Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK HELGANES MOTORSPORTSENTER - KLUBBHUS - HELGANES MOTORSPORTSENTER - KLUBBHUS Klp Skadeforsikring AS KEB 14/03162-030 2017/02/21
U TEK 2/51 - SÆVIK - OPPHEVING AV SEKSJONERING OG KLARLEGGING AV GRENSER, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/885,887,888 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 2/51 - SÆVIK - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM Helmik Sævik EDH 16/02475-003 2017/02/21
U TEK 2/186 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LIDUNN SEVLAND - 2/186 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LIDUNN SEVLAND Torleif og Sigurd Ytreland AS ALS06 17/00250-002 2017/02/21
U TEK 2/252 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - AUDNY BACHMANN - 2/252 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - AUDNY BACHMANN Torleif og Sigurd Ytreland AS ALS06 17/00248-002 2017/02/21
U TEK 2/57 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - PER S. DALSVÅG - 2/57 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - PER S. DALSVÅG Torleif og Sigurd Ytreland AS ALS06 17/00231-002 2017/02/21
U TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2017 - ERSTATNINGSKRAV I FORBINDELSE MED HÆRVEK STANGLANDSTØLEN 29 A Sør-Vest Karmøy Lensmannsdistrikt IBR 17/00629-009 2017/02/21
U TEK 120/90 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHN EGIL JOHNSTAD - 120/90 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHN EGIL JOHNSTAD Inge Vaaga AS ALS06 17/00516-002 2017/02/21
I TEK 87/4 - NORDRE VELDE - SØKNAD OM DISPENSASJON - 87/4 - (KOPIMOTTAKER) MERKNAD TIL NABOVARSEL OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS BESTEMMELSER.....AVALDSNES/VELDETUN Torill og Sveinbjørn Aursland EDH 17/00784-002 2017/02/21
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGING JGL Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/21
I TEK 117/93 - AKSNES - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG - 117/93 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE RESTERENDE ARBEIDER Petter J. Rasmussen AS JKV 16/00989-011 2017/02/21
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE VIKARIAT 15,77 % Kristina Veland Olsen SOH Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/21
U TEK 147/704 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG SAMMENHENGENDE 4- OG 2-MANNSBOLIG, BYGG 2 BYGGESAK 17/648 - 147/704 - RØRLEGGERMELDING FELLESANLEGG: NYBYGG 6-MANNSBOLIG, BYGG 2 BYGGESAK 17/648 Risa AS VEN 17/00658-002 2017/02/21
I TEK 15/2404 - ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS MED 4 BOLIGER - BK07 TOMT 1-4 - 15/2404 - REVIDERTE KART VEDR. SIKTSONER OG SNUPLASS/PARKERING/ AVKJØRSLER Trygve J Sjøen AS IGR 16/05185-007 2017/02/21
I TEK 15/200 - ØYAVEGEN, ÅKRA - NYBYGG NAUST - 15/200 - SUPPLERING TIL SØKNAD - PLASSERING AV BYGG MED KOORDINATER I K Gabrielsen KHM 16/04496-006 2017/02/21
I TEK 64/392 - KAPELLVEGEN, STANGALAND - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - 64/392 - MERKNAD TIL NABOVARSEL, MED SVAR OM EV. KLAGE I FORHOLD TIL NYBYGG Bjørn - Andre Henriksen og Alicia Stange Vik IGR 16/05160-007 2017/02/21
I TEK 142/422 - TREVEGEN, STORASUND - TILBYGG BOLIG - HAGESTUE - 142/422 - TREVEGEN, STORASUND - TILBYGG BOLIG - HAGESTUE Leif Morten Vågen KHM 17/00810-001 2017/02/21
I TEK 85/231 - DALABREKKÅ, UTVIK - REPERASJON AV FORSTØTNINGSMUR - 85/231 - SVAR VEDRØRENDE ENDRET PLASSERING Lars Martin Rød KHM 17/00431-006 2017/02/21
I TEK 57/4 - SKUDENESHAVN - KAI - 54/4 - (KOPIMOTTAKER) TILLATELSE TIL ETABLERING AV KAI Karmsund Havn IKS JHE05 17/00814-001 2017/02/21
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AVK Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/21
I TEK 22/13 - FERKINGSTAD - FORHÅNDSKONFERANSE - 22/13 - ANMODNING OM FORHÅNDSKONFERANSE FERKINGSTAD HAVTUN Kjøkken & Bolig Design AS JHE05 17/00816-001 2017/02/21
I SKU FLYTEBRYGGE - GEITUNGEN FYR - SPØRSMÅL SOM GJELDER FLYTEBRYGGE VED GEITUNGEN FYR Haugesund Turistforening BAN03 17/00800-001 2017/02/21
I TEK 147/704 - TYLTERSVINGEN, MOKSHEIM. NYBYGG SAMMENHENGENDE 4- OG 2-MANNSBOLIG, BYGG 1 - 147/704 - RETTELSE - ENDRING AV BYGNINGSTYPE Block Watne AS OHA 17/00646-004 2017/02/21
I TEK 85/313 - HELGANESVEGEN, UTVIK, NYBYGG 4-MANNSBOLIG - 85/313 - ANMODNING OM FERDIGATTEST Petter J. Rasmussen AS KMY 09/00589-031 2017/02/21
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/21
I TEK 86/71 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - KAI - 86/71 - ANMODNING OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Petter J. Rasmussen AS JHE05 15/04839-014 2017/02/21
I TEK 119/610 - MYKJE, NYBYGG BOLIG - 119/610 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Tømrerfirma Madsen & Hesthammer AS JKV 16/00726-010 2017/02/21
I TEK 148/59 MFL. - NORHEIM - OPPARBEIDELSE AV TOMTER, VEG/VANN OG AVLØP - 148/59 MFL. - NORHEIM - OPPARBEIDELSE AV TOMTER, VEG/VANN OG AVLØP Cowi AS IGR 17/00820-001 2017/02/21
I TEK 20/119 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: LARSEN BYGGESAK 16/3907 - 20/119 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: LARSEN BYGGESAK 16/3907 S O Lund AS MHV 17/00821-001 2017/02/21
U TEK 14/62 - ÅRVOLLKNAUSEN, ÅRVOLL. TERRASSE - 14/62 - RETUR AV SØKNAD Eivind Larsen EDH 15/02444-005 2017/02/21
