Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I HSE TILLEGGSSAK - TILLEGGSSAK SALF Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/02/07
I TEK UTGÅR - DOBBELTFØRT - UTGÅR - DOBBELTFØRT Helle Hamann BSO02 16/03777-001 2017/02/07
U TEK PERSONALMAPPE - TILBUD OM FAST ANSETTELSE BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/07
I TEK PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM DELTIDSANSATT I BRANN OG REDNINGSVESENET I KARMØY KOMMUNE Torill Grindhaug BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/07
U TEK 2/55 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TOR ALF KARLSEN - 2/55 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TOR ALF KARLSEN Torleif og Sigurd Ytreland AS ALS06 17/00233-002 2017/02/07
U TEK 2/245 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HELGE OLSEN - 2/245 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HELGE OLSEN Torleif og Sigurd Ytreland AS ALS06 17/00232-002 2017/02/07
U TEK PERSONALMAPPE - TILBUD OM FAST 68% STILLING SOM RENHOLDER BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/07
U TEK 3/389 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HELGE M. HELGESEN - 3/389 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HELGE M. HELGESEN S O Lund AS ALS06 17/00294-002 2017/02/07
U TEK 4/386 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - INGER MARIE BREKKÅ - 4/386 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - INGER MARIE BREKKÅ S O Lund AS ALS06 17/00389-002 2017/02/07
U TEK 86/77,85,169 - PELAGIA AS AVD. KARMØY BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - RAPPORT ETTER BRANNTILSYN - 86/77,85,169 - PELAGIA AS AVD. KARMØY Koralfisk AS TSC 12/01514-014 2017/02/07
U TEK 64/426,816 - ÅSEBØEN FUS BARNEHAGE BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - RAPPORT ETTER BRANNTILSYN - 64/426,816 - ÅSEBØEN FUS BARNEHAGE Åsebøen Fus Barnehage AS TSC 12/01444-008 2017/02/07
U TEK 129/39 - BJØRGESTIEN, STANGE - TILBYGG/PÅBYGG HALL OG BODER, LEKEHYTTE OG LAGERBYGG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 129/39 - BJØRGESTIEN, STANGE - TILBYGG/PÅBYGG HALL OG BODER, LEKEHYTTE OG LAGERBYGG Ingeniør J G Josdal AS KIS 16/00343-021 2017/02/07
U TEK 63/81 - ÅSAVIKVEGEN, NORDSTOKKE - TILBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 63/81 - TILLATELSE Lynn Leavy EDH 17/00441-002 2017/02/07
U TEK 120/52 - SNIKVEGEN, TUASTAD - SØKNAD OM DISPENSASJON - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 120/52 - SNIKVEGEN, TUASTAD - SØKNAD OM DISPENSASJON Harald Hennum OHA 16/04558-008 2017/02/07
U TEK 149/380 - STEMMEMYR, SPANNE - TILBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE PÅ EKSISTERENDE TERRASSE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 149/380 - TILLATELSE Terje Økland EDH 17/00275-002 2017/02/07
U TEK SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING - 2/219 FORHÅNDSVARSEL PÅLEGG OM FRAKOBLING AV SEPTIKTANK SJURABERG 7 Jostein Elias Johannesen AVS01 14/04398-160 2017/02/07
U TEK 15/35 SEKSJ. 14 - ÅKRAVEGEN, ÅKRA - PÅBYGG BOLIG INNGLASSERING AV BALKONG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 15/35 SEKSJ. 14 - TILLATELSE INNGLASSERING AV BALKONG Aud Judit og Olav S. Rasmussen Rasmussen EDH 17/00279-002 2017/02/07
I HSE PERSONALMAPPE - NY ARBEIDSAVTALE HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/07
U TEK 15/653 MFL. - SANDAVEGEN, ÅKRA - OPPGRADERING AV ANLEGG - TILBYGG PUMPESTASJON - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 15/653 MFL. - SANDAVEGEN, ÅKRA - OPPGRADERING AV ANLEGG - TILBYGG PUMPESTASJON KARMØY KOMMUNE VAR Kloakk KHM 17/00020-002 2017/02/07
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT Elisabeth Gustavsen Sørensen HSB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/07
U SEN ÅKRAHALLEN - SVAR - SØKNAD OM LEIE AV ÅKRAHALLEN - KONSERT 13. MAI 2017 Åkra Idrettslag AKP 12/00077-137 2017/02/07
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING (ART) VIKARIAT SAE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/07
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - VEDTAK OM TILRETTELEGGING AV BARNEHAGETILBUDET TIL BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/07
U TEK 131/2 - TORVASTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/2145, 2200,2201 - 131/2 - DELING, GÅRDSTUN - OVERSENDES FOR UTTALE TIL DISPENSASJON FRA PBL. § 11-6 Rogaland Fylkeskommune HHU 16/03976-010 2017/02/07
U TEK SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING - 2/210 FORHÅNDSVARSEL PÅLEGG OM FRAKOBLING AV SEPTIKTANK - SÆVIKTUN 11 Jonny Kristen Davidsen AVS01 14/04398-163 2017/02/07
U TEK SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING - 2/82 FORHÅNDSVARSEL PÅLEGG UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK OG FRAKOBLING AV SEPTIKTANK - SÆVIKV. 75 Daniel Østebøvik AVS01 14/04398-164 2017/02/07
U TEK SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING - 2/34 FORHÅNDSVARSEL PÅLEGG UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK - SÆVIKV. 78 Sigitas Girzadas AVS01 14/04398-165 2017/02/07
