Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK GNR/BNR 73/1, SUND. DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING (STD.12/2437) - BREV TIL IKKE MØTT PART (73/23) FOR OPPMÅLINGSFORRETNING FOR GNR/BNR 73/1 (STD.12/5325) Sund Og Ytrel.Bedehus V/Bjarne Ivar Stornes XXI 12/05325-001 2017/01/24
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - FRIVILLIG AVTALETREKK NAV Pensjon Harstad LEI 16/04537-040 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/24
U TEK 86/81 - SEAGARDEN AS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - SVAR- SØKNAD OM UTSETTELSE AV TIDSFRIST FOR LUKKING AV AVVIK - 86/81 - SEAGARDEN AS Seagarden AS TSC 12/00315-017 2017/01/24
U TEK 86/77,85,169 - PELAGIA AS AVD. KARMØY BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - VARSEL OM ORDINÆRT TILSYN - 86/77,85,169 - PELAGIA AS AVD. KARMØY Pelagia AS TSC 12/01514-013 2017/01/24
U SEN PERSONALMAPPE - SVAR - SLUTTINNLEGG FØR ANKEFORHANDLING I SIVIL SAK - DOK 63 Gulating Lagmannsrett KSE 03/00991-088 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/24
U TEK 15/469,470 - DIVISENTERET BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - VARSEL OM ORDINÆRT TILSYN - 15/469,470 - DIVISENTERET Divi AS TSC 12/01482-006 2017/01/24
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN - KONKRET BOLIG RBE08 16/02094-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/24
I TEK 66/188 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIGURD LIE - 66/188 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIGURD LIE Ferkingstad Entreprenør AS MHV 17/00310-001 2017/01/24
I TEK 66/188 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIGURD LIE - 66/188 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIGURD LIE Ferkingstad Entreprenør AS ALS06 17/00310-002 2017/01/24
I TEK 66/45 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - VIGDIS THORSEN - 66/45 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - VIGDIS THORSEN Ferkingstad Entreprenør AS MHV 17/00311-001 2017/01/24
I TEK 66/45 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - VIGDIS THORSEN - 66/45 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - VIGDIS THORSEN Ferkingstad Entreprenør AS ALS06 17/00311-002 2017/01/24
I TEK 66/195 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - THOMAS KVILHAUG LARSEN - 66/195 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - THOMAS KVILHAUG LARSEN Ferkingstad Entreprenør AS MHV 17/00315-001 2017/01/24
I TEK 66/195 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - THOMAS KVILHAUG LARSEN - 66/195 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - THOMAS KVILHAUG LARSEN Ferkingstad Entreprenør AS ALS06 17/00315-002 2017/01/24
U TEK 15/2404 - ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS MED 5 BOLIGER - BK03 TOMT 1-5 - RAMMETILLATELSE - 15/2404 - ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS MED 5 BOLIGER - BK03 TOMT 1-5 Trygve J Sjøen AS IGR 16/05181-005 2017/01/24
I TEK 66/44 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - DAG VIDAR BYGNES - 66/44 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - DAG VIDAR BYGNES Ferkingstad Entreprenør AS MHV 17/00316-001 2017/01/24
I TEK 66/44 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - DAG VIDAR BYGNES - 66/44 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - DAG VIDAR BYGNES Ferkingstad Entreprenør AS ALS06 17/00316-002 2017/01/24
I TEK 66/782 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ERNST HARALD LARSEN - 66/782 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ERNST HARALD LARSEN Ferkingstad Entreprenør AS MHV 17/00319-001 2017/01/24
I TEK 66/782 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ERNST HARALD LARSEN - 66/782 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ERNST HARALD LARSEN Ferkingstad Entreprenør AS ALS06 17/00319-002 2017/01/24
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TAR IMOT BOLIG BMV 16/03753-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/24
U TEK 15/2404 - ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS MED 3 BOLIGER - BK06 TOMT 1-3 - RAMMETILLATELSE - 15/2404 - ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS MED 3 BOLIGER - BK06 TOMT 1-3 Trygve J Sjøen AS IGR 16/05184-005 2017/01/24
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - SIGNERT HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/03753-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/24
U TEK 119/619 , 119/620 , 119/621 - MYKLANDSHØYDEN, MYKJE. NYBYGG, TREMANNSBOLIG REKKE 1-2-3 - 119/619 , 119/620 , 119/621 - FERDIGATTEST Garvik Prosjekt AS JKV 15/02354-015 2017/01/24
I TEK 53/2 OG 53/19 - HOVDASTAD - BYGNINGSKONTROLL - 53/2 OG 53/19 - HOVDASTAD - VEDRØRENDE BOLIGMASSE Trond Arne Friestad JHE05 16/04153-004 2017/01/24
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/00359-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/24
U TEK 149/453 - SPANNE. NYBYGG BOLIGBLOKK MED 6 BOENHETER HUS 12 - 149/453 - FERDIGATTEST HUS 12 A. Utvik A Utvik AS JHE05 12/05368-011 2017/01/24
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/00331-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/24
I SKU LEDSAGERBEVIS FOR FUNKSJONSHEMMEDE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR FUNKSJONSHEMMEDE RLE 17/00333-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/24
