Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 2/136 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KJELL ARNE SIMONSEN - 2/136 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KJELL ARNE SIMONSEN Torleif og Sigurd Ytreland AS ALS06 17/00219-002 2017/02/20
U SKU REALFAGSKOMMUNE - ØKONOMIRAPPORTERING REALFAGSKOMMUNER PULJE 1 Utdanningsdirektoratet BNO 15/05028-021 2017/02/20
U TEK NY PUMPESTASJON - HUSØYVEGEN 280 B - OVERSENDELSE AV AVTALE - KJØP AV TOMT - NYTT RENSEANLEGG Pelagia Karmsund Fiskemel HDO 15/00921-014 2017/02/20
U SKU MØTEREFERAT HTV - 2012-2018 - MØTEREFERAT HTV - 13.02.17 Fagforbundet BLI01 12/00233-046 2017/02/20
U TEK BYGNES HAGEBY - KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - 102/81 RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSE TOREDALEN 7 Svava Birgisdottir AVS01 16/03513-014 2017/02/20
U TEK 128/2 OG 128/9 - TORVASTADVEGEN, ØVRE HAUGE - NYBYGG REDSKAPSHUS - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 128/2 OG 128/9 - TILLATELSE Øystein J Brekke EDH 17/00608-004 2017/02/20
U TEK 90/6 OG 90/127 - FISKÅ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/882 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 90/6 OG 90/127 - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM Advokat Didrik Ferkingstad EDH 17/00405-008 2017/02/20
I TEK 20/30 - AUSTRE LIKNESVEG, LIKNES, NEDRE. SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - 20/30 - VEDRØRENDE MANGLENDE FERDIGATTEST Comfort Karmøy AS JKV 05/03588-008 2017/02/20
I TEK 16/74 - ÅKRASANDEN, MEDHAUG - RIVING OG GJENNOPPBYGGING AV TOALETTBYGG - 16/74 - UTTALELSE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TOALETTBYGG Fylkesmannen i Rogaland KHM 17/00593-003 2017/02/20
I TEK 86/71 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - KAI - 86/71 - INNMÅLING KAI Petter J. Rasmussen AS JHE05 15/04839-013 2017/02/20
U TEK 148/648 - STENDERVEGEN, NORHEIM - TILBYGG GARASJE - BOD OG LEVEGG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 148/648 - STENDERVEGEN, NORHEIM - TILBYGG GARASJE - BOD OG LEVEGG Geir Audun Vikse KHM 17/00692-002 2017/02/20
I TEK 15/1009 - STONGVEGEN, ÅKRA - RIVING OG NYBYGG BOLIG - 15/1009 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Vikanes Bungum Arkitekter AS JKV 16/04864-010 2017/02/20
I TEK 64/924 - RUSNESVEGEN, STANGALAND - NYBYGG TOMANNSBOLIG MED BODER OG GARASJE - 64/924 - SØKERS KOMMENTAR TIL SVAR ANG. OPPARBEIDING AV REGULERT VEG Pds Protek AS IGR 16/04163-012 2017/02/20
I TEK 13/379 - TJØSVOLL - FYLLING I SJØ OG ETABLERING AV BRYGGE - 13/379 - (KOPIMOTTAKER) TILLATELSE TIL FYLLING I SJØ OG ETABLERING AV BRYGGE Karmsund Havn IKS IGR 17/00783-001 2017/02/20
I TEK 52/85 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG TILTAKSHAVER RAMP AS, BYGGESAK 15/2336 - 52/85 - FERDIGMEDING RØR Vedavågen Rør AS ALS06 15/02337-004 2017/02/20
U TEK 72/70 - ÅLAVIKVEGEN - SKÅR - NYBYGG HAGESTUE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 72/70 - TILLATELSE Håkon Haraldseide EDH 17/00641-002 2017/02/20
I TEK 87/4 - NORDRE VELDE - SØKNAD OM DISPENSASJON - 87/4 - NORDRE VELDE - SØKNAD OM DISPENSASJON Eskild Kvala AS EDH 17/00784-001 2017/02/20
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING AV FORELDREPREMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING AV FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING AV FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
U TEK 63/129 - SKJERSUNDVEGEN, NORDSTOKKE, TILBYGG/PÅBYGG BOLIG - RAMMETILLATELSE - 63/129 - SKJERSUNDVEGEN, NORDSTOKKE, TILBYGG/PÅBYGG BOLIG I K Gabrielsen IGR 17/00721-002 2017/02/20
I TEK 148/141 - DJUVAVEGEN, NORHEIM NYBYGG ENEBOLIG - BYGG A - 148/141 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Pds Protek AS KMY 16/01299-011 2017/02/20
I TEK 110/5 - FOSNAVEGEN, VÅGA - NYBYGG KÅRBOLIG - 110/5 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Arkitekt Almaas AS JKV 14/04619-032 2017/02/20
U TEK 147/704 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG SAMMENHENGENDE 4- OG 2-MANNSBOLIG , BYGG 1 BYGGESAK 17/646 - 147/704 - RØRLEGGERMELDING FELLESANLEGG : NYBYGG 6-MANNSBOLIG, BYGG 1 BYGGESAK 17/646 Risa AS MHV 17/00657-002 2017/02/20
I TEK 2/399 - SÆVIK - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - TOMT 6 - 2/399 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE HELLVIK HUS KARMØY AS KMY 16/02564-006 2017/02/20
I TEK 2/400 - SÆVIK - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - TOMT 7 - 2/400 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE HELLVIK HUS KARMØY AS KMY 16/02571-006 2017/02/20
I TEK 2/401 - SÆVIK - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - TOMT 8 - 2/401 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE HELLVIK HUS KARMØY AS KMY 16/02574-006 2017/02/20
