Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U SEN FRIKJØP HOVEDTILLITSVALGTE - FRIKJØPSRESSURS NSF UENIGHETSPROTOKOLL Karmøy NSF TUS 12/00544-026 2017/01/30
U SEN PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE I DELER AV STILLINGEN MED VIRKNING FRA 10.02.2017 TUS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/30
U SEN PERSONALMAPPE - BEKREFTELSE PÅ INNTEKT OPPTJENT 01.07.14 TUS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/30
U TEK 11/399 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: SUND BYGGESAK 16/4431 - SVAR - 11/399 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: SUND S O Lund AS MHV 16/04433-003 2017/01/30
U TEK SKILTGRUPPA - MØTEREFERATER - MØTEREFERAT 6.DESEMBER 2016 Åse Kalstad HPE 12/00684-051 2017/01/30
U TEK 112/264 - DØLEVEGEN, SKRE. NYBYGG ENEBOLIG - 112/264 - VARSEL OM PÅLEGG OG TILBAKETREKKING AV FERDIGATTEST Rune Lund KMY 12/01805-027 2017/01/30
U SEN PERSONALMAPPE - UNNTAK FRA OVERTIDSBESTEMMELSEN FRA 01.01.17 TUS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/30
U TEK 72/217 - RØRLEGGERMELDING: (NYBYGG) STIKK TIL UBEBYGD TOMT - TILTAKSHAVER: KARMØY KOMMUNE - SVAR: 72/217 - RØRLEGGERMELDING: (NYBYGG) STIKK TIL UBEBYGD TOMT - TILTAKSHAVER: KARMØY KOMMUNE Risa AS MHV 17/00064-002 2017/01/30
U TEK PLAN 214-17 - REGULERINGSPLAN FOR SKUTEBERG - ENDRING AV EIERFORM PÅ VEG - GODKJENT 23.01.2017 - DELEGASJONSVEDTAK - PLAN 214-17 - REGULERINGSPLAN FOR SKUTEBERG - ENDRING AV EIERFORM PÅ VEG Jan Inge Suggelia RLU 17/00303-001 2017/01/30
U TEK PLAN 319-28 - REGULERINGSPLAN FOR ØSTREM - 66/128 - ENDRING AV FORMÅLSGRENSER, BYA OG HØYDE - GODKJENT 24.01.2017 - DELEGASJONSVEDTAK - PLAN 319-28 - REGULERINGSPLAN FOR ØSTREM - 66/128 - ENDRING AV FORMÅLSGRENSER, BYA OG HØYDE PLAN 319-28 - REGULERINGSPLAN FOR ØSTREM - 66/128 - ENDRING AV FORMÅLSGRENSER, BYA OG HØYDE Rh Oppmåling Rune Hemnes RLU 16/04773-004 2017/01/30
U TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - AVVISNING AV TILBUD - STORKJØKKEN UTSTYR OG INNREDNING Ts Storkjøkken AS JHK 14/01402-186 2017/01/30
U TEK 28/5 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT FAGERLAND, JOHN INGE - SVAR - 28/5 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT FAGERLAND, JOHN INGE John Inge Fagerland BSO02 16/04300-002 2017/01/30
I TEK 5/609 - VEA - STORHALL KARMØY - BRUKSENDRING, ØKNING AV TILLATT PERSONTALL - 5/609 - BRANNKONSEPT FLERBRUKSHALL I STORHALL KARMØY Storhall Karmøy v/Ånen Torvestad IGR 16/04120-002 2017/01/30
U TEK 76/5 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT ANDREASSEN, ALICE EMMY - SVAR - 76/5 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT ANDREASSEN, ALICE EMMY Mary Ann Kolbeinsen BSO02 16/04284-002 2017/01/30
U TEK 12/283 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 12/283 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT John Sigleif Størkersen BSO02 16/04361-002 2017/01/30
U TEK 64/1233 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 64/1233 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Helge Mangor Stol BSO02 16/04101-002 2017/01/30
U TEK 64/426,816 - ÅSEBØEN FUS BARNEHAGE BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 64/426,816 - ÅSEBØEN FUS BARNEHAGE Åsebøen Fus Barnehage AS TSC 12/01444-007 2017/01/30
U TEK 75/73 - KVALAVÅG - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE RØRLEGGERMELDING 17/348 - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 75/73 - KVALAVÅG - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE RØRLEGGERMELDING 17/348 Comfort Karmøy AS OHA 17/00347-002 2017/01/30
U SEN PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE MED SLUTTDATO 31.05.17 TUS Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/01/30
U TEK 57/630 - SKUDENESHAVN - BYGNINGSKONTROLL - 57/630 - PÅLEGG OM FJERNING OG TILBAKEFØRING Tomas Andreas Løklingholm JHE05 15/03852-011 2017/01/30
I HSE PERSONALMAPPE - SIGNERT TILKALLINGSAVTALE F.O.M.:01.01.17-T.O.M.:31.12.17 Frank Steinkjellå JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/30
