Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - MARINE ALUMINIUM AS, AVD. HUSØY - MARINE ALUMINIUM AS MSA 15/01824-001 U Ligningsloven § 3-13 2017/02/27
U TEK 64/924 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: TAN EIENDOM BYGGESAK: 16/4163 - 64/924 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: TAN EIENDOM BYGGESAK: 16/4163 Haugaland Rørleggertjenester AS MHV 16/04990-002 2017/02/27
U TEK 3/123 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - DIDRIK STONGHAUGEN - 3/123 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - DIDRIK STONGHAUGEN S O Lund AS ALS06 17/00296-002 2017/02/27
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 16/02921-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/27
U TEK 122/4 - RØYKSUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/970 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 122/4 - RØYKSUND - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM John Inge Naustvik EDH 17/00143-003 2017/02/27
U TEK 102/230 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: TAN EIENDOMSUTVIKLING BYGGESAK: 17/299 - 102/230 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: TAN EIENDOMSUTVIKLING BYGGESAK: 17/299 Haugaland Rørleggertjenester AS VEN 17/00307-003 2017/02/27
U SEN KARMØYHALLEN 2017-2019 - SVAR - SØKNAD OM LEIE AV KARMØYHALLEN - NATTCUP 01.04.2017 Kopervik IL G12 Håndball TVI 17/00209-017 2017/02/27
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT Marta Stavland Økland KAU01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/27
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT Aina Kristin Støle Helland KAU01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/27
U TEK PLAN 1023 - DETALJREGULERING FOR GRØNEVIK, SYREVÅGEN - DEL AV 38/6 MFL. - GODKJENT 6.2.2017 - ANNONSE Karmøynytt / KK-nettside YSL 16/00163-034 2017/02/27
U TEK PLAN 4067 - DETALJREGULERING FOR BARNEHAGE PÅ SKEIE - 83/29 - GODKJENT 6.2.2017 - ANNONSE - PLAN 4067 - DETALJREGULERING FOR BARNEHAGE PÅ SKEIE - 83/29 Karmøynytt / KK-nettside YSL 15/03830-035 2017/02/27
U TEK PLAN 5071 - DETALJREGULERING FOR NORDTUNET - 149/322, 323 MFL. - GODKJENT 6.2.2017 - ANNONSE - PLAN 5071 - DETALJREGULERING FOR NORDTUNET - 149/322, 323 M.FL. Karmøynytt / KK-nettside YSL 15/02174-026 2017/02/27
U TEK 102/230 - VESTHEIMVEGEN, BYGNES - NYBYGG LAGERHALL MED KONTOR - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 102/230 - VESTHEIMVEGEN, BYGNES - NYBYGG LAGERHALL MED KONTOR HAUGESUND TOMTEUTVIKLING - GLENN KOLBERG KIS 17/00299-007 2017/02/27
U TEK PLAN 5065 - DETALJREGULERING FOR VORMEDALSVEGEN - SYKKELVEG MED FORTAU SAMT VA-ANLEGG - GODKJENT 6.2.2017 - ANNONSE - PLAN 5065 - DETALJREGULERING FOR VORMEDALSVEGEN - SYKKELVEG MED FORTAU SAMT VA-ANLEGG - Karmøynytt / KK-nettside YSL 14/03400-049 2017/02/27
U TEK 3/442 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/927 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 3/442 - ØSTHUS - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM Annbjørg Veastad Rasmussen EDH 17/00485-003 2017/02/27
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM VIKARIAT 78,52% SYKEPLEIESTILLING Anne Kathrine Thomassen Løvlie KBA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/27
U TEK PLAN 3014-1 - DETALJREGULERING FOR GANG-/SYKKELVEG/FORTAU - ÅSEBØEN - STANGELAND - ENDRING SOM GJELDER AVKJØRSEL GODKJENT 23.2.2017 - DELEGASJONSVEDTAK - PLAN - PLAN 3014-1 - DETALJREGULERING FOR GANG-/SYKKELVEG/FORTAU - ÅSEBØEN - STANGELAND - ENDRING SOM GJELD KK MAA05 17/00229-003 2017/02/27
U TEK 120/99 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - NILS KALLEVIK - 120/99 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - NILS KALLEVIK Jostein Myge AS ALS06 17/00853-002 2017/02/27
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - MANGELBREV: PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 13/04289-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/27