I TEK PLAN 2085 - DETALJREGULERING FOR ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK - 15/2078 M.FL. GODKJENT 31.10.2016 - TILSVAR TIL KARMØY KOMMUNES INNSTILLING TIL FYLKESMANNEN PLAN 2085 - DETALJREGULERING FOR ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK - 15/2078 M.FL. Olav Hauge GTH 15/01558-071 2017/02/21
I TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - KONTRAKT RÅDGIVNINGSOPPDRAG - SYKKELVEG OG VA-ANLEGG NORHEIM - VORMEDAL Cowi AS JTH 17/00780-001 2017/02/21
I TEK KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - AVTALE - FINANSIERING AV UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN LANGS FV. 835 VORMEDALSVEGEN Rogaland Fylkeskommune JTH 13/01432-011 2017/02/21
I HSE HØRINGER - 2016-2017 - INVITASJON TIL HØRING - ENDRING I ABORTFORSKRIFTEN MV. (REDUKSJON AV ANTALL ABORTNEMNDER) Helse- og Omsorgsdepartementet NOS01 16/00007-137 2017/02/21
I TEK PLAN 1017 - DETALJREGULERING FOR UTVIDELSE AV SKUDE FRYSERI - DEL AV 57/26,654 - KLAGE PÅ PLAN 1017 DETALJREGULERING FOR UTVIDELSE AV SKUDE FRYSERI - DEL AV 57/26,654 - Per Wiik YSL 15/02448-068 2017/02/21
I TEK 15/1526 - ENGVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - 15/1526 - LYSPLAN S O Lund AS KSU01 15/04236-012 2017/02/21
U TEK 32/143 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG, TILTAKSHAVER ALEXANDRU FODOR BYGGESAK 16/4520 - 32/143 - NY - RØRLEGGERMELDING NYBYGG, TILTAKSHAVER ALEXANDRU FODOR BYGGESAK 16/4520 Rørlegger Bård Magne Velde MHV 16/04523-004 2017/02/21
U TEK 60/16 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT, NÆRINGSEIENDOM - SVAR - 60/16 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT, NÆRINGSEIENDOM Georg Bratthammer MSA 15/01331-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/02/21
U TEK 147/704 - TYLTERSVINGEN, MOKSHEIM. NYBYGG SAMMENHENGENDE 4- OG 2-MANNSBOLIG - BYGG 2 - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 147/704 - TYLTERSVINGEN, MOKSHEIM. NYBYGG 6-MANNSBOLIG - BYGG 2 BLOCK WATNE AS OHA 17/00648-002 2017/02/21
U TEK 15/344 - MORTHOLMEN, ÅKRA - BRUKSENDRING TIL SELSKAPSLOKALE - 15/344 - MORTHOLMEN, ÅKRA - TILLATELSE ER OPPHEVET Eskild Kvala AS IGR 16/00934-029 2017/02/21
I TEK PLAN 1025 - DETALJREGULERING FOR HABNAVÅGEN, SYRE BÅTFORENING - 38/163 MFL. - GODKJENT 18.6.2018 - OVERSENDER PLANFORSLAG - 17.02.17 PLAN 1025 - DETALJREGULERING FOR HABNAVÅGEN, SYRE BÅTFORENING - 38/163 Omega Areal AS YSL 16/03414-007 2017/02/21
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 05.02.17 - T.O.M 28.02.18 Tone Rød Papas JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/21
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE OG FORHØYELSE AV VIKARIAT Henriette Haugeberg Pedersen JNO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/21
I HSE PERSONALMAPPE - KURS FOR SJØMANNS- OG PETROLIUMSLEGER BSE02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/21
I SEN SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2012-2018 - SØKNAD OM STØTTE TIL TOUR DES FJORDS 2017 Tour des Fjords KTV 12/00098-219 2017/02/21
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 13/379 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 17/00012-093 2017/02/21
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT Monika Romic JNO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/21
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT Rebecca Haugeberg JNO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/21
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT Emigelda Tanjay Stangeland JNO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/21
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT Annlaug Rasmussen Kro JNO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/21
U TEK 66/823 - ØSTREMLIA, AUSTREIM - NYBYGG ENEBOLIG - 66/823 - ØSTREMLIA, AUSTREIM - NYBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen KIS 16/05053-006 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - CA 80% STILLING - TILBUD JBR04 16/04931-023 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - CA 80% STILLING - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/04931-024 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - BEKREFTELSE JBR04 16/05071-084 25 Offl §25 2017/02/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - SØKNAD JBR04 16/05071-085 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - BEKREFTELSE JBR04 16/05071-086 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - BEKREFTELSE JBR04 16/05071-087 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - BEKREFTELSE JBR04 16/05071-088 25 Offl §25 2017/02/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD AGB 16/05072-122 25 Offl §25 2017/02/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-144 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ARO07 16/05074-168 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD ARO07 16/05074-169 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE ARO07 16/05074-170 25 Offl §25 2017/02/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ARO07 16/05074-171 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ARO07 16/05074-172 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ARO07 16/05074-173 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ARO07 16/05074-174 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ARO07 16/05074-175 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ARO07 16/05074-176 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - BEKREFTELSE JBR04 16/05076-094 25 Offl §25 2017/02/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - SØKNAD JBR04 16/05076-095 