U TEK 15/2349 - GJERDESTYKKET, ÅKRA - TILBYGG DEL AV TOMANNSBOLIG - 15/2349 - FERDIGATTEST - TILBYGG DEL AV TOMANNSBOLIG Susanne Ytreland JKV 16/03918-010 2017/01/30
U TEK 25/139 - JEREVEGEN, LANGÅKER. NYBYGG GARASJE - 25/139 - FERDIGATTEST Ragnar Langåker JHE05 11/02674-007 2017/01/30
U TEK 86/93 - HUSØY, AVALDSNES - UTVIDELSE AV EKSISTERENDE KAI - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 86/93 - HUSØY, AVALDSNES - UTVIDELSE AV EKSISTERENDE KAI Petter J. Rasmussen AS IGR 16/04950-006 2017/01/30
U TEK FERKINGSTAD IDRETTSHUS - 21/73 BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - SVAR - FERKINGSTAD IDRETTSHUS - 21/73 BRANNFOREBYGGENDE TILSYN Ferkingstad IL AMA02 12/01481-010 2017/01/30
U TEK PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/30
I HSE PERSONALMAPPE - SIGNERT TILKALLINGSAVTALE F.O.M.:20.01.17-T.O.M.:31.12.17 Julianne Boge JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/30
I HSE PERSONALMAPPE - SIGNERT TILKALLINGSAVTALE F.O.M.:01.03.17-T.O.M.:28.02.18 Elin Natterøy JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/30
I HSE PERSONALMAPPE - SIGNERT 4.TILKALLINGSAVTALE F.O.M.:19.03.17-T.O.M.:19.03.18 Wenche Koløy Velde JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/30
I HSE PERSONALMAPPE - SIGNERT 5.TILKALLINGSAVTALE F.O.M.:05.01.17-T.O.M.:05.01.18 Angelina Meylin Martinez Kvilhaug JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/30
I HSE PERSONALMAPPE - SIGNERT 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M.:01.03.17-T.O.M.:28.02.18 Fredrik Taraldsøy JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/30
I HSE PERSONALMAPPE - SIGNERT 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M.:01.01.17-T.O.M.:31.12.17 Ellen Sofie Pedersen JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/30
I HSE PERSONALMAPPE - SIGNERT 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M.:01.01.17-T.O.M.:31.12.17 Birgitte Kristoffersen Steinkjellå JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/30
U TEK 115/134, SØNDRE EIKE. NYBYGG NAUST - 115/134 - FERDIGATTEST - NYBYGG NAUST Byggfirma Kjellesvik & Severinsen AS JKV 11/02924-007 2017/01/30
I HSE PERSONALMAPPE - SIGNERT 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M.:16.01.17-T.O.M.:31.12.17 Renate Bråtå JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/30
U TEK 148/862 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/476 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 148/862 - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM Karmøy Kommune Teknisk Etat, Eiendomsavd. EDH 17/00030-003 2017/01/30
I TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR KART OG OPPMÅLING - SØKNAD HASB 16/04922-039 25 Offl §25 2017/01/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-076 25 Offl §25 2017/01/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD JBR04 16/05074-086 25 Offl §25 2017/01/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD JBR04 16/05074-087 25 Offl §25 2017/01/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD JBR04 16/05074-088 25 Offl §25 2017/01/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - SØKNAD NFE 16/05075-057 25 Offl §25 2017/01/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD JBR04 16/05077-053 25 Offl §25 2017/01/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD JBR04 16/05079-068 25 Offl §25 2017/01/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - SØKNAD AGB 16/05085-061 25 Offl §25 2017/01/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - SØKNAD BLI01 16/05120-036 25 Offl §25 2017/01/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOKK- FERIEVIKAR - SØKNAD NFE 16/05099-014 25 Offl §25 2017/01/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-048 25 Offl §25 2017/01/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD JBR04 16/05186-078 25 Offl §25 2017/01/30
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-037 25 Offl §25 2017/01/30
