Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 15/2311 OG 15/2460 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: RIISDAL BYGGESAK: 15/3524 - SVAR - 15/2311 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: RIISDAL BYGGESAK: 15/3524 Karmøy Rørteknikk AS MHV 15/03525-003 2017/02/17
U TEK 38/312 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: SELLIKEN BYGGESAK 16/4388 - SVAR - 38/312 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: SELLIKEN BYGGESAK 16/4388 Vedavågen Rør AS MHV 16/04393-002 2017/02/17
U TEK 68/410 - RØRLEGGERMELDIG: NYBYGG - TILTAKSHAVER: SØRLIE BYGGESAK: 16/4980 - 68/410 - RØRLEGGERMELDIG: NYBYGG - TILTAKSHAVER: SØRLIE BYGGESAK: 16/4980 S O Lund AS MHV 16/04982-002 2017/02/17
U TEK 119/258 - LYNGÅSVEGEN, MYKJE - TILBYGG BOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 119/258 - TILLATELSE Kai Josefsen EDH 16/04440-006 2017/02/17
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) ANSKAFFELSE - OPPFØLGING AV AVTALEN - VARSEL OM HEVING - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/02/17
U TEK 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - NYBYGG SJØHUS/LAGER - PROSJEKT 4 - TILLATELSE TIL ENDRING - 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - NYBYGG SJØHUS/LAGER - PROSJEKT 4 Edb-Tjenester Norge Limited IGR 16/00304-019 2017/02/17
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING INN BMV 16/04799-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/17
U HSE REGRESSKRAV MOT HELSE FONNA - REGRESSKRAV - LEGEUTRYKNING Helse Fonna CBE02 17/00369-002 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/02/17
U TEK 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - NYBYGG SJØHUS, LAGER OG KAI - PROSJEKT 1 - AVSLAG PÅ BYGGESØKNAD - 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - NYBYGG SJØHUS, LAGER OG KAI - PROSJEKT 1 Edb-Tjenester Norge Limited IGR 15/01097-026 2017/02/17
U TEK 2/120 - KONSESJON - SØKER: LEIF INGE HANSEN OG JORUNN IRENE HANSEN - OVERDRAGER: TERJE ARVID HELLESØY - KONSESJONSSAK, DELEGERT VEDTAK - 2/120 - SØKNAD OM KONSESJON - SØKER: LEIF INGE HANSEN OG JORUNN IRENE HANSEN - OVERDRAGER: TE Leif Inge Hansen BJP01 17/00592-003 2017/02/17
U HSE ANSKAFFELSE AV TRANSPORT AV SMITTEFARLIG AVFALL - ANSKAFFELSE AV TRANSPORT AV SMITTEFARLIG AVFALL Fartøykontroll Kurt Helge Østebøvik JRE01 16/04846-007 2017/02/17
U TEK RETTING I MATRIKKELKART - 51/5 SKYLDDELINGSBESKRIVELSEN - VARSEL OM RETTING FØR I MATRIKKELEN SAK 13/3868 Paul Vikre XXI 13/03868-002 2017/02/17
U TEK 128/28 - GUNNARSHAUGVEGEN, ØVRE HAUGE - TILBYGG TIL LAGER GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 128/28 - GUNNARSHAUGVEGEN, ØVRE HAUGE -TILBYGG TIL LAGER GARASJE I. K. Gabrielsen KIS 17/00545-002 2017/02/17
U TEK 73/107 - RAGN-SELLS AS AVD. HAUGESUND BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - TILSYNSRAPPORT - 73/107 - RAGN-SELLS AS AVD. HAUGESUND Ragn Sells TSC 13/03031-009 2017/02/17
U TEK 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - RIVING SJØHUS/LAGER - NYBYGG SJØHUS/LAGER - PROSJEKT 5 - TILLATELSE TIL ENDRING - 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - RIVING SJØHUS/LAGER - NYBYGG SJØHUS/LAGER - PROSJEKT 5 EDB tjenester Norge LTD IGR 16/00306-012 2017/02/17
U TEK 72/22 - SKÅR, NYBYGG REDSKAPSBOD OG OPPRETTING/VEDLIKEHOLD AV STEINLAGT SJØKANT - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 72/22 - SKÅR, NYBYGG REDSKAPSBOD OG OPPRETTING/VEDLIKEHOLD AV STEINLAGT SJØKANT I. K. Gabrielsen KIS 16/04477-007 2017/02/17
U TEK 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - NYBYGG SJØHUS/LAGER - PROSJEKT 6 - TILLATELSE TIL ENDRING - 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - NYBYGG SJØHUS/LAGER - PROSJEKT 6 EDB tjenester Norge LTD IGR 16/00309-011 2017/02/17
U TEK 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - NYBYGG SJØHUS/LAGER - PROSJEKT 7 - TILLATELSE TIL ENDRING - 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - NYBYGG SJØHUS/LAGER - PROSJEKT 7 EDB tjenester Norge LTD IGR 16/00311-011 2017/02/17
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELT BOLIG BMV 16/02292-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/17
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/17
U TEK REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND - FORHÅNDSVARSEL SEPARERING OG UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK Øivind Lilleaas AVS01 15/04311-027 2017/02/17
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - ETTERJUSTERING AV ØKONOMISK STØTTE TIL PRIVATE BARNEHAGER 2016 VEDTAK BASERT PÅ PRIVATE BARNEHAGER AKTIVITETSENDRINGER Espira Århaug Barnehage RHO 16/01128-122 2017/02/17
U TEK 68/441 - FLESLANDVEGEN, INDRE EIDE - NYBYGG GARASJE - 68/441 - FERDIGATTEST Edb-Tjenester Norge Limited KMY 16/00869-009 2017/02/17
U TEK 68/176 - KOPERVIK VIDEREGÅENDE SKOLE BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - BRANNFOREBYGGENDE TILSYN 68/176 - KOPERVIK VIDEREGÅENDE SKOLE Rogaland Fylkeskommune JHN 12/01412-009 2017/02/17
U TEK 64/1540 - KALVATREVEGEN, STANGALAND - NYBYGG ENEBOLIG RØRLEGGERMELDING 15/2679 - 64/1540 - FERDIGATTEST Iec-Hus AS KMY 16/00778-008 2017/02/17