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - BEKREFTELSE JBR04 16/05076-096 25 Offl §25 2017/02/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - SØKNAD JBR04 16/05076-097 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - BEKREFTELSE JBR04 16/05076-098 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - BEKREFTELSE JBR04 16/05076-099 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - BEKREFTELSE JBR04 16/05076-100 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - BEKREFTELSE JBR04 16/05076-101 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - BEKREFTELSE JBR04 16/05076-102 25 Offl §25 2017/02/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD ARO07 16/05077-094 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE ARO07 16/05077-095 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE ARO07 16/05077-096 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE ARO07 16/05077-097 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE ARO07 16/05077-098 25 Offl §25 2017/02/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - SØKNAD AGB 16/05078-082 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE ARO07 16/05079-124 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE ARO07 16/05079-125 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - TILBUD ARO07 16/05079-126 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - ARBEIDSAVTALE ARO07 16/05079-127 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE ARO07 16/05079-128 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - TILBUD ARO07 16/05079-129 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - ARBEIDSAVTALE ARO07 16/05079-130 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - TILBUD ARO07 16/05079-131 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - ARBEIDSAVTALE ARO07 16/05079-132 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - TILBUD ARO07 16/05079-133 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - ARBEIDSAVTALE ARO07 16/05079-134 25 Offl §25 2017/02/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ARO07 16/05079-135 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - TILBUD ARO07 16/05079-136 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - ARBEIDSAVTALE ARO07 16/05079-137 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - TILBUD ARO07 16/05079-138 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - ARBEIDSAVTALE ARO07 16/05079-139 25 Offl §25 2017/02/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ARO07 16/05079-140 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE ARO07 16/05079-141 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - TILBUD ARO07 16/05079-142 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - ARBEIDSAVTALE ARO07 16/05079-143 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE ARO07 16/05079-144 25 Offl §25 2017/02/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ARO07 16/05079-145 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE ARO07 16/05079-146 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - TILBUD ARO07 16/05079-147 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - ARBEIDSAVTALE ARO07 16/05079-148 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE ARO07 16/05079-149 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - TILBUD ARO07 16/05079-150 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - ARBEIDSAVTALE ARO07 16/05079-151 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE ARO07 16/05079-152 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE ARO07 16/05079-153 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - TILBUD ARO07 16/05079-154 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - ARBEIDSAVTALE ARO07 16/05079-155 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - TILBUD ARO07 16/05079-156 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - ARBEIDSAVTALE ARO07 16/05079-157 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE ARO07 16/05079-158 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE ARO07 16/05079-159 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE ARO07 16/05079-160 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE ARO07 16/05079-161 25 Offl §25 2017/02/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN MYRDALVN/EIDEVN - SØKNAD ARO07 16/05080-066 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN MYRDALVN/EIDEVN - BEKREFTELSE ARO07 16/05080-067 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN MYRDALVN/EIDEVN - BEKREFTELSE ARO07 16/05080-068 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN MYRDALVN/EIDEVN - BEKREFTELSE ARO07 16/05080-069 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN MYRDALVN/EIDEVN - BEKREFTELSE ARO07 16/05080-070 25 Offl §25 2017/02/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - SØKNAD JBR04 16/05081-083 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE JBR04 16/05081-084 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE JBR04 16/05081-085 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE JBR04 16/05081-086 25 Offl §25 2017/02/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-192 25 Offl §25 2017/02/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-193 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - TILBUD JBR04 16/05083-075 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05083-076 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - TILBUD