Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 148/113 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HANS DANKERTSEN PÅKOBLING - SVAR - 148/113 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HANS DANKERTSEN Risa AS ALS06 16/03808-002 2017/01/27
U TEK 148/384 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KNUT OVE NORHEIM PÅKOBLING - SVAR - 148/384 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KNUT OVE NORHEIM Risa AS ALS06 16/03807-002 2017/01/27
U TEK 93/29 - KONSESJON/BOPLIKT - KONSESJONSSAK, DELEGERT VEDTAK - 93/29 - SØKNAD OM FRITAK FOR BOPLIKT Morgan Haringstad BJP01 17/00207-002 2017/01/27
U TEK 11/139 - NARAVEGEN, MANNES - SØKNAD OM NATURSTEINSMUR, TERRENGENDRING - 11/139 - MANNES - BYGNINGSKONTROLL Hein Jonas Nes KSG 16/04787-003 2017/01/27
U SEN VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, LEKDOMMERE OG JORDSKIFTEMEDDOMMERE FOR PERIODEN 1. JANUAR 2017 TIL 31. DESEMBER 2020 - SVAR - SØKNAD OM FRITAK SOM MEDDOMMER - 2017-2020 EDA 16/00047-041 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/27
U TEK TEKNISK PLAN - BJØRNÅSVEGEN - TEKNISK GODKJENNING BJØRNÅSVEGEN Cowi AS BTH04 16/04588-011 2017/01/27
U TEK 15/1235 - TEKNISK PLAN FOR ADKOMSTVEG - ÅRABROTSHOLMEN - BOLIGLEVERANDØREN KARMØY AS - TEKNISK GODKJENNING ÅRABROTSHOLMEN 15/1235 - TEKNISK PLAN FOR ADKOMSTVEG - ÅRABROTSHOLMEN - BOLIGLEVERANDØREN KARMØY AS RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 17/00025-007 2017/01/27
U TEK 119/603 - KROSSNESVEGEN, MYKJE - OPPSETTING AV GJERDE - VEDTAK, DELEGASJONSSAK - 119/603 - KLAGE PÅ SAKSBEHANDLINGSGEBYR Erdogan Cayli for Vormedalstunet Velforening GTH 16/02943-007 2017/01/27
I TEK 148/837 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: LANGÅKER BYGGESAK 14/2676 - 148/837 - OPPDATERTE MÅL FERDIGMELDING RØRLEGGER Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 16/01162-005 2017/01/27
U TEK 147/329 - KARINAÅSEN, MOKSHEIM - FASADEENDRING ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 147/329 - KARINAÅSEN, MOKSHEIM - FASADEENDRING ENEBOLIG Jarle Østenstad OHA 17/00305-002 2017/01/27
U TEK 66/250 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNE KARIN LUNDBERG - 66/250 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNE KARIN LUNDBERG Ferkingstad Entreprenør AS ALS06 17/00365-003 2017/01/27
U TEK 66/897/3 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SOSENA ASSEFA ALEMAYHU OG YARED ARAYA - 66/897/3 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SOSENA ASSEFA ALEMAYHU OG YARED ARAYA Ferkingstad Entreprenør AS ALS06 17/00359-003 2017/01/27
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG 2017/2018 - FRITIDSEIENDOMMER, NAUST O.L. - TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - FRITIDSEIENDOMMER Sven Oddvar Aksnes MSA 17/00276-005 2017/01/27
U TEK 66/172 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BORGHILD MARIE ØRJANSEN - 66/172 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BORGHILD MARIE ØRJANSEN Ferkingstad Entreprenør AS ALS06 17/00352-003 2017/01/27
U TEK 66/446 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BENT RAYMOND EIKE OG VIBEKE VAAGE EIKE - 66/446 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BENT RAYMOND EIKE OG VIBEKE VAAGE EIKE Ferkingstad Entreprenør AS ALS06 17/00351-003 2017/01/27
U TEK 66/782 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ERNST HARALD LARSEN - 66/782 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ERNST HARALD LARSEN Ferkingstad Entreprenør AS ALS06 17/00319-003 2017/01/27
U TEK 66/44 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - DAG VIDAR BYGNES - 66/44 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - DAG VIDAR BYGNES Ferkingstad Entreprenør AS ALS06 17/00316-003 2017/01/27
U TEK 66/195 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - THOMAS KVILHAUG LARSEN - 66/195 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - THOMAS KVILHAUG LARSEN Ferkingstad Entreprenør AS ALS06 17/00315-003 2017/01/27