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-038 25 Offl §25 2017/01/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK PRIVAT ALLMENNLEGEPRAKSIS VED VEAVÅGEN LEGESENTER - SØKNAD MSTA 17/00206-003 25 Offl §25 2017/01/30
I SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT LØNNINGSKONTORET, 100 % FAST - SØKNAD TUS 17/00423-003 25 Offl §25 2017/01/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - SØKNAD BLI01 17/00425-004 25 Offl §25 2017/01/30
U TEK GRAVESØKNAD - SKRESTIEN 20-50 - SVAR - REVIDERT ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR SKREVEGEN Vassbakk & Stol AS KSU01 17/00254-004 2017/01/30
U TEK 19/47 - RETTING I MATRIKKELEN - SVAR - 19/47 - RETTING I MATRIKKELEN - ENEBOLIG Hans Petter Salbu BFH 17/00437-002 2017/01/30
U TEK NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE - REF. FRA MØTE MED FRIVEST 27.2.17 NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE Friluftsrådet Vest JTH 15/02071-018 2017/01/30
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - INNFORDRING - FRA 10.11.16 LEI 16/04537-065 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/30
U TEK 17/17 - NORDRE ÅDLANDSVEG, ÅDLAND - TILBYGG LØE - 17/17 - FERDIGATTEST - TILBYGG LØE Edb-Tjenester Norge Limited JKV 14/03986-005 2017/01/30
I TEK 90/9 OG 90/55 - FISKÅ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4167, 17/4191, 17/5259 - 90/9 OG 90/55 - FISKÅ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Astrid Marie Sevland EDH 17/00452-001 2017/01/30
U TEK 13/736 - BYGG 38, TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL. NYBYGG, ENEBOLIG - 13/736 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Garvik Prosjekt AS JKV 15/00597-014 2017/01/30
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2018 - 127/43 - NEDRE HAUGE - HAR ØNSKE Å BYGGE HUS Trond Vikshåland KIS 17/00073-006 2017/01/30
I TEK 66/876 - KOMMUNALE AVGIFTER - 66/876 - GJELDER TILSYN GASSANLEGG Bjørg Jorunn Halleraker Einarsen AMA02 17/00454-001 2017/01/30
I TEK 64/427 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 64/427 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Svein Ådland ALA04 17/00453-001 2017/01/30
U SEN NORHEIMSHALLEN - SVAR - ØNSKE OM LEIE AV NORHEIMSHALLEN - KLUBBMESTERSKAP 29.04.17 Karmøy Badmintonklubb AKP 12/01178-079 2017/01/30
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - INNFORDRING - FRA 10.11.16 LEI 16/04537-066 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/30
I HSE HØRINGER - 2016-2017 - HØRING AV FORSLAG OM BARNS RETT TIL Å SAMTYKKE TIL DELTAKELSE I FORSKNING Helse- og omsorgsdepartementet NOS01 16/00007-131 2017/01/30
I TEK 57/47 - KOMMUNALE AVGIFTER - 57/47 - GJELDER KOMMUNALE AVGIFTER Elin Olsen Kallevik CBL 17/00469-001 2017/01/30
I TEK BYGDEUTVIKLINGSMIDLER - NILS MAGNE JAKOBSEN OMBYGGING TIL MELKEROBOT - BEKREFTELSE - BJP01 14/02410-005 26 Off.l.26 2017/01/30
I TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISK RÅDGIVER, EIENDOMSSKATT - TAR IKKE IMOT STILLING SOM JURIDISK RÅDGIVER BNE 16/04923-037 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/30
I TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - TILBUDSBREV - LÅS OG BESLAG Optimera Sikring & Lås AS JHK 14/01402-189 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/01/30
I TEK BYGDEUTVIKLINGSMIDLER - NILS MAGNE JAKOBSEN OMBYGGING TIL MELKEROBOT - UTBETALINGSANMODNING - BYGDEUTVIKLINGSMIDLER BJP01 14/02410-006 26 Off.l.26 2017/01/30
I TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - TILBUDSBREV - LÅS OG BESLAG Låsservice AS JHK 14/01402-190 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/01/30
U TEK 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - NYBYGG SJØHUS, LAGER OG KAI - PROSJEKT 2 - TILLATELSE TIL ENDRING - 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - NYBYGG SJØHUS, LAGER OG KAI - PROSJEKT 2 Edb-Tjenester Norge Limited IGR 15/01096-011 2017/01/30