JBR04 16/05083-077 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05083-078 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - TILBUD JBR04 16/05083-079 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05083-080 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - BEKREFTELSE JBR04 16/05083-081 25 Offl §25 2017/02/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - SØKNAD JBR04 16/05083-082 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - BEKREFTELSE JBR04 16/05083-083 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - BEKREFTELSE JBR04 16/05083-084 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - BEKREFTELSE JBR04 16/05083-085 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - BEKREFTELSE JBR04 16/05083-086 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - BEKREFTELSE JBR04 16/05083-087 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - BEKREFTELSE JBR04 16/05083-088 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - BEKREFTELSE JBR04 16/05084-074 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - BEKREFTELSE JBR04 16/05084-075 25 Offl §25 2017/02/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - SØKNAD JBR04 16/05084-076 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - BEKREFTELSE JBR04 16/05084-077 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - BEKREFTELSE JBR04 16/05084-078 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - BEKREFTELSE JBR04 16/05084-079 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - BEKREFTELSE JBR04 16/05084-080 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - BEKREFTELSE JBR04 16/05084-081 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - BEKREFTELSE JBR04 16/05084-082 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - BEKREFTELSE JBR04 16/05084-083 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - BEKREFTELSE JBR04 16/05084-084 25 Offl §25 2017/02/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - SØKNAD JBR04 16/05084-085 25 Offl §25 2017/02/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - SØKNAD AGB 16/05085-154 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - BEKREFTELSE JBR04 16/05086-089 25 Offl §25 2017/02/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - SØKNAD JBR04 16/05086-090 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - BEKREFTELSE JBR04 16/05086-091 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - BEKREFTELSE JBR04 16/05086-092 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - BEKREFTELSE JBR04 16/05086-093 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - BEKREFTELSE JBR04 16/05086-094 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - BEKREFTELSE JBR04 16/05086-095 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - BEKREFTELSE JBR04 16/05086-096 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - BEKREFTELSE JBR04 16/05087-115 25 Offl §25 2017/02/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-116 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - BEKREFTELSE JBR04 16/05087-117 25 Offl §25 2017/02/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-118 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - BEKREFTELSE JBR04 16/05087-119 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - BEKREFTELSE JBR04 16/05087-120 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - BEKREFTELSE JBR04 16/05087-121 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - BEKREFTELSE JBR04 16/05087-122 25 Offl §25 2017/02/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-130 25 Offl §25 2017/02/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 16/05121-131 25 Offl §25 2017/02/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-132 25 Offl §25 2017/02/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-131 25 Offl §25 2017/02/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-132 25 Offl §25 2017/02/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05101-136 25 Offl §25 2017/02/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05101-137 25 Offl §25 2017/02/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05102-125 25 Offl §25 2017/02/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-110 25 Offl §25 2017/02/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - SØKNAD AGB 16/05133-109 25 Offl §25 2017/02/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - SØKNAD AGB 16/05133-110 25 Offl §25 2017/02/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - SØKNAD AGB 16/05133-111 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ARO07 16/05186-132 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ARO07 16/05186-133 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ARO07 16/05186-134 25 Offl §25 2017/02/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ARO07 16/05186-135 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ARO07 16/05186-136 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ARO07 16/05186-137 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ARO07 16/05186-138 25 Offl §25 2017/02/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ARO07 16/05186-139 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ARO07 16/05187-178 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ARO07 16/05187-179 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ARO07 16/05187-180 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ARO07 16/05187-181 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ARO07 16/05187-182 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ARO07 16/05187-183 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ARO07 16/05187-184 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ARO07 16/05187-185 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ARO07 16/05187-186 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ARO07 16/05187-187 25 Offl §25 2017/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ARO07 16/05187-188 25 Offl §25 2017/02/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ARO07 16/05187-189 25 Offl §25 2017/02/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ARO07 16/05187-190 25 Offl §25 2017/02/21