U TEK 128/4 - TORVASTADVEGEN, ØVRE HAUGE, RIVING - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 128/4 - TORVASTADVEGEN, ØVRE HAUGE, RIVING Olaf Andreas Jacobsen KIS 17/00497-004 2017/02/17
U SEN KARMØYHALLEN 2017-2019 - SØKNAD OM LEIE AV KARMØYHALLEN 24.02 - 26.02.2017 KIL - håndballavdelingen TVI 17/00209-014 2017/02/17
U SKU PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE - KORRIGERING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/17
I TEK 68/118 - INDRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4574 - 68/118 - SAMTYKKE TIL TIL OPPMÅLING EiendomsMegler 1 SLA08 17/00478-001 2017/02/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 94,20% FAST BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - TILBUD JBR04 16/04322-088 25 Offl §25 2017/02/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 94,20% FAST BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/04322-089 25 Offl §25 2017/02/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-138 25 Offl §25 2017/02/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-139 25 Offl §25 2017/02/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-140 25 Offl §25 2017/02/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ARO07 16/05074-163 25 Offl §25 2017/02/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - SØKNAD JBR04 16/05076-090 25 Offl §25 2017/02/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ARO07 16/05079-115 25 Offl §25 2017/02/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ARO07 16/05079-116 25 Offl §25 2017/02/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ARO07 16/05079-117 25 Offl §25 2017/02/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ARO07 16/05079-118 25 Offl §25 2017/02/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ARO07 16/05079-119 25 Offl §25 2017/02/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD AGB 16/05082-176 25 Offl §25 2017/02/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05082-177 25 Offl §25 2017/02/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - SØKNAD JBR04 16/05084-070 25 Offl §25 2017/02/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - TILBUD AGB 16/05085-143 25 Offl §25 2017/02/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05085-144 25 Offl §25 2017/02/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - TILBUD AGB 16/05085-145 25 Offl §25 2017/02/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05085-146 25 Offl §25 2017/02/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - TILBUD AGB 16/05085-147 25 Offl §25 2017/02/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05085-148 25 Offl §25 2017/02/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - TILBUD AGB 16/05085-149 25 Offl §25 2017/02/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05085-150 25 Offl §25 2017/02/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-110 25 Offl §25 2017/02/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD AGB 16/05102-108 25 Offl §25 2017/02/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05102-109 25 Offl §25 2017/02/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05102-110 25 Offl §25 2017/02/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - AVSLAG MSTA 17/00059-013 25 Offl §25 2017/02/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - AVSLAG MSTA 17/00059-014 25 Offl §25 2017/02/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-107 25 Offl §25 2017/02/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-108 25 Offl §25 2017/02/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ARO07 16/05187-172 25 Offl §25 2017/02/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ARO07 16/05187-173 25 Offl §25 2017/02/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT- FØDSELSVIKARIAT 85,45% I LANGTURNUS - INTERVJU JBR04 17/00413-018 25 Offl §25 2017/02/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT- FØDSELSVIKARIAT 85,45% I LANGTURNUS - INTERVJU JBR04 17/00413-019 25 Offl §25 2017/02/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT- FØDSELSVIKARIAT 85,45% I LANGTURNUS - INTERVJU JBR04 17/00413-020 25 Offl §25 2017/02/17
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-085 25 Offl §25 2017/02/17
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-086 25 Offl §25 2017/02/17
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-087 25 Offl §25 2017/02/17
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-088 25 Offl §25 2017/02/17
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-089 25 Offl §25 2017/02/17
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-090 25 Offl §25 2017/02/17
