Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 15/2456, 15/2457, 15/2458, 15/2459 - MYRDALVEGEN, ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS M/4 BOLIGER - 15/1034 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - REKKEHUS M/4 BOLIGER GARVIK PROSJEKT AS JKV 16/01585-007 2017/02/03
U TEK 114/105 - NORDRE EIKE - RIVING OG NYBYGG NAUST - 114/105 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - TØMRERARBEID Sima Bygg AS JKV 15/00113-020 2017/02/03
U TEK 15/137 OG 15/695 - RÅDHUSVEGEN/ESEBJØR, ÅKRA - PÅ- OG TILBYGG LEILIGHETSBYGG MED NÆRINGSLOKALE - 15/137 OG 15/695 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - BYGGETRINN 1 Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS JKV 16/03295-010 2017/02/03
U TEK SYKKELOPPLÆRING - SYKKELOPPLÆRING I NORDFYLKET PILOTPROSJEKT KARMØY KOMMUNE Hess HPE 16/01726-004 2017/02/03
U TEK OVERVANNSPROBLEMER - HULDERVEGEN - SVAR - GJELDER OVERVANN SOM RENNER UT PÅ KOMMUNAL VEG - HULDERVEGEN Jarle Munthe KSU01 17/00119-003 2017/02/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 80 % VIKARIAT - AVSLAG JBR04 16/04703-014 25 Offl §25 2017/02/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 80 % VIKARIAT - AVSLAG JBR04 16/04703-015 25 Offl §25 2017/02/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 80 % VIKARIAT - AVSLAG JBR04 16/04703-016 25 Offl §25 2017/02/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 80 % VIKARIAT - AVSLAG JBR04 16/04703-017 25 Offl §25 2017/02/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 65,73% FAST NATT X2 - AVSLAG JBR04 16/04710-016 25 Offl §25 2017/02/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 65,73% FAST NATT X2 - AVSLAG JBR04 16/04710-017 25 Offl §25 2017/02/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 65,73% FAST NATT X2 - AVSLAG JBR04 16/04710-018 25 Offl §25 2017/02/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 65,73% FAST NATT X2 - AVSLAG JBR04 16/04710-019 25 Offl §25 2017/02/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 65,73% FAST NATT X2 - AVSLAG JBR04 16/04710-020 25 Offl §25 2017/02/03
U SEN REKRUTTERINGSSAK SPESIALRÅDGIVER ØKONOMISTYRING OG ANALYSE - TRUKKET MMW 16/04934-048 25 Offl §25 2017/02/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - SØKNAD NFE 16/05075-061 25 Offl §25 2017/02/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - SØKNAD AGB 16/05078-059 25 Offl §25 2017/02/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - SØKNAD AGB 16/05085-087 25 Offl §25 2017/02/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - SØKNAD JBR04 16/05086-068 25 Offl §25 2017/02/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-081 25 Offl §25 2017/02/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - BEKREFTELSE BLI01 16/05120-044 25 Offl §25 2017/02/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - BEKREFTELSE BLI01 16/05120-045 25 Offl §25 2017/02/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - BEKREFTELSE BLI01 16/05120-046 25 Offl §25 2017/02/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - BEKREFTELSE BLI01 16/05120-047 25 Offl §25 2017/02/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 16/05121-115 25 Offl §25 2017/02/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 16/05121-116 25 Offl §25 2017/02/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 16/05121-117 25 Offl §25 2017/02/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 16/05121-118 25 Offl §25 2017/02/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 16/05121-119 25 Offl §25 2017/02/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - TILBUD MSTA 16/05122-054 25 Offl §25 2017/02/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - ARBEIDSAVTALE MSTA 16/05122-055 25 Offl §25 2017/02/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - TILBUD MSTA 16/05122-056 25 Offl §25 