Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 109/46 - FOSEN - TRAPP, PLATE, REPARASJON BRYGGE OG FORSTØTNINGSMUR - 109/46 - FERDIGATTEST - TRAPP, PLATE, REPARASJON BRYGGE OG FORSTØTNINGSMUR Y Betong AS JKV 16/04266-004 2017/02/24
U TEK 20/98 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNAR VETVIK - 20/98 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNAR VETVIK Caverion Norge AS ALS06 17/00535-002 2017/02/24
U TEK 20/68 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ERNA MARIE VETVIK - 20/68 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ERNA MARIE VETVIK Caverion Norge AS ALS06 17/00534-002 2017/02/24
I TEK 61/51 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG, TILTAKSHAVER JAKOB BRÅTA BYGGESAK 17/664 - 61/51 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG, TILTAKSHAVER JAKOB BRÅTA BYGGESAK 17/664 S O Lund AS MHV 17/00764-001 2017/02/24
U TEK FORSØPLING - - SVAR - VEDLEGG TIL KLAGE - TVANGSMULKT - FORURENSNINGSLOVEN PCH01 12/00497-033 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/24
U TEK 15/485 - ÅKRAVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE OG HAGESTUE - 15/485 - FERDIGATTEST - GARASJE OG HAGESTUE Monica Salvanes JKV 13/03220-004 2017/02/24
U TEK 58/236 - KOPERVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/ 973 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 58/236 - KOPERVIK - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM Torolv Jørgensen EDH 17/00637-003 2017/02/24
U TEK 148/121 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LIV SOLVÅR EILERÅS - 148/121 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LIV SOLVÅR EILERÅS Khv AS ALS06 16/05138-003 2017/02/24
U TEK 22/72 - FERKINGSTAD SKOLE, TILBYGG AV VENTILASJONSROM FOR GYMSAL - 22/72 - FERDIGATTEST Procon AS JHE05 12/01044-005 2017/02/24
U TEK GRAVESØKNAD - HUSØYVEGEN 147 B - SVAR - GRAVESØKNAD - HUSØYVEGEN 147 B T Halleland AS KSU01 17/00893-002 2017/02/24
U TEK 47/336 - STEMVEGEN, VIK. TILBYGG OG FASADEENDRING GARASJE - 47/336 - FERDIGATTEST Jostein Ellingsen JHE05 11/02911-007 2017/02/24
U TEK 43/443 - ØYGARDSHAUGEN, HØYNES. NYBYGG REDSKAPSHUS - 43/443 - FERDIGATTEST Roar Talge AS JHE05 11/02213-015 2017/02/24
U TEK BESKJÆRING AV PRIVATE BUSKER OG TRÆR - BESKJÆRING AV PRIVATE BUSKER OG TRÆR, HESTMYRVEGEN 3 Hans Williksen Haug KSU01 12/02969-299 2017/02/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - CA 80% STILLING - AVSLAG JBR04 16/04931-025 25 Offl §25 2017/02/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - CA 80% STILLING - AVSLAG JBR04 16/04931-026 25 Offl §25 2017/02/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ARO07 16/05074-182 25 Offl §25 2017/02/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ARO07 16/05074-183 25 Offl §25 2017/02/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD ARO07 16/05077-102 25 Offl §25 2017/02/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - SØKNAD AGB 16/05078-088 25 Offl §25 2017/02/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ARO07 16/05079-176 25 Offl §25 2017/02/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ARO07 16/05079-177 25 Offl §25 2017/02/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - SØKNAD AGB 16/05085-158 25 Offl §25 2017/02/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-129 25 Offl §25 2017/02/24
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - SØKNAD BLI01 16/05120-055 25 Offl §25 2017/02/24
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-135 25 Offl §25 2017/02/24
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-136 25 Offl §25 2017/02/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-115 25 Offl §25 2017/02/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - TILBUD ARO07 16/05186-157 25 Offl §25 2017/02/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - ARBEIDSAVTALE ARO07 16/05186-158 25 Offl §25 2017/02/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - TILBUD ARO07 16/05186-159 25 Offl §25 2017/02/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - ARBEIDSAVTALE ARO07 16/05186-160 25 Offl §25 2017/02/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ARO07 16/05186-161 25 Offl §25 