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-091 25 Offl §25 2017/02/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER FAST NATT 65,73 % X 2 VEA SYKEHJEM - INTERVJU AGB 17/00417-008 25 Offl §25 2017/02/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER FAST NATT 65,73 % X 2 VEA SYKEHJEM - INTERVJU AGB 17/00417-009 25 Offl §25 2017/02/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER FAST NATT 65,73 % X 2 VEA SYKEHJEM - INTERVJU AGB 17/00417-010 25 Offl §25 2017/02/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK ARBEIDSLEDER VEG - BEKREFTELSE HASB 17/00418-020 25 Offl §25 2017/02/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK ARBEIDSLEDER VEG - BEKREFTELSE HASB 17/00418-021 25 Offl §25 2017/02/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK ARBEIDSLEDER VEG - BEKREFTELSE HASB 17/00418-022 25 Offl §25 2017/02/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK ARBEIDSLEDER VEG - BEKREFTELSE HASB 17/00418-023 25 Offl §25 2017/02/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK ARBEIDSLEDER VEG - BEKREFTELSE HASB 17/00418-024 25 Offl §25 2017/02/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK ARBEIDSLEDER VEG - BEKREFTELSE HASB 17/00418-025 25 Offl §25 2017/02/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK ARBEIDSLEDER VEG - BEKREFTELSE HASB 17/00418-026 25 Offl §25 2017/02/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK ARBEIDSLEDER VEG - BEKREFTELSE HASB 17/00418-027 25 Offl §25 2017/02/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK ARBEIDSLEDER VEG - BEKREFTELSE HASB 17/00418-028 25 Offl §25 2017/02/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK ARBEIDSLEDER VEG - BEKREFTELSE HASB 17/00418-029 25 Offl §25 2017/02/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK ARBEIDSLEDER VEG - BEKREFTELSE HASB 17/00418-030 25 Offl §25 2017/02/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK ARBEIDSLEDER VEG - BEKREFTELSE HASB 17/00418-031 25 Offl §25 2017/02/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK ARBEIDSLEDER VEG - BEKREFTELSE HASB 17/00418-032 25 Offl §25 2017/02/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK ARBEIDSLEDER VEG - BEKREFTELSE HASB 17/00418-033 25 Offl §25 2017/02/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK ARBEIDSLEDER VEG - BEKREFTELSE HASB 17/00418-034 25 Offl §25 2017/02/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK ARBEIDSLEDER VEG - BEKREFTELSE HASB 17/00418-035 25 Offl §25 2017/02/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK ARBEIDSLEDER VEG - BEKREFTELSE HASB 17/00418-036 25 Offl §25 2017/02/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK ARBEIDSLEDER VEG - BEKREFTELSE HASB 17/00418-037 25 Offl §25 2017/02/17
I SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING KONTOR OG ADMINISTRASJONSFAGET - SØKNAD MMW 17/00283-010 25 Offl §25 2017/02/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD NFE 17/00420-037 25 Offl §25 2017/02/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD NFE 17/00420-038 25 Offl §25 2017/02/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - SØKNAD BLI01 17/00422-019 25 Offl §25 2017/02/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - SØKNAD BLI01 17/00422-020 25 Offl §25 2017/02/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - SØKNAD BLI01 17/00422-021 25 Offl §25 2017/02/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - SØKNAD BLI01 17/00422-022 25 Offl §25 2017/02/17
I TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - GJENVINNINGSFAGET - SØKNAD HASB 17/00424-008 25 Offl §25 2017/02/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 17/00425-128 25 Offl §25 2017/02/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 17/00425-129 25 Offl §25 2017/02/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 17/00425-130 25 Offl §25 2017/02/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 17/00425-131 25 Offl §25 2017/02/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 17/00425-132 25 Offl §25 2017/02/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 17/00425-133 25 Offl §25 2017/02/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 17/00425-134 25 Offl §25 2017/02/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 17/00425-135 25 Offl §25 2017/02/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 17/00425-136 25 Offl §25 2017/02/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 17/00425-137 25 Offl §25 2017/02/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 17/00425-138 25 Offl §25 2017/02/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 17/00425-139 25 Offl §25 2017/02/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 17/00425-140 25 Offl §25 2017/02/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 17/00425-141 25 Offl §25 2017/02/17
U SKU INVESTERINGSTILSKUDD IDRETTSANLEGG 2012 - 2018 - INVESTERINGSTILSKUDD IDRETTSANLEGG 2012 - 2017 Karmøy Rideklubb OFL 12/00070-019 2017/02/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 17/00425-142 25 Offl §25 2017/02/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 17/00425-143 25 Offl §25 2017/02/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 17/00425-144 25 Offl §25 2017/02/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 17/00425-145 25 Offl §25 2017/02/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTINGENIØR VANN OG AVLØP - BEKREFTELSE HASB 17/00426-033 25 Offl §25 2017/02/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTINGENIØR VANN OG AVLØP - BEKREFTELSE HASB 17/00426-034 25 Offl §25 2017/02/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTINGENIØR VANN OG AVLØP - BEKREFTELSE HASB 17/00426-035 25 Offl §25 2017/02/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTINGENIØR VANN OG AVLØP - BEKREFTELSE HASB 17/00426-036 25 Offl §25 2017/02/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTINGENIØR VANN OG AVLØP - BEKREFTELSE HASB 17/00426-037 25 Offl §25 