Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 63/124 - NORDSTOKKE. DEMONTERING AV EKSISTERENDE GARASJE/RUBBHALL OPPFØRING AV ERSTATNINGSBYGG - AVSLAG PÅ BYGGESØKNAD - 63/124 - NORDSTOKKE. DEMONTERING AV EKSISTERENDE GARASJE/RUBBHALL OPPFØRING AV ERSTATNINGSBYGG Fylkesmannen i Rogaland IGR 16/04293-008 2017/02/09
U TEK 68/408 - EIDSBAKKANE, INDRE EIDE - TILBYGG ENEBOLIG - INSTALLASJON AV HEIS - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 68/408 - EIDSBAKKANE, INDRE EIDE - TILBYGG ENEBOLIG - INSTALLASJON AV HEIS Eskild Kvala AS KHM 17/00215-002 2017/02/09
U SKU SKOLESTART - UTSATT - SVAR - SØKNAD OM UTSATT SKOLESTART SWI 16/05045-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/09
U TEK 15/1622 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 15/1622 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Tore Emil Hansen BSO02 16/05065-002 2017/02/09
U TEK 61/137/0/8 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 61/137/0/8 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Lene Magnussen BSO02 16/05070-002 2017/02/09
U TEK 64/1163 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 64/1163 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Audun Bærøy Blikshavn BSO02 16/04763-003 2017/02/09
U TEK 86/90 - HUSØY, AVALDSNES, OPPFØRING AV NY LAGERHALL - TILLATELSE TIL ENDRING - 86/90 - HUSØY, AVALDSNES, OPPFØRING AV NY LAGERHALL Rubb AS IGR 16/04442-018 2017/02/09
U TEK 66/872 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 66/872 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Helene Helgesen BSO02 16/04024-002 2017/02/09
U TEK 149/453/0/61 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 149/453/0/61 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Synnøve Nymark BSO02 16/04136-002 2017/02/09
U TEK 21/52 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 21/52 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Sigrid Johanne Sigvartsen BSO02 16/04225-002 2017/02/09
U TEK 86/144 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 86/144 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Kjetil Grønås BSO02 16/03819-002 2017/02/09
U TEK PLAN 1018 - DETALJREGULERING FOR LAHAMMARODDEN ØST - 57/300, 694 GODKJENT 19.3.2018 - PLAN 1018 - REGULERINGSPLAN FOR LAHAMMARODDEN ØST - 57/157, 300, 694 Karmøynytt / KK-nettside YSL 15/03639-013 2017/02/09
U TEK PLAN 3021 - DETALJREGULERING FOR BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 MFL - GODKJENT 18. 9.2017 - ANNONSE Karmøynytt / KK-nettside MAA05 14/00662-011 2017/02/09
U TEK GRAVESØKNAD - NORHEIMVEGEN/HESTMYRVEGEN - SVAR - GRAVESØKNAD - NORHEIMVEGEN/HESTMYRVEGEN Vassbakk & Stol AS KSU01 17/00552-002 2017/02/09
U TEK 149/224 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 149/224 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Grethe Karin Sjøthun Bøe BSO02 17/00114-002 2017/02/09
U TEK 87/67 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 87/67 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT ØSTENSTAD, REIDAR Reidar Østenstad BSO02 17/00236-002 2017/02/09
U TEK 15/469,470 - DIVISENTERET BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - RAPPORT ETTER BRANNTILSYN - 15/469,470, 713 - DIVISENTERET Divi AS TSC 12/01482-007 2017/02/09
U TEK GRAVESØKNAD - 32/143 - VAJERVEGEN 24 - SVAR - GRAVESØKNAD - 32/143 - VAJERVEGEN 24 Fjermestad Arbeidsvarsling KSU01 17/00601-002 2017/02/09
U SKU BRANNSKADE 12.02.2014 - SKADESTED: SKEIE MOTORCROSSENTER - BRANNSKADE 12.02.2014 - SKADESTED: SKEIE MOTORCROSSENTER SKADENUMMER 142079 EM Klp Skadeforsikring AS OFL 14/00793-005 2017/02/09
I SKU ELEVMAPPE - REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/09
I TEK 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - NYBYGG SJØHUS, LAGER OG KAI - PROSJEKT 1 - 1/14 - ANG KAIER PORSHOLMEN. PROSJEKT 1 OG 2, ENDRING AV TILLATELSE. Oppkoma AS IGR 15/01097-027 2017/02/09
U TEK 122/2 - LEIE AV AREAL OG BYGNINGER - TUASTAD GÅRD - 122/2 - FORLENGELSE AV LEIEAVTALE TUASTAD GÅRD Stiftelsen Karmsund Abr-Senter SMO02 12/05408-019 2017/02/09
U TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BYGG - AVSLAG BNE 16/04319-063 25 Offl §25 2017/02/09
U TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BYGG - AVSLAG BNE 16/04319-064 25 Offl §25 2017/02/09
U TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BYGG - AVSLAG BNE 16/04319-065 25 Offl §25 2017/02/09
U TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BYGG - AVSLAG BNE 16/04319-066 25 Offl §25 2017/02/09
U TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BYGG - AVSLAG BNE 16/04319-067 25 Offl §25 2017/02/09
U TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BYGG - AVSLAG BNE 16/04319-068 25 Offl §25 2017/02/09
U TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BYGG - AVSLAG BNE 16/04319-069 25 Offl §25 2017/02/09
U TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BYGG - AVSLAG BNE 16/04319-070 25 Offl §25 2017/02/09
U TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BYGG - AVSLAG BNE 16/04319-071 25 Offl §25 2017/02/09
U TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BYGG - AVSLAG BNE 16/04319-072 25 Offl §25 2017/02/09
U TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BYGG - AVSLAG BNE 16/04319-073 25 Offl §25 2017/02/09
U TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BYGG - AVSLAG BNE 16/04319-074 25 Offl §25 2017/02/09
U TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BYGG - AVSLAG BNE 16/04319-075 25 Offl §25 2017/02/09
U TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BYGG - AVSLAG BNE 16/04319-076 25 Offl §25 2017/02/09
U TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BYGG - AVSLAG BNE 16/04319-077 25 Offl §25 2017/02/09
U TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BYGG - AVSLAG BNE 16/04319-078 25 Offl §25 2017/02/09
U TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BYGG - AVSLAG BNE 16/04319-079 25 Offl §25 2017/02/09
U TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BYGG - AVSLAG BNE 16/04319-080 25 Offl §25 2017/02/09
U TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BYGG - AVSLAG BNE 16/04319-081 25 Offl §25 2017/02/09
U TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BYGG - AVSLAG BNE 16/04319-082 25 Offl §25 2017/02/09
U TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BYGG - AVSLAG BNE 16/04319-083 25 Offl §25 2017/02/09
U TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BYGG - AVSLAG BNE 16/04319-084 25 Offl §25 2017/02/09
U TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BYGG - AVSLAG BNE 16/04319-085 25 Offl §25 2017/02/09
U TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BYGG - AVSLAG BNE 16/04319-086 25 Offl §25 2017/02/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - TILBUD BLI01 16/04927-047 25 Offl §25 2017/02/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - ARBEIDSAVTALE BLI01 16/04927-048 25 Offl §25 2017/02/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - SØKNAD JBR04 16/05071-068 25 Offl §25 2017/02/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - SØKNAD JBR04 16/05071-069 25 Offl §25 2017/02/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD AGB 16/05072-099 25 Offl §25 2017/02/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD JBR04 16/05074-137 25 Offl §25 2017/02/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05074-138 25 Offl §25 2017/02/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD JBR04 16/05074-139 25 Offl §25 2017/02/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05074-140 25 Offl §25 2017/02/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD JBR04 16/05074-141 25 Offl §25 2017/02/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05074-142 25 Offl §25 2017/02/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD JBR04 16/05074-143 25 Offl §25 2017/02/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD JBR04 16/05074-144 25 Offl §25 2017/02/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05074-145 25 Offl §25 2017/02/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD JBR04 16/05074-146 25 Offl §25 2017/02/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05074-147 25 Offl §25 2017/02/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD JBR04 16/05074-148 25 Offl §25 2017/02/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05074-149 25 Offl §25 2017/02/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD JBR04 16/05074-150 25 Offl §25 2017/02/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05074-151 25 Offl §25 2017/02/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - SØKNAD NFE 16/05075-081 25 Offl §25 2017/02/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - SØKNAD JBR04 16/05076-079 25 Offl §25 2017/02/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - SØKNAD AGB 16/05078-064 25 Offl §25 2017/02/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD JBR04 16/05079-096 25 Offl §25 2017/02/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN MYRDALVN/EIDEVN - SØKNAD JBR04 16/05080-057 25 Offl §25 2017/02/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - SØKNAD JBR04 16/05081-068 25 Offl §25 2017/02/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - SØKNAD JBR04 16/05081-069 25 Offl §25 2017/02/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-143 25 Offl §25 2017/02/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-144 25 Offl §25 2017/02/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - SØKNAD AGB 16/05085-096 25 Offl §25 2017/02/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - TILBUD AGB 16/05085-097 25 Offl §25 2017/02/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05085-098 25 Offl §25 2017/02/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOKK- FERIEVIKAR - SØKNAD NFE 16/05099-022 25 