U TEK 64/924 - RUSNESVEGEN, STANGALAND - NYBYGG TOMANNSBOLIG MED BODER OG GARASJE - RAMMETILLATELSE - 64/924 - RUSNESVEGEN, STANGALAND - NYBYGG TOMANNSBOLIG MED BODER OG GARASJE Pds Protek AS IGR 16/04163-013 2017/02/27
U TEK 85/303 - PEDER SKEIEVEGEN, UTVIK - FASADEENDRING ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 85/303 - PEDER SKEIEVEGEN, UTVIK - FASADEENDRING ENEBOLIG Byggconsultvest Ronny Johnsen KHM 17/00651-004 2017/02/27
U HSE TILSKUDD INN, RUS-OG BOLIGOPPFØLGING - UNDERSKREVET SØKNAD - TILSKUDD - KOMMUNALT RUSARBEID Fylkesmannen i Rogaland JGL 12/00713-046 2017/02/27
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT GAB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/27
U TEK 86/71 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - KAI - 86/71 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Petter J. Rasmussen AS JHE05 16/02689-005 2017/02/27
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - CHDTKE Kopervik KFUK-KFUM-speidere OFL 17/00010-098 2017/02/27
U TEK 15/2428 - ØYAVEGEN, ÅKRA - OPPARBEIDELSE AV PARKERINGSPLASS - 15/2428 - ØYAVEGEN, ÅKRA - OPPARBEIDELSE AV PARKERINGSPLASS Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen KHM 17/00589-005 2017/02/27
I TEK 148/306 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - TILBYGG KJØPESENTER - 148/306 AUSTBØVEGEN 16 - OASEN STORSENTER - SØKNAD OM ENDRING AV RAMMETILLATELSE Hille Melbye Arkitekter IGR 14/03545-018 2017/02/27
U SKU KOMPETANSEUTVIKLING - REFUSJONSKRAV OU-MIDLER KS LVS 12/00434-081 2017/02/27
U TEK 77/1 - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - SMIL-TILSKUDD, DELEGERT VEDTAK - 77/1 - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET Gunnar Kalstø LKS 16/05010-002 2017/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER PÅ NATT -FAST 59,15% - SØKNAD AGB 16/04704-008 25 Offl §25 2017/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD AGB 16/05072-151 25 Offl §25 2017/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-152 25 Offl §25 2017/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ARO07 16/05074-189 25 Offl §25 2017/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - SØKNAD JBR04 16/05076-109 25 Offl §25 2017/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - SØKNAD JBR04 16/05076-110 25 Offl §25 2017/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - SØKNAD JBR04 16/05076-111 25 Offl §25 2017/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - SØKNAD JBR04 16/05076-112 25 Offl §25 2017/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD ARO07 16/05077-104 25 Offl §25 2017/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD ARO07 16/05077-105 25 Offl §25 2017/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - SØKNAD AGB 16/05078-091 25 Offl §25 2017/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - SØKNAD AGB 16/05078-092 25 Offl §25 2017/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ARO07 16/05079-178 25 Offl §25 2017/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN MYRDALVN/EIDEVN - SØKNAD ARO07 16/05080-078 25 Offl §25 2017/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - SØKNAD JBR04 16/05081-097 25 Offl §25 2017/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - SØKNAD JBR04 16/05083-095 25 Offl §25 2017/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - SØKNAD JBR04 16/05084-111 25 Offl §25 2017/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - SØKNAD AGB 16/05085-161 25 Offl §25 2017/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - SØKNAD AGB 16/05085-162 25 Offl §25 2017/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - SØKNAD JBR04 16/05086-102 25 Offl §25 2017/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-132 25 Offl §25 2017/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-133 25 Offl §25 2017/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-134 