2017/02/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTINGENIØR VANN OG AVLØP - BEKREFTELSE HASB 17/00426-038 25 Offl §25 2017/02/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTINGENIØR VANN OG AVLØP - BEKREFTELSE HASB 17/00426-039 25 Offl §25 2017/02/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTINGENIØR VANN OG AVLØP - BEKREFTELSE HASB 17/00426-040 25 Offl §25 2017/02/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTINGENIØR VANN OG AVLØP - BEKREFTELSE HASB 17/00426-041 25 Offl §25 2017/02/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTINGENIØR VANN OG AVLØP - BEKREFTELSE HASB 17/00426-042 25 Offl §25 2017/02/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTINGENIØR VANN OG AVLØP - BEKREFTELSE HASB 17/00426-043 25 Offl §25 2017/02/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTINGENIØR VANN OG AVLØP - BEKREFTELSE HASB 17/00426-044 25 Offl §25 2017/02/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTINGENIØR VANN OG AVLØP - BEKREFTELSE HASB 17/00426-045 25 Offl §25 2017/02/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTINGENIØR VANN OG AVLØP - BEKREFTELSE HASB 17/00426-046 25 Offl §25 2017/02/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTINGENIØR VANN OG AVLØP - BEKREFTELSE HASB 17/00426-047 25 Offl §25 2017/02/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTINGENIØR VANN OG AVLØP - BEKREFTELSE HASB 17/00426-048 25 Offl §25 2017/02/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTINGENIØR VANN OG AVLØP - BEKREFTELSE HASB 17/00426-049 25 Offl §25 2017/02/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTINGENIØR VANN OG AVLØP - BEKREFTELSE HASB 17/00426-050 25 Offl §25 2017/02/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTINGENIØR VANN OG AVLØP - BEKREFTELSE HASB 17/00426-051 25 Offl §25 2017/02/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTINGENIØR VANN OG AVLØP - BEKREFTELSE HASB 17/00426-052 25 Offl §25 2017/02/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTINGENIØR VANN OG AVLØP - BEKREFTELSE HASB 17/00426-053 25 Offl §25 2017/02/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTINGENIØR VANN OG AVLØP - BEKREFTELSE HASB 17/00426-054 25 Offl §25 2017/02/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTINGENIØR VANN OG AVLØP - BEKREFTELSE HASB 17/00426-055 25 Offl §25 2017/02/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTINGENIØR VANN OG AVLØP - BEKREFTELSE HASB 17/00426-056 25 Offl §25 2017/02/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTINGENIØR VANN OG AVLØP - BEKREFTELSE HASB 17/00426-057 25 Offl §25 2017/02/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTINGENIØR VANN OG AVLØP - BEKREFTELSE HASB 17/00426-058 25 Offl §25 2017/02/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTINGENIØR VANN OG AVLØP - BEKREFTELSE HASB 17/00426-059 25 Offl §25 2017/02/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTINGENIØR VANN OG AVLØP - BEKREFTELSE HASB 17/00426-060 25 Offl §25 2017/02/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTINGENIØR VANN OG AVLØP - BEKREFTELSE HASB 17/00426-061 25 Offl §25 2017/02/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISK RÅDGIVER - EIENDOMSAVDELINGEN - BEKREFTELSE HASB 17/00470-014 25 Offl §25 2017/02/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISK RÅDGIVER - EIENDOMSAVDELINGEN - BEKREFTELSE HASB 17/00470-015 25 Offl §25 2017/02/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISK RÅDGIVER - EIENDOMSAVDELINGEN - BEKREFTELSE HASB 17/00470-016 25 Offl §25 2017/02/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISK RÅDGIVER - EIENDOMSAVDELINGEN - BEKREFTELSE HASB 17/00470-017 25 Offl §25 2017/02/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISK RÅDGIVER - EIENDOMSAVDELINGEN - BEKREFTELSE HASB 17/00470-018 25 Offl §25 2017/02/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISK RÅDGIVER - EIENDOMSAVDELINGEN - BEKREFTELSE HASB 17/00470-019 25 Offl §25 2017/02/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISK RÅDGIVER - EIENDOMSAVDELINGEN - BEKREFTELSE HASB 17/00470-020 25 Offl §25 2017/02/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISK RÅDGIVER - EIENDOMSAVDELINGEN - BEKREFTELSE HASB 17/00470-021 25 Offl §25 2017/02/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISK RÅDGIVER - EIENDOMSAVDELINGEN - BEKREFTELSE HASB 17/00470-022 25 Offl §25 2017/02/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISK RÅDGIVER - EIENDOMSAVDELINGEN - BEKREFTELSE HASB 17/00470-023 25 Offl §25 2017/02/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-030 25 Offl §25 2017/02/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-031 25 Offl §25 2017/02/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT- CA.90% VIKARIAT MED MULIGHET FOR FAST - SØKNAD JBR04 17/00750-002 25 Offl §25 2017/02/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT- CA.90% VIKARIAT MED MULIGHET FOR FAST - SØKNAD JBR04 17/00750-003 25 Offl §25 2017/02/17
U TEK GRAVESØKNAD - SKRESTIEN 20-50 - SVAR - REVIDERT ARBEIDSVARSLINGSPLAN - NYE DATOER SKRESTIEN 20-50 Vassbakk & Stol AS KSU01 17/00254-006 2017/02/17
U TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2018 - SVAR - ARBEIDSVARSLINGSPLAN - TREFELLING 20. - 24. SEPTEMBER 2017 Karmøy kommune KSU01 17/00247-010 2017/02/17