2017/02/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - TILBUD ARO07 16/05186-162 25 Offl §25 2017/02/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - ARBEIDSAVTALE ARO07 16/05186-163 25 Offl §25 2017/02/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - TILBUD ARO07 16/05186-164 25 Offl §25 2017/02/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - ARBEIDSAVTALE ARO07 16/05186-165 25 Offl §25 2017/02/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ARO07 16/05186-166 25 Offl §25 2017/02/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ARO07 16/05187-195 25 Offl §25 2017/02/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ARO07 16/05187-196 25 Offl §25 2017/02/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SJUKEPLEIAR/ VERNEPLEIAR 60%, FØDSELSVIKARIAT - TILBUD MSTA 17/00414-015 25 Offl §25 2017/02/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SJUKEPLEIAR/ VERNEPLEIAR 60%, FØDSELSVIKARIAT - ARBEIDSAVTALE MSTA 17/00414-016 25 Offl §25 2017/02/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER / VERNEPLEIER 80% FAST - INTERVJU MSTA 17/00415-020 25 Offl §25 2017/02/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER / VERNEPLEIER 80% FAST - INTERVJU MSTA 17/00415-021 25 Offl §25 2017/02/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER / VERNEPLEIER 80% FAST - INTERVJU MSTA 17/00415-022 25 Offl §25 2017/02/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER / VERNEPLEIER 80% FAST - INTERVJU MSTA 17/00415-023 25 Offl §25 2017/02/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER / VERNEPLEIER 80% FAST - INTERVJU MSTA 17/00415-024 25 Offl §25 2017/02/24
I SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT SERVICEFAG - SØKNAD MMW 17/00282-013 25 Offl §25 2017/02/24
I SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT SERVICEFAG - SØKNAD MMW 17/00282-014 25 Offl §25 2017/02/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD NFE 17/00420-048 25 Offl §25 2017/02/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD NFE 17/00420-049 25 Offl §25 2017/02/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I INSTITUSJONSKOKKEFAGET - SØKNAD NFE 17/00421-008 25 Offl §25 2017/02/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - INTERVJU BLI01 17/00422-049 25 Offl §25 2017/02/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - INTERVJU BLI01 17/00422-050 25 Offl §25 2017/02/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - INTERVJU BLI01 17/00422-051 25 Offl §25 2017/02/24
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - SØKNAD BLI01 17/00422-052 25 Offl §25 2017/02/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - INTERVJU BLI01 17/00425-146 25 Offl §25 2017/02/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - INTERVJU BLI01 17/00425-147 25 Offl §25 2017/02/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - INTERVJU BLI01 17/00425-148 25 Offl §25 2017/02/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - INTERVJU BLI01 17/00425-149 25 Offl §25 2017/02/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - INTERVJU BLI01 17/00425-150 25 Offl §25 2017/02/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - INTERVJU BLI01 17/00425-151 25 Offl §25 2017/02/24
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-048 25 Offl §25 2017/02/24
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-049 25 Offl §25 2017/02/24
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-050 25 Offl §25 2017/02/24
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-051 25 Offl §25 2017/02/24
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-052 25 Offl §25 2017/02/24
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-053 25 Offl §25 2017/02/24
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-054 25 Offl §25 2017/02/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT- CA.90% VIKARIAT MED MULIGHET FOR FAST - SØKNAD JBR04 17/00750-010 25 Offl §25 2017/02/24
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER - SØKNAD BLI01 17/00751-004 25 Offl §25 2017/02/24
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER - SØKNAD BLI01 17/00751-005 25 Offl §25 2017/02/24
