Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK PLAN 2041-1 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - KAIAREAL OG HAVNEOMRÅDE I SJØ - 15/217 MFL. - GODKJENT 31.08.2017 - PLAN 2041-1 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - 15/460 M.FL. - ENDRING VEDR. KAIAREAL OG HAVNEOMRÅDE I SJØ HOLMEN PANORAMA AS MAA05 16/04060-001 2017/02/15
U TEK 4/424 OG 4/410 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED GRENSEJUSTERING OG OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/879,880,881 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 4/424 OG 4/410 - MUNKAJORD - TILLATELSE Knut Munkejord EDH 16/05054-003 2017/02/15
U TEK PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FRITAK FOR DELER AV KURS I FORBINDELSE MED FØRERKORT KLASSE C - RLO01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
U TEK PERSONALMAPPE - KOMPETANSEBEVIS KODE 160 RLO01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
U TEK 57/252 - KAIGATA, SKUDENESHAVN - BRUKSENDRING TIL BOLIG - RAMMETILLATELSE - 57/252 - KAIGATA, SKUDENESHAVN - BRUKSENDRING TIL BOLIG Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS JHE05 17/00081-005 2017/02/15
U TEK 122/210 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - HYTTEOMRÅDE - TILTAKSHAVER: NAUSTVIK - 122/210, 122/211 OG 122/212 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - HYTTEOMRÅDE - TILTAKSHAVER: NAUSTVIK Inge Vaaga AS MHV 17/00551-002 2017/02/15
U HSE BRUKERRÅD INSTITUSJONER - INNKALLING TIL MØTE - BRUKERRÅD INSTITUSJONER Bodhild Eriksen BOER 15/03516-008 2017/02/15
U HSE BRUKERRÅD INSTITUSJONER - BRUKERRÅD INSTITUSJONER Bodhild Eriksen BOER 15/03516-009 2017/02/15
U TEK 85/313 - SEKSJON 4 - UVIKSTRAND, UTVIK. INNGLASSING AV TERRASSE. - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 85/313 - SEKSJON 4 - UVIKSTRAND, UTVIK. INNGLASSING AV TERRASSE. John Andre Johnsen KHM 17/00600-002 2017/02/15
U TEK 63/279/0/3/5 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 63/279/0/3/5 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Kärstin Irene Trygg BSO02 17/00165-002 2017/02/15
U TEK 12/478 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT MANNES, ANITA - SVAR - 12/478 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT MANNES, ANITA Anita Mannes BSO02 17/00113-002 2017/02/15
U TEK 147/589/0/2 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 147/589/0/2 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Bjarte Hovland BSO02 17/00107-002 2017/02/15
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE GKH01 17/00216-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN - KONKRET BOLIG RBE08 16/04245-004 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
U TEK 96/15 - KARMØY FRIKIRKE BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - RAPPORT ETTER BRANNTILSYN VED KARMØY FRIKIRKE - 96/15 Den Evangelisk Lutherske Frikirke TSC 12/01435-010 2017/02/15
U TEK 86/179 - AVALDSNES - TILBYGG LAGERBYGG - RAMMETILLATELSE - 86/179 - AVALDSNES - TILBYGG LAGERBYGG Petter J. Rasmussen AS KHM 17/00610-002 2017/02/15
U TEK GRAVESØKNAD - STANGELANDSVÅGEN OG SEVERIN LARSENS VEG - SVAR - GRAVESØKNAD - STANGELANDSVÅGEN OG SEVERIN LARSENS VEG Vassbakk & Stol AS KSU01 17/00643-002 2017/02/15
U TEK 3/511 - ØSTHUS - NYBYGG ENEBOLIG - 3/511 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Edb-Tjenester Norge Limited KMY 15/01839-014 2017/02/15
U TEK 62/5 - SUNNANÅ. NYBYGG, DRIFTSBYGNING RØRLEGGERMELDING 17/2215 - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 62/5 - TILLATELSE Arve Henning Hystad EDH 17/00397-004 2017/02/15
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN - KONKRET BOLIG RBE08 17/00156-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
U TEK 88/72 - UMOE KARMSUND A/S BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - VARSEL OM ORDINÆRT TILSYN - 88/72 - UMOE KARMSUND A/S Umoe Karmsund AS TSC 12/01518-012 2017/02/15
U TEK 15/2252 - JORUNDVEGEN, ÅKRA. NYBYGG GARASJE - 15/2252 - FERDIGATTEST - GARASJE Christian Ferkingstad JKV 12/04722-004 2017/02/15
U SEN PERSONALMAPPE - REFERAT FRA MØTE 13.02.17 GLS Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/02/15
U HSE PERSONALMAPPE - PERSONALMAPPE SIB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 2/400 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED DOLHAUGVENGEN, VEAVÅGEN. Hellvik Hus Karmøy AS BFH 17/00007-017 2017/02/15
I TEK 15/706 - PRESTAVEGEN, ÅKRA - PÅBYGG ENEBOLIG OG NYBYGG GARASJE - 15/706 - PRESTAVEGEN, ÅKRA - PÅBYGG ENEBOLIG OG NYBYGG GARASJE Trebygg Vest AS KHM 17/00695-001 2017/02/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - SØKNAD JBR04 16/05071-081 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-103 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-104 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-105 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-106 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-107 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-108 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-109 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-110 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-111 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-112 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-113 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-114 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-115 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-116 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-117 25 Offl §25 2017/02/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD AGB 16/05072-118 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-121 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-122 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-123 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-124 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-125 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-126 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-127 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-128 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-129 