Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 148/96 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN ANDRE DOMMERSNES PÅKOBLING - SVAR - 148/96 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN ANDRE DOMMERSNES Risa AS ALS06 16/03803-002 2017/01/31
U TEK 1/14 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: PORSHOLMEN DA.- - SVAR: 1/14 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: PORSHOLMEN DA Vedavågen Rør AS MHV 16/04867-002 2017/01/31
U TEK PERSONALMAPPE - TILBUD OM FAST ANSETTELSE SOM BOLIGSOSIAL RÅDGIVER BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
U TEK 66/422 - HYDAL TOOLS AS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 66/422 - HYDAL TOOLS AS Eto Eiendom AS TEA01 12/00922-012 2017/01/31
U TEK 66/947 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG -TILTAKSHAVER: URBANHUS BYGGESAK 16/5155 - SVAR: 66/947 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG -TILTAKSHAVER: URBANHUS BYGGESAK 16/5155 Karsten Bjelland AS MHV 17/00288-002 2017/01/31
U TEK 66/948 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG -TILTAKSHAVER: URBANHUS BYGGESAK 16/5156 - SAVR: 66/948 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG -TILTAKSHAVER: URBANHUS BYGGESAK 16/5156 Karsten Bjelland AS MHV 17/00289-002 2017/01/31
U TEK 66/949 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG -TILTAKSHAVER: URBANHUS BYGGESAK 16/5157 - SVAR: 66/949 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG -TILTAKSHAVER: URBANHUS BYGGESAK 16/5157 Karsten Bjelland AS MHV 17/00290-002 2017/01/31
U TEK 66/950 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG -TILTAKSHAVER: URBANHUS BYGGESAK 16/5158 - SVAR: 66/950 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG -TILTAKSHAVER: URBANHUS BYGGESAK 16/5158 Karsten Bjelland AS MHV 17/00291-002 2017/01/31
U TEK 68/224 - EIDEVEGEN 13 BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 68/224 - EIDEVEGEN 13 Karmøy kommune TEA01 12/00454-006 2017/01/31
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - BYTTE AV BOLIG MIDLERTIDIG I EN OPPUSSINGSPERIODE BMV 16/03880-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER BMV 16/03880-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
U HSE PERSONALMAPPE - INNKALLING TIL SAMTALE VEDR. FORHOLD PÅ ARBEIDSPLASSEN MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
U TEK 66/947 - GOFARNESVEGEN, AUSTREIM - NYBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 66/947 - GOFARNESVEGEN, AUSTREIM - NYBYGG ENEBOLIG Urbanhus Haugesund AS KIS 16/05155-003 2017/01/31
U TEK 66/948 - GOFARNESVEGEN, AUSTREIM - NYBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 66/948 - GOFARNESVEGEN, AUSTREIM - NYBYGG ENEBOLIG Urbanhus Haugesund AS KIS 16/05156-003 2017/01/31
U TEK 66/949 - GOFARNESVEGEN, AUSTREIM - NYBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 66/949 - GOFARNESVEGEN, AUSTREIM - NYBYGG ENEBOLIG Urbanhus Haugesund AS KIS 16/05157-003 2017/01/31
U TEK 66/950 - GOFARNESVEGEN, AUSTREIM - NYBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 66/950 - GOFARNESVEGEN, AUSTREIM - NYBYGG ENEBOLIG Urbanhus Haugesund AS KIS 16/05158-003 2017/01/31
U TEK 15/29 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/725 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 15/29 - ÅKRA - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM Garvik Tomteutvikling AS EDH 17/00144-004 2017/01/31
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN TIL REFINANSIERING RBE08 16/05151-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - HAR DU/DERE GLEMT OSS? CEM01 16/04537-064 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
U TEK 148/4 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/724 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 148/4 - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM Svein Morten Flatnes EDH 16/05152-005 2017/01/31
U HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM OPPHØR AV AVTALE MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - HAR DU GLEMT OSS? CEM01 16/04537-068 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
U TEK SPESIELLE TILTAK I LANDBRUKET - SMIL STRATEGI 2017- 2020 FOR KARMØY KOMMUNE Fylkesmannen i Rogaland - Landbruksavd. BJP01 12/00396-034 2017/01/31
I TEK 2/72 - REPSØ, SÆVIK - RIVING SJØHUS OG NYBYGG FRITIDSBOLIG - 2/72 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Hellvik Hus Karmøy AS KMY 14/03627-009 2017/01/31
U TEK 147/3 - MOKSHEIM. DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 147/3 - OVERSENDELSE AV SAKSPROTOKOLL, MOKSHEIM, AVSLAG DISPENSASJON DELING KLAGEBEHANDLING Fylkesmannen i Rogaland HHU 16/01673-013 2017/01/31
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - VEDTAK OM FORLENGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/04871-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT (FORLENGELSE) BMV 16/04871-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER FAST NATT 65,73 % VEA SYKEHJEM - AVSLAG AGB 16/04706-021 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER FAST NATT 65,73 % VEA SYKEHJEM - AVSLAG AGB 16/04706-022 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER FAST NATT 65,73 % VEA SYKEHJEM - AVSLAG AGB 16/04706-023 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER FAST NATT 65,73 % VEA SYKEHJEM - AVSLAG AGB 16/04706-024 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER VIKARIAT NATT 65,73% X 2 - TRUKKET AGB 16/04707-029 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER VIKARIAT NATT 65,73% X 2 - BEKREFTELSE AGB 16/04707-030 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER VIKARIAT NATT 65,73% X 2 - BEKREFTELSE AGB 16/04707-031 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER VIKARIAT NATT 65,73% X 2 - AVSLAG AGB 16/04707-032 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER VIKARIAT NATT 65,73% X 2 - AVSLAG AGB 16/04707-033 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER VIKARIAT NATT 65,73% X 2 - AVSLAG AGB 16/04707-034 25 Offl §25 2017/01/31
I TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR KART OG OPPMÅLING - SØKNAD HASB 16/04922-040 25 Offl §25 2017/01/31
I TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR KART OG OPPMÅLING - SØKNAD HASB 16/04922-041 25 Offl §25 2017/01/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR, ÅKRA SKOLE - AVSLAG BLI01 16/04928-022 25 Offl §25 2017/01/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR, ÅKRA SKOLE - AVSLAG BLI01 16/04928-023 25 Offl §25 2017/01/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR, ÅKRA SKOLE - AVSLAG BLI01 16/04928-024 25 Offl §25 2017/01/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR, ÅKRA SKOLE - AVSLAG BLI01 16/04928-025 25 Offl §25 2017/01/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR, ÅKRA SKOLE - AVSLAG BLI01 16/04928-026 25 Offl §25 2017/01/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR, ÅKRA SKOLE - AVSLAG BLI01 16/04928-027 25 Offl §25 2017/01/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK VIKARIAT SOM LÆRER VED TORVASTAD SKOLE - AVSLAG BLI01 16/04929-032 25 Offl §25 2017/01/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK VIKARIAT SOM LÆRER VED TORVASTAD SKOLE - AVSLAG BLI01 16/04929-033 25 Offl §25 2017/01/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK VIKARIAT SOM LÆRER VED TORVASTAD SKOLE - AVSLAG BLI01 16/04929-034 25 Offl §25 2017/01/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR - STANGELAND UNGDOMSSKOLE - AVSLAG BLI01 16/04930-037 25 Offl §25 2017/01/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR - STANGELAND UNGDOMSSKOLE - AVSLAG BLI01 16/04930-038 25 Offl §25 2017/01/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR - STANGELAND UNGDOMSSKOLE - AVSLAG BLI01 16/04930-039 25 Offl §25 2017/01/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR - STANGELAND UNGDOMSSKOLE - AVSLAG BLI01 16/04930-040 25 Offl §25 2017/01/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR - STANGELAND UNGDOMSSKOLE - AVSLAG BLI01 16/04930-041 25 Offl §25 2017/01/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR - STANGELAND UNGDOMSSKOLE - AVSLAG BLI01 16/04930-042 25 Offl §25 2017/01/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR - STANGELAND UNGDOMSSKOLE - AVSLAG BLI01 16/04930-043 25 Offl §25 2017/01/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR - STANGELAND UNGDOMSSKOLE - AVSLAG BLI01 16/04930-044 25 Offl §25 2017/01/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR - STANGELAND UNGDOMSSKOLE - AVSLAG BLI01 16/04930-045 25 Offl §25 2017/01/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR - STANGELAND UNGDOMSSKOLE - AVSLAG BLI01 16/04930-046 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - CA 80% STILLING - TRUKKET JBR04 16/04931-021 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - BEKREFTELSE JBR04 16/05071-046 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - BEKREFTELSE JBR04 16/05071-047 25 Offl §25 2017/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - SØKNAD JBR04 16/05071-048 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - BEKREFTELSE JBR04 16/05071-049 25 Offl §25 2017/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - SØKNAD JBR04 16/05071-050 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - BEKREFTELSE JBR04 16/05071-051 25 Offl §25 2017/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD AGB 16/05072-064 25 Offl §25 2017/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD AGB 16/05072-065 25 Offl §25 2017/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-077 25 Offl §25 2017/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-078 25 Offl §25 2017/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-079 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE JBR04 16/05074-089 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE JBR04 16/05074-090 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE JBR04 16/05074-091 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE JBR04 16/05074-092 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE JBR04 16/05074-093 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE JBR04 16/05074-094 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE JBR04 16/05074-095 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE JBR04 16/05074-096 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE JBR04 16/05074-097 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE JBR04 16/05074-098 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE JBR04 16/05074-099 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE JBR04 16/05074-100 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE JBR04 16/05074-101 25 Offl §25 2017/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - SØKNAD NFE 16/05075-058 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - BEKREFTELSE JBR04 16/05076-059 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - BEKREFTELSE JBR04 16/05076-060 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - BEKREFTELSE JBR04 16/05076-061 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - BEKREFTELSE JBR04 16/05076-062 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - BEKREFTELSE JBR04 16/05076-063 