Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK PLAN 2041-1 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - KAIAREAL OG HAVNEOMRÅDE I SJØ - 15/217 MFL. - GODKJENT 31.08.2017 - PLAN 2041-1 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - 15/460 M.FL. - ENDRING VEDR. KAIAREAL OG HAVNEOMRÅDE I SJØ annonse MAA05 16/04060-003 2017/02/08
U TEK 17/43 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TOR ARNE BENDIKSEN - 17/43 - KLAGE PÅ VEDTAK OM UTKOBLING AV SLAMAVSKILLER Tor-Arne Bendiksen MHV 15/03254-004 2017/02/08
U TEK 57/79 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - SVAR - 57/79 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT Jan Petter Midbøe JMJ03 15/01332-003 2017/02/08
U TEK 66/477 - VALBERGBAKKEN, AUSTREIM. BRUKSENDRING BOLIG, LEILIGHET I UNDERETASJEN - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 66/477 - VALBERGBAKKEN, AUSTREIM. BRUKSENDRING BOLIG, LEILIGHET I UNDERETASJEN Frank Steeven Spiik KIS 17/00495-002 2017/02/08
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/00481-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 15/03634-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
U TEK 29/53 - VESTRE KARMØYVEG, HEBNES, NYBYGG BOD - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 29/53 - TILLATELSE John Karsten Langåker EDH 16/04298-004 2017/02/08
U TEK 57/74,75 - MUSEET I MÆLANDSGÅRDEN BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - BRANNFOREBYGGENDE TILSYN 57/74,75 - MUSEET I MÆLANDSGÅRDEN Skudenes Historielag JHN 12/01029-006 2017/02/08
U TEK 146/17 - BØNESVEGEN, , BØ, OPPFØRING AV LAGER FOR GASSFLASKER, TAK OVER FYLLESTASJON - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 146/17 - TILLATELSE Bøneset Eiendom AS EDH 17/00507-002 2017/02/08
U TEK 147/418 - KARINAÅSEN, MOKSHEIM. TILBYGG ENEBOLIG - BOD OG TERRASSE - 147/418 - FERDIGATTEST Kjersti Marie Bendiksen KMY 11/02694-005 2017/02/08
U TEK 112/267 - DØLEVEGEN - SKRE. NYBYGG GARASJE - 112/267 - FERDIGATTEST - GARASJE Ørjan Børtveit Skau JKV 13/01677-005 2017/02/08
U TEK 64/397 - KAPELLVEGEN, STANGALAND - TILBYGG ENEBOLIG - 64/397 - FERDIGATTEST Edb-Tjenester Norge Limited KMY 15/01403-015 2017/02/08
U TEK 42/76 - SØRHÅLAND. TILBYGG ENEBOLIG - SOMMERSTUE - 42/76 - FERDIGATTEST Kåre Johannes Tvedt JHE05 11/02984-005 2017/02/08
U TEK 43/633 - HØYNESVEGEN, HØYNES - NYBYGG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 43/633 - TILLATELSE Inger Lise Sjøen EDH 16/05056-005 2017/02/08
I TEK 85/313 - SEKSJON 4 - UVIKSTRAND, UTVIK. INNGLASSING AV TERRASSE. - 85/313 - SEKSJON 4 - UVIKSTRAND, UTVIK. INNGLASSING AV TERRASSE. John Andre Johnsen KHM 17/00600-001 2017/02/08
U TEK 119/12 - SPANNAVEGEN, MYKJE - RIVING OG NYBYGG BOLIG - 119/12 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - RIVING OG NYBYGG BOLIG Hellvik Hus Karmøy AS JKV 16/04731-007 2017/02/08
I TEK 141/203 - LITLASUND - NYBYGG 3 BOLIGER I REKKE - 141/203 - LITLASUND - NYBYGG 3 BOLIGER I REKKE Byggdetalj AS KIS 17/00597-001 2017/02/08
U TEK LAGRINGSTILLATELSE - ORGANISK MATERIALRETUR AS - SVAR - SØKNAD OM MOTTAK OG MELLOMLAGRING AV PYROTEKNISKE VARER TSC 16/03775-007 24 Offl.§24 2017/02/08
I HSE ASYLSØKERE/FLYKTNINGER - ENDRINGER I FINANSIERINGSORDNINGEN VED BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Fylkesmannen i Rogaland AFA02 12/03071-092 2017/02/08
I SKU FORDELING AV TIDER I SVØMMEHALLER 2017 - SØKNAD OM LEIE AV KARMØYHALLEN BASSENG 2017/2018 Slågstemmen Barnehage SA OFL 17/00002-005 2017/02/08
