Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2017 - SVAR - MELDING OM ARRANGEMENT - SOMMERGOSPEL 2017 Geir Sofus Sommerfeldt JHN 17/00127-003 2017/02/22
U TEK 120/29 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR M. JOHANSEN - 120/29 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR M. JOHANSEN Inge Vaaga AS ALS06 17/00515-002 2017/02/22
U TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2017 - SVAR - MELDING OM ARRANGEMENT 25.03.17 - QUEEN II TRIBUTE Storhall Karmøy AS JHN 17/00127-006 2017/02/22
I TEK ERVERV/EKSPROPRIASJON - BORGAREDALEN - SIGNERT AVTALE OM FORHÅNDSTILTREDELSE GNR 73 BNR 80 EINAR PAULSEN 13.02.2017 Paulsen Einar THE05 14/03265-031 2017/02/22
U TEK 147/704 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG SAMMENHENGENDE 4- OG 2-MANNSBOLIG BYGG 3 BYGGESAK 17/649 - 147/704 - RØRLEGGERMELDING FELLESANLEGG: NYBYGG 6-MANNSBOLIG, BYGG 3 BYGGESAK 17/649 Risa AS VEN 17/00659-002 2017/02/22
I TEK 66/477 - VALBERGBAKKEN, AUSTREIM. BRUKSENDRING BOLIG, LEILIGHET I UNDERETASJEN - 66/477 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Frank Steeven Spiik KMY 17/00495-003 2017/02/22
I TEK 147/379 - SKUGGABERGVEGEN, MOKSHEIM - TILBYGG ENEBOLIG - 147/379 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA TEK 10 Byggconsultvest Ronny Johnsen OHA 17/00647-002 2017/02/22
U TEK 102/14 OG 102/36 - LONGANESVEGEN, BYGNES - SØKNAD OM DIVERSE ALLEREDE OPPFØRTE TILTAK - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 102/14 OG 102/36 - LONGANESVEGEN, BYGNES - SØKNAD OM DIVERSE ALLEREDE OPPFØRTE TILTAK Eskild Kvala AS KIS 15/04003-018 2017/02/22
U TEK GRAVESØKNAD - KROKHAUGVEGEN 30 TRAFO - SVAR - GRAVESØKNAD - KROKHAUGVEGEN 30 T Halleland AS KSU01 17/00785-002 2017/02/22
I TEK 20/119 - NORDRE LIKNESVEG, NEDRE LIKNES - NYBYGG ENEBOLIG - 20/119 - SOLDIAGRAMMER IFT GNR/BNR 20/84 Urbanhus Haugesund AS IGR 16/03907-013 2017/02/22
U TEK 71/4 - BREKKE. DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/845 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 71/4 - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM Magnus Johan Klubben EDH 17/00625-003 2017/02/22
U TEK 61/130 , 61/131 , 61/132 , 61/138 , 61/139 , 61/140 - SØRSTOKKE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/858,859 - 61/130 OG 61/140 - DELINGSTILLATELSE, TILLEGGSAREAL MED KARTFORRETNING OVER GRUNNEIENDOM Trygve J. Sjøen Prosjekt AS HHU 16/04838-007 2017/02/22
U TEK 83/43 - SKEIE, BRUKSENDRING TIL HAGESTUE/BOD - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 83/43 - SKEIE, BRUKSENDRING TIL HAGESTUE/BOD Fred Grønnestad KIS 17/00124-004 2017/02/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
U TEK 86/48 - AVALDSNES BARNEHAGE BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 86/48 - AVALDSNES BARNEHAGE BRANNFOREBYGGENDE TILSYN Avaldsnes Barnehage TSC 12/01578-010 2017/02/22
I TEK 119/610 - MYKJE, NYBYGG BOLIG - 119/610 - REVIDERTE TEGNINGER OG AVVIKSMELDING VEDR. TERRENGENDRINGER Tømrerfirma Madsen & Hesthammer AS JKV 16/00726-012 2017/02/22
I TEK 63/194 - HØGÅSVEGEN, NORDSTOKKE. TILBYGG TIL BOLIG - 63/194 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Prosjektbygg Karmøy AS KMY 16/01369-006 2017/02/22
I TEK 85/303 - PEDER SKEIEVEGEN, UTVIK - FASADEENDRING ENEBOLIG - 85/303 - REVIDERTE TEGNINGER Byggconsultvest Ronny Johnsen KHM 17/00651-002 2017/02/22
I TEK 146/249 - BØVÅGEN, BØ - TILBYGG INDUSTRIBYGG - 146/249 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Petter J. Rasmussen AS KIS 16/01939-008 2017/02/22
I TEK 131/2 - TORVASTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/2145, 2200,2201 - 131/2 - UTTALE - DISPENSASJON FRÅ KOMMUNEPLANEN FOR DELING AV LANDBRUKSEIGEDOM VED BRUKSRASJONALISERING Fylkesmannen i Rogaland HHU 16/03976-011 2017/02/22
I TEK 86/84 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - RIVING EKSISTERENDE OG NYBYGG RENSEANLEGG - 86/84 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Petter J. Rasmussen AS JHE05 16/04671-007 2017/02/22
I TEK 109/46 - FOSEN - TRAPP, PLATE, REPARASJON BRYGGE OG FORSTØTNINGSMUR - 109/46 - REVIDERT GJENNOMFØRINGSPLAN Y Betong AS JKV 16/04266-005 2017/02/22
I TEK 1/37 - VEDØY - ETABLERING AV KAI - 1/37 - VEDØY - ETABLERING AV KAI Eskild Kvala AS IGR 17/00842-001 2017/02/22
I TEK 15/706 - PRESTAVEGEN, ÅKRA - PÅBYGG ENEBOLIG OG NYBYGG GARASJE - 15/706 - SØKNAD OM DISPENSASJON - FRITAK FRA TEK 10 Trebygg Vest AS KHM 17/00695-004 2017/02/22
U TEK 147/704 - TYLTERSVINGEN, MOKSHEIM. NYBYGG SAMMENHENGENDE 4- OG 2-MANNSBOLIG - BYGG 3 - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 147/704 - TYLTERSVINGEN, MOKSHEIM. NYBYGG 6-MANNSBOLIG - BYGG 3 BLOCK WATNE AS OHA 17/00649-002 2017/02/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
U TEK 126/3 - VIKSHÅLANDVEGEN, VIKSHÅLAND - GJENNOPPBYGGING AV LØE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 126/3 - TILLATELSE Svein Erik Haugen EDH 17/00642-002 2017/02/22
I TEK 22/73 - VESTRE KARMØYVEG, FERKINGSTAD - PÅBYGG, HEVING AV TAK ENEBOLIG, FASADEENDRING - 22/73 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE - TILBYGG OG GARASJE Statens Vegvesen Region Vest Leikanger Kontorsted JHE05 17/00847-001 2017/02/22
I TEK 119/610 - MYKJE, NYBYGG BOLIG - 119/610 - KONTROLLERKLÆRING OG SLUTTRAPPORT Tømrerfirma Madsen & Hesthammer AS JKV 16/00726-013 2017/02/22
I TEK 133/88 - FEØY - TILBYGG FRITIDSBOLIG - BOD - 133/88 - FEØY - TILBYGG FRITIDSBOLIG - BOD Reidar Pedersen EDH 17/00848-001 2017/02/22
I TEK 114/334 OG 114/335 - NORDRE EIKE - OPPMÅLINGSFORRETNING - AJOURFØRING MATRIKKELBREV - 114/334 OG 114/335 - NORDRE EIKE - OPPMÅLINGSFORRETNING - AJOURFØRING MATRIKKELBREV Hus28 AS MAH 17/00849-001 2017/02/22
I TEK 68/296 - EIDSBAKKANE, INDRE EIDE - INNGLASSERING AV TERRASSE - 68/296 - EIDSBAKKANE, INDRE EIDE - INNGLASSERING AV TERRASSE Synnøve Johannessen KHM 17/00850-001 2017/02/22
U TEK 63/288 - NORDSTOKKE, NYBYGG TOMANNSBOLIG BYGG 1 - HUS 15 - 63/288 - FERDIGATTEST - BYGG 1 - HUS 15 A. Utvik AS JKV 12/04762-015 2017/02/22
U TEK 63/288 - NORDSTOKKE, NYBYGG TOMANNSBOLIG BYGG 2 - HUS 16 - 63/288 - FERDIGATTEST- BYGG 2 - HUS 16 A. Utvik AS JKV 12/04763-011 2017/02/22
U TEK 63/288 - NORDSTOKKE, NYBYGG TOMANNSBOLIG BYGG 3 - HUS 17 - 63/288 - FERDIGATTEST - BYGG 3 - HUS 17 A. Utvik AS JKV 12/04765-011 2017/02/22
U TEK 63/288 - NORDSTOKKE, NYBYGG TOMANNSBOLIG BYGG 4 - HUS 18 - 63/288 - FERDIGATTEST - BYGG 4 - HUS 18 A. Utvik AS JKV 12/04766-011 2017/02/22
U TEK 63/288 - NORDSTOKKE, NYBYGG TOMANNSBOLIG BYGG 5 - HUS 19 - 63/288 - FERDIGATTEST - BYGG 5 - HUS 19 A. Utvik AS JKV 12/04767-012 2017/02/22
U TEK 63/288 - NORDSTOKKE, NYBYGG TOMANNSBOLIG BYGG 6 - HUS 20 - 63/288 - FERDIGATTEST - BYGG 6 - HUS 20 A. Utvik AS JKV 12/04768-011 2017/02/22
I TEK 13/438 - TVERRBEKKVEGEN, TJØSVOLL - NYBYGG ENEBOLIG BOLIG NR. 3 - 13/438 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Hans J Rasmussen AS JKV 16/01266-014 2017/02/22
U TEK 63/288 - NORDSTOKKE, NYBYGG TOMANNSBOLIG BYGG 7 - HUS 21 - 63/288 - FERDIGATTEST - BYGG 7 - HUS 21 A. Utvik AS JKV 12/04769-011 2017/02/22