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL - KONSERT 18.02.17 KoriVest EVI1 16/05163-028 2017/02/24
I TEK 11/28 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARVE HARINGSTAD - 11/28 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARVE HARINGSTAD Vedavågen Rør AS ALS06 16/03960-003 2017/02/24
I HSE KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER - HELSE OG OMSORG - SØKNAD OM TILSKUDD FOR 2017 LPP Rogaland BSE02 13/00960-099 2017/02/24
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/02296-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/24
U TEK BRANNBEREDSKAP - INNMELDING AV AVVIK I NØDNETT, KARMØY KOMMUNE Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb) ONW 12/02116-024 2017/02/24
U TEK 58/236 - KOPERVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/ 973 - 58/236 - VEDR. DELINGSSØKNAD Torolv Jørgensen EDH 17/00637-004 2017/02/24
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR KOMMUNALE AVGIFTER ILS01 17/00680-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/24
U SKU PERSONALMAPPE - LØNN SOM INSPEKTØR - MIDLERTIDIG RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/24
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 147/704 - BK3 SEKSJON 13-18 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED TYLTERSVINGEN, MOKSHEIM. Block Watne AS BFH 17/00007-021 2017/02/24
I TEK 89/14 - VÅGE, SØNDRE. PÅBYGG, LEILIGHETER OVER BUTIKKSENTER (RIMI OG EUROPRIS) - 89/14 - KONTROLLERKLÆRING MED SLUTTRAPPORT FOR UAVHENGIG KONTROLL VÅTROM Øygarden Eiendom AS KMY 05/01454-095 2017/02/24
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - GR2UGH Synzygus Kopervik OFL 17/00010-073 2017/02/24
U TEK 1/37 - VEDØY - ETABLERING AV KAI - 1/37 - RETUR AV SØKNAD Eskild Kvala AS IGR 14/03980-007 2017/02/24
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - D3SYU3 KRIK Avaldsnes OFL 17/00010-074 2017/02/24
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - XXI3PD Krossnesveien velforening OFL 17/00010-075 2017/02/24
U HSE PERSONALMAPPE - ENGASJEMENT HJEMMETJENESTEN ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/24
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM OMSORGSARBEIDER VED ÅKRA BBH Liv Hjørdis Ferkingstad AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/24
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - ZN6MA7 Kvalavåg montessoriforening OFL 17/00010-076 2017/02/24
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - S4WH6K Karmøy Svømmeklubb OFL 17/00010-077 2017/02/24
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - YIATW7 Finklavegen velforening OFL 17/00010-078 2017/02/24
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - 2XAKWJ KRIK Kopervik OFL 17/00010-079 2017/02/24
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - YYXDUV Sportsklubben Nord OFL 17/00010-080 2017/02/24
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - SIGNERT HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/00202-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/24
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - AWKD4K Bråtå vel OFL 17/00010-081 2017/02/24
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - JTHFZ7 Skudenes bedehus OFL 17/00010-082 2017/02/24
U TEK 88/56 - NYGÅRDVEGEN, SØNDRE VELDE - UTSPRENGNING, MASSEUTTAK OG STØYVOLL - 88/56 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Øygarden Eiendom AS JHE05 17/00778-002 2017/02/24
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - AVTALEGIRO OG BEKREFTELSE PÅ LEIEFORHOLD BMV 17/00202-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/24
U HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM ENDRING AV ANSIENNITET MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/24
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - LUKKET ARRANGEMENT 28.02.17 - K-FISK AS K-Fisk Vea AS EVI1 16/05163-029 2017/02/24
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - UJKB84 Sund barnekor OFL 17/00010-083 2017/02/24
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 147/704 - BK3 SEKSJON 7-12 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED TYLTERSVINGEN, MOKSHEIM. Block Watne AS BFH 17/00007-022 2017/02/24