I TEK 16/74 - ÅKRASANDEN, MEDHAUG - RIVING OG GJENNOPPBYGGING AV TOALETTBYGG - 16/74 - ÅKRASANDEN, MEDHAUG - RIVING OG GJENNOPPBYGGING AV TOALETTBYGG Byggdetalj AS KHM 17/00593-001 2017/02/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK AREALPLANLEGGER - TILBUD HASB 16/04579-041 25 Offl §25 2017/02/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK AREALPLANLEGGER - ARBEIDSAVTALE HASB 16/04579-042 25 Offl §25 2017/02/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD JBR04 16/05077-074 25 Offl §25 2017/02/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-142 25 Offl §25 2017/02/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - SØKNAD JBR04 16/05084-060 25 Offl §25 2017/02/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - SØKNAD AGB 16/05085-093 25 Offl §25 2017/02/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - SØKNAD AGB 16/05085-094 25 Offl §25 2017/02/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - SØKNAD AGB 16/05085-095 25 Offl §25 2017/02/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - SØKNAD JBR04 16/05086-077 25 Offl §25 2017/02/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-099 25 Offl §25 2017/02/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - SØKNAD BLI01 16/05120-048 25 Offl §25 2017/02/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-120 25 Offl §25 2017/02/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-071 25 Offl §25 2017/02/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT- FØDSELSVIKARIAT 85,45% I LANGTURNUS - SØKNAD JBR04 17/00413-005 25 Offl §25 2017/02/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT- FØDSELSVIKARIAT 85,45% I LANGTURNUS - SØKNAD JBR04 17/00413-006 25 Offl §25 2017/02/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - SØKNAD MSTA 17/00419-011 25 Offl §25 2017/02/08
I SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING KONTOR OG ADMINISTRASJONSFAGET - SØKNAD MMW 17/00283-006 25 Offl §25 2017/02/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD NFE 17/00420-018 25 Offl §25 2017/02/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD NFE 17/00420-019 25 Offl §25 2017/02/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - SØKNAD BLI01 17/00422-014 25 Offl §25 2017/02/08
I SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT LØNNINGSKONTORET, 100 % FAST - SØKNAD TUS 17/00423-033 25 Offl §25 2017/02/08
I SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT LØNNINGSKONTORET, 100 % FAST - SØKNAD TUS 17/00423-034 25 Offl §25 2017/02/08
I SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT LØNNINGSKONTORET, 100 % FAST - SØKNAD TUS 17/00423-035 25 Offl §25 2017/02/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - SØKNAD BLI01 17/00425-036 25 Offl §25 2017/02/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - SØKNAD BLI01 17/00425-037 25 Offl §25 2017/02/08
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTINGENIØR VANN OG AVLØP - SØKNAD HASB 17/00426-011 25 Offl §25 2017/02/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-002 25 Offl §25 2017/02/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-003 25 Offl §25 2017/02/08
I TEK PLAN 2100 - DETALJREGULERING FOR UTSIKTEN - 11/42 - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN - 07.02.17 PLAN 2100 - DETALJREGULERING FOR UTSIKTEN - 11/42 Rogaland Fylkeskommune YSL 16/04559-004 2017/02/08
U SKU SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2012-2018 - SVAR - SØKNAD OM TILSKUDD TIL PILOT-PROSJEKTET SKUDENESHAVNMALERNE 2017 Eli Margrete Stølsvik ANKO 12/00098-217 2017/02/08
U SKU SPILLEMIDLER 2016-2018 - OPPDATERING AV ANLEGGSREGISTERET 2017 Rogaland Fylkeskommune OFL 16/00248-137 2017/02/08
I TEK 147/705 - MOKSHEIM - BEGJÆRING OM SEKSJONERING - 147/705 - MOKSHEIM - BEGJÆRING OM SEKSJONERING Block Watne AS HAS 17/00573-001 2017/02/08
U TEK 36/11 38/297 41/12 40/25 42/187 OG 43/554 - KIRKELEITET - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 36/11 MFL-VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNINGEN SNØRTELAND HARALD MATHIAS XXI 17/00200-002 2017/02/08
