Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 73/36 - SUND - UTVIDELSE AV EKSISTERENDE KAIANLEGG - AVSLAG PÅ BYGGESØKNAD - 73/36 - SUND - UTVIDELSE AV EKSISTERENDE KAIANLEGG Eskild Kvala AS KIS 16/04903-003 2017/02/16
U HSE PERSONALMAPPE - UTVIDELSE VIKARIAT Anne Marit Åsbu KMJA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
I SKU KRETSORDNING - SKOLEBYTTE SWI 17/00563-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE SWI 17/00564-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
U HSE PERSONALMAPPE - VIKARIAT Randi Wisnæs LJH01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
U TEK 59/22 - ØSTREMLIA, NORDRE KOPERVIK - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - RAMMETILLATELSE - 59/22 - ØSTREMLIA, NORDRE KOPERVIK - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG Prosjekt Konsult AS IGR 15/02335-031 2017/02/16
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE VIKARIAT Signe Helen Sjursen KMJA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
I TEK 61/51 - MIDTSTOKKE - RIVING OG NYBYGG BOLIG, TERRENGENDRING VED ADKOMST/PARKERING MED STØTTEMUR - 61/51 - (KOPIMOTTAKER) MERKNAD TIL NABOVARSEL Uwe Woida IGR 17/00664-001 2017/02/16
I TEK 68/5 - INDRE EIDE - DELING AV GRUNNEINDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 68/5 - ENDRING AV DELINGSSØKNAD TIL Å KUN OMFATTE PARSELL 4 Advokat Didrik Ferkingstad EDH 17/00579-004 2017/02/16
U HSE PERSONALMAPPE - PERSONALMELDING-ENDRING Kirsten Vedø Tveit MKV Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
I TEK 21/17 - STAVA - AVKJØRSEL - 21/17 - (KOPIMOTTAKER) GODKJENNING AV AVKJØRSEL FRA STATENS VEGVESEN Statens Vegvesen Region Vest Leikanger Kontorsted JHE05 15/04766-002 2017/02/16
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AVK Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
I TEK 123/4 - SNIK - RIVING BRAKKE OG LEGGING AV OV-LEDNING - 123/4 - SNIK - RIVING BRAKKE OG LEGGING AV OV-LEDNING Berge Sag og Trelast AS OHA 17/00740-001 2017/02/16
I TEK 3/699 - ØSTHUSMARKVEGEN, ØSTHUS - TILBYGG ENEBOLIG - 3/699 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Hein Tangen KMY 15/04205-008 2017/02/16
I TEK 119/610 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: SØRENSEN BYGGESAK 16/726 - 119/610 - FERDIGMELDING RØR Førre Rør AS ALS06 16/00883-003 2017/02/16
I TEK 149/51 - SPANNAVEGEN, SPANNE - NYBYGG 4-MANNSBOLIG MED BODER OG MUR BYGG NORD - 149/51 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE SEKSJ. 5 Hus28 AS KMY 15/04506-015 2017/02/16
I TEK 43/309 - LOSVEGEN, HØYNES. NYTT TAK, RIVING OG NYBYGG GARASJE, NYBYGG HAGESTUE OG FASADEENDRING ENEBOLIG - 43/309 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Berge Sag og Trelast AS JHE05 15/04911-006 2017/02/16
I TEK 5/419 OG 5/573 - VEA - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 5/419 OG 5/573 - VEDRØRENDE INNKALLING TIL OPPMÅLINGSFORRETNING Eskild Kvala AS AMJ 16/01529-004 2017/02/16
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
I TEK 141/203 - LITLASUND - NYBYGG 3 BOLIGER I REKKE - 141/203 - REVIDERT KART BYGGDETALJ AS KIS 17/00597-002 2017/02/16
I TEK 70/17 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - FORSTØTNINGSMUR OG NYBYGG BOD - 70/17 - (KOPIMOTTAKER) KOMMENTARER TIL NABOVARSEL Karl Oddvar Floen KIS 16/03764-006 2017/02/16
I TEK 102/41 - FOTVEGEN, BYGNES - TERRENGINNGREP - 102/41 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Rh Oppmåling Rune Hemnes JKV 17/00318-003 2017/02/16
U TEK PLAN 2085 - DETALJREGULERING FOR ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK - 15/2078 M.FL. GODKJENT 31.10.2016 - KLAGESAK - PLAN 2085 - DETALJREGULERING FOR ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK - 15/2078 M.FL. Fylkesmannen i Rogaland GTH 15/01558-070 2017/02/16
U TEK 1/14 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: PORSHOLMEN DA.- PROSJEKT 6 1-3 BYGGESAK 16/309 - 1/14 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: PORSHOLMEN DA.- PROSJEKT 6 1-3 BYGGESAK 16/309 Vedavågen Rør AS MHV 17/00675-002 2017/02/16
U TEK 1/14 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: PORSHOLMEN DA.- PROSJEKT 7 1-4 BYGGESAK 16/311 - 1/14 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: PORSHOLMEN DA.- PROSJEKT 7 1-4 BYGGESAK 16/311 Vedavågen Rør AS MHV 17/00677-002 2017/02/16
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