U TEK PERSONALMAPPE - SVAR - MELDING OM OPPSIGELSE AV STILLING BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 04/02934-045 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
U SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID PGA. OMSORG FOR SMÅ BARN JMH02 07/01438-038 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - ØNSKER REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 08/01978-025 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 06/00285-054 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 03/02379-047 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
U TEK 147/704 - TYLTERSVINGEN, MOKSHEIM. NYBYGG SAMMENHENGENDE 4- OG 2-MANNSBOLIG, BYGG 1 - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 147/704 - TYLTERSVINGEN, MOKSHEIM. NYBYGG 6-MANNSBOLIG, BYGG 1 BLOCK WATNE AS OHA 17/00646-002 2017/02/20
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM UTVIDET OMSORGSPERMISJON JMH02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM UTVIDET FORELDREPERMISJON JMH02 02/02581-045 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 99/02709-019 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 02/02519-045 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
I SEN MUSIKKSELSKAPET NORDVEGEN AS (MUNOR) - PROTOKOLL (2016) OG VEDTEKTER FRA MUSIKKSELSKAPET NORDVEGEN AS Musikkselskapet Nordvegen AS PVE01 14/02336-003 2017/02/20
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV VELFERDSGRUNNER JMH02 07/02183-043 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 14/02646-018 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 13/02171-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT STILLING JMH02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 01/03193-039 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 99/01082-033 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 99/03365-073 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 99/02914-047 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 09/01750-023 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
U TEK 68/205 - FLESLANDVEGEN, INDRE EIDE. NYBYGG GARASJE - 68/205 - FERDIGATTEST Kewin Tomasz Wolak KMY 11/02851-009 2017/02/20
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 06/02821-036 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ARO07 16/05074-165 25 Offl §25 2017/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ARO07 16/05074-166 25 Offl §25 2017/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ARO07 16/05074-167 25 Offl §25 2017/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - SØKNAD NFE 16/05075-096 25 Offl §25 2017/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD ARO07 16/05077-093 25 Offl §25 2017/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - SØKNAD AGB 16/05078-080 25 Offl §25 2017/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - SØKNAD AGB 16/05078-081 25 Offl §25 2017/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ARO07 16/05079-122 25 Offl §25 2017/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ARO07 16/05079-123 25 Offl §25 2017/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-191 25 Offl §25 2017/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - SØKNAD JBR04 16/05083-074 25 Offl §25 2017/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - SØKNAD JBR04 16/05084-072 25 Offl §25 2017/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - SØKNAD JBR04 16/05084-073 25 Offl §25 2017/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - SØKNAD JBR04 16/05086-087 25 Offl §25 2017/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - SØKNAD JBR04 16/05086-088 25 Offl §25 2017/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-113 25 Offl §25 2017/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-114 25 Offl §25 2017/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05102-124 25 Offl §25 2017/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ARO07 16/05186-131 25 Offl §25 2017/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ARO07 16/05187-177 25 Offl §25 2017/02/20
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-098 25 Offl §25 2017/02/20
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-099 25 Offl §25 2017/02/20
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-100 25 Offl §25 2017/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD NFE 17/00420-042 25 Offl §25 2017/02/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - SØKNAD BLI01 17/00422-024 25 Offl §25 2017/02/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-036 25 Offl §25 2017/02/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-037 25 Offl §25 2017/02/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-038 25 Offl §25 2017/02/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-039 25 Offl §25 2017/02/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-040 25 Offl §25 2017/02/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER - SØKNAD BLI01 17/00751-002 25 Offl §25 2017/02/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR - 2 FASTE STILLINGER - SØKNAD BLI01 17/00755-002 25 Offl §25 2017/02/20