25 Offl §25 2017/02/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - SØKNAD BLI01 16/05120-056 25 Offl §25 2017/02/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-143 25 Offl §25 2017/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-137 25 Offl §25 2017/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05101-144 25 Offl §25 2017/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05102-130 25 Offl §25 2017/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-117 25 Offl §25 2017/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ARO07 16/05186-169 25 Offl §25 2017/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ARO07 16/05186-170 25 Offl §25 2017/02/27
I SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT SERVICEFAG - SØKNAD MMW 17/00282-015 25 Offl §25 2017/02/27
I SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT SERVICEFAG - SØKNAD MMW 17/00282-016 25 Offl §25 2017/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD NFE 17/00420-050 25 Offl §25 2017/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD NFE 17/00420-051 25 Offl §25 2017/02/27
I TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - GJENVINNINGSFAGET - SØKNAD HASB 17/00424-010 25 Offl §25 2017/02/27
I TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - GJENVINNINGSFAGET - SØKNAD HASB 17/00424-011 25 Offl §25 2017/02/27
I TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - GJENVINNINGSFAGET - SØKNAD HASB 17/00424-012 25 Offl §25 2017/02/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-061 25 Offl §25 2017/02/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-062 25 Offl §25 2017/02/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-063 25 Offl §25 2017/02/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-064 25 Offl §25 2017/02/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-065 25 Offl §25 2017/02/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR - 2 FASTE STILLINGER - SØKNAD BLI01 17/00755-005 25 Offl §25 2017/02/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER TRYGGE BARN PÅ SKOLEVEG - SØKNAD BLI01 17/00756-005 25 Offl §25 2017/02/27
I TEK 32/66 - VIKRAVEGEN, VIKRA, NYBYGG GARASJE - 32/66 - REVIDERTE TEGNINGER FOR GARASJE Fredrik Wareberg EDH 16/04888-005 2017/02/27
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.11.16 - T.O.M 31.10.17 JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/27
I SKU HELGANES MOTORSPORTSENTER - KORRESPONDANSE - GJELDER BANE I TERRENG OG KJØRING PÅ EIENDOM 83/1 - HELGANES MOTORSPORTSENTER Roy M. Skeisvoll OFL 12/02181-027 2017/02/27
U TEK 122/4 - RØYKSUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/970 - 122/4 - VEDR. DELINGSSØKNAD John Inge Naustvik EDH 17/00143-006 2017/02/27
I TEK P53200 - NYTT VERKSTED FOR AVLØP, VAR-AVD BYGNES - ENDRING - VARSEL 26 (BRYSTNINGSELEMENTER) OG 27 (VINDUER) Malvin Varne AS ETS 16/01192-049 2017/02/27
U SKU SØKNADER OG AVTALER - REISELIV - SØKNAD OM PROSJEKTSTØTTE - SKUDENESLØYPA - DIGITAL OPPLEVELSESFORMIDLING Norsk Kulturråd CVA 14/03531-023 26 Off.l.26 2017/02/27
U TEK 3/442 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/927 - 3/442 - VEDR. DELINGSSØKNAD Annbjørg Veastad Rasmussen EDH 17/00485-004 2017/02/27
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING INN BMV 16/04584-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/27
I SKU HÅVIKHALLEN - SØKNAD OM TRENINGSTIDER I HÅVIKHALLEN 2017/2018 Avaldsnes Idrettslag OFL 12/00263-106 2017/02/27
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING VED PILEHAGEN ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/27
I SKU AVALDSNESHALLEN - SØKNAD OM TRENINGSTIDER I AVALDSNESHALLEN 2017/2018 Avaldsnes Idrettslag OFL 12/01367-043 2017/02/27
I TEK GRUNNERVERV - STANGELAND BARNESKOLE - KORRESPONDANSE - GRUNNERVERV STANGELAND BARNESKOLE Torstein Johan Torbjørnsen MBE03 16/04490-011 2017/02/27
