Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) ANSKAFFELSE - OPPFØLGING AV AVTALEN - PURRING PÅ SVAR OM OVERFØRING ANSKAFFELSE - OPPFØLGING AV AVTALEN KOA AS CBE02 14/00789-248 2017/02/10
U TEK NY VANN OG KLOAKK/MILJØGATE PÅ SPANNE - RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSEN 149/9 NY VANN OG KLOAKK/MILJØGATE PÅ SPANNE Lilly Marie Milje JTH 16/03985-024 2017/02/10
U TEK PERSONALMAPPE - FAST STILLING SOM DELTIDSANSATT I BRANN- OG REDNINGSVESENET HASB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/10
U TEK PERSONALMAPPE - FAST STILLING SOM DELTIDSANSATT I BRANN- OG REDNINGSVESENET HASB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/10
U TEK PLAN 3010-2 - REGULERINGSPLAN FOR G/S-VEG, BYGNES - SØYLEBOTN - ENDRING FRA NAUST TIL ANNEN VEGGRUNN - 66/4 - GODKJENT 31. 8.2017 - OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 3010-2 - REGULERINGSPLAN FOR G/S-VEG, BYGNES - SØYLEBOTN - ENDRING FRA NAUST TIL ANNEN VEIGRUNN Telenor ASA YSL 17/00115-006 2017/02/10
U TEK PLAN 1018 - DETALJREGULERING FOR LAHAMMARODDEN ØST - 57/300, 694 GODKJENT 19.3.2018 - OFFENTLIG ETTERTSYN - PLAN 1018 - REGULERINGSPLAN FOR LAHAMMARODDEN ØST - 57/300, 694 Noralf Kallesten YSL 15/03639-014 2017/02/10
U SKU ELEVSAK - MØTEREFERAT ELEVSAK BNO Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/02/10
U TEK PLAN 3021 - DETALJREGULERING FOR BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 MFL - GODKJENT 18. 9.2017 - OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 3021 - DETALJREGULERING FOR BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 M.FL. Statens Vegvesen Region Vest MAA05 14/00662-012 2017/02/10
U TEK PLAN 2089 - DETALJREGULERING FOR STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - 11/387 MFL - GODKJENT 18.6.2018 - OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 2089 - DETALJREGULERING FOR STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - 11/387 MFL. Telenor ASA YSL 15/03655-043 2017/02/10
U TEK 147/318 - KARINAÅSEN, MOKSHEIM - NYBYGG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 147/318 - TILLATELSE Dag Lothe EDH 17/00518-004 2017/02/10
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 122/187 - MELDING OM POLITISK VEDTAK - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 122/187 Bjarne Danielsen MSA 15/01742-005 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/02/10
U TEK 115/5 - EIKETRE, SØNDRE EIKE - TERRASSE MED PERGOLA TAK - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 115/5 - TILLATELSE Kari Lindøe Hunsbedt EDH 17/00543-002 2017/02/10
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 5/8 - MELDING OM POLITISK VEDTAK - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 5/8 Magne Knutsen MSA 15/02036-007 U Ligningsloven § 3-13 2017/02/10
U TEK 15/320 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - MELDING OM POLITISK VEDTAK - 15/320 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT Jarle Grindhaug MSA 15/01364-005 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/02/10
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 5/21 - MELDING OM POLITISK VEDTAK - 5/21 KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT Harald Martinsen MSA 15/01334-007 U Ligningsloven § 3-13 2017/02/10
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 5/151 - MELDING OM POLITISK VEDTAK - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 5/151 Gunleiv Dahl MSA 15/01539-005 U Ligningsloven § 3-13 2017/02/10
U TEK 57/16 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - NÆRINGSEIENDOM - MELDING OM POLITISK VEDTAK - 57/16 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - NÆRINGSEIENDOM Ådne Egil Berge MSA 15/01599-007 U Ligningsloven § 3-13 2017/02/10
U TEK 42/161 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT STORAMYR 8 - MELDING OM POLITISK VEDTAK - 42/161 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT STORAMYR 8 Anne Tove Svendsen MSA 15/04885-005 U Ligningsloven § 3-13 2017/02/10
