Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I TEK 119/12 - RØRLEGGERMELDING: RIVING/NYBYGG/UTSLIPP - TILTAKSHAVER: LILLESUND BYGGESAK 16/4731 - UTSLIPPSAK: 16/5194 - 119/12 - RØRLEGGERMELDING: RIVING/NYBYGG/UTSLIPP - TILTAKSHAVER: LILLESUND BYGGESAK 16/4731 - UTSLIPPSAK: 16/5194 RØRLEGGER GEIR SIRNES AS MHV 17/00013-001 2017/02/01
U TEK 68/431 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: AHMADI - 68/431 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: AHMADI Vedavågen Rør AS MHV 17/00227-002 2017/02/01
U TEK 110/12 - AUSTNESVEGEN, VÅGA - TILBYGG ENEBOLIG - RAMMETILLATELSE - 110/12 - AUSTNESVEGEN, VÅGA - TILBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen OHA 17/00312-002 2017/02/01
U HSE BEKYMRINGSMELDING - FORELØPIG SVAR - BEKYMRINGSMELDING MMM Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/02/01
U HSE BEKYMRINGSMELDING - SVAR - VEDR. HELSEHJELP FRA KOMMUNEN MMM Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/02/01
U TEK 15/52 - ÅKREHAMN TRÅLBØTERI BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - BRANNFOREBYGGENDE TILSYN 15/52 - ÅKREHAMN TRÅLBØTERI Åkrehamn Trålbøteri AS JHN 12/01393-009 2017/02/01
U TEK 68/431 - EIDSBAKKANE, INDRE EIDE - NYBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 68/431 - EIDSBAKKANE, INDRE EIDE - NYBYGG ENEBOLIG Garvik Prosjekt AS KIS 16/05159-003 2017/02/01
U HSE TILSKUDD INN, RUS-OG BOLIGOPPFØLGING - RAPPORTERING PÅ TILSKOT TIL KOMMUNALT RUSARBEID FOR 2016. Fylkesmannen I Rogaland JGL 12/00713-045 2017/02/01
U TEK 109/21 - FOSEN - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE RØRLEGGERMELDING SAK 17/78 - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 109/21 - FOSEN - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE RØRLEGGERMELDING SAK 17/78 Inge Vaaga AS OHA 17/00088-005 2017/02/01
U TEK 20/10 OG 20/26 - NEDRE LIKNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM 18/3198, 18/3199, 183201 - 18/3203 - 20/10 OG 20/26 - MAIL ANGÅENDE AT BEHANDLING AV DELINGSSØKNAD LEGGES PÅ VENT v/Magnus Havås Nereng Karmøyadvokatene DA HHU 16/03723-006 2017/02/01
U TEK 83/35 MFL. - SKEIE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/3637,3638 - 83/35 MFL. - MANGELFULL SØKNAD OM DELING Einar Dagfinn Skeie HHU 16/05153-003 2017/02/01
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM TILSKUDD TIL TILPASNING RBE08 17/00354-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
U TEK 2/48 - SÆVIK. BRUKSENDRING FRA NÆRINGSBYGG TIL BOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 2/48 - SÆVIK. BRUKSENDRING BOLIG Jan Inge Suggelia IGR 16/04840-006 2017/02/01
U TEK 148/978 - SPANNAVEGEN, NORHEIM. SKILT - 148/978 - FERDIGATTEST Brand Factory Norge AS KMY 15/00671-004 2017/02/01
U SKU SPILLEMIDLER 2016-2018 - ANMODNING OM REVISJONS AV REGNSKAP FOR SPILLEMIDDELBERETTIGET ANLEGG KPMG AS OFL 16/00248-136 2017/02/01
U TEK FISKERIDAGENE - FESTIVAL - ÅRLIG ARRANGEMENT - SVAR - GJELDER BRUK AV OMRÅDER TIL BODER - 01.08.17 - 05.08.17 Olivier Simonin, Traditional Market LTD HPE 12/02934-034 2017/02/01
U TEK PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 66/947 - 66/948 - 66/949 - 66/950 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED GOFARNESVEGEN. Urbanhus Haugesund AS BFH 17/00007-010 2017/02/01
U TEK SKILTGRUPPA - MØTEREFERATER - MØTEREFERAT 31.JANUAR 2017 Åse Kalstad HPE 12/00684-052 2017/02/01
I TEK 17/89 - BLÅMYRVEGEN, ÅDLAND. NYBYGG, GARASJE - 17/89 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Henriette Sofie Gård JKV 16/01583-003 2017/02/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR KART OG OPPMÅLING - SØKNAD HASB 16/04922-042 25 Offl §25 2017/02/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR KART OG OPPMÅLING - SØKNAD HASB 16/04922-043 25 Offl §25 2017/02/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR KART OG OPPMÅLING - SØKNAD HASB 16/04922-044 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER I 100% STILLING - AVSLAG JBR04 16/04926-023 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER I 100% STILLING - AVSLAG JBR04 16/04926-024 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER I 100% STILLING - AVSLAG JBR04 16/04926-025 25 Offl §25 2017/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD AGB 16/05072-066 25 Offl §25 2017/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD AGB 16/05072-067 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-068 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-069 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-070 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-071 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-072 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-073 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-074 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-075 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-076 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-077 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-078 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-079 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-080 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-081 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-082 