U TEK 149/453 - SPANNE - NYBYGG BOLIGBLOKK MED 6 BOENHETER HUS 13 - 149/453 - FERDIGATTEST HUS 13 A. Utvik AS JHE05 12/05370-009 2017/01/24
I HSE PERSONALMAPPE - ENDRING AV GRAD FOR AVTALEFESTET PENSJON NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/24
U TEK 149/453 - SPANNE. NYBYGG BOLIGBLOKK MED 6 BOENHETER HUS 14 - 149/453 - FERDIGATTEST HUS 14 A. Utvik AS JHE05 12/05371-009 2017/01/24
U TEK 149/453 - SPANNE. NYBYGG BOLIGBLOKK MED 6 BOENHETER HUS 15 - 149/453 - FERDIGATTEST HUS 15 A. Utvik AS JHE05 12/05372-009 2017/01/24
I HSE PERSONALMAPPE - ØKT ALDERSPENSJON SOM FØLGE AV ENDRET PENSJONSGRAD HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/24
I TEK 15/1235 - TEKNISK PLAN FOR ADKOMSTVEG - ÅRABROTSHOLMEN - BOLIGLEVERANDØREN KARMØY AS - OPPDATERTE TEGNINGER PÅ PROSJEKT ÅRABROTSHOLMEN RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 17/00025-008 2017/01/24
U TEK 149/453 - SPANNE. NYBYGG BOLIGBLOKK MED 6 BOENHETER HUS 16 - 149/453 - FERDIGATTEST HUS 16 A. Utvik AS JHE05 12/05373-010 2017/01/24
I SKU LEDSAGERBEVIS FOR FUNKSJONSHEMMEDE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR FUNKSJONSHEMMEDE RLE 17/00337-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/24
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/24
U TEK 67/28 - HOLMEN SKOLE BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - VARSEL OM ORDINÆRT TILSYN - 67/28 - HOLMEN SKOLE Karmøy Kommune Teknisk Etat TSC 12/00414-013 2017/01/24
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT VIKARIAT SOM SYKEPLEIER VED HJEMMETJENESTEN NORD Nigar Lutfi JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/24
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/24
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 16/00436-004 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/01/24
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - SØKNAD OM STARTLÅN - FORHÅNDSGODKJENNING RBE08 17/00252-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/24
U SEN PERSONALMAPPE - PROSESSKRIV KSE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/24
U TEK 75/5 OG 75/108 - KVALAVÅG - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/2722 - PARSELL 1 - 75/5 OG 75/108 - KVALAVÅG - UNDERRETNING ETTER OPPMÅLINSFORRETNING TIL REKVIRENT STD: 16/2722 - PARSELL 1 Anne Kvalevaag AMJ 16/03825-017 2017/01/24
I TEK 2/177 OG 2/292 - SÆVIK - STEINFYLLING I SJØ - 2/177 OG 2/292 - (KOPIMOTTAKER) TILLATELSE TIL FYLLING I SJØ Karmsund Havnevesen IKS IGR 16/03019-014 2017/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 94,20% FAST BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - SØKNAD JBR04 16/04322-064 25 Offl §25 2017/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 94,20% FAST BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - SØKNAD JBR04 16/04322-065 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJENESTEN, 100% FAST OG VIKARIAT - TILBUD MSTA 16/04925-053 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJENESTEN, 100% FAST OG VIKARIAT - ARBEIDSAVTALE MSTA 16/04925-054 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJENESTEN, 100% FAST OG VIKARIAT - TILBUD MSTA 16/04925-055 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJENESTEN, 100% FAST OG VIKARIAT - ARBEIDSAVTALE MSTA 16/04925-056 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJENESTEN, 100% FAST OG VIKARIAT - TILBUD MSTA 16/04925-057 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJENESTEN, 100% FAST OG VIKARIAT - ARBEIDSAVTALE MSTA 16/04925-058 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJENESTEN, 100% FAST OG VIKARIAT - TILBUD MSTA 16/04925-059 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJENESTEN, 100% FAST OG VIKARIAT - ARBEIDSAVTALE MSTA 16/04925-060 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJENESTEN, 100% FAST OG VIKARIAT - TILBUD MSTA 16/04925-061 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJENESTEN, 100% FAST OG VIKARIAT - ARBEIDSAVTALE MSTA 16/04925-062 25 Offl §25 2017/01/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR, ÅKRA SKOLE - TILBUD BLI01 16/04928-020 25 Offl §25 2017/01/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR, ÅKRA SKOLE - ARBEIDSAVTALE BLI01 16/04928-021 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - BEKREFTELSE JBR04 16/05071-022 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - BEKREFTELSE JBR04 16/05071-023 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - BEKREFTELSE JBR04 16/05071-024 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - BEKREFTELSE JBR04 16/05071-025 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - BEKREFTELSE JBR04 16/05071-026 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - BEKREFTELSE JBR04 16/05071-027 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - BEKREFTELSE JBR04 16/05071-028 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - BEKREFTELSE JBR04 16/05071-029 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - BEKREFTELSE JBR04 16/05071-030 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - BEKREFTELSE JBR04 16/05071-031 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - BEKREFTELSE JBR04 16/05071-032 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - BEKREFTELSE JBR04 16/05071-033 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - BEKREFTELSE JBR04 16/05071-034 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - BEKREFTELSE JBR04 16/05071-035 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - BEKREFTELSE JBR04 