U SEN 123/146 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/3619 - PARSELL 8 - MELDING 123/156. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/3619 - PARSELL 8 Statens Kartverk Tinglysingen REK 16/04336-001 2017/02/20
U SEN 123/146 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/3619 - PARSELL 7 - MELDING 123/155. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/3619 - PARSELL 7 Statens Kartverk Tinglysingen REK 16/04334-001 2017/02/20
U SEN 123/146 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/3619 - PARSELL 6 - MELDING 123/154. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/3619 - PARSELL 6 Statens Kartverk Tinglysingen REK 16/04333-001 2017/02/20
U SEN 123/146 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/3619 - PARSELL 5 - MELDING 123/153. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/3619 - PARSELL 5 Statens Kartverk Tinglysingen REK 16/04332-001 2017/02/20
U HSE PERSONALMAPPE - OMSORGSPERMISJON UTEN LØNN HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 - T.O.M 30.08.17 Elisabeth Røkke JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 010617 - T.O.M 31.08.17 Kristine Langeland JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 02.03.17 - 02.03.18 June Bjørg Dale Vinje JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
U SEN 123/146 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/3619 - PARSELL 4 - MELDING 123/152. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/3619 - PARSELL 4 Statens Kartverk Tinglysingen REK 16/04331-001 2017/02/20
U TEK TILSKUDD TIL TILPASNING - DELUTBETALING - TILSKUDD TIL TILPASNING RBE08 16/03827-005 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELING AV TRYGDEBOLIG BMV 16/04786-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/04786-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
I TEK 15/759 - KLÆHAUGVEGEN, ÅKRA, TILBYGG BOLIG - 15/759 - KLÆHAUGVEGEN, ÅKRA, TILBYGG BOLIG Karmøy Begravelsesbyrå EDH 17/00781-001 2017/02/20
U SEN 123/146 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/3619 - PARSELL 3 - MELDING 123/151. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/3619 - PARSELL 3 Statens Kartverk Tinglysingen REK 16/04330-001 2017/02/20
U HSE PERSONALMAPPE - INNFRIELSE AV KRAV ETTER AML § 14 - 4A MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
U TEK 15/2226 - RINDANE, ÅKRA. TILBYGG BOLIG, BOD - 15/2226 - FERDIGATTEST - TILBYGG BOLIG, BOD Leon Vikra JKV 16/03436-008 2017/02/20
U SEN 123/146 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/3619 - PARSELL 2 - MELDING 123/150. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/3619 - PARSELL 2 Statens Kartverk Tinglysingen REK 16/04329-001 2017/02/20
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - SVAR - SØKNAD OM RENTEFRITAK OG BETALINGSUTSETTELSE LEI 16/04537-088 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM VERNEPLEIER VED RUSVIKVEGEN BARNEBOLIG Mats Schønning ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
U HSE PERSONALMAPPE - MAKSDATO SYKEPENGER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM OVERFØRING/JOBBROTASJON RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING VED PILEHAGEN ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
U TEK 86/76 - BUKKØY, AVALDSNES - NYBYGG GRINDBYGGET SKJUL/LAGERBYGG - 86/76 - RETUR AV SØKNAD Karmøy kommune, oppvekst og kulturetaten EDH 16/04450-003 2017/02/20
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/00782-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID LJO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
U TEK 82/134 OG 82/238 - HINDERÅKER - OPPMÅLINGSFORRETNING, GRENSEJUSTERING - 82/134 OG 82/238 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Martha Kristine Johannessen HAS 17/00438-017 2017/02/20
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FORFLYTNINGSHEMMEDE - FØRER NJO 14/00277-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
U TEK 82/134 OG 82/238 - HINDERÅKER - OPPMÅLINGSFORRETNING, GRENSEJUSTERING - 82/134 OG 82/238 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Jone Martin Eileraas HAS 17/00438-018 2017/02/20
I SKU KARMØYHALLEN 2017-2019 - SØKNAD OM LEIE AV KARMØYHALLEN KARMØY HELSESPORTLAG Karmøy Helsesportlag OFL 17/00209-018 2017/02/20
I SKU FORDELING AV TIDER I SVØMMEHALLER 2017 - SØKNAD OM LEIE AV KARMØYHALLEN BASSENG KARMØY HELSESPORTLAG Karmøy Helsesportlag OFL 17/00002-008 2017/02/20
