Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 148/211 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRN EGIL ENGE PÅKOBLING - NY KLOAKK - JOMFRUVEGEN - SVAR - 148/211 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRN EGIL ENGE Risa AS ALS06 16/03806-002 2017/02/23
U SKU MUSIKK, DANS, TEATER, FILM OG KUNST - SVAR - SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD FOR GJENNOMFØRING AV TUASTADREVYEN 2017 Tuastad Bygdalag AHT01 12/00023-107 2017/02/23
U TEK SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING - PÅLEGG OM UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK OG UTKOBLING AV SEPTIKTANK SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING Gunleiv Magne Tjøsvoll AVS01 14/04398-186 2017/02/23
U TEK PÅKOBLING TIL NYTT LEDNINGSANLEGG - MJØLHUSVEGEN TIL KIRKELEITE - VEDTAK, DELEGASJONSSAK - 41/11 PÅLEGG PÅKOBLING TIL NYTT LEDNINGSANLEGG - VESTRE KARMØYVEG 916 Harald Magnus Lie AVS01 12/03452-032 2017/02/23
U TEK 15/706 - PRESTAVEGEN, ÅKRA - PÅBYGG ENEBOLIG OG NYBYGG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 15/706 - PRESTAVEGEN, ÅKRA - PÅBYGG ENEBOLIG Trebygg Vest AS KHM 17/00695-002 2017/02/23
I SEN ELEVSAK - PÅLEGG OM TILSVAR KSE Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/02/23
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING INN BMV 17/00202-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/23
U TEK GRAVESØKNAD - VELDEVEGEN 3 - SVAR - GRAVESØKNAD - VELDEVEGEN 3 T Halleland AS KSU01 17/00808-002 2017/02/23
U TEK TEKNISK PLAN FOR SPANNADALEN, NY INFRASTRUKTUR - NORHEIM HANDELSPARK AS - REVIDERTE TEKNISKE PLANER FOR GODKJENNING TEKNISK PLAN FOR SPANNADALEN, NY INFRASTRUKTUR - NORHEIM HANDELSPARK AS Cowi AS BTH04 16/04830-011 2017/02/23
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/23
I TEK GRAVESØKNAD - GJERDESTYKKET 23, ÅKREHAMN KABEBRUDD - GJELDER KABELBRUDD - GRAVESØKNAD UTGÅR Gudmund Vestre, Haugaland Kraft KSU01 17/00811-003 2017/02/23
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - Z4S72N Vea drilltropp OFL 17/00010-066 2017/02/23
U HSE PERSONALMAPPE - REFERAT 13.02.17 AVK Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/23
U TEK 20/10 - KRAV OM RETTING I MATRIKKELEN - 20/10 - MELDING OM UTFØRT RETTING AV EIENDOMSGRENSER I MATRIKKELEN Judith Johanna Iversen ALA04 17/00591-002 2017/02/23
U TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR KART OG OPPMÅLING - INTERVJU HASB 16/04922-066 25 Offl §25 2017/02/23
U TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR KART OG OPPMÅLING - INTERVJU HASB 16/04922-067 25 Offl §25 2017/02/23
U TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR KART OG OPPMÅLING - INTERVJU HASB 16/04922-068 25 Offl §25 2017/02/23
U TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR KART OG OPPMÅLING - INTERVJU HASB 16/04922-069 25 Offl §25 2017/02/23
U TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR KART OG OPPMÅLING - INTERVJU HASB 16/04922-070 25 Offl §25 2017/02/23
U TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR KART OG OPPMÅLING - INTERVJU HASB 16/04922-071 25 Offl §25 2017/02/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - SØKNAD JBR04 16/05071-093 25 Offl §25 2017/02/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-150 25 Offl §25 2017/02/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ARO07 16/05074-181 25 Offl §25 2017/02/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - SØKNAD JBR04 16/05076-107 25 Offl §25 2017/02/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - SØKNAD AGB 16/05078-087 25 Offl §25 2017/02/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ARO07 16/05079-175 25 Offl §25 2017/02/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN MYRDALVN/EIDEVN - SØKNAD ARO07 16/05080-076 25 Offl §25 2017/02/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - SØKNAD JBR04 16/05081-092 25 Offl §25 2017/02/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - SØKNAD JBR04 16/05081-093 25 Offl §25 2017/02/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - SØKNAD JBR04 16/05083-094 25 Offl §25 2017/02/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - SØKNAD JBR04 16/05084-110 25 Offl §25 2017/02/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - SØKNAD JBR04 16/05086-100 25 Offl §25 2017/02/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-128 25 Offl §25 2017/02/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-114 25 Offl §25 2017/02/23