U TEK 83/144 - SKEISVOLL & CO A/S BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - BRANNFOREBYGGENDE TILSYN 83/144 - SKEISVOLL & CO A/S Skeisvoll & Co AS JHN 12/01519-003 2017/02/16
U TEK 4/25 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD; 16/4020 - 4/25 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING TIL REKVIRENT STD; 16/4020 Reidun Torbjørnsen ALA04 16/04836-024 2017/02/16
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 02.02.17 - T.O.M 02.02.18 Steinar Risanger JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 57/252 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED KAIGATEN, SKUDENESHAVN Kaigaten 23 AS BFH 17/00007-020 2017/02/16
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - SIGNERT HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/04871-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELT BOLIG BMV 16/04786-003 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FORLENGELSE AV BOTILBUD BMV 17/00732-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
U TEK 42/212 - SØRHÅLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/1036 - 42/212 - SØRHÅLAND - MOTTATT UFULLSTENDIG DELING Skude Rør AS EDH 17/00269-003 2017/02/16
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FORLENGELSE AV BOTILBUD BMV 17/00733-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
I TEK PLAN 1017 - DETALJREGULERING FOR UTVIDELSE AV SKUDE FRYSERI - DEL AV 57/26,654 - VEDRØRENDE KLAGEBEHANDLING PLANARBEID SKUDE FRYSERI AS Skudeneshavn Handelstand YSL 15/02448-067 2017/02/16
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ASSISTENT I HJEMMETJENESTEN MIDT Silje Hårvik Skare HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL VARIG TILRETTELAGT ARBEID I ORDINÆR VIRKSOMHET GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT VIKARIAT SOM ASSISTENT VED LØFTENTUNET Unni Edvardsen Selsås JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ASSISTENT VED NORHEIM BBH Julie Hillesland AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
I HSE PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER. TILDELT BOLIG BMV 16/05006-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - HAR DU GLEMT OSS? CEM01 16/04537-085 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER PÅ NATT -FAST 59,15% - SØKNAD AGB 16/04704-007 25 Offl §25 2017/02/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - AVSLAG BLI01 16/04927-049 25 Offl §25 2017/02/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - AVSLAG BLI01 16/04927-050 25 Offl §25 2017/02/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - AVSLAG BLI01 16/04927-051 25 Offl §25 2017/02/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - AVSLAG BLI01 16/04927-052 25 Offl §25 2017/02/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - AVSLAG BLI01 16/04927-053 25 Offl §25 2017/02/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - AVSLAG BLI01 16/04927-054 25 Offl §25 2017/02/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - AVSLAG BLI01 16/04927-055 25 Offl §25 2017/02/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - AVSLAG BLI01 16/04927-056 25 Offl §25 2017/02/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - AVSLAG BLI01 16/04927-057 25 Offl §25 2017/02/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - AVSLAG BLI01 16/04927-058 25 Offl §25 2017/02/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - AVSLAG BLI01 16/04927-059 25 Offl §25 2017/02/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - AVSLAG BLI01 16/04927-060 25 Offl §25 2017/02/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - AVSLAG BLI01 16/04927-061 25 Offl §25 2017/02/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - AVSLAG BLI01 16/04927-062 25 Offl §25 2017/02/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - AVSLAG BLI01 16/04927-063 25 Offl §25 2017/02/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - AVSLAG BLI01 16/04927-064 25 Offl §25 2017/02/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - AVSLAG BLI01 16/04927-065 25 Offl §25 2017/02/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - SØKNAD JBR04 16/05071-082 25 Offl §25 2017/02/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD AGB 16/05072-119 25 Offl §25 2017/02/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-137 25 Offl §25 2017/02/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ARO07 16/05074-160 25 Offl §25 2017/02/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD ARO07 16/05074-161 