2017/02/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - ARBEIDSAVTALE MSTA 16/05122-057 25 Offl §25 2017/02/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - TILBUD MSTA 16/05122-058 25 Offl §25 2017/02/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - ARBEIDSAVTALE MSTA 16/05122-059 25 Offl §25 2017/02/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-060 25 Offl §25 2017/02/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - ARBEIDSAVTALE MSTA 16/05122-061 25 Offl §25 2017/02/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - TILBUD MSTA 16/05122-062 25 Offl §25 2017/02/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - TILBUD MSTA 16/05122-063 25 Offl §25 2017/02/03
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-046 25 Offl §25 2017/02/03
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-047 25 Offl §25 2017/02/03
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-048 25 Offl §25 2017/02/03
I TEK REKRUTTERINGSSAK ARBEIDSLEDER VEG - SØKNAD HASB 17/00418-003 25 Offl §25 2017/02/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - SØKNAD MSTA 17/00419-006 25 Offl §25 2017/02/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD NFE 17/00420-014 25 Offl §25 2017/02/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - SØKNAD BLI01 17/00422-004 25 Offl §25 2017/02/03
I SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT LØNNINGSKONTORET, 100 % FAST - SØKNAD TUS 17/00423-015 25 Offl §25 2017/02/03
I SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT LØNNINGSKONTORET, 100 % FAST - SØKNAD TUS 17/00423-016 25 Offl §25 2017/02/03
I SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT LØNNINGSKONTORET, 100 % FAST - SØKNAD TUS 17/00423-017 25 Offl §25 2017/02/03
I SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT LØNNINGSKONTORET, 100 % FAST - SØKNAD TUS 17/00423-018 25 Offl §25 2017/02/03
I SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT LØNNINGSKONTORET, 100 % FAST - SØKNAD TUS 17/00423-019 25 Offl §25 2017/02/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - SØKNAD BLI01 17/00425-021 25 Offl §25 2017/02/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - SØKNAD BLI01 17/00425-022 25 Offl §25 2017/02/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - SØKNAD BLI01 17/00425-023 25 Offl §25 2017/02/03
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTINGENIØR VANN OG AVLØP - SØKNAD HASB 17/00426-005 25 Offl §25 2017/02/03
I TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISK RÅDGIVER - EIENDOMSAVDELINGEN - SØKNAD HASB 17/00470-002 25 Offl §25 2017/02/03
I TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISK RÅDGIVER - EIENDOMSAVDELINGEN - SØKNAD HASB 17/00470-003 25 Offl §25 2017/02/03
U TEK 133/88 - FEØY - TILBYGG FRITIDSBOLIG - 133/88 - RETUR AV SØKNAD Reidar Pedersen KIS 17/00150-003 2017/02/03
U TEK OVERVANNSPROBLEMER - HULDERVEGEN - PÅLEGG OVERVANN FRA HULDERVEGEN Jarle Munthe KSU01 17/00119-004 2017/02/03
U TEK KURS/OPPLÆRING TEKNISK ETAT 2012-2018 - KURS/OPPLÆRING TEKNISK ETAT 2012-2017 MØTE I KURSUTVALGET Opplæringsutvalget teknisk etat IBR 12/00150-045 2017/02/03
U TEK SYKKELOPPLÆRING - SYKKELOPPLÆRING NORDFYLKET MØTEREFERAT STYRINGSGRUPPA Jarle Nilsen HPE 16/01726-005 2017/02/03
U TEK 61/1 - MELSTOKKEVEGEN, MIDTSTOKKE - NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - 61/1 - FERDIGATTEST Urbanhus Haugesund AS KMY 16/00896-016 2017/02/03
U TEK 15/115 - ØYAVEGEN, ÅKRA. RIVING AV BYGNINGER OG NYBYGG 2 ENEBOLIGER - 15/115 OG 15/150 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - TØMRERARBEID NYBYGG 2 ENEBOLIGER Procon AS JKV 09/02650-023 2017/02/03
U TEK 140/279 - KVEDNAHAUGVEGEN, OSNES - NYBYGG ENEBOLIG - 140/279 - MANGLER VED SØKNAD OM FERDIGATTEST Hereid Hus AS KMY 16/01836-010 2017/02/03
