Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELING AV OMSORGSBOLIG BMV 16/04743-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/25
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/04743-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/25
U TEK PLAN 3014-1 - DETALJREGULERING FOR GANG-/SYKKELVEG/FORTAU - ÅSEBØEN - STANGELAND - ENDRING SOM GJELDER AVKJØRSEL GODKJENT 23.2.2017 - PLAN 3014-1 - DETALJREGULERING FOR GANG-/SYKKELVEG/FORTAU - ÅSEBØEN - STANGELAND - ENDRING SOM GJELDER AVKJØRSEL OLAV BANG MAA05 17/00229-001 2017/01/25
I TEK 66/310 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNE JOHAN THORSEN - 66/310 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNE JOHAN THORSEN Ferkingstad Entreprenør AS MHV 17/00317-001 2017/01/25
I TEK 66/310 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNE JOHAN THORSEN - 66/310 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNE JOHAN THORSEN Ferkingstad Entreprenør ALS06 17/00317-002 2017/01/25
U TEK 58/220 - STANGALANDGATA, KOPERVIK. INSTALLASJON AV TRAPPEHEIS FRA INNGANG TIL 2. ET. - 58/220 - FERDIGATTEST Access Vital AS KMY 06/01994-006 2017/01/25
U TEK GRAVESØKNAD - NYGÅRDVEGEN, AVALDSNES - SVAR - GRAVESØKNAD - NYGÅRDVEGEN, AVALDSNES Khv AS KSU01 17/00325-002 2017/01/25
U TEK 146/212 - BØVÅGEN, BØ - TILBYGG SILOBYGNING - 146/212 - FERDIGATTEST Petter J. Rasmussen AS KMY 16/02990-006 2017/01/25
U TEK 123/50 - SNIKVEGEN, SNIK. TIL- OG PÅBYGG, BOLIG OG NYBYGG, GARASJE - 123/50 - FERDIGATTEST - PÅBYGG, BOLIG OG NYBYGG, GARASJE Eskild Kvala AS JKV 08/02958-017 2017/01/25
U TEK 66/477 - VALBERGBAKKEN, AUSTREIM. TILBYGG ENEBOLIG - 66/477 - FERDIGATTEST Frank Steeven Spiik KMY 11/02964-005 2017/01/25
U TEK 141/46 - LITLASUND, PLANERING/STEINUTTAK - TILLATELSE TIL ENDRING - 141/46 - ENDRING AV TILLATELSE Edb-Tjenester Norge Limited KIS 16/00854-006 2017/01/25
U TEK 67/13 - ASALDALVEGEN, ASALDALEN. NYBYGG, GARASJE - 67/13 - FERDIGATTEST Jan Magne Odland KMY 11/01956-008 2017/01/25
U TEK 64/177 - RUSVIKVEGEN, STANGELAND. NYBYGG UTHUS - 64/177 - FERDIGATTEST John Inge Stangeland KMY 11/02040-005 2017/01/25
U TEK 3/196 - JOVIKVEGEN - ØSTHUS - BYGNINGSKONTROLL - 3/196 - JOVIKVEGEN - ØSTHUS - BYGNINGSKONTROLL Bjørn Sigfred Berg JHE05 16/03658-003 2017/01/25
U TEK 15/2404 - ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS MED 4 BOLIGER - BK01 TOMT 1-4 - RAMMETILLATELSE - 15/2404 - ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS MED 4 BOLIGER - BK01 TOMT 1-4 Trygve J Sjøen AS IGR 16/05177-005 2017/01/25
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 7/41 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Hellvik Hus Karmøy AS GEL 17/00012-047 2017/01/25
U TEK 68/118 - INDRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/478 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 68/118 - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM Svein Svensen EDH 16/04574-006 2017/01/25
U TEK 13/694 - TJØSVOLL, NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - 13/694 - RAPPORT ETTER FERDIGBEFARING Edb-Tjenester Norge Limited JKV 12/03865-028 2017/01/25
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG 2017/2018 - FRITIDSEIENDOMMER, NAUST O.L. - TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - FRITIDSEIENDOMMER Krzysztof Rafal Kubis MSA 17/00276-004 2017/01/25
U HSE PERSONALMAPPE - MAKSDATO SYKEPENGER JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 94,20% FAST BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - BEKREFTELSE JBR04 16/04322-068 25 Offl §25 2017/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 94,20% FAST BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - BEKREFTELSE JBR04 16/04322-069 25 Offl §25 2017/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 94,20% FAST BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - BEKREFTELSE JBR04 16/04322-070 25 Offl §25 2017/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 94,20% FAST BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - BEKREFTELSE JBR04 16/04322-071 25 Offl §25 2017/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 94,20% FAST BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - BEKREFTELSE JBR04 16/04322-072 25 Offl §25 2017/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 94,20% FAST BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - BEKREFTELSE JBR04 16/04322-073 25 Offl §25 2017/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 