Offl §25 2017/02/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05102-084 25 Offl §25 2017/02/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05102-085 25 Offl §25 2017/02/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD JBR04 16/05186-109 25 Offl §25 2017/02/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - TILBUD JBR04 16/05187-136 25 Offl §25 2017/02/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05187-137 25 Offl §25 2017/02/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - TILBUD JBR04 16/05187-138 25 Offl §25 2017/02/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05187-139 25 Offl §25 2017/02/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - TILBUD JBR04 16/05187-140 25 Offl §25 2017/02/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05187-141 25 Offl §25 2017/02/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - TILBUD JBR04 16/05187-142 25 Offl §25 2017/02/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05187-143 25 Offl §25 2017/02/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 70 % VIKARIAT - AVSLAG BLI01 17/00062-017 25 Offl §25 2017/02/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 70 % VIKARIAT - AVSLAG BLI01 17/00062-018 25 Offl §25 2017/02/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 70 % VIKARIAT - AVSLAG BLI01 17/00062-019 25 Offl §25 2017/02/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 70 % VIKARIAT - AVSLAG BLI01 17/00062-020 25 Offl §25 2017/02/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT- FØDSELSVIKARIAT 85,45% I LANGTURNUS - SØKNAD JBR04 17/00413-007 25 Offl §25 2017/02/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SJUKEPLEIAR/ VERNEPLEIAR 60%, FØDSELSVIKARIAT - SØKNAD MSTA 17/00414-002 25 Offl §25 2017/02/09
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-061 25 Offl §25 2017/02/09
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-062 25 Offl §25 2017/02/09
I TEK REKRUTTERINGSSAK ARBEIDSLEDER VEG - SØKNAD HASB 17/00418-009 25 Offl §25 2017/02/09
I TEK REKRUTTERINGSSAK ARBEIDSLEDER VEG - SØKNAD HASB 17/00418-010 25 Offl §25 2017/02/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - SØKNAD MSTA 17/00419-012 25 Offl §25 2017/02/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - SØKNAD MSTA 17/00419-013 25 Offl §25 2017/02/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - SØKNAD MSTA 17/00419-014 25 Offl §25 2017/02/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - SØKNAD MSTA 17/00419-015 25 Offl §25 2017/02/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - SØKNAD MSTA 17/00419-016 25 Offl §25 2017/02/09
I SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING KONTOR OG ADMINISTRASJONSFAGET - SØKNAD MMW 17/00283-007 25 Offl §25 2017/02/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD NFE 17/00420-020 25 Offl §25 2017/02/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD NFE 17/00420-021 25 Offl §25 2017/02/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD NFE 17/00420-022 25 Offl §25 2017/02/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD NFE 17/00420-023 25 Offl §25 2017/02/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD NFE 17/00420-024 25 Offl §25 2017/02/09
I SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT LØNNINGSKONTORET, 100 % FAST - SØKNAD TUS 17/00423-036 25 Offl §25 2017/02/09
I SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT LØNNINGSKONTORET, 100 % FAST - SØKNAD TUS 17/00423-037 25 Offl §25 2017/02/09
I SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT LØNNINGSKONTORET, 100 % FAST - SØKNAD TUS 17/00423-038 25 Offl §25 2017/02/09
I TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - GJENVINNINGSFAGET - SØKNAD HASB 17/00424-004 25 Offl §25 2017/02/09
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - SØKNAD BLI01 17/00425-038 25 Offl §25 2017/02/09
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - SØKNAD BLI01 17/00425-039 25 Offl §25 2017/02/09
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - SØKNAD BLI01 17/00425-040 25 Offl §25 2017/02/09
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - SØKNAD BLI01 17/00425-041 25 Offl §25 2017/02/09
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - SØKNAD BLI01 17/00425-042 25 Offl §25 2017/02/09
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - SØKNAD BLI01 17/00425-043 25 Offl §25 2017/02/09
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTINGENIØR VANN OG AVLØP - SØKNAD HASB 17/00426-012 25 Offl §25 2017/02/09
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTINGENIØR VANN OG AVLØP - SØKNAD HASB 17/00426-013 25 Offl §25 2017/02/09
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTINGENIØR VANN OG AVLØP - SØKNAD HASB 17/00426-014 25 Offl §25 2017/02/09
I TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISK RÅDGIVER - EIENDOMSAVDELINGEN - SØKNAD HASB 17/00470-006 25 Offl §25 2017/02/09