I TEK 58/13 OG 58/15 - STØLEBUKTVEGEN, KOPERVIK. FORLENGELSE AV FLYTEBRYGGE - 58/13 OG 58/15 - STØLEBUKTVEGEN, KOPERVIK. FORLENGELSE AV FLYTEBRYGGE I K Gabrielsen KIS 17/00105-002 2017/02/03
I TEK 29/53 - VESTRE KARMØYVEG, HEBNES, NYBYGG BOD - 29/53 - MOTTATT MANGLER - SITUASJONSKART OG FOTO John Karsten Langåker EDH 16/04298-003 2017/02/03
I TEK 90/6 OG 90/127 - FISKÅ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/882 - 90/6 OG 90/127 - FISKÅ - ENDRING AV SØKNAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Advokat Didrik Ferkingstad EDH 17/00405-003 2017/02/03
U HSE PERSONALMAPPE - MAKSDATO SYKEPENGER JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/03
U TEK 15/2456, 15/2457, 15/2458, 15/2459 - MYRDALVEGEN, ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS M/4 BOLIGER - 15/1034 - MYRDALVEGEN, ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS M/4 BOLIGER Dnb Bank ASA IBR 16/01585-010 2017/02/03
U TEK P53200 - NYTT VERKSTED FOR AVLØP, VAR-AVD BYGNES - 16/1192 - SIGNERT VARSEL NR 23 Malvin Varne AS ETS 16/01192-045 2017/02/03
U TEK 15/137 OG 15/695 - RÅDHUSVEGEN/ESEBJØR, ÅKRA - PÅ- OG TILBYGG LEILIGHETSBYGG MED NÆRINGSLOKALE - 15/137 OG 15/695 - GODKJENNING AV LEKEPLASSPLAN Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS IGR 16/03295-011 2017/02/03
U TEK P53200 - NYTT VERKSTED FOR AVLØP, VAR-AVD BYGNES - 16/1192 - SIGNERT VARSEL NR 24 Malvin Varne AS ETS 16/01192-046 2017/02/03
I TEK 147/318 - KARINAÅSEN, MOKSHEIM - NYBYGG GARASJE - 147/318 - KARINAÅSEN, MOKSHEIM - NYBYGG GARASJE Dag Lothe EDH 17/00518-001 2017/02/03
U TEK P53200 - NYTT VERKSTED FOR AVLØP, VAR-AVD BYGNES - P53200 - NYTT VERKSTED FOR AVLØP, VAR-AVD BYGNES Malvin Varne AS ETS 16/01192-047 2017/02/03
I TEK INNKOMNE TV-RAPPORTER - SJEKKLISTE VED KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - 149/91 PROSJEKT: 16/3985 Ragn Sells AS JTH 16/04343-010 2017/02/03
I TEK INNKOMNE TV-RAPPORTER - SJEKKLISTE VED KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - 149/29 PROSJEKT: 16/3985 Ragn Sells AS JTH 16/04343-011 2017/02/03
I TEK INNKOMNE TV-RAPPORTER - SJEKKLISTE VED KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - 149/90 PROSJEKT: 16/3985 Ragn Sells AS JTH 16/04343-012 2017/02/03
I TEK 93/31 - KOLSTØ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/3578 - 93/188 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT STD: 16/3578 Statens Kartverket Tinglysingen ALA04 16/04130-002 2017/02/03
I TEK INNKOMNE TV-RAPPORTER - SJEKKLISTE VED KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - 149/9 PROSJEKT: 16/3985 Ragn Sells AS JTH 16/04343-013 2017/02/03
I TEK INNKOMNE TV-RAPPORTER - SJEKKLISTE VED KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - 149/369 PROSJEKT: 16/3985 Ragn Sells AS JTH 16/04343-014 2017/02/03
U HSE ASYLSØKERE/FLYKTNINGER - SØKNAD OM TILSKUDD - EN SKOLE MED BROER MOT ARBEIDSLIVET Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet AFA02 12/03071-091 2017/02/03
I TEK 20/84 - NEDRE LIKNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 15/3900 - 20/119 - RETUR AV TINGLYSTE DOKUMENTER, MELDING OG ERKLÆRINGER STD: 15/3900 Statens Kartverket Tinglysingen HAS 16/04508-017 2017/02/03
U HSE PERSONALMAPPE - MAKSDATO SYKEPENGER JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/03
I TEK SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTREDNING OG PROSJEKTERING - TILSKUDD TIL UTREDNING OG PROSJEKTERING RBE08 17/00313-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/03
U SKU PERSONALMAPPE - TILBUD OM STILLING SOM MILJØARBEIDER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/03
I TEK 15/2415 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/2700 - PARSELL 1 - 15/2432 - REKVISISJON AV UTSETTING AV GRENSER Trygve J. Sjøen Prosjekt JHE 16/03183-016 2017/02/03
U SKU PERSONALMAPPE - OPPHØR AV LÆREKONTRAKT JMH02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/03