94,20% FAST BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - BEKREFTELSE JBR04 16/04322-074 25 Offl §25 2017/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 94,20% FAST BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - BEKREFTELSE JBR04 16/04322-075 25 Offl §25 2017/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 94,20% FAST BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - BEKREFTELSE JBR04 16/04322-076 25 Offl §25 2017/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 94,20% FAST BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - BEKREFTELSE JBR04 16/04322-077 25 Offl §25 2017/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 94,20% FAST BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - BEKREFTELSE JBR04 16/04322-078 25 Offl §25 2017/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 94,20% FAST BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - BEKREFTELSE JBR04 16/04322-079 25 Offl §25 2017/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 94,20% FAST BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - BEKREFTELSE JBR04 16/04322-080 25 Offl §25 2017/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 94,20% FAST BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - BEKREFTELSE JBR04 16/04322-081 25 Offl §25 2017/01/25
I TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR KART OG OPPMÅLING - SØKNAD HASB 16/04922-036 25 Offl §25 2017/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - SØKNAD JBR04 16/05071-042 25 Offl §25 2017/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD AGB 16/05072-059 25 Offl §25 2017/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-068 25 Offl §25 2017/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-069 25 Offl §25 2017/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD JBR04 16/05074-078 25 Offl §25 2017/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - BEKREFTELSE NFE 16/05075-040 25 Offl §25 2017/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - BEKREFTELSE NFE 16/05075-041 25 Offl §25 2017/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - SØKNAD NFE 16/05075-042 25 Offl §25 2017/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - BEKREFTELSE NFE 16/05075-043 25 Offl §25 2017/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - BEKREFTELSE NFE 16/05075-044 25 Offl §25 2017/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - BEKREFTELSE NFE 16/05075-045 25 Offl §25 2017/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - BEKREFTELSE NFE 16/05075-046 25 Offl §25 2017/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - BEKREFTELSE NFE 16/05075-047 25 Offl §25 2017/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - BEKREFTELSE NFE 16/05075-048 25 Offl §25 2017/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - BEKREFTELSE NFE 16/05075-049 25 Offl §25 2017/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - BEKREFTELSE NFE 16/05075-050 25 Offl §25 2017/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - BEKREFTELSE NFE 16/05075-051 25 Offl §25 2017/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - BEKREFTELSE NFE 16/05075-052 25 Offl §25 2017/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - BEKREFTELSE NFE 16/05075-053 25 Offl §25 2017/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - SØKNAD JBR04 16/05076-050 25 Offl §25 2017/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - SØKNAD JBR04 16/05076-051 25 Offl §25 2017/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - SØKNAD JBR04 16/05076-052 25 Offl §25 2017/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD JBR04 16/05079-059 25 Offl §25 2017/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD JBR04 16/05079-060 25 Offl §25 2017/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD JBR04 16/05079-061 25 Offl §25 2017/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD JBR04 16/05079-062 25 Offl §25 2017/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN MYRDALVN/EIDEVN - SØKNAD JBR04 16/05080-035 25 Offl §25 2017/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-084 25 Offl §25 2017/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-085 25 Offl §25 2017/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-086 25 Offl §25 2017/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-087 25 Offl §25 2017/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - SØKNAD JBR04 16/05084-030 25 Offl §25 