Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 64/1536 -RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: CH EIENDOM BYGGESAK: 16/4368 - 64/1536 -RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: CH EIENDOM BYGGESAK: 16/4368 Rørservice Karmøy AS MHV 16/04814-002 2017/02/06
U TEK PERSONALMAPPE - MØTEINNKALLING HASB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/06
U TEK 79/170 - VIGSNES GRUBEOMRÅDE BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - BRANNFOREBYGGENDE TILSYN 79/170 - VIGSNES GRUBEOMRÅDE Stiftelsen Vigsnes Grubeområde JHN 12/01102-005 2017/02/06
U TEK 123/146 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 16/4328-4334, 4336-4340 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 123/146 - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM ENDRINGSVEDTAK OPPM: 16/4328-4334, 4336-4340 Berge Sag Boligtomter AS EDH 16/03919-005 2017/02/06
U TEK 64/1536 - GULETJØDNVEGEN, STANGALAND - NYBYGG 6-MANNSBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 64/1536 - GULETJØDNVEGEN, STANGALAND - NYBYGG 6-MANNSBOLIG Arkitektfirmaet Knut Kolstø AS IGR 16/04368-007 2017/02/06
U TEK 15/2392 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 15/2392 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Morten Andreas Areklett BSO02 16/04383-002 2017/02/06
U TEK 148/946 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT HJELMAAS, KRISTINE - SVAR - 148/946 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT HJELMAAS, KRISTINE Kristine Hjelmaas BSO02 16/04282-002 2017/02/06
U TEK 86/84 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG RENSEANLEGG - TILTAKSHAVER: BIOMAR - 86/84 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG RENSEANLEGG - TILTAKSHAVER: BIOMAR Hervik Rør AS MHV 16/05113-002 2017/02/06
U TEK 58/173 - KOPERVIK. INNGJERDING/AVGRENSING AV EKSISTERENDE ANLEGG - 58/173 - FERDIGATTEST EKSISTERENDE ANLEGG Håland & Karlson AS KMY 04/02127-008 2017/02/06
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SØKNADER OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - NYE DATOER - VÅREN 2017 Sevtun SA EVI1 16/05163-019 26 Off.l.26 2017/02/06
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) ANSKAFFELSE - OPPFØLGING AV AVTALEN - SVAR - ANMODNING OM OVERFØRING AV BPA-KONSESJONSFORPLIKTELSER KOA AS CBE02 14/00789-247 2017/02/06
U TEK 43/616 - ØYGARDSHAUGEN, HØYNES - NATURSTEINMUR - 43/616 - FERDIGATTEST Skude Mur AS JHE05 15/02900-006 2017/02/06
U TEK 43/289 - HØYNES, OPPFØRING AV MUR - 43/289 - FERDIGATTEST Skude Mur AS JHE05 11/02447-007 2017/02/06
I TEK 114/30 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARNE NIMMO - 114/30 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARNE NIMMO Apply Tb AS MHV 17/00537-001 2017/02/06
U TEK 112/211 - SKRE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/728,729 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 112/211 - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM Janne Marie Egelandsdal EDH 16/04908-005 2017/02/06
U TEK PERSONALMAPPE - FAST STILLING SOM DELTIDSANSATT I BRANN- OG REDNINGSVESENET HASB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/06
U HSE PERSONALMAPPE - MIDLERTIDIG STILLING LIF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/06
U SKU PERSONALMAPPE - FORLENGELSE I VIKARIAT JMH02 99/01922-019 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/06
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE SIB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/06
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE SIB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/06
U TEK 5/609 - VEA - STORHALL KARMØY - BRUKSENDRING, ØKNING AV TILLATT PERSONTALL - SVAR - 5/609 - MANGELFULL SØKNAD Storhall Karmøy v/Ånen Torvestad IGR 16/04120-003 2017/02/06
U HSE LEGEVAKT / AMK-SENTRAL - VEDR AVTALE OM LEGEVAKTTJENESTER FOR FASTLANDET OG NORD KARMØY Haugesund Kommune AIS 12/03535-045 2017/02/06
U TEK 43/614 - ØYGARDSHAUGEN, HØYNES - STØTTEMUR - 43/614 - FERDIGATTEST Skude Mur AS JHE05 14/03777-008 2017/02/06
U TEK 47/175 - VIK - FORSTØTNINGSMUR - 47/175 - FERDIGATTEST Skude Mur AS JHE05 15/04088-007 2017/02/06
U TEK 42/219 - ØYGARDSHAUGEN, SØRHÅLAND - FORSTØTNINGSMUR - 42/219 - FERDIGATTEST Skude Mur AS JHE05 14/03904-006 2017/02/06