I TEK UNIVERSELT UTFORMET STI FRA AVALDSNES KIRKE TIL BUKKØY - TURSTI FRA AVALDSNES KIRKE TIL BUKKØY Rogaland Fylkeskommune KSU01 14/03017-002 2017/02/17
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - INFORMASJONSBREV NY OVERVANN- OG SPILLVANNSLEDNING SANDANE - UTVIDELSE BEKKAVEGEN Karmøy kommune SKM 17/00008-021 2017/02/17
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE ØKT STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/17
I TEK 43/33 - KORRIGERING AV FAKTAOPPLYSNINGER - 43/33 - GJELDER KORRIGERING AV FAKTAOPPLYSNINGER Rolf Tobiassen BFH 17/00682-003 2017/02/17
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - ETTERJUSTERING AV ØKONOMISK STØTTE TIL PRIVATE BARNEHAGER 2016 VEDTAK BASERT PÅ PRIVATE BARNEHAGERS AKTIVITETSENDRINGER Kopervik Menighetsbarnehage AS RHO 16/01128-125 2017/02/17
I SEN KARMØYHALLEN 2017-2019 - SØKNAD OM LEIE AV KARMØYHALLEN - NATTCUP 01.04.2017 Kopervik IL G12 Håndball TVI 17/00209-015 2017/02/17
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2018 - 114/167 - MOTTATT SØKNAD - REDEGJØRELSE FOR VIDERE SAKSBEHANDLING Håkon Risanger Rushfeldt HSH01 17/00073-010 2017/02/17
U TEK 43/309 - LOSVEGEN, HØYNES. NYTT TAK, RIVING OG NYBYGG GARASJE, NYBYGG HAGESTUE OG FASADEENDRING ENEBOLIG - 43/309 - FERDIGATTEST Berge Sag og Trelast AS JHE05 15/04911-007 2017/02/17
I TEK 22/93 - SØRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD - TILBYGG BOLIG, UTVIDELSE AV TERRASSE/CARPORT - 22/93 - SØRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD - TILBYGG BOLIG, UTVIDELSE AV TERRASSE/CARPORT Lars Birger Simonsen EDH 17/00758-002 2017/02/17
I TEK 58/291 - FRELSESARMEEN, KOPERVIK BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - TILBAKEMELDING PÅ BRANNSYN 58/291 - FRELSESARMEEN, KOPERVIK Frelsesarmeens Eiendommer AS TSC 12/01437-021 2017/02/17
U TEK 102/41 - FOTVEGEN, BYGNES - TERRENGINNGREP - 102/41 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - TERRENGINNGREP Rh Oppmåling Rune Hemnes JKV 17/00318-004 2017/02/17
I TEK 32/143 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG, TILTAKSHAVER ALEXANDRU FODOR BYGGESAK 16/4520 - 32/143 - NY - RØRLEGGERMELDING NYBYGG, TILTAKSHAVER ALEXANDRU FODOR BYGGESAK 16/4520 Rørlegger Bård Magne Velde MHV 16/04523-003 2017/02/17
U TEK 72/189, SKÅR. NYBYGG NAUST - 72/189 - SPØRSMÅL VEDRØRENDE SØKNAD OM FERDIGATTEST Torgeir og Monika Lie Alvestad Jonsen KMY 11/01753-011 2017/02/17
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 08.02.17 - 30.08.17 Signe Malin Damm JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/17
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 22/330 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Helene J. Aarhus for Hans J Rasmussen AS GEL 17/00012-088 2017/02/17
U TEK 57/590 - SKUDENESHAVN - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/1184 - 57/590 - SKUDENESHAVN - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Ivan Eiendom AS EDH 17/00455-003 2017/02/17
I TEK 2/51 - SÆVIK - OPPHEVING AV SEKSJONERING OG KLARLEGGING AV GRENSER, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/885,887,888 - 2/51 - MOTTATT MNAGLER - SITUAJONSKART OG ERKLÆINGER Arnesen Rolf Ing EDH 16/02475-005 2017/02/17
I TEK MELDINGER OM OVERNATTING - MELDING OM OVERNATTING - SKUDENES UNGDOMSSKOLE 17.02. - 19.02.17 Skudenes ungdomsskole JHN 15/02165-085 2017/02/17
I TEK 33/11 - SANDVE. DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM 17/3000 - 33/11 - KJØPEKONTRAKT Kjell Magnus Sandve HHU 11/01541-028 24 Offl.§24 2017/02/17
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/17
I TEK 66/839 - AUSTREIM - BRUKSENDRING TIL BILVERKSTED - 66/839 - (KOPIMOTTAKER) VEDTAK OM SAMTYKKE ETTER ARBIDSMILJØLOVEN Arbeidstilsynet Vestlandet KIS 16/03355-006 2017/02/17
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - ETTERJUSTERING AV ØKONOMISK STØTTE TIL PRIVATE BARNEHAGER 2016 VEDTAK BASERT PÅ PRIVATE BARNEHAGERS AKTIVITETSENDRINGER Kyrkjebakken Barnehage RHO 16/01128-126 2017/02/17
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 06.02.17 - T.O.M 31.12.17 Ola Andreas Tørring JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/17
I TEK 15/344 - MORTHOLMEN, ÅKRA - BRUKSENDRING TIL SELSKAPSLOKALE - 15/344 - FYLKESMANNENS VEDTAK Fylkesmannen i Rogaland GTH 16/00934-028 2017/02/17
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL - ØLSMAKING 4.2.17 Sevtun SA EVI1 16/05163-024 2017/02/17
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 13/5 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Olav Liknes for Eskild Kvala AS GEL 17/00012-089 2017/02/17
I TEK 61/51 - MIDTSTOKKE - RIVING OG NYBYGG BOLIG, TERRENGENDRING VED ADKOMST/PARKERING MED STØTTEMUR - 61/51 - MIDTSTOKKE - RIVING OG NYBYGG BOLIG I K Gabrielsen KHM 17/00664-002 2017/02/17
I SEN NORSK BANE AS - OVERSENDER PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN OG VEDTEKTER Norsk Bane AS PVE01 13/02263-004 2017/02/17
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 03.03.17 - T.O.M 31.08.17 Anette Ragnvaldjord JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/17
I SEN MARIN ENERGI TESTSENTER AS - OVERSENDER VEDTEKTER OG PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING Marin Energi Testsenter AS PVE01 12/00506-029 2017/02/17
