG ENEBOLIG - BYGG A - SVAR - 148/141 - VEDRØRENDE SØKNAD OM FERDIGATTEST Pds Protek AS KMY 16/01299-012 2017/02/28
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/00913-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
U TEK 148/1027 - DJUVAVEGEN, NORHEIM NYBYGG ENEBOLIG - BYGG B - SVAR - 148/1027 - VEDRØRENDE SØKNAD OM FERDIGATTEST Pds Protek AS KMY 16/01300-015 2017/02/28
I SKU PERSONALMAPPE - VEDLEGG TIL TILKALLINGSAVTALE RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - 2GBPBW Koret Keryx OFL 17/00010-117 2017/02/28
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/00928-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
U TEK 68/118 - INDRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4574 - 68-118 VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING KARMØY KOMMUNE SLA08 17/00478-002 2017/02/28
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 14.02.17 - 13.02.18 Kathrine Knudsen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
I TEK 15/1526 - ENGVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - 15/1526 - KOORDINATSETT - ENGVEGEN 18 Åge Lund JHE 15/04236-016 2017/02/28
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
U TEK 59/240 - SKIPARVIK, NORDRE KOPERVIK, TILBYGG BOLIG - 59/240 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Elfrid Sigrun Georgsen EDH 17/00878-003 2017/02/28
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - WWKJX7 Nord-Karmøy Rideklubb OFL 17/00010-118 2017/02/28
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM ØKT STILLINGSSTØRRELSE RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.03.17 T.O.M 30.06.17 Torhild Haaland Eide RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
I SEN SERVERINGSBEVILLING ZEWKI PIZZA AS - UTTALELSE VEDR. VANDELSVURDERING EVI1 17/00549-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 21.02.17 T.O.M 30.06.17 Hilde Lindaas Ekroll RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
I SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2017 - SØKNAD OM KOMMUNAL KONTANTSTØTTE GKH01 17/00024-015 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
I HSE PERSONALMAPPE - VEDLEGG TIL TILKALLINGSAVTALE - DOKUMENTASJON PÅ PRAKSIS HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
U TEK 18/33 - SANDBAKKANE, FAGERLAND - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 18/33 - BREV TIL IKKE MØTT PART SAK 16/3118 Synnøve Merethe Fagerland XXI 16/03118-007 2017/02/28
I SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2017 KOPERVIK SANITETSFORENING Kopervik Sanitetsforening ANKO 17/00385-022 2017/02/28
I TEK TILSKUDD TIL TILPASNING - SØKNAD OM TILSKUDD TIL TILPASNING RBE08 17/00934-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 02.02.17 T.O.M 01.02.17 Ema Kelmendi RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
I TEK 149/457 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 149/457 - KLAGE PÅ UTSKREVET EIENDOMSSKATT 2017 SYSCO EIENDOM AS Advokat Marit Wathne MSA 17/00935-001 2017/02/28
U TEK 65/1 - TINGLYST RETT TIL BÅTPLASS - SVAR - 65/1 - VEDRØRENDE TINGLYST RETT TIL BÅTPLASS Lynx Advokatfirma DA SKM 17/00722-002 2017/02/28
I TEK 75/104, 75/130 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 75/104, 75/130 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT NUMMER 163420/2017 KVALEVAAG, PETTER UGLAND Statens Kartverk AMJ 16/03423-003 2017/02/28
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM LEGE VED HELSESTASJON OG SKOLEHELSETJENESTEN Jan Ove Høie MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM AMBULERENDE SPESIALPEDAGOG VED PPT Evy Ask RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
I TEK 15/1526 - ENGVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - 15/1526 - KONTROLLERKLÆRING MED SLUTTRAPPORT HELLVIK HUS KARMØY AS JKV 15/04236-015 2017/02/28
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM LÆRER VED VEDAVÅGEN SKOLE Grete Mæland RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING I STILLING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - 4UBHS3 Nord-Karmøy Rideklubb OFL 17/00010-119 2017/02/28
I SKU PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.08.16 T.O.M 30.06.17 Eirik Færøvik Hansen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
U SKU SPILLEMIDLER 2016-2018 - INNSENDT REGNSKAPSKJEMA OG REVISORUTTALELSE FOR SPILLEMIDDELFINANSIERT ANLEGG Rogaland Fylkeskommune OFL 16/00248-140 2017/02/28
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 12.01.17 T.O.M 31.07.17 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
U SKU SKOLEORDNING - SVAR - SØKNAD OM ET EKSTRA SKOLEÅR I GRUNNSKOLEN BNO 16/04288-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - STILLINGSREDUKSJON ARO07 Pe Ofl.l.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 3 F.O.M 21.01.7 T.O.M 31.12.17 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
U SKU KULTURSKRINET/DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - KULTURSKRINET - BEKREFTELSE PÅ OPPDRAG Andreas Benjaminsen Roksvåg AHT01 12/01883-092 2017/02/28
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FORLYTNINGSHEMMEDE - FØRER NJO 17/00801-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