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-083 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-084 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-085 25 Offl §25 2017/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD AGB 16/05072-086 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-087 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-088 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-089 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-090 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-080 25 Offl §25 2017/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-081 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-082 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-083 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-084 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-085 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-086 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-087 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-088 25 Offl §25 2017/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-089 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-090 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-091 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-092 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-093 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-094 25 Offl §25 2017/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-095 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-096 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-097 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-098 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-099 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-100 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-101 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-102 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-103 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-104 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-105 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-106 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-107 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-108 25 Offl §25 2017/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - SØKNAD JBR04 16/05076-070 25 Offl §25 2017/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - SØKNAD AGB 16/05078-045 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-046 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-047 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-048 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-049 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-050 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-051 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-052 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-053 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-054 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-055 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-056 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-057 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-058 25 Offl §25 2017/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD JBR04 16/05079-082 25 Offl §25 2017/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN MYRDALVN/EIDEVN - SØKNAD JBR04 16/05080-045 25 Offl §25 2017/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN MYRDALVN/EIDEVN - SØKNAD JBR04 16/05080-046 25 Offl §25 2017/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - SØKNAD JBR04 16/05081-050 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-097 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-098 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-099 25 Offl §25 2017/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-100 25 Offl §25 2017/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-101 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-102 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-103 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-104 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-105 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-106 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-107 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-108 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-109 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-110 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-111 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-112 25 Offl §25 2017/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-113 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-114 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-115 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-116 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-117 25 Offl §25 2017/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-118 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-119 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-120 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-121 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-122 