U TEK SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING - 2/154 & 2/146 FORHÅNDSVARSEL PÅLEGG UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK - SÆVIKV. 72 & 73 Ralf Herbert Reinecker AVS01 14/04398-166 2017/02/07
U TEK SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING - 2/161 FORHÅNDSVARSEL PÅLEGG UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK OG FRAKOBLING AV SEPTIKTANK - SÆVIKV. 53 Johan Rosberg AVS01 14/04398-167 2017/02/07
U TEK SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING - FORHÅNDSVARSEL PÅLEGG UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK OG FRAKOBLING AV SEPTIKTANK Stian Mæland AVS01 14/04398-168 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - SØKNAD JBR04 16/05071-057 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - BEKREFTELSE JBR04 16/05071-058 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - BEKREFTELSE JBR04 16/05071-059 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - BEKREFTELSE JBR04 16/05071-060 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - BEKREFTELSE JBR04 16/05071-061 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - BEKREFTELSE JBR04 16/05071-062 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - SØKNAD JBR04 16/05071-063 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - BEKREFTELSE JBR04 16/05071-064 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - SØKNAD JBR04 16/05071-065 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - SØKNAD JBR04 16/05071-066 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - BEKREFTELSE JBR04 16/05071-067 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD AGB 16/05072-094 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD AGB 16/05072-095 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD AGB 16/05072-096 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD AGB 16/05072-097 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD AGB 16/05072-098 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-113 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-114 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-115 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-116 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-117 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-118 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-119 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD JBR04 16/05074-124 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05074-125 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD JBR04 16/05074-126 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05074-127 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD JBR04 16/05074-128 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD JBR04 16/05074-129 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05074-130 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD JBR04 16/05074-131 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05074-132 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD JBR04 16/05074-133 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05074-134 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE JBR04 16/05074-135 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE JBR04 16/05074-136 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - BEKREFTELSE NFE 16/05075-065 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - BEKREFTELSE NFE 16/05075-066 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - BEKREFTELSE NFE 16/05075-067 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - BEKREFTELSE NFE 16/05075-068 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - BEKREFTELSE NFE 16/05075-069 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - BEKREFTELSE NFE 16/05075-070 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - BEKREFTELSE NFE 16/05075-071 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - BEKREFTELSE NFE 16/05075-072 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - BEKREFTELSE NFE 16/05075-073 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - BEKREFTELSE NFE 16/05075-074 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - SØKNAD NFE 16/05075-075 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - SØKNAD NFE 16/05075-076 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - BEKREFTELSE NFE 16/05075-077 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - SØKNAD NFE 16/05075-078 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - BEKREFTELSE NFE 16/05075-079 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - SØKNAD NFE 16/05075-080 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - SØKNAD JBR04 16/05076-072 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - BEKREFTELSE JBR04 16/05076-073 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - SØKNAD JBR04 16/05076-074 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - BEKREFTELSE JBR04 16/05076-075 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - SØKNAD JBR04 16/05076-076 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - SØKNAD JBR04 16/05076-077 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - SØKNAD JBR04 16/05076-078 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD JBR04 16/05077-066 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE JBR04 16/05077-067 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE JBR04 16/05077-068 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE JBR04 16/05077-069 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE JBR04 16/05077-070 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD JBR04 16/05077-071 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE JBR04 16/05077-072 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE JBR04 16/05077-073 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - SØKNAD AGB 16/05078-061 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - SØKNAD AGB 16/05078-062 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - SØKNAD AGB 16/05078-063 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD JBR04 16/05079-087 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD JBR04 16/05079-088 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE JBR04 16/05079-089 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE JBR04 16/05079-090 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE JBR04 16/05079-091 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD JBR04 16/05079-092 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD JBR04 16/05079-093 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE JBR04 16/05079-094 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE JBR04 16/05079-095 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN MYRDALVN/EIDEVN - SØKNAD JBR04 16/05080-056 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - SØKNAD JBR04 16/05081-064 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - SØKNAD JBR04 16/05081-065 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - SØKNAD JBR04 16/05081-066 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - SØKNAD JBR04 16/05081-067 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-137 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-138 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-139 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-140 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-141 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - BEKREFTELSE JBR04 16/05084-054 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - BEKREFTELSE JBR04 16/05084-055 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - BEKREFTELSE JBR04 16/05084-056 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - BEKREFTELSE JBR04 16/05084-057 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - SØKNAD JBR04 16/05084-058 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - SØKNAD JBR04 16/05084-059 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - SØKNAD AGB 16/05085-088 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - SØKNAD AGB 16/05085-089 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - SØKNAD AGB 16/05085-090 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - SØKNAD AGB 16/05085-091 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - SØKNAD AGB 16/05085-092 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - BEKREFTELSE JBR04 16/05086-070 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - BEKREFTELSE JBR04 16/05086-071 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - BEKREFTELSE JBR04 16/05086-072 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - BEKREFTELSE JBR04 16/05086-073 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - BEKREFTELSE JBR04 16/05086-074 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - BEKREFTELSE JBR04 16/05086-075 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - SØKNAD JBR04 16/05086-076 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-096 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-097 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-098 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOKK- FERIEVIKAR - BEKREFTELSE NFE 16/05099-017 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOKK- FERIEVIKAR - BEKREFTELSE NFE 16/05099-018 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOKK- FERIEVIKAR - BEKREFTELSE NFE 16/05099-019 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOKK- FERIEVIKAR - BEKREFTELSE NFE 16/05099-020 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOKK- FERIEVIKAR - BEKREFTELSE NFE 16/05099-021 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-100 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-101 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-102 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-103 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-104 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-105 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05101-095 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05101-096 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05101-097 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05101-098 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05101-099 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05101-100 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05102-079 