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - MELDING OM OPPSIGELSE AV STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/24
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - IA62SX Norheimstølen velforening OFL 17/00010-084 2017/02/24
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - HV443P Vikevågen båtforening OFL 17/00010-085 2017/02/24
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - CQVU8S Skudenes bedehus OFL 17/00010-086 2017/02/24
I SKU DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN - AVTALE OM OPPDRAG MELLOM DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN OG TAUS V/ BEATE B KVALSVIK Beate Blindheim Kvalsvik ANKO 12/00240-059 2017/02/24
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - FV7KD6 Karmøy Helsesportlag JAH 17/00010-087 2017/02/24
I TEK 20/84 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - DAGMAR JOHANNE LARSEN - 20/84 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - DAGMAR JOHANNE LARSEN Ferkingstad Entreprenør AS MHV 17/00900-001 2017/02/24
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - CIFJYP Litlasund velforening OFL 17/00010-088 2017/02/24
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - VM73S6 Karmøy Badmintonklubb OFL 17/00010-089 2017/02/24
I TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - SKUDENESHAVN - FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - SKUDENESHAVN AKSNES, HELGE M.FLERE Helge Aksnes ALI 17/00901-001 2017/02/24
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - ASZ3CJ Kvalavåg velforening OFL 17/00010-090 2017/02/24
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 147/704 - BK 3 SEKSJON 1-6, MELDING OM ADRESSETILDELING VED TYLTERSVINGEN, MOKSHEIM. Block Watne AS BFH 17/00007-023 2017/02/24
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - IRUPZ4 Sandhåland velforening OFL 17/00010-091 2017/02/24
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - KRAV OM INNBETALING CEM01 16/04537-091 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/24
I TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - KOPERVIK Aud Gismervik ALI 17/00905-001 2017/02/24
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - CTMK57 Walland velforening OFL 17/00010-092 2017/02/24
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE SWI 17/00902-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/24
I TEK 114/167 - HESTFARET, NORDRE EIKE, NYBYGG GARASJE - 114/167 - SØKNAD OM ENDRING AV GITT TILLATELSE Håkon Rushfeldt EDH 16/02984-006 2017/02/24
U SEN HÅVIKHALLEN - SVAR - BESTILLING AV HÅVIKHALLEN - 17. MAI 2017 Håvik skole AKP 12/00263-105 2017/02/24
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 01/04097-036 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/24
U TEK 3/699 - ØSTHUSMARKVEGEN, ØSTHUS - TILBYGG ENEBOLIG - 3/699 - FERDIGATTEST Hein Tangen KMY 15/04205-009 2017/02/24
U SEN KIWI 641 TORVASTAD SALGSBEVILLING 2012 - 2018 - SVAR - MELDING OM ENDRING I EIERFORHOLD I BAKENFORLIGGENDE SELSKAP Ng Kiwi Rogaland AS EVI1 12/00374-037 2017/02/24
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/24
I SKU AVALDSNESHALLEN - SØKNAD OM TRENINGSTID I AVALDSNESHALLEN AVALDSNES SKOLEKORPS Avaldsnes Skolekorps OFL 12/01367-042 2017/02/24
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM UTVIDET OMSORGSPERMISJON JMH02 02/03212-047 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/24
U SEN MENY OASEN HAUGESUND, KARMSUND SALGSBEVILLING - SVAR - MELDING OM ENDRING I EIERSTRUKTUR Helgø Meny Rogaland AS EVI1 12/00375-044 2017/02/24
I TEK STARTLÅN - TINGLYST PANTEDOKUMENT RBE08 16/00981-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/24
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - GENERELT - VEDR. AVKORTING AV PRODUKSJONSTILSKUDD Birger Hausken LKS 12/00844-122 2017/02/24
U SEN KIWI 611 ÅKRA SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - SVAR - MELDING OM ENDRING I EIERFORHOLD I BAKENFORLIGGENDE SELSKAP Ng Kiwi Rogaland AS EVI1 12/00376-025 2017/02/24
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - 2U38AR Stangalandstølen velforening OFL 17/00010-093 2017/02/24
U SEN KIWI 696 SKUDENES SALGSBEVILLING 2012 - 2016 - SVAR - MELDING OM ENDRING I EIERFORHOLD I BAKENFORLIGGENDE SELSKAP Ng Kiwi Rogaland AS EVI1 12/01343-026 2017/02/24
