Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U SEN MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK - PBL §13-1 - MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK - PBL §13-1 Heidi Fuglesten Vikse JST 17/00628-001 2017/02/18
U TEK REKRUTTERINGSSAK AREALPLANLEGGER - AVSLAG HASB 16/04579-044 25 Offl §25 2017/02/18
U TEK REKRUTTERINGSSAK AREALPLANLEGGER - AVSLAG HASB 16/04579-045 25 Offl §25 2017/02/18
U TEK REKRUTTERINGSSAK AREALPLANLEGGER - AVSLAG HASB 16/04579-046 25 Offl §25 2017/02/18
U TEK REKRUTTERINGSSAK AREALPLANLEGGER - AVSLAG HASB 16/04579-047 25 Offl §25 2017/02/18
U TEK REKRUTTERINGSSAK AREALPLANLEGGER - AVSLAG HASB 16/04579-048 25 Offl §25 2017/02/18
U TEK REKRUTTERINGSSAK AREALPLANLEGGER - AVSLAG HASB 16/04579-049 25 Offl §25 2017/02/18
U TEK REKRUTTERINGSSAK AREALPLANLEGGER - AVSLAG HASB 16/04579-050 25 Offl §25 2017/02/18
U TEK REKRUTTERINGSSAK AREALPLANLEGGER - AVSLAG HASB 16/04579-051 25 Offl §25 2017/02/18
U TEK REKRUTTERINGSSAK AREALPLANLEGGER - AVSLAG HASB 16/04579-052 25 Offl §25 2017/02/18
U TEK REKRUTTERINGSSAK AREALPLANLEGGER - AVSLAG HASB 16/04579-053 25 Offl §25 2017/02/18
U TEK REKRUTTERINGSSAK AREALPLANLEGGER - AVSLAG HASB 16/04579-054 25 Offl §25 2017/02/18
U TEK REKRUTTERINGSSAK AREALPLANLEGGER - AVSLAG HASB 16/04579-055 25 Offl §25 2017/02/18
U TEK REKRUTTERINGSSAK AREALPLANLEGGER - AVSLAG HASB 16/04579-056 25 Offl §25 2017/02/18
U TEK REKRUTTERINGSSAK AREALPLANLEGGER - AVSLAG HASB 16/04579-057 25 Offl §25 2017/02/18
U TEK REKRUTTERINGSSAK AREALPLANLEGGER - AVSLAG HASB 16/04579-058 25 Offl §25 2017/02/18
U TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR KART OG OPPMÅLING - BEKREFTELSE HASB 16/04922-050 25 Offl §25 2017/02/18
U TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR KART OG OPPMÅLING - BEKREFTELSE HASB 16/04922-051 25 Offl §25 2017/02/18
U TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR KART OG OPPMÅLING - BEKREFTELSE HASB 16/04922-052 25 Offl §25 2017/02/18
U TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR KART OG OPPMÅLING - BEKREFTELSE HASB 16/04922-053 25 Offl §25 2017/02/18
U TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR KART OG OPPMÅLING - BEKREFTELSE HASB 16/04922-054 25 Offl §25 2017/02/18
U TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR KART OG OPPMÅLING - BEKREFTELSE HASB 16/04922-055 25 Offl §25 2017/02/18
U TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR KART OG OPPMÅLING - BEKREFTELSE HASB 16/04922-056 25 Offl §25 2017/02/18
U TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR KART OG OPPMÅLING - BEKREFTELSE HASB 16/04922-057 25 Offl §25 2017/02/18
U TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR KART OG OPPMÅLING - BEKREFTELSE HASB 16/04922-058 25 Offl §25 2017/02/18
U TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR KART OG OPPMÅLING - BEKREFTELSE HASB 16/04922-059 25 Offl §25 2017/02/18
U TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR KART OG OPPMÅLING - BEKREFTELSE HASB 16/04922-060 25 Offl §25 2017/02/18
U TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR KART OG OPPMÅLING - BEKREFTELSE HASB 16/04922-061 25 Offl §25 2017/02/18
U TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR KART OG OPPMÅLING - BEKREFTELSE HASB 16/04922-062 25 Offl §25 2017/02/18
U TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR KART OG OPPMÅLING - BEKREFTELSE HASB 16/04922-063 25 Offl §25 2017/02/18
U TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR KART OG OPPMÅLING - BEKREFTELSE HASB 16/04922-064 25 Offl §25 2017/02/18
U TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR KART OG OPPMÅLING - BEKREFTELSE HASB 16/04922-065 25 Offl §25 2017/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - SØKNAD JBR04 16/05071-083 25 Offl §25 2017/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD AGB 16/05072-120 25 Offl §25 2017/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-141 25 Offl §25 2017/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-142 25 Offl §25 2017/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - SØKNAD JBR04 16/05076-091 25 Offl §25 2017/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - SØKNAD JBR04 16/05076-092 25 Offl §25 2017/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - SØKNAD JBR04 16/05076-093 25 Offl §25 2017/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - TILBUD ARO07 16/05077-088 25 Offl §25 2017/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - ARBEIDSAVTALE ARO07 16/05077-089 25 Offl §25 2017/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - TILBUD ARO07 16/05077-090 25 Offl §25 2017/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - ARBEIDSAVTALE ARO07 16/05077-091 25 Offl §25 2017/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD ARO07 16/05077-092 25 Offl §25 2017/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - SØKNAD AGB 16/05078-078 25 Offl §25 2017/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - SØKNAD AGB 16/05078-079 25 Offl §25 2017/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ARO07 16/05079-120 25 Offl §25 2017/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ARO07 16/05079-121 25 Offl §25 2017/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN MYRDALVN/EIDEVN - SØKNAD ARO07 16/05080-064 25 Offl §25 2017/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - SØKNAD JBR04 16/05081-082 25 Offl §25 2017/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD AGB 16/05082-178 25 Offl §25 2017/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05082-179 25 Offl §25 2017/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD AGB 16/05082-180 25 Offl §25 2017/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05082-181 