25 Offl §25 2017/02/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE ARO07 16/05074-162 25 Offl §25 2017/02/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - SØKNAD NFE 16/05075-094 25 Offl §25 2017/02/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - TILBUD ARO07 16/05077-086 25 Offl §25 2017/02/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - ARBEIDSAVTALE ARO07 16/05077-087 25 Offl §25 2017/02/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - SØKNAD AGB 16/05078-077 25 Offl §25 2017/02/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ARO07 16/05079-112 25 Offl §25 2017/02/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ARO07 16/05079-113 25 Offl §25 2017/02/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ARO07 16/05079-114 25 Offl §25 2017/02/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-174 25 Offl §25 2017/02/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-175 25 Offl §25 2017/02/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - SØKNAD JBR04 16/05084-068 25 Offl §25 2017/02/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - SØKNAD JBR04 16/05084-069 25 Offl §25 2017/02/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-109 25 Offl §25 2017/02/16
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-126 25 Offl §25 2017/02/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05101-127 25 Offl §25 2017/02/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - SØKNAD AGB 16/05133-106 25 Offl §25 2017/02/16
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-083 25 Offl §25 2017/02/16
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-084 25 Offl §25 2017/02/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER FAST NATT 65,73 % X 2 VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 17/00417-007 25 Offl §25 2017/02/16
I SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT SERVICEFAG - SØKNAD MMW 17/00282-009 25 Offl §25 2017/02/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I INSTITUSJONSKOKKEFAGET - SØKNAD NFE 17/00421-005 25 Offl §25 2017/02/16
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - SØKNAD BLI01 17/00422-018 25 Offl §25 2017/02/16
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-028 25 Offl §25 2017/02/16
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-029 25 Offl §25 2017/02/16
I TEK PLAN 4065 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79,220 - GODKJENT 15.5.2017 - INGEN MERKNADER FRA KYSTVERKET - 15.02.17 PLAN 4065 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79,220 Kystverket Vest JST 15/02773-054 2017/02/16
I SEN HAUGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT - IKS INTERKOMMUNALT SELSKAP - SAKER SOM GJELDER DRIFT OG STYRESAKER/EIERSKAP - OVERSENDER SAKSDOKUMENTER TIL STYREMØTET 21.01.17 HAUGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT - IKS Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS KTV 14/01307-030 2017/02/16
U HSE PERSONALMAPPE - INNFRIELSE AV KRAV/TILBUD OM STILLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - ETTERJUSTERING AV ØKONOMISK STØTTE TIL PRIVATE BARNEHAGER 2016 VEDTAK BASERT PÅ PRIVATE BARNEHAGERS AKTIVITETSENDRINGER Espira Tjøsvoll Barnehage RHO 16/01128-119 2017/02/16
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - ETTERJUSTERING AV ØKONOMISK STØTTE TIL PRIVATE BARNEHAGER 2016 VEDTAK BASERT PÅ PRIVATE BARNEHAGERS AKTIVITETSENDRINGER Espira Veldetun Barnehage RHO 16/01128-120 2017/02/16
U SEN HÅVIKHALLEN - SVAR - SØKNAD OM LEIE AV HÅVIKHALLEN - LØRDAG 18. MARS 2017 Karmøy Frikirke AKP 12/00263-100 2017/02/16
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGING. JGL Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
I TEK TILSKUDD TIL UTBEDRING - SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTBEDRING RBE08 17/01278-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK - NY ORDNING FRA 2015 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV DELER AV STILLING AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT HELGESTILLING SOM ASSISTENT VED BOLIG OG MILJØARB.TJENESTEN - MYRDALSVEGEN Hossana Bekele Hochiso JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
U HSE PERSONALMAPPE - VARSEL OM VURDERING AV ARBEIDSFORHOLD- HELSEMESSIG AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 23.01.17 - T.O.M 01.12.17 Ann Edith Margrethe Bråtun JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