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - BEKREFTELSE JBR04 16/05076-064 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - BEKREFTELSE JBR04 16/05076-065 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - BEKREFTELSE JBR04 16/05076-066 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - BEKREFTELSE JBR04 16/05076-067 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - BEKREFTELSE JBR04 16/05076-068 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - BEKREFTELSE JBR04 16/05076-069 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE JBR04 16/05077-054 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE JBR04 16/05077-055 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE JBR04 16/05077-056 25 Offl §25 2017/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD JBR04 16/05077-057 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE JBR04 16/05077-058 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE JBR04 16/05077-059 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE JBR04 16/05077-060 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE JBR04 16/05079-069 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE JBR04 16/05079-070 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE JBR04 16/05079-071 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE JBR04 16/05079-072 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE JBR04 16/05079-073 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE JBR04 16/05079-074 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE JBR04 16/05079-075 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE JBR04 16/05079-076 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE JBR04 16/05079-077 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE JBR04 16/05079-078 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE JBR04 16/05079-079 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE JBR04 16/05079-080 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE JBR04 16/05079-081 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN MYRDALVN/EIDEVN - BEKREFTELSE JBR04 16/05080-039 25 Offl §25 2017/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN MYRDALVN/EIDEVN - SØKNAD JBR04 16/05080-040 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN MYRDALVN/EIDEVN - BEKREFTELSE JBR04 16/05080-041 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN MYRDALVN/EIDEVN - BEKREFTELSE JBR04 16/05080-042 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN MYRDALVN/EIDEVN - BEKREFTELSE JBR04 16/05080-043 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN MYRDALVN/EIDEVN - BEKREFTELSE JBR04 16/05080-044 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE JBR04 16/05081-043 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE JBR04 16/05081-044 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE JBR04 16/05081-045 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE JBR04 16/05081-046 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE JBR04 16/05081-047 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE JBR04 16/05081-048 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE JBR04 16/05081-049 25 Offl §25 2017/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-096 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - BEKREFTELSE JBR04 16/05083-046 25 Offl §25 2017/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - SØKNAD JBR04 16/05083-047 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - BEKREFTELSE JBR04 16/05083-048 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - BEKREFTELSE JBR04 16/05083-049 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - BEKREFTELSE JBR04 16/05083-050 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - BEKREFTELSE JBR04 16/05083-051 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - BEKREFTELSE JBR04 16/05083-052 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - BEKREFTELSE JBR04 16/05083-053 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - BEKREFTELSE JBR04 16/05083-054 25 Offl §25 2017/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - SØKNAD JBR04 16/05084-039 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - BEKREFTELSE JBR04 16/05084-040 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - BEKREFTELSE JBR04 16/05084-041 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - BEKREFTELSE JBR04 16/05084-042 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - BEKREFTELSE JBR04 16/05084-043 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - BEKREFTELSE JBR04 16/05084-044 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - BEKREFTELSE JBR04 16/05084-045 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - BEKREFTELSE JBR04 16/05084-046 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - BEKREFTELSE JBR04 16/05084-047 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - BEKREFTELSE JBR04 16/05084-048 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - BEKREFTELSE JBR04 16/05084-049 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - BEKREFTELSE JBR04 16/05084-050 25 Offl §25 2017/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - SØKNAD AGB 16/05085-062 25 Offl §25 2017/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - SØKNAD AGB 16/05085-063 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - BEKREFTELSE JBR04 16/05086-054 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - BEKREFTELSE JBR04 16/05086-055 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - BEKREFTELSE JBR04 16/05086-056 25 Offl §25 2017/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - SØKNAD