I TEK GRAVESØKNAD - EIDSBAKKANE 14 - LOGGBOK - EIDSBAKKANE 14 A & B Andreassen Maskin AS KSU01 17/00087-003 2017/02/20
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON FOR DELER AV STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
I TEK KRAV OM REFUSJON - DØLEVEGEN, KOLNES - VEDR. SAK: LUND - HELLVIK HUS KARMØY AS Advokatfirmaet Eurojuris Haugesu MBE03 16/01083-006 2017/02/20
U TEK 15/705 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:16/4243 - 15/705 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING Karmøy Kommune v/Hilde Pettersen JHE 16/04841-014 2017/02/20
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
U SEN SERVERINGSBEVILLING ZEWKI PIZZA AS - UTTALELSE SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING - ZEWKI PIZZA AS - PANATONY Skatt Vest EVI1 17/00549-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - SIGNERT HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/04799-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
I TEK PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK - NY ORDNING FRA 2015 BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 17/00202-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
U SEN 75/104, 75/130 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - MELDING 75/104,130. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING Statens Kartverk Tinglysingen REK 16/03423-002 2017/02/20
U SEN 122/8 OG 122/10, RØYKSUND. DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING (OPPM. 13/2730,2731,2732) - MELDING 122/151,206. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING (OPPM. 13/2730,2731,2732) Statens Kartverk Tinglysingen REK 12/03839-009 2017/02/20
U TEK 128/19 - ØVRE HAUGE - NYBYGG DRIFTSBYGNING - SAUEHUS - 128/19 - RETUR AV SØKNAD Erlend Kvinnesland EDH 16/01260-003 2017/02/20
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE 20 % NORHEIN BBH AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
I SEN PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON GLS 07/02910-075 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
I SEN HØRINGER - 2016-2017 - HØRINGSNOTAT - FORSLAG TIL ENDRINGER I RIKSARKIVARENS FORSKRIFT Arkivverket SEI04 16/00007-135 2017/02/20
I SKU KOMPETANSEMIDLER - BARNEHAGER - UTLYSNING AV KOMPETANSEMIDLER 2017 - BARNEHAGEOMRÅDET Fylkesmannen i Rogaland RHO 12/01727-035 2017/02/20
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERIMISJON UTEN LØNN HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
U SEN 122/8 OG 122/10, RØYKSUND. DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING (OPPM. 13/2730,2731,2732) - MELDING 122/147,207. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING (OPPM. 13/2730,2731,2732) Statens Kartverk Tinglysingen REK 12/03839-010 2017/02/20
U TEK 148/361 - NORHEIMTUNET, NORHEIM - NATURSTEINMUR OG GJERDE - 148/361 - RETUR AV SØKNAD John Kenneth Dypå Bjerkvik EDH 16/02865-003 2017/02/20
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM LEGE VED BYGNES LEGESENTER Memunat Ajoke Ajetunmobi HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
I HSE BEKYMRINGSMELDING - BEKYMRINGSMELDING NOS01 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/02/20
U TEK 15/2267 - STONGSVINGEN, ÅKRA. INNGLASSING MED SKYVEDØR I GLASS PÅ SVALGANG - 15/2267 - RETUR AV SØKNAD Morten Sørensen EDH 16/03872-005 2017/02/20
I TEK PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212,214,196 - - VEDRØRENDE OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR FERKINGSTAD HAVN Procon AS YSL 17/00332-002 2017/02/20
U TEK 12/33 - SEVLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 12/33 - RETUR AV SØKNAD Langåker Jostein EDH 16/02210-004 2017/02/20
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE Johanne Gustavsen JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
I SEN GRAVESØKNAD - KROKHAUGVEGEN 30 TRAFO - GRAVESØKNAD - KROKHAUGVEGEN 30 T Halleland AS TOG 17/00785-001 2017/02/20
I SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE BLINKEN PENSJONISTFORENING Kjell Johannes Tveit ANKO 17/00385-009 2017/02/20
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 13/04637-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
U TEK 32/66 - VIKRAVEGEN, VIKRA, NYBYGG GARASJE - 32/66 - RETUR AV SØKNAD Fredrik Wareberg EDH 16/04888-004 2017/02/20
U SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
I TEK FRILUFTSRÅDET VEST - REFERAT FRA STYREMØTE - 15.02.2017 Friluftsrådet Vest PCH01 13/03941-026 2017/02/20
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/00786-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
U TEK 144/7 OG 144/37 - RETTING I EIENDOMSKART - MATRIKKELEN - 144/1 , 144/7 OG 144/37 - RETTING I EIENDOMSKART - MATRIKKELEN Thora Elisabeth Laverty HAS 17/00775-001 2017/02/20