U TEK 31/51 - VESTRE KARMØYVEG - HAGA - RIVING AV LØE - 31/51 - FERDIGATTEST Kjell Oddvar Svendsen JHE05 17/00065-004 2017/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - SØKNAD JBR04 16/05071-056 25 Offl §25 2017/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD AGB 16/05072-092 25 Offl §25 2017/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD AGB 16/05072-093 25 Offl §25 2017/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-112 25 Offl §25 2017/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - SØKNAD NFE 16/05075-062 25 Offl §25 2017/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - SØKNAD NFE 16/05075-063 25 Offl §25 2017/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - SØKNAD NFE 16/05075-064 25 Offl §25 2017/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD JBR04 16/05077-065 25 Offl §25 2017/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - SØKNAD AGB 16/05078-060 25 Offl §25 2017/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD JBR04 16/05079-084 25 Offl §25 2017/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD JBR04 16/05079-085 25 Offl §25 2017/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD JBR04 16/05079-086 25 Offl §25 2017/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN MYRDALVN/EIDEVN - BEKREFTELSE JBR04 16/05080-048 25 Offl §25 2017/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN MYRDALVN/EIDEVN - BEKREFTELSE JBR04 16/05080-049 25 Offl §25 2017/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN MYRDALVN/EIDEVN - BEKREFTELSE JBR04 16/05080-050 25 Offl §25 2017/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN MYRDALVN/EIDEVN - SØKNAD JBR04 16/05080-051 25 Offl §25 2017/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN MYRDALVN/EIDEVN - BEKREFTELSE JBR04 16/05080-052 25 Offl §25 2017/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN MYRDALVN/EIDEVN - BEKREFTELSE JBR04 16/05080-053 25 Offl §25 2017/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN MYRDALVN/EIDEVN - SØKNAD JBR04 16/05080-054 25 Offl §25 2017/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN MYRDALVN/EIDEVN - BEKREFTELSE JBR04 16/05080-055 25 Offl §25 2017/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - SØKNAD JBR04 16/05081-054 25 Offl §25 2017/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE JBR04 16/05081-055 25 Offl §25 2017/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE JBR04 16/05081-056 25 Offl §25 2017/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE JBR04 16/05081-057 25 Offl §25 2017/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - SØKNAD JBR04 16/05081-058 25 Offl §25 2017/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE JBR04 16/05081-059 25 Offl §25 2017/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - SØKNAD JBR04 16/05081-060 25 Offl §25 2017/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE JBR04 16/05081-061 25 Offl §25 2017/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE JBR04 16/05081-062 25 Offl §25 2017/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE JBR04 16/05081-063 25 Offl §25 2017/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-134 25 Offl §25 2017/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-135 25 Offl §25 2017/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-136 25 Offl §25 2017/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - BEKREFTELSE JBR04 16/05083-057 25 Offl §25 2017/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - SØKNAD JBR04 16/05083-058 25 Offl §25 2017/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - BEKREFTELSE JBR04 16/05083-059 25 Offl §25 2017/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - BEKREFTELSE JBR04 16/05083-060 25 Offl §25 2017/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - BEKREFTELSE JBR04 16/05083-061 25 Offl §25 2017/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - SØKNAD JBR04 16/05084-051 25 Offl §25 2017/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - SØKNAD JBR04 16/05084-052 25 Offl §25 2017/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - SØKNAD JBR04 16/05084-053 25 Offl §25 2017/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - BEKREFTELSE JBR04 16/05087-084 25 Offl §25 2017/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - BEKREFTELSE