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-130 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-131 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-132 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-133 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-134 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-135 25 Offl §25 2017/02/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-136 25 Offl §25 2017/02/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - SØKNAD NFE 16/05075-093 25 Offl §25 2017/02/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - SØKNAD JBR04 16/05076-089 25 Offl §25 2017/02/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD ARO07 16/05077-085 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-067 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-068 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-069 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-070 25 Offl §25 2017/02/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - SØKNAD AGB 16/05078-071 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-072 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-073 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-074 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-075 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-076 25 Offl §25 2017/02/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ARO07 16/05079-111 25 Offl §25 2017/02/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - SØKNAD JBR04 16/05081-080 25 Offl §25 2017/02/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - SØKNAD JBR04 16/05081-081 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-150 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-151 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-152 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-153 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-154 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-155 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-156 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-157 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-158 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-159 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-160 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-161 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-162 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-163 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-164 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-165 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-166 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-167 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-168 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-169 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-170 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-171 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-172 25 Offl §25 2017/02/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-173 25 Offl §25 2017/02/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - SØKNAD JBR04 16/05083-067 25 Offl §25 2017/02/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - SØKNAD JBR04 16/05084-066 25 Offl §25 2017/02/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - SØKNAD JBR04 16/05084-067 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-106 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-107 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-108 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-109 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-110 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - TILBUD AGB 16/05085-111 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05085-112 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05085-113 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-114 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - TILBUD AGB 16/05085-115 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05085-116 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-117 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-118 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - TILBUD AGB 16/05085-119 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05085-120 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-121 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-122 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-123 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - TILBUD AGB 16/05085-124 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05085-125 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-126 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - TILBUD AGB 16/05085-127 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05085-128 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-129 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - TILBUD AGB 16/05085-130 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05085-131 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-132 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-133 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-134 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-135 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - TILBUD AGB 16/05085-136 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05085-137 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-138 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - TILBUD AGB 16/05085-139 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05085-140 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-141 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-142 25 Offl §25 2017/02/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - SØKNAD JBR04 16/05086-084 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-111 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-112 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-113 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-114 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-115 