U TEK GRAVESØKNAD - TYTTEBÆRVEGEN - SVAR - GRAVESØKNAD - TYTTEBÆRVEGEN T Halleland AS KSU01 17/00623-002 2017/02/10
U TEK 88/6 - UTBETALING AV PRODUKSJONSTILSKUDD HJELMÅS, ARNOLD EIDE - NYTT VEDTAK I SAK MANUELL UTBETALING TIL ARNOLD EIDE HJELMÅS -88/6 Arnold Eide Hjelmås LKS 17/00769-002 2017/02/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - SØKNAD JBR04 16/05071-070 25 Offl §25 2017/02/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - SØKNAD JBR04 16/05071-071 25 Offl §25 2017/02/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD AGB 16/05072-100 25 Offl §25 2017/02/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-120 25 Offl §25 2017/02/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD JBR04 16/05074-152 25 Offl §25 2017/02/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - SØKNAD NFE 16/05075-082 25 Offl §25 2017/02/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - SØKNAD NFE 16/05075-083 25 Offl §25 2017/02/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - SØKNAD NFE 16/05075-084 25 Offl §25 2017/02/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - SØKNAD NFE 16/05075-085 25 Offl §25 2017/02/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD JBR04 16/05077-075 25 Offl §25 2017/02/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD JBR04 16/05079-097 25 Offl §25 2017/02/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD JBR04 16/05079-098 25 Offl §25 2017/02/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD JBR04 16/05079-099 25 Offl §25 2017/02/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - SØKNAD JBR04 16/05081-070 25 Offl §25 2017/02/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-145 25 Offl §25 2017/02/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-146 25 Offl §25 2017/02/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - SØKNAD JBR04 16/05083-062 25 Offl §25 2017/02/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - SØKNAD AGB 16/05085-099 25 Offl §25 2017/02/10
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - SØKNAD BLI01 16/05120-049 25 Offl §25 2017/02/10
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-121 25 Offl §25 2017/02/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOKK- FERIEVIKAR - SØKNAD NFE 16/05099-023 25 Offl §25 2017/02/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-106 25 Offl §25 2017/02/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-107 25 Offl §25 2017/02/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD AGB 16/05101-101 25 Offl §25 2017/02/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05101-102 25 Offl §25 2017/02/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD AGB 16/05101-103 25 Offl §25 2017/02/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05101-104 25 Offl §25 2017/02/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD AGB 16/05101-105 25 Offl §25 2017/02/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05101-106 25 Offl §25 2017/02/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD AGB 16/05101-107 25 Offl §25 2017/02/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05101-108 25 Offl §25 2017/02/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05102-086 25 Offl §25 2017/02/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05102-087 25 Offl §25 2017/02/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-072 25 Offl §25 2017/02/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-073 25 Offl §25 2017/02/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-074 25 Offl §25 2017/02/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - SØKNAD AGB 16/05133-074 25 Offl §25 2017/02/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - SØKNAD AGB 16/05133-075 25 Offl §25 2017/02/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD JBR04 16/05186-110 25 Offl §25 2017/02/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD JBR04 16/05186-111 25 Offl §25 2017/02/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD JBR04 16/05186-112 25 Offl §25 2017/02/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD JBR04 16/05186-113 25 Offl §25 2017/02/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD JBR04 16/05187-144 25 Offl §25 2017/02/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD JBR04 16/05187-145 25 Offl §25 2017/02/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD JBR04 16/05187-146 25 Offl §25 2017/02/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD JBR04 16/05187-147 25 Offl §25 2017/02/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER / VERNEPLEIER 80% FAST - SØKNAD MSTA 17/00415-006 25 Offl §25 2017/02/10
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-063 25 Offl §25 2017/02/10
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-064 25 Offl §25 2017/02/10
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-065 25 Offl §25 2017/02/10
I TEK REKRUTTERINGSSAK ARBEIDSLEDER VEG - SØKNAD HASB 17/00418-011 25 Offl §25 2017/02/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - SØKNAD MSTA 17/00419-017 25 Offl §25 2017/02/10
I SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING KONTOR OG ADMINISTRASJONSFAGET - SØKNAD MMW 17/00283-008 25 Offl §25 2017/02/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD NFE 17/00420-025 25 Offl §25 2017/02/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD NFE 17/00420-026 25 Offl §25 2017/02/10
I SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT LØNNINGSKONTORET, 100 % FAST - SØKNAD MMW 17/00423-039 25 Offl §25 2017/02/10
I SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT LØNNINGSKONTORET, 100 % FAST - SØKNAD MMW 17/00423-040 25 Offl §25 2017/02/10
I SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT LØNNINGSKONTORET, 100 % FAST - SØKNAD MMW 17/00423-041 25 Offl §25 2017/02/10
I SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT LØNNINGSKONTORET, 100 % FAST - SØKNAD MMW 17/00423-042 25 Offl §25 2017/02/10
I SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT LØNNINGSKONTORET, 100 % FAST - SØKNAD MMW 17/00423-043 25 Offl §25 2017/02/10
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - SØKNAD BLI01 17/00425-044 25 Offl §25 2017/02/10
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - SØKNAD BLI01 17/00425-045 25 Offl §25 2017/02/10
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTINGENIØR VANN OG AVLØP - SØKNAD HASB 17/00426-015 25 Offl §25 2017/02/10
I TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISK RÅDGIVER - EIENDOMSAVDELINGEN - SØKNAD HASB 17/00470-007 25 Offl §25 2017/02/10
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-012 25 Offl §25 2017/02/10
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-013 25 Offl §25 2017/02/10
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-014 25 Offl §25 2017/02/10
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-015 25 Offl §25 2017/02/10
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SVAR - SØKNAD OM RESSURSER TIL SPESIALPEDAGOGISK HJELP ETTER §19 G I BARNEHAGELOVEN RHO 15/03332-203 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/10
U TEK 115/109 - EIKELIA, SØNDRE EIKE. REHABILITERING AV BADEROM - 115/109 - EIKELIA, SØNDRE EIKE. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. REHABILITERING AV BADEROM Frøland Badmarked AS BFH 11/01243-003 2017/02/10
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SVAR - SØKNAD OM RESSURSER TIL STYRKING AV BARNEGRUPPE RHO 15/03332-204 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/10
U TEK 115/110 - PEDERSBAKKEN,SØNDRE EIKE -SØKNAD OM KVISTER PÅ EKSISTERENDE TAK - 115/110 - PEDERSBAKKEN,SØNDRE EIKE. VEDR.MANGLENDE FERDIGATTEST. OPPFØRING AV TAKARK. Tømrer Morten Morten Kvåle BFH 13/02695-003 2017/02/10
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 23.01.17 - T.O.M 31.12.17 Stine Munthe Grønli ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/10
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 06.02.17 - T.O.M 31.08.18 Kjersti Myklebust Haaland ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/10