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-107 25 Offl §25 2017/02/23
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-108 25 Offl §25 2017/02/23
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-109 25 Offl §25 2017/02/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD NFE 17/00420-047 25 Offl §25 2017/02/23
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - SØKNAD BLI01 17/00422-047 25 Offl §25 2017/02/23
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - SØKNAD BLI01 17/00422-048 25 Offl §25 2017/02/23
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-047 25 Offl §25 2017/02/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT- CA.90% VIKARIAT MED MULIGHET FOR FAST - SØKNAD JBR04 17/00750-009 25 Offl §25 2017/02/23
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER - SØKNAD BLI01 17/00751-003 25 Offl §25 2017/02/23
I SEN REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTSTILLING DIGITALISERING - SØKNAD MMW 17/00754-007 25 Offl §25 2017/02/23
U TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2018 - SVAR - ARBEIDSVARSLINGSPLAN - TREFELLING I SLETTAVEGEN - 6. - 9. MARS Karmøy kommune KSU01 17/00247-013 2017/02/23
U TEK LYKTESTOLPER/GATELYS - SØKNADER - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNALT GATELYS KSU01 12/00420-046 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/23
I SKU FORSKNINGS-OG UTGRAVINGSPROSJEKT PÅ AVALDSNES - AVTALEDOKUMENT: PLAN FOR SIKRING OG KONSERVERING AV MIDDELALDERRUIN PÅ AVALDSNES Stiftelsen Norsk institutt for kulturminneforskning BAN03 12/00173-038 2017/02/23
I TEK 15/1526 - ENGVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - 15/1526 - SØKNAD OM FERDIGATTEST S O LUND AS JKV 15/04236-013 2017/02/23
U TEK 86/84 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - RIVING EKSISTERENDE OG NYBYGG RENSEANLEGG - 86/84 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Petter J. Rasmussen AS JHE05 16/04671-008 2017/02/23
U TEK NYTT VEGNAVN - SKIPPERVEGEN - NAVNEFORSLAG TIL NYTT VEGNAVN I KARMØY KOMMUNE, ROGALAND. Språkrådet BFH 17/00798-002 2017/02/23
I SEN HÅVIKHALLEN - BESTILLING AV HÅVIKHALLEN - 17. MAI 2017 Håvik skole AKP 12/00263-104 2017/02/23
I TEK 15/443 - STONGVEGEN, ÅKRA - RIVING AV GARASJE, BOLIG- OG FORRETNINGSBYGG OG NYBYGG BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - 15/443 - STONGVEGEN, ÅKRA - RIVING AV GARASJE, BOLIG- OG FORRETNINGSGBYGG OG NYBYGG BOLIG OG FORRETNINGSBYGG Eskild Kvala AS IGR 17/00860-002 2017/02/23
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 13/104 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 17/00012-103 2017/02/23
I SKU AVALDSNESHALLEN - SØKNAD OM TRENINGSTID I AVALDSNESHALLEN 2017/2018 KRIK Avaldsnes OFL 12/01367-041 2017/02/23
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 142/506 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGSAK FOSSUM, VEGARD Vegard Fossum GEL 17/00012-100 2017/02/23
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 148/50 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGSAK BJØRNDAL , ANNE GRO Anne Gro Svendsen Bjørndal GEL 17/00012-101 2017/02/23
I SKU HELGANES MOTORSPORTSENTER - GJELDER BANE I TERRENG OG KJØRING PÅ EIENDOM 83/1 - HELGANES MOTORSPORTSENTER Roy M. Skeisvoll OFL 12/02181-024 2017/02/23
U SEN HÅVIKHALLEN - SVAR - GJELDER LEIE AV HÅVIKHALLEN - BARNEFESTIVAL PÅ KARMØY 5. MAI 2017 Sentrum karateklubb AKP 12/00263-103 2017/02/23
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FORFLYTNINGSHEMMEDE - FØRER NJO 13/04460-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/23
I TEK UNIVERSELT UTFORMET STI FRA AVALDSNES KIRKE TIL BUKKØY - MELDING OM POLITISK VEDTAK FOR TURSTI AVALDSNES Rogaland Fylkeskommune Fylkesrådmannen KSU01 14/03017-003 2017/02/23
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLINGEN SOM REKTOR VED ÅKRA SKOLE Espen Sellevold RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/23
