Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 149/465 , 149/11 , 149/469 , 149/487 - SPANNE - BYGGEMODNING , RIVING, VEG, ANLEGG, PARKERING MM - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 149/465 , 149/11 , 149/469 - SPANNE - BYGGEMODNING , RIVING, VEG, ANLEGG, PARKERING MM Spannatoppen Utviklingsselskap AS IGR 16/04366-007 2017/02/13
U TEK PLAN 2041-1 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - KAIAREAL OG HAVNEOMRÅDE I SJØ - 15/217 MFL. - GODKJENT 31.08.2017 - PLAN 2041-1 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - 15/460 M.FL. - ENDRING VEDR. KAIAREAL OG HAVNEOMRÅDE I SJØ Fylkesmannen i Rogaland MAA05 16/04060-002 2017/02/13
U HSE PERSONALMAPPE - REFERAT FRA MØTE 07.02.2017 MSTA 13/03369-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/13
U TEK BASE - MELHUS OMSORGSBOLIGER, SKUDENESHAVN - BASE - MELHUS OMSORGSBOLIGER, SKUDENESHAVN Inge Kristian Melhus KEB 12/00623-006 2017/02/13
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/13
U TEK 123/126 - VORMEDALSVEGEN, SNIK - NYBYGG LAGERHALL - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 123/126 - VORMEDALSVEGEN, SNIK - NYBYGG LAGERHALL Bygg-Kon AS OHA 17/00547-003 2017/02/13
U HSE PERSONALMAPPE - VIKARIAT LJH01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/13
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/13
U TEK 140/145 - LØKEDALVEGEN, OSNES, TILBYGG BOLIG, BRUKSENDRING KJELLER - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 140/145 - TILLATELSE Arild Westerheim EDH 17/00550-002 2017/02/13
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/13
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FEDREKVOTE VED FØDSEL HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/13
U TEK 67/28 - HOLMEN SKOLE BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - RAPPORT ETTER BRANNTILSYN - 67/28 - HOLMEN SKOLE Karmøy Kommune Teknisk Etat TSC 12/00414-014 2017/02/13
I TEK 33/9 - VESTRE KARMØYVEG, SANDVE - TIL- OG PÅBYGG ENEBOLIG - 33/9 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Pta Bygg AS JHE05 14/03086-003 2017/02/13
I TEK 15/1235 - ÅRABROTSHOLMEN, ÅKRA. NYBYGG, GARASJE. - 15/1235 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Eskild Kvala AS JKV 16/03864-007 2017/02/13
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 141/186 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESØKNAD Morten Økland for Hus28 GEL 17/00012-079 2017/02/13
I TEK 147/704 - TYLTERSVINGEN, MOKSHEIM. NYBYGG SAMMENHENGENDE 4- OG 2-MANNSBOLIG, BYGG 1 - 147/704 - TYLTERSVINGEN, MOKSHEIM. NYBYGG 6-MANNSBOLIG, BYGG 1 BLOCK WATNE AS OHA 17/00646-001 2017/02/13
I TEK 114/105 - NORDRE EIKE - RIVING OG NYBYGG NAUST - 114/105 - MELDING OM ENDRING I ANSVARSRETT Byggmester Thor Arne Lie AS JKV 15/00113-021 2017/02/13
U TEK 2/46 - SMEAVEGEN, SÆVIK - UTVIDELSE AV EKSISTERENDE KAI - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 2/46 - SMEAVEGEN, SÆVIK - UTVIDELSE AV EKSISTERENDE KAI EDB Tjenester IGR 16/02807-008 2017/02/13
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - HENVISER TIL AML 10-2,4.LEDD JMH02 14/01911-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/13
I TEK 147/379 - SKUGGABERGVEGEN, MOKSHEIM - TILBYGG ENEBOLIG - 147/379 - SKUGGABERGVEGEN, MOKSHEIM - TILBYGG ENEBOLIG Byggconsultvest Ronny Johnsen OHA 17/00647-001 2017/02/13
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 08/01141-019 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/13
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 07/01325-031 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/13
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 99/02942-057 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/13
I TEK 64/924 - RUSNESVEGEN, STANGALAND - NYBYGG TOMANNSBOLIG MED BODER OG GARASJE - 64/924 - ANMODNING OM MØTE Pds Protek AS IGR 16/04163-010 2017/02/13
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT STILLING JMH02 03/00024-035 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/13