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 3 24.01.17 - 30.06.17 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/17
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 3.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 02.03.17 - T.O.M 28.02.18 Cecilie Li JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/17
I TEK PLAN 4065 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79,220 - GODKJENT 15.5.2017 - MERKNADER FRA STATENS VEGVESEN - 16.02.17 PLAN 4065 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79,220 Statens Vegvesen Region Vest Leikanger Kontorsted JST 15/02773-055 2017/02/17
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - ETTERJUSTERING AV ØKONOMISK STØTTE TIL PRIVATE BARNEHAGER 2016 VEDTAK BASERT PÅ PRIVATE BARNEHAGERS AKTIVITETSENDRINGER Læringsverkstedet Barnehage RHO 16/01128-127 2017/02/17
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.02.17 - T.O.M 01.02.18 Tone Dahl Nes JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/17
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/00614-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/17
I TEK 18/17 OG 18/54 - FAGERLAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 18/17 OG 18/54 - FAGERLAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING Leif Harald Knutsen SLA08 17/00763-001 2017/02/17
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 4.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 08.07.17 - T.O.M 31.01.18 Marlene Wroldsen JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/17
I TEK 123/146 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/3619 - PARSELL 1 - 123/146 - SØKNAD OM UTSATT OPPMÅLING MED SIGNATUR Berge Sag og Trelast AS MAH 16/04328-014 2017/02/17
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - ETTERJUSTERING AV ØKONOMISK STØTTE TIL PRIVATE BARNEHAGER 2016 VEDTAK BASERT PÅ PRIVATE BARNEHAGERS AKTIVITETSENDRINGER Stiftelsen Norheim Barnehage RHO 16/01128-128 2017/02/17
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 02.02.17 - T.O.M 31.12.17 Anne Rita Nyland JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/17
U TEK REVISJON AV FYLKES- OG KOMMUNAL VEGLISTE I ROGALAND - KARMØY - SVAR - REVISJON AV VEGLISTE FOR FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER ROGALAND 2016 2. UTGAVE - KARMØY KOMMUNE Statens Vegvesen Region Vest Leikanger Kontorsted KSU01 12/04355-012 2017/02/17
I SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - MELDING OM BETALING FRA UTDANNINGSDIREKTORATET - ØKT LÆRERINNSATS FOR 1.-4. TRINN Utdanningsdirektoratet BNO 12/00773-173 2017/02/17
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELING AV KOMMUNAL BOLIG BMV 16/05006-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/17
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/05006-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/17
U SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2012 - 2017 - KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2012 - 2016 GKH01 12/03185-415 26 Off.l.26 2017/02/17
U TEK INNFORDRING - FRA 10.11.16 - AD BREV DATERT 02.02..2017 SMO02 16/04537-087 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/17
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/00766-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/17
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - ETTERJUSTERING AV ØKONOMISK STØTTE TIL PRIVATE BARNEHAGER 2016 VEDTAK BASERT PÅ PRIVATE BARNEHAGERS AKTIVITETSENDRINGER Rusvik Naturbarnehage RHO 16/01128-129 2017/02/17
I TEK 60/119 - BRATTHAMMAR, SØRSTOKKE. TILBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG - 60/119 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Magnus Pedersen KMY 12/00666-004 2017/02/17
I TEK 68/205 - FLESLANDVEGEN, INDRE EIDE. NYBYGG GARASJE - 68/205 - REVIDERT SKJEMA - SØKNAD OM FERDIGATTEST Kewin Tomasz Wolak KMY 11/02851-008 2017/02/17
U SKU PERSONALMAPPE - TILBUD OM STILLING SOM LÆRER - VIKARIAT RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/17
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/00767-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/17
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - PERMISJONSSØKNAD ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/17
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - ETTERJUSTERING AV ØKONOMISK STØTTE TIL PRIVATE BARNEHAGER 2016 VEDTAK BASERT PÅ PRIVATE BARNEHAGERS AKTIVITETSENDRINGER Ryvingen Barnehage RHO 16/01128-130 2017/02/17
I SEN E134 HAUKELIVEGEN AS - PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING 2016 OG VEDTEKTER E134 Haukelivegen AS PVE01 14/01199-007 2017/02/17
I TEK 15/2226 - RINDANE, ÅKRA. TILBYGG BOLIG, BOD - 15/2226 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Leon Vikra JKV 16/03436-007 2017/02/17
I TEK PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL MIDLERTIDIG LØNNSTILSKUDD BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/17
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - Q82TFH FRILUFTSLIV FOR ALLE - HELE ÅRET Haugesund Turistforening JAH 17/00010-039 2017/02/17
U TEK 4/67 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4752 - 4/67 - VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING Adv. Didrik Ferkingstad JHE 16/05126-001 2017/02/17