I SKU ELEVMAPPE - VEDRØRENDE ENKELTVEDTAK SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/23
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/23
I TEK 66/906 - ASALDALBAKKEN, AUSTREIM. NYBYGG GARASJE MED BOD - 66/906 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Jan Thore Fresi KMY 11/02903-004 2017/02/23
I SEN SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2012-2018 - SØKNAD OM STØTTE TIL LADESTASJONER Storhall Karmøy AS KTV 12/00098-220 2017/02/23
U TEK 26/28 - SJERPEVEGEN, KVILHAUG - RIVING STEINGARD OG BOLIG, NYBYGG ERSTATNINGSBOLIG - 26/28 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Edb-Tjenester Norge Limited JHE05 15/02632-019 2017/02/23
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLINGEN SOM ASSISTENT VED HJEMMETJENESTEN Silje Hårvik Skare HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/23
I TEK 11/73 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/1039 - 11/73 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Mannes Velforening EDH 17/00871-001 2017/02/23
I TEK HØRINGER - 2016-2017 - HØRING - NY EKSPLOSIVFORSKRIFT Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb) ONW 16/00007-139 2017/02/23
I SKU ELEVMAPPE - VEDLAGT FØLGER ENKELTVEDTAK SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/23
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM REKTOR VED STANGELAND UNGDOMSKOLE Gudrun Ferkingstad Grimstvedt RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/23
I TEK 15/2021 - GRUNNVIKJÅ, ÅKRA, PÅBYGG ENEBOLIG - 15/2021 - GRUNNVIKJÅ, ÅKRA, PÅBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen KHM 17/00873-001 2017/02/23
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM HJELPEPLEIER VED BOLIG OG MILJØTJENESTEN - LØFTENTUNET Anna Lindeland JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/23
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - BEHANDLET DRIKKEVANN - FEØY HØYDEBASSENG - PRØVEMOTTAK: 06.02.17 - ANALYSEPERIODE: 06.02.17 - 20.02.17 Slab AS BAN01 17/00056-011 2017/02/23
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - BEHANDLET DRIKKEVANN - STED: RENVANN BREKKE - PRØVEMOTTAK: 24.01.17 - ANALYSEPERIODE: 24.01.17 - 20.02.17 Slab AS BAN01 17/00056-012 2017/02/23
I TEK 66/165 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/3625 - 66/165 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Kjartan Fredriksen EDH 17/00874-001 2017/02/23
I TEK AUTORISASJON - PLANTEVERN 2012-2016 - HÅNDTERING OG BRUK AV PLANTEVENMIDLER - BESTÅTT EKSAMEN DOMMERSNES, TORFINN Torfinn Dommersnes HHU 12/00916-081 2017/02/23
I SEN REVISJONSKONTROLL SKATTEOPPKREVER 2012-2018 - KONTROLLRAPPORT 2016 VEDRØRENDE SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN FOR KARMØY KOMMUNE Skatt Øst KTV 12/01660-006 2017/02/23
I SKU PERSONALMAPPE - ENDRET UFØREPENSJON RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/23
U SEN PERSONALMAPPE - TILLEGGSOPPLYSNINGER TIL SØKNAD OM UFØREPENSJON TUS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/23
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - UTTALELSE I FORBINDELSE MED PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTTNINGSHEMMEDE FØRER NJO 17/00295-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/23
I TEK 59/240 - SKIPARVIK, NORDRE KOPERVIK, TILBYGG BOLIG - 59/240 - SKIPARVIK, NORDRE KOPERVIK, TILBYGG BOLIG Elfrid Sigrun Georgsen EDH 17/00878-001 2017/02/23
I TEK JORDSKIFTERETTEN - SAK - 16-097313RFA-JSTO - ÅKRE - MELDING OM ENDRING AV BERØRTE EIENDOMMER I SAK FOR JORDSKIFTERETTEN - REGISTRERING I MATRIKKELEN 16-097313RFA-JSTO Haugalandet og Sunnhordaland Jordskifterett ALA04 16/03249-003 2017/02/23
I SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE Kolnes sanitetsforening ANKO 17/00385-012 2017/02/23
I TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2017 - UNDERRETNING TIL KLAGER - INNBRUDD, ANMELDELSESNR: 13130117 Haugaland og Sunnhordland IBR 17/00629-013 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/23
I HSE PERSONALMAPPE - KRAV OM FAST ANSETTELSESFORHOLD ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN §14-9 MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/23