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05102-080 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05102-081 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05102-082 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05102-083 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-068 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-069 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-070 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - SØKNAD AGB 16/05133-072 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - SØKNAD AGB 16/05133-073 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD JBR04 16/05186-099 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE JBR04 16/05186-100 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE JBR04 16/05186-101 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD JBR04 16/05186-102 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD JBR04 16/05186-103 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE JBR04 16/05186-104 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE JBR04 16/05186-105 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE JBR04 16/05186-106 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE JBR04 16/05186-107 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE JBR04 16/05186-108 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE JBR04 16/05187-115 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD JBR04 16/05187-116 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE JBR04 16/05187-117 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE JBR04 16/05187-118 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE JBR04 16/05187-119 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE JBR04 16/05187-120 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD JBR04 16/05187-121 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD JBR04 16/05187-122 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE JBR04 16/05187-123 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE JBR04 16/05187-124 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD JBR04 16/05187-125 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD JBR04 16/05187-126 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE JBR04 16/05187-127 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD JBR04 16/05187-128 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE JBR04 16/05187-129 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD JBR04 16/05187-130 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE JBR04 16/05187-131 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE JBR04 16/05187-132 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE JBR04 16/05187-133 25 Offl §25 2017/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE JBR04 16/05187-134 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD JBR04 16/05187-135 25 Offl §25 2017/02/07
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-057 25 Offl §25 2017/02/07
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-058 25 Offl §25 2017/02/07
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-059 25 Offl §25 2017/02/07
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-060 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 100% FØDSELSVIKARIAT - SØKNAD MSTA 17/00416-004 25 Offl §25 2017/02/07
I TEK REKRUTTERINGSSAK ARBEIDSLEDER VEG - SØKNAD HASB 17/00418-007 25 Offl §25 2017/02/07
I TEK REKRUTTERINGSSAK ARBEIDSLEDER VEG - SØKNAD HASB 17/00418-008 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - SØKNAD MSTA 17/00419-009 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - SØKNAD MSTA 17/00419-010 25 Offl §25 2017/02/07
I SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT SERVICEFAG - SØKNAD MMW 17/00282-007 25 Offl §25 2017/02/07
I SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING KONTOR OG ADMINISTRASJONSFAGET - SØKNAD MMW 17/00283-005 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD NFE 17/00420-016 25 Offl §25 2017/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD NFE 17/00420-017 25 Offl §25 2017/02/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - SØKNAD BLI01 17/00422-010 25 Offl §25 2017/02/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - SØKNAD BLI01 17/00422-011 25 Offl §25 2017/02/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - SØKNAD BLI01 17/00422-012 25 Offl §25 2017/02/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - SØKNAD BLI01 17/00422-013 25 Offl §25 2017/02/07
I SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT LØNNINGSKONTORET, 100 % FAST - SØKNAD TUS 17/00423-030 25 Offl §25 2017/02/07
I SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT LØNNINGSKONTORET, 100 % FAST - SØKNAD TUS 17/00423-031 25 Offl §25 2017/02/07
I SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT LØNNINGSKONTORET, 100 % FAST - SØKNAD TUS 17/00423-032 25 Offl §25 2017/02/07
I TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - GJENVINNINGSFAGET - SØKNAD HASB 17/00424-003 25 Offl §25 2017/02/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - SØKNAD BLI01 17/00425-033 25 Offl §25 2017/02/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - SØKNAD BLI01 17/00425-034 25 Offl §25 2017/02/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - SØKNAD BLI01 17/00425-035 25 Offl §25 2017/02/07