U SEN KIWI 635 LANGÅKER SALGSBEVILLING - SVAR - MELDING OM ENDRING I EIERFORHOLD I BAKENFORLIGGENDE SELSKAP SALGSBEVILLING 2012 - 2016 Ng Kiwi Rogaland AS EVI1 12/01400-030 2017/02/24
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - SIGNERT HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/03637-014 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/02/24
I SEN SØKNADER OM MIDLER TIL NÆRMILJØUTVALGENE 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - NJQRGM Langåker Forum EIE 17/01152-010 2017/02/24
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 99/03039-015 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/24
I TEK 57/630 - SKUDENESHAVN - BYGNINGSKONTROLL - 57/630 - KLAGE PÅ VEDTAK Advokat Christian Tumyr Kjær GTH 15/03852-012 2017/02/24
I TEK 20/51 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LARS EGIL LIKNES - 20/51 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LARS EGIL LIKNES Ferkingstad Entreprenør AS MHV 17/00903-001 2017/02/24
U SEN KIWI VORMEDAL 615 SALGSBEVILLING 2012 - 2016 - SVAR - MELDING OM ENDRING I EIERFORHOLD I BAKENFORLIGGENDE SELSKAP Ng Kiwi Rogaland AS EVI1 12/01402-029 2017/02/24
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - 8DVXT2 Stangalandstølen velforening OFL 17/00010-095 2017/02/24
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - INNFORDRING - FRA 10.11.16 LEI 16/04537-092 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/24
U SEN KIWI AVALDSNES 613 SALGSBEVILLING 2012 - - SVAR - MELDING OM ENDRING I EIERFORHOLD I BAKENFORLIGGENDE SELSKAP SALGSBEVILLING 2012 - 2016 Ng Kiwi Rogaland AS EVI1 12/01403-029 2017/02/24
U HSE PERSONALMAPPE - ENGASJEMENT ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/24
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - X86BQ7 Eidsbakkane 2 velforening OFL 17/00010-096 2017/02/24
U SEN KIWI NORHEIM 691 SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - SVAR - MELDING OM ENDRING I EIERFORHOLD I BAKENFORLIGGENDE SELSKAP Ng Kiwi Rogaland AS EVI1 15/00128-017 2017/02/24
I TEK PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM RÅDGIVER - JURIST VED TEKNISKE ETAT - RÅDHUSET Terje Nordal BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/24
U SEN 85/275 - TIGER AS AVALDSNES VEISERVICE - BENSINSTASJON SERVERINGSBEVILLING - SVAR - ENDRING I BAKENFORLIGGENDE EIERFORHOLD I TIGER AS SERVERINGSBEVILLING TIGER AS AVALDSNES VEISERVICE EVI1 13/03775-006 2017/02/24
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/24
I TEK 4/464, 4/362 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 4/464, 4/362 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT NUMMER 129435/2017 - AMLAND, OLIVER MUNKEJORD Statens Kartverk AMJ 17/00286-003 2017/02/24
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 99/07758-034 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/24
U TEK LANDBRUK - VERDIVURDERINGER - GJENNOMGANG AV GARDSKART - RETUR AV EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET Torvastad Kfuk Kfum BJP01 12/01731-061 2017/02/24
I TEK 85/306 - UVIKSTRAND, UTVIK, FASADEENDRING - 85/306 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Ingeborg Skoge KMY 10/03009-005 2017/02/24
I TEK 59/22 - ØSTREMLIA, NORDRE KOPERVIK - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 59/22 - KLAGE PÅ VEDTAK Olav Johan Nøkling GTH 15/02335-032 2017/02/24
U TEK 2/3 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - 2/3 - MELDING OM UTFØRT RETTING Helmik Sævik AMJ 17/00688-002 2017/02/24
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 06/02906-044 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/24
U TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - GENERELT - VEDR. AVKORTING AV PRODUKSJONSTILSKUDD Birger Hausken LKS 12/00844-123 2017/02/24
U TEK PLAN 2070 - DETALJREGULERING FOR KROKHAUGEN - 4/12 M.FL. - GODKJENT 19.12.2016 - KLAGE FRA CONNIE DIDRIKSEN - 15.02.17 PLAN 2070 - DETALJREGULERING FOR KROKHAUGEN - 4/12 M.FL. - Helga Connie Elin Didriksen YSL 14/01428-073 2017/02/24
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON FOR DELER AV STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/24