JBR04 16/05086-057 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - BEKREFTELSE JBR04 16/05086-058 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - BEKREFTELSE JBR04 16/05086-059 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - BEKREFTELSE JBR04 16/05086-060 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - BEKREFTELSE JBR04 16/05086-061 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - BEKREFTELSE JBR04 16/05086-062 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - BEKREFTELSE JBR04 16/05086-063 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - BEKREFTELSE JBR04 16/05086-064 25 Offl §25 2017/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - SØKNAD JBR04 16/05086-065 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - BEKREFTELSE JBR04 16/05087-067 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - BEKREFTELSE JBR04 16/05087-068 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - BEKREFTELSE JBR04 16/05087-069 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - BEKREFTELSE JBR04 16/05087-070 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - BEKREFTELSE JBR04 16/05087-071 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - BEKREFTELSE JBR04 16/05087-072 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - BEKREFTELSE JBR04 16/05087-073 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - BEKREFTELSE JBR04 16/05087-074 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - BEKREFTELSE JBR04 16/05087-075 25 Offl §25 2017/01/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - TRUKKET BLI01 16/05120-037 25 Offl §25 2017/01/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - BEKREFTELSE BLI01 16/05120-038 25 Offl §25 2017/01/31
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - SØKNAD BLI01 16/05120-039 25 Offl §25 2017/01/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - BEKREFTELSE BLI01 16/05120-040 25 Offl §25 2017/01/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - TRUKKET BLI01 16/05121-104 25 Offl §25 2017/01/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 16/05121-105 25 Offl §25 2017/01/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 16/05121-106 25 Offl §25 2017/01/31
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-107 25 Offl §25 2017/01/31
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-108 25 Offl §25 2017/01/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 16/05121-109 25 Offl §25 2017/01/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 16/05121-110 25 Offl §25 2017/01/31
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-111 25 Offl §25 2017/01/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 16/05121-112 25 Offl §25 2017/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOKK- FERIEVIKAR - SØKNAD NFE 16/05099-015 25 Offl §25 2017/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-068 25 Offl §25 2017/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-069 25 Offl §25 2017/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05101-069 25 Offl §25 2017/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05101-070 25 Offl §25 2017/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-049 25 Offl §25 2017/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-050 25 Offl §25 2017/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-051 25 Offl §25 2017/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-052 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE JBR04 16/05186-079 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE JBR04 16/05186-080 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE JBR04 16/05186-081 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE JBR04 16/05186-082 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE JBR04 16/05186-083 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE JBR04 16/05186-084 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE JBR04 16/05186-085 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE JBR04 16/05186-086 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE JBR04 16/05186-087 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE JBR04 16/05186-088 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE JBR04 16/05186-089 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE JBR04 16/05186-090 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE JBR04 16/05186-091 25 Offl §25 2017/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD JBR04 16/05186-092 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE JBR04 16/05187-089 25 Offl §25 2017/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD JBR04 16/05187-090 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE JBR04 16/05187-091 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE JBR04 16/05187-092 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE JBR04 16/05187-093 25 Offl §25 2017/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD JBR04 16/05187-094 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE JBR04 16/05187-095 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE JBR04 16/05187-096 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE JBR04 16/05187-097 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE JBR04 16/05187-098 25 Offl §25 2017/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD JBR04 16/05187-099 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE JBR04 16/05187-100 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE JBR04 16/05187-101 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE JBR04 