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-123 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-124 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-125 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-126 25 Offl §25 2017/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-127 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-128 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-129 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-130 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-131 25 Offl §25 2017/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - SØKNAD JBR04 16/05083-055 25 Offl §25 2017/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - SØKNAD AGB 16/05085-064 25 Offl §25 2017/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - SØKNAD AGB 16/05085-065 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-066 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-067 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-068 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-069 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-070 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-071 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-072 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-073 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-074 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-075 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-076 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-077 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-078 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-079 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-080 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-081 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-082 25 Offl §25 2017/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - SØKNAD JBR04 16/05086-066 25 Offl §25 2017/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - SØKNAD JBR04 16/05086-067 25 Offl §25 2017/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-076 25 Offl §25 2017/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-077 25 Offl §25 2017/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-078 25 Offl §25 2017/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-079 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-070 25 Offl §25 2017/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-071 25 Offl §25 2017/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-072 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-073 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-074 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-075 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-076 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-077 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-078 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-079 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-080 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-081 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-082 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-083 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-084 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-085 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-086 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-087 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-088 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-089 25 Offl §25 2017/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-090 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-091 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-092 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-093 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-094 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-095 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-096 25 Offl §25 2017/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05101-071 25 Offl §25 2017/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05101-072 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-073 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-074 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-075 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-076 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-077 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-078 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-079 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-080 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-081 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-082 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-083 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-084 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-085 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-086 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-087 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-088 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-089 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-057 25 Offl §25 2017/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05102-058 