U TEK 63/288 - NORDSTOKKE, NYBYGG TOMANNSBOLIG BYGG 8 - HUS 22 - 63/288 - FERDIGATTEST - BYGG 8 - HUS 22 A. Utvik AS JKV 12/04771-011 2017/02/22
U TEK 63/288 - NORDSTOKKE, NYBYGG TOMANNSBOLIG BYGG 9 - HUS 23 - 63/288 - FERDIGATTEST - BYGG 9 - HUS 23 A. Utvik AS JKV 12/04770-011 2017/02/22
I TEK 42/39 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - RUNE GROV - 42/39 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - RUNE GROV Rørlegger Geir Sirnes AS MHV 17/00819-001 2017/02/22
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING VID Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISK RÅDGIVER, EIENDOMSSKATT - TILBUD HASB 16/04923-038 25 Offl §25 2017/02/22
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISK RÅDGIVER, EIENDOMSSKATT - ARBEIDSAVTALE HASB 16/04923-039 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - SØKNAD JBR04 16/05071-089 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - SØKNAD JBR04 16/05071-090 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - SØKNAD JBR04 16/05071-091 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD AGB 16/05072-123 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD AGB 16/05072-124 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD AGB 16/05072-125 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-145 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-146 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-147 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-148 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ARO07 16/05074-177 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ARO07 16/05074-178 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ARO07 16/05074-179 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - SØKNAD NFE 16/05075-097 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - SØKNAD NFE 16/05075-098 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - SØKNAD NFE 16/05075-099 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - SØKNAD NFE 16/05075-100 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - SØKNAD JBR04 16/05076-103 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - SØKNAD JBR04 16/05076-104 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - SØKNAD JBR04 16/05076-105 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD ARO07 16/05077-099 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD ARO07 16/05077-100 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD ARO07 16/05077-101 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - SØKNAD AGB 16/05078-083 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - SØKNAD AGB 16/05078-084 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ARO07 16/05079-162 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - TILBUD ARO07 16/05079-163 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - ARBEIDSAVTALE ARO07 16/05079-164 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - TILBUD ARO07 16/05079-165 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - ARBEIDSAVTALE ARO07 16/05079-166 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - TILBUD ARO07 16/05079-167 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - ARBEIDSAVTALE ARO07 16/05079-168 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ARO07 16/05079-169 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - TILBUD ARO07 16/05079-170 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - ARBEIDSAVTALE ARO07 16/05079-171 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ARO07 16/05079-172 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ARO07 16/05079-173 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN MYRDALVN/EIDEVN - SØKNAD ARO07 16/05080-071 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN MYRDALVN/EIDEVN - SØKNAD ARO07 16/05080-072 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN MYRDALVN/EIDEVN - SØKNAD ARO07 16/05080-073 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN MYRDALVN/EIDEVN - SØKNAD ARO07 16/05080-074 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - SØKNAD JBR04 16/05081-087 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - SØKNAD JBR04 16/05081-088 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - SØKNAD JBR04 16/05081-089 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - SØKNAD JBR04 16/05081-090 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD AGB 16/05082-194 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05082-195 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD AGB 16/05082-196 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05082-197 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD AGB 16/05082-198 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05082-199 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD AGB 16/05082-200 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05082-201 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD AGB 16/05082-202 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05082-203 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD AGB 16/05082-204 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05082-205 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD AGB 16/05082-206 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05082-207 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD AGB 16/05082-208 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05082-209 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD AGB 16/05082-210 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05082-211 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD AGB 16/05082-212 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05082-213 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD AGB 16/05082-214 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05082-215 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD AGB 16/05082-216 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05082-217 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD AGB 16/05082-218 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05082-219 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD AGB 16/05082-220 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05082-221 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD AGB 16/05082-222 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05082-223 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD AGB 16/05082-224 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05082-225 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD AGB 16/05082-226 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05082-227 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD AGB 16/05082-228 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05082-229 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-230 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-231 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-232 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-233 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - SØKNAD JBR04 16/05083-089 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - SØKNAD