U TEK 15/1526 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 164723 - 15/1526 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER FRADELING SAK 16/5014 Åge Lund XXI 16/05014-010 2017/02/20
U TEK 15/1526 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 164723 - 15/1526 - UNDERRETING AV FRADELINGSSAK SAK 16/5014 HARALD GUSTAVSEN XXI 16/05014-011 2017/02/20
I TEK 8/39 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ELIN MEDHAUG - 8/39 - RØRLEGGERMELDING UTGÅR - ARBEID IKKE UTFØRT Vedavågen Rør AS ORO01 13/04255-003 2017/02/20
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
I HSE HØRINGER - 2016-2017 - HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNEVERNLOVEN - KOMMUNENS ANSVAR FOR BARN SOM OPPHOLDER SEG I UTLANDET MEN HAR VANLIG BOSTED I NORGE M.M. Barne- og likestillingsdepartementet NOS01 16/00007-136 2017/02/20
U TEK 90/6 OG 90/127 - FISKÅ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/882 - 90/6 OG 90/127 - VEDR. DELINGSSØKNAD Advokat Didrik Ferkingstad EDH 17/00405-009 2017/02/20
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/00665-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HAR TAKKET NEI TIL KOMMUNAL UTLEIEBOLIG BMV 16/04960-005 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - FRIVILLIG AVTALETREKK LEI 16/04537-089 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - 6KS4UK Bakkatjødne velforening OFL 17/00010-042 2017/02/20
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV ARBEIDSFORHOLD ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 109/7 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Oddvin Marvik GEL 17/00012-091 2017/02/20
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV ARBEIDSFORHOLD ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - 3ZG6SM Torvastad Idrettslag OFL 17/00010-043 2017/02/20
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM OMSORGSARBEIDER VED HJEMMETJENESTEN NORD Shirley Elisabeth Miljeteig ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - YU4IVN Karmøy Ju-Jutsu Klubb OFL 17/00010-044 2017/02/20
U TEK 67/36 - ASALDALBAKKEN, ASALDAL - NYBYGG CARPORT - 67/36 - FERDIGATTEST I K Gabrielsen KMY 16/04517-009 2017/02/20
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE SWI 17/00787-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
U TEK 85/306 - UVIKSTRAND, UTVIK, FASADEENDRING - 85/306 - UVIKSTRAND, UTVIK. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. FASADEENDRING, INNGLASSING AV TERRASSE. Ingeborg Skoge BFH 10/03009-004 2017/02/20
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - AZV25P Kopervik Linedance club OFL 17/00010-045 2017/02/20
U TEK 133/52 - ULVØYVEGEN, FEØY - RIVING BOLIG OG NYBYGG ERSTATNINGSBOLIG - 133/52 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Ent Bygg Tore Kallevåg KMY 16/01985-013 2017/02/20
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING AV FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - VT6XWC Karmøy Senioruniversitet OFL 17/00010-046 2017/02/20
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.02.17 - T.O.M 01.02.18 Tone Dahl Nes JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
U HSE TILLEGGSSAK - UTSENDELSE AV SAKSDOKUMENTER MSTA Fo Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET 3.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 02.03.17 - T.O.M 28.02.18 Cecilie Li JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - G6G354 Sevland sjakklubb OFL 17/00010-047 2017/02/20
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 02.02.17 - T.O.M 31.12.17 Anne Rita Nyland JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2016/17 OG 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
U TEK 1/72 - SØRATREVEGEN, VEDØY - NYBYGG GARASJE - 1/72 - RETUR AV SØKNAD Lars Petter Brathammer EDH 16/04242-004 2017/02/20
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - 8IPRT5 Kopervik & Omegn Historielag OFL 17/00010-048 2017/02/20
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - YJ7DDJ Karmøy Freestyleklubb OFL 17/00010-049 2017/02/20
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - 6SGUS2 Pinsemenigheten Salem OFL 17/00010-050 2017/02/20
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.06.17 - T.OM 31.05.18 Houda Al-Ikabi ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL - HIMSLIGT 18. FEBRUAR Himsligt AS EVI1 16/05163-025 2017/02/20
U TEK 47/247 - VIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 47/247 - RETUR AV SØKNAD Ruth Helena Nordbø EDH 16/03437-004 2017/02/20
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.02.17 - T.O.M 31.01.18 May Linda Nordnes JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FORFLYTTNINGSHEMMEDE - FØRER NJO 14/00484-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 02.02.17 - T.O.M 31.12.18 Irene Hetland JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