16/05187-102 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE JBR04 16/05187-103 25 Offl §25 2017/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE JBR04 16/05187-104 25 Offl §25 2017/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD JBR04 16/05187-105 25 Offl §25 2017/01/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 70 % VIKARIAT - BEKREFTELSE BLI01 17/00062-010 25 Offl §25 2017/01/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 70 % VIKARIAT - BEKREFTELSE BLI01 17/00062-011 25 Offl §25 2017/01/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 70 % VIKARIAT - BEKREFTELSE BLI01 17/00062-012 25 Offl §25 2017/01/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 70 % VIKARIAT - TRUKKET BLI01 17/00062-013 25 Offl §25 2017/01/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 70 % VIKARIAT - BEKREFTELSE BLI01 17/00062-014 25 Offl §25 2017/01/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 70 % VIKARIAT - BEKREFTELSE BLI01 17/00062-015 25 Offl §25 2017/01/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 70 % VIKARIAT - BEKREFTELSE BLI01 17/00062-016 25 Offl §25 2017/01/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOG - BEKREFTELSE BLI01 17/00063-021 25 Offl §25 2017/01/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOG - BEKREFTELSE BLI01 17/00063-022 25 Offl §25 2017/01/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOG - BEKREFTELSE BLI01 17/00063-023 25 Offl §25 2017/01/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOG - BEKREFTELSE BLI01 17/00063-024 25 Offl §25 2017/01/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOG - BEKREFTELSE BLI01 17/00063-025 25 Offl §25 2017/01/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOG - BEKREFTELSE BLI01 17/00063-026 25 Offl §25 2017/01/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOG - BEKREFTELSE BLI01 17/00063-027 25 Offl §25 2017/01/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOG - BEKREFTELSE BLI01 17/00063-028 25 Offl §25 2017/01/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOG - BEKREFTELSE BLI01 17/00063-029 25 Offl §25 2017/01/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOG - BEKREFTELSE BLI01 17/00063-030 25 Offl §25 2017/01/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOG - BEKREFTELSE BLI01 17/00063-031 25 Offl §25 2017/01/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOG - BEKREFTELSE BLI01 17/00063-032 25 Offl §25 2017/01/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOG - BEKREFTELSE BLI01 17/00063-033 25 Offl §25 2017/01/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOG - BEKREFTELSE BLI01 17/00063-034 25 Offl §25 2017/01/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOG - BEKREFTELSE BLI01 17/00063-035 25 Offl §25 2017/01/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOG - BEKREFTELSE BLI01 17/00063-036 25 Offl §25 2017/01/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOG - BEKREFTELSE BLI01 17/00063-037 25 Offl §25 2017/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT- FØDSELSVIKARIAT 85,45% I LANGTURNUS - SØKNAD JBR04 17/00413-003 25 Offl §25 2017/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER / VERNEPLEIER 80% FAST - SØKNAD MSTA 17/00415-005 25 Offl §25 2017/01/31
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-039 25 Offl §25 2017/01/31
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-040 25 Offl §25 2017/01/31
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-041 25 Offl §25 2017/01/31
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-042 25 Offl §25 2017/01/31
I TEK REKRUTTERINGSSAK ARBEIDSLEDER VEG - SØKNAD HASB 17/00418-002 25 Offl §25 2017/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - SØKNAD MSTA 17/00419-002 25 Offl §25 2017/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD NFE 17/00420-002 25 Offl §25 2017/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD NFE 17/00420-003 25 Offl §25 2017/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD NFE 17/00420-004 25 Offl §25 2017/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD NFE 17/00420-005 25 Offl §25 2017/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD NFE 17/00420-006 25 Offl §25 2017/01/31
I SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT LØNNINGSKONTORET, 100 % FAST - SØKNAD TUS 17/00423-004 25 Offl §25 2017/01/31
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - SØKNAD BLI01 17/00425-005 25 Offl §25 2017/01/31
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - SØKNAD BLI01 17/00425-006 25 Offl §25 2017/01/31
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - SØKNAD BLI01 17/00425-007 25 Offl §25 2017/01/31
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - SØKNAD BLI01 17/00425-008 25 Offl §25 2017/01/31
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - SØKNAD BLI01 17/00425-009 25 Offl §25 2017/01/31
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - SØKNAD BLI01 17/00425-010 25 Offl §25 2017/01/31
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - SØKNAD BLI01 17/00425-011 25 Offl §25 2017/01/31
U TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - GENERELT - PRODUKSJONSTILSKUDD - AVKORTING-BIRGER HAUSKEN LKS 12/00844-109 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 31.12.16 - T.O.M 31.12.17 Åse Kvinnesland JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
I TEK 15/29 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/725 - 15/29 - REVIDERT SITUASJONSKART Advokat Vegard Nataas EDH 17/00144-006 2017/01/31