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-116 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-117 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-118 25 Offl §25 2017/02/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-119 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-120 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-121 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-122 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-123 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-124 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-125 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-126 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-127 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-128 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-111 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-112 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-113 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-114 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-115 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-116 25 Offl §25 2017/02/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05101-117 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-118 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-119 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-120 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-121 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-122 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-123 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-124 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-125 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-126 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-091 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-092 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-093 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-094 25 Offl §25 2017/02/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05102-095 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-096 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-097 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-098 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-099 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-100 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-101 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-102 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-103 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-104 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-105 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-106 25 Offl §25 2017/02/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05102-107 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 65,73% FAST NATT - TILBUD JBR04 17/00061-011 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 65,73% FAST NATT - ARBEIDSAVTALE JBR04 17/00061-012 25 Offl §25 2017/02/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-106 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-092 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-093 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-094 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-095 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-096 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-097 25 Offl §25 2017/02/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - SØKNAD AGB 16/05133-098 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - TILBUD AGB 16/05133-099 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05133-100 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-101 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-102 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-103 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-104 25 Offl §25 2017/02/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - SØKNAD AGB 16/05133-105 25 Offl §25 2017/02/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ARO07 16/05186-127 25 Offl §25 2017/02/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ARO07 16/05186-128 25 Offl §25 2017/02/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ARO07 16/05187-170 25 Offl §25 2017/02/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ARO07 16/05187-171 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT- FØDSELSVIKARIAT 85,45% I LANGTURNUS - BEKREFTELSE JBR04 17/00413-011 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT- FØDSELSVIKARIAT 85,45% I LANGTURNUS - BEKREFTELSE JBR04 17/00413-012 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT- FØDSELSVIKARIAT 85,45% I LANGTURNUS - BEKREFTELSE JBR04 17/00413-013 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT- FØDSELSVIKARIAT 85,45% I LANGTURNUS - BEKREFTELSE JBR04 17/00413-014 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT- FØDSELSVIKARIAT 85,45% I LANGTURNUS - BEKREFTELSE JBR04 17/00413-015 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT- FØDSELSVIKARIAT 85,45% I LANGTURNUS - BEKREFTELSE JBR04 17/00413-016 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT- FØDSELSVIKARIAT 85,45% I LANGTURNUS - BEKREFTELSE JBR04 17/00413-017 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SJUKEPLEIAR/ VERNEPLEIAR 60%, FØDSELSVIKARIAT - BEKREFTELSE MSTA 17/00414-009 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SJUKEPLEIAR/ VERNEPLEIAR 60%, FØDSELSVIKARIAT - BEKREFTELSE MSTA 17/00414-010 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SJUKEPLEIAR/ VERNEPLEIAR 60%, FØDSELSVIKARIAT - BEKREFTELSE MSTA 17/00414-011 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SJUKEPLEIAR/ VERNEPLEIAR 60%, FØDSELSVIKARIAT - BEKREFTELSE MSTA 17/00414-012 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SJUKEPLEIAR/ VERNEPLEIAR 60%, FØDSELSVIKARIAT - BEKREFTELSE MSTA 17/00414-013 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER / VERNEPLEIER 80% FAST - BEKREFTELSE MSTA 17/00415-012 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER / VERNEPLEIER 80% FAST - BEKREFTELSE MSTA 17/00415-013 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER / VERNEPLEIER 80% FAST - BEKREFTELSE MSTA 17/00415-014 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER / VERNEPLEIER 80% FAST - BEKREFTELSE MSTA 17/00415-015 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER / VERNEPLEIER 80% FAST - BEKREFTELSE MSTA 17/00415-016 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER / VERNEPLEIER 80% FAST - BEKREFTELSE MSTA 17/00415-017 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER / VERNEPLEIER 80% FAST - BEKREFTELSE MSTA 17/00415-018 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER / VERNEPLEIER 80% FAST - BEKREFTELSE MSTA 17/00415-019 25 Offl §25 2017/02/15