JBR04 16/05087-085 25 Offl §25 2017/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - BEKREFTELSE JBR04 16/05087-086 25 Offl §25 2017/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-087 25 Offl §25 2017/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - BEKREFTELSE JBR04 16/05087-088 25 Offl §25 2017/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - BEKREFTELSE JBR04 16/05087-089 25 Offl §25 2017/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - BEKREFTELSE JBR04 16/05087-090 25 Offl §25 2017/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-091 25 Offl §25 2017/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - BEKREFTELSE JBR04 16/05087-092 25 Offl §25 2017/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - BEKREFTELSE JBR04 16/05087-093 25 Offl §25 2017/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - BEKREFTELSE JBR04 16/05087-094 25 Offl §25 2017/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - BEKREFTELSE JBR04 16/05087-095 25 Offl §25 2017/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOKK- FERIEVIKAR - SØKNAD NFE 16/05099-016 25 Offl §25 2017/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-099 25 Offl §25 2017/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05101-092 25 Offl §25 2017/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05101-093 25 Offl §25 2017/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05101-094 25 Offl §25 2017/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05102-078 25 Offl §25 2017/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-066 25 Offl §25 2017/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-067 25 Offl §25 2017/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - SØKNAD AGB 16/05133-071 25 Offl §25 2017/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD JBR04 16/05186-096 25 Offl §25 2017/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD JBR04 16/05186-097 25 Offl §25 2017/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD JBR04 16/05186-098 25 Offl §25 2017/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD JBR04 16/05187-111 25 Offl §25 2017/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD JBR04 16/05187-112 25 Offl §25 2017/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD JBR04 16/05187-113 25 Offl §25 2017/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD JBR04 16/05187-114 25 Offl §25 2017/02/06
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-054 25 Offl §25 2017/02/06
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-055 25 Offl §25 2017/02/06
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-056 25 Offl §25 2017/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK PRIVAT ALLMENNLEGEPRAKSIS VED VEAVÅGEN LEGESENTER - SØKNAD MSTA 17/00206-004 25 Offl §25 2017/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK PRIVAT ALLMENNLEGEPRAKSIS VED VEAVÅGEN LEGESENTER - SØKNAD MSTA 17/00206-005 25 Offl §25 2017/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK PRIVAT ALLMENNLEGEPRAKSIS VED VEAVÅGEN LEGESENTER - SØKNAD MSTA 17/00206-006 25 Offl §25 2017/02/06
I TEK REKRUTTERINGSSAK ARBEIDSLEDER VEG - SØKNAD HASB 17/00418-005 25 Offl §25 2017/02/06
I TEK REKRUTTERINGSSAK ARBEIDSLEDER VEG - SØKNAD HASB 17/00418-006 25 Offl §25 2017/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD NFE 17/00420-015 25 Offl §25 2017/02/06
I SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT LØNNINGSKONTORET, 100 % FAST - SØKNAD TUS 17/00423-027 25 Offl §25 2017/02/06
I SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT LØNNINGSKONTORET, 100 % FAST - SØKNAD TUS 17/00423-028 25 Offl §25 2017/02/06
I SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT LØNNINGSKONTORET, 100 % FAST - SØKNAD TUS 17/00423-029 25 Offl §25 2017/02/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - SØKNAD BLI01 17/00425-030 25 Offl §25 2017/02/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - SØKNAD BLI01 17/00425-031 25 Offl §25 2017/02/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - SØKNAD BLI01 17/00425-032 25 Offl §25 2017/02/06
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTINGENIØR VANN OG AVLØP - SØKNAD HASB 17/00426-008 25 Offl §25 2017/02/06