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/00768-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/17
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/00666-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/17
I TEK STARTLÅN - SIGNERT FRARÅDINGSBREV RBE08 17/00156-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/17
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - FORHÅNDSVARSEL SEPARERING OG UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK Karmøy kommune SKM 17/00008-022 2017/02/17
U HSE 68/224 - EIDEVEGEN 13 BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - TILSVAR BRANNTILSYN EIDEVN. 13 Karmøy kommune, Brannvesenet ELH 12/00454-007 2017/02/17
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 17/00387-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/17
I TEK 63/124 - NORDSTOKKE. DEMONTERING AV EKSISTERENDE GARASJE/RUBBHALL OPPFØRING AV ERSTATNINGSBYGG - 63/124 - KLAGE PÅ VEDTAK Karmøyadvokatene DA v/Adv. Nereng GTH 16/04293-009 2017/02/17
U SKU PERSONALMAPPE - TILBUD OM STILLING SOM LÆRER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/17
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 96/50 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - GJELDER RIVING AV PUMPESTASJON BYGGESØKNAD Karmøy kommune v/eiendomsavdelingen SKM 17/00008-023 2017/02/17
U TEK 11/12 - MANNES - FORHÅNDSKONFERANSE - 11/12 - MANNES - REFERAT FRA FORHÅNDSKONFERANSE Omega Areal AS IGR 17/00603-002 2017/02/17
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKER OM PERMISJON FRA STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/17
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - GZPNE5 Haugesund Turistforening OFL 17/00010-040 2017/02/17
I TEK 88/6 - UTBETALING AV PRODUKSJONSTILSKUDD HJELMÅS, ARNOLD EIDE - 88/6 - MANUELL UTBETALING AV PRODUKSJONSTILSKUDD PR.31.07.2016 HJELMÅS, ARNOLD EIDE Fylkesmannen I Rogaland LKS 17/00769-004 2017/02/17
I TEK TEKNISK PLAN FOR LYNGTUNET - BYGGEMØTEREFERAT NR 16 - LYNGTUNET Berge Sag Boligtomter AS KSU01 16/00642-045 2017/02/17
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2018 - ARBEIDSVARSLINGSPLAN - TREFELLING I SLETTAVEGEN - RETTET DATO TIL 20. - 24. FEBRUAR 2017 Karmøy kommune KSU01 17/00247-011 2017/02/17
I TEK 17/91 OG 17/106 - OPPMÅLINGSFORRETING - GRENSEJUSTERING - 17/91 OG 17/106 - ÅDLAND - OPPMÅLINGSFORRETING - GRENSEJUSTERING Karmøy Kommune Teknisk Etat SLA08 17/00770-001 2017/02/17
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 47/170 - VARSEL OM RETTING FØR I MATRIKKELEN Karmøy kommune SKM 17/00008-024 2017/02/17
U TEK BYGNES HAGEBY - KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - 102/75 RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSE TOREDALEN 5 Tor Henning Log AVS01 16/03513-015 2017/02/17
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - BVNAW3 Barnekoret Semeja OFL 17/00010-041 2017/02/17
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - ETTERJUSTERING AV ØKONOMISK STØTTE TIL PRIVATE BARNEHAGER 2016 VEDTAK BASERT PÅ PRIVATE BARNEHAGERS AKTIVITETSENDRINGER Sandhåland Musikk-Gårdsbarnehage AS RHO 16/01128-131 2017/02/17
I TEK 122/2 - LEIE AV AREAL OG BYGNINGER - TUASTAD GÅRD - 122/2 - SIGNERT AVTALE - VEDRØRENDE FORLENGELSE AV LEIEAVTALE TUASTAD GÅRD Stiftelsen Karmsund Abr-Senter SMO02 12/05408-020 2017/02/17
U TEK BYGNES HAGEBY - KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - 102/86 RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSE TOREDALEN 1 Knut Magne Solvang AVS01 16/03513-016 2017/02/17
I TEK SPESIELLE TILTAK I LANDBRUKET - NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK) - RAPPORT 2016 OG AKTIVITETSBUDSJETT 2017 Fylkesmannen I Rogaland ALI 12/00396-035 2017/02/17
I TEK 83/35 MFL. - SKEIE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/3637,3638 - 83/35 - KOMPLETTERING AV SØKNAD - SITUASJON- OG MARKSLAGSKART Tveit Regnskap AS HHU 16/05153-004 2017/02/17
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/00530-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/17
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 4.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.06.17 - T.O.M 31.08.17 Mihreteab Mussie Kidane ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/17
U SKU PERSONALMAPPE - OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD GRUNNET ALDER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/17
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - ETTERJUSTERING AV ØKONOMISK STØTTE TIL PRIVATE BARNEHAGER 2016 VEDTAK BASERT PÅ PRIVATE BARNEHAGERS AKTIVITETSENDRINGER Slågstemmen Barnehage SA RHO 16/01128-132 2017/02/17
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 30.01.17 - T.O.M 30.01.18 Ida Marie Haugeberg Sevland ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/17
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/17
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 31.01.17 - T.O.M 31.01.18 Malene Osnes ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/17
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 31.05.17 - T.O.M 31.08.17 Chariwan Suphalakwatchana ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/17