2017/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - SØKNAD AGB 16/05085-057 25 Offl §25 2017/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - SØKNAD JBR04 16/05086-046 25 Offl §25 2017/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-061 25 Offl §25 2017/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-062 25 Offl §25 2017/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOKK- FERIEVIKAR - BEKREFTELSE NFE 16/05099-010 25 Offl §25 2017/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOKK- FERIEVIKAR - BEKREFTELSE NFE 16/05099-011 25 Offl §25 2017/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-058 25 Offl §25 2017/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-059 25 Offl §25 2017/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-060 25 Offl §25 2017/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05101-065 25 Offl §25 2017/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05102-051 25 Offl §25 2017/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - BEKREFTELSE MSTA 17/00059-007 25 Offl §25 2017/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - BEKREFTELSE MSTA 17/00059-008 25 Offl §25 2017/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - BEKREFTELSE MSTA 17/00059-009 25 Offl §25 2017/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 80% FAST STILLING - BEKREFTELSE JBR04 17/00060-010 25 Offl §25 2017/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 80% FAST STILLING - BEKREFTELSE JBR04 17/00060-011 25 Offl §25 2017/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 80% FAST STILLING - BEKREFTELSE JBR04 17/00060-012 25 Offl §25 2017/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 80% FAST STILLING - BEKREFTELSE JBR04 17/00060-013 25 Offl §25 2017/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 80% FAST STILLING - BEKREFTELSE JBR04 17/00060-014 25 Offl §25 2017/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 80% FAST STILLING - BEKREFTELSE JBR04 17/00060-015 25 Offl §25 2017/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 65,73% FAST NATT - BEKREFTELSE JBR04 17/00061-007 25 Offl §25 2017/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 65,73% FAST NATT - BEKREFTELSE JBR04 17/00061-008 25 Offl §25 2017/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 65,73% FAST NATT - BEKREFTELSE JBR04 17/00061-009 25 Offl §25 2017/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-039 25 Offl §25 2017/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-040 25 Offl §25 2017/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-041 25 Offl §25 2017/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-042 25 Offl §25 2017/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - SØKNAD AGB 16/05133-051 25 Offl §25 2017/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD JBR04 16/05186-069 25 Offl §25 2017/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD JBR04 16/05186-070 25 Offl §25 2017/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD JBR04 16/05187-078 25 Offl §25 2017/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD JBR04 16/05187-079 25 Offl §25 2017/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD JBR04 16/05187-080 25 Offl §25 2017/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD JBR04 16/05187-081 25 Offl §25 2017/01/25
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-027 25 Offl §25 2017/01/25
I SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING KONTOR OG ADMINISTRASJONSFAGET - SØKNAD MMW 17/00283-002 25 Offl §25 2017/01/25
U TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2018 - SVAR - ARBEIDSVARSLINGSPLAN - KV1202 TOLLBODGATA (KUMARBEID) I KOPERVIK Skiltlos AS KSU01 17/00247-005 2017/01/25
U TEK PLAN 2082 - OMRÅDEREGULERING FOR SALVØY - GODKJENT 19.12.2016 - GODKJENT PLAN 2082 - OMRÅDEREGULERING FOR SALVØY Salvøy Velforening RLU 15/00028-117 2017/01/25
U TEK GRAVESØKNAD - VESTHEIMVEGEN - GODKJENT - NY DATO - GRAVESØKNAD - VESTHEIMVEGEN Vassbakk & Stol AS KSU01 17/00071-004 2017/01/25
I TEK 119/622 OG 119/623 - MYKLANDSHØYDEN, MYKJE. NYBYGG, TOMANNSBOLIG REKKE 4-5 - 119/622 OG 119/623 - REVIDERTE TEGNINGER Garvik Prosjekt AS JKV 15/02356-015 2017/01/25
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - FRIVILLIG AVTALETREKK PÅ HUSLEIE LEI 16/04537-062 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/25
I TEK 63/236 - SKJERSUNDVEGEN, NORDSTOKKE, TILBYGG BOLIG, STUE OG KJØKKEN - 63/236 - SKJERSUNDVEGEN, NORDSTOKKE, TILBYGG BOLIG, STUE OG KJØKKEN Leif Otto Johannessen EDH 17/00361-001 2017/01/25