I TEK 86/23 - AVALDSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/1027 - 86/23 - AVALDSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Karmøy Kommune Teknisk Etat EDH 17/00877-001 2017/02/23
I TEK 79/206 - VISNESVEGEN, VISNES - BRUKSENDRING TIL ANNEN SKOLEBYGNING - 79/206 - AREALER Vikanes Bungum Arkitekter AS KIS 16/05050-006 2017/02/23
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 1/18 - BESTILLING AV NABOLISTE - DELINGSSAK THORSEN, JOHN John Thorsen GEL 17/00012-102 2017/02/23
I TEK 47/336 - STEMVEGEN, VIK. TILBYGG OG FASADEENDRING GARASJE - 47/336 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Jostein Ellingsen JHE05 11/02911-006 2017/02/23
I TEK STARTLÅN - RETUR AV TINGLYST PANTEDOKUMENT NUMMER 146479/2017 - RBE08 17/00156-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/23
I SKU FORDELING AV TIDER I SVØMMEHALLER 2017 - SØKNAD OM TRENINGSTID I BASSENGENE 2017/2018 Karmøy Svømmeklubb OFL 17/00002-012 2017/02/23
I TEK 122/4 - RØYKSUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/970 - 122/4 - ERKLÆRING OM VEIRETT John Inge Naustvik EDH 17/00143-005 26 Offl.§26 2017/02/23
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLINGEN SOM HJELPEPLEIER VED HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/23
I SKU KARMØYHALLEN 2017-2019 - SØKNAD OM TRENINGSTID I KARMØYHALLEN 2017/2018 Karmøy Innebandyklubb OFL 17/00209-020 2017/02/23
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/23
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM MIDLERTIDIG STILLINGSREDUKSJON LJO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/23
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID LJO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/23
I TEK STARTLÅN - RETUR AV TINGLYST PANTEDOKUMENT - NUMMER 143217/2017 - RBE08 16/05151-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/23
I TEK 119/64 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/1034 - 119/64 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Anita Schöpwinkel EDH 17/00883-001 2017/02/23
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM ØKT STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/23
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM MIDLERTIDIG STILLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/23
I TEK 66/328 - ØSTREMBRUVEGEN, AUSTREIM, FASADEENDRING BOLIG - 66/328 - ØSTREMBRUVEGEN, AUSTREIM, FASADEENDRING BOLIG Vegard Ness EDH 17/00886-001 2017/02/23
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELING AV UTLEIEBOLIG BMV 17/00272-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/23
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - UTTALELSE I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR SVEIN GUNVALD KNUTSEN NJO 13/04289-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/23
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/00272-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/23
U HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT AV RENT OG URENT TØY MELLOM VASKERIER OG INSTITUSJONER I KARMØY KOMMUNE - TILLEGGSOPPLYSNING - ANSKAFFELSE - TRANSPORT AV RENT OG URENT TØY MELLOM VASKERIER OG INSTITUSJONER I KARMØY KOMMUNE Doffin JRE01 17/00402-003 2017/02/23
U TEK 53/2 OG 53/19 - HOVDASTAD - BYGNINGSKONTROLL - 53/2 OG 53/19 - HOVDASTAD - BYGNINGSKONTROLL Trond Arne Friestad JHE05 16/04153-005 2017/02/23
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 77/7 - SVAR - KLAGE PÅ SKATTETAKST - 77/7 Alma Bodil Dalene JMJ03 15/01309-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/02/23
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID LJO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/23
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/23
U TEK 58/431 - KOPERVIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 58/431 VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING HÅVARSTEIN INGLEID MARIE ALA04 17/00634-002 2017/02/23
I TEK 148/306, 148/618, 148/814, 148/834, 148/569, 148/528, 148/657 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 148/618 - NORHEIM - BEGJÆRING OM OPPHEVING AV SEKSJONERING Olav Thon Eiendomsselskap ASA HAS 16/03256-003 2017/02/23