U TEK 66/45 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - VIGDIS THORSEN - 66/45 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - VIGDIS THORSEN Ferkingstad Entreprenør AS ALS06 17/00311-003 2017/01/27
U TEK 3/575 - ØSTHUS - NYBYGG NAUST - RAMMETILLATELSE - 3/575 - ØSTHUS - NYBYGG NAUST Edb-Tjenester Norge Limited IGR 16/05034-009 2017/01/27
U TEK 66/188 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIGURD LIE - 66/188 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIGURD LIE Ferkingstad Entreprenør AS ALS06 17/00310-003 2017/01/27
U TEK 66/494 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SEVERIN OG RIMA LØNNING - 66/494 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SEVERIN OG RIMA LØNNING Ferkingstad Entreprenør AS ALS06 17/00371-003 2017/01/27
U TEK 66/278 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TORBEN VIK - 66/278 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TORBEN VIK Ferkingstad Entreprenør AS ALS06 17/00367-003 2017/01/27
U TEK 66/224 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KJELL ANDERSEN - 66/224 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KJELL ANDERSEN Ferkingstad Entreprenør AS ALS06 17/00372-003 2017/01/27
U TEK 66/309 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNUS LIE - 66/309 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNUS LIE Ferkingstad Entreprenør AS ALS06 17/00321-003 2017/01/27
U TEK 66/92 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ROBIN ELLINGSEN OG KARINA SKÅR TANGEN - 66/92 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ROBIN ELLINGSEN OG KARINA SKÅR TANGEN Ferkingstad Entreprenør AS ALS06 17/00379-003 2017/01/27
U TEK 109/103 - FOSNAVEGEN, FOSEN, TILBYGG BOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 109/103 - TILLATELSE Øyvind Hansen EDH 16/05018-004 2017/01/27
U TEK 48/2 - HILLESLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM OPPM: 17/430 - 48/2 - DELEGERT VEDTAK JL DELING AV GRUNNEIENDOM MED KARTFORRETNING Advokat Didrik Ferkingstad HHU 16/04053-003 2017/01/27
U TEK 48/2 - HILLESLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM OPPM: 17/430 - 48/2 - DELEGERT VEDTAK PBL, DELING AV GRUNNEIENDOM Advokat Didrik Ferkingstad HHU 16/04053-004 2017/01/27
U SEN DELING AV DRIFTSENHET - 48/20 OG 48/25 - 48/20 OG 48/25 - DELEGERT VEDTAK DELING AV DRIFTSENHET Didrik Ragnar Opsal TVI 17/00343-002 2017/01/27
U TEK 112/150 - SKRE - NYBYGG NAUST OG KAI - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 112/150 - TILLATELSE Stig Domaas Førre EDH 16/04987-003 2017/01/27
U TEK 148/384 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KNUT OVE NORHEIM - 148/384 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KNUT OVE NORHEIM Rørleggermester Ivar Bråstein ALS06 17/00322-002 2017/01/27
U TEK 148/211 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRN EGIL ENGE - 148/211 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRN EGIL ENGE Rørleggermester Ivar Bråstein ALS06 17/00320-002 2017/01/27
U SEN FJORD MOTORPARK - SVAR - VEDR. SAKSLISTE TIL MØTE I KOMMUNESTYRET 19.12.16 Helge Thorheim KTV 12/00328-166 2017/01/27
U TEK 9/10 - VARNE - BYGNINGSKONTROLL - 9/10 - VARNE - BYGNINGSKONTROLL Frank Iversen KMY 13/03234-002 2017/01/27
I TEK 15/2349 - GJERDESTYKKET, ÅKRA - TILBYGG DEL AV TOMANNSBOLIG - 15/2349 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Susanne Ytreland JKV 16/03918-009 2017/01/27
I TEK 146/47 - BØNESVEGEN, BØ. TILBYGG ENEBOLIG OG GARASJE, LEVEGG OG TERRASSE - 146/47 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Edward Miroslaw Koczwara KIS 11/01651-008 2017/01/27
I TEK 90/6 OG 90/127 - FISKÅ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/882 - 90/6 OG 90/127 - FISKÅ - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING Advokat Didrik Ferkingstad ALA04 17/00405-001 2017/01/27
I TEK 63/81 - ÅSAVIKVEGEN, NORDSTOKKE - TILBYGG ENEBOLIG - 63/81 - ÅSAVIKVEGEN, NORDSTOKKE - TILBYGG ENEBOLIG Lynn Leavy EDH 17/00441-001 2017/01/27
I TEK 148/4 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/724 - 148/4 - KRAV OM SAMMENFØYING OG ERKLÆRING OM RETTIGHET FRA 148/4 Svein Morten Flatnes EDH 16/05152-004 26 Off.l.26 2017/01/27