U TEK 119/57 - MYKJE. RIVING OG GJENOPPBYGGING AV FRITIDSBOLIG - 119/57 - MYKJE. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. RIVING OG GJENNOPPBYGGING AV FRITIDSBOLIG. Nordbø og Seglem AS BFH 09/00467-012 2017/02/10
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 26.01.17 - T.O.M 26.01.18 Jarand Reiersen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/10
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING GKH01 17/00605-002 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/02/10
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/10
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/10
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING OG RETT TIL FRITAK FOR OPPLÆRINGSPLIKT - FOR RESTEN AV SKOLEÅRET 2016/17 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/10
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 17/00606-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/10
U TEK GRUNNERVERV/INNLØSNING ÅKRA BARNESKOLE - VEDRØRENDE GRUNNERVERV I FORBINDELSE MED REALISERING AV ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR OG IDRETTSPARK Ivar Sustad Eriksen SMO02 16/04810-005 2017/02/10
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL VARIG TILRETTELAGT ARBEID I ORDINÆR VIRKSOMHET GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/10
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/00607-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/10
I SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE AVALDSNES SENIOR DANS Turid Seselie Haugeberg ANKO 17/00385-006 2017/02/10
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - INNFORDRING - FRA 10.11.16 LEI 16/04537-078 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/10
I TEK 4/424 OG 4/410 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED GRENSEJUSTERING OG OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/879,880,881 - 4/424 OG 4/410 - MOTTATT MANGLER, SITUASJONSKART, AVTALER, AVSTANDSERKLÆRINGER, KRAV OM SAMMENSLÅING, SKJØTE MM Knut Munkejord EDH 16/05054-005 2017/02/10
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/10
U TEK GRUNNERVERV/INNLØSNING ÅKRA BARNESKOLE - VEDRØRENDE GRUNNERVERV I FORBINDELSE MED REALISERING AV ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR OG IDRETTSPARK Åkra Idrettslag SMO02 16/04810-006 2017/02/10
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FORFLYTNINGSHEMMEDE - FØRER NJO 14/00359-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/10
U SKU PERSONALMAPPE - PERSONALMELDING JMH02 99/01152-037 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/10
U TEK GRUNNERVERV/INNLØSNING ÅKRA BARNESKOLE - VEDRØRENDE GRUNNERVERV I FORBINDELSE MED REALISERING AV ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR OG IDRETTSPARK Rolf Sigve Olsen SMO02 16/04810-007 2017/02/10
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 2/400 - MELDING OM ADRESSETILDELIG VED DOLHAUGVEGEN - KLOAKKPUMPESTASJON. Karmøy kommune BFH 17/00007-014 2017/02/10
U TEK GRUNNERVERV - STANGELAND BARNESKOLE - VEDRØRENDE GRUNNERVERV I FORBINDELSE MED REALISERING AV STANGELAND BARNESKOLE Svein Bertram Torbjørnsen SMO02 16/04490-002 2017/02/10
I TEK BYGNES HAGEBY - KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - 102/89 - KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER Ragn Sells AS ETS 16/03513-008 2017/02/10
U TEK GRUNNERVERV - STANGELAND BARNESKOLE - VEDRØRENDE GRUNNERVERV I FORBINDELSE MED REALISERING AV STANGELAND BARNESKOLE Terje Grimstvedt SMO02 16/04490-003 2017/02/10
I TEK BYGNES HAGEBY - KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - 102/87 - KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER Ragn Sells AS ETS 16/03513-009 2017/02/10
U TEK GRUNNERVERV - STANGELAND BARNESKOLE - VEDRØRENDE GRUNNERVERV I FORBINDELSE MED REALISERING AV STANGELAND BARNESKOLE Kjell Jørgensen SMO02 16/04490-004 2017/02/10