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 3 24.01.17 - 30.06.17 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
I TEK PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.12.16 T.O.M 31.01.17 Marius Olai Tjøsvoll Berg BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 3 F.O.M 21.01.7 T.O.M 31.12.17 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
U TEK 75/34 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - 75/34 - ENDRING AV RENOVASJON Ole Petter Kallevik ILS01 17/00554-002 2017/02/08
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.17 T.O.M 31.01.17 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 142/422 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Carin Elisabeth Næsheim Vågen GEL 17/00012-068 2017/02/08
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.05.17 - T.O.M 31.08.17 Tu Thy Ngoc Nguyen JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 3 F.O.M JAN.17 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
I TEK OLAUSSENS METALL - OVERSENDING AV KONTROLLRAPPORT: 2017.006.I.FMRO - OLAUSSENS METALL AS (KOPIMOTTAKER) Fylkesmannen i Rogaland MKR02 17/00599-001 2017/02/08
U TEK GRUNNERVERV/INNLØSNING ÅKRA BARNESKOLE - SVAR - KRAV OM INNLØSNING ETTER PLBL § 15-2 - REGULERINGSPLAN FOR ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK Haver Advokatfirma AS MBE03 16/04810-004 2017/02/08
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 5.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 16.01.17 - T.O.M 21.08.17 Gunnar Brandal JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
I TEK 90/6 OG 90/127 - FISKÅ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/882 - 90/6 OG 90/127 - KRAV OM SAMMENSLÅING Advokat Didrik Ferkingstad EDH 17/00405-005 26 Off.l.26 2017/02/08
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 12.01.17 T.O.M 31.07.17 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
I TEK VANNSKADE 26. AUGUST - JAN SIGMUND SALTVEDT - JOMFRUVEGEN 95 HR08776-001-RTH - IF FORSIKRING - PÅMINNELSE - BER OM TILBAKEMELDING - VANNSKADE 26. AUGUST - JAN SIGMUND SALTVEDT HR08776-001-RTH - IF FORSIKRING If Skadeforsikring MGR01 17/00053-003 2017/02/08
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 09.01.17 - T.O.M 09.01.18 Stig Even Johannessen JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 10.12.16 T.O.M 14.08.17 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 16.01.17 - T.O.M 15.01.18 Malin Helene Ferkingstad Eriksen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
I TEK SKJERMING AV BYGNINGSTYPER I MATRIKKELEN - INFORMASJON OM SKJERMING AV BYGNINGSTYPER I MATRIKKELEN Statens Kartverk MAH 17/00580-001 2017/02/08
U TEK 148/482 - KOMMUNALE AVGIFTER - REVIDERT SVAR - 148/482 - KOMMUNALE AVGIFTER Ellen May Jørgensen ILS01 17/00388-003 2017/02/08
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 24.11.16 T.O.M 31.12.17 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
I HSE KRAV OM AVTALE OM TRANSPORT AV SMITTEFARLIG AVFALL - KRAV OM AVTALE OM TRANSPORT AV SMITTEFARLIG AVFALL Borgen Advokatar AS CBE02 17/00576-001 2017/02/08
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 31.12.16 - T.O.M 31.12.17 Frida Dahl Obrestad JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
I SEN HAUGALANDMUSEENE AS - OVERSENDER PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING 2016 SAMT VEDTEKTER FOR HAUGALANDMUSEENE AS Haugalandmuseene AS PVE01 14/00640-012 2017/02/08
I SKU VEDTAK OM TILTAK ETTER OPPLÆRINGSLOVEN §9A-3, JF. §9A-1 - VEDTAK OM TILTAK ETTER OPPLÆRINGSLOVEN §9A-3, JF. §9A-1 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 15.01.17 T.O.M 15.08.17 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 3.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.02.17 - T.O.M 31.01.18 Astrid Landa Enge JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