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTINGENIØR VANN OG AVLØP - SØKNAD HASB 17/00426-009 25 Offl §25 2017/02/06
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP FRA DAGS DATO OG UT BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/06
I TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2017 - UNDERRETNING OM OVERSENDELSE TIL MULIG MEKLING I KONFLIKTRÅD Sør-Vest politidistrikt IBR 17/00629-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/06
U TEK 13/652 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 13/652 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Freddy Østevik BSO02 16/04541-002 2017/02/06
U TEK VEGLYS OG GATELYS - TINGLYST RETTIGHET FOR TRESTOLPE OG VEGLYS MED BARDUN BØVÅGEN 37 Rico Campers Eiendom AS KSU01 12/01112-022 2017/02/06
U TEK 5/583, VEA. NYBYGG, BOLIG M/ GARASJE PARSELL 6 - 5/583, VEA. FERDIGATTEST Aina Sævik Olsen KMY 11/01831-016 2017/02/06
I TEK 142/319 - STORASUND - TILBYGG BOLIG, GARASJE OG BOD - 142/319 - (KOPIMOTTAKER) MERKNAD TIL NABOVARSEL Jon Kristian Østhus KIS 17/00511-002 2017/02/06
U SKU PERSONALMAPPE - FORLENGELSE I MIDLERTIDIG STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/06
U TEK 61/151 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 61/151 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Karl Sigurd Tønnesen BSO02 16/04424-002 2017/02/06
U TEK 15/1063 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 15/1063 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Solveig Terese Østevik BSO02 16/04543-002 2017/02/06
U SKU PERSONALMAPPE - FORLENGELSE I MIDLERTIDIG STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/06
U TEK 47/113 OG 47/227 - VIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING OG KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 47/113 OG 47/227 - UNDERRETTINGSBREV ETTER GRENSEJUSTERING SAK 16/4411 Kjell Eivind Kristiansen XXI 16/04411-015 2017/02/06
U TEK 123/146 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 16/4328-4334, 4336-4340 - 123/146 - VEDR. DELINGSSØKNAD OPPM: 16/4328-4334, 4336-4340 Berge Sag Boligtomter AS EDH 16/03919-006 2017/02/06
U TEK 47/113 OG 47/227 - VIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING OG KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 47/113 OG 47/227 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER GRESENJUSTERING SAK 16/4411 Karsten Rolf Eliassen XXI 16/04411-016 2017/02/06
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 15/1034 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED MYRDALVEGEN, ÅKRA. Garvik Prosjekt AS BFH 17/00007-012 2017/02/06
I TEK 4/478 - EKRENE, MUNKAJORD - RIVING EKSISTERENDE BOLIG OG NYBYGG ENEBOLIG - 4/478 -SUPPLERING/ENDRING AV SØKNAD - RIVING EKSISTERENDE BOLIG OG NYBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen IGR 16/01899-010 2017/02/06
U TEK 112/211 - SKRE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/728,729 - 112/211 - VEDR. DELINGSSØKNAD Janne Marie Egelandsdal EDH 16/04908-006 2017/02/06
U SKU PERSONALMAPPE - FORLENGELSE I MIDLERTIDIG VIKARIAT RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/06
U SKU PERSONALMAPPE - FORLENGELSE I MIDLERTIDIG VIKARIAT RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/06
I TEK INNFORDRING - FRA 10.11.16 - AD BREV DATERT 12.01.2017 SMO02 16/04537-071 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/06
I TEK 3/593 - ØSHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 3/593 - ØSHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Karmøy Kommune Teknisk Etat- VAR avd. AMJ 17/00527-001 2017/02/06
U TEK 86/167 - AVALDSNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - OPPMÅLING AV UTFYLT AREAL - 86/167 - OPPMÅLINGSFORRETNING - BREV TIL IKKE MØTT PART Norwest Eiendom AS HAS 16/04777-005 2017/02/06
U TEK 112/10, 112/81, 112/87, 112/102, 112/109, 112/133, 112/262, 112/295 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 112/262 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Statens vegvesen Region vest v/Ingunn Hauge MAH 17/00213-004 2017/02/06
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - FRA DAGS DATO OG UT SKOLEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/06
I TEK 68/205 - FLESLANDVEGEN, INDRE EIDE. NYBYGG GARASJE - 68/205 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Kewin Tomasz Wolak KMY 11/02851-007 2017/02/06