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-059 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-060 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-061 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-062 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-063 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-064 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-065 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-066 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-067 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-068 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-069 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-070 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-071 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-072 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-073 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-074 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-075 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-076 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 80% FAST STILLING - INTERVJU JBR04 17/00060-016 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 80% FAST STILLING - INTERVJU JBR04 17/00060-017 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 80% FAST STILLING - INTERVJU JBR04 17/00060-018 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 80% FAST STILLING - INTERVJU JBR04 17/00060-019 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 80% FAST STILLING - INTERVJU JBR04 17/00060-020 25 Offl §25 2017/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-053 25 Offl §25 2017/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - SØKNAD AGB 16/05133-055 25 Offl §25 2017/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - SØKNAD AGB 16/05133-056 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-057 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-058 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-059 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-060 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-061 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-062 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-063 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-064 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-065 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-066 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-067 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-068 25 Offl §25 2017/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-069 25 Offl §25 2017/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD JBR04 16/05186-093 25 Offl §25 2017/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD JBR04 16/05187-106 25 Offl §25 2017/02/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-043 25 Offl §25 2017/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 100% FØDSELSVIKARIAT - SØKNAD MSTA 17/00416-003 25 Offl §25 2017/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - SØKNAD MSTA 17/00419-003 25 Offl §25 2017/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - SØKNAD MSTA 17/00419-004 25 Offl §25 2017/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - SØKNAD MSTA 17/00419-005 25 Offl §25 2017/02/01
I SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT SERVICEFAG - SØKNAD MMW 17/00282-005 25 Offl §25 2017/02/01
I SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING KONTOR OG ADMINISTRASJONSFAGET - SØKNAD MMW 17/00283-004 25 Offl §25 2017/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD NFE 17/00420-007 25 Offl §25 2017/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD NFE 17/00420-008 25 Offl §25 2017/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD NFE 17/00420-009 25 Offl §25 2017/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD NFE 17/00420-010 25 Offl §25 2017/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I INSTITUSJONSKOKKEFAGET - SØKNAD NFE 17/00421-002 25 Offl §25 2017/02/01
I SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT LØNNINGSKONTORET, 100 % FAST - SØKNAD TUS 17/00423-005 25 Offl §25 2017/02/01
I SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT LØNNINGSKONTORET, 100 % FAST - SØKNAD TUS 17/00423-006 25 Offl §25 2017/02/01
I SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT LØNNINGSKONTORET, 100 % FAST - SØKNAD TUS 17/00423-007 25 Offl §25 2017/02/01
I SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT LØNNINGSKONTORET, 100 % FAST - SØKNAD TUS 17/00423-008 25 Offl §25 2017/02/01
I SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT LØNNINGSKONTORET, 100 % FAST - SØKNAD TUS 17/00423-009 25 Offl §25 2017/02/01
I SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT LØNNINGSKONTORET, 100 % FAST - SØKNAD TUS 17/00423-010 25 Offl §25 2017/02/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - SØKNAD BLI01 17/00425-012 25 Offl §25 2017/02/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - SØKNAD BLI01 17/00425-013 25 Offl §25 2017/02/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - SØKNAD BLI01 17/00425-014 25 Offl §25 2017/02/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - SØKNAD BLI01 17/00425-015 25 Offl §25 2017/02/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - SØKNAD BLI01 17/00425-016 25 Offl §25 2017/02/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTINGENIØR VANN OG AVLØP - SØKNAD HASB 17/00426-003 25 Offl §25 2017/02/01