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - UTTALELSE I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE NJO 14/02151-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/23
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/23
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/23
I TEK VANNSKADE - FAVNAMYRVEGEN 20 - HANNE MIRIAM FJELD DNB FORSIKRING 3665121.1 - PÅMINNELSE - ANSVARSFORESPØRSEL OG REGRESSKRAV - VANNSKADE I FAVNAMYRVEGEN 20 DNB FORSIKRING 3665121.1 Dnb Forsikring AS KSG 16/04576-004 2017/02/23
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM ØKT STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/23
U TEK JORDSKIFTERETTEN - SAK - 16-097313RFA-JSTO - ÅKRE - SVAR - MELDING OM ENDRING AV BERØRTE EIENDOMMER I SAK FOR JORDSKIFTERETTEN - REGISTRERING I MATRIKKELEN 16-097313RFA-JSTO Haugalandet og Sunnhordaland Jordskifterett ALA04 16/03249-004 2017/02/23
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID LJO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/23
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID LJO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/23
U HSE PERSONALMAPPE - INNVILGET STIPEND SPESIALISERING ALLMENNMEDISIN BSE02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/23
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID LJO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/23
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 148/312 - SVAR - SPØRSMÅL TIL FORMUESVERDI FOR EIENDOMSSKATT - 148/312 Nils Johan Kyvik JMJ03 15/01292-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/02/23
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM OVERFØRING/JOBBROTASJON RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/23
I TEK 110/21 - FOSNAVEGEN, VÅGA - RIVING - NYBYGG ENEBOLIG - 110/21 - FOSNAVEGEN, VÅGA - OMBYGGING, TIL- OG PÅBYGG ENEBOLIG SEVLAND BUNYAN ARKITEKTER AS OHA 17/00896-001 2017/02/23
I TEK STARTLÅN - RETUR AV TINGLYST PANTEDOKUMENT - NUMMER 136718/2017 - RBE08 16/02554-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/23
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM JOBBROTASJON RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/23
I SKU HELGANES MOTORSPORTSENTER - TILSVAR PÅ TILBAKEMELDING - GJELDER BANE I TERRENG OG KJØRING PÅ EIENDOM 83/1 - HELGANES MOTORSPORTSENTER Roy M. Skeisvoll OFL 12/02181-025 2017/02/23
U HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM PERMISJON FRA STILLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/23
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID LJO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/23
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/23
U TEK SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING - UTBEDRING AV KLOAKK I SÆVIKTUN SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING Kjell Brun JTH 14/04398-187 2017/02/23
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM ØKT STILLING SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/23
I SKU HELGANES MOTORSPORTSENTER - SVAR - GJELDER BANE I TERRENG OG KJØRING PÅ EIENDOM 83/1 - HELGANES MOTORSPORTSENTER Karmøy Motocrossklubb OFL 12/02181-026 2017/02/23
I TEK 57/159 - SKUDENESHAVN - UTFYLLING I SJØ MM - 57/159 - AVKLARING AV GRENSER OG RETTIGHETSFORHOLD Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS XXI 17/00892-002 2017/02/23
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM ØKT STILLING SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/23
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 113/64 - BESTILLING AV NABOLISTE Jan Halvor Nordlien GEL 17/00012-104 2017/02/23
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM ØKT STILLING SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/23
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM ØKT STILLING SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/23
I TEK PLAN 2089 - DETALJREGULERING FOR STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - 11/387 MFL - GODKJENT 18.6.2018 - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN DATERT 14.02.17 - PLAN 2089 DETALJREGULERING FOR STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - 11/387 MFL. Rogaland Fylkeskommune YSL 15/03655-048 2017/02/23