I TEK 20/119 - NORDRE LIKNESVEG, NEDRE LIKNES - NYBYGG ENEBOLIG - 20/84 - VEDRØRENDE LYS OG SKYGGEFORHOLD, OG BEGRUNNELSE FOR DISPENSASJON Urbanhus Haugesund AS IGR 16/03907-012 2017/02/13
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 08/01667-022 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/13
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 04/02476-045 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/13
U TEK STARTLÅN - UTBETALING - STARTLÅN TIL REFINANSIERING RBE08 16/02554-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/13
I TEK 147/704 - TYLTERSVINGEN, MOKSHEIM. NYBYGG SAMMENHENGENDE 4- OG 2-MANNSBOLIG - BYGG 2 - 147/704 - TYLTERSVINGEN, MOKSHEIM. NYBYGG 6-MANNSBOLIG - BYGG 2 BLOCK WATNE AS OHA 17/00648-001 2017/02/13
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT VID Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/13
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - ØNSKER Å REDUSERE ARBEIDSTID JMH02 06/02812-037 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/13
I TEK 15/2252 - JORUNDVEGEN, ÅKRA. NYBYGG GARASJE - 15/2253 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Christian Ferkingstad JKV 12/04722-003 2017/02/13
I TEK 67/36 - ASALDALBAKKEN, ASALDAL - NYBYGG CARPORT - 67/36 - SØKNAD OM FERDIGATTEST I K Gabrielsen KMY 16/04517-008 2017/02/13
U TEK NY VANN OG KLOAKK/MILJØGATE PÅ SPANNE - RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSEN 149/29 NY VANN OG KLOAKK/MILJØGATE PÅ SPANNE Ole Alfred Pedersen JTH 16/03985-027 2017/02/13
I TEK 147/704 - TYLTERSVINGEN, MOKSHEIM. NYBYGG SAMMENHENGENDE 4- OG 2-MANNSBOLIG - BYGG 3 - 147/704 - TYLTERSVINGEN, MOKSHEIM. NYBYGG 6-MANNSBOLIG - BYGG 3 Block Watne AS OHA 17/00649-001 2017/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD AGB 16/05072-101 25 Offl §25 2017/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - SØKNAD NFE 16/05075-089 25 Offl §25 2017/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD JBR04 16/05077-076 25 Offl §25 2017/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD JBR04 16/05077-077 25 Offl §25 2017/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - SØKNAD AGB 16/05078-065 25 Offl §25 2017/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - SØKNAD AGB 16/05078-066 25 Offl §25 2017/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN MYRDALVN/EIDEVN - SØKNAD JBR04 16/05080-058 25 Offl §25 2017/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - SØKNAD JBR04 16/05081-071 25 Offl §25 2017/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-148 25 Offl §25 2017/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-101 25 Offl §25 2017/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-109 25 Offl §25 2017/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-076 25 Offl §25 2017/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - SØKNAD AGB 16/05133-089 25 Offl §25 2017/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT- FØDSELSVIKARIAT 85,45% I LANGTURNUS - SØKNAD JBR04 17/00413-008 25 Offl §25 2017/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SJUKEPLEIAR/ VERNEPLEIAR 60%, FØDSELSVIKARIAT - SØKNAD MSTA 17/00414-004 25 Offl §25 2017/02/13
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-070 25 Offl §25 2017/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER FAST NATT 65,73 % X 2 VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 17/00417-003 25 Offl §25 2017/02/13
I TEK REKRUTTERINGSSAK ARBEIDSLEDER VEG - SØKNAD HASB 17/00418-013 25 Offl §25 2017/02/13
I TEK REKRUTTERINGSSAK ARBEIDSLEDER VEG - SØKNAD HASB 17/00418-014 25 Offl §25 2017/02/13
I TEK REKRUTTERINGSSAK ARBEIDSLEDER VEG - SØKNAD HASB 17/00418-015 25 Offl §25 2017/02/13
I TEK REKRUTTERINGSSAK ARBEIDSLEDER VEG - SØKNAD HASB 17/00418-016 25 Offl §25 2017/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - SØKNAD MSTA 17/00419-021 25 Offl §25 2017/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD NFE 17/00420-031 25 Offl §25 2017/02/13
I SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT LØNNINGSKONTORET, 100 % FAST - SØKNAD MMW 17/00423-048 25 Offl §25 2017/02/13
I SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT LØNNINGSKONTORET, 100 % FAST - SØKNAD MMW 17/00423-049 25 Offl §25 2017/02/13
I SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT LØNNINGSKONTORET, 100 % FAST - SØKNAD MMW 17/00423-050 25 Offl §25 2017/02/13
I SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT LØNNINGSKONTORET, 100 % FAST - SØKNAD MMW 17/00423-051 25 Offl §25 2017/02/13
I SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT LØNNINGSKONTORET, 100 % FAST - SØKNAD MMW 17/00423-052 25 Offl §25 2017/02/13
I SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT LØNNINGSKONTORET, 100 % FAST - SØKNAD MMW 17/00423-053 25 Offl §25 2017/02/13
I SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT LØNNINGSKONTORET, 100 % FAST - SØKNAD MMW 17/00423-054 25 Offl §25 2017/02/13
I SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT LØNNINGSKONTORET, 100 % FAST - SØKNAD MMW 17/00423-055 25 Offl §25 2017/02/13
I SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT LØNNINGSKONTORET, 100 % FAST - SØKNAD MMW 17/00423-056 25 Offl §25 2017/02/13
I SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT LØNNINGSKONTORET, 100 % FAST - SØKNAD MMW 17/00423-057 25 Offl §25 2017/02/13
I SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT LØNNINGSKONTORET, 100 % FAST - SØKNAD MMW 17/00423-058 25 Offl §25 2017/02/13
I SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT LØNNINGSKONTORET, 100 % FAST - SØKNAD MMW 17/00423-059 25 Offl §25 2017/02/13
I SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT LØNNINGSKONTORET, 100 % FAST - SØKNAD MMW 17/00423-060 25 Offl §25 2017/02/13
I SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT LØNNINGSKONTORET, 100 % FAST - SØKNAD MMW 17/00423-061 25 Offl §25 2017/02/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - SØKNAD BLI01 17/00425-052 25 Offl §25 2017/02/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - SØKNAD BLI01 17/00425-053 25 Offl §25 2017/02/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - SØKNAD BLI01 17/00425-054 25 Offl §25 2017/02/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - SØKNAD BLI01 17/00425-055 25 Offl §25 2017/02/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - SØKNAD BLI01 17/00425-056 25 Offl §25 2017/02/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - SØKNAD BLI01 17/00425-057 25 Offl §25 2017/02/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - SØKNAD BLI01 17/00425-058 25 Offl §25 2017/02/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - SØKNAD BLI01 17/00425-059 25 Offl §25 2017/02/13
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTINGENIØR VANN OG AVLØP - SØKNAD HASB 17/00426-018 25 Offl §25 2017/02/13
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTINGENIØR VANN OG AVLØP - SØKNAD HASB 17/00426-019 25 Offl §25 2017/02/13
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTINGENIØR VANN OG AVLØP - SØKNAD HASB 17/00426-020 25 Offl §25 2017/02/13
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTINGENIØR VANN OG AVLØP - SØKNAD HASB 17/00426-021 25 Offl §25 2017/02/13
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTINGENIØR VANN OG AVLØP - SØKNAD HASB 17/00426-022 25 Offl §25 2017/02/13
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTINGENIØR VANN OG AVLØP - SØKNAD HASB 17/00426-023 25 Offl §25 2017/02/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-021 25 Offl §25 2017/02/13
I TEK 148/983 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - BRUKSENDRING OG FASADEENDRING - 148/983 - (KOPIMOTTAKER) MANGLENDE OPPLYSNINGER - VARSEL OM AVSLAG PÅ SØKNAD OM SAMTYKKE ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN Arbeidstilsynet Vestlandet IGR 15/02752-007 2017/02/13
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - FGJ56X Mykje Velforening OFL 17/00010-024 2017/02/13
I TEK 72/70 - ÅLAVIKVEGEN - SKÅR - NYBYGG HAGESTUE - 72/70 - ÅLAVIKVEGEN - SKÅR - NYBYGG HAGESTUE Håkon Haraldseide EDH 17/00641-001 2017/02/13