I SEN UTLEIE AV BESKYTTELSESTEPPE - BESTILLING AV TEPPE - TORVASTAD ARENA 22.02.17 Torvastad skole og kultursenter AKP 16/04347-005 2017/02/01
I SKU HØRINGER - 2016-2017 - HØRING - ENDRING I BARNEHAGELOVEN Kunnskapsdepartementet TOV 16/00007-132 2017/02/01
I TEK 147/418 - KARINAÅSEN, MOKSHEIM. TILBYGG ENEBOLIG - BOD OG TERRASSE - 147/418 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Kjersti Marie Bendiksen KMY 11/02694-004 2017/02/01
I SEN GRAVESØKNAD - MOLDBAKKANE - GRAVESØKNAD - MOLDBAKKANE KHV AS TOG 17/00484-001 2017/02/01
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - ARBEIDSBEKREFTELSE Gregory Pacelt IBR 16/00062-989 2017/02/01
U TEK STARTLÅN - UTBETALING - STARTLÅN TIL REFINANSIERING RBE08 16/05151-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
I TEK 58/173 - KOPERVIK. INNGJERDING/AVGRENSING AV EKSISTERENDE ANLEGG - 58/173 - SØKNAD OM FERDIGATTEST EKSISTERENDE ANLEGG Håland & Karlson AS KMY 04/02127-007 2017/02/01
U TEK 87/5 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT (EIER: DAGNY MATLAND) - SVAR - 87/5 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT (EIER: DAGNY MATLAND) Thor Otto Lohne JMJ03 15/02106-002 2017/02/01
U TEK 119/12 - RØRLEGGERMELDING: RIVING/NYBYGG/UTSLIPP - TILTAKSHAVER: LILLESUND BYGGESAK 16/4731 - UTSLIPPSAK: 16/5194 - 119/12 - RØRLEGGERMELDING: RIVING/NYBYGG/UTSLIPP - TILTAKSHAVER: LILLESUND BYGGESAK 16/4731 - UTSLIPPSAK: 16/5194 RØRLEGGER GEIR SIRNES AS MHV 17/00013-002 2017/02/01
I TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - SJEKKLISTE VED KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - 72/72 Ragn Sells AS AVS01 15/01750-023 2017/02/01
I TEK 148/695 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LEIF INGE BJERKENES NY KLOAKK - JOMFRUVEGEN - 148/695 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - LEIF INGE BJERKENES Risa AS ORO01 17/00486-001 2017/02/01
I TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - SJEKKLISTE VED KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - 72/64 Ragn Sells AS AVS01 15/01750-024 2017/02/01
U SEN 13/609 - TJØSVOLL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4270 - PARSELL 1 - MELDING 13/736. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/4270 - PARSELL 1 Statens Kartverket Tinglysingen REK 16/05015-011 2017/02/01
I TEK 148/734 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - VALBORG ELISE JORDAL NY KLOAKK - JOMFRUVEGEN - 148/734 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - VALBORG ELISE JORDAL Risa AS ALS06 17/00487-001 2017/02/01
U TEK STARTLÅN - UTBETALING - STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 16/02094-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
U SEN 13/609 - TJØSVOLL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4270 - PARSELL 2 - MELDING 13/737. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/4270 - PARSELL 2 Statens Kartverket Tinglysingen REK 16/05016-001 2017/02/01
I TEK 148/193 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - EINAR OG SØLVI DANIELSEN NY KLOAKK - JOMFRUVEGEN - 148/193 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - EINAR OG SØLVI DANIELSEN Risa AS ALS06 17/00488-001 2017/02/01
I TEK 148/304 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HALLGEIR/WENCHE-LILL GULLIKSEN NY KLOAKK - JOMFRUVEGEN - 148/304 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - HALLGEIR/WENCHE-LILL GULLIKSEN Risa AS ORO01 17/00489-001 2017/02/01
U TEK STARTLÅN - UTBETALING - STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 16/03859-012 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
I TEK 148/229 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HALDIS ANNIE MARIE NILSEN NY KLOAKK - JOMFRUVEGEN - 148/229 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - HALDIS ANNIE MARIE NILSEN Risa AS ALS06 17/00490-001 2017/02/01
I TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - RAPPORT - FELLESLEDNING 72/72 OG 72/64 OG GRØFT V/FOTBALLBANE Ragn Sells AS AVS01 15/01750-025 2017/02/01
I TEK 148/323 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HILDE GUDMUNDSEN NY KLOAKK - JOMFRUVEGEN - 148/323 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - HILDE GUDMUNDSEN Risa AS ALS06 17/00491-001 2017/02/01
I TEK 119/2 - LØNNAVEGEN, MYKJE. TILBYGG ENEBOLIG - 119/2 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Karin Torunn Severinsen JKV 12/00164-006 2017/02/01
I TEK 148/211 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRN EGIL ENGE PÅKOBLING - NY KLOAKK - JOMFRUVEGEN - 148/211 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRN EGIL ENGE PÅKOBLING - NY KLOAKK - JOMFRUVEGEN Risa AS ALS06 16/03806-003 2017/02/01
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SIGNERT TILKALLINGSAVTALE F.O.M.:01.01.17-T.O.M.:31.12.17 Marianne Selle JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SIGNERT TILKALLINGSAVTALE F.O.M.:01.01.17-T.O.M.:31.12.17 Inger Marie Vik JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SIGNERT TILKALLINGSAVTALE F.O.M.:11.01.17-T.O.M.:31.12.17 Line Skeie Pedersen JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