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-078 25 Offl §25 2017/02/15
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-079 25 Offl §25 2017/02/15
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-080 25 Offl §25 2017/02/15
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-081 25 Offl §25 2017/02/15
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-082 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 100% FØDSELSVIKARIAT - BEKREFTELSE MSTA 17/00416-008 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 100% FØDSELSVIKARIAT - BEKREFTELSE MSTA 17/00416-009 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 100% FØDSELSVIKARIAT - BEKREFTELSE MSTA 17/00416-010 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 100% FØDSELSVIKARIAT - BEKREFTELSE MSTA 17/00416-011 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - BEKREFTELSE MSTA 17/00419-030 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - BEKREFTELSE MSTA 17/00419-031 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - BEKREFTELSE MSTA 17/00419-032 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - BEKREFTELSE MSTA 17/00419-033 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - BEKREFTELSE MSTA 17/00419-034 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - BEKREFTELSE MSTA 17/00419-035 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - BEKREFTELSE MSTA 17/00419-036 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - BEKREFTELSE MSTA 17/00419-037 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - BEKREFTELSE MSTA 17/00419-038 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - BEKREFTELSE MSTA 17/00419-039 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - BEKREFTELSE MSTA 17/00419-040 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - BEKREFTELSE MSTA 17/00419-041 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - BEKREFTELSE MSTA 17/00419-042 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - BEKREFTELSE MSTA 17/00419-043 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - BEKREFTELSE MSTA 17/00419-044 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - BEKREFTELSE MSTA 17/00419-045 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - BEKREFTELSE MSTA 17/00419-046 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - BEKREFTELSE MSTA 17/00419-047 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - BEKREFTELSE MSTA 17/00419-048 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - BEKREFTELSE MSTA 17/00419-049 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - BEKREFTELSE MSTA 17/00419-050 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - BEKREFTELSE MSTA 17/00419-051 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - BEKREFTELSE MSTA 17/00419-052 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - BEKREFTELSE MSTA 17/00419-053 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - BEKREFTELSE MSTA 17/00419-054 25 Offl §25 2017/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - BEKREFTELSE MSTA 17/00419-055 25 Offl §25 2017/02/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD NFE 17/00420-034 25 Offl §25 2017/02/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD NFE 17/00420-035 25 Offl §25 2017/02/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD NFE 17/00420-036 25 Offl §25 2017/02/15
I TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - GJENVINNINGSFAGET - SØKNAD HASB 17/00424-006 25 Offl §25 2017/02/15
I TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - GJENVINNINGSFAGET - SØKNAD HASB 17/00424-007 25 Offl §25 2017/02/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 17/00425-075 25 Offl §25 2017/02/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 17/00425-076 25 Offl §25 2017/02/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 17/00425-077 25 Offl §25 2017/02/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 17/00425-078 25 Offl §25 2017/02/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 17/00425-079 25 Offl §25 2017/02/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 17/00425-080 25 Offl §25 2017/02/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 17/00425-081 25 Offl §25 2017/02/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 17/00425-082 25 Offl §25 2017/02/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 17/00425-083 25 Offl §25 2017/02/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 17/00425-084 25 Offl §25 2017/02/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 17/00425-085 25 Offl §25 2017/02/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 17/00425-086 25 Offl §25 2017/02/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 17/00425-087 25 Offl §25 2017/02/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 17/00425-088 25 Offl §25 2017/02/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 17/00425-089 25 Offl §25 2017/02/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 17/00425-090 25 Offl §25 2017/02/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 17/00425-091 25 Offl §25 2017/02/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 17/00425-092 25 Offl §25 2017/02/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 17/00425-093 25 Offl §25 2017/02/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 17/00425-094 25 Offl §25 2017/02/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 17/00425-095 25 Offl §25 2017/02/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 17/00425-096 25 Offl §25 