I TEK 126/3 - VIKSHÅLANDVEGEN, VIKSHÅLAND - GJENNOPPBYGGING AV LØE - 126/3 - VIKSHÅLANDVEGEN, VIKSHÅLAND - GJENNOPPBYGGING AV LØE Svein Erik Haugen EDH 17/00642-001 2017/02/13
U TEK SAKKYNDIG TAKSTNEMND - EIENDOMSSKATT - MØTEINNKALLING - MØTE 21.02.2017 Jon Martin Jakobsen MSA 15/04160-016 2017/02/13
I TEK PLAN 4052 - DETALJREGULERING FOR KALSTØ - DEL AV 83/28 M.FL. - MERKNADER PÅ VEGNE AV TORHILD KALSTØ - 10.02.17 PLAN 4052 - REGULERINGSPLAN FOR KALSTØ - DEL AV 83/28 M.FL. Cowi AS YSL 13/04467-113 2017/02/13
I TEK 15/537 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 14/4385 (16/233) - 15/2446 - RETUR AV TINGLYSTE DOKUMENTER, MELDING OG ERKLÆRING Statens Kartverk Tinglysingen HAS 16/04733-020 2017/02/13
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/13
I TEK 123/146 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/3619 - PARSELL 1 - 123/146 - SØKNAD OM UTSATT OPPMÅLINGSFORRETNING Berge Sag og Trelast AS MAH 16/04328-002 2017/02/13
U TEK PLAN 3010-2 - REGULERINGSPLAN FOR G/S-VEG, BYGNES - SØYLEBOTN - ENDRING FRA NAUST TIL ANNEN VEGGRUNN - 66/4 - GODKJENT 31. 8.2017 - OFFENTLIG ETTERSLYN - PLAN 3010-2 - REGULERINGSPLAN FOR G/S-VEG, BYGNES - SØYLEBOTN - ENDRING FRA NAUST TIL ANNEN VEGGRUNN Arne Austreid YSL 17/00115-008 2017/02/13
I HSE EKSTERNE RUNDSKRIV/FORSKRIFTER - 2012 - 2018 FELLES FOR ETATENE PÅ RÅDHUSET - INFORMASJON OM MELDEPLIKT FOR KOMMUNANE I VERJEMÅLSAKER - OMORGSTENESTELOVA KAP.9 FELLES FOR ETATENE PÅ RÅDHUSET Fylkesmannen I Rogaland BOER 12/00003-048 2017/02/13
I HSE EKSTERNE RUNDSKRIV/FORSKRIFTER - 2012 - 2018 FELLES FOR ETATENE PÅ RÅDHUSET - ENDRING I RUTINAR NÅR DET GJELD BRUK AV MELDING OM SKADEAVVERJANDE TILTAK I NØDSITUASJONAR FELLES FOR ETATENE PÅ RÅDHUSET Fylkesmannen I Rogaland BOER 12/00003-049 2017/02/13
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 5/438,468,54 OG 64 - BESTILLING AV NABOLISTE - REGULERING Knut Nordstokke GEL 17/00012-080 2017/02/13
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/13
I SEN GRAVESØKNAD - STANGELANDSVÅGEN OG SEVERIN LARSENS VEG - GRAVESØKNAD - STANGELANDSVÅGEN OG SEVERIN LARSENS VEG Vassbakk & Stol AS TOG 17/00643-001 2017/02/13
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGHEMMEDE NJO 17/00644-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/13
I SKU FORDELING AV TIDER I SVØMMEHALLER 2017 - SØKNAD OM LEIE AV KARMØYHALLEN BASSENG 2017/2018 Vågen læringssenter avd. Tårnet OFL 17/00002-006 2017/02/13
I TEK INNKOMNE TV-RAPPORTER - RAPPORT FRA INSPEKSJON - 72/69 ÅLAVIKVEGEN 7 PROSJEKT SUNDVEGEN 15/1750 Ragn Sells AS ETS 16/04343-017 2017/02/13
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/13
I SKU FORDELING AV TIDER I SVØMMEHALLER 2017 - SØKNAD OM LEIE AV KARMØYHALLEN BASSENG 2017/2018 Vågen læringssenter avd. Holmen skole OFL 17/00002-007 2017/02/13
I HSE PERSONALMAPPE - INNVILGET ATTFØRINGSPENSJON FRA KLP ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/13
I SKU SKOLEGUDSTJENESTER - SVAR PÅ ANMODNING OM LOVLIGHETSKONTROLL AV KOMMUNENS VEDTAK OM RETNINGSLINJER FOR GUDSTJENESTER I SKOLETIDEN Fylkesmannen I Rogaland BNO 16/05069-003 2017/02/13
U TEK SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING - 2/93, 2/235 & 2/309 FORHÅNDSVARSEL PÅLEGG OM FRAKOBLING AV SEPTIKTANK - DOLHAUGV. 35, SÆVIKTUN 6 & SÆVIKV. 92 D Aina Janet Sevland AVS01 14/04398-180 2017/02/13
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM OMSORGSARBEIDER VED DAGAVDELING STORESUND Hanne Kristine Mannes MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/13
I TEK 85/303 - PEDER SKEIEVEGEN, UTVIK - FASADEENDRING ENEBOLIG - 85/303 - PEDER SKEIEVEGEN, UTVIK - FASADEENDRING ENEBOLIG Byggconsultvest Ronny Johnsen KHM 17/00651-001 2017/02/13
I SKU SKUDEHALLEN - LEIE AV SKUDEHALLEN TIL HÅNDBALLTRENING ÅKRA IL V/ SVEINALL, KÅRE LEIV Åkra Idrettslag OFL 12/01376-175 2017/02/13
I TEK KARMØYHALLEN - BRANNTEKNISK REHABILITERING - KONTRAKT - OMTEKKING AV TAK OVER SVØMMEHALL Procon AS TMS01 12/01275-029 2017/02/13