I TEK 148/978 - SPANNAVEGEN, NORHEIM - BRUKSENDRING - INNREDNING AV FORRETNINGLOKALE OG FASADEENDRING - 148/978 - (KOPIMOTTAKER) MANGLENDE OPPLYSNINGER TIL BEHANDLING AV SØKNAD OM SAMTYKKE ETTER ARBIDSMILJØLOVEN Arbeidstilsynet Vestlandet IGR 17/00245-003 2017/01/27
U TEK TEKNISK PLAN - OMLEGGING AV VANNLEDNING VED OASEN STORSENTER - TEKNISK GODKJENNING, VANNLEDNING OASEN Cowi AS BTH04 16/04526-008 2017/01/27
U TEK 64/1536 - TEKNISK PLAN - AVKJØRSEL TIL GULETJØDNVEGEN - GRØNN BOLIG AS - TEKNISK GODKJENNING 64/1536 - TEKNISK PLAN - AVKJØRSEL TIL GULETJØDNVEGEN - GRØNN BOLIG AS RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 17/00335-003 2017/01/27
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TAR IMOT UTLEIEBOLIG BMV 16/03408-014 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/27
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - SIGNERT HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/03408-015 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/27
I TEK 106/94 - FOSNANES - ETABLERING AV FLYTEBRYGGE - 106/94 - FYLKESMANNENS VEDTAK Fylkesmannen i Rogaland GTH 16/01062-019 2017/01/27
U TEK REKRUTTERINGSSAK AREALPLANLEGGER - TILBUD HASB 16/04579-039 25 Offl §25 2017/01/27
U TEK REKRUTTERINGSSAK AREALPLANLEGGER - ARBEIDSAVTALE HASB 16/04579-040 25 Offl §25 2017/01/27
I TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR KART OG OPPMÅLING - SØKNAD HASB 16/04922-037 25 Offl §25 2017/01/27
I TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR KART OG OPPMÅLING - SØKNAD HASB 16/04922-038 25 Offl §25 2017/01/27
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - INTERVJU MMW 16/04949-160 25 Offl §25 2017/01/27
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - INTERVJU MMW 16/04949-161 25 Offl §25 2017/01/27
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - INTERVJU MMW 16/04949-162 25 Offl §25 2017/01/27
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - INTERVJU MMW 16/04949-163 25 Offl §25 2017/01/27
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - INTERVJU MMW 16/04949-164 25 Offl §25 2017/01/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - SØKNAD JBR04 16/05071-044 25 Offl §25 2017/01/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-072 25 Offl §25 2017/01/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD JBR04 16/05074-080 25 Offl §25 2017/01/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD JBR04 16/05074-081 25 Offl §25 2017/01/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD JBR04 16/05074-082 25 Offl §25 2017/01/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - SØKNAD JBR04 16/05076-056 25 Offl §25 2017/01/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD JBR04 16/05079-064 25 Offl §25 2017/01/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - SØKNAD JBR04 16/05081-038 25 Offl §25 2017/01/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - SØKNAD JBR04 16/05081-039 25 Offl §25 2017/01/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-090 25 Offl §25 2017/01/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - SØKNAD JBR04 16/05083-042 25 Offl §25 2017/01/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - SØKNAD JBR04 16/05083-043 25 Offl §25 2017/01/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - SØKNAD JBR04 16/05084-034 25 Offl §25 2017/01/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - SØKNAD JBR04 16/05084-035 25 Offl §25 2017/01/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - SØKNAD AGB 16/05085-059 25 Offl §25 2017/01/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - SØKNAD JBR04 16/05086-049 25 Offl §25 2017/01/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - SØKNAD JBR04 16/05086-050 25 Offl §25 2017/01/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-102 25 Offl §25 2017/01/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-064 25 Offl §25 2017/01/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05101-066 25 Offl §25 2017/01/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05102-052 25 Offl §25 2017/01/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-045 25 Offl §25 2017/01/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-046 25 Offl §25 2017/01/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - SØKNAD AGB 16/05133-053 25 Offl §25 2017/01/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD JBR04 16/05187-082 25 Offl §25 2017/01/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD JBR04 16/05187-083 25 Offl §25 2017/01/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT- FØDSELSVIKARIAT 85,45% I LANGTURNUS - SØKNAD JBR04 17/00413-002 25 Offl §25 2017/01/27