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-101 25 Offl §25 2017/02/21
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-102 25 Offl §25 2017/02/21
I SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING KONTOR OG ADMINISTRASJONSFAGET - SØKNAD MMW 17/00283-011 25 Offl §25 2017/02/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD NFE 17/00420-043 25 Offl §25 2017/02/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD NFE 17/00420-044 25 Offl §25 2017/02/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - INTERVJU BLI01 17/00422-025 25 Offl §25 2017/02/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - INTERVJU BLI01 17/00422-026 25 Offl §25 2017/02/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - INTERVJU BLI01 17/00422-027 25 Offl §25 2017/02/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - INTERVJU BLI01 17/00422-028 25 Offl §25 2017/02/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - INTERVJU BLI01 17/00422-029 25 Offl §25 2017/02/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - INTERVJU BLI01 17/00422-030 25 Offl §25 2017/02/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - INTERVJU BLI01 17/00422-031 25 Offl §25 2017/02/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - INTERVJU BLI01 17/00422-032 25 Offl §25 2017/02/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - INTERVJU BLI01 17/00422-033 25 Offl §25 2017/02/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - INTERVJU BLI01 17/00422-034 25 Offl §25 2017/02/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - INTERVJU BLI01 17/00422-035 25 Offl §25 2017/02/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - INTERVJU BLI01 17/00422-036 25 Offl §25 2017/02/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - INTERVJU BLI01 17/00422-037 25 Offl §25 2017/02/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - INTERVJU BLI01 17/00422-038 25 Offl §25 2017/02/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - SØKNAD BLI01 17/00422-039 25 Offl §25 2017/02/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - SØKNAD BLI01 17/00422-040 25 Offl §25 2017/02/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-041 25 Offl §25 2017/02/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-042 25 Offl §25 2017/02/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-043 25 Offl §25 2017/02/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT- CA.90% VIKARIAT MED MULIGHET FOR FAST - SØKNAD JBR04 17/00750-007 25 Offl §25 2017/02/21
I SEN REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTSTILLING DIGITALISERING - SØKNAD MMW 17/00754-003 25 Offl §25 2017/02/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR - 2 FASTE STILLINGER - SØKNAD BLI01 17/00755-003 25 Offl §25 2017/02/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER TRYGGE BARN PÅ SKOLEVEG - SØKNAD BLI01 17/00756-002 25 Offl §25 2017/02/21
I TEK 112/264 - DØLEVEGEN, SKRE. NYBYGG ENEBOLIG - 112/264 - TILSVAR TIL VARSEL OM PÅLEGG Rune Lund KMY 12/01805-028 2017/02/21
I SEN KOMMUNALT TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING - 2017 - SØKNAD OM 17.MAI-TILSKUDD - KOLNES SKOLE FAU Kolnes skole AKP 16/04945-005 2017/02/21
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND Sandra Kristin Nikolaisen SALF 17/00009-007 2017/02/21
U SKU PERSONALMAPPE - 60% VIKARIAT VED PPT RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/21
U SEN NETTVERK FJORD- OG KYSTKOMMUNER (NFKK) - GJELDER INNMELDING I NETTVERK FOR FJORD- OG KYSTKOMMUNER - NFKK Nettverk For Fjord- og Kystkommuner (nfkk) PVE01 16/02322-005 2017/02/21
U TEK 139/57 - HAUSKEVEGEN, HAUSKE, NYBYGG ADMINISTRASJONSBYGG,PARKERINGSPLASS - 139/57 - HAUSKEVEGEN, HAUSKE, NYBYGG ADMINISTRASJONSBYGG, PARKERINGSPLASS Haugaland Zoo Bernt Kai Velde KIS 17/00590-005 2017/02/21
U TEK 2/51 - SÆVIK - OPPHEVING AV SEKSJONERING OG KLARLEGGING AV GRENSER, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/885,887,888 - 2/51 - VEDR. DELINGSSØKNAD Helmik Sævik EDH 16/02475-006 2017/02/21
U TEK 61/51 - MIDTSTOKKE - RIVING OG NYBYGG BOLIG, TERRENGENDRING VED ADKOMST/PARKERING MED STØTTEMUR - 61/51 - MIDTSTOKKE - RIVING OG NYBYGG BOLIG ADKOMST/PARKERING MED STØTTEMUR I K Gabrielsen KHM 17/00664-003 2017/02/21
I SEN GRAVESØKNAD - GJERDESTYKKET 23, ÅKREHAMN KABEBRUDD - GRAVESØKNAD - GJERDESTYKKET 23, ÅKREHAMN KABEBRUDD Gudmund Vestre, Haugaland Kraft TOG 17/00811-001 2017/02/21
I TEK 4/2 OG 4/104 - VEA SJOARVEG, MUNKAJORD, NYBYGG SOMMERSTUE OG LEVEGG - 4/104 - VEA SJOARVEG, MUNKAJORD, NYBYGG SOMMERSTUE OG LEVEGG David Davidsen EDH 17/00797-001 2017/02/21
U TEK 119/610 - MYKJE, NYBYGG BOLIG - 119/610 - FERDIGATTEST - BOLIG M/GARASJE Tømrerfirma Madsen & Hesthammer AS JKV 16/00726-011 2017/02/21