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - GENERELT - KLAGE PÅ STRAFFEGEBYR PÅ PRODUKSJONSTILSKUDD LKS 12/00844-116 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/13
U SEN 15/1400 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4219 - MELDING 15/2444. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/4219 Statens Kartverk Tinglysingen REK 16/04835-002 2017/02/13
U SEN 15/2315 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4396 - MELDING 15/2443. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/4396 Statens Kartverk Tinglysingen REK 16/04845-002 2017/02/13
U TEK PLAN 3010-2 - REGULERINGSPLAN FOR G/S-VEG, BYGNES - SØYLEBOTN - ENDRING FRA NAUST TIL ANNEN VEGGRUNN - 66/4 - GODKJENT 31. 8.2017 - PLAN 3010-2 - REGULERINGSPLAN FOR G/S-VEG, BYGNES - SØYLEBOTN - ENDRING FRA NAUST TIL ANNEN VEGGRUNN Karmøyadvokatene DA YSL 17/00115-009 2017/02/13
U SKU PERSONALMAPPE - PED.LEDERTILLEGG FOM 12.12.16 TOM 28.02.17 ETTERBETALES RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/13
I TEK 148/323 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HILDE GUDMUNDSEN NY KLOAKK - JOMFRUVEGEN - 148/323 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HILDE GUDMUNDSEN Risa AS MHV 17/00491-002 2017/02/13
I TEK 148/229 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HALDIS ANNIE MARIE NILSEN NY KLOAKK - JOMFRUVEGEN - 148/229 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HALDIS ANNIE MARIE NILSEN Risa AS MHV 17/00490-002 2017/02/13
I HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORSKYVNING AV LÆRETID NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/13
I TEK VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING INNEKLIMA - REHABILITERING AV SVØMMEBASSENG Procon AS TMS01 12/00319-076 2017/02/13
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 30.01.17 - T.O.M 30.01.18 Ida Marie Haugeberg Sevland ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/13
U HSE TILLEGGSSAK - INNKALLING SALF Fo Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/13
U SKU PERSONALMAPPE - MAKSDATO SYKEPENGER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/13
I TEK 148/193 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - EINAR OG SØLVI DANIELSEN NY KLOAKK - JOMFRUVEGEN - 148/193 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - EINAR OG SØLVI DANIELSEN Risa AS MHV 17/00488-002 2017/02/13
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 31.01.17 - T.O.M 31.01.18 Malene Osnes ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/13
U TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - SVAR - BER OM UTSATT SVARFRIST Deloitte Advokatfirma As Avd Haugesund JHK 14/01402-197 2017/02/13
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.03.17 - T.O.M 01.03.19 Torhild Solfrid Brekke Fiskaaen JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/13
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 31.05.17 - T.O.M 31.08.17 Chariwan Suphalakwatchana ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/13
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 4.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.06.17 - T.O.M 31.08.17 Mihreteab Mussie Kidane ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/13
U TEK SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING - 2/287 FORHÅNDSVARSEL PÅLEGG OM FRAKOBLING AV SEPTIKTANK - SÆVIKV. 69 Bjørn Ove Hansen AVS01 14/04398-181 2017/02/13
U SKU PERSONALMAPPE - MØTEREFERAT KHO 99/04764-027 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/13
U TEK PLAN 3021 - DETALJREGULERING FOR BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 MFL - GODKJENT 18. 9.2017 - OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 3021 - DETALJREGULERING FOR BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 M.FL. ARKEN KARMØY MAA05 14/00662-014 2017/02/13
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.02.17 - T.O.M 31.01.18 ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/13
I TEK VEAVÅGEN SKOLE - REHABILITERING - AVTALEDOKUMENT Haaland & Thuestad as TMS01 15/01832-016 2017/02/13