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-032 25 Offl §25 2017/01/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - SØKNAD BLI01 17/00422-002 25 Offl §25 2017/01/27
I SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT LØNNINGSKONTORET, 100 % FAST - SØKNAD TUS 17/00423-002 25 Offl §25 2017/01/27
I SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING IKT - SERVICEFAGET - SØKNAD MMW 17/00427-002 25 Offl §25 2017/01/27
I SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET - SØKNAD MMW 17/00428-002 25 Offl §25 2017/01/27
I HSE KOMMUNAL FORSKRIFT - KRITERIUM FOR TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER BOLIG MED TJENESTER HELE DØGNET - KARTLEGGING - FASTSETTING AV KOMMUNALE FORSKRIFTER MED KRITERIER FOR TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER BOLIG MED TJENESTER HELE DØGNET Fylkesmannen i Rogaland CBE02 17/00429-001 2017/01/27
U HSE KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER - HELSE OG OMSORG - SVAR - SØKNAD OM TILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER THAIFORENINGEN HAUGALAND Thaiforeningen Haugaland BSE02 13/00960-092 2017/01/27
U TEK SLAMAVSKILLERE/SEPTIKTANKER - TØMMING - ENDRING AV FORSKRIFT FOR SLAMTØMMING I KARMØY KOMMUNE Feøy vel MHV 13/00123-082 2017/01/27
U TEK 13/676 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - 13/676 - SØKNAD OM HYTTERENOVASJON Maria Ivanovna Fagerland ILS01 17/00408-002 2017/01/27
I TEK 86/64 - AVALDSNES, NYBYGG NAUST - 86/64 - MOTTATT MANGLER John Harald Olsen EDH 16/04652-003 2017/01/27
I HSE PERSONALMAPPE - SIGNERT TILKALLINGSAVTALE F.O.M.: 01.02.17-T.O.M.:31.08.17 Synnøve Gjuvsland Hansen JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/27
I HSE PERSONALMAPPE - SIGNERT TILKALLINGSAVTALE F.O.M.:13.01.17-T.O.M.:30.01.18 Evelyn Endresen Sevland JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/27
I TEK PLAN 2101 - DETALJREGULERING FOR STEINARSJØEN - 2/331 M.FL. - OVERSENDER DOKUMENTER - 20.01.17 PLAN 2101 - DETALJREGULERING FOR STEINARSJØEN - 2/331 M.FL. Hereid Hus AS RLU 16/04785-011 2017/01/27
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/27
U TEK 48/2 - HILLESLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM OPPM: 17/430 - 48/2 - VEDR DELINGSSØKNAD Advokat Didrik Ferkingstad HHU 16/04053-005 2017/01/27
I HSE PERSONALMAPPE - SIGNERT 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M.:01.02.17-T.O.M. - 31.01.18 Cecilie Ottøy Eide JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/27
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/27
I HSE PERSONALMAPPE - SIGNERT TILKALLINGSAVTALE F.O.M.:01.01.17-T.O.M.:31.01.18 Solveig Skorpe JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/27
U SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON KHW 12/04604-154 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/27
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - VEDTAK PÅ FORLENGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/04829-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/27
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON ETTER MAKSDATO MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/27
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT (FORLENGELSE) BMV 16/04829-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/27
I HSE PERSONALMAPPE - SIGNERT 6.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.02.17-T.O.M.31.01.18 Ann Elisabeth Aadnesen JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/27