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-004 25 Offl §25 2017/02/09
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-005 25 Offl §25 2017/02/09
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-006 25 Offl §25 2017/02/09
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-007 25 Offl §25 2017/02/09
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-008 25 Offl §25 2017/02/09
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-009 25 Offl §25 2017/02/09
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-010 25 Offl §25 2017/02/09
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-011 25 Offl §25 2017/02/09
I TEK 72/189, SKÅR. NYBYGG NAUST - 72/189 - SPØRSMÅL VEDRØRENDE SØKNAD OM FERDIGATTEST Torgeir og Monika Lie Alvestad Jonsen KMY 11/01753-010 2017/02/09
U SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - SVAR - RAPPORTERING PÅ VARIGE MIDLER - TIDLIG INNSATS 1.-4. TRINN, KAP. 226 POST 63 Utdanningsdirektoratet BNO 12/00773-172 2017/02/09
I SEN CAFE MM KOPERVIK SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - KONTROLLRAPPORT - SKJENKEBEVILLING - 29.01.17 CAFE MM KOPERVIK NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 16/00623-016 2017/02/09
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/02151-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/09
I SEN EXTRA ÅKREHAMN SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 26.01.17 EXTRA ÅKREHAMN NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01707-022 2017/02/09
I SEN EXTRA MOKSHEIM SALGSBEVILLING 2012 - 2016 - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 26.01.17 COOP EXTRA MOKSHEIM NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 14/02012-022 2017/02/09
I SEN A. KVALEVAAG LANDHANDEL AS - JOKER KVALAVÅG SALGSBEVILLING - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 26.01.17 A. KVALEVAAG LANDHANDEL AS - JOKER KVALAVÅG NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01674-027 2017/02/09
I SEN MATVAREEXPRESSEN HAUGESUND AS SALGSBEVILLING - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 26.01.17 MATVAREEXPRESSEN HAUGESUND AS NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 14/04602-011 2017/02/09
I SKU FORDELING AV TIDER I SVØMMEHALLER 2017 - SØKNAD OM LEIE AV KARMØYHALLEN BASSENG STANGELAND UNGDOMSSKOLE Eivind Nordal Stangeland Ungdomskole OFL 17/00002-010 2017/02/09
U SEN PERSONALMAPPE - INNKALLING TIL MØTE GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/09
I SEN EURO SUPPLY BERGEN A/S - AVD. SJUR LOTHE SKIPSHANDEL A/S, BØ, 4262 AVALDSNES SALGSBEVILLING 2012 - 2016 - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 27.01.17 EURO SUPPLY BERGEN A/S - AVD. SJUR LOTHE SKIPSHANDEL A/S, BØ NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01326-013 2017/02/09
U SKU PERSONALMAPPE - MIDLERTIDIG ØKNING I STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/09
I SEN TORKELLSEN AS SALGSBEVILLING 2012 - 2016 - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 27.01.17 TORKELLSEN AS NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01714-019 2017/02/09
I SEN SPAR KOPERVIK SALGSBEVILLING 2012 - 2018 - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 26.01.17 SPAR KOPERVIK NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01427-032 2017/02/09
U TEK 98/31 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HYDRO ALUMINIUM - 98/31 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HYDRO ALUMINIUM Per Inge Sjurseth AS ALS06 17/00569-002 2017/02/09
U TEK 98/62 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HYDRO ALUMINIUM - 98/62 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HYDRO ALUMINIUM Per Inge Sjurseth AS ALS06 17/00570-002 2017/02/09
I SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE SKUDENES PENSJONISTFORRENING Fredrik Toralf Østevik ANKO 17/00385-003 2017/02/09
I TEK 86/71 - TEKNISK PLAN - FISKEMELFABRIKK MED ANLEGG - HUSØYVEGEN - OVERSENDER TEKNISK PLAN TIL GODKJENNING 86/71 - FISKEMELFABRIKK MED ANLEGG - HUSØYVEGEN Petter J. Rasmussen AS BTH04 17/00612-001 2017/02/09
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON I FORBINDELSE MED FØDSEL SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/09
I TEK STARTLÅN - OVERSENDER BEKREFTELSE PÅ FORSIKRING (GJENSIDIGE) Eiendomsmegler A RBE08 16/03601-008 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/02/09
I TEK STARTLÅN - INNESTÅELSESERKLÆRING Eiendomsmegler A AS RBE08 16/03601-009 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/02/09
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/00613-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/09
U SEN 3/29 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:15/4074 - ERKLÆRING 3/29,8. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD:15/4074 Statens Kartverket Tinglysingen REK 16/01154-013 2017/02/09