U TEK 24/4 - STOL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/2043 - 24/14 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING STD: 16/2043 Geir Olav Stol ALA04 16/04107-017 2017/02/16
U TEK 3/349 OG 3/335 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 3/349 OG 3/335 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Oddvar Skorpe ALA04 16/04956-005 2017/02/16
I TEK 66/823 - ØSTREMLIA, AUSTREIM - NYBYGG ENEBOLIG - 66/823 - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN VEDRØRENDE AUTOMATISK FREDA KULTURMINNE Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen KIS 16/05053-005 2017/02/16
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 6.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.02.17 - T.O.M 31.01.18 Monica Eliassen Knutsen JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
I TEK 64/609, 64/1507 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER ENGE, KJELL - 64/609, 64/1507 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER Kjell Enge ALA04 17/00738-001 26 Off.l.26 2017/02/16
I SKU ELEVMAPPE - INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG RAPPORT OM SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
I SKU PERSONALMAPPE - INNVILGET FLERE OMSORGSDAGER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM UTVIDET OMSORGSPERMISJON JMH02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM JOBBROTASJON RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - ETTERJUSTERING AV ØKONOMISK STØTTE TIL PRIVATE BARNEHAGER 2016 VEDTAK BASERT PÅ PRIVATE BARNEHAGERS AKTIVITETSENDRINGER Espira Østrem Barnehage RHO 16/01128-121 2017/02/16
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - GENERELT - PRODUKSJONSTILSKUDD - LISTE OVER SØKERE - PERIODE: VINTER 2017 Landbruksdirektoratet LKS 12/00844-119 2017/02/16
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
I SKU ELEVMAPPE - INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG RAPPORT OM SPESIALUNDERVISNING SWI 15/03738-010 Fo6 Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 6 2017/02/16
U TEK 5/148 OG 5/619 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 5/148 OG 5/619 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Nils Vermund Lund HAS 16/04981-005 2017/02/16
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE VIKARIAT JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM EKSTRA MIDLER RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
U SKU PERSONALMAPPE - FØDSELSPERMISJON - ENDRING AV TIDSROM SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM OVERFØRING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
I TEK PLAN 3021 - DETALJREGULERING FOR BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 MFL - GODKJENT 18. 9.2017 - INGEN VESENTLIGE MERKNADER FRA FYLKESMANNEN - 15.02.17 PLAN 3021 - DETALJREGULERING FOR BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 M.FL. Fylkesmannen i Rogaland MAA05 14/00662-015 2017/02/16
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FORLENGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/02384-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORLENGELSE AV PERMISJON ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2018 - ARBEIDSVARSLINGSPLAN - TREFELLING I SLETTAVEGEN - 20. - 24. SEPTEMBER 2017 Karmøy kommune KSU01 17/00247-009 2017/02/16
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FORLENGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/00742-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING AV FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
I HSE HØRING AV HELSE2035 - STRATEGI FOR HELSE VEST RHF - HØYRING AV HELSE2035 - STRATEGI FOR HELSE VEST RHF Helse Vest Rhf NOS01 17/01311-001 2017/02/16
I SEN PERSONALMAPPE - VALG AV HTV-NSF KARMØY KOMMUNE GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
U SKU PERSONALMAPPE - MIDLERTIDIG ØKNING TIL 100% STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
I TEK REFUSJONER/TILSKOTT INN - TEK 2012-2018 - ENGANGSTILSKUDD TIL KOMMUNALT VEDLIKEHOLD PÅ SØR- OG VESTLANDET 2016 - RAPPORTERING Fylkesmannen I Rogaland JOI 12/01004-004 2017/02/16
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 15/2443 - BESTILLING AV NABOLISTE Bjørn Arne Hveding for Garvik Prosjekt AS GEL 17/00012-086 2017/02/16
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - ETTERJUSTERING AV ØKONOMISK STØTTE TIL PRIVATE BARNEHAGER 2016 VEDTAK BASERT PÅ PRIVATE BARNEHAGERS AKTIVITETSENDRINGER Fladaberg Fus Barnehage AS RHO 16/01128-123 2017/02/16