JBR04 16/05083-090 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - SØKNAD JBR04 16/05083-091 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - SØKNAD JBR04 16/05083-092 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - TILBUD JBR04 16/05084-086 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05084-087 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - SØKNAD JBR04 16/05084-088 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - TILBUD JBR04 16/05084-089 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05084-090 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - TILBUD JBR04 16/05084-091 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05084-092 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - TILBUD JBR04 16/05084-093 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05084-094 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - TILBUD JBR04 16/05084-095 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05084-096 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - TILBUD JBR04 16/05084-097 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05084-098 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - SØKNAD JBR04 16/05084-099 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - TILBUD JBR04 16/05084-100 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05084-101 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - TILBUD JBR04 16/05084-102 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05084-103 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - TILBUD JBR04 16/05084-104 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05084-105 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - SØKNAD JBR04 16/05084-106 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - SØKNAD JBR04 16/05084-107 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - SØKNAD AGB 16/05085-155 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - SØKNAD AGB 16/05085-156 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - SØKNAD AGB 16/05085-157 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - SØKNAD JBR04 16/05086-097 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - SØKNAD JBR04 16/05086-098 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-123 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-124 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-125 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-126 25 Offl §25 2017/02/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - SØKNAD BLI01 16/05120-054 25 Offl §25 2017/02/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-133 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-133 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-134 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05101-138 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05101-139 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05101-140 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05102-126 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05102-127 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-111 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-112 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-113 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - SØKNAD AGB 16/05133-112 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - SØKNAD AGB 16/05133-113 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - SØKNAD AGB 16/05133-114 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ARO07 16/05186-140 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ARO07 16/05186-141 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ARO07 16/05186-142 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ARO07 16/05186-143 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ARO07 16/05186-144 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ARO07 16/05187-191 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ARO07 16/05187-192 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ARO07 16/05187-193 25 Offl §25 2017/02/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOG - TILBUD BLI01 17/00063-044 25 Offl §25 2017/02/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOG - ARBEIDSAVTALE BLI01 17/00063-045 25 Offl §25 2017/02/22
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-103 25 Offl §25 2017/02/22
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-104 25 Offl §25 2017/02/22
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-105 25 Offl §25 2017/02/22
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-106 25 Offl §25 2017/02/22
I SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT SERVICEFAG - SØKNAD MMW 17/00282-011 25 Offl §25 2017/02/22
I SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT SERVICEFAG - SØKNAD MMW 17/00282-012 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD NFE 17/00420-045 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I INSTITUSJONSKOKKEFAGET - SØKNAD NFE 17/00421-007 25 Offl §25 2017/02/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - SØKNAD BLI01 17/00422-041 25 Offl §25 2017/02/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - SØKNAD BLI01 17/00422-042 25 Offl §25 2017/02/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - SØKNAD BLI01 17/00422-043 25 Offl §25 2017/02/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-044 25 Offl §25 2017/02/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-045 25 Offl §25 2017/02/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-046 25 Offl §25 2017/02/22
I SEN REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTSTILLING DIGITALISERING - SØKNAD MMW 17/00754-004 25 Offl §25 2017/02/22
I SEN REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTSTILLING DIGITALISERING - SØKNAD MMW 17/00754-005 25 Offl §25 2017/02/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER TRYGGE BARN PÅ SKOLEVEG - SØKNAD BLI01 17/00756-003 25 Offl §25 2017/02/22
I SEN REKRUTTERINGSSAK YRKESHYGIENIKER - SØKNAD MMW 17/00757-002 25 Offl §25 2017/02/22
I TEK 42/39 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - RUNE GROV - 42/39 - FERDIGMELDING - LEDNINGSBRUDD - RUNE GROV Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 17/00819-002 2017/02/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
U TEK 42/39 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - RUNE GROV - 42/39 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - RUNE GROV Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 17/00819-003 2017/02/22
I HSE HØRINGER - 2016-2017 - HØRING OM FREMTIDSRETTET HJELPEMIDDELFORMIDLING Arbeids- og Sosialdepartementet NOS01 16/00007-138 2017/02/22
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - XBFCYA Torvastad Kfuk/Kfum OFL 17/00010-051 2017/02/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
U TEK STARTLÅN - UTBETALING - STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 16/04245-009 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