2017/02/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 17/00425-097 25 Offl §25 2017/02/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 17/00425-098 25 Offl §25 2017/02/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 17/00425-099 25 Offl §25 2017/02/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 17/00425-100 25 Offl §25 2017/02/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 17/00425-101 25 Offl §25 2017/02/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 17/00425-102 25 Offl §25 2017/02/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 17/00425-103 25 Offl §25 2017/02/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 17/00425-104 25 Offl §25 2017/02/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 17/00425-105 25 Offl §25 2017/02/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 17/00425-106 25 Offl §25 2017/02/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 17/00425-107 25 Offl §25 2017/02/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 17/00425-108 25 Offl §25 2017/02/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 17/00425-109 25 Offl §25 2017/02/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 17/00425-110 25 Offl §25 2017/02/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 17/00425-111 25 Offl §25 2017/02/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 17/00425-112 25 Offl §25 2017/02/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 17/00425-113 25 Offl §25 2017/02/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 17/00425-114 25 Offl §25 2017/02/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 17/00425-115 25 Offl §25 2017/02/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 17/00425-116 25 Offl §25 2017/02/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 17/00425-117 25 Offl §25 2017/02/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 17/00425-118 25 Offl §25 2017/02/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 17/00425-119 25 Offl §25 2017/02/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 17/00425-120 25 Offl §25 2017/02/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 17/00425-121 25 Offl §25 2017/02/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 17/00425-122 25 Offl §25 2017/02/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 17/00425-123 25 Offl §25 2017/02/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 17/00425-124 25 Offl §25 2017/02/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 17/00425-125 25 Offl §25 2017/02/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 17/00425-126 25 Offl §25 2017/02/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 17/00425-127 25 Offl §25 2017/02/15
U TEK 1/14 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: PORSHOLMEN DA.- PROSJEKT 4 1-5 BYGGESAK 16/304 - 1/14 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: PORSHOLMEN DA.- PROSJEKT 4 1-5 BYGGESAK 16/304 Vedavågen Rør AS MHV 17/00673-002 2017/02/15
U TEK 1/14 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: PORSHOLMEN DA.- PROSJEKT 5 1-4 BYGGESAK 16/306 - 1/14 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: PORSHOLMEN DA.- PROSJEKT 5 1-4 BYGGESAK 16/306 Vedavågen Rør AS MHV 17/00674-002 2017/02/15
U TEK PERSONALMAPPE - DOKUMENTASJON I FORBINDELSE ONW 01/00797-018 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
U SKU FJORD MOTORPARK - TILSKUDD FJORD MOTORPARK Fjord Motorpark Eiendom AS OFL 12/00328-169 2017/02/15
I SKU MUSIKK, DANS, TEATER, FILM OG KUNST - SØKNAD OM MIDLER TIL KUNSTNERISK VIRKE Kompani Haugesund ANKO 12/00023-109 2017/02/15
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM OVERFØRING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
U TEK STARTLÅN - UTBETALING - STARTLÅN TIL REFINANSIERING RBE08 17/00156-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
U TEK 138/46 - TORVASTAD ARENA AS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - UTELATT TILBAKEMELDING - PURRING 138/46 - TORVASTAD ARENA AS Torvastad Skole og Kultursenter JHN 15/01500-006 2017/02/15
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM FERIEVIKAR VED RUS OG PSYKISK HELSETJENESTE Kristin Øygarden MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
U TEK 66/38 - AUSTREIM, TILBYGG TIL KLUBBHUS - 66/38 - FERDIGATTEST Karmøy Seilforening KMY 11/02918-005 2017/02/15
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM UTVIDET OMSORGSPERMISJON JMH02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM ØKT STILLING JMH02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM MILJØARBEIDER VED ÅKRA SKOLE Liv Kristin Rasmussen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 16.01.17 - T.O.M 15.01.18 Malin Helene Ferkingstad Eriksen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
I TEK 63/129 - SKJERSUNDVEGEN, NORDSTOKKE, TILBYGG/PÅBYGG BOLIG - 63/129 - SKJERSUNDVEGEN, NORDSTOKKE, TILBYGG/PÅBYGG BOLIG I K Gabrielsen IGR 17/00721-001 2017/02/15
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
U TEK 9/10 - VARNE - BYGNINGSKONTROLL - 13/3234 - UTVIDET FRIST FOR FJERNING AV BILER Frank Iversen KMY 13/03234-004 2017/02/15
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 02.03.17 - T.O.M 28.02.18 Anette Varne ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM VELFERDSPERMISJON MED LØNN BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.02.17 - T.O.M 31.01.18 Caroline Steinsøy Kvilhaug ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 05.01.17 - 05.01.18 Valgerdur Stefansdottir ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 18.02.17 - 18.02.18 Karina Johannessen JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 06.02.17 - T.O.M 31.01.18 Kjersti Myklebust Haaland ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 - T.O.M 31.01.18 Marie Lund ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 4.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.06.17 - T.O.M 31.08.17 Sandra Iselinn Haringstad Nilsen JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM OVERFØRING AV ARBEIDSPLASS RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 27.01.17 - T.O.M 26.01.18 Astrid Vela Bårdsen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 24.01.17 - T.O.M 24.01.18 Alina Cecilie Sævik JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 4.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.02.17 - T.O.M 31.01.18 Linn-Merethe Olsen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 4.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 22.02.17 - T.O.M 22.02.18 Margaret Vesterli ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