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID LJO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/23
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - LUKKET ARRANGEMENT 28.02.17 - K-FISK AS Einar Myre EVI1 16/05163-027 26 Off.l.26 2017/02/23
I TEK PLAN 3010-2 - REGULERINGSPLAN FOR G/S-VEG, BYGNES - SØYLEBOTN - ENDRING FRA NAUST TIL ANNEN VEGGRUNN - 66/4 - GODKJENT 31. 8.2017 - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN DATERT 20.02.17 - PLAN 3010-2 REGULERINGSPLAN FOR G/S-VEG, BYGNES - SØYLEBOTN - ENDRING FRA NAUST TIL ANNEN VEGGRUNN Rogaland Fylkeskommune YSL 17/00115-012 2017/02/23
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM OVERFØRING LJO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/23
I SEN DESTINASJON HAUGESUND OG HAUGALANDET AS - STIFTELSESDOKUMENT MED VEDTEKTER - 18.12.06 Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS PVE01 14/02117-003 2017/02/23
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID LJO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/23
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID LJO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/23
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/23
I TEK GRUNNERVERV/INNLØSNING ÅKRA BARNESKOLE - KRAV OM INNLØSNING ETTER PLBL § 15-2 - REGULERINGSPLAN FOR ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK Haver Advokatfirma AS SMO02 16/04810-010 2017/02/23
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM JOBBROTASJON RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/23
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/23
I TEK NY AVLØPSLEDNING BØVÅGEN TIL SALHUS - ENDRING AV AVGRENSNING FOR AUTOMATISK FREDA KULTURMINNE (ID 34373) OG VURDERING AV IVERKSETTING AV GJELDENE PLAN - 107/67 Rogaland Fylkeskommune HDO 15/04310-026 2017/02/23
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/23
I SKU TILSKUDD FESTIVALER 2017 - SØKNAD OM FESTIVALSTØTTE - OLAVSDAGENE PÅ AVALDSNES Avaldsnes Sokn AHT01 17/00556-006 2017/02/23
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - GENERELT - PRODUKSJONSTILSKUDD - LISTE OVER SØKERE FRA UTSIRA KOMMUNE - VINTER 2017 Landbruksdirektoratet LKS 12/00844-121 2017/02/23
U HSE KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER - HELSE OG OMSORG - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM TILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER Iogt I Norge BSE02 13/00960-098 2017/02/23
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM JOBBROTASJON RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/23
U TEK TEKNISKE PLANER FOR BOLIGFELT HAUGANE SØR, NORDSTOKKE - RETUR ORIGINAL UTGÅTT GARANTI, NR. 669163 SpareBank 1 SR-Bank IBR 12/00871-022 2017/02/23
I SEN GRAVESØKNAD - HUSØYVEGEN 147 B - GRAVESØKNAD - HUSØYVEGEN 147 B T Halleland AS TOG 17/00893-001 2017/02/23
I TEK AUTORISASJON - PLANTEVERN 2012-2016 - RESULTAT ETTER EKSAMEN FØRSTE GANG AUTORISASJON PLANTEVERN OG FORNYING AUTORISASJON DEN 06. FEBRUAR 2017 - HAUGESUND HHU 12/00916-082 26 Off.l.26 2017/02/23
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/23
I SEN STORTINGSVALGET 2017 - VEDTAK OM TODAGERSVALG ETTER VALGLOVEN § 9-2 Kommunal- og moderniseringsdepartementet KTV 16/01669-013 2017/02/23
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - 6KDZYN Karmøy hagelag OFL 17/00010-067 2017/02/23
I TEK 102/230 - VESTHEIMVEGEN, BYGNES - NYBYGG LAGERHALL MED KONTOR - 102/230 - BEKREFTELSE PÅ MOTTATT NABOVARSEL HAUGESUND TOMTEUTVIKLING - GLENN KOLBERG KIS 17/00299-008 2017/02/23
I TEK VANNSKADE - NESSAGADÅ 2, SKUDENESHAVN - HEIN RÅBY SCHAUG - SKADENUMMER: 18230941,6 - SKADEDATO: 24.06.2016 - KRAV OM TILBAKEBETALING AV UTLEGG ETTER SKADE - NESSAGADÅ 2, 4280 SKUDENESHAVN - HEIN RÅBY SCHAUG - SKADENUMMER: 18230941,6 - SKADEDATO: 24.06.2016 Gjensidige Forsikring ASA KSG 17/00894-001 2017/02/23
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - 7A7FDR Sevtun Sa OFL 17/00010-068 2017/02/23
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - 8ARI55 Norheim sanitetsforening OFL 17/00010-069 2017/02/23
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - 8MJVK8 Norheim sanitetsforening OFL 17/00010-070 2017/02/23