I TEK 102/207 - VESTHEIMVEGEN, BYGNES. NYBYGG, FORRETNINGSLOKALE - 102/207 - (KOPIMOTTAKER) MELDING OM POLITISK VEDTAK FRA FYLKESUTVALGET Rogaland Fylkeskommune Regionalplanavdelingen KIS 16/01328-033 2017/02/03
I SEN PLAN 673 - KOMMUNEDELPLAN FOR KOPERVIK - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN 01.02.17 - PLAN 673 KOMMUNEDELPLAN FOR KOPERVIK Rogaland Fylkeskommune JST 16/04096-012 2017/02/03
I TEK 102/207 - VESTHEIMVEGEN, BYGNES. TILBYGG TIL FORRETNINGSLOKALE - 102/207 - (KOPIMOTTAKER) MELDING OM POLITISK VEDTAK FRA FYLKESUTVALGET Rogaland Fylkeskommune Regionalplanavdelingen GTH 16/01325-021 2017/02/03
U SKU PERSONALMAPPE - MIDERTIDLIG STILLINGSREDUKSJON JMH02 08/02593-032 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/03
U HSE PERSONALMAPPE - NÅR SYKEPENGENE OPPHØRER JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/03
I TEK 112/10, 112/81, 112/87, 112/102, 112/109, 112/133, 112/262, 112/295 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 112/262 M.FL. - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - NUMMER 89896/2017 - STATENS VEGVESEN Statens Kartverk MAH 17/00213-003 2017/02/03
I SEN PLAN 673 - KOMMUNEDELPLAN FOR KOPERVIK - UTTALELSE FRA KYSTVERKET VEST - 01.02.17 PLAN 673 - KOMMUNEDELPLAN FOR KOPERVIK Kystverket JST 16/04096-013 2017/02/03
I TEK PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/03
I SEN PLAN 674 - KOMMUNEDELPLAN FOR ÅKREHAMN - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN 01.02.17 - PLAN 674 KOMMUNEDELPLAN FOR ÅKREHAMN Rogaland Fylkeskommune JST 16/04097-012 2017/02/03
I TEK 31/51 - VESTRE KARMØYVEG - HAGA - RIVING AV LØE - 31/51 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Kjell Oddvar Svendsen JHE05 17/00065-003 2017/02/03
U SKU PERSONALMAPPE - MIDLERTIDIG STILLINGSREDUKSJON JMH02 00/03726-037 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/03
I SEN PLAN 675 - KOMMUNEDELPLAN FOR SKUDENESHAVN - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN 01.02.17 - PLAN 675 KOMMUNEDELPLAN FOR SKUDENESHAVN Rogaland Fylkeskommune JST 16/04098-014 2017/02/03
I TEK 141/50 - LITLASUND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 141/50 - LITLASUND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Arne Junior Tjensvoll HAS 17/00519-001 2017/02/03
U HSE PERSONALMAPPE - MAKSDATO SYKEPENGER JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/03
U TEK NY VANN OG KLOAKK/MILJØGATE PÅ SPANNE - RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSEN NY VANN OG KLOAKK/MILJØGATE PÅ SPANNE Geir Olav Claussen JTH 16/03985-022 2017/02/03
I TEK 64/625 - KALVATREVEGEN, STANGALAND - SØKNAD OM TEKNISK ANLEGG - 64/625 - UTTALELSE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON TIL OVER- OG SPILLVANNSLEDNINGER Fylkesmannen i Rogaland IGR 16/05068-006 2017/02/03
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - HENVISER TIL AML 10-2, 4.LEDD JMH02 08/01122-030 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/03
U TEK 115/258 - ESPIRA ÅRHAUG BARNEHAGE AS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - VARSEL OM ORDINÆRT TILSYN - 115/258 - ESPIRA ÅRHAUG BARNEHAGE AS Århaug Barnehage AS TSC 12/00969-008 2017/02/03
I HSE SKJØNNSMIDLER 2012-2018 - SKJØNSTILSKOT TIL INNOVASJON OG FORNYING 2017 Fylkesmannen I Rogaland ISR01 12/00833-026 2017/02/03
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - HENVISER TIL AML 10-2, 4.LEDD JMH02 10/02453-021 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/03
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/03
I TEK 30/70 OG 30/11 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 30/70 OG 30/11 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT Bjarne Kåre Sandhåland JMJ03 15/01584-003 2017/02/03
I SKU LEDSAGERBEVIS FOR FUNKSJONSHEMMEDE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR FUNKSJONSHEMMEDE - RLE 17/00520-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/03