I TEK 4/370 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - NILS GRAVDAL - 4/370 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - NILS GRAVDAL S O Lund AS MHV 17/00790-001 2017/02/20
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/00768-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
U TEK 15/891 - MYRSTIEN, ÅKRA. TIL- OG PÅBYGG ENEBOLIG - 15/891 - MYRSTIEN, ÅKRA. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. TIL- OG PÅBYGG TIL ENEBOLIG Tor Bjørn Høie BFH 12/01804-003 2017/02/20
U TEK BYGNES HAGEBY - KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - 102/83 RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSE TOREDALEN 11 Jan Røgenes Smith AVS01 16/03513-017 2017/02/20
I TEK 4/32 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GUDMUNDSEN - 4/32 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GUDMUNDSEN S O Lund AS MHV 17/00791-001 2017/02/20
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/00766-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 03.02.17 - T.O.M 31.12.17 Laila Karin Steinkjellå JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
I TEK 4/410 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KJELL OLAV MUNKEJORD - 4/410 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KJELL OLAV MUNKEJORD S O Lund AS MHV 17/00793-001 2017/02/20
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM OMSORGSPERMISJON UTEN LØNN SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
U TEK 86/68 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES, TILBYGG LAGERHALL - 86/68 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. Siv.ing Petter J. Rasmussen Petter J. Rasmussen AS BFH 12/01600-003 2017/02/20
I TEK LAGRINGSTILLATELSE - ØVRE HAUGE GÅRD - GJELDER SØKNAD OM LAGRINGSTILLATELSE - DIESEL Øystein Brekke AMA02 17/00794-001 2017/02/20
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET 4.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 08.07.17 - T.O.M 31.01.18 Marlene Wroldsen JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2016/17 OG 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/00767-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 08.02.17 - 30.08.17 Signe Malin Damm JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 06.02.17 - T.O.M 31.12.17 Ola Andreas Tørring JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM EKSTRA VOKSENSTØTTE Bygnes Vitenbarnehage RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 03.03.17 - T.O.M 31.08.17 Anette Ragnvaldjord JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
U TEK BYGNES HAGEBY - KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - 102/87 RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSE PEREDALEN 2 Steinar Georgsen AVS01 16/03513-018 2017/02/20
U TEK 12/222 - SEVLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFRRETNING - 12/222 - RETUR AV SØKNAD Emballasje No 1 AS EDH 16/03330-006 2017/02/20
I SEN AS HAUGALAND INDUSTRI - OVERSENDER PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING (2016) OG VEDTEKTER As Haugaland Industri PVE01 15/04238-003 2017/02/20
U HSE MØTER / SAMARBEID MED HTV - DRØFTINGSMØTE BPA - 14.02.2017 Fagforbundet MSTA 12/01211-051 2017/02/20
I TEK MELDINGER OM OVERNATTING - MELDING OM OVERNATTING 24.03. - 26.03 - VORMEDAL UNGDOMSSKOLE Vormedal ungdomsskole JHN 15/02165-086 2017/02/20
U TEK BYGNES HAGEBY - KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - 102/91 RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSE KLOSSTEINVEGEN 30 Werner Simonsen Waage AVS01 16/03513-019 2017/02/20
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 06.02.17 - T.O.M 06.01.18 Jonas Gjerdevik JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
U TEK BYGNES HAGEBY - KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - 102/89 RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSE KLOSSTEINVEGEN 24 Hjørdis Gurine Vea AVS01 16/03513-020 2017/02/20
I TEK KOMMUNALT TILSKUDD - FRILUFTSLIV 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL FRILUFTSANLEGG Vestsiå Turlag PCH01 17/00795-002 2017/02/20
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FORLENGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/00796-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELT KOMMUNAL UTLEIEBOLIG BMV 17/00792-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELING AV UTLEIEBOLIG BMV 17/00792-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/00792-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20
I SEN FJORD MOTORPARK - OPPDRAGSBEKREFTELSE - SWECO Sweco Norge AS JST 12/00328-170 2017/02/20
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - MOTTATT OPPSIGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/04409-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/20