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 11/399 - MELDING OM ENDRING AV ADRESSE OG TILDELING AV NY ADRESSE VED VESTRE VEAVEG. Roar Sund BFH 17/00007-009 2017/01/30
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KLAGE PÅ FOR HØY HUSLEIE BMV 17/00456-001 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/01/30
I SEN PROSJEKTER - FOLKEHELSE - KUNNGJØRING AV TILSKUDDSMIDLER TIL SAMORDNING AV LOKALE RUS- OG KRIMINALITETSFOREBYGGENDE TILTAK (SLT) KAP. 474 POST 60 Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging SMA01 13/00440-031 2017/01/30
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - KLAGE PÅ FOR HØY HUSLEIE BMV 17/00456-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/30
I TEK 57/590 - SKUDENESHAVN - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/1184 - 57/590 - SKUDENESHAVN - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Ivan Eiendom AS EDH 17/00455-001 2017/01/30
U TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - GENERELT - PRODUKSJONSTILSKUDD - AVKORTNING - KRISTIAN MYGE LKS 12/00844-106 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/30
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 140/29 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Bjarne Skattkjær GEL 17/00012-054 2017/01/30
U TEK 94/131 - MELANDVEGEN, MELAND. NYBYGG ENEBOLIG - 94/131 - FERDIGATTEST - NYBYGG ENEBOLIG HEDALM ANEBYHUS AS JKV 11/02930-027 2017/01/30
I TEK 70/14 - YTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 70/14 - YTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Knut Tjøsvoll HHU 17/00457-001 2017/01/30
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/30
I TEK FISKERIDAGENE - FESTIVAL - ÅRLIG ARRANGEMENT - GJELDER BRUK AV OMRÅDER TIL BODER - 01.08.17 - 05.08.17 Olivier Simonin, Traditional Market LTD HPE 12/02934-033 2017/01/30
I TEK KJØP AV KONSULENTTJENESTER UTENDØRSANLEGG - RAMMEAVTALE FOR KJØP AV KONSULENTTJENESTER UTENDØRSANLEGG Multiconsult ASA TES02 16/04429-008 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/01/30
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - HAR DU GLEMT OSS? CEM01 16/04537-067 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/30
I TEK STARTLÅN - INNESTÅELSESERKLÆRING RBE08 16/02094-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/30
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM ATTFØRING/UFØREPENSJON MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/30
I TEK STARTLÅN - INNESTÅELSESERKLÆRING RBE08 16/03859-011 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/01/30
I TEK 148/978 - SPANNAVEGEN, NORHEIM - BRUKSENDRING - INNREDNING AV FORRETNINGLOKALE OG FASADEENDRING - 148/978 - (KOPIMOTTAKER) VEDTAK OM SAMTYKKE ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN Arbeidstilsynet Vestlandet IGR 17/00245-004 2017/01/30
U TEK 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - NYBYGG SJØHUS, LAGER OG KAI - PROSJEKT 3 - TILLATELSE TIL ENDRING - 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - NYBYGG SJØHUS, LAGER OG KAI - PROSJEKT 3 Edb-Tjenester Norge Limited IGR 15/01094-011 2017/01/30
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM ATTFØRING/UFØREPENSJON MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/30
I TEK 58/2 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TORE MEINERT - 58/2 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TORE MEINERT Rørlegger Bård Magne Velde MHV 17/00458-001 2017/01/30
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/00314-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/30
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/00277-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/30
I SKU KRETSORDNING - UTTALELSE - SØKNAD OM SKOLEBYTTE Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI 17/00256-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/30
I TEK 58/2 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TORE MEINERT - 58/2 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - TORE MEINERT Rørlegger Bård Magne Velde ALS06 17/00458-002 2017/01/30