I TEK 65/1 - TINGLYST RETT TIL BÅTPLASS - 65/1 - VEDRØRENDE TINGLYST RETT TIL BÅTPLASS Lynx Advokatfirma DA SKM 17/00722-001 2017/02/15
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 27.01.17 - T.O.M 27.01.18 Jon Vikingstad JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 23.03.17 - T.O.M 29.03.17 Roald Johannes Bernhard Berg ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 - T.O.M 31.08.17 Kristina Veland Olsen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
I TEK 47/170 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - 47/170 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN Reidun Falnes Hellesen XXI 17/00723-001 2017/02/15
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 4.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 31.01.17 - T.O.M 31.08.17 Abiba Mutidja ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 27.01.17 - T.O.M 27.01.18 Emilie Mari Fresi Eliassen JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET 3.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.03.17 - T.O.M 28.02.18 Hilde Marie Gismervik ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
I TEK 59/259 - SEKSJNR. 9, ØSTREMBRUSJØEN, NORDRE KOPERVIK, TILBYGG, INNGLASSING AV TERRASSE I SØR - 59/259 - MOTTATT MANGLER - VEDR. BRANNTEKNISK KLASSEIFISERING Anne Elise Hystad EDH 17/00553-003 2017/02/15
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM JOBBROTASJON RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 147/30 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGSAK BRIT KARIN JAKOBSEN Britt Karin Jakobsen GEL 17/00012-085 2017/02/15
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 27.01.17 - T.O.M 27.01.18 Genet Nuguse Yared ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM JOBBROTASJON NR.2 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
I SEN MOMSKOMPENSASJON - REVISORS BERETNING - REVISORS BERETNING VEDRØRENDE KOMPENSASJONSOPPGAVE FOR MERVERDIAVGIFT - 5. TERMIN 2016 Kpmg AS CEL 15/03572-005 2017/02/15
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.03.17 - T.O.M 31.08.17 Silje Therese Ingebrigtsen JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/01093-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 06.02.17 - T.O.M 31.08.18 Kjersti Myklebust Haaland ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM JOBBROTASJON NR.3 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 26.01.17 - T.O.M 26.01.18 Jarand Reiersen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM JOBBROTASJON NR.4 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 23.01.17 - T.O.M 31.12.17 Stine Munthe Grønli ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.02.17 - T.O.M 31.01.18 ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM ØKT STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
I SEN MOMSKOMPENSASJON - REVISORS BERETNING - REVISORS BERETNING VEDRØRENDE KOMPENSASJONSOPPGAVE FOR MERVERDIAVGIFT - 6. TERMIN 2016 Kpmg AS CEL 15/03572-006 2017/02/15
U TEK 64/924 - RUSNESVEGEN, STANGALAND - NYBYGG TOMANNSBOLIG MED BODER OG GARASJE - SVAR - 64/924 - ANG. OPPARBEIDING AV REGULERT VEG Pds Protek AS IGR 16/04163-011 2017/02/15
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS-OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
U HSE PERSONALMAPPE - MAKSDATO SYKEPENGER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM JOBBROTASJON/OVERFØRING AV ARBEIDSSTED RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM JOBBROTASJON RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
I SEN FORVALTNING 2016-2020 - UAVHENGIG GJENNOMGANG VEDR. KARMØY KOMMUNES FINANSFORVALTNING PR. 31.08.2016 Kpmg AS MOS 16/01271-006 2017/02/15
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
I SEN PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM KONSULENT VED ØKONOMIAVDELINGEN Elisabeth Thorheim GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
I TEK OVERVANNSPROBLEMER - HULDERVEGEN - TILBAKEMELDING - GJELDER LEKKASJE OG OVERVANN I HULDERVEGEN Jarle Munthe KSU01 17/00119-006 2017/02/15
I TEK 16/70 - MEDHAUG. PÅBYGG BOLIG OG BRUKSENDRING KJELLER - 16/70 - MEDHAUG. PÅBYGG BOLIG OG BRUKSENDRING KJELLER Kenneth Walland EDH 17/00726-001 2017/02/15
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
U HSE OMORGANISERING VEA OMSORGSSENTER - DRØFTINGSMØTE REFERAT Nilsen Anne NSF JBR04 17/00632-001 2017/02/15
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 17/00727-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM ØKT STILLING SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
I SKU DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN - RAPPORT OM FAKTISKE FUNN - "DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN 2016" Kpmg AS ESO 12/00240-058 2017/02/15
U HSE PERSONALMAPPE - MAKSDATO SYKEPENGER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM OVERFØRING AV ARBEIDSPLASS RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
I SKU VEDTAK OM TILTAK ETTER OPPLÆRINGSLOVEN §9A-3, JF. §9A-1 - VEDTAK OM TILTAK ETTER OPPLÆRINGSLOVEN §9A-3, JF. §9A-1 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM JOBBROTASJON RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM ØKT STILLING SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM ØKT STILLING SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
U SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM UTGIFTSDEKNING OG HENSTILLING OM ENKELTVEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VÅREN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
U HSE PERSONALMAPPE - MAKSDATO SYKEPENGER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID OG ØKT STILLING SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