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - FRIVILLIG AVTALETREKK LEI 16/04537-070 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/03
U TEK 72/174 - SKÅRTUNET - TEKNISK PLAN - GARVIK TOMTEUTVIKLING - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR OPPARBEIDELSE AV FORTAU RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 15/04789-013 2017/02/03
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/00502-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/03
U SEN 15/537 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 14/4385 (16/233) - 15/2446 MELDING/DELING/ERKLÆRING. OVERSENDELSESBREV TIL TINGLYSING STD: 14/4385 (16/233) Statens Kartverket Tinglysingen TVI 16/04733-019 2017/02/03
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE VIKARIAT 20 % NORHEIM BBH AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/03
U TEK 64/392 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - HELE GRUNNEIENDOMMEN - 64/392 VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING KOLBEINSEN BJØRN ARILD ALA04 17/00048-002 2017/02/03
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 10/01608-023 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/03
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 133/1 - NY KLAGE PÅ UTSKREVET EIENDOMSSKATT - 133/1 Dag Mathiassen MSA 15/01306-003 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/02/03
U HSE PERSONALMAPPE - KRAV OM FAST ANSETTELSESFORHOLD ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN § 14-9 NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/03
I TEK SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - 28/1 INNGJERDING AV KULTURMARK/KYSTLYNGHEI - SVEIN MAGNE SKJØLLINGSTAD - 28/1 - SALDO/UTBETALINGSKORT - SLUTTUTBETALING: KR. 40.250,- , DATO: 26.01.2017 INNGJERDING AV KULTURMARK/KYSTLYNGHEI - SVEIN MAGNE SKJØLLINGSTAD Fylkesmannen I Rogaland LKS 13/04311-004 2017/02/03
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 43/191 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Tor Håkon Meland Vikra GEL 17/00012-062 2017/02/03
U TEK 82/134 OG 82/238 - HINDERÅKER - OPPMÅLINGSFORRETNING, GRENSEJUSTERING - 82/134 OG 82/238 - VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING SELVÅG PAUL SONDRE F HAS 17/00438-004 2017/02/03
I SKU DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN - RAPPORT OM FAKTISKE FUNN - DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN Kpmg AS ANKO 12/00240-056 2017/02/03
U SKU PERSONALMAPPE - MIDLERTIDIG OVERFØRING FRA PPT TIL BØ U.SKOLE RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/03
U TEK ERVERV/EKSPROPRIASJON - BORGAREDALEN - AVTALE OM FORHÅNDSTILTREDELSE Einar Paulsen THE05 14/03265-030 2017/02/03
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 99/05086-047 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/03
I TEK 2/177 OG 2/292 - SÆVIK - STEINFYLLING I SJØ - 2/177, 292 -KOMMENTAR TIL KLAGE v/Magnus Håvås Nereng Karmøyadvokatene DA GTH 16/03019-016 2017/02/03
I TEK KOMMUNELAGERET BYGNES - BYGGEMODNING - TILBUDSBREV - KOMMUNELAGERET BYGNES Risa AS TIB 16/04295-003 2017/02/03
I TEK KOMMUNELAGERET BYGNES - BYGGEMODNING - TILBUDSBREV - KOMMUNELAGERET BYGNES Birkeland Maskinentreprenør AS TIB 16/04295-004 2017/02/03
U SEN 86/238 OG 86/234 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 86/238 OG 86/234 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER Statens Kartverket Tinglysingen TVI 17/00467-002 2017/02/03
U TEK 148/978 - SPANNAVEGEN, NORHEIM - BRUKSENDRING - INNREDNING AV FORRETNINGLOKALE OG FASADEENDRING - 148/978 - SPANNAVEGEN, NORHEIM - BRUKSENDRING - INNREDNING AV FORRETNINGLOKALE OG FASADEENDRING Arkitektfirmaet Knut Kolstø AS IGR 17/00245-006 2017/02/03
I TEK KOMMUNELAGERET BYGNES - BYGGEMODNING - TILBUDSBREV - KOMMUNELAGERET BYGNES Vassbakk & Stol AS TIB 16/04295-005 2017/02/03