U TEK BYGDEUTVIKLINGSMIDLER - NILS MAGNE JAKOBSEN OMBYGGING TIL MELKEROBOT - FERDIGGODKJENNING - OMBYGGING TIL MELKEROBOT BYGDEUTVIKLINGSMIDLER - NILS MAGNE JAKOBSEN Innovasjon Norge BJP01 14/02410-007 2017/02/01
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SIGNERT 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M.:16.01.17-T.O.M.:16.01.18 Kristina Degnov JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SIGNERT TILKALLINGSAVTALE F.O.M.:13.01.17-T.O.M.:30.01.18 Evelyn Endresen Sevland JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
U SKU TILSKUDD KULTURVERN - SVAR - SØKNAD OM STØTTE TIL UTSKIFTING/TILBAKEFØRING AV VINDU Tormod Tønnesen AAL 17/00116-002 2017/02/01
I TEK 3/442 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/927 - 3/442 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Annbjørg Veastad Rasmussen EDH 17/00485-001 2017/02/01
U TEK 89/14 - VÅGE, SØNDRE. PÅBYGG, LEILIGHETER OVER BUTIKKSENTER (RIMI OG EUROPRIS) - 89/14 - VÅGE, SØNDRE. PÅBYGG, LEILIGHETER OVER BUTIKKSENTER (RIMI OG EUROPRIS) Nocon AS GTH 05/01454-093 2017/02/01
I TEK 2/158 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HILD SIGNY NILSEN - 2/158 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HILD SIGNY NILSEN Haugaland Rørhandel AS MHV 17/00492-001 2017/02/01
U SEN 13/609 - TJØSVOLL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4270 - PARSELL 3 - MELDING 13/738. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/4270 - PARSELL 3 Statens Kartverket Tinglysingen REK 16/05017-001 2017/02/01
I TEK PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK - NY ORDNING FRA 2015 IBR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
U TEK 22/12 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/5496 - 22/12 - OVERSENDELSE AV SAKSPROTOKOLL -FERKINGSTAD - DELING DISPENSASJON - KLAGEBEHANDLING v/Helge Vatland Ryger Advokatfirma AS HHU 16/00973-015 2017/02/01
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 12/01265-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
U TEK 109/21 - RØRLEGGERMELDING - UTSLIPPSTILLATELSE - TILTAKSHAVER: TURID FOSSAN UTSLIPPSSAK: 17/88 - 109/21 - RØRLEGGERMELDING - UTSLIPPSTILLATELSE - TILTAKSHAVER: TURID FOSSAN UTSLIPPSSAK: 17/88 Inge Vaaga AS MHV 17/00078-002 2017/02/01
I TEK 22/13 - FERKINGSTAD - OMLEGGING AV VEG - 22/13 - VEDRØRENDE SØKAND OM OMLEGGING - LEGGES PÅ VENT Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS JHE05 16/04003-004 2017/02/01
I TEK 2/241 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN SIGVART SJØEN - 2/241 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN SIGVART SJØEN Haugaland Rørhandel AS MHV 17/00493-001 2017/02/01
I TEK INNKOMNE TV-RAPPORTER - INNKOMNE TV-RAPPORTER - 72/72 OG 72/64 Ragn Sells AS AVS01 16/04343-009 2017/02/01
I TEK PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK - NY ORDNING FRA 2015 IBR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
U SEN 13/609 - TJØSVOLL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4270 - PARSELL 2 - ERKLÆRING 13/737,738. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/4270 - PARSELL 2 Statens Kartverket Tinglysingen REK 16/05016-002 2017/02/01
I TEK PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK - NY ORDNING FRA 2015 BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
U TEK 2/158 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HILD SIGNY NILSEN - 2/158 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HILD SIGNY NILSEN Haugaland Rørhandel AS ALS06 17/00492-002 2017/02/01
U SEN 24/4 - STOL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/2043 - MELDING 24/14,29. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/2043 Statens Kartverket Tinglysingen REK 16/04107-015 2017/02/01
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM ØKNING AV STILLING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
I SKU PERSONALMAPPE - ØNSKE OM JOBBROTASJON RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 17/00072-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
I TEK 2/112 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRGE ANDRE SOLSVIK - 2/112 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRGE ANDRE SOLSVIK Haugaland Rørhandel AS MHV 17/00494-001 2017/02/01
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON - FEDREKVOTE RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
I SEN PLAN 5088 - OMRÅDEREGULERING FOR RAGLAMYR BEREDSKAPSOMRÅDE - GODKJENT 11.12.2017 - E-POSTKORRESPONDANSE - GJELDER PLASSERING AV INTERKOMMUNAL LEGEVAKT Rogaland fylkeskommune JST 16/04831-009 2017/02/01
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM ENDRING AV STILLINGSSTØRRELSE RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM ØKT STILLINGSSTØRRELSE RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
I TEK 66/477 - VALBERGBAKKEN, AUSTREIM. BRUKSENDRING BOLIG, LEILIGHET I UNDERETASJEN - 66/477 - VALBERGBAKKEN, AUSTREIM. BRUKSENDRING BOLIG, LEILIGHET I UNDERETASJEN Frank Steeven Spiik KIS 17/00495-001 2017/02/01