U HSE PERSONALMAPPE - MAKSDATO SYKEPENGER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
I TEK GRAVESØKNAD - SKRESTIEN 20-50 - REVIDERT ARBEIDSVARSLINGSPLAN - NYE DATOER SKRESTIEN 20-50 Vassbakk & Stol AS KSU01 17/00254-005 2017/02/16
U FEL PLAN 319-27 - REGULERINGSPLAN FOR ØSTREM - ENDRING FRA PARKBELTE TIL BOLIG-/FRIOMRÅDE - ENDRING BYA, 59/23 MFL. - PLANEN INSTILLES 26.01.2017 - PLAN 319-27 - REGULERINGSPLAN FOR ØSTREM - ENDRING FRA PARKBELTE TIL BOLIG-/FRIOMRÅDE - ENDRING BYA, 59/23 MFL. - Eskild Kvala AS YSL 16/00853-034 2017/02/16
I SEN AKAN - MØTEREFERAT FRA AKAN-UTVALGET AKAN MMW 15/00428-012 2017/02/16
I TEK 142/18 - KJØP AV KOMMUNAL TEIG - 142/789 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT NUMMER 129047/2017 - HARALD E. ARNØY OG ANITA L. ARNØY Statens Kartverk SKM 16/00401-006 2017/02/16
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
I TEK 58/164 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - 58/164 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT DALE, MARIT LILLIAN EILERTSEN Marit Lillian Eilertsen Dale GBV 17/00743-001 2017/02/16
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE VIKARIAT JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 Hakkebakkeskogen Barnehage RHO 16/01128-124 2017/02/16
I TEK PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM DELTIDSANSATT I BRANN OG REDNINGSVESENET I KARMØY KOMMUNE Daniel Kolstø Eik BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
U HSE PERSONALMAPPE - MAKDATO SYKEPENGER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
U TEK 43/33 - KORRIGERING AV FAKTAOPPLYSNINGER - SVAR - 43/33 - KORRIGERING AV FAKTAOPPLYSNINGER Rolf Tobiassen BFH 17/00682-002 2017/02/16
U HSE PERSONALMAPPE - MAKSDATO SYKEPENGER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
U SKU PERSONALMAPPE - FORELDREPERMISJON - FEDREKVOTE SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
U SKU SPILLEMIDLER 2016-2018 - INNSENDING AV REGNSKAP ANLEGGSNUMMER 1149051802 ÅDLAND SKOLE BALLBINGE Rogaland Fylkeskommune OFL 16/00248-139 2017/02/16
U TEK 43/593 - HØYNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - MERKING AV TIDLIGERE KOORDINATBESTEMT GRENSE - 43/593 -MERKING AV TIDLIGERE KOORDINATBESTEMT GRENSE SAK 16/5190 Astrid Marlen Johansen XXI 16/05190-003 2017/02/16
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - FRIVILLIG AVTALETREKK LEI 16/04537-086 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
I TEK PLAN 4065 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79,220 - GODKJENT 15.5.2017 - MERKNADER TIL PLANFORSLAG FRA VELDETUN VELFORENING - 15.02.17 PLAN 4065 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79,220 Veldetun velforening JST 15/02773-053 2017/02/16
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2018 - SVAR - FORELEGGING AV TILTAK - OSPØY, KARMØY KOMMUNE Haugaland Kraft Nett AS IGR 17/00073-009 2017/02/16
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - MELDING OM OPPSIGELSE AV STILLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
I TEK 57/79 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - JAN PETTER MIDBØE - 57/79 - FERDIGMELDING - VANNMÅLER - JAN PETTER MIDBØE Vedavågen Rør AS ALS06 16/03104-003 2017/02/16
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - C2ZHFY Indisk kulturforening OFL 17/00010-037 2017/02/16
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND TRAVESIO, BELINDA Belinda Travieso SALF 17/00009-006 2017/02/16
U TEK NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE - INFORMASJONSBREV NY OVERVANN- OG SPILLVANNSLEDNING SANDANE - UTVIDELSE BEKKAVEGEN Erling Johan Mosbron AVS01 15/02071-019 2017/02/16
I SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE NORD KARMØY PENSJONISTFORRENING Nord Karmøy Pensjonistforening ANKO 17/00385-008 2017/02/16
I HSE PERSONALMAPPE - INNVILGET MIDLERTIDIG UFØREPENSJON FRA KLP AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
I TEK PERSONALMAPPE - INNVILGET ALDERSPENSJON FRA KLP BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
I SEN PERSONALMAPPE - INNVILGET MIDLERTIDIG UFØREPENSJON FRA KLP GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - ØNSKER Å ØKE STILLINGSSTØRRELSE MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
I TEK 79/44 - KJØP AV KOMMUNAL EIENDOM - KLAGE PÅ AVSLAG - ØNSKER Å KJØPE GNR. 79/44 I VISNES Stig Andre Thorvaldsen SKM 17/00159-002 2017/02/16
