Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I TEK 141/50 - STORASUNDVEGEN, LITLASUND - NYBYGG GARASJE MED HEMS OG BOD - 141/50 - STORASUNDVEGEN, LITLASUND - NYBYGG GARASJE MED HEMS OG BOD Haugesund Tomteutvikling - Glenn Kolberg KIS 17/00777-001 2017/02/19
I TEK 88/56 - NYGÅRDVEGEN, SØNDRE VELDE - UTSPRENGNING, MASSEUTTAK OG STØYVOLL - 88/56 - NYGÅRDVEGEN, SØNDRE VELDE - TERRENGINNGREP, STØYVOLL OG OPPARBEIDELSE AVKJØRSEL Øygarden Eiendom AS JHE05 17/00778-001 2017/02/19
I TEK 148/1027 - DJUVAVEGEN, NORHEIM NYBYGG ENEBOLIG - BYGG B - 148/1027 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Pds Protek AS KMY 16/01300-014 2017/02/19
I TEK 148/657 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - RIVING FORRETNINGSBYGG - 148/657 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - RIVING FORRETNINGSBYGG Hille Melbye Arkitekter AS IGR 17/00779-001 2017/02/19
I TEK 142/319 - STORASUND - TILBYGG BOLIG, GARASJE OG BOD - 142/319 - STORASUND - TILBYGG BOLIG, GARASJE OG BOD Byggconsultvest Ronny Johnsen KIS 17/00511-003 2017/02/19
I TEK 66/136 - AUSTREIM - NYBYGG ENEBOLIG - 66/136 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Arkitekt Kristian Endresen KMY 16/03147-005 2017/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD AGB 16/05072-121 25 Offl §25 2017/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-143 25 Offl §25 2017/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ARO07 16/05074-164 25 Offl §25 2017/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - SØKNAD NFE 16/05075-095 25 Offl §25 2017/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN MYRDALVN/EIDEVN - SØKNAD ARO07 16/05080-065 25 Offl §25 2017/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-190 25 Offl §25 2017/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - SØKNAD JBR04 16/05083-073 25 Offl §25 2017/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - SØKNAD JBR04 16/05084-071 25 Offl §25 2017/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - SØKNAD AGB 16/05085-152 25 Offl §25 2017/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - SØKNAD AGB 16/05085-153 25 Offl §25 2017/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - SØKNAD JBR04 16/05086-085 25 Offl §25 2017/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - SØKNAD JBR04 16/05086-086 25 Offl §25 2017/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-112 25 Offl §25 2017/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05101-134 25 Offl §25 2017/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05101-135 25 Offl §25 2017/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - SØKNAD AGB 16/05133-108 25 Offl §25 2017/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ARO07 16/05187-176 25 Offl §25 2017/02/19
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-097 25 Offl §25 2017/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD NFE 17/00420-041 25 Offl §25 2017/02/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - SØKNAD BLI01 17/00422-023 25 Offl §25 2017/02/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-032 25 Offl §25 2017/02/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-033 25 Offl §25 2017/02/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-034 25 Offl §25 2017/02/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-035 25 Offl §25 2017/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT- CA.90% VIKARIAT MED MULIGHET FOR FAST - SØKNAD JBR04 17/00750-006 25 Offl §25 2017/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONLIG ASSISTENT 69,64 % - SØKNAD JBR04 17/00753-002 25 Offl §25 2017/02/19
I SEN REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTSTILLING DIGITALISERING - SØKNAD MMW 17/00754-002 25 Offl §25 2017/02/19
U HSE INNEKLIMA - STORHALL KARMØY - FORELØPIG SVAR - SPØRSMÅL SOM GJELDER INNEKLIMA I STORHALL KARMØY Storhall Karmøy AS MMM 17/00594-002 2017/02/19