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE SBJ Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/21
U TEK 139/57 - HAUSKEVEGEN, HAUSKE, NYBYGG ADMINISTRASJONSBYGG,PARKERINGSPLASS - 139/57 - HAUSKEVEGEN, HAUSKE, NYBYGG ADMINISTRASJONSBYGG,PARKERINGSPLASS-VEDRØRENDE RØRLEGGERMELDING Haugaland Zoo Bernt Kai Velde KIS 17/00590-006 2017/02/21
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.06.17 - T.OM 31.05.18 Houda Al-Ikabi ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/21
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM FAGARBEIDER VED ÅKRA BBH Kari Synnøve Skeie Kaldheim AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/21
I TEK PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212,214,196 - - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND - 20.02.17 PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212, 214 M.FL. Fylkesmannen i Rogaland YSL 17/00332-003 2017/02/21
I TEK 33/9 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KALLESTEN EIENDOM - 33/9 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - KALLESTEN EIENDOM Vedavågen Rør AS ALS06 14/04421-003 2017/02/21
I TEK STARTLÅN - GJELDSBREV - LÅNEAVTALE MED PANTSETTELSESERKLÆRING RBE08 16/04245-005 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/02/21
I TEK STARTLÅN - AVTALE OM TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 16/04245-006 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/02/21
U TEK BYGNES HAGEBY - KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - 102/121 & 102/153 RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSE TOREDALEN 10 & 20 Mikael Sevland AVS01 16/03513-021 2017/02/21
I TEK FRITAK FOR FEIEAVGIFT UTVIK, ODD ARNE - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT UTVIK, ODD ARNE Odd Arne Utvik GBV 17/00799-001 2017/02/21
I TEK KOMMUNALT TILSKUDD - FRILUFTSLIV 2016 - DUGNAD - PROSJEKT LITLAVATN Vestsiå Turlag PCH01 16/00487-030 2017/02/21
U TEK BYGNES HAGEBY - KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - 102/112 RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSE TOREDALEN 14 Synnøve Løberg AVS01 16/03513-022 2017/02/21
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 13/04355-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/21
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 12/04321-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/21
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORLYTNINGSHEMMEDE NJO 17/00801-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/21
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 32/175 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 17/00012-092 2017/02/21
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 02.02.17 - T.O.M 31.12.18 Irene Hetland JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/21
U HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT AV RENT OG URENT TØY MELLOM VASKERIER OG INSTITUSJONER I KARMØY KOMMUNE - ANSKAFFELSE - TRANSPORT AV RENT OG URENT TØY MELLOM VASKERIER OG INSTITUSJONER I KARMØY KOMMUNE Doffin JRE01 17/00402-002 2017/02/21
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.02.17 - T.O.M 31.01.18 May Linda Nordnes JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/21
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 06.02.17 - T.O.M 06.01.18 Jonas Gjerdevik JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/21
I TEK 63/288 - NORDSTOKKE, NYBYGG TOMANNSBOLIG BYGG 1 - HUS 15 - 63/288 - SØKNAD OM FERDIGATTEST BYGG 1 - HUS 15 A. Utvik AS JKV 12/04762-014 2017/02/21
I TEK 142/343 - STORASUND. TILBYGG BOLIG - 142/343 - STORASUND. TILBYGG BOLIG Basem Takla KHM 17/00803-001 2017/02/21
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/00804-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/21
I TEK 63/288 - NORDSTOKKE, NYBYGG TOMANNSBOLIG BYGG 2 - HUS 16 - 63/288 - SØKNAD OM FERDIGATTEST BYGG 2 - HUS 16 A. Utvik AS JKV 12/04763-010 2017/02/21
I TEK 63/288 - NORDSTOKKE, NYBYGG TOMANNSBOLIG BYGG 3 - HUS 17 - 63/288 - SØKNAD OM FERDIGATTEST BYGG 3 - HUS 17 A. Utvik AS JKV 12/04765-010 2017/02/21
U TEK PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM VIDERE PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/21
I TEK 63/288 - NORDSTOKKE, NYBYGG TOMANNSBOLIG BYGG 4 - HUS 18 - 63/288 - SØKNAD OM FERDIGATTEST BYGG 4 - HUS 18 A. Utvik AS JKV 12/04766-010 2017/02/21
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/00804-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/21
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL - RÅSEGLARHUSET 17.02.17 Karmøy Råseglarlag EVI1 16/05163-026 2017/02/21
I TEK 63/288 - NORDSTOKKE, NYBYGG TOMANNSBOLIG BYGG 5 - HUS 19 - 63/288 - SØKNAD OM FERDIGATTEST BYGG 5 - HUS 19 A. Utvik AS JKV 12/04767-011 2017/02/21
I TEK 20/22 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLE HÅKON GUSTAVSEN - 20/22 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLE HÅKON GUSTAVSEN Vedavågen Rør AS MHV 17/00806-001 2017/02/21
I TEK 63/288 - NORDSTOKKE, NYBYGG TOMANNSBOLIG BYGG 9 - HUS 23 - 63/288 - SØKNAD OM FERDIGATTEST BYGG 9 - HUS 23 A. Utvik AS JKV 12/04770-010 2017/02/21
I TEK 63/288 - NORDSTOKKE, NYBYGG TOMANNSBOLIG BYGG 8 - HUS 22 - 63/288 - SØKNAD OM FERDIGATTEST BYGG 8 - HUS 22 A. Utvik AS JKV 12/04771-010 2017/02/21
I TEK 63/288 - NORDSTOKKE, NYBYGG TOMANNSBOLIG BYGG 7 - HUS 21 - 63/288 - SØKNAD OM FERDIGATTEST BYGG 7 - HUS 21 A. Utvik AS JKV 12/04769-010 2017/02/21