16/05071-036 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - BEKREFTELSE JBR04 16/05071-037 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - BEKREFTELSE JBR04 16/05071-038 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - BEKREFTELSE JBR04 16/05071-039 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - BEKREFTELSE JBR04 16/05071-040 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - BEKREFTELSE JBR04 16/05071-041 25 Offl §25 2017/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD AGB 16/05072-057 25 Offl §25 2017/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD AGB 16/05072-058 25 Offl §25 2017/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-065 25 Offl §25 2017/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-066 25 Offl §25 2017/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-067 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE JBR04 16/05074-039 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE JBR04 16/05074-040 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE JBR04 16/05074-041 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE JBR04 16/05074-042 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE JBR04 16/05074-043 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE JBR04 16/05074-044 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE JBR04 16/05074-045 25 Offl §25 2017/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD JBR04 16/05074-046 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE JBR04 16/05074-047 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE JBR04 16/05074-048 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE JBR04 16/05074-049 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE JBR04 16/05074-050 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE JBR04 16/05074-051 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE JBR04 16/05074-052 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE JBR04 16/05074-053 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE JBR04 16/05074-054 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE JBR04 16/05074-055 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE JBR04 16/05074-056 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE JBR04 16/05074-057 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE JBR04 16/05074-058 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE JBR04 16/05074-059 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE JBR04 16/05074-060 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE JBR04 16/05074-061 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE JBR04 16/05074-062 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE JBR04 16/05074-063 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE JBR04 16/05074-064 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE JBR04 16/05074-065 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE JBR04 16/05074-066 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE JBR04 16/05074-067 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE JBR04 16/05074-068 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE JBR04 16/05074-069 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE JBR04 16/05074-070 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE JBR04 16/05074-071 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE JBR04 16/05074-072 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE JBR04 16/05074-073 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE JBR04 16/05074-074 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE JBR04 16/05074-075 25 Offl §25 2017/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD JBR04 16/05074-076 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE JBR04 16/05074-077 25 Offl §25 2017/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - SØKNAD NFE 16/05075-039 25 Offl §25 2017/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - SØKNAD JBR04 16/05076-026 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - BEKREFTELSE JBR04 16/05076-027 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - BEKREFTELSE JBR04 16/05076-028 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - BEKREFTELSE JBR04 16/05076-029 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - BEKREFTELSE JBR04 16/05076-030 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - BEKREFTELSE JBR04 16/05076-031 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - BEKREFTELSE JBR04 16/05076-032 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - BEKREFTELSE JBR04 16/05076-033 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - BEKREFTELSE JBR04 16/05076-034 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - BEKREFTELSE JBR04 16/05076-035 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - BEKREFTELSE JBR04 16/05076-036 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - BEKREFTELSE JBR04 16/05076-037 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - BEKREFTELSE JBR04 16/05076-038 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - BEKREFTELSE JBR04 16/05076-039 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - BEKREFTELSE JBR04 16/05076-040 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - BEKREFTELSE JBR04 16/05076-041 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - BEKREFTELSE JBR04 16/05076-042 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - BEKREFTELSE