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SYKEPLEIER VED HJEMMETJENESTEN SØR, STOL Therese Stol Hognestad HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
I TEK 140/279 - KVEDNAHAUGVEGEN, OSNES - NYBYGG ENEBOLIG - 140/279 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Hereid Hus AS KMY 16/01836-009 2017/01/31
U TEK 2/296 - RUNDHAGEN, SÆVIK - BRUKSENDRING TIL ENEBOLIG MED LEILIGHET - 2/296 - RUNDHAGEN, SÆVIK - BRUKSENDRING TIL ENEBOLIG MED LEILIGHET - MELDING OM POLITISK VEDTAK - KLAGEBEHANDLING. Paul Gudmund Stensen BFH 16/03759-011 2017/01/31
I TEK 123/163 - SNIK - NYBYGG REKKEHUS MED 3 BOLIGER - BK3 4-6 - 123/146 - MELDING OM ENDRING I ANSVARSRETT BK3 4-6 Berge Sag og Trelast AS JKV 16/04311-005 2017/01/31
I TEK 123/162 - SNIK - NYBYGG REKKEHUS MED 3 BOLIGER - BK2 4-6 - 123/146 - MELDING OM ENDRING I ANSVARSRETT BK2, 4-6 Berge Sag og Trelast AS JKV 16/04309-006 2017/01/31
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - VEDTAK OM FORLENGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/04881-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT (FORLENGELSE) BMV 16/04881-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
U TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - GENERELT - PRODUKSJONSTILSKUDD - AVKORTING-STORESUND GARDSDRIFT LKS 12/00844-110 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
I TEK 123/162 - SNIK - NYBYGG REKKEHUS MED 3 BOLIGER - BK2 1-3 - 123/146 - MELDING OM ENDRING I ANSVARSRETT BK2, 1-3 Berge Sag og Trelast AS JKV 16/04307-005 2017/01/31
I TEK 123/163 - SNIK - NYBYGG REKKEHUS MED 3 BOLIGER - BK3 1-3 - 123/146 - MELDING OM ENDRING I ANSVARSRETT - BK3, 1-3 Berge Sag og Trelast AS JKV 16/04310-005 2017/01/31
I TEK 107/25 - FOSNAVÅGEN, LINDØY,SØKNAD OM UTFYLLING I SJØ/ UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE - 107/25 - FOSNAVÅGEN, LINDØY,SØKNAD OM UTFYLLING I SJØ/ UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE Arne Håkonsen EDH 17/00471-002 2017/01/31
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SOSIALKONSULENT VED BARNEVERN OG UNGDOMSTJENESTE Ann-Iren Barath MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
I TEK 68/441 - FLESLANDVEGEN, INDRE EIDE - NYBYGG GARASJE - 68/441 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Edb-Tjenester Norge Limited KMY 16/00869-008 2017/01/31
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.05.17 - T.O.M 31.08.17 Tone Lise Fagerland JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
I TEK 75/142 - NESAHAUGEN, YTRALAND - NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 75/142 - SØKNAD OM FORLENGELSE AV MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE I K Gabrielsen KMY 15/03896-014 2017/01/31
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET TILKALLINGSAVTALE F.O.M 23.12.16 - T.O.M 31.12.17 Sindre Holmedal Johnstad JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
I HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE - AVDELINGSLEDER VED BARNEVERN OG UNGDOMSTJENESTEN MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.02.17 - 01.02.18 Margareth Nilsen JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
I TEK 102/230 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: TAN EIENDOMSUTVIKLING BYGGESAK: 17/299 - 102/230 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: TAN EIENDOMSUTVIKLING BYGGESAK: 17/299 Haugaland Rørleggertjenester AS MHV 17/00307-002 2017/01/31
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SIGNERT TILKALLINGSAVTALE F.O.M.:15.01.17-T.O.M.:31.12.17 Klara Johanna Jakobsen JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SIGNERT TILKALLINGSAVTALE F.O.M.:01.02.17-T.O.M.:31.01.18 Miriam Vikingstad Tjøsvoll JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
U TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - GENERELT - PRODUKSJONSTILSKUDD - AVKORTING-JOHN INGE NAUSTVIK LKS 12/00844-111 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
U TEK 13/740 - TVERRBEKKVEGEN, TJØSVOLL - NYBYGG ENEBOLIG BOLIG NR. 2 - 13/731 - SVAR VEDRØRENDE OPPARBEIDELSE AV LEKEPARK PÅ GNR/BNR 13/117 Hans J Rasmussen AS JKV 16/01433-016 2017/01/31
I TEK STARTLÅN - SINGERT FRARÅDINGSBREV RBE08 16/05151-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SIGNERT TILKALLINGSAVTALE F.O.M.:01.01.17-T.O.M.:31.12.17 Marie Louise Hakizimana JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
I TEK STARTLÅN - GJELDSBREV - LÅNEAVTALE MED PANTSETTELSESERKLÆRING RBE08 16/05151-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
U TEK 57/47 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - 57/47 - GJELDER KOMMUNALE AVGIFTER Elin Olsen Kallevik CBL 17/00469-002 2017/01/31
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK - NY ORDNING 2015 HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
U HSE PERSONALMAPPE - STOPP AV LØNN JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
I TEK 22/333 - FERKINGSTADTUNET, FERKINGSTAD, SØKNAD OM NYBYGG GARASJE OG HAGESTUE M/UTV. BOD - 22/333 - FERKINGSTADTUNET, FERKINGSTAD, SØKNAD OM NYBYGG GARASJE OG HAGESTUE M/UTV. BOD Laimonas Vaitkus EDH 17/00474-001 2017/01/31
I TEK 86/238 - AVALDSNES - TILBYGG BULKERTERMINAL - 86/234 OG 86/238 - REDEGJØRELSE VEDRØRENDE UFULLSTENDIG BYGGESØKNAD Procon AS IGR 17/00260-007 2017/01/31
I TEK 30/63, 30/40 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 30/63, 30/40 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - NUMMER 71312/2017 - ERLAND, REIDUN SANDHÅLAND Statens Kartverk AMJ 16/01598-004 2017/01/31
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SIGNERT TILKALLINGSAVTALE F.O.M.: 01.02.17-T.O.M.:31.08.17 Synnøve Gjuvsland Hansen JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 71/4 - BESTILLING AV NABOLISTE - FRADELING Jan Ståle Lund GEL 17/00012-055 2017/01/31