I TEK 98/62 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HYDRO ALUMINIUM - 98/62 OG 91/31 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - HYDRO ALUMINIUM Per Inge Sjurseth AS ALS06 17/00570-003 2017/02/22
U TEK OVERFØRING AV STARTLÅN TIL NY BOLIG - UTBETALING - STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 16/02559-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
I TEK GENERELLE VARSLINGSPLANER - KARMØY KOMMUNE - VAR-AVDELINGEN - GENERELL ARBEIDSVARSLINGSPLAN 2017, VEDLIKEHOLD - VAR-AVDELINGEN Karmøy kommune VAR-avd. KSU01 17/00823-001 2017/02/22
I HSE TILSEGN OM STØNAD TIL 269243 - UTVIKLING AV BOLIG FOR VANSKELIGSTILTE GJENNOM BRUKERMEDVIRKNING PROSJEKTNUMMER 269243 - TILSEGN OM STØNAD TIL 269243 UTVIKLING AV BOLIG FOR VANSKELIGSTILTE GJENNOM BRUKERMEDVIRKNING PROSJEKTNUMMER 269243 Regionale Forskningsfond Vestlandet ISR01 17/00824-001 2017/02/22
U SEN KOMMUNALT TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING - 2017 - SVAR - SØKNAD OM 17.MAI-TILSKUDD - KOLNES SKOLE FAU Kolnes skole AKP 16/04945-006 2017/02/22
I TEK 42/184 OG 42/163 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SKUDE MUR AS - 42/184 OG 42/163 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - SKUDE MUR AS Per Inge Sjurseth AS ALS06 17/00635-003 2017/02/22
U TEK 61/130 , 61/131 , 61/132 , 61/138 , 61/139 , 61/140 - SØRSTOKKE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/858,859 - 61/130 , 61/131 , 61/132 , 61/138 , 61/139 , 61/140 - VEDR. DELINGSSØKNAD Trygve J. Sjøen Prosjekt AS HHU 16/04838-008 2017/02/22
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - ZUICUF Torvastad Kfuk/Kfum OFL 17/00010-052 2017/02/22
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - NR2DVF Torvastad Kfuk/kfum-speidere OFL 17/00010-053 2017/02/22
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - UPHPE5 Den evangelisk-lutherske frikirke Karmøy menighet OFL 17/00010-054 2017/02/22
U SEN 5/3 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 15/4418 - MELDING 5/641. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 15/4418 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/00386-010 2017/02/22
U TEK 71/4 - BREKKE. DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/845 - 71/4 - VEDR. DELINGSSØKNAD Magnus Johan Klubben EDH 17/00625-004 2017/02/22
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - DAIXDN Dalstre velforening OFL 17/00010-055 2017/02/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV ARBEIDSFORHOLD ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - IQCFIT Haugaland Golfklubb OFL 17/00010-056 2017/02/22
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 4 F.O.M 30.01.17 T.O.M 30.06.17 Ingrid Vihovde Walland RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
U SEN 75/132 - KVALAVÅG - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 13/4042 - MELDING 75/76,180. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 13/4042 Statens Kartverk Tinglysingen REK 13/04612-011 2017/02/22
U SKU PERSONALMAPPE - KORRIGERING ST.KODE OG ÅRSLØNN FOM 01.03.17 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
I TEK 149/73 -STØLSMYRVEGEN, SPANNE - BRUKSENDRING TIL BOLIG/FASADEENDRING - 149/73 -STØLSMYRVEGEN, SPANNE - BRUKSENDRING TIL BOLIG/FASADEENDRING Andreas Blikra Kvamme KHM 17/00825-001 2017/02/22
I TEK PLAN 268-5 - REGULERINGSPLAN FOR TRÆLHAUG - ENDRING VEDR. UNDERGANG - DEL AV 10/84 M.FL. - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN DATERT 21.02.17 - PLAN 2093 DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRÆLHAUG - 10/84 Rogaland Fylkeskommune YSL 15/01037-007 2017/02/22
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.02.17 Kim Andreas Rognan RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - JCVCHT Kopervik korforening OFL 17/00010-057 2017/02/22
I TEK GRUNNERVERV - STANGELAND BARNESKOLE - VEDRØRENDE GRUNNERVERV - STANGELAND BARNESKOLE GRIMSTVEDT, TERJE Terje Grimstvedt SMO02 16/04490-009 2017/02/22
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - G2IBTN Veldetun velforening OFL 17/00010-058 2017/02/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV ARBEIDSFORHOLD ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - FUSDB5 Sangria OFL 17/00010-059 2017/02/22
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM 1.ÅRS STUD.-HELSE VED BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - MYRDALSVEGEN 2 Astrid Vela Bårdsen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 02.02.17 T.O.M 31.07.17 John-Martin Erland RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.02.17 T.O.M 01.07.17 Sandra Bialecka Tveit RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK - NY ORDNING FRA 2015 GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM EKSTRA RESSURSER Kyrkjebakken Barnehage RHO 15/03332-209 2017/02/22
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 06.02.17 T.O.M 30.06.17 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - F8RRX5 Karmsund Brass OFL 17/00010-060 2017/02/22
I SKU VEDTAK OM TILTAK ETTER OPPLÆRINGSLOVEN §9A-3, JF. §9A-1 - VEDTAK OM TILTAK ETTER OPPLÆRINGSLOVEN §9A-3, JF. §9A-1 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - KLAGE PÅ AVSLAG. NJO 17/00295-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
U SKU PERSONALMAPPE - MIDLERTIDIG ØKNING I STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - MHMREW Skudeneshavn Musikkorps OFL 17/00010-061 2017/02/22
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - SCATAW Åkra speidergruppe OFL 17/00010-062 2017/02/22
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK - NY ORDNING FRA 2015 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - PT75XS Junior på Pinsen OFL 17/00010-063 2017/02/22
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - 24WXXZ Åkra Skolekorps OFL 17/00010-064 2017/02/22
U SEN 116/4 - KOLNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETING STD: 16/4560 - MELDING 116/31. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/4560 Statens Kartverk Tinglysingen REK 16/05129-003 2017/02/22
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM MILJØARBEIDER VED BØ UNGDOMSSKOLE Ronny Gjermundsen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - Y27S34 Norheim KFUK-/KFUM-speidere OFL 17/00010-065 2017/02/22
I TEK 65/9 - FRIDTJOF NANSENS VEG - AUSTREIMNESET - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 65/9 - FYLKESMANNENS VEDTAK Fylkesmannen i Rogaland GTH 15/05084-025 2017/02/22
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2016/17 OG 2017/18 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 5 F.O.M 01.01.17 T.O.M 06.18 Hege Lindnes RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
I TEK 15/749 - IDRETTSVEGEN, ÅKRA, TILBYGG BOLIG - 15/749 - IDRETTSVEGEN, ÅKRA, TILBYGG BOLIG I K Gabrielsen KHM 17/00832-001 2017/02/22
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELT FORLENGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/00381-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - FRA DAGS DATO OG UT SKOLEÅRET 2017/18 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
U TEK 112/264 - DØLEVEGEN, SKRE. NYBYGG ENEBOLIG - 112/264 - SVAR VEDRØRENDE VARSEL OM PÅLEGG Rune Lund KMY 12/01805-029 2017/02/22