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 13/02145-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/30
U SEN TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2017 - TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2017 Kolnes Pensjonistforening EVI1 17/00385-002 2017/01/30
U SKU PERSONALMAPPE - VIDEREFØRING AV VIKARIAT KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/30
I TEK 64/1303 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - 64/1303 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT KAMALLADINI , OMID Omid Kamalladini GBV 17/00460-001 2017/01/30
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 16/00436-005 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/01/30
I TEK 66/56 - KOMMUNALE AVGIFTER - 66/56 - KLAGE PÅ FAKTURA FOR VANN OG KLOAKK Kopervik Bensin og Storkiosk ALS06 12/04215-005 2017/01/30
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 - T.O.M 31.12.17 Ann Iren Moldestad Helgesen JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/30
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SYKEPLEIER VED HJEMMETJENESTEN NORD Marianne Peters Hægland JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/30
U TEK 5/398 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 5/398 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Solveig Amalie Eriksen BSO02 16/03356-002 2017/01/30
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TAR IMOT KOMMUNAL UTLEIEBOLIG BMV 16/04584-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/30
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/04584-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/30
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/30
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FORLENGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT FOR KOMMUNAL BOLIG BMV 16/03340-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/30
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - MOTTATT OPPSIGELSE I TRYGDEBOLIG BMV 17/00459-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/30
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING OG RETT TIL FRITAK FRA OPPLÆRINGSPLIKT - SKOLEÅRET 2016/17 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/30
I SEN PLAN 674 - KOMMUNEDELPLAN FOR ÅKREHAMN - MERKNAD FRA HAUGALAND KRAFT NETT AS - 27.01.17 PLAN 674 - KOMMUNEDELPLAN FOR ÅKREHAMN Haugaland Kraft Nett AS JST 16/04097-008 2017/01/30
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 86/179 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - SUNDFØR OG BERSAAS INVEST AS Petter J. Rasmussen AS SKM 17/00008-011 2017/01/30
I SEN PLAN 673 - KOMMUNEDELPLAN FOR KOPERVIK - MERKNAD FRA HAUGALAND KRAFT NETT AS - 27.01.17 PLAN 673 - KOMMUNEDELPLAN FOR KOPERVIK Haugaland Kraft Nett AS JST 16/04096-008 2017/01/30
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2016/17 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/30
I SKU KRETSORDNING - UTTALELSE - SØKNAD OM SKOLEBYTTE SWI 17/00094-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/30
U TEK 1/220 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 1/220 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Terje Kristian Thorsen BSO02 16/04025-002 2017/01/30
I SEN PLAN 675 - KOMMUNEDELPLAN FOR SKUDENESHAVN - MERKNAD FRA HAUGALAND KRAFT NETT AS - 27.01.17 PLAN 675 - KOMMUNEDELPLAN FOR SKUDENESHAVN Haugaland Kraft Nett AS JST 16/04098-008 2017/01/30
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 - T.O.M 31.12.17 Carine Nurmi Sæterdal JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/30
U HSE TILLEGGSSAK - MØTEINNKALLING 09.01.2017 AGB Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/01/30
U TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - GENERELT - PRODUKSJONSTILSKUDD - AVKORTING - JOSTEIN TJØSVOLL LKS 12/00844-107 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/30