I TEK GRUNNERVERV - STANGELAND BARNESKOLE - GJELDER INNLØSING AV PARSELL PÅ GNR. 64/3 Hans J Rasmussen AS MBE03 16/04490-012 2017/02/27
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 4.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.03.17 - T.O.M 28.02.18 Ida Susanne Kvilhaug JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/27
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 09.02.17 - T.O.M 09.02.18 Anne Bjelland Rønnevik JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/27
U TEK 148/371 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/969 - 148/371 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Kersti Griffith Nielsen EDH 17/00208-005 2017/02/27
I SKU HÅVIKHALLEN - SØKNAD OM TRENINGSTIDER I HÅVIKHALLEN 2017/2018 Stangaland drill OFL 12/00263-107 2017/02/27
I SKU KARMØYHALLEN 2017-2019 - SØKNAD OM TRENINGSTIDER I KARMØYHALLEN 2017/2018 Stangaland drill OFL 17/00209-021 2017/02/27
I TEK HAUGESUND LUFTHAVN - EKSPROPRIASJON - HAUGESUND LUFTHAVN - GRUNNERVERV - SUPPLERENDE OPPLYSNINGER Avinor AS SMO02 17/01412-001 2017/02/27
I SKU TILSKUDD FESTIVALER 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL SOMMERGOSPEL 2017 Sommergospel/Pinsemenigheten Salem AHT01 17/00556-007 2017/02/27
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 23.02.17 - T.O.M 28.02.18 Borgar Madssen Jacobsen JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/27
I SEN KOMMUNAL BEREDSKAP - KRISELEDELSE - AVVIK PÅ VARSLINGSRUTINER TIL LEGEVAKT Helse Fonna Hf EJA 12/00224-062 2017/02/27
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 13.02.17 - T.O.M 13.02.18 Charlotte Veim JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/27
U TEK PERSONALMAPPE - ARBEIDSBEKREFTELSE BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/27
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 130/38, 43 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Ronny Johnsen GEL 17/00012-107 2017/02/27
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 14.02.17 - T.O.M 14.12.18 Janne Fagervold JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/27
I TEK 123/4 - SNIK - RIVING BRAKKE OG LEGGING AV OV-LEDNING - 123/4 - SNIK - SIGNERT FULLMAKT Berge Sag Boligtomter AS OHA 17/00740-002 2017/02/27
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 14.02.17 - T.O.M 14.02.18 Sunniva Blikshavn JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/27
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/27
I TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - TV-UNDERSØKELSE ÅLAVIKVEGEN 24 Ragn Sells As Avd Tankrenovasjon ABU01 15/01750-027 2017/02/27
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 13.02.17 - T.O.M 13.02.18 Astrid Sjursen JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/27
I TEK INNKOMNE TV-RAPPORTER - RAPPORT FRA INSPEKSJON - 72/65 ÅLAVIKVEGEN 24 PROSJEKT SUNDVEGEN 15/1750 Ragn Sells AS ETS 16/04343-018 2017/02/27
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 123/146 OG 123/64 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - BERGE SAG OG BOLIGTOMTER AS/ANSGAR KRISTIANSEN Berge Sag Boligtomter AS SKM 17/00008-025 2017/02/27
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 5.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 15.04.17 - T.O.M 15.04.18 Ina Merethe Hustvedt Sztankay JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/27
I SKU PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV DELER AV STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/27
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 13.02.17 - T.O.M 13.02.18 Ingrid Lovise Medhaug JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/27
I HSE PERSONALMAPPE - STILLINGSREDUKSJON ARO07 Pe Ofl.l.§13 fvl.§13.1 2017/02/27
I TEK 15/2460 - HØYVEGEN, ÅKRA, TILBYGG BOLIG - 15/2311 - HØYVEGEN, ÅKRA, TILBYGG BOLIG Karmøy Byggteknikk AS IGR 17/00924-001 2017/02/27