I TEK 147/212 - MOKSHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM STD: 16/3720 - 147/212 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - ERKLÆRING FRA 147/22 STD: 16/3720 Statens Kartverket Tinglysingen XXI 16/04662-015 26 Off.l.26 2017/01/27
I SKU ÅKRAHALLEN - SØKNAD OM TRENINGSTIDER I ÅKRAHALLEN 2017/2018 Åkra Idrettslag OFL 12/00077-135 2017/01/27
I TEK 43/633 - HØYNESVEGEN, HØYNES - NYBYGG GARASJE - 43/633 - MOTTATT MANGLER - SØKNAD OM DISPENSASJON, TEGNING MM Inger Lise Sjøen EDH 16/05056-003 2017/01/27
I HSE PERSONALMAPPE - SIGNERT TILKALLINGSAVTALE F.O.M.:09.01.17-T.O.M:31.12.17 Hanne Lindøe Nilsen JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/27
I TEK 133/7 OG 133/37 - FEØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM 17/739 - 133/7 OG 133/37 - KRAV OM SAMMENSLÅING Arve Børseth Bjørnsen HHU 16/04991-006 26 Off.l.26 2017/01/27
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - X6SCYD Grunnvikjå Velforening OFL 17/00010-015 2017/01/27
I TEK 85/231 - DALABREKKÅ, UTVIK - REPERASJON AV FORSTØTNINGSMUR - 85/231 - DALABREKKÅ, UTVIK - REPERASJON AV FORSTØTNINGSMUR Lars Martin Rød KHM 17/00431-001 2017/01/27
I HSE PERSONALMAPPE - SIGNERT TILKALLINGSAVTALE F.O.M.:01.01.17-T.O.M.:31.12.17 Marianne Selle JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/27
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM HJELPEPLEIER VED BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - HÅLANDSHØGDA Johanne Eilertsen Haugeberg JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/27
I TEK 25/139 - JEREVEGEN, LANGÅKER. NYBYGG GARASJE - 25/139 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Ragnar Langåker JHE05 11/02674-006 2017/01/27
I HSE PERSONALMAPPE - SIGNERT TILKALLINGSAVTALE F.O.M.:11.01.17-T.O.M.:31.12.17 Line Skeie Pedersen JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/27
I HSE PERSONALMAPPE - SIGNERT TILKALLINGSAVTALE F.O.M.:01.01.17-T.O.M.:31.12.17 Inger Marie Vik JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/27
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM TURNUSLEGE VED KOPERVIK LEGESENTER Marte Hemmer MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/27
I TEK FORSØPLING - - VEDLEGG TIL KLAGE - TVANGSMULKT - FORURENSNINGSLOVEN PCH01 12/00497-031 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/27
I HSE PERSONALMAPPE - SIGNERT 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M.:16.01.17-T.O.M.:16.01.18 Kristina Degnov JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/27
I SEN KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG POLITISK UTVALG - SAKER SOM GJELDER DETTE - PROTOKOLL - KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG 25.01.17 Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS KTV 12/00652-175 2017/01/27
I TEK PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM RENHOLDER VED EIENDOMSAVDELINGEN - VEA LEGESENTER Duangjai Thiangjantuek Tjoland BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/27
I HSE PERSONALMAPPE - SIGNERT 3.TILKALLINGSAVTALE F.O.M.:01.01.17-T.O.M:31.12.17 Helen Hemnes Hovdestad JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/27
I HSE PERSONALMAPPE - SIGNERT TILKALLINGSAVTALE F.O.M.:15.01.17-T.O.M.:31.12.17 Klara Johanna Jakobsen JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/27
U TEK 146/18 - BØ - OPPMÅLINGSFORRETNING - INNMÅLING AV UTFYLT AREAL - 146/18 - OPPMÅLINGSFORRETNING - BREV TIL IKKE MØTT PART Norstone AS HAS 16/05026-005 2017/01/27
I HSE PERSONALMAPPE - SIGNERT TILKALLINGSAVTALE F.O.M.:11-01-17-T.O.M.:31.12.17 Pichaya Namsena JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/27
I SEN PLAN 5088 - OMRÅDEREGULERING FOR RAGLAMYR BEREDSKAPSOMRÅDE - GODKJENT 11.12.2017 - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN - 26.01.17 PLAN 5088 - OMRÅDEREGULERING FOR RAGLAMYR BEREDSKAPSOMRÅDE - Rogaland Fylkeskommune ORO 16/04831-007 2017/01/27
I TEK 2/177 OG 2/292 - SÆVIK - STEINFYLLING I SJØ - 2/177, 292 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ SØKNAD OM TILLATELSE ETTER FORURENSNINGSLOVEN - ORITENTERING OM SAKSGANG Fylkesmannen i Rogaland GTH 16/03019-015 2017/01/27