I TEK BYGNES HAGEBY - KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - 102/83 - KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER Ragn Sells AS ETS 16/03513-010 2017/02/10
U TEK GRUNNERVERV - STANGELAND BARNESKOLE - VEDRØRENDE GRUNNERVERV I FORBINDELSE MED REALISERING AV STANGELAND BARNESKOLE Inger Grete Syre SMO02 16/04490-005 2017/02/10
U SKU PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE - KORRIGERING AV SLUTTDATO RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/10
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON OG/ ELLER STIPEND TIL UTDANNING. SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/10
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 99/07649-048 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/10
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 68/410 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED EIDSBAKKANE, KOPERVIK. Jan Olav og Evy Sørlie BFH 17/00007-015 2017/02/10
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER/VIDEREUTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/10
I TEK TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - 148/12 - SALDO/UTBETALINGKORT - SLUTTUTBETALING KR. 25.000,- DATO UTBETALT: 08.02.2017 - 148/12 - HILDE GUDMUNDSEN - TILSKUDD TIL DRENERING Fylkesmannen I Rogaland LKS 14/03916-005 2017/02/10
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER-/VIDEREUTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/10
I TEK 66/264 - NORDALVEGEN, AUSTREIM - BYGNINGSKONTROLL - 66/264 - TRAFIKKSIKKERHET V/KOPERVIK SKOLE Kopervik Skole v/Nordanger JKV 17/00633-001 2017/02/10
U TEK GRUNNERVERV - STANGELAND BARNESKOLE - GRUNNERVERV - STANGELAND BARNESKOLE Svein Bertram Torbjørnsen SMO02 16/04490-006 2017/02/10
U TEK GRUNNERVERV - STANGELAND BARNESKOLE - GRUNNERVERV - STANGELAND BARNESKOLE Terje Grimstvedt SMO02 16/04490-007 2017/02/10
U TEK GRUNNERVERV - STANGELAND BARNESKOLE - GRUNNERVERV - STANGELAND BARNESKOLE Kjell Jørgensen SMO02 16/04490-008 2017/02/10
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FORFLYTTNINGSHEMMEDE - FØRER NJO 17/00353-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/10
U TEK 3/238 OG 3/254 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - MELDING OM POLITISK VEDTAK - 3/238 OG 3/254 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT Jan Roar Storesund MSA 15/01924-004 U Ligningsloven § 3-13 2017/02/10
U TEK 64/1557 OG 64/1558 - STANGALAND - RIVING BOLIG, OPPARBEIDELSE AV PARKERING, VEG OG ANLEGG OG NYBYGG REKKEHUS MED 2 BOLIGER OMRÅDE BK4 - 64/164 - KALVATRETUNET, STANGALAND - BER OM REDEGJØRELSE FOR ENDRING AV TERRENG OMRÅDE BK4 Eskild Kvala AS IGR 16/02124-011 2017/02/10
I TEK BYGNES HAGEBY - KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - 102/84 - KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER Ragn Sells AS ETS 16/03513-011 2017/02/10
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 13/00277-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/10
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FORFLYTNINGSHEMMEDE - FØRER NJO 13/02145-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/10
I TEK 86/238 OG 86/234 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 86/238 OG 86/234 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - NUMMER 110970/2017 - KARMØY KOMMUNE Statens Kartverk HAS 17/00467-003 2017/02/10
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG CEM01 16/04537-079 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/10
U HSE PERSONALMAPPE - ABEIDSAVTALE VIKARIAT JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/10
U TEK NEDSETTELSE EIENDOMSSKATT - NEXANS NORWAY AS - MELDING OM POLITISK VEDTAK - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - NEXANS NORWAY AS Nexans Norway AS MSA 15/01716-009 U Ligningsloven § 3-13 2017/02/10
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER-/VIDEREUTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/10