U HSE PERSONALMAPPE - ENGASJEMENT NATTJENESTEN ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/24
I TEK 42/88 - SØRE HÅLANDSVEG, SØRHÅLAND, SØKNAD OM FRITTLIGGENDE GARASJE - 42/88 - SØRE HÅLANDSVEG, SØRHÅLAND, SØKNAD OM FRITTLIGGENDE GARASJE Tor Magne Johannessen KHM 17/00908-001 2017/02/24
U TEK 86/71 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - KAI - 86/71 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Petter J. Rasmussen AS JHE05 15/04839-015 2017/02/24
I TEK 82/270 - HINDARÅKERVEGEN - HINDERÅKER - PÅBYGG ENEBOLIG - 82/270 - HINDARÅKERVEGEN - HINDERÅKER - PÅBYGG ENEBOLIG Bas-Konsulent og Arkitekter Bjarne Skattkjær KIS 17/00909-001 2017/02/24
U SKU PERSONALMAPPE - 38,5 % STILLING SOM MILJØARBEIDER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/24
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 11/01138-019 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/24
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM STILLING SOM FAMILIEVEILEDER MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/24
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 03/03497-054 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/24
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM UTVIDET OMSORGSPERMISJON JMH02 06/01767-044 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/24
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 15/2404 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED STONGTUNET, ÅKRA. Trygve J Sjøen AS BFH 17/00007-024 2017/02/24
U TEK 15/2315 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4396 - 15/2315 - UNDERRETING AV MATRIKKELBREV ETTER FRADELING SAK 16/4845 Inger Liknes XXI 16/04845-012 2017/02/24
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 10/00834-019 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/24
I TEK 21/50, 21/62 OG 21/48 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 21/50, 21/62 OG 21/48 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT NUMMER 129381/2017 - DRIVENES, ENDRE Statens Kartverk AMJ 17/00237-005 2017/02/24
U TEK 15/2315 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4396 - 15/2315 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4396 Nina Stonghaugen XXI 16/04845-013 2017/02/24
I SEN SERVERINGSBEVILLING ZEWKI PIZZA AS - UTTALELSE TIL SØKNAD OM SERVERINGSBEVILGNING EVI1 17/00549-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/24
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 06/00508-044 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/24
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - FRIVILLIG VATLETREKK, ENDRING LEI 16/04537-093 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/24
I SKU PERSONALMAPPE - MELDING OM VEDTAK VEDRØRENDE ALDERSPENSJON FRA KLP RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/24
U TEK GRUNNERVERV - STANGELAND BARNESKOLE - AVTALE OM GRUNNERVERV - STANGELAND BARNESKOLE Odd Arve Kvinnesland MBE03 16/04490-010 2017/02/24
U TEK 15/1400 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4219 - 15/1400 - UNDERRETING AV MATRIKKELBREV ETTER FRADELING SAK 16/4835 Ruth Henny Hemnes XXI 16/04835-012 2017/02/24
U TEK 15/1400 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4219 - 15/1400 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4219 Marit Pedersen XXI 16/04835-013 2017/02/24
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - INNFORDRING - FRA 10.11.16 LEI 16/04537-094 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/24
U TEK 86/167 - AVALDSNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - OPPMÅLING AV UTFYLT AREAL - 86/167 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Husøyveien 129 AS HAS 16/04777-017 2017/02/24
I TEK 3/575 - ØSTHUS - NYBYGG NAUST - 3/575 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Edb-Tjenester Norge Limited KMY 16/05034-010 2017/02/24
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 99/02830-049 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/24
U TEK 86/167 - AVALDSNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - OPPMÅLING AV UTFYLT AREAL - 86/167 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Husøyveien 131 AS HAS 16/04777-018 2017/02/24