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/00614-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/09
U SKU SKOLESTART - UTSATT - SVAR - SØKNAD OM UTSATT SKOLESTART EEH 16/03483-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/09
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM TILSKUDD TIL TILPASSNING RBE08 17/00617-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/09
I SKU BRANNSIKRING GAMLE SKUDENESHAVN - SØKNAD OM TILSKUDD TIL BRANNSIKRING GAMLE SKUDENESHAVN - 57/76 Knut Arne Nygaard AAL 12/01886-049 2017/02/09
I SKU LEDSAGERBEVIS FOR FUNKSJONSHEMMEDE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR FUNKSJONSHEMMEDE RLE 17/00615-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/09
I SKU BRANNSIKRING GAMLE SKUDENESHAVN - SØKNAD OM TILSKUDD TIL BRANNSIKRING GAMLE SKUDENESHAVN - 57/90 Knut Arne Nygaard AAL 12/01886-050 2017/02/09
U TEK 74/77 - SUNDVEGEN, YTRALAND - NYBYGG LAGER/PROD. HALL MED VASK/VASKEPLASS BYGG 1 - 74/77 - SUNDVEGEN, YTRALAND - BYGNINGSKONTROLL Khv Eiendom AS JHE05 17/00616-001 2017/02/09
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - VISNES KULTUR- OG AKTIVITETSHUS, FREDAG 24.03.17, SAMT FREDAG 19.05.17 Knut Anders Bårdsen EVI1 16/05163-023 26 Off.l.26 2017/02/09
I TEK 68/106,190 - KARMØY FOLKEHØGSKULE BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - GJELDER AVVIK I TILSYNSRAPPORT 68/106,190 - KARMØY FOLKEHØGSKULE Stiftelsen Karmøy Folkehøgskule TSC 12/01451-011 2017/02/09
U SEN 21/50, 21/62 OG 21/48 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - MELDING 21/48,62,50. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING Statens Kartverket Tinglysingen REK 17/00237-004 2017/02/09
U TEK 148/94 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - PER ØYVIND HAGEN - 148/94 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - PER ØYVIND HAGEN Risa AS ALS06 17/00538-002 2017/02/09
U TEK 146/18 - BØ - OPPMÅLINGSFORRETNING - INNMÅLING AV UTFYLT AREAL - 146/18 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Bøneset Næringspark AS HAS 16/05026-016 2017/02/09
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 17/00353-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/09
U TEK 148/157 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - INGEBORG DAGMAR OLSEN - 148/157 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - INGEBORG DAGMAR OLSEN Risa AS ALS06 17/00542-002 2017/02/09
U SEN 15/705 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:16/4243 - 15/2445 MELDING/DELING. OVERSENDELSESBREV TIL TINGLYSING STD:16/4243 Statens Kartverk Tinglysingen TVI 16/04841-012 2017/02/09
U TEK 148/85 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNETTE OG YNGVE NESS - 148/85 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNETTE OG YNGVE NESS Risa AS ALS06 17/00541-002 2017/02/09
I TEK 123/126 - VORMEDALSVEGEN, SNIK - NYBYGG LAGERHALL - 123/126 - BEKREFTELSE VEDRØRENDE BELIGGENHET - KOTEHØYDE Bygg-Kon AS OHA 17/00547-004 2017/02/09
U SEN 15/907 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/2001 - MELDING 15/1612,2431. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/2001 Statens Kartverket Tinglysingen REK 16/02517-015 2017/02/09
I TEK 120/11 - TUASTAD - SØKNAD OM DISPENSASJON - DELING AV GRUNNEIENDOM OPPM 17/3039 OG 17/3040 - 120/11 - UTTALE TIL DISPENSASJON Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen HHU 16/02147-013 2017/02/09
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - GD56QT Karmøy jeger-, fisker,- og naturvernforening OFL 17/00010-023 2017/02/09
U TEK 146/18 - BØ - OPPMÅLINGSFORRETNING - INNMÅLING AV UTFYLT AREAL - 146/18 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Norstone AS HAS 16/05026-017 2017/02/09
U TEK SKUDE FRYSERI AS - MELDING OM POLITISK VEDTAK - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - SKUDE FRYSERI AS MSA 16/02360-017 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/02/09
I TEK TEKNISKE PLANER FOR BOLIGFELT HAUGANE SØR, NORDSTOKKE - OVERSENDER TINGLYST ERKLÆRING TEKNISKE PLANER FOR BOLIGFELT HAUGANE SØR, NORDSTOKKE A Utvik AS BTH04 12/00871-020 26 Off.l.26 2017/02/09
I TEK NY VANNLEDNING - NORDALVEGEN, KOPERVIK - SPØRSMÅL SOM GJELDER FORHÅNDSVARSEL OM PÅLEGG OM TILKOBLING OG UTBEDRING AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - NY VANNLEDNING - NORDALVEGEN 53, 61 OG 63 Torben Vik AVS01 15/03469-032 2017/02/09
U SEN 4/464, 4/362 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 4/464, 4/362 - MELDING/SAMMENFØYING. OVERSENDELSESBREV TIL TINGLYSING Statens Kartverk Tinglysingen TVI 17/00286-002 2017/02/09
I TEK 1/112 - VEDØY - NYBYGG TRAFOKIOSK - 1/112 - (KOPIMOTTAKER) UTTALELSE VEDRØRENDE FORHOLDET TIL KULTURMINNER IBM FORELEGGING AV TILTAK NY NETTSTASJON Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen IGR 16/04362-006 2017/02/09
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 06.02.17 - T.O.M 31.01.18 Kjersti Myklebust Haaland ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/09