U TEK PLAN 2082 - OMRÅDEREGULERING FOR SALVØY - GODKJENT 19.12.2016 - GODKJENT PLAN 2082 - OMRÅDEREGULERING FOR SALVØY Telenor ASA RLU 15/00028-118 2017/01/25
I TEK 109/103 - FOSNAVEGEN, FOSEN, TILBYGG BOLIG - 109/103 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD, DISPENSASJON Øyvind Hansen EDH 16/05018-003 2017/01/25
I HSE PERSONALMAPPE - KRAV OM HØYERE FAST STILLINGSANDEL MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/25
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/00362-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/25
I TEK 64/1491 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - 64/1491 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Marit Alice Meling GBV 17/00363-001 2017/01/25
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FORFLYTNINGSHEMMEDE - FØRER NJO 14/00245-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/25
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/00364-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/25
I TEK 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - NYBYGG SJØHUS, LAGER OG KAI - PROSJEKT 2 - 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - PLANTEGNINGER FOR VA EDB tjenester Norge LTD IGR 15/01096-010 2017/01/25
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM VIKAR VED SKUDENES HJEMMEHJELP Marie Lund HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/25
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV OMSORGSPERMISJON UTEN LØNN HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/25
I TEK 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - NYBYGG SJØHUS, LAGER OG KAI - PROSJEKT 3 - 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - PLANTEGNING FOR VA EDB tjenester Norge LTD IGR 15/01094-010 2017/01/25
I TEK 66/250 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNE KARIN LUNDBERG - 66/250 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNE KARIN LUNDBERG Ferkingstad Entreprenør AS MHV 17/00365-001 2017/01/25
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 16/98 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK K Sivertsen GEL 17/00012-048 2017/01/25
U HSE PERSONALMAPPE - IMIDLERTIDIG ENDRING AV LØNN AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/25
I TEK 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - NYBYGG SJØHUS/LAGER - PROSJEKT 4 - 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - PLANTEGNING FOR VA EDB tjenester Norge LTD IGR 16/00304-018 2017/01/25
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 141/75 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Nikolai Thorsen GEL 17/00012-049 2017/01/25
I TEK 66/250 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNE KARIN LUNDBERG - 66/250 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNE KARIN LUNDBERG Ferkingstad Entreprenør AS ALS06 17/00365-002 2017/01/25
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 3/442 - BESTILLING AV NABOLISTE - DELINGSSAK Valter Rasmussen GEL 17/00012-050 2017/01/25
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - LORENTZ STORESUND & SØNNER AS - 142/170 - LORENTZ STORESUND & SØNNER - KRAV OM DEKNING AV SAKSKOSTNADER IFB. KLAGE OVER EIENDOMSSKATTEGRUNNLAGET Deloitte Advokatfirma AS MSA 15/02096-011 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/01/25
I TEK 66/330 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HELGE HETLAND - 66/330 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HELGE HETLAND Ferkingstad Entreprenør AS MHV 17/00366-001 2017/01/25
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/25
U SEN 93/31 - KOLSTØ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/3578 - MELDING 93/188. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/3578 Statens Kartverket Tinglysingen REK 16/04130-001 2017/01/25
I TEK 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - RIVING SJØHUS/LAGER - NYBYGG SJØHUS/LAGER - PROSJEKT 5 - 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - PLANTEGNING FRA VA EDB tjenester Norge LTD IGR 16/00306-011 2017/01/25
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - 8D2JDY Vedavågen Skolekorps OFL 17/00010-011 2017/01/25
U TEK 68/118 - INDRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/478 - 68/118 - VEDR. DELINGSSØKNAD Svein Svendsen EDH 16/04574-007 2017/01/25