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP FRA DAGSDATO OG UT BARNEHAGHEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/06
U SKU PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV MIDLERTIDIG VIKARIAT RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/06
I TEK KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - GODKJENNING FRA HAUBO - TILDELING AV TRYGDELEILIGHET BMV 16/04240-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/06
I TEK SØKNAD OM LEIE AV JORD EIDE, STIG JOHNNY - SØKNAD OM LEIE AV JORD EIDE, STIG JOHNNY Stig Johnny Eide SKM 17/00528-001 2017/02/06
U SKU PERSONALMAPPE - FORLENGELSE I MIDLERTIDIG VIKARIAT RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/06
I TEK TILSKUDD TIL UTBEDRING - SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTBEDRING RBE08 17/00529-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/06
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/00530-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/06
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND - 2017 Evy Torsen Håkonsen SALF 17/00009-005 2017/02/06
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 88/56 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Øygarden Eiendom AS GEL 17/00012-064 2017/02/06
U TEK 15/385 - ULOVLIG KLOAKKFORHOLD - RINGVEGEN 1 - 15/385 - ULOVLIG KLOAKKFORHOLD - RINGVEGEN 1 Ara Prosjekt AS BAN01 17/00521-001 2017/02/06
U SKU PERSONALMAPPE - FORLENGELSE I MIDLERTIDIG VIKARARIAT RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/06
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE GKH01 17/00532-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/06
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/06
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN - TILSKUDD TIL UTBEDRING/TILPASNING RBE08 17/00531-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/06
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR: PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 16/04083-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/06
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 64/1536 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED GULETJØDNVEGEN, KOPERVIK. C.h Eiendom AS BFH 17/00007-013 2017/02/06
I HSE PERSONALMAPPE - OMGJØRING AV TIDLIGERE VEDTAK - REGISTRERING AV VEILEDERAVTALE - AIS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/06
I TEK PLAN 5090 - DETALJREGULERING FOR OASEN NÆRINGSPARK - FORRETNING - 148/981 - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND - 01.02.17 5090 - DETALJREGULERING FOR OASEN NÆRINGSPARK - FORRETNING - 148/981 Fylkesmannen i Rogaland YSL 17/00327-003 2017/02/06
U TEK 93/31 - KOLSTØ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/3578 - 93/31 - UNDERRETTING TIL NABOPARTER STD: 16/3578 Gerd Marie Opsahl ALA04 16/04130-004 2017/02/06
U TEK BEGJÆRING OM FJERNING AV UREGISTRERTE KJØRETØY - BEGJÆRING OM FJERNING AV UREGISTRERTE KJØRETØY, PARKERINGSBYGG KOPERVIK Sør-Vest Karmøy Lensmannsdistrikt KSU01 16/04727-003 2017/02/06
I SEN PLAN 675 - KOMMUNEDELPLAN FOR SKUDENESHAVN - UTTALE FRA KYSTVERKET VEST - 01.02.17 PLAN 675 - KOMMUNEDELPLAN FOR SKUDENESHAVN Kystverket JST 16/04098-015 2017/02/06
I SEN PLAN 674 - KOMMUNEDELPLAN FOR ÅKREHAMN - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN DATERT 02.02.17 - PLAN 674 KOMMUNEDELPLAN FOR ÅKREHAMN Statens Vegvesen Region Vest JST 16/04097-013 2017/02/06
I TEK HYDRO ALUMINIUM KARMØY - VARSEL OM REVISJON VED HYDRO ALUMINIUM AS, KARMØY (KOPIMOTTAKER) Miljødirektoratet MKR02 12/03121-019 2017/02/06
U TEK 93/31 - KOLSTØ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/3578 - 93/31 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING TIL REKVIRENT STD: 16/3578 Kolstø Egil Ove ALA04 16/04130-005 2017/02/06
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FORFLYTNINGSHEMMEDE - FØRER NJO 13/04593-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/06
I TEK 42/76 - SØRHÅLAND. TILBYGG ENEBOLIG - SOMMERSTUE - 42/76 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Kåre Johannes Tvedt JHE05 11/02984-004 2017/02/06
I SEN PLAN 674 - KOMMUNEDELPLAN FOR ÅKREHAMN - UTTALELSE FRA KYSTVERKET VEST - 01.02.17 PLAN 674 - KOMMUNEDELPLAN FOR ÅKREHAMN Kystverket JST 16/04097-014 2017/02/06