I TEK 15/2315 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4396 - 15/2443 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverk Tinglysingen XXI 16/04845-003 2017/02/22
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT (FORLENGELSE) BMV 17/00381-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
I TEK 59/39 - ØSTREMLIA, NORDRE KOPERVIK - TILBYGG , PÅBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG - 59/39 - (KOPIBREV) MERKNADER TIL NABOVARSEL Anne Grethe Olsen og Per Magne Tengs KIS 17/00834-001 2017/02/22
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.02.17 T.O.M 30.06.17 Stine Marie Brekke RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 31.01.17 T.O.M 14.08.17 Tina Stava BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/00836-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
U HSE PERSONALMAPPE - VEDR. KONTRAKT LEIE AV HELSEPERSONELL MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
I TEK 22/72 - FERKINGSTAD SKOLE, TILBYGG AV VENTILASJONSROM FOR GYMSAL - 22/72 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Procon AS JHE05 12/01044-004 2017/02/22
I TEK 134/24 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GRETHE VINJE - 134/24 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - GRETHE VINJE Storesund Rør AS ALS06 15/04928-003 2017/02/22
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE F.O.M 31.01.17 T.O.M 30.06.17 Andrea Hatløy Kvilhaug BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELING AV BOLIG BMV 16/03973-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
I TEK 43/443 - ØYGARDSHAUGEN, HØYNES. NYBYGG REDSKAPSHUS - 43/443 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Roar Talge AS JHE05 11/02213-014 2017/02/22
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 10.01.17 T.O.M 30.07.17 Björn Niklas Pannagel Grindvold RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - SIGNERT HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/03973-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
U TEK 15/287 - KOMMUNALE AVGIFTER - 15/287 - KOMMUNALE AVGIFTER Hans Erik Einarsen ALS06 17/00837-001 2017/02/22
U SKU MUSIKK, DANS, TEATER, FILM OG KUNST - SVAR - SØKNAD OM MIDLER TIL KUNSTNERISK VIRKE Kompani Haugesund ANKO 12/00023-110 2017/02/22
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - BEKREFTELSE OG AVTALEGIRO BMV 16/03973-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 19.01.17 T.O.M 31.07.17 Marcel Balm RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/00839-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 20.01.17 T.O.M 30.06.17 Hilde Marie Falnes BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
U TEK 86/71 - TEKNISK PLAN - FISKEMELFABRIKK MED ANLEGG - HUSØYVEGEN - SVAR - OVERSENDER TEKNISK PLAN TIL GODKJENNING 86/71 - FISKEMELFABRIKK MED ANLEGG - HUSØYVEGEN Petter J. Rasmussen AS BTH04 17/00612-005 2017/02/22
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 59/240 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGSAK GEORGSEN, GEORG Georg Georgsen GEL 17/00012-098 2017/02/22
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.02.17 T.O.M 30.06.17 Ann-Kristin Mulvik RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
U SKU PERSONALMAPPE - INNKALLING TIL MØTE I INTERNT ATTFØRINGSUTVALG OPPVEKST OG KULTURETATEN RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE F FORFLYTNINGSHEMMEDE - PASSASJER NJO 14/00529-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
U TEK PERSONALMAPPE - KORRIGERING PERSONALMELDING 2 BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
I TEK STARTLÅN - KLAGE PÅ AVSLAG OM TILSKUDD TIL UTBEDRINGER RBE08 17/00354-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.02.17 T.O.M 30.06.17 Eline Kvinnesland RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELT FLYKTNINGETJENESTEN BMV 16/04960-006 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
I TEK GRUNNERVERV/INNLØSNING ÅKRA BARNESKOLE - KORRESPONDANSE - GJELDER VERDITAKST BOLIG, HAUGEBERGSVEGEN 25 Ivar Sustad Eriksen MBE03 16/04810-009 2017/02/22
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 07.02.17 T.O.M 21.06.17 Ranveig Størkersen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 13/03807-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
I SEN LANTERNEN RESTAURANT OG SKIP O'HOOOIII PUB SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - KONTROLLRAPPORT - SKJENKEBEVILLING - 18.02.17 LANTERNEN RESTAURANT OG SKIP O'HOOOIII PUB NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00007-064 2017/02/22
I SEN SMIÅ BISTRO OG PIANOBAR SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - KONTROLLRAPPORT - SKJENKEBEVILLING - 18.02.17 SMIÅ BISTRO OG PIANOBAR NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00010-055 2017/02/22
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
U SKU PERSONALMAPPE - INNKALLING TIL INTERNT MØTE I ATTFØRINGSUTVALGET OPPVEKST OG KULTURETATEN RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 07.01.17 T.O.M 30.06.17 Tone Grasdal RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
I TEK OMBYGGING AV KONTORER - KOPPAREN - TILBUD FRA PTA BYGG Pta Bygg AS HDO 17/00813-002 23 Offl.§23 fvl. §19b 2017/02/22
I SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE SENIORNETT SKUDENES Seniornett Skudenes ANKO 17/00385-010 2017/02/22
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING AV ANSIENNITET HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ASSISTENT Karina Lescoute MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
I TEK 26/28 - SJERPEVEGEN, KVILHAUG - RIVING STEINGARD OG BOLIG, NYBYGG ERSTATNINGSBOLIG - 26/28 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Edb-Tjenester Norge Limited JHE05 15/02632-018 2017/02/22
U SKU PERSONALMAPPE - INNKALLING TIL INTERNT MØTE I LOKALT ATTFØRINGSUTVALG OPPVEKST OG KULTURETATEN RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FORFLYTNINGSHEMMEDE - FØRER NJO 17/00560-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
I TEK KONTAKTMØTER - STATENS VEGVESEN, ROGALAND FYLKESKOMMUNE OG KARMØY KOMMUNE - KONTAKTMØTE MELLOM ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STATENS VEGVESEN OG KOMMUNENE I ROGALAND I 2017 Statens Vegvesen Region Vest Leikanger Kontorsted HPE 17/00846-001 2017/02/22
U TEK PERSONALMAPPE - KORRIGERING PERSONALMELDING 2 - STILLINGSUTVIDELSE BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
U HSE PERSONALMAPPE - VARSEL OM VURDERING AV ARBEIDSFORHOLD AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
I SKU ELEVMAPPE - INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG RAPPORT OM SPESIALUNDERVISNING SWI 16/04171-003 Fo6 Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 6 2017/02/22
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE SBJ Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
I SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE STØTTEFORENINGEN FOR SKUDENES BBH Berit Lie ANKO 17/00385-011 2017/02/22
I TEK OMBYGGING AV KONTORER - KOPPAREN - TILBUD FRA SMART BYGG/NORGESHUS KARMØY Norgeshus Karmøy HDO 17/00813-006 2017/02/22