I SEN PERSONALMAPPE - INFORMASJON SENT TIL ARBEIDSGIVER VEDRØRENDE VALG Fagforbundet Karmøy GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/27
I SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2017 - SØKNAD OM STØTTE TIL ARRANGEMENT 1. OKTOBER / TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2017 Norheim, Tuastad, Vormedal og Kolnes sanitetsforeninger ANKO 17/00385-017 2017/02/27
U SKU PERSONALMAPPE - PED.LEDERTILEGG OGSÅ I MARS RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/27
I SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE Karmsund Seniordans ANKO 17/00385-018 2017/02/27
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - 7KXND2 Avaldsnes Idrettslag OFL 17/00010-102 2017/02/27
I TEK PÅKOBLING TIL NYTT LEDNINGSANLEGG - MJØLHUSVEGEN TIL KIRKELEITE - GARANTI NR. B319804 - VASSBAKK & STOL AS - BYGGING AV GANG- OG SYKKELVEG PÅ STREKNINGEN MJØLHUSVEGEN - KIRKELEIT. PROSJEKT NR. 10416 Atradius HDO 12/03452-033 2017/02/27
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG BMV 16/02921-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/27
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - 2AHPUQ Avaldsnes Idrettslag OFL 17/00010-103 2017/02/27
I SKU KARMØYHALLEN 2017-2019 - SØKNAD OM TRENINGSTIDER I KARMØYHALLEN 2017/2018 Karmøy kommunes bedriftidrettslag OFL 17/00209-022 2017/02/27
I HSE SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - UNBQSZ Håpets havn BSE02 17/00010-104 2017/02/27
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/27
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - BVEEQN Vea KFUK-KFUM-speidere OFL 17/00010-105 2017/02/27
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID LJO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/27
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID LJO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/27
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2017 - OMSETNINGSOPPGAVE FOR SALGSBEVILLING 2017| BUNNPRIS KOPERVIK I K Lykke Drift AS EVI1 17/00011-002 2017/02/27
I HSE KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER - HELSE OG OMSORG - SØKNAD OM KULTURMIDLER - JG45F7 Autismeforeningen i Norge, Rogaland fylkeslag BSE02 13/00960-124 2017/02/27
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - YEHV3G Ådland skolekorps OFL 17/00010-107 2017/02/27
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ASSISTENT VED RUSVIKVEGEN 3A Ronny Gjermundsen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/27
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - PFAI4Y Skudenes rytterklubb OFL 17/00010-108 2017/02/27
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - EEGDHN Sveiven velforening OFL 17/00010-109 2017/02/27
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM LÆRER VED EIDE SKOLE Kristine Bokneberg Stange RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/27
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - R65SHH GPS Familiekirken Saron Åkrehamn OFL 17/00010-110 2017/02/27
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - X8TURU Kolnes skolekorps og drill OFL 17/00010-111 2017/02/27
I TEK STARTLÅN - SIGNERT OG RETURNERT FRARÅDINGSBREV RBE08 17/00503-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/27
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - E633YH Nord-Karmøy historielag OFL 17/00010-112 2017/02/27
I TEK STARTLÅN - GJELDSBREV - LÅNEAVTALE MED PANTSETTELSESERKLÆRING RBE08 17/00503-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/27
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - QTXAKW Kolnes ungdomslag OFL 17/00010-113 2017/02/27
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/00928-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/27
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - 55MCJN Bakkane vel OFL 17/00010-114 2017/02/27
U TEK 15/2021 - GRUNNVIKJÅ, ÅKRA, PÅBYGG ENEBOLIG - 15/2021 - GRUNNVIKJÅ, ÅKRA, PÅBYGG ENEBOLIG - MANGELFULL SØKNAD I K Gabrielsen KHM 17/00873-002 2017/02/27