I TEK 133/52 - ULVØYVEGEN, FEØY - RIVING BOLIG OG NYBYGG ERSTATNINGSBOLIG - 133/52 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Ent Bygg Tore Kallevåg KMY 16/01985-012 2017/02/15
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM ØKT STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
I TEK 15/2221 - RØYSANEVEGEN, ÅKRA. TILBYGG ENEBOLIG - 15/2221 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Morten Torgrimsen JKV 12/00342-004 2017/02/15
I HSE REFUSJONER/TILSKOTT INN 2012-2018 - HELSE- OG OMSORG - REVISORS BERETNING TIL PROSJEKTREGNSKAP - "KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT" - PR. 31.12.2016 Kpmg AS SGJ 12/00929-102 2017/02/15
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - GENERELT - BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK - ETTER TILSYN MED STORFEHOLD LKS 12/00844-118 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
I TEK PLAN 4052 - DETALJREGULERING FOR KALSTØ - DEL AV 83/28 M.FL. - 83/28 - PLAN 4052 - REGULERINGSPLAN FOR KALSTØ - NYTT OFFENTLIG ETTERSYN - VEDRØRENDE AUTOMATISK FREDA KULTURMINNER. Rogaland Fylkeskommune YSL 13/04467-116 2017/02/15
I HSE REFUSJONER/TILSKOTT INN 2012-2018 - HELSE- OG OMSORG - REVISORS BERETNING TIL PROSJEKTREGNSKAP - "FRISKLIV" PR. 31.12.2016 Kpmg AS SGJ 12/00929-103 2017/02/15
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
I SKU LEDSAGERBEVIS FOR FUNKSJONSHEMMEDE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR FUNKSJONSHEMMEDE RLE 12/02690-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM UTVIDET OMSORGSPERMISJON SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
I HSE REFUSJONER/TILSKOTT INN 2012-2018 - HELSE- OG OMSORG - REVISORS BERETNING TIL PROSJEKTREGNSKAP - "KOMMUNALT RUSARBEID" PR. 31.12.2016 Kpmg AS SGJ 12/00929-104 2017/02/15
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM UTVIDET OMSORGSPERMISJON JMH02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
I TEK 119/612 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - 119/612 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT GUNNAR JOHAN SØRVIK Gunnar Johan Sørvik GBV 17/00730-001 2017/02/15
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 Pe Ofl.l.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.03.17 - T.O.M 01.03.19 Torhild Solfrid Brekke Fiskaaen JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
U HSE PERSONALMAPPE - MAKSDATO SYKEPENGER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
I TEK 119/258 - LYNGÅSVEGEN, MYKJE - TILBYGG BOLIG - 119/258 - MOTTATT MANGLER, DELVIS Kai Josefsen EDH 16/04440-008 2017/02/15
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM ØKT STILLING SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM ØKT STILLING SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
I TEK 138/46 - TORVASTAD ARENA AS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - TILSVAR TIL RAPPORT ETTER BRANNTILSYN - 138/46 - TORVASTAD ARENA AS Torvastad Arena AS JHN 15/01500-007 2017/02/15
I HSE REFUSJONER/TILSKOTT INN 2012-2018 - HELSE- OG OMSORG - RAPPORT OM FAKTISKE FUNN - "KOMMUNALE KOMPETANSE OG INNOVASJONSTILTAK I HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE 2016" (DATERT 25. JANUAR 2017) Kpmg AS SGJ 12/00929-105 2017/02/15
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 5.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.02.17 - T.O.M 01.02.18 Sven Paul Matland JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM JOBBROTASJON LJO Pe Ofl.l.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
U HSE PERSONALMAPPE - MAKSDATO SYKEPENGER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - ETTERJUSTERING AV ØKONOMISK STØTTE TIL PRIVATE BARNEHAGER VEDTAK BASERT PÅ PRIVATE BARNEHAGERS AKTIVITETSENDRINGER Espira Karmsund Barnehage RHO 16/01128-115 2017/02/15
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
U TEK 29/43 - HEMNESVEGEN, HEMNES, RIVING OG OPPFØRING AV NY BOLIG - 29/43 - HEMNESVEGEN, HEMNES, BEKREFTELSE FRA BRANNVESENET MHT ØVELSE I BYGNING Jan Ove Høie ONW 15/04843-001 2017/02/15
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 17/00014-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
U HSE BRUKERRÅD INSTITUSJONER - BRUKERRÅD INSTITUSJONER May Britt J Bang BOER 15/03516-010 2017/02/15
U TEK 15/2221 - RØYSANEVEGEN, ÅKRA. TILBYGG ENEBOLIG - 15/2221 - FERDIGATTEST - TILBYGG ENEBOLIG Morten Torgrimsen JKV 12/00342-005 2017/02/15
I SKU HELGANES MOTORSPORTSENTER - GJELDER BANE I TERRENG PÅ EIENDOM 83/1 Roy M. Skeisvoll OFL 12/02181-023 2017/02/15
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM OVERFØRING TIL ARBEIDSPLASS LJO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
I HSE REFUSJONER/TILSKOTT INN 2012-2018 - HELSE- OG OMSORG - RAPPORT OM FAKTISKE FUNN "KOMMUNALE KOMPETANSE- OG INNOVASJONSTILTAK I HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE 2016" Kpmg AS SGJ 12/00929-106 2017/02/15
I HSE REFUSJONER/TILSKOTT INN 2012-2018 - HELSE- OG OMSORG - RAPPORT OM FAKTISKE FUNN - "SPESIALISTUTDANNING I ALLMENNMEDISIN" Kpmg AS SGJ 12/00929-107 2017/02/15
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - URBQZZ Karmøy Shotokan Karateklubb OFL 17/00010-032 2017/02/15
I TEK 5/440 - LAGRINGSTILLATELSE - PLANTASJEN AVD. KARMØY - KVITTERING FOR INNMELDING AV FARLIG STOFF 5/440 - PLANTASJEN AVD. KARMØY Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb) AMA02 17/00731-001 2017/02/15
U TEK 110/21 - VÅGA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 110/21 - VÅGA - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING TIL REKVIRENT Colbjørn Johan Vaaga ALA04 16/04745-015 2017/02/15
U SKU IDRETTSHALLER, SVØMMEHALLER OG ISHALLER - GENERELT - TILSKUDD DRIFT VORMEDAL SVØMMEHALL Karmøy Svømmeklubb OFL 12/01176-045 2017/02/15
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
I SKU KULTURSKRINET/DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - OPPSIGELSE AV AVTALE OM LEVERING AV KONSERTER FOR BARN I GRUNNSKOLEALDER Kulturtanken - Den kulturelle skolesekken Norge AHT01 12/01883-091 2017/02/15