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - MOTTATT OPPSIGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/00202-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 66/165 - BESTILLING AV NABOLISTE - FRADELING Kjartan Fredriksen GEL 17/00012-056 2017/01/31
U TEK PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
I TEK PERSONALMAPPE - INNVILGET ALDERSPENSJON BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
U HSE PERSONALMAPPER - SVAR - SIGNERT TILKALLINGSAVTALE F.O.M.:01.01.17-T.O.M.:31.12.17 Kamilla Svendsen Lindanger JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SIGNERT TILKALLINGSAVTALE F.O.M.:01.01.17-T.O.M.:31.12.17 Sissel Andersen JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
I TEK 2/296 - RUNDHAGEN, SÆVIK - BRUKSENDRING TIL ENEBOLIG MED LEILIGHET - 2/296 - SØKNAD OM DISPENSASJON Advokat Didrik Ferkingstad IGR 16/03759-012 2017/01/31
I HSE PERSONALMAPPE - INNVILGET AVTALEFESTET PENSJON ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
U TEK 58/2 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TORE MEINERT - 58/2 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TORE MEINERT Rørlegger Bård Magne Velde ALS06 17/00458-003 2017/01/31
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SIGNERT TILKALLINGSAVTALE F.O.M.:01.01.17-T.O.M.:28.2.17 Gerd Elisabeth Simonsen JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SIGNERT TILKALLINGSAVTALE F.O.M.:01.01.17-T.O.M.:31.01.18 Solveig Skorpe JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
I SKU PERSONALMAPPE - MELDING OM VEDTAK - NY VURDERING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SIGNERT TILKALLINGSAVTALE F.O.M.:05.01.17-T.O.M.:31.01.18 Line Tveit JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM JOBBROTASJON RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
U TEK 15/29 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/725 - 15/29 - VEDR. DELINGSSØKNAD Garvik Tomteutvikling AS EDH 17/00144-007 2017/01/31
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM UTVIDET OMSORGSPERMISJON SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
U TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - GENERELT - PRODUKSJONSTILSKUDD - AVKORTING-NILS OLAV ESPELAND LKS 12/00844-112 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SIGNERT TILKALLINGSAVTALE F.O.M.:01.01.17-T.O.M.:31.12.17 Ranveig Leithe JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SIGNERT TILKALLINGSAVTALE F.O.M.:01.02.17-T.O.M.:31.01.18 Ann Elisabeth Aadnesen JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
I TEK VANNVERKSREGISTER FOR ROGALAND FYLKE - RAPPORTERING AV VANNVERKSDATA FOR ÅRET 2016 Mattilsynet KLE 12/00588-003 2017/01/31
U TEK PLAN 4063 - DETALJREGULERING FOR NY HÅLANDSVEG DEL 2 - GODKJENT 19.9.2016 - KRAV OM ERSTATNING - TAP AV AREAL PLAN 4063 - DETALJREGULERING FOR NY HÅLANDSVEG DEL 2 Irene Wegner Hausken RLU 15/02230-055 2017/01/31
U SKU PERSONALMAPPE - KORRIGERING - KONTAKTLÆRERTILLEGG RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL VARIG TILRETTELAGT ARBEID I ORDINÆR VIRKSOMHET GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
U SKU PERSONALMAPPE - OPPHØR AV LÆREKONTRAKT KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
I TEK PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM RENHOLDER VED EIENDOMSAVDELINGEN Greta Osk Sigurbjornsdottir BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
U TEK 2/116 - KVARTNESVEGEN, SÆVIK - SØKNAD OM DISPENSASJON - 2/116 - KVARTNESVEGEN, SÆVIK - SØKNAD OM DISPENSASJON - MELDING OM POLITISK VEDTAK - KLAGEBEHANDLING. Ånen Olav Ånensen BFH 16/03178-009 2017/01/31
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - VEDTAK OM FORLENGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/05145-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SIGNERT TILKALLINGSAVTALE F.O.M.:09.01.17-T.O.M:31.12.17 Hanne Lindøe Nilsen JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/05145-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
I SEN PERSONALMAPPE - SLUTTINNLEGG OG PROSESSKRIFT TIL GULATING LAGMANNSRETT KSE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
I SEN PERSONALMAPPE - MØTELISTE KSE Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/01/31
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK - NY ORDNING FRA 2015 MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2016/17 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
I TEK 64/1234 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - 64/1234 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Glenn Lyngstad GBV 17/00479-001 2017/01/31
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
U TEK 122/4 - RØYKSUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/970 - 122/4 - RØYKSUND - MOTTATT UFULLSTENDIG DELING John Inge Naustvik EDH 17/00143-004 2017/01/31
U TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - GENERELT - PRODUKSJONSTILSKUDD - AVKORTING-KJELL ARVID SANDHÅLAND LKS 12/00844-113 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
U HSE PERSONALMAPPE - INNFRIELSE AV KRAV ETTER AML. § 14-9 MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
U TEK 86/90 - HUSØY, AVALDSNES, OPPFØRING AV NY LAGERHALL - SVAR - 86/90- SVAR PÅ BREV VEDRØRENDE KRAV OM UMIDDELBAR STANS I ARBEIDET Husøy Tomteselskap AS IGR 16/04442-017 2017/01/31
U SEN VEST-KARMØY LANDSKAPSVERNOMRÅDE - VEST-KARMØY LANDSKAPSVERNOMRÅDE Klima- og miljødepartementet JST 17/00095-003 2017/01/31