U TEK SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING - 2/135 FORHÅNDSVARSEL PÅLEGG OM FRAKOBLING AV SEPTIKTANK - SÆVIKVEGEN 82 David Vea AVS01 14/04398-173 2017/02/08
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 20.01.17 T.O.M 30.06.17 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
I TEK 142/49 - KOMMUNALE AVGIFTER - 142/49 - GJELDER TØMMING AV SEPTIKTANK Anders Helge Nilsen ALS06 17/00585-001 2017/02/08
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 31.01.17 T.O.M 15.07.17 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
U TEK 25/41 - LANGÅKER - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 15/3176 - 25/130, 25/131, 25/224 SAMMENSLÅING AV EIENDOMMER - MANGEL Oddvar Olsen SLA08 15/04479-017 2017/02/08
I TEK PROSJEKT SAKKESTADBEKKEN - 148/1023 - RETUR AV TINGLYST SKJØTE - DOKUMENTNUMMER 97774/2017 (OVERDRAS FRA KIRSTEN HENNY VELDE NYSTRAND TIL VIKING KARMSUND EIENDOM AS) Statens Kartverk SKM 12/00079-040 2017/02/08
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 27.01.17 - T.O.M 26.01.18 Astrid Vela Bårdsen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 31.01.17 T.O.M 31.07.17 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 17.02.17 - T.O.M 17.02.18 Elin Medhaug JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
I TEK 68/5 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: EIDE DELINGSSAK: 17/579 - BYGGESAK: - 68/5 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: EIDE DELINGSSAK: 17/579 - BYGGESAK: S O Lund AS MHV 17/00582-001 2017/02/08
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 5.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 - T.O.M 31.12.17 Ane Pettersen JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 25.01.17 T.O.M 31.07.17 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
I SKU VEDTAK OM TILTAK ETTER OPPLÆRINGSLOVEN §9A-3, JF. §9A-1 - VEDTAK OM TILTAK ETTER OPPLÆRINGSLOVEN §9A-3, JF. §9A-1 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
I TEK 68/5 - INDRE EIDE - DELING AV GRUNNEINDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 68/5 - INDRE EIDE - DELING AV GRUNNEINDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Advokat Didrik Ferkingstad EDH 17/00579-001 2017/02/08
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 3.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 - T.O.M 31.12.17 Solrun Kristin Nyhamn JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
I SKU VEDTAK OM TILTAK ETTER OPPLÆRINGSLOVEN §9A-3, JF. §9A-1 - VEDTAK OM TILTAK ETTER OPPLÆRINGSLOVEN §9A-3, JF. §9A-1 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
U TEK PERSONALMAPPE - SVAR - VEDRØRENDE VARSEL OM FRATREDELSE - HASB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
I SKU VEDTAK OM TILTAK ETTER OPPLÆRINGSLOVEN §9A-3, JF. §9A-1 - VEDTAK OM TILTAK ETTER OPPLÆRINGSLOVEN §9A-3, JF. §9A-1 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
U TEK 15/200 - ØYAVEGEN, ÅKRA - NYBYGG NAUST - 15/200 OG 15/2428 - ØYAVEGEN, ÅKRA - NYBYGG NAUST I. K. Gabrielsen KHM 16/04496-004 2017/02/08
U TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - SVAR - KLAGE PÅ AVVISNING AVKLARING AV FORBEHOLD Deloitte Advokatfirma AS JHK 14/01402-194 2017/02/08
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - S8UDN8 Ferkingstad velforening vest OFL 17/00010-022 2017/02/08
I TEK PROSJEKT SAKKESTADBEKKEN - 148/1025 - RETUR AV TINGLYST SKJØTE - DOKUMENT NUMMER 97803/2017 - (OVERDRAS FRA KARMØY KOMMUNE TIL VIKING KARMSUND EIENDOM AS) Statens Kartverk SKM 12/00079-041 2017/02/08