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 02/02355-035 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/03
U TEK TEKNISK PLANER FOR TJØSVOLD - TOSTEMMEN - FERDIGBEFARING BYGGETRINN 2, TJØSVOLD - TOSTEMMEN Garvik Tomteutvikling AS BTH04 13/02723-007 2017/02/03
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 01/02719-047 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/03
I TEK PLAN 1024 - DETALJREGULERING FOR NESET, SKUDENESHAVN - 46/40 M.FL. - OVERSENDERT REVIDERT FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER - 01.02.17 PLAN 1024 - DETALJREGULERING FOR NESET, SKUDENESHAVN - 46/40 M.FL. Sivilarkitekt Kåre Frøland YSL 16/00617-009 2017/02/03
U TEK NY VANN OG KLOAKK/MILJØGATE PÅ SPANNE - RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSEN 149/91 NY VANN OG KLOAKK/MILJØGATE PÅ SPANNE Solveig Kristine Helgeland JTH 16/03985-023 2017/02/03
U TEK 139/50 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - 139/50 - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT Sigbjørn Sørhus ILS01 17/00517-002 2017/02/03
I TEK 4/480 - EIENDOMSSKATT - 4/480 - ANGÅENDE BEREGNINGSGRUNNLAGET FOR EIENDOMSSKATT Målfrid Friestad MSA 17/00522-001 2017/02/03
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON/ENDRING AV STILLINGSTØRRELSE JMH02 08/01145-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/03
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING GKH01 16/03590-004 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/02/03
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 2/37 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK D.J. Tønnessen GEL 17/00012-063 2017/02/03
I TEK 58/291 - FRELSESARMEEN, KOPERVIK BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 58/291 - FRELSESARMEEN, KOPERVIK - TILBAKEMELDING TILSYNSRAPPORT UTFØRT 14.12.16 - BRANNFOREBYGGENDE TILSYN Frelsesarmeen JHN 12/01437-020 2017/02/03
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING AV STILLINGSKODE OG LØNN JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/03
U TEK 8/28 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - 8/28 - GJELDER TØMMING AV SEPTIKTANK OG FRITAK FOR RENOVASJON Arve Tangen ILS01 17/00514-002 2017/02/03
I HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM VEDTAK - INNVILGET ALDERSPENSJON FRA KLP ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/03
U SKU PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV KONTAKTLÆRERTILLEGG RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/03
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING AV STILLINGSKODE OG LØNN JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/03
U SKU PERSONALMAPPE - FORLENGELSE I 23% VIKARIAT RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/03
U TEK NY VANN OG KLOAKK/MILJØGATE PÅ SPANNE - RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSEN 149/369 NY VANN OG KLOAKK/MILJØGATE PÅ SPANNE Betina Holmefjord Jakobsen JTH 16/03985-025 2017/02/03
I TEK PERSONALMAPPE - MELDING OM INNVILGET AVTALEFESTET PENSJON (AFP) FRA KLP BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/03
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL VARIG TILRETTELAGT ARBEID I ORDINÆR VIRKSOMHET GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/03
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL VARIG TILRETTELAGT ARBEID I ORDINÆR VIRKSOMHET GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/03
I TEK PERSONALMAPPE - MELDING OM VEDTAK BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/03
I SKU INNOVASJONSPROSJEKT - VIDEOMODELLERING SOSIALE FERDIGHETER - INVITASJON TIL DELTAKING I INNOVASJONSPROSJEKT - VIDEOMODELLERING SOSIALE FERDIGHEITER Helse Fonna Hf KAH01 17/00500-001 2017/02/03
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING AV STILLINGSKODE OG LØNN JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/03