U TEK 42/224 - KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - HÅLANDSHØGDA II - 42/224 -TILBAKEKJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - HÅLANDSHØGDA II Tor Magne Johannessen SKM 15/04190-006 2017/02/09
I TEK 43/85 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - 43/85 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Anna Sigrund Sandvik GBV 17/00619-001 2017/02/09
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 - T.O.M 31.01.18 Marie Lund ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/09
I TEK INNKOMNE TV-RAPPORTER - RAPPORT FRA INSPEKSJON - GRØFT VED STØLSBAKKEN 36 PROSJEKT SPANNE - 16/3985 Ragn Sells AS JTH 16/04343-015 2017/02/09
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 02.03.17 - T.O.M 28.02.18 Anette Varne ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/09
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 122/162 - BESTILLING AV NABOLISTE - RØYKSUND Kjell Fjellby GEL 17/00012-071 2017/02/09
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 3.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.03.17 - T.O.M 28.02.18 Hilde Marie Gismervik ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/09
U TEK 64/217 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - MELDING OM POLITISK VEDTAK - 64/217 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT Kåre Arnt Kvinnesland MSA 15/01280-005 U Ligningsloven § 3-13 2017/02/09
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 4.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.02.17 - T.O.M 31.01.18 Linn-Merethe Olsen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/09
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/09
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 05.01.17 - 05.01.18 Valgerdur Stefansdottir ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/09
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 5/92 - BESTILLING AV NABOLISTE - FRADELING Magne Dahl GEL 17/00012-072 2017/02/09
I TEK KLOAKKPUMPESTASJON - MARKVEGEN - KONTRAKT - KLOAKKPUMPESTASJON MARKVEGEN Jostein Myge AS EJD 15/02072-013 2017/02/09
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 12/35 - MELDING OM POLITISK VEDTAK - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 12/35 Hans Johannessen MSA 15/01342-005 U Ligningsloven § 3-13 2017/02/09
U TEK 90/6 OG 90/127 - FISKÅ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/882 - 90/6 OG 90/127 - FISKÅ - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Advokat Didrik Ferkingstad EDH 17/00405-006 2017/02/09
U TEK KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - HÅLANDSHØGDA II - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIGTOMT - HÅLANDSHØGDA II Ingebjørg Melhus og Philip André Kjensmo SKM 17/00121-002 2017/02/09
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 24.01.17 - T.O.M 24.01.18 Alina Cecilie Sævik JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/09
I TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - BER OM UTSATT SVARFRIST Deloitte Advokatfirma As Avd Haugesund JHK 14/01402-195 2017/02/09
I TEK 3/349 OG 3/335 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 3/349 OG 3/335 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - NUMMER 105259/2017 SKORPE, ODDVAR Statens Kartverk AMJ 16/04956-004 2017/02/09
U TEK 57/549 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - MELDING OM POLITISK VEDTAK - 57/549 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT Edel Aud Torland Eng MSA 15/01941-006 U Ligningsloven § 3-13 2017/02/09
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.02.17 - T.O.M 31.01.18 Caroline Steinsøy Kvilhaug ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/09
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - GENERELT - BEKREFTELSE PÅ AVSLUTTET SAK LKS 12/00844-115 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/09
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 23.03.17 - T.O.M 29.03.17 Roald Johannes Bernhard Berg ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/09
U TEK TRAFIKKFORHOLDENE I SLETTEBØVEGEN - SVAR - SPØRSMÅL OM TRAFIKKFORHOLDENE I SLETTEBØVEGEN Laila Sverdrupsen KSU01 17/00338-002 2017/02/09
I SKU PERSONALMAPPE - MELDING OM VEDTAK - INNVILGELSE AV MIDLERTIDIG UFØREPENSJON FRA KLP RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/09
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 27.01.17 - T.O.M 27.01.18 Jon Vikingstad JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/09
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/00621-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/09
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP FRA DAGS DATO OG UT BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/09
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 27.01.17 - T.O.M 27.01.18 Emilie Mari Fresi Eliassen JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/09