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE - NJO 14/00529-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/06
I TEK 112/267 - DØLEVEGEN - SKRE. NYBYGG GARASJE - 112/267 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Ørjan Børtveit Skau JKV 13/01677-004 2017/02/06
I TEK 121/9 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 121/9 - RETTING AV PÅVIST GRENSEMERKE Vidar Lehmann JHE 16/04515-011 2017/02/06
U TEK 20/84 - NEDRE LIKNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 15/3900 - 20/84 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Dag Kåre Larsen HAS 16/04508-018 2017/02/06
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/06
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING AV PERMISJON / FERIEN HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/06
U TEK 93/31 - KOLSTØ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/3578 - 93/31 VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING KOLSTØ ERNST KRISTIAN ALA04 16/04130-006 2017/02/06
U TEK 93/31 - KOLSTØ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/3578 - 93/31 NYTT VARSEL OM OPPMÅLING 15.12.16 KOLSTØ ERNST KRISTIAN ALA04 16/04130-013 2017/02/06
I SEN PLAN 673 - KOMMUNEDELPLAN FOR KOPERVIK - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN DATERT 02.02.17 - PLAN 673 KOMMUNEDELPLAN FOR KOPERVIK Statens Vegvesen Region Vest JST 16/04096-014 2017/02/06
I TEK KOMMUNELAGERET BYGNES - BYGGEMODNING - ANBUDSDOKUMENT KOMMUNELAGERET BYGNES - BYGGEMODNING RH Oppmåling Rune Hemnes TIB 16/04295-006 23 Offl.§23 fvl. §19b 2017/02/06
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 15/749 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - NINA HEGGHEIM OG ALEX H. PETERSEN Inge Kenneth Gabrielsen SKM 17/00008-012 2017/02/06
U TEK 20/84 - NEDRE LIKNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 15/3900 - 20/84 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Carita Rantaniitty-Larsen HAS 16/04508-019 2017/02/06
I SEN PLAN 675 - KOMMUNEDELPLAN FOR SKUDENESHAVN - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN DATERT 02.02.17 - PLAN 675 KOMMUNEDELPLAN FOR SKUDENESHAVN Statens Vegvesen Region Vest JST 16/04098-016 2017/02/06
I TEK KOMMUNALT TILSKUDD - FRILUFTSLIV 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL FRILUFTSANLEGG Vea Turlag PCH01 17/00795-001 2017/02/06
U TEK 102/207 - VESTHEIMVEGEN, BYGNES. NYBYGG, FORRETNINGSLOKALE - KLAGESAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - VESTHEIMVEGEN 8, BYGNES - GNR. 102 BNR. 207 I KARMØY KOMMUNE. Fylkesmannen I Rogaland BFH 16/01328-034 2017/02/06
I TEK 119/612 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Gunnar Johan Sørvik GBV 17/00533-001 2017/02/06
U TEK 147/212 - MOKSHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM STD: 16/3720 - 147/212 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER FRADELING SAK 16/4662 Smistad Anne Gurine XXI 16/04662-016 2017/02/06
I TEK 4/53 - HAPALØKHOLMEN - RETTING I MATRIKKELEN - 4/53 - SØNDRE HAPALØKSHOLME - AVSLAG PÅ KRAV OM RETTING I MATRIKKELEN - ANMODNING OM OMGJØRING AV AVSLAGET Einar Arnfred Edvardsen ALA04 16/03127-006 2017/02/06
I TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2017 - MELDING OM ARRANGEMENT 25.03.17 - QUEEN II TRIBUTE Storhall Karmøy AS JHN 17/00127-005 2017/02/06
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON - FEDREKVOTE RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/06
I TEK AUTORISASJON - PLANTEVERN 2012-2016 - ARBEIDSBEKREFTELSE - AUTORISASJON PLANTEVERNMIDDEL ÅDNANES, SVEIN Karmøy Kommune Teknisk Etat HHU 12/00916-079 26 26 2017/02/06
I SEN HAUGALANDMUSEENE AS - INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING - TORSDAG 16. FEBRUAR 2017 HAUGALANDMUSEENE AS Haugalandmuseene AS PVE01 14/00640-011 2017/02/06
U TEK 147/212 - MOKSHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM STD: 16/3720 - 147/212 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER FRADELING SAK 16/4662 Henrik Sørhaug XXI 16/04662-017 2017/02/06
I TEK 9/10 - VARNE - BYGNINGSKONTROLL - 13/3234 - BER OM UTVIDET FRIST FOR Å FJERNE BILER Frank Iversen KMY 13/03234-003 2017/02/06
I TEK AUTORISASJON - PLANTEVERN 2012-2016 - ARBEIDSBEKREFTELSE - AUTORISASJON PLANTEVERNMIDDEL - VIKSE, HEIDI FUGLESTEN Karmøy Kommune Teknisk Etat HHU 12/00916-080 26 Off.l.26 2017/02/06