U TEK BEGJÆRING OM FJERNING AV UREGISTRERTE KJØRETØY - BEGJÆRING OM FJERNING AV UREGISTRERTE KJØRETØY, SNUPLASS VED MELANDBAKKEN 60 Sør-Vest Karmøy Lensmannsdistrikt KSU01 16/04727-002 2017/01/31
I SEN KRISESENTER VEST - TILSYN MED KRISESENTER 2017 - EI KARTLEGGING Fylkesmannen I Rogaland SEI04 12/01921-022 2017/01/31
I TEK VINTERVEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEIER - PURRING PÅ HENDVENDELSE DATERT 27.11.16 - VEDRØRENDE VINTERVEGER Skrestølen Velforening HPE 16/04955-002 2017/01/31
U TEK 93/73 - HÅVIK, BYGNINGSKONTROLL - 93/73 - HÅVIK, BYGNINGSKONTROLL Kuldeelektroteknikk AS JHE05 17/00480-001 2017/01/31
I TEK PLAN 4052 - DETALJREGULERING FOR KALSTØ - DEL AV 83/28 M.FL. - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND - 24.01.2017 - INNSIGELSE TIL OFFENTLIG ETTERSYN AV PLAN 4052 - GNR. 83, BNR. 28 - KALSTØ Fylkesmannen I Rogaland YSL 13/04467-111 2017/01/31
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/00481-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE GKH01 16/04664-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/00482-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELING AV KOMMUNAL BOLIG BMV 16/04960-004 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER BMV 17/00483-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 149/73 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK KVAMME, ANDREAS Andreas Blikra Kvamme GEL 17/00012-057 2017/01/31
U TEK 148/789 - LEGEVEGEN, NORHEIM - FORHÅNDSKONFERANSE - 148/789 - LEGEVEGEN, NORHEIM - FORHÅNDSKONFERANSE Sevland Bunyan Arkitekter AS IGR 17/00462-002 2017/01/31
I TEK NY AVLØPSLEDNING BØVÅGEN TIL SALHUS - 146/73 - ERKLÆRING OM RETTIGHET I FAST EIENDOM - NY AVLØPSLEDNING BØVÅGEN TIL SALHUS Gunnar Tjøsvoll AVS01 15/04310-024 26 Off.l.26 2017/01/31
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SIGNERT 3.TILKALLINGSAVTALE F.O.M.:01.01.17-T.O.M:31.12.17 Helen Hemnes Hovdestad JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
I TEK UTSKIFTNING AV HOVEDVANNLEDNING ÅDLAND - SØRE LIKNESVEG - DIVERSE SPØRSMÅL ETTER UTSKIFTNING AV HOVEDVANNLEDNING ÅDLAND - SØRE LIKNESVEG Jan Arnstein Liknes HDO 12/05155-102 2017/01/31
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SIGNERT TILKALLINGSAVTALE F.O.M.:16.02.17-T.O.M.:16.02.18 Rebecca Solvang JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING AV ARBEIDSSTED BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SIGNERT TILKALLINGSAVTALE F.O.M.:15.04.17-T.O.M.:16.04.18 Vegard Hvidsten JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 1/18 - BESTILLING AV NABOLISTE - FRADELING Odd Magne Eliussen GEL 17/00012-058 2017/01/31
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SIGNERT TILKALLINGSAVTALE F.O.M.:01.01.17-T.O.M.:31.12.17 Kurt Ruben Stensen JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SIGNERT 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M.:01.02.17-T.O.M. - 31.01.18 Cecilie Ottøy Eide JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
I SEN PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN FRA 08.05.17 - T.O.M 11.06.17 RDA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SIGNERT TILKALLINGSAVTALE F.O.M.:11-01-17-T.O.M.:31.12.17 Pichaya Namsena JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
U SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - SVAR - UTLEVERING AV SAKSPAPIRER KHW 12/04604-156 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM BRUK AV TJENESTETELEFON AKM02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
U TEK 148/4 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/724 - 148/4 - VEDR. DELINGSSØKNAD Oddny Erin Selsaas EDH 16/05152-007 2017/01/31
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM ATTFØRINGS-/UFØREPENSJON MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM ATTFØRINGS-/UFØREPENSJON MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM PLEIEMEDARBEIDER VED KOPERVIK BBH MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
I HSE PERSONALMAPPE - ANMODNING OM OVERSIKT OVER LØNNSNIVÅ MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNADER OM STIPEND DAM, SISSEL THOMASSEN Sissel Thomassen Dam SALF 17/00009-004 2017/01/31
I TEK 2/185 OG 2/266 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 13/2011 - 2/185 OG 2/266 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - SAMMENSLÅING STD: 13/2011 Statens Kartverket Tinglysingen ALA04 14/04470-013 2017/01/31
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM ATTFØRINGS-/UFØREPENSJON MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/31
U TEK 122/98 - RØYKSUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/674 - 122/188 OG 122/223 - SAMMENSLÅING AV EIENDOMMER Gunnar Tvedten JHE 16/00806-016 2017/01/31
I HSE EGENVURDERING AV ARBEID MED SOSIALE TJENESTER TIL UNGE MELLOM 17 OG 23 ÅR - AVSLUTNING AV OPPFØLGING AV EGENVURDERING I KARMØY KOMMUNE V/NAV- KONTORET Fylkesmannen I Rogaland SBJ 15/02721-005 2017/01/31
U TEK 3/29 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:15/4074 - 3/29 - OPPMÅLINGSFORRETNING - BREV TIL IKKE MØTT PART Ellen Johanne Halvorsen HAS 16/01154-012 2017/01/31
I TEK 5/583, VEA. NYBYGG, BOLIG M/ GARASJE PARSELL 6 - 5/583, VEA. SØKNAD OM FERDIGATTEST Aina Sævik Olsen KMY 11/01831-015 2017/01/31
I TEK 149/278 - TRESÅKERVEGEN, SPANNE - ENDRING FRA CARPORT TIL GARASJE - 149/278 - AVSTANDSERKLÆRING FRA 148/262 Harald og Eldbjørg Heggland EDH 17/00117-004 2017/01/31
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2018 - FORELEGGING AV TILTAK - OSPØY, KARMØY KOMMUNE Haugaland Kraft Nett AS IGR 17/00073-007 2017/01/31