U TEK 10/32/0/0/1 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - UTGÅR Marton Knutsen MSA 15/01265-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/02/28
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE VIKARIAT JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
U TEK 10/32/0/0/1 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - SVAR - 10/32/0/0/1 - SPØRSMÅL OM EIENDOMSSKATT Marton Knutsen MSA 15/01265-003 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/02/28
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
I HSE SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - 754JUD Midt-Karmøy Lag Av Lhl BSE02 17/00010-120 2017/02/28
I SEN PERSONALMAPPE - EVALUERING AV GJENOMFØRT TILTAK GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.17 T.O.M 31.07.17 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - ETTER MAKSDATO FOR SYKEPENGER AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 5 F.O.M 01.01.17 T.O.M 06.18 Hege Lindnes RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM HJELPEPLEIER VED SKUDENES BBH Brit Lise Georgsen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - 4AXXAE Eide terrasse velforening OFL 17/00010-121 2017/02/28
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 10.01.17 T.O.M 30.07.17 Björn Niklas Pannagel Grindvold RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - FRIVILLIG AVTALETREKK LEI 16/04537-098 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - TXSSCN Norheim Kfuk-Kfum OFL 17/00010-122 2017/02/28
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 06.02.17 T.O.M 30.06.17 Silje Therese Ingebrigtsen RLE 17/00655-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
U SKU SKOLEORDNING - SVAR - SØKNAD OM ET EKSTRA SKOLEÅR I GRUNNSKOLEN BNO 16/04961-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 4/453 - SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 4/453 Liv Kristine Rosberg MSA 15/01324-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/02/28
U TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - SØKNAD OM OPPSETTING AV SKILT NR. 729 GATE/VEGNAVNSKILT 354,356 OG 358 PÅ FV511 AUSTRE KARMØYVEG Statens Vegvesen Region Vest Leikanger Kontorsted KSU01 12/01271-271 2017/02/28
U SKU SKOLEORDNING - SVAR - SØKNAD OM Å FÅ GÅ ETT EKSTRA SKOLEÅR PÅ UNGDOMSSKOLEN BNO 16/04200-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
U TEK VINTERVEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEIER - SVAR - BRØYTING OG STRØING AV VEI TIL SKRESTØLEN Leif Arild Edvardsen HPE 16/04955-003 2017/02/28
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 3 F.O.M JAN.17 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
U TEK 47/304 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - SVAR - 47/304 - KLAGE PÅ FORMUESVERDI FOR EIENDOMSSKATT Oddvar Skulstad JMJ03 15/01273-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/02/28
I TEK SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - 764DTB Haugalandgruppen Av Nrrl PCH01 17/00010-123 2017/02/28
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 10.12.16 T.O.M 14.08.17 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 24.11.16 T.O.M 31.12.17 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
I HSE TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2017 LHL KARMØY Midt-Karmøy Lag Av Lhl BSE02 17/00385-023 2017/02/28
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SYKEPLEIER VED STORESUND BBH Heidi Annette Olsen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 20.01.17 T.O.M 30.06.17 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - TZBGHK Norheim søndagsskole OFL 17/00010-124 2017/02/28
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER (KOMMUNALT TILSKUDD - FRILUFTSLIV 2017) Åkra speidergruppe OFL 17/00010-242 2017/02/28
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 148/947 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGSAK Ida Næss Høvik GEL 17/00012-111 2017/02/28
U TEK 58/140 - KOPERVIK, TERRENGENDRING - 58/140, KOPERVIK. VEDR.MANGLENDE FERDIGATTEST. TERRENGENRING. Worre Holding AS BFH 11/02919-003 2017/02/28
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 148/389 - SVAR - KLAGE VEDRØRENDE UTREGNING AV EIENDOMSSKATT - 148/389 Einar Selsvik JMJ03 15/01297-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/02/28
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 31.01.17 T.O.M 15.07.17 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
I TEK ALLEMANNSRETTEN - VEDRØRENDE KYSTSTI PÅ LIKNES Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS PCH01 15/00712-009 2017/02/28
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM STILLING SOM SYKEHJEMSLEGE VED FREDHEIM BUFELLESSKAP MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/28
U TEK OMSORGSBOLIGER - LEIE (PRIVATE) - OMSORGSBOLIGER - LEIE (PRIVATE) Alliance Invest AS SMO02 12/01337-024 2017/02/28
U TEK 4/464, 4/362 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 4/464, 4/362 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Oliver M. Amland ALA04 17/00286-004 2017/02/28
U TEK 21/50, 21/62 OG 21/48 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 21/50, 21/62 OG 21/48 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Endre Drivenes ALA04 17/00237-006 2017/02/28