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTINGENIØR VANN OG AVLØP - SØKNAD HASB 17/00426-010 25 Offl §25 2017/02/07
I TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISK RÅDGIVER - EIENDOMSAVDELINGEN - SØKNAD HASB 17/00470-004 25 Offl §25 2017/02/07
I TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISK RÅDGIVER - EIENDOMSAVDELINGEN - SØKNAD HASB 17/00470-005 25 Offl §25 2017/02/07
I SKU TILSYN I KOMMUNEN - TILBAKEMELDING ETTER TILSYN KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Fylkesmannen i Rogaland RHO 12/00140-195 2017/02/07
I TEK PLAN 4052 - DETALJREGULERING FOR KALSTØ - DEL AV 83/28 M.FL. - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN - 27.01.17 PLAN 4052 - REGULERINGSPLAN FOR KALSTØ - DEL AV 83/28 MFL. Rogaland Fylkeskommune YSL 13/04467-112 2017/02/07
I SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2017 - SØKNAD OM KONTANTSTØTTE GKH01 17/00024-011 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/02/07
U SKU PERSONALMAPPE - MAKSDATO SYKEPENGER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/07
I TEK 102/207 - VESTHEIMVEGEN, BYGNES. NYBYGG, FORRETNINGSLOKALE - 102/207 - MELDING OM POLITISK VEDTAK Rogaland Fylkeskommune Regionalplanavdelingen GTH 16/01328-035 2017/02/07
I TEK 128/28 - GUNNARSHAUGVEGEN, ØVRE HAUGE - TILBYGG TIL LAGER GARASJE - 128/28 - GUNNARSHAUGVEGEN, ØVRE HAUGE -TILBYGG TIL LAGER GARASJE I. K. Gabrielsen KIS 17/00545-001 2017/02/07
I TEK 102/207 - VESTHEIMVEGEN, BYGNES. TILBYGG TIL FORRETNINGSLOKALE - 102/207 - MELDING OM POLITISK VEDTAK Rogaland Fylkeskommune Regionalplanavdelingen GTH 16/01325-022 2017/02/07
I TEK 102/230 - VESTHEIMVEGEN, BYGNES - NYBYGG LAGERHALL MED KONTOR - 102/230 - REVIDERTE TEGNINGER OG SITUASJONSKART HAUGESUND TOMTEUTVIKLING - GLENN KOLBERG KIS 17/00299-006 2017/02/07
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - ANMODNING OM OVERSIKT OVER LØNNSNIVÅ MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/07
I TEK PLAN 5086 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KARTMYR - GANG- OG SYKKELVEG LANGS SVEIVAMYRVEGEN - 149/149 - GODKJENT 19.6.2017 - OVERSENDER PLAN 5086 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KARTMYR - GANG- OG SYKKELVEG LANGS SVEIVAMYRVEGEN - 149/149 Multiconsult YSL 16/03862-002 2017/02/07
I TEK PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM DELTIDSANSATT I BRANN-OG REDNINGSVESENET I KARMØY KOMMUNE Christian Hovland BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/07
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM BADEBETJENT VED KARMØYHALLEN Hein André Sund RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/07
I TEK PLAN 2101 - DETALJREGULERING FOR STEINARSJØEN - 2/331 M.FL. - OVERSENDER REGULERINGSPLAN - 01.02.17 PLAN 2101 - DETALJREGULERING FOR STEINARSJØEN - 2/331 M.FL. Hereid Hus AS YSL 16/04785-012 2017/02/07
U TEK PERSONALMAPPE - ENGASJEMENT SOM HMS-RÅDGIVER VED EIENDOMSAVDELINGEN - FORLENGELSE TOM 30.04.2017 BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/07
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ASSISTENT I HJEMMETJENESTEN NORD - BPA Elen Johanne Rolandsen Berge JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/07
I SEN HABILITETSSPØRSMÅL/INNSYN - BER OM SVAR - GJELDER INNSYNSBEGJÆRING - HELGANES MOTORSPORTSENTER/FJORD MOTORPARK Frode Lodden EJA 15/04914-009 2017/02/07
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER VED SKUDENES BBH Andrea Ferkingstad AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/07
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2018 - SVAR - 127/43 - NEDRE HAUGE - HAR ØNSKE Å BYGGE HUS Trond Vikshåland KIS 17/00073-008 2017/02/07
U TEK PLAN 3010-2 - REGULERINGSPLAN FOR G/S-VEG, BYGNES - SØYLEBOTN - ENDRING FRA NAUST TIL ANNEN VEGGRUNN - 66/4 - GODKJENT 31. 8.2017 - ANNONSE Karmøynytt / KK-nettside YSL 17/00115-005 2017/02/07
U TEK 15/2160 - INSTALLERING AV VANNMÅLER - SVAR - 15/2160 - SØKNAD OM FRITAK - GJELDER INSTALLERING AV VANNMÅLER Åkra Idrettslag ALS06 17/00510-004 2017/02/07
I TEK 123/126 - VORMEDALSVEGEN, SNIK - NYBYGG LAGERHALL - 123/126 - VORMEDALSVEGEN, SNIK - NYBYGG LAGERHALL Bygg-Kon AS OHA 17/00547-001 2017/02/07
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - INNFORDRING - FRA 10.11.16 LEI 16/04537-073 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/07
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN FRA 08.05.17 - T.O.M 11.06.17 AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/07
I TEK 120/96 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - NILS KALLEVIK - 120/96 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - NILS KALLEVIK Jostein Myge AS ORO01 17/00548-001 2017/02/07
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - T45DWT FORMiTUA OFL 17/00010-020 2017/02/07
I TEK PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/07