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - SØKNAD OM GODKJENNING AV LEIETAKER BMV 16/04788-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/17
I HSE PERSONALMAPPE - INNVILGET ATTFØRINGSPENSJON FRA KLP JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/17
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - ETTERJUSTERING AV ØKONOMISK STØTTE TIL PRIVATE BARNEHAGER 2016 VEDTAK BASERT PÅ PRIVATE BARNEHAGERS AKTIVITETSENDRINGER Steinarskogen Fus Barnehage AS RHO 16/01128-133 2017/02/17
U SKU PERSONALMAPPE - FORDELING AV STILLINGEN PÅ ULIKE HJEMLER KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/17
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - ETTERJUSTERING AV ØKONOMISK STØTTE TIL PRIVATE BARNEHAGER VEDTAK BASERT PÅ PRIVATE BARNEHAGERS AKTIVITETSENDRINGER Åkra Sokneråds Barnehage RHO 16/01128-134 2017/02/17
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FORLENGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/02856-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/17
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 17/00727-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/17
U SEN KARMØYHALLEN 2017-2019 - VEDRØRENDE LEIE AV KARMØYHALLEN 24.02 - 26.02.2017 KIL - håndballavdelingen TVI 17/00209-016 2017/02/17
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/00748-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/17
U SEN 123/146 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/3619 - PARSELL 12 - MELDING 123/160. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/3619 - PARSELL 12 Statens Kartverk Tinglysingen REK 16/04340-001 2017/02/17
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING AV LØNN KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/17
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/17
U SEN 123/146 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/3619 - PARSELL 11 - MELDING 123/159. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/3619 - PARSELL 11 Statens Kartverk Tinglysingen REK 16/04339-001 2017/02/17
U TEK TØKJEMYRVEGEN OMSORGSBOLIGER - TØKJEMYRVEGEN OMSORGSBOLIGER REFERAT FRA BYGGEMØTE NR.19, ONSDAG 15.02.17 Haaland & Thuestad as KEB 14/03865-111 2017/02/17
I TEK 59/259 - NORDRE KOPERVIK - BEGJÆRING OM RESEKSJONERING - 59/259 - NORDRE KOPERVIK - BEGJÆRING OM RESEKSJONERING Derese Konsulent Sverre Grindheim HAS 17/00773-001 2017/02/17
I TEK 3/29 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:15/4074 - 3/29 - RETUR AV TINGLYST ERKLÆRING FRA 3/29 Statens Kartverk Tinglysingen HAS 16/01154-017 26 Off.l.26 2017/02/17
I TEK FRITAK FOR FEIEAVGIFT ALIC, NISVETA D.I. - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT DERVISEVIC-ALIC NISVETA Nisveta Dervisevic-Alic GBV 17/00772-001 2017/02/17
I TEK 15/705 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:16/4243 - 15/2445 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT STD:16/4243 Statens Kartverk Tinglysingen HAS 16/04841-013 2017/02/17
I TEK 15/907 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/2001 - 15/907 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - SAMMENSLÅING STD: 16/2001 Statens Kartverk Tinglysingen XXI 16/02517-016 2017/02/17
U TEK 3/593 - ØSHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 3/593 - ØSHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Eilef Stange SLA08 17/00527-002 2017/02/17
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 - 31.01.18 Gerd Solveig Stol Simonsen JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/17
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/17
U SEN 123/146 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/3619 - PARSELL 9 - MELDING 123/157. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/3619 - PARSELL 9 Statens Kartverk Tinglysingen REK 16/04337-001 2017/02/17
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM UTVIDET FØDSELSPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/17
U TEK 2/8 OG 2/331, 332, 333, 334 - SÆVIK - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/8 OG 2/331, 332, 333, 334 - RETUR AV SØKNAD Hereid Eiendom AS EDH 16/03354-008 2017/02/17
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/17
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/17
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/17
U SKU PERSONALMAPPE - STILLINGSØKNING KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/17
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM FERIEVIKAR VED RUS OG PSYK. HELSETJENESTE Rebekka Ariel Dickson MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/17
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 4/104 - BESTILLING AV NABOLISTE DAVID DAVIDSEN David Davidsen GEL 17/00012-090 2017/02/17
U TEK 47/164 - VIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 47/164 - RETUR AV SØKNAD Arild Lunde Eiendom AS EDH 16/01485-005 2017/02/17
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 4.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.02.17 - T.O.M 28.02.18 Marlyn Stava JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/17
I TEK RØRLEGGERMELDING BESTÅENDE BYGG - 38/135 - RUNE SKÅDEL - ARBEID IKKE UTFØRT - RØRLEGGERMELDINGEN TREKKES TILBAKE Vedavågen Rør AS ORO01 13/01893-003 2017/02/17