I TEK 15/2428 - ØYAVEGEN, ÅKRA - OPPARBEIDELSE AV PARKERINGSPLASS - 15/2428 - ØYAVEGEN, ÅKRA - OPPARBEIDELSE AV PARKERINGSPLASS I. K. Gabrielsen KHM 17/00589-001 2017/02/08
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 - T.O.M 31.01.18 Astrid Røed JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
I TEK PLAN 312-12 - REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - ENDRING AV VEG - 72/156,157 - GODKJENT 31. 8.2017 - MERKNAD FRA TORGEIR JONSEN OG MONIKA L. ALVESTAD 24.01.17 - PLAN 312.12 REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - MINDRE ENDRING Monika Lie Alvestad YSL 16/00357-011 2017/02/08
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING GKH01 16/03590-005 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
I TEK 66/38 - AUSTREIM, TILBYGG TIL KLUBBHUS - 66/38 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Karmøy Seilforening KMY 11/02918-004 2017/02/08
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT STILLING HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
U TEK SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING - FORHÅNDSVARSEL PÅLEGG OM FRAKOBLING AV SEPTIKTANK - SÆVIKTUN 17A, 17B, 27, 34 Henriette Braarvig AVS01 14/04398-174 2017/02/08
I TEK 139/57 - HAUSKEVEGEN, HAUSKE, NYBYGG ADMINISTRASJONSBYGG,PARKERINGSPLASS - 139/57 - HAUSKEVEGEN, HAUSKE, NYBYGG ADMINISTRASJONSBYGG, PARKERINGSPLASS Haugaland Zoo Bernt Kai Velde KIS 17/00590-001 2017/02/08
I TEK 20/10 - KRAV OM RETTING I MATRIKKELEN - 20/10 - KRAV OM RETTING I MATRIKKELEN Karmøyadvokatene DA ALA04 17/00591-001 2017/02/08
U TEK 15/2428 - ØYAVEGEN, ÅKRA - OPPARBEIDELSE AV PARKERINGSPLASS - 15/2428 - ØYAVEGEN, ÅKRA - MANGELFULL SØKNAD I. K. Gabrielsen KHM 17/00589-002 2017/02/08
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM ØKT STILLING SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
I TEK PLAN 312-12 - REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - ENDRING AV VEG - 72/156,157 - GODKJENT 31. 8.2017 - MERKNAD FRA ØRJAN FJELDE OPPIGARD OG SOLVEIG KRISTIN S. KJELLEVOLD 03.02.17 - PLAN 312.12 REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - MINDRE ENDRING Solveig Kristin Solberg Kjellevold YSL 16/00357-012 2017/02/08
U SEN EIERSTRATEGI FOR HAUGALAND KRAFT AS - BEKREFTELSE Haugaland Kraft AS KTV 15/01633-025 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/02/08
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - SØKNAD PARKERINGSTILLATELS FORFLYTNINGSHEMMEDE - FØRER NJO 14/01860-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
I TEK 61/130 , 61/131 , 61/132 , 61/138 , 61/139 , 61/140 - SØRSTOKKE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/858,859 - 61/130 OG 61/140 - KRAV OM SAMMENSLÅING Trygve J Sjøen AS HHU 16/04838-006 2017/02/08
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM JOBBROTASJON RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING -QUIZ-KVELD 10. MARS Vormedal Grendahus SA EVI1 16/05163-021 26 Off.l.26 2017/02/08
U TEK SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING - 2/325 FORHÅNDSVARSEL PÅLEGG UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK OG FRAKOBLING AV SEPTIKTANK - SÆVIKTUN 19 Vidar Haug AVS01 14/04398-175 2017/02/08
I SKU PERSONALMAPPE - SIER OPP 20% AV STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
I SKU PERSONALMAPPE - SIER OPP 20% AV STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM UTVIDET OMSORGSPERMISJON SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM ATTFØRING-/UFØREPENSJON MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SØKNADER OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - OKTOBERROCK 2017 Inventum Servering AS EVI1 16/05163-022 2017/02/08
I HSE PERSONALMAPPE - ENDRINGSMELDING FOR ATTFØRING-/UFØREPENSJON MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTTNINGSHEMMEDE - FØRER NJO 17/00295-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