U SKU PERSONALMAPPE - ØKNING TIL 79 % STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/24
I SEN SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2012-2018 - SØKNAD OM STØTTE TIL TORVASTAD IL VOLLEYBALL GUTT 15 - NM 2017 Torvastad IL volleyball G15 KTV 12/00098-221 2017/02/24
I HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM INNVILGET MIDLERTIDIG UFØREPENSJON FRA KLP ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/24
U TEK 15/361 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/361 - RETUR AV SØKNAD Mardon Dahl EDH 17/00536-004 2017/02/24
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 99/00334-058 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/24
I TEK 147/704 - TYLTERSVINGEN, MOKSHEIM. NYBYGG SAMMENHENGENDE 4- OG 2-MANNSBOLIG - BYGG 2 - 147/704 - RETTELSE - ENDRING AV BYGNINGSTYPE BLOCK WATNE AS OHA 17/00648-004 2017/02/24
I TEK REFUSJON AV AVLØSERUTGIFTER VED SYKDOM 2012-2018 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM LKS 12/00483-149 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/24
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 00/00816-026 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/24
I SKU LEDSAGERBEVIS FOR FUNKSJONSHEMMEDE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR FUNKSJONSHEMMEDE RLE 17/00912-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/24
I TEK 147/704 - TYLTERSVINGEN, MOKSHEIM. NYBYGG SAMMENHENGENDE 4- OG 2-MANNSBOLIG - BYGG 3 - 147/704 - RETTELSE - ENDRING AV BYGNINGSTYPE BLOCK WATNE AS OHA 17/00649-004 2017/02/24
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 04/02787-049 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/24
I HSE PERSONALMAPPE - KRAV OM FAST ANSETTELSESFORHOLD ETTER AML §14-9 MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/24
I SKU SKUDEHALLEN - SØKNAD OM TRENINGSTID I SKUDEHALLEN 2017/2018 Skudenes Turnforening OFL 12/01376-177 2017/02/24
U SKU PERSONALMAPPE - 25% LÆRERVIKAR OG 24% MILJØARBEIDER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/24
I HSE PERSONALMAPPE - KRAV OM FAST ANSETTELSE ETTER AML §14-4A MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/24
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - INNFORDRING - FRA 10.11.16 LEI 16/04537-095 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/24
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 15/2386-2387 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGSAK JOHANNESSEN, JOHN EINAR John Einar Johannessen GEL 17/00012-105 2017/02/24
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - AX7BX8 Kvalavåg velforening OFL 17/00010-097 2017/02/24
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELT TRYGDEBOLIG/OMSORGSBOLIG BMV 17/00272-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/24
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE VIKARIAT BESTILLERKONTORET/ PERMISJON HÅLANDSHØGDA JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/24
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/24
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - VJRHXT Avaldsnes Skolekorps OFL 17/00010-099 2017/02/24
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - H57YBS Avaldsnes og Håvik Kfuk-Kfum OFL 17/00010-100 2017/02/24
I SEN PERSONALMAPPE - FORKYNNING KSE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/24
I TEK PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM DELTIDSANSATT VED BRANN- OG REDNINGSVESEN I KARMØY KOMMUNE Stanislaw Kwatera BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/24
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - INNFORDRING - FRA 10.11.16 LEI 16/04537-096 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/24
U HSE PERSONALMAPPE - VAKANT STILLING 59,16% ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/24
I SKU SKUDEHALLEN - SØKNAD OM TRENINGSTID I SKUDEHALLEN 2017/18 KRIK SKUDENES Krik Skudenes OFL 12/01376-178 2017/02/24
U SKU PERSONALMAPPE - 25 % LÆRER OG 24 % MILJØARBEIDER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/24
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/00913-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/24