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.03.17 - T.O.M 31.08.17 Silje Therese Ingebrigtsen JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/13
U TEK PLAN 2089 - DETALJREGULERING FOR STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - 11/387 MFL - GODKJENT 18.6.2018 - OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 2089 - DETALJREGULERING FOR STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - 11/387 MFL. Mannes Velforening YSL 15/03655-045 2017/02/13
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE VIKARIAT Kari Synnøve Skeie Kaldheim SOH Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/13
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRET ANSIENNITET KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/13
U TEK 122/17 - TEKNISK PLAN - PROSJEKT SOLDAL RØYKSUND - FINN ESPEN HAAVARDSHOLM - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING AV TILTAK - 30.01.17 122/17 - TEKNISK PLAN - PROSJEKT SOLDAL RØYKSUND - FINN ESPEN HAAVARDSHOLM RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 17/00028-006 2017/02/13
U TEK 121/9 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 121/9 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING Eli Kristine Lehmann JHE 16/04515-015 2017/02/13
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/13
U SKU PERSONALMAPPE - MAKSDATO SYKEPENGER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/13
U TEK 121/9 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 121/9 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING Martin Bruvoll JHE 16/04515-016 2017/02/13
U TEK 4/480 - EIENDOMSSKATT - SVAR - 4/480 - ANGÅENDE BEREGNINGSGRUNNLAGET FOR EIENDOMSSKATT Målfrid Friestad MSA 17/00522-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/02/13
I TEK AKTIVITETSHUS ØVRE EIDE - REHABILITERING - UTSKIFTING AV TAK - AVTALEDOKUMENT Haugaland Prosjektservice AS TMS01 16/03254-006 2017/02/13
I TEK 147/704 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG SAMMENHENGENDE 4- OG 2-MANNSBOLIG , BYGG 1 BYGGESAK 17/646 - 147/704 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG 6-MANNSBOLIG, BYGG 1 BYGGESAK 17/646 Risa AS MHV 17/00657-001 2017/02/13
U TEK SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING - RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSEN SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING Dagfinn Mæland JTH 14/04398-182 2017/02/13
U SKU PERSONALMAPPE - MAKSDATO SYKEPENGER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/13
I TEK PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING I BRANN OG REDNINGSVESENET I KARMØY KOMMUNE Morten Haarr Larsen BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/13
I TEK 42/223 - SØRHÅLAND - NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 42/223 - ØNSKER UTSATT HØYDE FOR UTSTIKKING AV TOMT Ståle Vikra JHE 16/04859-002 2017/02/13
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/13
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/13
U SEN PERSONALMAPPE - NÅR SYKEPENGENE OPPHØRER - MAKSDATO FOR SYKEPENGER GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/13
I TEK 147/704 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG SAMMENHENGENDE 4- OG 2-MANNSBOLIG, BYGG 2 BYGGESAK 17/648 - 147/704 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG 6-MANNSBOLIG, BYGG 2 BYGGESAK 17/648 Risa AS MHV 17/00658-001 2017/02/13
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2016 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR_SØKNADER OM STIPEND - 2016 - HELSE- OG OMSORGSETATEN Ingebjørg Håland JEN05 16/00005-146 2017/02/13
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/13
I TEK 147/704 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG SAMMENHENGENDE 4- OG 2-MANNSBOLIG BYGG 3 BYGGESAK 17/649 - 147/704 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG 6-MANNSBOLIG, BYGG 3 BYGGESAK 17/649 Risa AS MHV 17/00659-001 2017/02/13
U SKU PERSONALMAPPE - MAKSDATO SYKEPENGER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/13