I HSE INNEKLIMA - STORHALL KARMØY - SPØRSMÅL SOM GJELDER INNEKLIMA I STORHALL KARMØY Bygnes Legesenter AIS 17/00594-001 2017/02/08
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM JOBBROTASJON JMH02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM ØKT STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - KRAV OM UTBETALING / VARSEL OM UTLEGG CEM01 16/04537-075 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
I SEN PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM FYSIOTERAPEUT VED BEDRIFTSHELSETJENESTEN Morten Voraa Ekornsæter GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
I TEK PERSONALMAPPE - AVTALE OM Å STILLE EGEN BIL TIL DISPOSISJON BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
I TEK OVERVANNSPROBLEMER - HULDERVEGEN - GJELDER KRAV OM UTBEDRING AV OVERVANN - HULDERVEGEN Jarle Munthe KSU01 17/00119-005 2017/02/08
I TEK 2/120 - KONSESJON - SØKER: LEIF INGE HANSEN OG JORUNN IRENE HANSEN - OVERDRAGER: TERJE ARVID HELLESØY - 2/120 - SØKNAD OM KONSESJON - SØKER: LEIF INGE HANSEN OG JORUNN IRENE HANSEN - OVERDRAGER: TERJE ARVID HELLESØY Jorunn Irene Hansen BJP01 17/00592-001 26 Off.l.26 2017/02/08
I TEK PLAN 312-12 - REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - ENDRING AV VEG - 72/156,157 - GODKJENT 31. 8.2017 - MERKNAD FRA NABOER I ÅLAVIKVEGEN - 05.02.17 - PLAN 312.12 REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - MINDRE ENDRING Naboer i Ålavikvegen YSL 16/00357-013 2017/02/08
I TEK PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK - NY ORDNING FRA 2015 BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 25/26 - BESTILLING AV NABOLISTE - REGULERINGSSAK LANGÅKER , GRY LIE Gry Lie Langåker GEL 17/00012-067 2017/02/08
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - HENVISER TIL AML 10-2.4.LEDD RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
I TEK 16/74 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG TOALETTBYGG - TILTAKSHAVER: FRILUFTSRÅDET BYGGESAK 17/593 - 16/74 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG TOALETTBYGG - TILTAKSHAVER: FRILUFTSRÅDET Tindeland Rør AS MHV 17/00595-001 2017/02/08
U TEK STARTLÅN - UTBETALING - STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 16/03601-007 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM OVERFØRING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 05.01.17 T.O.M 31.07.17 BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM ØKT STILLING SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
U TEK 59/259 - SEKSJNR. 9, ØSTREMBRUSJØEN, NORDRE KOPERVIK, TILBYGG, INNGLASSING AV TERRASSE I SØR - 59/259 - SEKSJNR. 9, MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Anne Elise Hystad EDH 17/00553-002 2017/02/08
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM UTVIDET OMSORGSPERMISJON RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
U SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2017 - SVAR - SØKNAD OM KONTANTSTØTTE GKH01 17/00024-012 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
I HSE PERSONALMAPPE - KARAKTERUTSKRIFT UNIVERSITETET AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/00562-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SØKNAD OM FRITAK FOR KOMMUNALE AVGIFTER - UBEBODD EIENDOM ILS01 17/00598-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM UTVIDET OMSORGSPERMISJON SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM JOBBROTASJON LJO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
I TEK PLAN 312-12 - REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - ENDRING AV VEG - 72/156,157 - GODKJENT 31. 8.2017 - MERKNAD - VEDR. REGULERINGSPLAN 312.12 REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - MINDRE ENDRING Torgeir Jonsen YSL 16/00357-014 2017/02/08