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP FRA 27.02.17 TOM 14.08.2018 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/21
I TEK 20/1 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHN GUNNAR LIKNES - 20/1 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHN GUNNAR LIKNES Vedavågen Rør AS MHV 17/00807-001 2017/02/21
I TEK 63/288 - NORDSTOKKE, NYBYGG TOMANNSBOLIG BYGG 6 - HUS 20 - 63/288 - SØKNAD OM FERDIGATTEST BYGG 6 - HUS 20 A. Utvik AS JKV 12/04768-010 2017/02/21
I TEK PERSONALMAPPE - SØKNAD OM MIDLERTIDIG UFØREPENSJON ELLER UFØREPENSJON BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/21
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 03.02.17 - T.O.M 31.12.17 Laila Karin Steinkjellå JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/21
U TEK 5/567 - SLETTATUNET,VEA - NYBYGG ENEBOLIG - TOMT 12 - 5/567 - RETUR AV SØKNAD ALVSBYHUS NORGE AS IGR 15/05006-004 2017/02/21
U TEK PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/21
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/02589-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/21
I TEK PLAN 2095 - DETALJREGULERING FOR VEA - 5/438 - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND - 20.02.17 PLAN 2095 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR VEA - GNR. 5/438 Fylkesmannen i Rogaland MAA05 16/01801-002 2017/02/21
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 15/2224 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 17/00012-094 2017/02/21
U TEK 130/38 OG 130/43 - TORVASTADVEGEN, VIKINGSTAD. TIL- OG PÅBYGG ENEBOLIG - 130/38 OG 130/43 - TORVASTADVEGEN, VIKINGSTAD. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. TILL- OG PÅBYGG TIL ENEBOLIG. Rune Ness BFH 12/01797-004 2017/02/21
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 5/609 - BESTILLING AV NABOLISTE - BRUKSENDRING Rune Sund for Petter J Rasmussen AS GEL 17/00012-095 2017/02/21
I TEK INNFORDRING - FRA 10.11.16 - BEKREFTER AT MOTREGNING AKSEPTERES SMO02 16/04537-090 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/21
U TEK 117/93 - AKSNES - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG - 117/93 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - RØR/TØMRER Petter J. Rasmussen AS JKV 16/00989-012 2017/02/21
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 12/01262-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/21
I SEN GRAVESØKNAD - VELDEVEGEN 3 - GRAVESØKNAD - VELDEVEGEN 3 T Halleland AS TOG 17/00808-001 2017/02/21
I SEN FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - OFFENTLIG INNKJØP - ETTERLEVELSE AV REGELVERK, RUTINER OG KOMPETANSE - FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - UTDYPING AV PROSJEKTMANDAT (KOPIMOTTAKER) Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS KTV 17/00439-002 2017/02/21
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM FERIEVIKAR I HELSE OG OMSORGSETATEN AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/21
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 05.02.17 - T.O.M 28.02.18 Tone Rød Papas JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/21
U SKU ELEVMAPPE - SPESIALPEDAGOGISK HJELP VÅREN 2017 OG UT BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/21
I TEK OMBYGGING AV KONTORER - KOPPAREN - TILBUD - OMBYGGING KONTORER KOPPAREN VHG Innredninger AS HDO 17/00813-001 23 Offl.§23 fvl. §19b 2017/02/21
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELING AV UTLEIEBOLIG BMV 17/00202-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/21
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FORFLYTNINGSHEMMEDE - FØRER NJO 13/03563-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/21
U TEK 107/25 - FOSNAVÅGEN, LINDØY,SØKNAD OM UTFYLLING I SJØ/ UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE - 107/25 - OVERSENDELSE AV SAK TIL UTTALE Rogaland Fylkeskommune Regionalplanavdelingen EDH 17/00471-004 2017/02/21
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM UTVIDET FØDSELSPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/21
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/00202-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/21
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM STYRKING AV GRUNNBEMANNINGEN RHO 15/03332-208 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/21
U TEK 133/10 - FEØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM 17/3087, 17/3088, 17/3089, 17/3090, 17/3091, 17/3092 - 133/10 - RETUR AV SØKNAD Knut Bendik Christiansen EDH 16/00160-004 2017/02/21
U TEK INNLANDSFISKE - VANNMILJØ - SVAR - SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å DRIVE GARNFISKE ETTER GJEDDE I HOLMAVATNET Karmøy jeger-, fisker,- og naturvernforening PCH01 13/01475-006 2017/02/21
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2018 - ARBEIDSVARSLINGSPLAN - TREFELLING I SLETTAVEGEN - 6. - 9. MARS Karmøy kommune KSU01 17/00247-012 2017/02/21
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR PÅ OPPSIGELSE VED MOTTAK AV STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/21
I TEK HYDRO ALUMINIUM KARMØY - ENDRET TILLATELSE TIL KVOTEPLIKTIGE UTSLIPP AV KLIMAGASSER MED TILHØRENDE OVERVÅKINGSPLAN FOR HYDRO ALUMINIUM KARMØY Miljødirektoratet MKR02 12/03121-020 2017/02/21
I TEK NYTT VEGNAVN - SKIPPERVEGEN - HENVENDELSE - GJELDER NYTT VEGNAVN - SKIPPERVEGEN Hallgeir Mørch BFH 17/00798-001 2017/02/21
U TEK 148/947,148/963, NORHEIM. SØKNAD OM MASSEDEPONI - 148/947,148/963 - RETUR AV SØKNAD Børseth Rådgivning AS IGR 16/01361-004 2017/02/21