I TEK 19/47 - RETTING I MATRIKKELEN - 19/47 - BER OM RETTING I MATRIKKELEN - ENEBOLIG Hans Petter Salbu BFH 17/00437-001 2017/01/27
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FORFLYTNINGSHEMMEDE - FØRER NJO 14/00516-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/27
I TEK TEKNISK PLAN FOR LYNGTUNET - REFERAT FRA BYGGEMØTE 15 - BERGE SAG BOLIGTOMTER AS - 25.01.17 TEKNISK PLAN FOR LYNGTUNET Cowi AS BTH04 16/00642-044 2017/01/27
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM VERNEPLEIER VED VEA SYKEHJEM Laila Elise Dahl-Pedersen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/27
U TEK UTSKIFTNING AV HOVEDVANNLEDNING ÅDLAND - SØRE LIKNESVEG - FERDIGBEFARING - UTSKIFTNING AV HOVEDVANNLEDNING ÅDLAND - SØRE LIKNESVEG Risa AS HDO 12/05155-101 2017/01/27
I SEN HØRINGER - 2016-2017 - HØRING AV FORSLAG TIL NYE ELLER REVIDERTE FORVALTNINGSSTANDARDER ¿ 1. KVARTAL 2017 Direktoratet for forvaltning og IKT SEI04 16/00007-130 2017/01/27
U SEN PERSONALMAPPE - SØKNAD OM UTVIDET FORELDREPERMISJON GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/27
I TEK STARTLÅN - GJELDSBREV - LÅNEAVTALE MED PANTSETTELSESERKLÆRING RBE08 16/03859-008 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/01/27
I HSE PERSONALMAPPER - SIGNERT TILKALLINGSAVTALE F.O.M.:01.01.17-T.O.M.:31.12.17 Kamilla Svendsen Lindanger JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/27
I TEK 82/134 OG 82/238 - HINDERÅKER - OPPMÅLINGSFORRETNING, GRENSEJUSTERING - 82/134 OG 82/238 - HINDERÅKER - OPPMÅLINGSFORRETNING, GRENSEJUSTERING Martha Kristine Johannessen HAS 17/00438-001 2017/01/27
I TEK STARTLÅN - FORSIKRINGSATTEST - ERKLÆRING TIL PANTHAVER RBE08 16/03859-009 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/01/27
I TEK STARTLÅN - AVTALE OM TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 16/03859-010 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/01/27
I HSE PERSONALMAPPE - SIGNERT TILKALLINGSAVTALE F.O.M.:01.02.17-T.O.M.:31.01.18 Miriam Vikingstad Tjøsvoll JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/27
I HSE PERSONALMAPPE - ENDRET AVTALE OM ETTER-/VIDEREUTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/27
I HSE PERSONALMAPPE - SIGNERT TILKALLINGSAVTALE F.O.M.:01.01.17-T.O.M.:31.12.17 Marie Louise Hakizimana JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/27
I SEN FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - OFFENTLIG INNKJØP - ETTERLEVELSE AV REGELVERK, RUTINER OG KOMPETANSE - NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - OFFENTLIG INNKJØP - ETTERLEVELSE AV REGELVERK, RUTINER OG KOMPETANSE Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS SEI04 17/00439-001 2017/01/27
U TEK 146/23 - DRIVEPLIKT - JORDLOVEN § 8 - PARK TERRASSE AS - FORHÅNDSVARSEL OM OPPFYLLING AV DRIVEPLIKTEN PÅ GNR. 146, BNR,.23 I KARMØY KOMMUNE VARSEL OM PÅLEGG Park Terrasse AS BJP01 15/02320-003 2017/01/27
I TEK STARTLÅN - PANTHAVERBEKREFTELSE - AVTALENR. 715180 RBE08 16/02094-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/27
I HSE PERSONALMAPPE - SIGNERT TILKALLINGSAVTALE F.O.M.:05.01.17-T.O.M.:31.01.18 Line Tveit JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/27
I TEK 129/17 - TORVASTADVEGEN, STANGE - SØKNAD OM DISPENSASJON - ENEBOLIG I LNF - 129/17 - (KOPIBREV) FORELØPIG SVAR, ORIENTERING OM SAKSBEHANDLINGSTID Fylkesmannen I Aust- og Vest-Agder GTH 15/04688-026 2017/01/27
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 12/00331-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/27
I TEK 17/17 - NORDRE ÅDLANDSVEG, ÅDLAND - TILBYGG LØE - 17/17 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Nils Magne Jakobsen JKV 14/03986-004 2017/01/27
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SVAR - SØKNAD OM STYRKING AV GRUNNBEMANNINGEN RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/27
I TEK 15/2456, 15/2457, 15/2458, 15/2459 - MYRDALVEGEN, ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS M/4 BOLIGER - UTGÅR::::::::::::::::::::::15/1034 - GARANTI NR 00935-02-1751169 - NOK 1 076 125,- Den norske Bank ASA JKV 16/01585-006 2017/01/27