I TEK SPESIELLE TILTAK I LANDBRUKET - TILDELINGSBREV 2017 - SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) OG TILSKOT TIL DRENERING Fylkesmannen i Rogaland BJP01 12/00396-036 2017/02/22
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM FERIEVIKAR VED RÅDHUSET - HELSE OG OMSORGSETATEN Houda Al-Ikabi ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
U SEN HOLMEN BRYGGE CO - BADEHUSET SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING HOLMEN BRYGGE - BADEHUSET Holmen Brygge Co EVI1 17/00167-004 2017/02/22
U TEK PERSONALMAPPE - KORRIGERING PERSONALMELDING 2 - STILLINGSUTVIDELSE BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
I SEN MARIN ENERGI TESTSENTER AS - MARIN ENERGI TESTSENTER AS - DEMONSTRASJONSANLEGG FOR OFFSHORE VINDKRAFT VED KARMØY - UTSATT FRIST FOR IDRIFTSETTELSE AV ANLEGGENE OG FORLENGET VARIGHET PÅ KONSESJONEN (KOPIMOTTAKER) Norges vassdrags- og energidirektorat PVE01 12/00506-030 2017/02/22
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 99/109 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGSAK HANSEN, CHRISTIAN Christian Hansen GEL 17/00012-099 2017/02/22
I SEN HÅVIKHALLEN - GJELDER LEIE AV HÅVIKHALLEN - BARNEFESTIVAL PÅ KARMØY 5. MAI 2017 Sentrum karateklubb AKP 12/00263-101 2017/02/22
I HSE PERSONALMAPPE - PERMISJONSSØKNAD HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
U TEK OMBYGGING AV KONTORER - KOPPAREN - TILBUDSFORESPØRSEL - OMBYGGING AV KONTORER - KOPPAREN Norgeshus Karmøy HDO 17/00813-003 2017/02/22
I SKU ANSKAFFELSE - FARGEUNDERSØKELSE SKUDENESHAVN - FARGEUNDERSØKELSER I SKUDENESHAVN 2017. FORSLAG TIL OBJEKTER SOM SKAL UNDERSØKES/KOSTNADSOVERSLAG Vel Bevart - Jon Brænne AAL 16/01191-025 2017/02/22
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
U TEK OMBYGGING AV KONTORER - KOPPAREN - TILDELING AV OMBYGGING AV KONTORER - KOPPAREN VHG Innredning AS HDO 17/00813-005 2017/02/22
U SKU ANSKAFFELSE - FARGEUNDERSØKELSE SKUDENESHAVN - SVAR - FARGEUNDERSØKELSER I SKUDENESHAVN 2017. FORSLAG TIL OBJEKTER SOM SKAL UNDERSØKES/KOSTNADSOVERSLAG Vel Bevart - Jon Brænne AAL 16/01191-026 2017/02/22
I HSE KRAV OM AVTALE OM TRANSPORT AV SMITTEFARLIG AVFALL - OPPSIGELSETID FOR AVTALE OM TRANSPORT AV SMITTEFARLIG AVFALL Borgen Advokatar AS CBE02 17/00576-003 2017/02/22
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/00786-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
U TEK PERSONALMAPPE - KORRIGERING PERSONALMELDING 2 - STILLINGSUTVIDELSE BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/00818-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
U HSE PERSONALMAPPE - MAKSDATO SYKEPENGER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/00782-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
I SEN KOMMUNAL BEREDSKAP - KRISELEDELSE - EVALUERINGSRAPPORT ETTER EKSTREMVÆRET URD 25-26 DESEMBER 2016 Fylkesmannen i Rogaland EJA 12/00224-060 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 94,20% FAST BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - AVSLAG JBR04 16/04322-090 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 94,20% FAST BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - AVSLAG JBR04 16/04322-091 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 94,20% FAST BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - AVSLAG JBR04 16/04322-092 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 94,20% FAST BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - AVSLAG JBR04 16/04322-093 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 94,20% FAST BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - AVSLAG JBR04 16/04322-094 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 94,20% FAST BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - AVSLAG JBR04 16/04322-095 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 94,20% FAST BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - AVSLAG JBR04 16/04322-096 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 94,20% FAST BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - AVSLAG JBR04 16/04322-097 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 94,20% FAST BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - AVSLAG JBR04 16/04322-098 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 94,20% FAST BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - AVSLAG JBR04 16/04322-099 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 94,20% FAST BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - AVSLAG JBR04 16/04322-100 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 94,20% FAST BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - AVSLAG JBR04 16/04322-101 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 94,20% FAST BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - AVSLAG JBR04 16/04322-102 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 94,20% FAST BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - AVSLAG JBR04 16/04322-103 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 94,20% FAST BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - AVSLAG JBR04 16/04322-104 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 94,20% FAST BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - AVSLAG JBR04 16/04322-105 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 94,20% FAST BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - AVSLAG JBR04 16/04322-106 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 94,20% FAST BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - AVSLAG JBR04 16/04322-107 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 94,20% FAST BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - AVSLAG JBR04 16/04322-108 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 94,20% FAST BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - AVSLAG JBR04 16/04322-109 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 94,20% FAST BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - AVSLAG JBR04 16/04322-110 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 94,20% FAST BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - AVSLAG JBR04 16/04322-111 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 94,20% FAST BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - AVSLAG JBR04 16/04322-112 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 94,20% FAST BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - AVSLAG JBR04 16/04322-113 25 Offl §25 2017/02/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % STILLING - AVSLAG BLI01 16/04728-085 25 Offl §25 2017/02/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % STILLING - AVSLAG BLI01 16/04728-086 25 Offl §25 2017/02/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % STILLING - AVSLAG BLI01 16/04728-087 25 Offl §25 2017/02/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % STILLING - AVSLAG BLI01 16/04728-088 25 Offl §25 2017/02/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % STILLING - AVSLAG BLI01 16/04728-089 25 Offl §25 2017/02/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % STILLING - AVSLAG BLI01 16/04728-090 25 Offl §25 2017/02/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % STILLING - AVSLAG BLI01 16/04728-091 25 Offl §25 2017/02/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % STILLING - AVSLAG BLI01 16/04728-092 25 Offl §25 2017/02/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % STILLING - AVSLAG BLI01 16/04728-093 25 Offl §25 2017/02/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % STILLING - AVSLAG BLI01 16/04728-094 25 Offl §25 2017/02/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % STILLING - AVSLAG BLI01 16/04728-095 25 Offl §25 2017/02/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % STILLING - AVSLAG BLI01 16/04728-096 25 Offl §25 2017/02/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % STILLING - AVSLAG BLI01 16/04728-097 25 Offl §25 2017/02/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % STILLING - AVSLAG BLI01 16/04728-098 25 Offl §25 2017/02/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % STILLING - AVSLAG BLI01 16/04728-099 25 Offl §25 2017/02/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % STILLING - AVSLAG BLI01 16/04728-100 25 Offl §25 2017/02/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % STILLING - AVSLAG BLI01 16/04728-101 25 Offl §25 2017/02/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % STILLING - AVSLAG BLI01 16/04728-102 25 Offl §25 2017/02/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % STILLING - AVSLAG BLI01 16/04728-103 25 Offl §25 2017/02/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % STILLING - AVSLAG BLI01 16/04728-104 25 Offl §25 2017/02/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % STILLING - AVSLAG BLI01 16/04728-105 25 Offl §25 2017/02/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % STILLING - AVSLAG BLI01 16/04728-106 25 Offl §25 2017/02/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % STILLING - AVSLAG BLI01 16/04728-107 25 Offl §25 2017/02/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % STILLING - AVSLAG BLI01 16/04728-108 25 Offl §25 2017/02/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % STILLING - AVSLAG BLI01 16/04728-109 25 Offl §25 2017/02/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % STILLING - AVSLAG BLI01 16/04728-110 25 Offl §25 2017/02/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % STILLING - AVSLAG BLI01 16/04728-111 25 Offl §25 2017/02/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % STILLING - AVSLAG BLI01 16/04728-112 25 Offl §25 2017/02/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % STILLING - AVSLAG BLI01 16/04728-113 25 Offl §25 2017/02/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % STILLING - AVSLAG BLI01 16/04728-114 25 Offl §25 2017/02/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % STILLING - AVSLAG BLI01 16/04728-115 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - SØKNAD JBR04 16/05071-092 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - TILBUD AGB 16/05072-126 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05072-127 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - TILBUD AGB 16/05072-128 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05072-129 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - TILBUD AGB 16/05072-130 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05072-131 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - TILBUD AGB 16/05072-132 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05072-133 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - TILBUD AGB 16/05072-134 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05072-135 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - TILBUD AGB 16/05072-136 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05072-137 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-149 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ARO07 16/05074-180 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - SØKNAD NFE 16/05075-101 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - SØKNAD JBR04 16/05076-106 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - SØKNAD AGB 16/05078-085 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - SØKNAD AGB 16/05078-086 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ARO07 16/05079-174 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN MYRDALVN/EIDEVN - SØKNAD ARO07 16/05080-075 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - SØKNAD JBR04 16/05081-091 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-234 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-235 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - SØKNAD JBR04 16/05083-093 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - SØKNAD JBR04 16/05084-108 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - SØKNAD JBR04 16/05084-109 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - SØKNAD JBR04 16/05086-099 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-127 25 Offl §25 2017/02/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-134 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOKK- FERIEVIKAR - SØKNAD NFE 16/05099-024 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-135 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05102-128 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 80% FAST STILLING - AVSLAG JBR04 17/00060-024 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 80% FAST STILLING - AVSLAG JBR04 17/00060-025 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 80% FAST STILLING - AVSLAG JBR04 17/00060-026 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 80% FAST STILLING - AVSLAG JBR04 17/00060-027 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 80% FAST STILLING - AVSLAG JBR04 17/00060-028 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - SØKNAD AGB 16/05133-115 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ARO07 16/05186-145 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ARO07 16/05186-146 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - TILBUD ARO07 16/05186-147 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - ARBEIDSAVTALE ARO07 16/05186-148 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - TILBUD ARO07 16/05186-149 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - ARBEIDSAVTALE ARO07 16/05186-150 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - TILBUD ARO07 16/05186-151 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - ARBEIDSAVTALE ARO07 16/05186-152 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - TILBUD ARO07 16/05186-153 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - ARBEIDSAVTALE ARO07 16/05186-154 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - TILBUD ARO07 16/05186-155 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - ARBEIDSAVTALE ARO07 16/05186-156 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ARO07 16/05187-194 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER FAST NATT 65,73 % X 2 VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 17/00417-014 