I TEK 66/330 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HELGE HETLAND - 66/330 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - HELGE HETLAND Ferkingstad Entreprenør AS ALS06 17/00366-002 2017/01/25
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM ATTFØRINGS-/UFØREPENSJON MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/25
I TEK 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - NYBYGG SJØHUS/LAGER - PROSJEKT 6 - 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - PLANTEGNING FOR VA EDB tjenester Norge LTD IGR 16/00309-010 2017/01/25
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM ATTFØRINGS-/UFØREPENSJON MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/25
I TEK 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - NYBYGG SJØHUS/LAGER - PROSJEKT 7 - 1/14 - PORSHOLMEN. PLANTEGNING FOR VA EDB tjenester Norge LTD IGR 16/00311-010 2017/01/25
U TEK 116/2 OG 116/3 - KOLNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 116/2 OG 116/3 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING Johannes Kolnes JHE 16/04729-013 2017/01/25
U SEN 112/10, 112/81, 112/87, 112/102, 112/109, 112/133, 112/262, 112/295 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - MELDING 112/262 M.FL. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING Statens Kartverket Tinglysingen REK 17/00213-002 2017/01/25
I TEK 66/278 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TORBEN VIK - 66/278 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TORBEN VIK Ferkingstad Entreprenør AS MHV 17/00367-001 2017/01/25
I SEN ANSKAFFELSE AV SKANNERE OG TJENESTER - ELEKTRONISK OPPTELLING AV STEMMESEDLER STORTINGSVALGET 2017 - TILBUD PÅ SKANNERLØSNING FOR VALG 2017 Idox KTV 17/00566-003 23 Offl.§23 fvl. §19b 2017/01/25
U TEK 116/2 OG 116/3 - KOLNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 116/2 OG 116/3 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING Erik Johan Eileraas JHE 16/04729-014 2017/01/25
I SKU VEDTAK OM TILTAK ETTER OPPLÆRINGSLOVEN §9A-3, JF. §9A-1 - VEDTAK OM TILTAK ETTER OPPLÆRINGSLOVEN §9A-3, JF. §9A-1 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/25
I SKU VEDTAK OM TILTAK ETTER OPPLÆRINGSLOVEN §9A-3, JF. §9A-1 - VEDTAK OM TILTAK ETTER OPPLÆRINGSLOVEN §9A-3, JF. §9A-1 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/25
I SKU VEDTAK OM TILTAK ETTER OPPLÆRINGSLOVEN §9A-3, JF. §9A-1 - VEDTAK OM TILTAK ETTER OPPLÆRINGSLOVEN §9A-3, JF. §9A-1 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/25
I TEK 66/278 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TORBEN VIK - 66/278 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - TORBEN VIK Ferkingstad Entreprenør AS ALS06 17/00367-002 2017/01/25
I TEK 20/119 - NORDRE LIKNESVEG, NEDRE LIKNES - NYBYGG ENEBOLIG - 20/84 - MOTTATT MANGLER, REDEGJØRELSE Urbanhus Haugesund AS IGR 16/03907-010 2017/01/25
I TEK 66/494 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SEVERIN OG RIMA LØNNING - 66/494 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SEVERIN OG RIMA LØNNING Ferkingstad Entreprenør AS MHV 17/00371-001 2017/01/25
I HSE PERSONALMAPPE - VEDTAK 12/17 - TVISTELØSNINGSNEMDA ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/25
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2016/17 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/25
I TEK 66/494 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SEVERIN OG RIMA LØNNING - 66/494 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - SEVERIN OG RIMA LØNNING Ferkingstad Entreprenør AS ALS06 17/00371-002 2017/01/25
I HSE PERSONALMAPPE - VEDTAK NR 08/17 - TVISTELØSNINGSNEMDA ETTER ARBEIDSMILØLOVEN MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/25
U SEN BP'EN - STRANDGATEN 2, KOPERVIK SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 2012 - GJELDER INTERNKONTROLL ETTER ALKOHOLLOVEN BP'en EVI1 12/03814-044 2017/01/25
U TEK PLAN 5073 - OMRÅDEREGULERING FOR SPANNE SENIORLANDSBY - GODKJENT 19.12.2016 - GODKJENT PLAN 5073 - OMRÅDEREGULERING FOR SPANNE SENIORLANDSBY Espen Langøen Bull-Tornøe YSL 15/02213-069 2017/01/25
I HSE PERSONALMAPPE - VEDTAK 06/17 - TVISTELØSNINGSNEMDA ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/25
I TEK 47/32 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARI LISE VIK - 47/32 - OVERSENDER NY RØRLEGGERMELDING MED UNDERSKRIFT OG KART - KARI LISE VIK Comfort Karmøy AS MHV 17/00027-004 2017/01/25
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2016/17 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/25