U SEN PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/27
I TEK 3/196 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 3/196 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Bjørn Sigfred Berg AMJ 17/00440-001 2017/01/27
U TEK SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING - VEDRØRENDE SLUTTFAKTURA SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING Vassbakk & Stol AS JTH 14/04398-159 2017/01/27
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 17/00272-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/27
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SYKEPLEIER VED HJEMMETJENESTEN MIDT Linn Hege Tjøsvoll JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/27
U TEK PERSONALMAPPE - ATTEST SAT Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/27
I TEK 94/131 - MELANDVEGEN, MELAND. NYBYGG ENEBOLIG - 94/131 - ANMODNING OM FERDIGATTEST HEDALM ANEBYHUS AS JKV 11/02930-026 2017/01/27
I HSE PERSONALMAPPE - SIGNERT TILKALLINGSAVTALE F.O.M.:01.01.17-T.O.M.:31.12.17 Kurt Ruben Stensen JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/27
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SYKEPLEIER VED VEA SYKEHJEM Tove Kathrine Østebø AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/27
I HSE PERSONALMAPPE - SIGNERT TILKALLINGSAVTALE F.O.M.:01.01.17-T.O.M.:31.12.17 Sissel Andersen JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/27
I TEK 75/132 - KVALAVÅG - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 13/4042 - 75/76 OG 75/180 - KRAV OM SAMMENSLÅING STD: 13/4042 Håvard Kristoffer Sørvik AMJ 13/04612-010 26 Off.l.26 2017/01/27
I HSE PERSONALMAPPE - SIGNERT TILKALLINGSAVTALE F.O.M.:01.01.17-T.O.M.:28.2.17 Gerd Elisabeth Simonsen JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/27
U TEK 90/6 OG 90/127 - FISKÅ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/882 - 90/6 OG 90/127 - MANGELBREV TIL OMSØKT GRENSEJUSTERING Advokat Didrik Ferkingstad ALA04 17/00405-002 2017/01/27
I HSE PERSONALMAPPE - SIGNERT TILKALLINGSAVTALE F.O.M.:16.02.17-T.O.M.:16.02.18 Rebecca Solvang JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/27
I HSE PERSONALMAPPE - SIGNERT TILKALLINGSAVTALE F.O.M.:15.04.17-T.O.M.:16.04.18 Vegard Hvidsten JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/27
I SKU PERSONALMAPPE - INNVILGELSE AV FORLENGET UFØREPENSJON RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/27
I HSE PERSONALMAPPE - SIGNERT TILKALLINGSAVTALE F.O.M.:01.01.17-T.O.M.:31.12.17 Ranveig Leithe JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/27
U SEN PERSONALMAPPE - MAKSDATO FOR SYKEPENGER GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/27
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM PLEIEMEDARBEIDER VED VEA SYKEHJEM Tove Janne Østevik AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/27
U SKU MUSIKK, DANS, TEATER, FILM OG KUNST - SVAR - SØKNAD OM TILSKUDD IFB. REFORMASJONSJUBILEET 2017 Ingrid Elisabeth Berg Tobiassen AHT01 12/00023-106 2017/01/27
U TEK 64/625 - KALVATREVEGEN, STANGALAND - SØKNAD OM TEKNISK ANLEGG - 64/625 - KALVATREVEGEN, STANGALAND - SØKNAD OM TEKNISK ANLEGG Fylkesmannen i Rogaland - kommunalavd. IGR 16/05068-005 2017/01/27
I TEK 64/1536 - GULETJØDNVEGEN, STANGALAND - NYBYGG 6-MANNSBOLIG - 64/1536 - GODKJENT TEKNISK PLAN FOR AVKJØRSEL (SAK 17/335) Arkitektfirmaet Knut Kolstø AS IGR 16/04368-005 2017/01/27
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK - NY ORDNING 2015 HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/27
U SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON KHW 12/04604-155 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/27
U HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/27
I SEN OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJON - BARNEVERNTJENESTEN - OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJON - BARNEVERNTEJENESTEN Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS KTV 17/00444-001 2017/01/27