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG CEM01 16/04537-097 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/27
I TEK 148/250 - DOVAMYRVEGEN, NORHEIM. BRUKSENDRING AV KJELLER TIL BOLIGFORMÅL - 148/250 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Christine Røgenes KMY 16/00684-003 2017/02/27
I TEK PLAN 1017 - DETALJREGULERING FOR UTVIDELSE AV SKUDE FRYSERI - DEL AV 57/26,654 - KLAGE MOTTATT - MED UNDERSKRIFT PLAN 1017 - DETALJREGULERING FOR UTVIDELSE AV SKUDE FRYSERI - DEL AV 57/26,654 - Per Wiik YSL 15/02448-072 2017/02/27
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/02921-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 65,73% FAST NATT - TAR IKKE IMOT STILLING JBR04 17/00061-013 25 Offl.§25 2017/02/27
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING INN BMV 16/02921-012 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/27
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/00929-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/27
I SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE ÅKRA SANITETSLAG Åkra Sanitetslag ANKO 17/00385-019 2017/02/27
I SKU PERSONALMAPPE - ØKT ALDERSPENSJON RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/27
U HSE SKADEMELDINGER HELSE OG OMSORG 2016-2018 - SKADEMELDING ARO07 16/00460-030 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/27
I HSE PERSONALMAPPE - ENDRET ALDERSPENSJON AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/27
I SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2017 - SØKNAD OM KOMMUNAL KONTANTSTØTTE GKH01 17/00024-014 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/02/27
I SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE NORHEIM SANITETSFORENING Norheim Sanitetsforening ANKO 17/00385-020 2017/02/27
U HSE SKADEMELDINGER HELSE OG OMSORG 2016-2018 - SKADEMELDING ARO07 16/00460-031 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/27
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - KLAGE PÅ VEDTAK - VEDRØRENDE SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE NJO 13/04261-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/27
U HSE PERSONALAMPPE - SVAR SKADEMELDING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/27
U SKU PERSONALMAPPE - BEKREFTELSE PÅ LØNN OPPTJENT I 2015 BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/27
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - MOTTATT UNDERTEGNET HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/00792-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/27
I TEK 148/371 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/969 - 148/371 - MOTTATT MANGLER, ERKLÆRING Kersti Griffith Nielsen EDH 17/00208-006 2017/02/27
I HSE ANSKAFFELSE AV TRANSPORT AV SMITTEFARLIG AVFALL - KLAGE - GJELDER ANSKAFFELSE AV TRANSPORT AV SMITTEFARLIG AVFALL Fartøykontroll Kurt Helge Østebøvik JRE01 16/04846-018 2017/02/27
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 140/149 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Ronny Johnsen GEL 17/00012-108 2017/02/27
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR SKADEMELDING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/27
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - AVTALE OM HUSLEIETREKK BMV 17/00792-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/27
U HSE PERSONALMAPPE - REFERAT FRA OPPFØLGINGSMØTE 17.01.2017 MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/27
I SKU TILSKUDD FESTIVALER 2017 - FESTIVALSØKNAD 2017 SILK AHT01 17/00556-008 2017/02/27
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 5/161, 162 - BESTILLING AV NABOLISTE - RAMMESØKNAD Wilhelmsen arkitektur GEL 17/00012-109 2017/02/27
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - PERMISJONSSØKNAD HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/27
I SKU ÅKRAHALLEN - SØKNAD OM TRENINGSTIDER I ÅKRAHALLEN - 2017/2018 Åkra Drill OFL 12/00077-138 2017/02/27