I HSE PERSONALMAPPE - VEDTAK 07/17 - TVISTELØSNINGSNEMDA ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/25
I TEK 66/224 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KJELL ANDERSEN - 66/224 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KJELL ANDERSEN Ferkingstad Entreprenør AS MHV 17/00372-001 2017/01/25
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2016/17 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/25
U SEN 20/84 - NEDRE LIKNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 15/3900 - MELDING 20/119. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 15/3900 Statens Kartverket Tinglysingen REK 16/04508-013 2017/01/25
U TEK PLAN 5073 - OMRÅDEREGULERING FOR SPANNE SENIORLANDSBY - GODKJENT 19.12.2016 - GODKJENT PLAN 5073 - OMRÅDEREGULERING FOR SPANNE SENIORLANDSBY Telenor ASA YSL 15/02213-070 2017/01/25
U SEN 20/84 - NEDRE LIKNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 15/3900 - ERKLÆRING 20/1. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 15/3900 Statens Kartverket Tinglysingen REK 16/04508-014 2017/01/25
U SKU DRIFT AV TURISTKONTOR I SKUDENESHAVN - FORLENGELSE AV RAMMEAVTALE - DRIFT AV TURISTKONTOR I SKUDENESHAVN Destinasjon Haugesund & Haugalandet CVA 14/00379-008 2017/01/25
U SEN 20/84 - NEDRE LIKNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 15/3900 - ERKLÆRING 20/80. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 15/3900 Statens Kartverket Tinglysingen REK 16/04508-015 2017/01/25
U TEK 116/2 OG 116/3 - KOLNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 116/2 OG 116/3 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING Statens Vegvesen v/Ingunn Hauge JHE 16/04729-015 2017/01/25
I HSE PERSONALMAPPE - VEDTAK 17/17 - TVISTELØSNINGSNEMDA ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/25
I TEK 66/224 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KJELL ANDERSEN - 66/224 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - KJELL ANDERSEN Ferkingstad Entreprenør AS ALS06 17/00372-002 2017/01/25
U HSE SKADEMELDINGER HELSE OG OMSORG 2016-2018 - SKADEMELDING JEN05 16/00460-029 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/25
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2016/17 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/25
I TEK 148/978 - SPANNAVEGEN, NORHEIM. SKILT - 148/978 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Brand Factory Norge AS KMY 15/00671-003 2017/01/25
U HSE PERSONALMAPPE - INFO OM SKADEMELDING JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/25
I TEK GRAVESØKNAD - SKRESTIEN 20-50 - REVIDERT ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR SKREVEGEN Vassbakk & Stol AS KSU01 17/00254-003 2017/01/25
I SKU TILSKUDD FESTIVALER 2017 - SØKNAD OM FESTIVALSTØTTE - GLADE MAIDAGER Åkrehamn Vekst AHT01 17/00556-003 2017/01/25
I TEK 115/134, SØNDRE EIKE. NYBYGG NAUST - 115/134 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Byggfirma Kjellesvik & Severinsen AS JKV 11/02924-006 2017/01/25
I SKU TILSKUDD FESTIVALER 2017 - SØKNAD OM FESTIVALTILSKUDD FOR KYSTKULTURDAGER I ÅKREHAMN Åkrehamn Vekst AHT01 17/00556-004 2017/01/25
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/25
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2016/17 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/25
I TEK 66/543 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - THOMAS HOPLAND - 66/543 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - THOMAS HOPLAND Ferkingstad Entreprenør AS MHV 17/00376-001 2017/01/25
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM MILJØTERAPEUT VED NAV FLYKTINING Merete Hodne NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/25
I SKU FJORD MOTORPARK - GJELDER REGULERINGSPLAN FOR FJORD MOTORPARK OG KOMMUNENS BREV AV 03.01.17 Haver Advokatfirma AS OFL 12/00328-164 2017/01/25
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM MILJØARBEIDER VED KARMØY KULTURHUS Knut Andre Vedøy RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/25
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2016/17 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/25
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL VARIG TILRETTELAGT ARBEID I ORDINÆR VIRKSOMHET GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/25
I TEK 66/543 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - THOMAS HOPLAND - 66/543 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - THOMAS HOPLAND Ferkingstad Entreprenør AS ALS06 17/00376-002 2017/01/25