I TEK REFUSJON AV AVLØSERUTGIFTER VED SYKDOM 2012-2018 - SØKNAD OM TILSKOT TIL AVLØYSING VED SJUKDOM LKS 12/00483-147 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/30
I TEK 91/4 - MATLAND - GJENNOPPBYGGING AV NAUST - 91/4 - UTTALELSE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON TIL NAUST Fylkesmannen i Rogaland EDH 16/04901-005 2017/01/30
U TEK 127/56 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 127/56 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Mathias Hauge BSO02 16/04110-002 2017/01/30
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM TVERRFAGLIG SPES.BARNEVERN VED BARNEVERN OG UNGDOMSETATEN Line Sjøthun Bøe MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/30
I TEK 148/789 - LEGEVEGEN, NORHEIM - FORHÅNDSKONFERANSE - 148/789 - LEGEVEGEN, NORHEIM - FORHÅNDSKONFERANSE Sevland Bunyan Arkitekter AS IGR 17/00462-001 2017/01/30
I SKU TILSKUDD/REFUSJONSKRAV ELEVER/FØRSKOLEBARN - SAKSBEHANDLINGSRUTINER FOR ELEVER FRA OSLO SOM ER BOSATT I ANDRE KOMMUNER - SKOLEÅRET 2017/2018 Oslo kommune - utdanningsetaten SWI 12/00152-105 2017/01/30
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/00463-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/30
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV PERMISJON TOM 31.12.19 HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/30
U TEK 17/78 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 17/78 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Gunn Elin Einarsen BSO02 16/04246-002 2017/01/30
I TEK PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/30
I TEK 15/29 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/725 - 15/29 - REDEGJØRELSE VEDR. MANGELBREV Advokat Vegard Nataas EDH 17/00144-005 2017/01/30
I TEK PERSONALMAPPE - SØKNAD OM AVTALEFESTET PENSJON - AFP BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/30
I TEK 148/978 - SPANNAVEGEN, NORHEIM - BRUKSENDRING - INNREDNING AV FORRETNINGLOKALE OG FASADEENDRING - 148/978 - OPPDATERT GJENNOMFØRINGSPLAN Arkitektfirmaet Knut Kolstø AS IGR 17/00245-005 2017/01/30
I TEK PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM BOLIGSOSIAL RÅDGIVER VED EIENDOMSAVDELINGEN Robert Bergh BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/30
I TEK 13/676 - KOMMUNALE AVGIFTER - 13/676 - BER OM NY VURDERING - SØKNAD OM HYTTERENOVASJON Maria Ivanovna Fagerland ALS06 17/00408-003 2017/01/30
I TEK 79/52 - KOMMUNALE AVGIFTER - 79/52 - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT Nisveta Dervisevic-Alic ILS01 17/00464-001 2017/01/30
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE ENDRING- PENSJONISTLØNN 01.05.2017 AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/30
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 15/03634-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/30
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL VARIG TILRETTELAGT ARBEID I ORDINÆR VIRKSOMHET GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/30
U TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - GENERELT - PRODUKSJONSTILSKUDD - AVKORTING- GUNNAR JAAKKIMAINEN LKS 12/00844-108 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/30
U HSE ASYLSØKERE/FLYKTNINGER - TILSKUDDSRAPPORT - INTERGRERINGSKONTAKTER - BEKREFTELSE PÅ MOTTATT INNSENDT SKJEMA Integrerings- og mangfoldsdirektoratet AFA02 12/03071-087 2017/01/30
U HSE ASYLSØKERE/FLYKTNINGER - SØKNAD OM TILSKUDD - VI VIL VIDEREGÅENDE 2017 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet AFA02 12/03071-088 2017/01/30
U HSE ASYLSØKERE/FLYKTNINGER - TILSKUDDSRAPPORT - VI VIL VIDEREGÅENDE - BEKREFTELSE PÅ MOTTATT INNSENDT SKJEMA Integrerings- og mangfoldsdirektoratet AFA02 12/03071-089 2017/01/30
U HSE ASYLSØKERE/FLYKTNINGER - SØKNAD OM TILSKUDD - INTERGRERINGSKONTAKTER 2017 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet AFA02 12/03071-090 2017/01/30
I TEK NY AVLØPSLEDNING BØVÅGEN TIL SALHUS - SVAR - GJELDER SJØLEDNING BØVÅGEN OG KARMSUNDET Arild Vivås for Stavanger maritime museum HDO 15/04310-022 2017/01/30