U TEK 110/21 - VÅGA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 110/21 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING TIL NABOPARTER Att. Ingunn Hauge (SVV region vest) ALA04 16/04745-016 2017/02/15
I SKU KARMØYHALLEN 2017-2019 - SØKNAD OM TRENINGSTID I KARMØYHALLEN 2017/2018 Karmøy Badmintonklubb OFL 17/00209-013 2017/02/15
U SEN KOMMUNALT TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING - 2017 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD TIL 17.MAI ARRANGEMENT GRINDHAUG SKOLE Anita Kristoffersen Skarstein AKP 16/04945-004 2017/02/15
U TEK 146/47 - BØNESVEGEN, BØ. TILBYGG ENEBOLIG OG GARASJE, LEVEGG OG TERRASSE - 146/47 - RETUR AV SØKNAD OM FERDIGATTEST Iga Agnieszka Koczwara JKV 11/01651-009 2017/02/15
U TEK 4/424 OG 4/410 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED GRENSEJUSTERING OG OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/879,880,881 - 4/424 OG 4/410 - VEDR. DELINGSSØKNAD Knut Munkejord EDH 16/05054-006 2017/02/15
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - ETTERJUSTERING AV TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER VEDTAK BASERT PÅ PRIVATE BARNEHAGERS AKTIVITETSENDRINGER Espira Litlasund Barnehage RHO 16/01128-116 2017/02/15
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - ETTERJUSTERING AV TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2016 VEDTAK BASERT PÅ PRIVATE BARNEHAGERS AKTIVITETSENDRINGER Espira Sletten Barnehage RHO 16/01128-117 2017/02/15
I SKU NORHEIMSHALLEN - SØKNAD OM TRENINGSTIDER I NORHEIMSHALLEN 2017/2018 Karmøy Badmintonklubb OFL 12/01178-081 2017/02/15
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - I3RM7G Haugaland modelljernbaneklubb OFL 17/00010-033 2017/02/15
U TEK 43/485 - HØYNES. SØKNAD OM UTVENDIG BOD OG LEVEGG - 43/485 - HØYNES. BYGNINGSKONTROLL Vibeke Tobiassen JHE05 17/00734-001 2017/02/15
U SKU KRETSORDNING - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE GKH01 17/00532-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
I SEN NASJONAL TILSKUDDSORDNING MOT BARNEFATTIGDOM - RAPPORT OM FAKTISKE FUNN - "NASJONAL TILSKUDDSORDNING MOT BARNEFATTIGDOM" Kpmg AS EIE 14/02034-020 2017/02/15
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - KRAV OM FAST ANSETTELSE ETTER AML §14-4A MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
I TEK STARTLÅN - FORSIKRINGSATTEST - If RBE08 17/00156-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE GKH01 17/00217-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
I TEK MINIRENSEANLEGG - ÅRSRAPPORT FOR TYPEGODKJENTE MINIRENSEANLEGG 2016 GOODTECH ENVIRONMENT SØRUMSAND AS Vikse Maskin ELO 12/01007-013 2017/02/15
U HSE PERSONALMAPPE - INNFRIELSE AV KRAV ETTER AML. § 14-4A MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
I SKU TILSYN I KOMMUNEN - OPPFØLGING AV TILSYN - KARMØY KOMMUNE SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Fylkesmannen i Rogaland TOV 12/00140-196 2017/02/15
I TEK PLAN 2070 - DETALJREGULERING FOR KROKHAUGEN - 4/12 M.FL. - GODKJENT 19.12.2016 - KLAGE FRA CONNIE DIDRIKSEN - 15.02.17 PLAN 2070 - DETALJREGULERING FOR KROKHAUGEN - 4/12 M.FL. - Helga Connie Elin Didriksen YSL 14/01428-072 2017/02/15
U TEK 47/170 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - 47/170 - VARSEL OM RETTING FØR I MATRIKKELEN SAK 17/723 Sofie Toft Isaksen XXI 17/00723-002 2017/02/15
I TEK 102/195 - TEKNISK PLAN - KARMØY HAGESENTER, BYGNES - OVERSENDER OPPDATERT TEKNISK PLAN 102/195 - KARMØY HAGESENTER, BYGNES Petter J. Rasmussen AS BTH04 16/03978-008 2017/02/15
I HSE PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM ASSISTENT V/TRENINGS OG AKTIVITETSAVD. JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
U TEK TILSKUDD TIL TILPASNING - ENDRET TILSAGN - TILSKUDD TIL TILPASNING RBE08 16/02577-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - VJ264W Åkra Idrettslag OFL 17/00010-034 2017/02/15
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELING AV UTLEIEBOLIG BMV 16/02292-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 86/164 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - NORWEST MARINE SERVICE AS ANLEGG Petter J. Rasmussen AS SKM 17/00008-018 2017/02/15
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/02292-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - A6WYJS Åkra Idrettslag OFL 17/00010-035 2017/02/15
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOPI AV BREV VEDR. SKIFTE AV DØDSBO BMV 16/04134-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 86/164 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - NORWEST MARINE SERVICE AS Petter J. Rasmussen SKM 17/00008-019 2017/02/15
U SEN PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 15/1480 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - ROGALAND FYLKESKOMMUNE Rogaland Fylkeskommune SKM 17/00008-020 2017/02/15
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - 25CVIZ Kopervik barnegospel OFL 17/00010-036 2017/02/15
I TEK PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM AREALPLANLEGGER Aage Steen Holm BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
I TEK PLAN 2041-1 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - KAIAREAL OG HAVNEOMRÅDE I SJØ - 15/217 MFL. - GODKJENT 31.08.2017 - INGEN VESENTLIGE MERKNADER FRA FYLKESMANNEN - 15.02.17 PLAN 2041-1 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - 15/460 M.FL. - ENDRING VEDR. KAIAREAL OG HAVNEOMRÅDE I SJØ - Fylkesmannen i Rogaland MAA05 16/04060-005 2017/02/15
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM ØKT STILLING SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
U TEK GNR/BNR 75/140, KALSTØVEGEN, KVALAVÅG. NYBYGG TRAFOKIOSK - 75/140 - RETUR AV SØKNAD Haugaland Kraft AS KIS 12/00884-004 2017/02/15
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM UTVIDET OMSORGSPERMISJON SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
I HSE PERSONALMAPPE - STANSET UFØREPENSJON AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
I SKU PERSONALMAPPE - INNVILGELSE AV FORLENGET UFØREPENSJON RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM UTVIDET OMSORGSPERMISJON SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM UTVIDET OMSORGSPERMISJON SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/15