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - QYFS5C Snorrebekken velforening OFL 17/00010-038 2017/02/16
I SKU PERSONALMAPPE - INNVILGET MIDLERTIDIG UFØREPENSJON FRA KLP RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
I TEK 117/7 - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - 117/7 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET Jon Egil Frette LKS 17/00745-001 2017/02/16
I TEK 71/41 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ESPEN SKARE - 71/41 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ESPEN SKARE Vedavågen Rør AS ALS06 16/01053-003 2017/02/16
I SEN PERSONALMAPPE - INNVILGET ALDERSPENSJON FRA KLP TUS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 - T.O.M 30.12.17 Stine Frøyland JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 17/00746-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
I TEK 38/283 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HANS HAUGEN - 38/283 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HANS HAUGEN Vedavågen Rør AS MHV 17/00747-001 2017/02/16
U TEK 62/33 - HØGÅSVEGEN - OPPRYDNING IFB. FJERNING AV PUMPESTASJON - 62/33 - HØGÅSVEGEN - OPPRYDNING IFB. FJERNING AV PUMPESTASJON Johan Ulveraker Nordstokke ETS 17/00572-002 2017/02/16
I TEK 38/283 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HANS HAUGEN - 38/283 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - HANS HAUGEN Vedavågen Rør AS ALS06 17/00747-002 2017/02/16
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/00748-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.02.17 - T.O.M 31.01.18 Eline Gudmundsen JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
U SEN REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT PÅ HAUGALANDET - REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT PÅ HAUGALANDET - ANMODNING OM PLANENDRINGER OG PRINSIPIELLE AVKLARINGER TYSVÆR, KARMØY OG BOKNS PRESISERINGER Kommunal- og moderniseringsdepartementet JST 12/01147-025 2017/02/16
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
I TEK PLAN 4052 - DETALJREGULERING FOR KALSTØ - DEL AV 83/28 M.FL. - INGEN MERKNADER FRA KYSTVERKET - 15.02.17 PLAN 4052 - REGULERINGSPLAN FOR KALSTØ - DEL AV 83/28 M.FL. Kystverket Vest YSL 13/04467-117 2017/02/16
U TEK 64/392 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - HELE GRUNNEIENDOMMEN - 64/392 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - HELE GRUNNEIENDOMMEN Georg Skogheim ALA04 17/00048-003 2017/02/16
I TEK 122/157 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - EDI KRISTINE EIK-NES - 122/157 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - EDI KRISTINE EIK-NES Inge Vaaga AS ALS06 17/00304-003 2017/02/16
I TEK 117/1 - LEIE AV JORD - EIER: TORLEIF NORHEIM - LEIER: JON EGIL FRETTE - 117/1 - AVTALE OM LEIE AV JORD - EIER: TORLEIF NORHEIM - LEIER: JON EGIL FRETTE Jon Egil Frette LKS 17/00749-001 2017/02/16
I TEK PLAN 4052 - DETALJREGULERING FOR KALSTØ - DEL AV 83/28 M.FL. - MERKNADER FRA JOHN TERJE OG LIV MARIT SIMONSEN - 15.01.17 PLAN 4052 - REGULERINGSPLAN FOR KALSTØ - DEL AV 83/28 M.FL. John Terje Simonsen YSL 13/04467-118 2017/02/16
U TEK 10/38 - TRÆLHAUG - OPPMÅLINGSFORRETINING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 10/38 - VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING Karmøy Kommune v/Hilde Pettersen JHE 17/00057-002 2017/02/16
I TEK PERSONALMAPPE - MELDING OM OPPSIGELSE AV STILLING BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16
I SEN HAUGALANDMUSEENE AS - SAKSPAPIRER HAUGALANDMUSEENE - REGNSKAP/BALANSE OG FORSLAG TIL NYTT STYRE Haugalandmuseene AS PVE01 14/00640-013 2017/02/16
I SEN OFFENTLIGE ANSKAFFELSER - NYTT ANSKAFFELSESREGELVERK - NYE MULIGHETER BREV FRA NÆRINGSMINISTER MONICA MÆLAND Nærings- og fiskeridepartementet SEI04 14/02160-003 2017/02/16
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 148/929 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILBYGG Stein Jarle Helgeland GEL 17/00012-087 2017/02/16
I HSE KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER - HELSE OG OMSORG - SØKNAD OM TILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER KOPERVIK MENIGHET - INTEGRERINGSUTVALG FOR MENNESKER MED RUS PROBLEMER Stiftelsen Kopervik Menighets BSE02 13/00960-096 2017/02/16
U SEN PERSONALMAPPE - FRIKJØP SOM HOVEDTILLITSVALGT - PERMISJON FRA OPPRINNELIG STILLING GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/16