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - NYTILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG BMV 16/03637-012 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/09
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/03637-013 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/09
U TEK 2/6 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - MELDING OM POLITISK VEDTAK - 2/6 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT Hallgeir Kristoffersen MSA 15/01598-004 U Ligningsloven § 3-13 2017/02/09
I TEK 149/465 , 149/11 , 149/469 , 149/487 - SPANNE - BYGGEMODNING , RIVING, VEG, ANLEGG, PARKERING MM - 149/465 - UTTALELSE FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE I FBM TILTAK I UTLØPSBEKK FRA SPANNAVATNET Cowi AS IGR 16/04366-008 2017/02/09
I SKU KOMPETANSE FOR FREMTIDENS BARNEHAGE - TILRETTELEGGINGSMIDLER FOR ANSATTE I BARNEHAGE - UTBETALING VÅR 2017 Fylkesmannen i Rogaland RHO 16/03332-004 2017/02/09
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/00621-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/09
U TEK 60/119 - BRATTHAMMAR, SØRSTOKKE. TILBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG - 60/119, BRATTHAMMAR, SØRSTOKKE. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. TILBYGG OG FASADEENDRING TIL BOLIG, CARPORT OG RIVING AV GARASJE. Magnus Pedersen BFH 12/00666-003 2017/02/09
I TEK PERSONALMAPPE - MELDING OM VEDTAK - ENDRING AV STILLINGSPROSENT BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/09
I TEK 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - NYBYGG SJØHUS, LAGER OG KAI - PROSJEKT 2 - 1/14 - ANG KAIER PORSHOLMEN. PROSJEKT 1 OG 2, ENDRING AV TILLATELSE. Oppkoma AS IGR 15/01096-012 2017/02/09
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP FRA DAGS DATO OG UT BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/09
I TEK 86/164 - AVALDSNES - FYLLING I SJØ OG KAI - 86/164 - (KOPIMOTTAKER) SØKNAD OM UFYLLING OG KAI - TILLATELSE ETTER FORURENSINGSLOVEN ER IKKE NØDVENDIG Fylkesmannen i Rogaland IGR 16/04139-002 2017/02/09
I TEK GRAVESØKNAD - TYTTEBÆRVEGEN - GRAVESØKNAD - TYTTEBÆRVEGEN T Halleland AS KSU01 17/00623-001 2017/02/09
U TEK 47/336 - STEMVEGEN, VIK. TILBYGG OG FASADEENDRING GARASJE - 47/336, STEMVEGEN, VIK. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. TILBYGG OG FASADEENDRING, GARASJE. Jostein Ellingsen BFH 11/02911-005 2017/02/09
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/09
I HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM VEDTAK - INNVILGELSE AV MIDLERTIDIG UFØREPENSJON FRA KLP ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/09
U TEK 68/5 - INDRE EIDE - DELING AV GRUNNEINDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 68/5 - INDRE EIDE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Advokat Didrik Ferkingstad EDH 17/00579-003 2017/02/09
I TEK 91/4 - MATLAND - GJENNOPPBYGGING AV NAUST - 91/4 - UTTALELSE VEDRØRENDE AUTOMATISK FREDA KULTURMINNER Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen EDH 16/04901-006 2017/02/09
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP VÅREN 2017 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/09
I TEK 2/46 - SMEAVEGEN, SÆVIK - UTVIDELSE AV EKSISTERENDE KAI - 2/46 - UTTALELSE TIL DISPENSASJON VEDRØRENDE AUTOMATISK FREDA KULTURMINNER Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen IGR 16/02807-007 2017/02/09
U TEK 43/443 - ØYGARDSHAUGEN, HØYNES. NYBYGG REDSKAPSHUS - 43/443, ØYGARDSHAUGEN, HØYNES. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST NYBYGG, REDSKAPSHUS. Marco West BFH 11/02213-013 2017/02/09
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SVAR - SØKNAD OM EKSTRA RESSURSER Aski Barnehage RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/09
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/00624-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/09
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/09
U SKU PERSONALMAPPE - FORLENGELSE I MIDLERTIDIG TILSETTING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/09
U SKU SPILLEMIDLER 2016-2018 - ANMODNING OM UTBETALING AV SPILLEMIDLER TIL ANL. NR 1149040301 AVALDSNES SKOLE BALLØKKE AVALDSNES SKOLE BALLØKKE Rogaland Fylkeskommune OFL 16/00248-138 2017/02/09
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON /U LØNN AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/09
I SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE SENIORDANS NORGE AVD. KOPERVIK Kirsten Utne Haukås ANKO 17/00385-004 2017/02/09
I HSE PERSONALMAPPE - INFORMASJON I FORBINDELSE MED HEVING AV LÆREKONTRAKT NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/09
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR KOMMUNALE AVGIFTER - UBEBODD EIENDOM ILS01 17/00598-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/09
I SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE KOLNES PENSJONISTFORRENING Gerd Marie Kristiansen ANKO 17/00385-005 2017/02/09
U SKU KRETSORDNING - SVAR - ØNSKER Å FORTSETTE PÅ SKUDENESHAVN SKOLE SWI 16/05124-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/09
I TEK PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/09
U HSE TILLEGGSSAK - BEGJÆRING OM OFFENTLIG PÅTALE MSTA Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/02/09
U TEK 142/421, TVERRVEGEN, STORASUND. TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE - 142/421, TVERRVEGEN, STORASUND. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. TILBYGG TIL ENEBOLIG - GARASJE Jan Ove Langøy BFH 12/00536-004 2017/02/09
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE MELLOM KARMØY KOMMUNE OG TEKNA GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/09
U HSE PERSONALMAPPE - REFERAT FRA MØTE I NÆRVÆRSUTVALGET 08.02.2017 RLA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/09
I TEK 71/4 - BREKKE. DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/845 - 71/4 - BREKKE. DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Magnus Johan Klubben EDH 17/00625-001 2017/02/09
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 58/235 - BESTILLING AV NABOLISTE - DELINGSSAK Bjarne Arnesen GEL 17/00012-073 2017/02/09
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 4.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 22.02.17 - T.O.M 22.02.18 Margaret Vesterli ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/09
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 4.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.06.17 - T.O.M 31.08.17 Sandra Iselinn Haringstad Nilsen JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/09
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 140/18 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Ronny Johnsen for Byggconsult Vest GEL 17/00012-074 2017/02/09
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 4.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 31.01.17 - T.O.M 31.08.17 Abiba Mutidja ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/09
U TEK 98/2 - AUSTEVIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 98/2 - AUSTEVIK - UNDERRETNING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Hans Marthon Østevik AMJ 16/04148-012 2017/02/09
I TEK 13/609 - TJØSVOLL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4270 - PARSELL 2 - 13/737 - RETUR AV TINGLYSTE DOKUMENT, MELDING OG ERKLÆRING Statens Kartverk Tinglysingen JHE 16/05016-003 2017/02/09
I TEK KARMØYGEDDON - SØKNAD OM Å DISPONERE KOMMUNENS AREAL (FESTPLASSEN) KARMØYGEDDON Karmøygeddon JHN 16/00897-013 2017/02/09
U HSE PERSONALMAPPE - REFERAT FRA MØTE I NÆRVÆRUTVALGET 08.02.2017 RLA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/09
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 27.01.17 - T.O.M 27.01.18 Genet Nuguse Yared ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/09
I TEK 13/609 - TJØSVOLL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4270 - PARSELL 3 - 13/738 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverk Tinglysingen HAS 16/05017-002 2017/02/09
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/09
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORLENGELSE AV PERMISJON ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/09
I TEK 13/609 - TJØSVOLL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4270 - PARSELL 1 - 13/736 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverk Tinglysingen JHE 16/05015-012 2017/02/09
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON FOR UTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/09
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 18.02.17 - 18.02.18 Karina Johannessen JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/09
U TEK 142/49 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - 142/49 - GJELDER TØMMING AV SEPTIKTANK Anders Helge Nilsen ALS06 17/00585-002 2017/02/09
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 - T.O.M 31.08.17 Kristina Veland Olsen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/09
I TEK 24/4 - STOL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/2043 - 24/29 OG 24/14 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - SAMMENSLÅING Statens Kartverk Tinglysingen ALA04 16/04107-016 2017/02/09
U TEK 98/2 - AUSTEVIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 98/2 - UNDERRETNING ETTER KLARLEGGING Erich Ingolf Sucher AMJ 16/04148-013 2017/02/09
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 141/57 - BESTILLING AV NABOLISTE - FRADELING Magnus Steensnæs GEL 17/00012-075 2017/02/09
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/09
U TEK 68/7 - INDRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4935 - 68/7 VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING SVENSEN SVEIN ALA04 17/00255-001 2017/02/09