I TEK PLAN 5086 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KARTMYR - GANG- OG SYKKELVEG LANGS SVEIVAMYRVEGEN - 149/149 - GODKJENT 19.6.2017 - TINGLYST DOKUMENT - 149/212 Statens Kartverk Tinglysingen YSL 16/03862-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/21
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - ÅKRA - LEDNINGSANLEGG FASE 2 - OPPDRAGSBEKREFTELSE GRUNNUNDERSØKELSER Multiconsult ASA ABU01 13/00434-002 2017/02/21
U SEN 98/4 - AUSTEVIKVEGEN, AUSTEVIK. SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING. STD: 15/2411 - MELDING 98/108,154. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING OPPMÅLINGSFORRETNING. STD: 15/2411 Statens Kartverk Tinglysingen REK 15/04713-015 2017/02/21
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELING AV TRYGDEBOLIG BMV 16/03973-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/21
I SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - IKKE MEDHOLD I KLAGE OM TILSKUDDSATS - HAKKEBAKKESKOGEN BARNEHAGE VORMEDAL SA REF. SAK:16/1128-114 Fylkesmannen I Rogaland RHO 16/01128-135 2017/02/21
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/03973-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/21
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 2/48 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK, GARASJE Jan Inge Suggelia GEL 17/00012-096 2017/02/21
I TEK STARTLÅN - OVERSENDER INNESTÅELSESERKLÆRING Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS RBE08 16/04245-007 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/02/21
U TEK 106/92 - VARANESET, FOSNANESET. NYBYGG SJØBOD OG BRYGGE - 106/92, VARANESET, FOSNANESET. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. NYBYGG, NAUST OG BRYGGE. Byggmester Kompaniet AS BFH 11/02613-006 2017/02/21
U TEK 15/93 - SJØENVEGEN, ÅKRA - OPPARBEIDELSE AV PARKERINGSPLASS - 15/93 - RETUR AV SØKNAD Jon Ståle Egge IGR 16/04017-003 2017/02/21
I TEK UTSKIFTING AV AVLØPSLEDNINGER (VELDETUN) - SVAR PÅ SØKNAD OM GRAVETILLATELSE - SKIFTE VA-LEDNING VED SIDEN AV VEG - E134 - KARMØYVEGEN VED NYGÅRDVEGEN Statens Vegvesen ETS 16/04582-002 2017/02/21
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - GENERELT - 142/2 - MANUELL UTBETALING PRODUKSJONSTILSKUDD PR 31.07.17 LKS 12/00844-120 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/21
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM VERNEPLEIER VED HÅLANDSHØGDA JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/21
U TEK NY KLOAKK - JOMFRUVEGEN 1. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - 148/695 PRESISERING ANGÅENDE PRIVAT SPILLVANNSLEDNING 1. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM Leif Inge Bjerkenes AVS01 16/00196-061 2017/02/21
U TEK 15/2310 - HØYVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - 15/2310 - RETUR AV SØKNAD Karmøy Byggteknikk AS IGR 16/02805-004 2017/02/21
I SEN PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM RÅDGIVER VED RÅDHUSET - SENTRALADMINISTRASJONEN Jan Inge Worum GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/21
I TEK FAKTAUNDERSØKELSE - HENVENDELSE FRA ANSATT (NOTATER M.M.) HASB Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/02/21
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING INN BMV 16/03973-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/21
U TEK NY KLOAKK - JOMFRUVEGEN 1. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - 148/96 PÅLEGG OM PÅKOBLING, SEPARERING OG UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK JOMFRUV. 110 1. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM Jan Andre Dommersnes AVS01 16/00196-062 2017/02/21
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/21
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM HJELPEPLEIER VED LØFTENTUNET JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/21
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 114/139 - BESTILLING AV NABOLISTE - GARASJE Evelyn Severinsen GEL 17/00012-097 2017/02/21
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 29/22 - SVAR - SPØRSMÅL TIL BEREGNING AV TAKST PÅ EIENDOMMEN - 29/22 André Krokedal Kaland JMJ03 15/01294-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/02/21
I SEN OPPLAGS- OG ANKRINGSPLASS - UTVIDET VARIGHET - MIDLERTIDIG TILLATELSE TIL Å ANKRE OPP RIGGEN SAFE BRISTOLIA I KARMSUNDET (KOPIMOTTAKER) Kystverket JST 12/00121-012 2017/02/21
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/00818-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/21
I TEK STARTLÅN - OVERSENDER FORSIKRINGSATTEST Gjensidige Forsikring ASA RBE08 16/04245-008 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/02/21
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM LÆRER VED GRINDHAUG SKOLE Eirik Mæhle Stava RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/21
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/21
I TEK 86/71 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - KAI - 86/71 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Petter J. Rasmussen AS JHE05 16/02689-004 2017/02/21
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 31/14 - SVAR - KLAGE VEDR. TAKST PÅ EIENDOM - 31/14 Hans Vestly JMJ03 15/01299-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/02/21
U TEK 146/212 - NORBETONG - MONTERING AV TRYKKTANK PGA. TRYKKSTØT - 146/212 - NORBETONG - MONTERING AV TRYKKTANK PGA. TRYKKSTØT NorBetong Haugesund ETS 17/00741-001 2017/02/21