I HSE KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER - HELSE OG OMSORG - SØKNAD OM TILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER NFU KARMØY LOKALLAG Nfu Karmøy Lokallag BSE02 13/00960-100 2017/02/24
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/24
I TEK REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND - RAPPORTER FRA STANGELANDSVÅGEN - KARMØYGÅRDEN Ragn Sells AS HDO 15/04311-028 2017/02/24
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 06/01468-035 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/24
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/24
I SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2017 - SØKNAD OM KONTANTSTØTTE GKH01 17/00024-013 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/02/24
U SKU PERSONALMAPPE - STILLINGSENDRING KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/24
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR PÅ OPPSIGELSE VED MOTTAK AV NY STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/24
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 05/02316-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/24
I SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE VEA PENSJONISTLAG Josef Malvin Nilsen ANKO 17/00385-015 2017/02/24
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM BRUK AV TJENESTETELEFON AKM02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/24
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 09/00153-028 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/24
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - MTRRZM Kopervik musikkorps OFL 17/00010-101 2017/02/24
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM BRUK AV TJENESTETELEFON AKM02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/24
U TEK 149/51 - SPANNAVEGEN, SPANNE - NYBYGG 4-MANNSBOLIG MED BODER OG MUR BYGG NORD - 149/51 - SVAR VEDRØRENDE SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE SEKSJ. 5 Hus28 AS KMY 15/04506-016 2017/02/24
U TEK 52/42 - KOMMUNAL EIENDOMSSKATT - LAKSODDEN HYTTEFELT - SVAR - 52/42 - KOMMUNAL EIENDOMSSKATT - LAKSODDEN HYTTEFELT Jan Otto Solvang MSA 16/00388-003 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/02/24
I TEK 70/17 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - FORSTØTNINGSMUR OG NYBYGG BOD - 70/17 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - FORSTØTNINGSMUR OG NYBYGG BOD KTV Bygg AS KIS 16/03764-007 2017/02/24
I TEK 147/629/1 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT ØKLAND, KATRINE - 147/629/1 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT ØKLAND, KATRINE Katrine Økland BSO02 17/00914-001 2017/02/24
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 40/14 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Arne Espedal GEL 17/00012-106 2017/02/24
U TEK 71/66 - BREKKEVEGEN, BREKKE. TILBYGG ENEBOLIG OG NYBYGG GARSJE - 71/66, BREKKEVEGEN, BREKKE. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. TILBYGG TIL BOLIG OG GARASJE. Harald Magne Kvindesland Revheim BFH 12/01355-009 2017/02/24
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL - KONSERTER I SKUDENES MEK. VERKSTED 10.02.17 - 11.02.17 Hanne Jensen EVI1 16/05163-030 2017/02/24
I SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE Torvastad Helselag ANKO 17/00385-016 2017/02/24
I HSE ASYLSØKERE/FLYKTNINGER - UTBETALING AV EKSTRATILSKOT FOR BUSETTING AV FLYKTNINGAR I 2016 (2. UTBETALING) Integrerings- og mangfoldsdirektoratet BSE02 12/03071-094 2017/02/24
I TEK 20/22/2 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLE HÅKON GUSTAVSEN (NORDRE LIKNESVEG 107, ÅKREHAMN) - 20/22/2 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLE HÅKON GUSTAVSEN (NORDRE LIKNESVEG 107, ÅKREHAMN) Ferkingstad Entreprenør AS MHV 17/00916-001 2017/02/24
U TEK REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND - BYGGEMØTEREFERAT NR. 4 - REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND Vassbakk & Stol AS HDO 15/04311-029 2017/02/24
U TEK REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND - TV-INSPEKSJON KARMØY FOLKEBIBLIOTEK, KARMØY KINO OG KARMØY GÅRDEN - REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND Karmøy Kommune Teknisk Etat HDO 15/04311-030 2017/02/24