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/13
U TEK 139/20 , 139/31 MFL. HAUSKE - FORHÅNDSKONFERANSE - SVAR - 139/20, 31, 32, 37, 54, 60, 62, 70, 80 OG 120 - ANMODNING OM FORHÅNDSKONFERANSE Petter J. Rasmussen AS KIS 17/00557-002 2017/02/13
I TEK STARTLÅN - SIGNERT OG RETURNERT FRARÅDINGSBREV RBE08 16/02554-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/13
U SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/13
I TEK STARTLÅN - GJELDSBREV- LÅNEAVTALE MED PANTSETTELSESERKLÆRING RBE08 16/02554-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/13
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE VIKARIAT 50 % ÅKRA BBH AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/13
I HSE PERSONALMAPPE - SØKER OM PERMISJON FRA STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/13
I TEK TILSKUDD TIL TILPASNING - TILSKUDD TIL TILPASNING OG OPPARBEIDELSE AV UTEPLASS RBE08 16/02577-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/13
U SKU PERSONALMAPPE - 20 % VIKARIAT SOM FAGARBEIDER VED SEVLAND BHG. RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/13
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE 60% VIKARIAT ÅKRA BBH AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/13
U TEK BYGGEPLAN FOR ENGVEGEN, ÅKREHAMN - BYGGEPLAN FOR ENGVEGEN, ÅKREHAMN MØTEREFERAT 13.02.2017 Advokatfirmaet Eurojuris ABU01 12/02189-018 2017/02/13
I TEK 148/304 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HALLGEIR/WENCHE-LILL GULLIKSEN NY KLOAKK - JOMFRUVEGEN - 148/304 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HALLGEIR/WENCHE-LILL GULLIKSEN Risa AS MHV 17/00489-002 2017/02/13
U TEK 15/537 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 14/4385 (16/233) - 15/537 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Karmøy kommune v/Eiendomssjefen HAS 16/04733-021 2017/02/13
U TEK REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND - BYGGEMØTE REFERAT NR. 3 - REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND Vassbakk & Stol AS HDO 15/04311-026 2017/02/13
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - KXN5JW Haugaland MS-forening OFL 17/00010-025 2017/02/13
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - UBB24S Havtonar OFL 17/00010-026 2017/02/13
I HSE SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - BWK8FS Kreftomsorg Rogaland BSE02 17/00010-027 2017/02/13
U TEK SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING - 2/225 FORHÅNDSVARSEL PÅLEGG OM FRAKOBLING AV SEPTIKTANK - SÆVIKV. 67 John Mathias Sjursen AVS01 14/04398-183 2017/02/13
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ASSISTENT VED HJEMMETJENESTEN NORD - BPA Lynn Leavy JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/13
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING LØNN OG STILLINGSTITTEL ID 1 TILKALLINGSAVTALE JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/13
U TEK SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING - 2/225 VEDLEGG TIL FORHÅNDSVARSEL PÅLEGG OM FRAKOBLING AV SEPTIKTANK - SÆVIKV. 67 John Mathias Sjursen AVS01 14/04398-184 2017/02/13
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/00665-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/13
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/00666-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/13
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/13
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK - NY ORDNING FRA 2015 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/13
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK - NY ORDNING FRA 2015 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/13
U SKU PERSONALMAPPE - MIDLERTIG ØKNING I STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/13
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM FAST STILLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/13
U HSE PERSONALMAPPE - INNKALLING TIL MØTE I NÆRVÆRSUTVALGET MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/13