I TEK 20/68 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ERNA MARIE VETVIK - 20/68 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ERNA MARIE VETVIK Caverion Norge AS MHV 17/00534-001 2017/02/06
I TEK 64/397 - KAPELLVEGEN, STANGALAND - TILBYGG ENEBOLIG - 64/397 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Edb-Tjenester Norge Limited KMY 15/01403-014 2017/02/06
I TEK PLAN 312-12 - REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - ENDRING AV VEG - 72/156,157 - GODKJENT 31. 8.2017 - MERKNAD FRA PER SIMONSEN - 02.02.2017 - PLAN 312-12 - REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - MINDRE ENDRING Per Simon Simonsen YSL 16/00357-008 2017/02/06
I TEK PLAN 312-12 - REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - ENDRING AV VEG - 72/156,157 - GODKJENT 31. 8.2017 - MERKNADER FRA INGEBJØRG OG NORODD STAVENJORD - 03.02.17 PLAN 312-12 - REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - MINDRE ENDRING Norodd Stavenjord YSL 16/00357-009 2017/02/06
I SEN KOMMUNAL BEREDSKAP - KRISELEDELSE - ORIENTERING OM ØVINGAR I 2017 - SAMFUNNSTRYGGLEIK OG BEREDSKAP Fylkesmannen I Rogaland EJA 12/00224-058 2017/02/06
I TEK 20/98 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNAR VETVIK - 20/98 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNAR VETVIK Caverion Norge AS MHV 17/00535-001 2017/02/06
I TEK 115/5 - EIKETRE, SØNDRE EIKE - TERRASSE MED PERGOLA TAK - 115/5 - EIKETRE, SØNDRE EIKE - TERRASSE MED PERGOLA TAK Kari Lindøe Hunsbedt EDH 17/00543-001 2017/02/06
I TEK 15/361 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/361 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Linda Ingeborg Dahl EDH 17/00536-001 2017/02/06
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 72/70 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - HEIDI OG HÅKON HARALDSEIDE Håkon Haraldseide SKM 17/00008-013 2017/02/06
I TEK 148/94 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - PER ØYVIND HAGEN - 148/94 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - PER ØYVIND HAGEN Risa AS MHV 17/00538-001 2017/02/06
I SKU HØRINGER - 2016-2017 - HØRING - ANSVAR FOR UTGIFTER TIL SPESIALPEDAGOGISK HJELP Utdanningsdirektoratet KAH01 16/00007-133 2017/02/06
I TEK PLAN 312-12 - REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - ENDRING AV VEG - 72/156,157 - GODKJENT 31. 8.2017 - MERKNAD FRA SYNNØVE SKÅR SKULSTAD OG PER AUDUN SKULSTAD - DATERT 02.02.17 - PLAN 312-12 - REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 Per Audun Skulstad YSL 16/00357-010 2017/02/06
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - UTLEGGSFORRETNING-NAMSBOK T2014-295149 LEI 16/04537-072 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/06
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 4/151 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Roald Rasmussen GEL 17/00012-065 2017/02/06
I TEK 57/234 - SKUDENESHAVN - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 57/234 - SKUDENESHAVN - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Karmøy Kommune Teknisk Etat - Driftsavd. XXI 17/00395-001 2017/02/06
I TEK 148/85 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNETTE OG YNGVE NESS - 148/85 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNETTE OG YNGVE NESS Risa AS MHV 17/00541-001 2017/02/06
I TEK 148/157 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - INGEBORG DAGMAR OLSEN - 148/157 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - INGEBORG DAGMAR OLSEN Risa AS MHV 17/00542-001 2017/02/06
I TEK BRUK AV VANNSCOOTER OG LIGNENDE INNENFOR HAVNEDISTRIKTET - INNSPILL TIL KOMMUNENE VEDRØRENDE VANNSCOOTER Forum For Natur og Friluftsliv I Rogaland PCH01 12/03666-008 2017/02/06
I SEN VEST-KARMØY LANDSKAPSVERNOMRÅDE - VEDTATT PLANSTRATEGI 2016 - 2019 - VEST-KARMØY LANDSKAPSVERNOMRÅDE Klima- og Miljødepartementet JST 17/00095-004 2017/02/06
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - VEDTAKSNUMMER V-302-02-2017 FV. 47, HP 4, KARMØYVEGEN I KARMØY KOMMUNE - VEDTAKSBREV TRAFIKKREGULERENDE SKILT (KOPIMOTTAKER) Statens Vegvesen Region Vest KSU01 12/01271-270 2017/02/06
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - RN7IG2 Sons of Norway Haugaland Lodge 8-018 OFL 17/00010-019 2017/02/06