I TEK 15/1526 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: LUND BYGGSAK: 15/4236 - 15/1526 - FERDIGMELDING RØR BYGGSAK: 15/4236 S O Lund AS ALS06 15/00268-004 2017/02/23
I TEK KLOAKKERING - RØYKSUND - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN - 120/7 - KLOAKKPUMPESTASJON - GJELDER AUTOMATISK FREDA KULTURMINNER - (KOPIMOTTAKER) Rogaland Fylkeskommune JTH 12/00024-361 2017/02/23
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 17/00884-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/23
U TEK STARTLÅN - SVAR - KLAGE PÅ AVSLAG OM TILSKUDD TIL UTBEDRING RBE08 17/00354-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/23
I TEK 138/46 - TORVASTAD ARENA AS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 138/46 - TORVASTAD ARENA AS - PLAN FOR OPPFØLGING AV BRANNTILSYN 09.12.16 BRANNFOREBYGGENDE TILSYN Torvastad Skole og Kultursenter JHN 15/01500-008 2017/02/23
I TEK NY KLOAKK - JOMFRUVEGEN 1. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - KLAGE PÅ VEDTAK VEDRØRENDE PÅLEGG OM PÅKOBLING, SEPARERING OG UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK Hans Dankertsen ETS 16/00196-063 2017/02/23
I TEK KLOAKKERING - RØYKSUND - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN - 120/7 - KLOAKKPUMPESTASJON - GJELDER AUTOMATISK FREDA KULTURMINNER (KOPIMOTTAKER) Rogaland Fylkeskommune JTH 12/00024-362 2017/02/23
I SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE SEVLAND PENSJONISTFORENING Kjell Harry Bjørnsen ANKO 17/00385-013 2017/02/23
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - R75Z7P Skudenes sjømannsforening OFL 17/00010-071 2017/02/23
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 16/01918-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/23
I SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE FALNES SOGN HELSELAG Falnes Sogn Helselag ANKO 17/00385-014 2017/02/23
I TEK PERSONALMAPPE - AVTALE OM Å STILLE EGEN BIL TIL DISPOSISJON BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/23
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 119/495/0/5 - SVAR - KLAGE PÅ UTLIGNET EIENDOMSSKATT - 119/495/0/5 Olaf Harald Lystad JMJ03 15/01291-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/02/23
I TEK 5/291 - BLEIKMYRVEGEN, VEA - SKILT - 5/291 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Brand Factory Norge AS KMY 16/00632-004 2017/02/23
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - TPK3V3 Ådlandblesten OFL 17/00010-072 2017/02/23
I TEK 15/1400 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4219 - 15/2444 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT STD: 16/4219 Statens Kartverk Tinglysingen XXI 16/04835-011 2017/02/23
I TEK 20/80 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - DAG KÅRE LARSEN OG CARITA RANTANIITTY LARSEN - 20/80 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - DAG KÅRE LARSEN OG CARITA RANTANIITTY LARSEN Ferkingstad Entreprenør AS MHV 17/00897-001 2017/02/23
U TEK NY VANNLEDNING - NORDALVEGEN, KOPERVIK - 66/278 SVAR - SPØRSMÅL SOM GJELDER FORHÅNDSVARSEL OM PÅLEGG OM TILKOBLING OG UTBEDRING AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER NORDALVEGEN 53, 61 OG 63 Torben Vik AVS01 15/03469-033 2017/02/23
U TEK PLAN 1017 - DETALJREGULERING FOR UTVIDELSE AV SKUDE FRYSERI - DEL AV 57/26,654 - PLAN 1017 - DETALJREGULERING FOR UTVIDELSE AV SKUDE FRYSERI - DEL AV 57/26,654 - GODKJENT 19.12.2016 Ingvar Torbjørn Øritsland YSL 15/02448-069 2017/02/23
U TEK PLAN 1017 - DETALJREGULERING FOR UTVIDELSE AV SKUDE FRYSERI - DEL AV 57/26,654 - SVAR - PLAN 1017 - DETALJREGULERING FOR UTVIDELSE AV SKUDE FRYSERI - DEL AV 57/26,654 - GODKJENT 19.12.2016 Eli Aarskog Monsen YSL 15/02448-070 2017/02/23
U TEK PLAN 1017 - DETALJREGULERING FOR UTVIDELSE AV SKUDE FRYSERI - DEL AV 57/26,654 - SVAR - PLAN 1017 - DETALJREGULERING FOR UTVIDELSE AV SKUDE FRYSERI - DEL AV 57/26,654 - GODKJENT 19.12.2016 Anne-Karin Wiik YSL 15/02448-071 2017/02/23
U TEK 69/16 OG 68/74 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - 68/74 M.FL UNDERRETTING ETTER RETTING AV EIENDOMSGRENSER I MATRIKKELEN Ingunn Hauge v/Region Vest ALA04 15/03308-007 2017/02/23