U TEK 13/609 - TJØSVOLL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4270 - PARSELL 1 - 13/609 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING Karl Ludvig Ådland JHE 16/05015-013 2017/02/10
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 57/642 - FRITIDSEIENDOM - MELDING OM POLITISK VEDTAK - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 57/642 - FRITIDSEIENDOM Helge Dahle MSA 15/01954-006 U Ligningsloven § 3-13 2017/02/10
I TEK BYGNES HAGEBY - KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - 102/91 - KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER Ragn Sells AS ETS 16/03513-012 2017/02/10
U TEK NY VANN OG KLOAKK/MILJØGATE PÅ SPANNE - 149/30, 149/67 & 149/73 - FORHÅNDSVARSEL NY VANN OG KLOAKK/MILJØGATE PÅ SPANNE - STØLSMYRV. 42, SPANNAV. 387 & 379 Janne Alsaker AVS01 16/03985-026 2017/02/10
I TEK 58/431 - KOPERVIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 58/431 - KOPERVIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Jorunn Haaland ALA04 17/00634-001 2017/02/10
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/01043-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/10
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM UTVIDET OMSORGSPERMISJON RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/10
I TEK PLAN 2082-1 - OMRÅDEREGULERING FOR SALVØY - ENDRING VEDR. GT1 - GODKJENT 2.3.2017 - PLAN 2082 - OMRÅDEREGULERING FOR SALVØY - VEDRØRENDE GATETUN Trond Ingvar Thorsen YSL 17/00979-001 2017/02/10
U TEK 16/74 - ÅKRASANDEN, MEDHAUG - RIVING OG GJENNOPPBYGGING AV TOALETTBYGG - 16/74 - ÅKRASANDEN, MEDHAUG - RIVING OG GJENNOPPBYGGING AV TOALETTBYGG Fylkesmannen i Rogaland KHM 17/00593-002 2017/02/10
I TEK 42/184 OG 42/163 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SKUDE MUR AS - 42/184 OG 42/163 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SKUDE MUR AS Per Inge Sjurseth AS MHV 17/00635-001 2017/02/10
U TEK 48/2 - HILLESLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM STD: 16/4053 - 48/2-VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING OPSAL DIDRIK RAGNAR XXI 17/00430-001 2017/02/10
U TEK PLAN 1018 - DETALJREGULERING FOR LAHAMMARODDEN ØST - 57/300, 694 GODKJENT 19.3.2018 - OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 1018 - REGULERINGSPLAN FOR LAHAMMARODDEN ØST - 57/300, 694 Karlot Birger Nilsen YSL 15/03639-016 2017/02/10
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 57/283 - BESTILLING AV NABOLISTE - GJERDE Leif Gunnar Ferkingstad GEL 17/00012-076 2017/02/10
U HSE KRAV OM AVTALE OM TRANSPORT AV SMITTEFARLIG AVFALL - OPPSIGELSE AV AVTALE OM TRANSPORT AV SMITTEFARLIG AVFALL Vannbutikken AS CBE02 17/00576-002 2017/02/10
I SEN REKRUTTERINGSSAK SPESIALRÅDGIVER ØKONOMISTYRING OG ANALYSE - GJELDER TILBUD OM STILLING GLS 16/04934-052 25 Offl.§25 2017/02/10
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 1/18 - BESTILLING AV NABOLISTE - DELING Knut Nordstokke GEL 17/00012-077 2017/02/10
I TEK 4/25 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD; 16/4020 - 4/140 - DOKUMENTET HAR MANGLER OG KAN IKKE TINGLYSES Statens Kartverk Tinglysingen ALA04 16/04836-004 2017/02/10
I TEK 148/734 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - VALBORG ELISE JORDAL NY KLOAKK - JOMFRUVEGEN - 148/734 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - VALBORG ELISE JORDAL NY KLOAKK - JOMFRUVEGEN Risa AS MHV 17/00487-002 2017/02/10
U TEK 146/45 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - 146/45 - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT, SEPTIKTØMMING OG FEIEAVGIFT Jens Petter Frønsdal ILS01 17/00496-002 2017/02/10
I TEK 115/134 - PEDERSBAKKEN,SØRE EIKE - OPPFØRING AV NAUST I STRANDSONE - 115/134 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Helge Saltvedt JKV 13/02483-003 2017/02/10
U TEK ALLEMANNSRETTEN - BER OM INFORMASJON- SØKNAD OM MERKING AV STI - NORDRE LIKNES TIL SØRE LIKNES Friluftsrådet Vest PCH01 15/00712-008 2017/02/10
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 99/07649-049 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/10
U SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM BYTTE AV SKOLE SWI 16/04229-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/10
I TEK INNKOMNE TV-RAPPORTER - 102/83, 84, 87, 87 OG 102/91 - KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER Ragn Sells AS ETS 16/04343-016 2017/02/10
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL VARIG TILRETTELAGT ARBEID I ORDINÆR VIRKSOMHET GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/10
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - UNDERTEGNET HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/04829-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/10
I TEK BYGNES HAGEBY - KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - RAPPORT FRA INSPEKSJON - BYGNES HAGEBY Ragn Sells AS ETS 16/03513-013 2017/02/10
I SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE KOPERVIK MENIGHETS ELDRESENTER Ingeborg Margrete Ellingsen ANKO 17/00385-007 2017/02/10
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - UNDERTEGNET HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/04881-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/10
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/10
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID PGA. OMSORG FOR SMÅ BARN JMH02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/10
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN AV - HELSEMESSIGE ÅRSAKER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/10
U TEK 22/72 - FERKINGSTAD SKOLE, TILBYGG AV VENTILASJONSROM FOR GYMSAL - 22/72 - FERKINGSTAD SKOLE. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. TILBYGG, VENTILASJONSROM FOR GYMSAL. Procon AS BFH 12/01044-003 2017/02/10
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 148/983 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Eskild Kvala AS GEL 17/00012-078 2017/02/10
I TEK PLAN 5079 - DETALJREGULERING FOR SPANNADALEN - 148/1035,1036,1037,1038 MFL. - GODKJENT 5 .2.2018 - ENDELIG GODKJENT PROTOKOLL FRA MEGLINGSMØTE - 08.02.17 PLAN 5079 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR SPANNADALEN - DEL AV 148/947 MFL. Fylkesmannen i Rogaland KBG 16/00147-078 2017/02/10
I SKU FORDELING AV TIDER I SVØMMEHALLER 2017 - SØKNAD OM LEIE AV KARMØYHALLEN BASSENG KARMØY SPORTSDYKKER KLUBB John Helge Kaaløy OFL 17/00002-009 2017/02/10
I TEK PLAN 5079 - DETALJREGULERING FOR SPANNADALEN - 148/1035,1036,1037,1038 MFL. - GODKJENT 5 .2.2018 - ENDELIG GODKJENT PROTOKOLL FRA MEGLINGSMØTE - 08.02.17 PLAN 5085 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR PRIVAT VIDEREGÅENDE SKOLE - SPANNADALEN - DEL AV 148/131 MFL. Fylkesmannen i Rogaland YSL 16/00147-079 2017/02/10
I TEK 58/236 - KOPERVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/ 973 - 58/236 - KOPERVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Torolv Jørgensen EDH 17/00637-001 2017/02/10
U SEN VURDERING AV BEHOV FOR GRAVAREALER - SVAR - VURDERING AV BEHOV FOR GRAVAREALER Karmøy Kirkelig Fellesråd JST 16/02566-003 2017/02/10
I TEK 57/400 - SKUDENESHAVN - OPPMÅLINGSFORRETNING - HELE GRUNNEIENDOMMEN - 57/400 - SKUDENESHAVN - OPPMÅLINGSFORRETNING - HELE GRUNNEIENDOMMEN Øyvind Nornes XXI 17/00638-001 2017/02/10
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE VIKARIAT JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/10
U TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - SVAR - TILBUDSBREV - LÅS OG BESLAG Optimera Sikring & Lås AS JHK 14/01402-196 2017/02/10
U TEK JORDSKIFTERETTEN - 15-200783RFA-JSTO (1210-2015-0039 HILLESLAND) - GNR. 48 - JORDSKIFTERETTEN - 15-200783RFA-JSTO (1210-2015-0039 HILLESLAND) - UNDERRETTING ETTER MATRIKKELFØRING Margrete Støylen ALA04 15/03750-003 2017/02/10
U SKU KRETSORDNING - SVAR-SØKNAD OM SKOLEBYTTE SWI 17/00287-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/10
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE SWI 17/00094-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/10