U TEK 2/241 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN SIGVART SJØEN - 2/241 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN SIGVART SJØEN Haugaland Rørhandel AS ALS06 17/00493-002 2017/02/01
I TEK 102/140 - BYGNES, NYBYGG LAGERHALL - 102/140 - KLAGE PÅ VEDTAK Edb-Tjenester Norge Limited GTH 16/04364-007 2017/02/01
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM ØKT STILLINGSSTØRRELSE RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
U TEK 2/112 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRGE ANDRE SOLSVIK - 2/112 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRGE ANDRE SOLSVIK Haugaland Rørhandel AS ALS06 17/00494-002 2017/02/01
U HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM OVERDRAGELSE AV INDIVIDUELL AVTALEHJEMMEL TIL SELSKAPSAVTALE AIS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM ENDRING AV STILLINGSSTØRRELSE RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SIGNERT TILKALLINGSAVTALE F.O.M.:01.03.17-T.O.M.:28.02.18 Elin Natterøy JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - HITFG7 Ospøy grendahus OFL 17/00010-017 2017/02/01
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SIGNERT 4.TILKALLINGSAVTALE F.O.M.:19.03.17-T.O.M.:19.03.18 Wenche Koløy Velde JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM ØKT STILLINGSSTØRRELSE SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SIGNERT TILKALLINGSAVTALE F.O.M.:20.01.17-T.O.M.:31.12.17 Julianne Boge JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
U SKU PERSONALMAPPE - KONTAKTLÆRERLØNN BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SIGNERT 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M.:01.03.17-T.O.M.:28.02.18 Fredrik Taraldsøy JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM ØKT STILLINGSSTØRRELSE RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SIGNERT 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M.:16.01.17-T.O.M.:31.12.17 Renate Bråtå JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
U TEK 119/72 OG 119/124 - MYKJE - OPPMÅLINGSFORRETNING - MERKING AV TIDLIGERE KOORDINATBESTEMT GRENSE - 119/72 OG 119/124 - UNDERRETTING ETTER MERKING AV TIDLIGERE KOORDINATBESTEMT GRENSE Kjell Lindø JHE 17/00026-002 2017/02/01
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SIGNERT 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M.:01.01.17-T.O.M.:31.12.17 Birgitte Kristoffersen Steinkjellå JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SIGNERT 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M.:01.01.17-T.O.M.:31.12.17 Ellen Sofie Pedersen JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM JOBBROTASJON RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SIGNERT TILKALLINGSAVTALE F.O.M.:01.01.17-T.O.M.:31.12.17 Frank Steinkjellå JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
U SEN 3/349 OG 3/335 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - MELDING 3/335,349. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING Statens Kartverket Tinglysingen REK 16/04956-003 2017/02/01
U SKU PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV VIKARIAT BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM JOBBROTASJON JMH02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
I SKU PERSONALMAPPE - ØNSKER REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
I TEK 13/129 - TJØSVOLLVEGEN, TJØSVOLL. TILBYGG ENEBOLIG - 13/129 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Kjell Magne Østebø JKV 12/00492-004 2017/02/01
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM ØKT STILLINGSSTØRRELSE RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
U HSE BEKYMRINGSMELDING - FORELØPIG SVAR - BEKYMRINGSMELDING MMM Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/02/01
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN - KONKRET BOLIG RBE08 16/03601-004 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
I TEK 116/4 - KOLNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETING STD: 16/4560 - 116/4 - MERKNAD TIL OPPMÅLINGSFORRETNING PÅ KOLNES Jan Amundsen ALA04 16/05129-001 2017/02/01
U TEK 116/4 - KOLNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETING STD: 16/4560 - 116/4 VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING ØVREBØ MAGNE OLAF ALA04 16/05129-002 2017/02/01
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM UTVIDET FORELDREPERMISJON JMH02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM JOBBROTASJON RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK - NY ORDNING 2015 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM UTVIDET OMSORGSPERMISJON JMH02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
I TEK GRUNNERVERV/INNLØSNING ÅKRA BARNESKOLE - KRAV OM INNLØSNING ETTER PLBL § 15-2 - REGULERINGSPLAN FOR ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK Haver Advokatfirma AS MBE03 16/04810-003 2017/02/01
I TEK 15/200 - ØYAVEGEN, ÅKRA - NYBYGG NAUST - 15/200 OG 15/2428 - ØYAVEGEN, ÅKRA - NYBYGG NAUST OG PARKERINGSPLASSER I. K. Gabrielsen KHM 16/04496-003 2017/02/01
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM ØKT STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM ØKT STILLING SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
I HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM OPPSIGELSE AV STILLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - ARBEIDSBEKREFTELSE Gregory Pacelt IBR 16/00062-990 2017/02/01
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 1/37 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Eskild Kvala AS GEL 17/00012-059 2017/02/01
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM ALDERSPENSJON MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - PERMISJONSSØKNAD BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
I TEK NY AVLØPSLEDNING BØVÅGEN TIL SALHUS - MELDING OM TILTAK - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN VEDR. AUTOMATISK FREDA KULTURMINNER ETTER KONTROLLREGISTRERING Rogaland Fylkeskommune HDO 15/04310-025 2017/02/01
U TEK 122/143 - RØYKSUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/965 - 122/124 OG 122/222 - SAMMENSLÅING - MANGEL Olaug Amanda Aasbø Hansen HAS 16/01156-016 2017/02/01
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/00364-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 68/431 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED EIDSBAKKANE, KOPERVIK Habib og Nafisa Ahmadi BFH 17/00007-011 2017/02/01
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/00410-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
I TEK 146/45 - KOMMUNALE AVGIFTER - 146/45 - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT, SEPTIKTØMMING OG FEIEAVGIFT Jens Petter Frønsdal GBV 17/00496-001 2017/02/01
I TEK 114/43 - KOMMUNALE AVGIFTER - 114/43 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT John Arne Våge GBV 17/00404-003 2017/02/01
I SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2017 - SØKNAD OM KOMMUNAL KONTANTSTØTTE GKH01 17/00024-008 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
I TEK PLAN 5090 - DETALJREGULERING FOR OASEN NÆRINGSPARK - FORRETNING - 148/981 - ANNONSERING AV OPPSTARTSVARSEL - AUSTBØVEGEN 15 - MELDING OM IGANGSETTELSE AV REGULERINGSARBEID 5090 - DETALJREGULERING FOR OASEN NÆRINGSPARK - FORRETNING - 148/981 Vikanes Bungum Arkitekter AS YSL 17/00327-002 2017/02/01
I TEK 143/7 - KOMMUNALE AVGIFTER - 143/7 - GJELDER PLOMBERING AV VANN Diane Grete Ihle ILS01 14/00333-004 2017/02/01
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM ØKT STILLING JMH02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
I SKU PERSONALMAPPE - ØNSKER Å REDUSERE ARBEIDSTID RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
U TEK STARTLÅN - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/00384-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
I TEK 59/22 - ØSTREMLIA, NORDRE KOPERVIK - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 59/22 - MOTTATT MANGLER - ETTERSPURT DOKUMENTASJON Tor Arthur Halvorsen IGR 15/02335-030 2017/02/01
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT STILLING JMH02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM JOBBROTASJON RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
I SEN EIENDOMSSKATT - TAKSERING AV HYDROS PILOTPROSJEKT - EIENDOMSSKATT KARMØY, NY UTBYGGING HYDRO - E-POSTKORRESPONDANSE Norsk Hydro ASA MBM 17/00261-003 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/02/01
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM ØKT STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE - FAST STILLING HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
U SEN PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV PERMISJON FRA 010217 TIL 310119 KNYTTET TIL ROLLEN SOM HTV TUS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV VELFERDSGRUNNER JMH02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
U HSE PERSONALMAPPE - REFERAT MØTE NÆRVÆRSUTVALGET RLA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
I TEK 122/17 - TEKNISK PLAN - PROSJEKT SOLDAL RØYKSUND - FINN ESPEN HAAVARDSHOLM - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING AV TILTAK - 30.01.17 122/17 - TEKNISK PLAN - PROSJEKT SOLDAL RØYKSUND - FINN ESPEN HAAVARDSHOLM RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 17/00028-002 2017/02/01
I TEK 128/4 - TORVASTADVEGEN, ØVRE HAUGE, RIVING - 128/4 - TORVASTADVEGEN, ØVRE HAUGE, RIVING Olaf Andreas Jacobsen KIS 17/00497-001 2017/02/01
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT (GODKJENNING AV HUSSTANDSMEDLEM) BMV 16/02296-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
U TEK 33/11 - SANDVE. DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM 17/3000 - 33/11 - MAIL DEN 20. JAN.-17 ANGÅENDE MANGLER VED MOTTATT KJØPEKONTRAKT (MOTTATT SAMME DATO) Kjell Magnus Sandve HHU 11/01541-027 2017/02/01
I TEK 33/16 - SANDVE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 33/16 - SØKNAD OM DISPENSAJON Einar Birger Ferkingstad HHU 16/04884-004 2017/02/01
U TEK 143/7 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - 143/7 - GJELDER PLOMBERING AV VANN Diane Grete Ihle ILS01 14/00333-005 2017/02/01
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM UTPRØVING I STILLING PÅ DAGAVDELING - STORESUND MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01
U HSE PERSONALMAPPE - VEDR. KRAV OM STILLINGSØKNING ETTER AML. § 14-9 MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/02/01