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER FAST NATT 65,73 % X 2 VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 17/00417-015 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER FAST NATT 65,73 % X 2 VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 17/00417-016 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER FAST NATT 65,73 % X 2 VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 17/00417-017 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER FAST NATT 65,73 % X 2 VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 17/00417-018 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER FAST NATT 65,73 % X 2 VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 17/00417-019 25 Offl §25 2017/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER FAST NATT 65,73 % X 2 VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 17/00417-020 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD NFE 17/00420-046 25 Offl §25 2017/02/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - SØKNAD BLI01 17/00422-044 25 Offl §25 2017/02/22
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISK RÅDGIVER - EIENDOMSAVDELINGEN - INTERVJU HASB 17/00470-024 25 Offl §25 2017/02/22
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISK RÅDGIVER - EIENDOMSAVDELINGEN - INTERVJU HASB 17/00470-025 25 Offl §25 2017/02/22
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISK RÅDGIVER - EIENDOMSAVDELINGEN - INTERVJU HASB 17/00470-026 25 Offl §25 2017/02/22
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISK RÅDGIVER - EIENDOMSAVDELINGEN - INTERVJU HASB 17/00470-027 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT- CA.90% VIKARIAT MED MULIGHET FOR FAST - SØKNAD JBR04 17/00750-008 25 Offl §25 2017/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONLIG ASSISTENT 69,64 % - SØKNAD JBR04 17/00753-003 25 Offl §25 2017/02/22
I SEN REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTSTILLING DIGITALISERING - SØKNAD MMW 17/00754-006 25 Offl §25 2017/02/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR - 2 FASTE STILLINGER - SØKNAD BLI01 17/00755-004 25 Offl §25 2017/02/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER TRYGGE BARN PÅ SKOLEVEG - SØKNAD BLI01 17/00756-004 25 Offl §25 2017/02/22
I SEN REKRUTTERINGSSAK YRKESHYGIENIKER - SØKNAD MMW 17/00757-003 25 Offl §25 2017/02/22
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SVAR - SØKNAD OM VOKSENSTØTTE Sevland barnehage RHO 15/03332-210 2017/02/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 14.02.17 - 13.02.18 Kathrine Knudsen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/00804-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
U TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BYGG - AVSLAG BNE 16/04319-087 25 Offl §25 2017/02/22
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SVAR - SØKNAD OM EKSTRA VOKSENSTØTTE Bygnes Vitenbarnehage RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
I TEK 57/244 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TONE LISE LARSEN - 57/244 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - TONE LISE LARSEN Vedavågen Rør AS ALS06 16/01660-003 2017/02/22
I HSE PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM ASSISTENT JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 4.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.02.17 - 31.01.18 Kristine Liknes JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
I TEK 86/82 - SLETTING AV KJØPEKONTRAKT - HUSØYVEGEN 143 AS - PÅMINNELSE - GJELDER SLETTING AV KJØPEKONTRAKT PÅ GNR. 86/82 Advokat Rune Lande SKM 17/00851-001 2017/02/22
I TEK PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
I SKU SKOLESKYSS - SAK OM ADMINISTRASJONSPÅSLAG FOR SKYSS AV SKOLEELEVER I GRUNNSKOLEN Fylkesmannen i Rogaland EEH 16/04034-004 2017/02/22
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM ØKT STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
I TEK 120/99 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - NILS KALLEVIK - 120/99 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - NILS KALLEVIK Jostein Myge AS MHV 17/00853-001 2017/02/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 15.05.17 - T.O.M 31.08.17 Sander Mikalsen Larsen JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM ØKT STILLING RLE Pe Ofl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM ØKT STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM ØKT STILLING RLE Pe Ofl.l.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
U TEK PERSONALMAPPE - ENDRING AV STILLINGER BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM ØKT STILLING RLE Pe Off.l.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
I TEK PLAN 3021 - DETALJREGULERING FOR BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 MFL - GODKJENT 18. 9.2017 - UTTALELSE FRA FYLKESKOMMUNEN - BER OM UTSATT HØRINGSFRIST - 21.02.17 PLAN 3021 - DETALJREGULERING FOR BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 M.FL. Rogaland Fylkeskommune MAA05 14/00662-016 2017/02/22
I SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING KONTOR OG ADMINISTRASJONSFAGET - SØKNAD MMW 17/00283-012 25 Offl §25 2017/02/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - SØKNAD BLI01 17/00422-045 25 Offl §25 2017/02/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - SØKNAD BLI01 17/00422-046 25 Offl §25 2017/02/22
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 31.05.17 - T.O.M 31.08.17 Synnøve Pedersen JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM ØKT STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM ØKT STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM JOBBROTASJON RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM ØKT STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID LJO Pe Ofl.l.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.02.17 - 31.01.18 Jeyaseelan Krishnapillai JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM ØKT STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM ØKT STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM ØKT STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
I TEK KJØP AV NÆRINGSTOMT - STONG/ÅRABROT ELLER VESTHEIM INDUSTRIOMRÅDE - ØNSKER Å KJØPE NÆRINGSTOMT PÅ VESTHEIM Stillas og Bygg Companiet AS SKM 13/00510-011 2017/02/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.02.17 - 31.01.18 Memunat Ajoke Ajetunmobi JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
U TEK PERSONALMAPPE - KORRIGERING PERSONALMELDING 2 - STILLINGSUTVIDELSE BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 06.02.17 - T.O.M 060218 Poliana Gomes Kolbjørnsen Oa JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22
U TEK KONTAKTMØTER - STATENS VEGVESEN, ROGALAND FYLKESKOMMUNE OG KARMØY KOMMUNE - SVAR - KONTAKTMØTE MELLOM ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STATENS VEGVESEN OG KOMMUNENE I ROGALAND I 2017 FORSLAG TIL AGENDA Svein Nyback Nilsen HPE 17/00846-002 2017/02/22
U TEK PERSONALMAPPE - KORRIGERING PERSONALMELDING 2 - STILLINGSUTVIDELSE BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/22