I TEK 15/2456, 15/2457, 15/2458, 15/2459 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: GARVIK TOMTEUTVIKLING BYGGESAK 16/1585 - 15/1034 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: GARVIK TOMTEUTVIKLING BYGGESAK 16/1585 Vedavågen Rør AS MHV 17/00302-002 2017/01/30
I SEN VELFERDSTILTAK 2017 - SØKNAD OM VELFERDSMIDLER KARMØY KOMMUNES BEDRIFTSKUNSTFORRENING Karmøy Kommune Bedriftskunstforening MMW 17/00004-001 2017/01/30
I TEK 15/1919 - KJØP AV TILLEGGSAREAL - FORESPØRSEL OM KJØP AV AREAL St Service AS SKM 15/03458-002 2017/01/30
I HSE PERSONALMAPPE - SLUTTRAPPORT - FUNKSJONSVURDERING MSTA Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/01/30
I SEN SERVERINGSBEVILLING ÅKRA KAFEDRIFT AS - SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING Åkra Kafedrift AS EVI1 17/00465-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/30
I TEK 22/13 - OMDISPONERING AV JORDBRUKSAREAL - 22/13 - GJELDER SØKNAD OM OMLEGGING AV VEG - GUNNAR TANGEN Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS HHU 16/04008-003 2017/01/30
U TEK 79/52 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - 79/52 - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT Nisveta Dervisevic-Alic ILS01 17/00464-002 2017/01/30
I TEK 5/249 - VEA - NYBYGG ENEBOLIG - 5/249 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Bas-Konsulent og Arkitekter KMY 14/01131-006 2017/01/30
U TEK STARTLÅN/TILSKUDD TIL ETABLERING/TILPASNING AV BOLIG FOR VIDERE TILDELING - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD FOR VIDERETILDELING - 2017 Husbanken RBE08 17/00131-001 2017/01/30
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - BEHANDLET DRIKKEVANN - STED RENVANN BREKKE TATT DEN 09.01.17 Slab AS BAN01 17/00056-005 2017/01/30
U TEK 15/173 - ØYAVEGEN, ÅKRA - RIVING AV BOLIG - 15/173 - ØYAVEGEN, ÅKRA - RIVING AV BOLIG - MELDING OM POLITISK VEDTAK. Hans J Rasmussen AS BFH 16/03057-010 2017/01/30
I TEK 86/238 OG 86/234 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 86/238 OG 86/234 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER Karmøy Kommune HAS 17/00467-001 2017/01/30
I TEK 17/7 , 9, 12, 17, 24, 25, 30, 63, 65, 66, 70, 74, 77, 78, 136 - ÅDLAND - DELING AV GRUNNEIEDNOM - AREALOVERFØRING TIL VEG - 17/7 , 9, 12 MFL. - REDEGJØRELSE VEDRØRENDE UFULLSTENDIG SØKNAD Statens Vegvesen Region Vest EDH 16/04911-004 2017/01/30
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - UBEHANDLET DRIKKEVANN - STED RÅVANN BREKKE DEN 09.01.17 Slab AS BAN01 17/00056-006 2017/01/30
I TEK 18/10 OG 18/15 - FAGERLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM - AREALOVERFØRING AV GRUNN TIL G/S VEG - 18/10 OG 18/15 - REDEGJØRELSE VEDRØRENDE UFULLSTENDIG SØKNAD Statens Vegvesen Region Vest EDH 16/04891-004 2017/01/30
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SYKEPLEIER VED HJEMMETJENESTEN MIDT Jorunn Nessa Brekkå ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/30
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE VIKARIAT JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/30
U TEK 86/94 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG BRAKKERIGG - 86/94 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG BRAKKERIGG - MELDING OM POLITISK VEDTAK - KLAGEBEHANDLING. Eide Bygg & Anlegg AS BFH 16/03734-008 2017/01/30
I TEK 86/90 - HUSØY, AVALDSNES, OPPFØRING AV NY LAGERHALL - 86/90- SVAR PÅ BREV VEDRØRENDE KRAV OM UMIDDELBAR STANS I ARBEIDET Husøy Tomteselskap AS IGR 16/04442-016 2017/01/30
I TEK 64/1536 - GULETJØDNVEGEN, STANGALAND - NYBYGG 6-MANNSBOLIG - 64/1536 - UTTALE TIL LEKEPLASS Karmøy kommune, driftsavdelingen IGR 16/04368-006 2017/01/30
I TEK NY AVLØPSLEDNING BØVÅGEN TIL SALHUS - 146/73 - RETUR AV TINGLYST AVTALE - GUNNAR TJØSVOLL - NY AVLØPSLEDNING BØVÅGEN TIL SALHUS Statens Kartverk HDO 15/04310-023 26 Off.l.26 2017/01/30
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSKONTRAKT VIKARIAT JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/30