I TEK JORDSKIFTERETTEN - SAK 16-134092RFA-JSTO - GNR. 117 - MELDING OM SAK FOR JORDSKIFTERETTEN - SAK 16-134092RFA-JSTO - AKSNES Haugalandet og Sunnhordaland Jordskifterett ALA04 16/03669-002 2017/02/08
I SEN GRAVESØKNAD - 32/143 - VAJERVEGEN 24 - GRAVESØKNAD - 32/143 - VAJERVEGEN 24 Fjermestad Arbeidsvarsling TOG 17/00601-001 2017/02/08
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
U TEK SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING - 2/179 FORHÅNDSVARSEL PÅLEGG UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK OG FRAKOBLING AV SEPTIKTANK - DOLHAUGV. 23 Olga Johannessen AVS01 14/04398-176 2017/02/08
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - LØNNSKRAV SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
U TEK PERSONALMAPPE - INNKALLING TIL MØTE I NÆRVÆRSUTVALGET TEKNISK ETAT BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
U TEK SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING - 2/145 FORHÅNDSVARSEL PÅLEGG UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK OG FRAKOBLING AV SEPTIKTANK - DOLHAUGV. 21 Anita Bachmann AVS01 14/04398-177 2017/02/08
I TEK 11/12 - MANNES - FORHÅNDSKONFERANSE - 11/12 MFL. - ANMODNING OM FORHÅNDSKONFERANSE Omega Areal AS IGR 17/00603-001 2017/02/08
I HSE KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER - HELSE OG OMSORG - SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER MØTEPLASSEN - IOGT Iogt I Norge BSE02 13/00960-093 2017/02/08
I TEK 148/947 - SHELL SAKKESTAD - LAGRINGSTILLATELSE - KVITTERING FOR INNMELDING AV FARLIG STOFF 148/947 - SHELL SAKKESTAD Direktoratet For Samfunnssikkerhet og Beredskap (dsb) TSC 17/00604-001 2017/02/08
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - BEHANDLET DRIKKEVANN , STED KVALAVÅG HØYDEBASSENG DEN 30012017 Slab AS BAN01 17/00056-010 2017/02/08
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING GKH01 17/00605-001 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE VIKARIAT JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
U SKU PERSONALMAPPE - ETTERBETALING KONTAKTLÆRERTILLEGG RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID RLE Pe Ofl.l.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 17/00606-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
I TEK 57/623 - SELVÅG, SKUDENESHAVN - OMBYGGING/BRUKSENDRING TIL TOMANNSBOLIG, RIVING AV BOD - 57/623 - SØKNAD OM FRIKJØP AV PARKERINGSPLASS - SELVÅG 6 SEVLAND BUNYAN ARKITEKTER AS HPE 16/01084-018 2017/02/08
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - RENTEBETJENING AV KRAV GST 16/04537-076 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
I HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM VEDTAK - INNVILGELSE AV AVTALEFESTET PENSJON (AFP) FRA KLP AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
I TEK KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - FV. 835 VORMEDALSVEGEN. PLANLEGGINGSAVTALE I SAMBAND MED VA-PROSJEKT OG GANG-/SYKKELVEG Statens Vegvesen Region Vest JTH 13/01432-010 2017/02/08
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/00607-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
I TEK 57/623 - SELVÅG, SKUDENESHAVN - OMBYGGING/BRUKSENDRING TIL TOMANNSBOLIG, RIVING AV BOD - 67/623 - MOTTATT MANGLER, REDEGJØRELSE OG SØKNAD OM FRIKJØP AV PARKERING Sevland Bunyan Arkitekter AS JHE05 16/01084-019 2017/02/08
I HSE REFUSJONER/TILSKOTT INN 2012-2018 - HELSE- OG OMSORG - INNVILGER TILSKUDD TIL OPPFØLGING AV KOMPETANSEKRAV I AKUTTMEDISINFORSKRIFTEN OVER STATSBUDSJETTET 2017 KAP. 762, POST 63 Helsedirektoratet AMH04 12/00929-101 2017/02/08
I HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM VEDTAK - INNVILGELSE AV AVTALEFESTET PENSJON (AFP) FRA KLP AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 57/651 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Jens Kristian S. Vevatne for Petter J Rasmussen AS GEL 17/00012-069 2017/02/08
I SEN PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON /U LØNN RDA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
I HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM OPPSIGELSE AV STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
I SKU PERSONALMAPPE - MELDING OM VEDTAK FRA KLP RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
I TEK 43/617 - ØYGARDSHAUGEN, HØYNES - STØTTEMUR - 43/617 - SØKNAD OM FERDIGATTEST MED REVIDERT TEGING/KART Skude Mur AS JHE05 16/00467-007 2017/02/08
U TEK SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING - FORHÅNDSVARSEL PÅLEGG OM FRAKOBLING AV SEPTIKTANK Kjell Brun AVS01 14/04398-178 2017/02/08
I TEK 128/2 OG 128/9 - TORVASTADVEGEN, ØVRE HAUGE - NYBYGG REDSKAPSHUS - 128/2 OG 128/9 - TORVASTADVEGEN, ØVRE HAUGE - NYBYGG REDSKAPSHUS Øystein J Brekke EDH 17/00608-001 2017/02/08
U TEK PERSONALMAPPE - UTDRAG FRA MØTE I LOKALT NÆRVÆRSUTVALG BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
I TEK 2/146 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RALF REINECKER - 2/146 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RALF REINECKER Vassbakk & Stol AS MHV 17/00609-001 2017/02/08
I TEK 74/77 - SUNDVEGEN, YTRALAND - NYBYGG LAGERHALL - 74/77 - UTTALELSE TIL DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR OPPFØRING AV LAGERHALL FOR FLIS Fylkesmannen i Rogaland KIS 16/05035-007 2017/02/08
I TEK 2/146 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RALF REINECKER - 2/146 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - RALF REINECKER Vassbakk & Stol AS ALS06 17/00609-002 2017/02/08
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 68/296 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - SYNNØVE JOHANNESSEN Synnøve Johannessen SKM 17/00008-014 2017/02/08
I TEK KARMØYGEDDON - ETTERSENDELSE AV NY DOKUMENTASJON - SØKNAD OM DISPONERING AV KOMMUNALT AREAL/SØKNAD OM ARRANGEMENT - KARMØYGEDDON 2017 Inventum Servering AS HPE 16/00897-012 2017/02/08
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 68/296 BESTILLING AV NABOLISTE Synnøve Johannessen GEL 17/00012-070 2017/02/08
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - RENTEBETJENING AV KRAV GST 16/04537-077 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
I TEK 86/179 - AVALDSNES - TILBYGG LAGERBYGG - 86/179 - AVALDSNES - TILBYGG LAGERBYGG Petter J. Rasmussen AS KHM 17/00610-001 2017/02/08
U TEK SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING - FORHÅNDSVARSEL PÅLEGG UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK OG FRAKOBLING AV SEPTIKTANK Håkon Andreassen AVS01 14/04398-179 2017/02/08
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 15/2021 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - KARL TORE GRINDHAUG Inge Kenneth Gabrielsen SKM 17/00008-015 2017/02/08
I TEK 109/46 - FOSEN - TRAPP, PLATE, REPARASJON BRYGGE OG FORSTØTNINGSMUR - 109/46 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Y Betong AS JKV 16/04266-003 2017/02/08
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 15/443 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - HANS ERIK EINARSEN Eskild Kvala AS SKM 17/00008-016 2017/02/08
I TEK OVERFØRING AV STARTLÅN TIL NY BOLIG - AVTALE OM TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 16/02559-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 05.01.17 T.O.M 31.07.17 BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08
I TEK OVERFØRING AV STARTLÅN TIL NY BOLIG - GJELDSBREV - LÅNEAVTALE MED PANTSETTELSESERKLÆRING RBE08 16/02559-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/08