I SEN SERVERINGSBEVILLING ZEWKI PIZZA AS - SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING Sefin Chiyan Zewki EVI1 17/00549-001 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/02/07
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - KOR I VEST 18.02.17 Brian Paul Sjøen EVI1 16/05163-020 2017/02/07
U SKU PERSONALMAPPE - MAKSDATO SYKEPENGER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/07
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM BRUK AV TJENESTETELEFON AKM02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/07
I TEK OVERFØRING AV STARTLÅN TIL NY BOLIG - OVERSENDER KOPI AV FORSIKRINGSAVTALE Tryg Forsikring RBE08 16/02559-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/07
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/07
I TEK 140/145 - LØKEDALVEGEN, OSNES, TILBYGG BOLIG, BRUKSENDRING KJELLER - 140/145 - LØKEDALVEGEN, OSNES, TILBYGG BOLIG, BRUKSENDRING KJELLER Arild Westerheim EDH 17/00550-001 2017/02/07
I SEN GRAVESØKNAD - NORHEIMVEGEN/HESTMYRVEGEN - GRAVESØKNAD - NORHEIMVEGEN/HESTMYRVEGEN Vassbakk & Stol AS TOG 17/00552-001 2017/02/07
U TEK PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/07
I SEN SKUDEHALLEN - LEIE AV SKUDEHALLEN - HALLOVENN 31.10.17 Mille Heggland Ytterøy TVI 12/01376-174 2017/02/07
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/07
I SEN TILRETTELEGGINGSTILSKUDD - GRUPPER - TILRETTELEGGINGSTILSKUDD - GRUPPER - ÅKRA BU-OG BEHANDLINGSHEIM Nav Arbeidslivssenter Rogaland GLS 12/00354-012 2017/02/07
U TEK 13/676 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - 13/676 - BER OM NY VURDERING - SØKNAD OM HYTTERENOVASJON Maria Ivanovna Fagerland ALS06 17/00408-004 2017/02/07
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM BRUK AV TJENESTE TELEFON RDA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/07
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - 4BM7H7 Karmøy Sportsdykkerklubb OFL 17/00010-021 2017/02/07
I SKU FORDELING AV TIDER I SVØMMEHALLER 2017 - SØKNAD OM LEIE AV KARMØYHALLEN BASSENG 2017/2018 Autismeforeningen OFL 17/00002-004 2017/02/07
I TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - E-POSTKORRESPONDANSE - KLAGE PÅ AVVISNING Deloitte Advokatfirma As Avd Haugesund JHK 14/01402-193 2017/02/07
I TEK 75/34 - KOMMUNALE AVGIFTER - 75/34 - ENDRING AV RENOVASJON Ole Petter Kallevik ILS01 17/00554-001 2017/02/07
U SKU PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE - PENSJONISTLØNN RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/07
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING AV DATO FOR LØNNSOPPRYKK - LÆRLING NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/07
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM OVERFØRING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/07
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/07
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/07
I TEK 59/259 - SEKSJNR. 9, ØSTREMBRUSJØEN, NORDRE KOPERVIK, TILBYGG, INNGLASSING AV TERRASSE I SØR - 59/259 - SEKSJNR. 9, ØSTREMBRUSJØEN, NORDRE KOPERVIK, TILBYGG, INNGLASSING AV TERRASSE I SØR Anne Elise Hystad EDH 17/00553-001 2017/02/07
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FEDREKVOTE VED FØDSEL HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/07
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/07
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/07
I SKU FORDELING AV TIDER I SVØMMEHALLER 2017 - SØKNAD OM LEIE AV KARMØYHALLEN BASSENG KARMØY TRENINGSVERKSTED/AKTIVITETSAVDELING Anita Sørvik OFL 17/00002-011 2017/02/07
U TEK 15/2415 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/2700 - PARSELL 1 - 15/2432 - UNDERRETTING ETTER UTSETTING AV GRENSEMERKER Karmøy Kommune v/Synnøve k. Medhaug JHE 16/03183-018 2017/02/07
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SYKEPLEIER VED KARMØY LEGEVAKT Solveig Skorpe MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/07
I TEK 122/210 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - HYTTEOMRÅDE - TILTAKSHAVER: NAUSTVIK - 122/210, 122/211 OG 122/212 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - HYTTEOMRÅDE - TILTAKSHAVER: NAUSTVIK Inge Vaaga AS MHV 17/00551-001 2017/02/07
U HSE PERSONALMAPPE - RETTELSE AV PERSONALMELDING NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/07
I SEN ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER I KARMØY KOMMUNE 2016 - 2020 - SVAR PÅ UTTALELSE - GJELDER AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER I KARMØY KOMMUNE Haugaland og Sunnhordland politidistrikt EVI1 16/00488-024 2017/02/07
I TEK LAGRINGSTILLATELSE - ORGANISK MATERIALRETUR AS - SØKNAD OM MOTTAK OG MELLOMLAGRING AV PYRO/EKSLPOSIVER Organisk Materielretur AS TSC 16/03775-006 24 Offl.§24 2017/02/07
I TEK PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/07
I SEN KOMMUNALT TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING - 2017 - SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD TIL 17.MAI ARRANGEMENT GRINDHAUG SKOLE Anita Kristoffersen Skarstein AKP 16/04945-003 2017/02/07
I TEK VANNSKADE 21.01.16: VEITEBORVEGEN 12, KOPERVIK SKADESAK 21355720,5 (GJENSIDIGE) - BETALINGSINFORMASJON - VANNSKADE 21.01.16: VEITEBORVEGEN 12, KOPERVIK SKADESAK 21355720,5 (GJENSIDIGE) Gjensidige Forsikring ASA KSG 16/00787-009 2017/02/07