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 - T.O.M 31.01.18 Sølvi Gressgård JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/27
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 - T.O.M 31.12.17 Paula Janett Vikøren JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/27
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM VARIG TILRETTELAGT ARBEID I ORDINÆR VIRKSOMHET GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/27
U HSE SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2012-2018 - INNVILGET TILSKUDD FOR 2017 Kirkens SOS i Rogaland BSE02 12/00098-215 2017/01/27
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/27
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 06.01.17 - T.O.M 06.01.18 Hilde Kristin Rundthaug JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/27
U TEK 5/92 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4446 - PARSELL 1 - 5/92 VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING KVISTAD KENNETH AMJ 16/04659-001 2017/01/27
I SEN ÅRSMELDING 2016 - KONTROLLUTVALGET - OVERSENDELSE - KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGET - ÅRSMELDING 2016 - SAK TIL KOMMUNESTYRET 20. MARS Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS KTV 17/00447-001 2017/01/27
U HSE SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2012-2018 - INNVILGET ØKONOMISK STØTTE FOR 2017 Stiftelsen Amathea BSE02 12/00098-216 2017/01/27
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND NAKORNSRI, KWANRUETHAI Kwanruethai Nakornsri SALF 17/00009-003 2017/01/27
I TEK 88/192 - SØNDRE VELDE - ENDRET ADKOMST - 88/192 - (KOPIMOTTAKER) TILBAKEMELDING - ENDRET ADKOMST Statens Vegvesen Region Vest JHE05 17/00448-001 2017/01/27
I HSE PERSONALMAPPE - KRAV OM ØKT FAST STILLINGSPROSENT MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/27
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) ANSKAFFELSE - OPPFØLGING AV AVTALEN - ANMODNING OM OVERFØRING AV BPA-KONSESJONSFORPLIKTELSER KOA CBE02 14/00789-246 2017/01/27
I TEK MINIRENSEANLEGG - OVERSENDER SERVICERAPPORT FOR 2016 - KLARO RENSEANLEGG Klaro Renseanlegg Norge AS ELO 12/01007-012 2017/01/27
U TEK 5/3 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 15/4418 - 5/3 VARSEL OM OPPMÅLING VEA HANS JOSTEIN AMJ 17/00386-001 2017/01/27
I TEK 109/21 - FOSEN - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE RØRLEGGERMELDING SAK 17/78 - 109/21 - MOTTATT MANGLER - GJENPART AV NABOVARSEL, GJENNOMFØRINGSPLAN OG ERKLÆRING Inge Vaaga AS OHA 17/00088-004 2017/01/27
U SEN PERSONALMAPPE - KORRIGERT PERSONALMELDING GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/27
U TEK PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/27
I HSE PERSONALMAPPE - VEDRØRENDE SØKNAD OM TILSKUDD TIL VEILEDET TJENESTE FOR ALLMENNLEGER MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/27
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/00449-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/27
I HSE PERSONALMAPPE - VEDRØRENDE SØKNAD OM TILSKUDD TIL VEILEDET TJENESTE FOR ALLMENNLEGER MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/27
I TEK 15/137 OG 15/695 - RÅDHUSVEGEN/ESEBJØR, ÅKRA - PÅ- OG TILBYGG LEILIGHETSBYGG MED NÆRINGSLOKALE - 15/137 OG 15/695 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE - BYGGETRINN 1 (BT1) Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS JKV 16/03295-009 2017/01/27
I TEK 15/137 OG 15/695 - RØRLEGGERMELDING - PÅ- OG TILBYGG - TILTAKSHAVER: JK EIENDOM BYGGESAK: 16/3295 - 15/137 OG 15/695 - RØRLEGGERMELDING - PÅ- OG TILBYGG - TILTAKSHAVER: JK EIENDOM BYGGESAK: 16/3295 Karmøy Rørteknikk AS MHV 17/00450-001 2017/01/27
I TEK 13/736 - BYGG 38, TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL. NYBYGG, ENEBOLIG - 13/736 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Garvik Prosjekt AS JKV 15/00597-013 2017/01/27
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM ENGASJEMENT MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/27
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM STILLING SOM LEGE VED HELSESTASJON FOR UNGDOM MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/27