I SKU NORHEIMSHALLEN - SØKNAD OM TRENINGSTIDER I NORHEIMSHALLEN - 2017/2018 Rogaland Bedriftsidrettskrets OFL 12/01178-082 2017/02/27
U SKU PERSONALMAPPE - 53,33 % VIKARIAT KNYTTET MOT SPES.BHG.EN - SEVLAND BHG. RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/27
I SKU HÅVIKHALLEN - SØKNAD OM TRENINGSTID I HÅVIKHALLEN - 2017/2018 Åkra Drill OFL 12/00263-108 2017/02/27
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/27
I TEK 75/142 - NESAHAUGEN, YTRALAND - NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 75/142 - VEDR. AVVIK ENEBOLIG Arvid Bergtun KMY 15/03896-016 2017/02/27
I SKU HÅVIKHALLEN - SØKNAD OM TRENINGSTIDER I HÅVIKHALLEN 2017/2018 Sportsklubben Nord OFL 12/00263-109 2017/02/27
U HSE SKADEMELDINGER HELSE OG OMSORG 2016-2018 - SKADEMELDING ARO07 16/00460-032 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/27
I SKU KARMØYHALLEN 2017-2019 - SØKNAD OM TRENINGSTIDER I KARMØYHALLEN 2017/2018 Åkra Drill OFL 17/00209-023 2017/02/27
I HSE KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER - HELSE OG OMSORG - SØKNAD OM TILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER STIFTELSEN KARMSUND ABR SENTER Stiftelsen Karmsund Abr-Senter BSE02 13/00960-101 2017/02/27
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR SKADEMELDING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/27
I SKU NORHEIMSHALLEN - SØKNAD OM TRENINGSTIDER I NORHEIMSHALLEN - 2017/2018 Sportsklubben Nord OFL 12/01178-083 2017/02/27
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 102/230 - MELDING AV ADRESSETILDELING VED VESTHEIMVEGEN Tan Eiendomsutvikling AS BFH 17/00007-025 2017/02/27
I SKU MYKJEHALLEN - SØKNAD OM TRENINGSTIDER I MYKJEHALLEN - 2017/2018 Sportsklubben Nord OFL 12/01289-028 2017/02/27
I TEK PERSONALMAPPE - ALDERSPENSJON FRA KLP FRA 01.01.17 HASB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/27
I TEK 66/422 - HYDAL TOOLS AS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - TILBAKEMELDING - TILSYNSRAPPORT FRA TILSYN 19.12.2016 66/422 - HYDAL TOOLS AS Hydal Tools AS TEA01 12/00922-014 2017/02/27
I TEK 83/144 - SKEISVOLL & CO A/S BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 83/144 - SKEISVOLL & CO A/S - TILBAKEMELDING BRANNFOREBYGGENDE TILSYN Skeisvoll & Co AS JHN 12/01519-004 2017/02/27
I SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE Avaldsnes Sanitetsforening ANKO 17/00385-021 2017/02/27
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ASSISTENT VED HJEMMETJENESTEN SKUDENES Angelina Meylin Martinez Kvilhaug HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/27
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/27
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER VED HJEMMETJENESTEN NORD Maryell Kathinka Ørpetvedt ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/27
I SEN HAUGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT - IKS INTERKOMMUNALT SELSKAP - SAKER SOM GJELDER DRIFT OG STYRESAKER/EIERSKAP - STYREPROTOKOLL FRA MØTE 21.02.17 - HAUGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS KTV 14/01307-031 2017/02/27
I TEK PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - 88/9 - TILBAKEMELDING ETTER MØTET 18.01.17 - PLAN 4070 (KOPIMOTTAKER) Statens Vegvesen Region Vest Leikanger Kontorsted YSL 16/00593-007 2017/02/27
U TEK PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/27
I SKU FORDELING AV TIDER I SVØMMEHALLER 2017 - SØKNAD OM LEIE AV KARMØYHALLEN BASSENG 2017/2018 Fysio- og ergoterapitjenesten OFL 17/00002-013 2017/02/27
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING VED NORHEIM BBH AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/27
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 98/22 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 17/00012-110 2017/02/27
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 17/00889-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/27