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/07
I SKU TILSKUDD FESTIVALER 2017 - SØKNAD OM STØTTE TIL KARMØYGEDDON METAL FESTIVAL Karmøygeddon AHT01 17/00556-005 2017/02/07
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/07
I TEK PERSONALMAPPE - VEDRØRENDE VARSEL OM FRATREDELSE - HASB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/07
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 63/129 - BESTILLING AV NABOLISTE - SØKNAD OM TILTAK Inge Kenneth Gabrielsen GEL 17/00012-066 2017/02/07
I TEK 139/20 , 139/31 MFL. HAUSKE - FORHÅNDSKONFERANSE - 139/20, 31, 32, 37, 54, 60, 62, 70, 80 OG 120 - ANMODNING OM FORHÅNDSKONFERANSE Petter J. Rasmussen AS KIS 17/00557-001 2017/02/07
I TEK HEIMEVERN - ANG. HV - INNSATSSTYRKENS TRENING PÅ TORVASTAD 9.-12. MARS 2017 Major Einar Simensrud ALI 12/00221-006 2017/02/07
U TEK 66/56 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - 66/56 - KLAGE PÅ FAKTURA FOR VANN OG KLOAKK Kopervik Bensin og Storkiosk ALS06 12/04215-006 2017/02/07
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/07
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT STILLING HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/07
U TEK PERSONALMAPPE - ATTFØRINGSSAK BNE Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/02/07
U TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2018 - SØKNAD OM DISPENSASJON KOMMUNALT BRØYTEUTSTYR MED BREDDE OVER 2,55 METER Statens Vegvesen Region Vest KSU01 17/00247-007 2017/02/07
I SEN RAMMEAVTALE - ASFALTARBEID OG OLJEGRUS - BRUK AV OPSJON - RAMMEAVTALE - ASFALTARBEID OG OLJEGRUS (KOPIMOTTAKER) Odda kommune TRS 15/01606-002 2017/02/07
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE - NJO 17/00560-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/07
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE SWI 17/00559-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/07
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 13/04289-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/07
U TEK PERSONALMAPPE - INNKALLING TIL MØTE I NÆRVÆRSUTVALGET TEKNISK ETAT BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/07
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM KONSULENT VED FYSIO/ERGOTERAPITJENESTEN Anders Aarøy Liknes MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/07
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE SWI 17/00561-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/07
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE 100 % FAST STORESUND BBH AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/07
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP VÅREN 2017 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/07
I HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM VEDTAK VEDRØRENDE PENSJON AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/07
U TEK PERSONALMAPPE - INNKALLING TIL MØTE I NÆRVÆRSUTVALGET TEKNISK ETAT BNE Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/02/07
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/00562-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/07
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - TILGODEBELØP CEM01 16/04537-074 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/07
I SKU DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN - TILSAGN OM TILSKUDD TIL DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN 2017 Rogaland Fylkeskommune JAH 12/00240-057 2017/02/07
I SKU PERSONALMAPPE - ENDRINGSMELDING FOR ALDERSPENSJON OG AFP RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/07
U TEK SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING - 2/81 & 2/63 FORHÅNDSVARSEL PÅLEGG UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK OG FRAKOBLING AV SEPTIKTANK - KVARTNESV. 4 & SÆVIKV. 59 Sissel Synnøve Bjerkholt AVS01 14/04398-169 2017/02/07
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET ARBEIDSAVTALE - PENSJONISTLØNN RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/07
I TEK 119/12 - SPANNAVEGEN, MYKJE - RIVING OG NYBYGG BOLIG - 119/12 - SØKNAD OM ANSVARSRETT FOR SELVBYGGER Hellvik Hus Karmøy AS JKV 16/04731-008 2017/02/07
I HSE BPA - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE - BREV TIL LANDETS ORDFØRERE - GJELDER BPA Helse- og omsorgsdepartementet RKV 15/00840-002 2017/02/07
U TEK SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING - 2/238 FORHÅNDSVARSEL PÅLEGG UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK OG FRAKOBLING AV SEPTIKTANK - SÆVIKTUN 3 Alf Abraham Sævik AVS01 14/04398-170 2017/02/07
I SEN PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE Berit Flotve RDA 99/03904-035 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/07
I TEK TEKNISK PLAN FOR SPANNADALEN, NY INFRASTRUKTUR - NORHEIM HANDELSPARK AS - REVIDERTE TEKNISKE PLANER FOR GODKJENNING TEKNISK PLAN FOR SPANNADALEN, NY INFRASTRUKTUR - NORHEIM HANDELSPARK AS Cowi AS BTH04 16/04830-008 2017/02/07
I SEN ANSKAFFELSE AV SKANNERE OG TJENESTER - ELEKTRONISK OPPTELLING AV STEMMESEDLER STORTINGSVALGET 2017 - AKSEPT AV TILBUD PÅ SKANNERLØSNING FOR VALG 2017 - JF. KUNNGJØRING MINIKONKURRANSE Evry Norge AS KTV 17/00566-005 2017/02/07
I SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - RAPPORTERING PÅ VARIGE MIDLER - TIDLIG INNSATS 1.-4. TRINN, KAP. 226 POST 63 Utdanningsdirektoratet BNO 12/00773-170 2017/02/07
I SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - MELDING OM BETALING FRA UTDANNINGSDIREKTORATET - LÆREEFFEKT - FORSKNINGSPROSJEKT 1.-4. TRINN (226/63) Utdanningsdirektoratet BNO 12/00773-171 2017/02/07
I HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM VEDTAK FRA KLP NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/07
U TEK SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING - 2/241 MANGLENDE FERDIGMELDING AV RØRLEGGERARBEID - DOLHAUGVEGEN 10 Jan Sigvart Sjøen AVS01 14/04398-171 2017/02/07
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - GENERELT - BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK - ETTER TILSYN MED STORFEHOLD LKS 12/00844-114 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/07
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM BRUK AV TJENESTE TELEFON AKM02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/07
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK - NY ORDNING FRA 2015 HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/07
I HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM VEDTAK FRA KLP AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/07
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 13/04460-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/07
U TEK 15/2404 - ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS MED 4 BOLIGER - BK07 TOMT 1-4 - 15/2404 - ÅKRA - OM AVKJØRSEL TIL KOMMUNAL VEG Trygve J Sjøen AS IGR 16/05185-006 2017/02/07
U TEK SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING - 2/228 FORHÅNDSVARSEL PÅLEGG UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK OG FRAKOBLING AV SEPTIKTANK - SÆVIKV. 80 Odd Arne Akselsen AVS01 14/04398-172 2017/02/07
I TEK 149/465 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/5116 - PARSELL 1 - 149/465 - SAMTYKKE TIL TINGLYSING Kluge Advokatfirma AS HAS 17/00169-001 2017/02/07
I TEK STARTLÅN - AVTALE OM TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 16/03601-005 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/02/07
I TEK 31/10 - EIENDOMSSKATT - 31/10 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT Leiv Haga MSA 17/00565-001 2017/02/07
I TEK STARTLÅN - GJELDSBREV- LÅNEAVTALE MED PANTSETTELSESERKLÆRING RBE08 16/03601-006 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/02/07
I TEK PLAN 268-5 - REGULERINGSPLAN FOR TRÆLHAUG - ENDRING VEDR. UNDERGANG - DEL AV 10/84 M.FL. - OPPSTART AV REGULERINGSENDRING FOR DEL AV PLAN 2093 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRÆLHAUG - 10/84 V/FV 47 Hans J Rasmussen AS YSL 15/01037-006 2017/02/07
I TEK GENERELLE VARSLINGSPLANER - KARMØY KOMMUNE - DRIFTSAVDELINGEN - VARSLINGSPLAN 2017 VEG SØR - GENERELT VEGVEDLIKEHOLD - KARMØY KOMMUNE Karmøy kommune KSU01 17/00568-001 2017/02/07
I TEK 64/1557 OG 64/1558 - STANGALAND - RIVING BOLIG, OPPARBEIDELSE AV PARKERING, VEG OG ANLEGG OG NYBYGG REKKEHUS MED 2 BOLIGER OMRÅDE BK4 - 64/164 - (KOPIMOTTAKER) BEMERKNINGER RUNDT BYGGERARBEIDER Espen Sellevold og Laila Viding Tvedt KMY 16/02124-010 2017/02/07
I TEK GENERELLE VARSLINGSPLANER - KARMØY KOMMUNE - DRIFTSAVDELINGEN - VARSLINGSPLAN 2017 VEG NORD - GENERELT VEGVEDLIKEHOLD - KARMØY KOMMUNE Karmøy kommune KSU01 17/00568-002 2017/02/07
I TEK GENERELLE VARSLINGSPLANER - KARMØY KOMMUNE - DRIFTSAVDELINGEN - VARSLINGSPLAN 2017 PARK SØR - GENERELT VEGVEDLIKEHOLD - KARMØY KOMMUNE Karmøy kommune KSU01 17/00568-003 2017/02/07
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE SWI 17/00567-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/07
I TEK GENERELLE VARSLINGSPLANER - KARMØY KOMMUNE - DRIFTSAVDELINGEN - VARSLINGSPLAN 2017 PARK NORD - GENERELT VEGVEDLIKEHOLD - KARMØY KOMMUNE Karmøy kommune KSU01 17/00568-004 2017/02/07
I TEK 119/2 - MYKJE, NAUST OG BRYGGE - 119/2 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Byggfirma Kjellesvik & Severinsen AS JKV 11/00197-011 2017/02/07
U TEK 2/185 OG 2/266 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 13/2011 - 2/266 OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING STD: 13/2011 Sten Frode Kristoffersen ALA04 14/04470-014 2017/02/07
I TEK GENERELLE VARSLINGSPLANER - KARMØY KOMMUNE - DRIFTSAVDELINGEN - LOGGBOK FOR JANUAR - VESTVEGEN VEG NORD Karmøy kommune KSU01 17/00568-005 2017/02/07
U TEK 30/63, 30/40 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 30/63, 30/40 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Reidun Sandhåland Erland ALA04 16/01598-005 2017/02/07
I TEK 98/31 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HYDRO ALUMINIUM - 98/31 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HYDRO ALUMINIUM Per Inge Sjurseth AS MHV 17/00569-001 2017/02/07
I TEK 98/62 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HYDRO ALUMINIUM - 98/62 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HYDRO ALUMINIUM Per Inge Sjurseth AS MHV 17/00570-001 2017/02/07