25 Offl §25 2017/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD AGB 16/05082-182 25 Offl §25 2017/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05082-183 25 Offl §25 2017/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD AGB 16/05082-184 25 Offl §25 2017/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD AGB 16/05082-185 25 Offl §25 2017/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05082-186 25 Offl §25 2017/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD AGB 16/05082-187 25 Offl §25 2017/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05082-188 25 Offl §25 2017/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-189 25 Offl §25 2017/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - TILBUD JBR04 16/05083-068 25 Offl §25 2017/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05083-069 25 Offl §25 2017/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - TILBUD JBR04 16/05083-070 25 Offl §25 2017/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05083-071 25 Offl §25 2017/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - SØKNAD JBR04 16/05083-072 25 Offl §25 2017/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - SØKNAD AGB 16/05085-151 25 Offl §25 2017/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-111 25 Offl §25 2017/02/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 16/05121-127 25 Offl §25 2017/02/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 16/05121-128 25 Offl §25 2017/02/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 16/05121-129 25 Offl §25 2017/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-129 25 Offl §25 2017/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-130 25 Offl §25 2017/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD AGB 16/05101-128 25 Offl §25 2017/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05101-129 25 Offl §25 2017/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD AGB 16/05101-130 25 Offl §25 2017/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05101-131 25 Offl §25 2017/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05101-132 25 Offl §25 2017/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05101-133 25 Offl §25 2017/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD AGB 16/05102-111 25 Offl §25 2017/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD AGB 16/05102-112 25 Offl §25 2017/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05102-113 25 Offl §25 2017/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD AGB 16/05102-114 25 Offl §25 2017/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05102-115 25 Offl §25 2017/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD AGB 16/05102-116 25 Offl §25 2017/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05102-117 25 Offl §25 2017/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD AGB 16/05102-118 25 Offl §25 2017/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05102-119 25 Offl §25 2017/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05102-120 25 Offl §25 2017/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05102-121 25 Offl §25 2017/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05102-122 25 Offl §25 2017/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05102-123 25 Offl §25 2017/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-109 25 Offl §25 2017/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - SØKNAD AGB 16/05133-107 25 Offl §25 2017/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ARO07 16/05186-129 25 Offl §25 2017/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ARO07 16/05186-130 25 Offl §25 2017/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ARO07 16/05187-174 25 Offl §25 2017/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ARO07 16/05187-175 25 Offl §25 2017/02/18
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-092 25 Offl §25 2017/02/18
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-093 25 Offl §25 2017/02/18
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-094 25 Offl §25 2017/02/18
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-095 25 Offl §25 2017/02/18
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-096 25 Offl §25 2017/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER FAST NATT 65,73 % X 2 VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 17/00417-011 25 Offl §25 2017/02/18
U TEK REKRUTTERINGSSAK ARBEIDSLEDER VEG - INTERVJU HASB 17/00418-040 25 Offl §25 2017/02/18
U TEK REKRUTTERINGSSAK ARBEIDSLEDER VEG - INTERVJU HASB 17/00418-041 25 Offl §25 2017/02/18
U TEK REKRUTTERINGSSAK ARBEIDSLEDER VEG - INTERVJU HASB 17/00418-042 25 Offl §25 2017/02/18
U TEK REKRUTTERINGSSAK ARBEIDSLEDER VEG - INTERVJU HASB 17/00418-043 25 Offl §25 2017/02/18
U TEK REKRUTTERINGSSAK ARBEIDSLEDER VEG - INTERVJU HASB 17/00418-044 25 Offl §25 2017/02/18
U TEK REKRUTTERINGSSAK ARBEIDSLEDER VEG - INTERVJU HASB 17/00418-045 25 Offl §25 2017/02/18
I SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT SERVICEFAG - SØKNAD MMW 17/00282-010 25 Offl §25 2017/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD NFE 17/00420-039 25 Offl §25 2017/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD NFE 17/00420-040 25 Offl §25 2017/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I INSTITUSJONSKOKKEFAGET - SØKNAD NFE 17/00421-006 25 Offl §25 2017/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT- CA.90% VIKARIAT MED MULIGHET FOR FAST - SØKNAD JBR04 17/00750-004 25 Offl §25 2017/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT- CA.90% VIKARIAT MED MULIGHET FOR FAST - SØKNAD JBR04 17/00750-005 25 Offl §25 2017/02/18