U SEN 20/84 - NEDRE LIKNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 15/3900 - ERKLÆRING 20/84,119. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 15/3900 Statens Kartverket Tinglysingen REK 16/04508-016 2017/01/25
I SEN 85/275 - TIGER AS AVALDSNES VEISERVICE - BENSINSTASJON SERVERINGSBEVILLING - ENDRING I BAKENFORLIGGENDE EIERFORHOLD I TIGER AS SERVERINGSBEVILLING TIGER AS AVALDSNES VEISERVICE EVI1 13/03775-005 2017/01/25
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM OVERFØRING OG JOBBROTASJON JMH02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/25
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM OVERFØRING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/25
I TEK 66/92 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ROBIN ELLINGSEN OG KARINA SKÅR TANGEN - 66/92 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ROBIN ELLINGSEN OG KARINA SKÅR TANGEN Ferkingstad Entreprenør AS MHV 17/00379-001 2017/01/25
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM STUDIEPERMISJON RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/25
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2016/17 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/25
I TEK 147/329 - KARINAÅSEN, MOKSHEIM - FASADEENDRING ENEBOLIG - 147/329 - VEDR. FASADEENDRING Jarle Østenstad OHA 17/00305-003 2017/01/25
I TEK 66/92 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ROBIN ELLINGSEN OG KARINA SKÅR TANGEN - 66/92 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ROBIN ELLINGSEN OG KARINA SKÅR TANGEN Ferkingstad Entreprenør AS ALS06 17/00379-002 2017/01/25
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - HENVISER TIL AML 10-2.4.LEDD RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/25
I TEK 102/230 - VESTHEIMVEGEN, BYGNES - NYBYGG LAGERHALL MED KONTOR - 102/230 - TILLEGGSTEGNING HAUGESUND TOMTEUTVIKLING - GLENN KOLBERG KIS 17/00299-004 2017/01/25
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - HENVISER TIL AML 10-2, 4.LEDD RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/25
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/25
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM STYRKING AV GRUNNBEMANNINGEN RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/25
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - HENVISER TIL AML 10-2,4.LEDD RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/25
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - BI586K Åkrehamn Vekst OFL 17/00010-012 2017/01/25
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - HENVISER TIL AML 10-2, 4.LEDD RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/25
I SKU STIPEND ANSATTE I SKOLER OG BARNEHAGER - SØKNAD OM STIPEND Lisa Thornes BLI01 12/00277-108 2017/01/25
I SEN ASKI AS - OVERSENDER PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING ASKI AS 2016 Aski AS PVE01 14/01109-005 2017/01/25
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - HENVISER TIL AML 10-2,4.LEDD RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/25
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM OVERDRAGELSE AV INDIVIDUELL AVTALEHJEMMEL TIL SELSKAPSAVTALE AIS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/25
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - FORLENGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT FOR KOMMUNAL BOLIG BMV 17/00381-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/25
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 13/00277-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/25
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/00384-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/25
I SEN FJORD MOTORPARK - VEDR. ORDFØRERENS AVSLAG PÅ Å TA OPP TIL BEHANDLING SAK SOM VAR SATT OPP PÅ DAGSORDEN TIL MØTE I KOMMUNESTYRET 19.12.16 Helge Thorheim KTV 12/00328-165 2017/01/25
I SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - MELDING OM BETALING FRA UTDANNINGSDIREKTORATET - TILSKUDD FOR ØKT LÆRERTETTHET Utdanningsdirektoratet BNO 12/00773-169 2017/01/25
I TEK 118/60, 118/52, 118/4 - GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING - ENDRING AV SØKNAD - NYDYRKING 118/4 OG 118/60 Gunnulv Våge HHU 16/03363-009 26 Off.l.26 2017/01/25
U TEK REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND - BYGGEMØTEREFERAT NR 2 - REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND Vassbakk & Stol AS HDO 15/04311-025 2017/01/25