JBR04 16/05076-043 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - BEKREFTELSE JBR04 16/05076-044 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - BEKREFTELSE JBR04 16/05076-045 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - BEKREFTELSE JBR04 16/05076-046 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - BEKREFTELSE JBR04 16/05076-047 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - BEKREFTELSE JBR04 16/05076-048 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - BEKREFTELSE JBR04 16/05076-049 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE JBR04 16/05077-025 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE JBR04 16/05077-026 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE JBR04 16/05077-027 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE JBR04 16/05077-028 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE JBR04 16/05077-029 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE JBR04 16/05077-030 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE JBR04 16/05077-031 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE JBR04 16/05077-032 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE JBR04 16/05077-033 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE JBR04 16/05077-034 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE JBR04 16/05077-035 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE JBR04 16/05077-036 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE JBR04 16/05077-037 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE JBR04 16/05077-038 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE JBR04 16/05077-039 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE JBR04 16/05077-040 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE JBR04 16/05077-041 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE JBR04 16/05077-042 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE JBR04 16/05077-043 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE JBR04 16/05077-044 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE JBR04 16/05077-045 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE JBR04 16/05077-046 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE JBR04 16/05077-047 25 Offl §25 2017/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - SØKNAD AGB 16/05078-039 25 Offl §25 2017/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - SØKNAD AGB 16/05078-040 25 Offl §25 2017/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - SØKNAD AGB 16/05078-041 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE JBR04 16/05079-029 25 Offl §25 2017/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD JBR04 16/05079-030 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE JBR04 16/05079-031 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE JBR04 16/05079-032 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE JBR04 16/05079-033 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE JBR04 16/05079-034 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE JBR04 16/05079-035 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE JBR04 16/05079-036 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE JBR04 16/05079-037 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE JBR04 16/05079-038 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE JBR04 16/05079-039 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE JBR04 16/05079-040 25 Offl §25 2017/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD JBR04 16/05079-041 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE JBR04 16/05079-042 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE JBR04 16/05079-043 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE JBR04 16/05079-044 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE JBR04 16/05079-045 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE JBR04 16/05079-046 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE JBR04 16/05079-047 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE JBR04 16/05079-048 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE JBR04 16/05079-049 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE JBR04 16/05079-050 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE JBR04 16/05079-051 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE JBR04 16/05079-052 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE JBR04 16/05079-053 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE JBR04 16/05079-054 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE JBR04 16/05079-055 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE JBR04 16/05079-056 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE JBR04 16/05079-057 25 Offl §25 2017/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD JBR04 16/05079-058 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN MYRDALVN/EIDEVN - BEKREFTELSE JBR04 16/05080-029 25 Offl §25 2017/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN MYRDALVN/EIDEVN - SØKNAD JBR04 16/05080-030 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN MYRDALVN/EIDEVN - BEKREFTELSE JBR04 16/05080-031 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN MYRDALVN/EIDEVN - BEKREFTELSE JBR04 16/05080-032 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN MYRDALVN/EIDEVN - BEKREFTELSE JBR04 16/05080-033 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN MYRDALVN/EIDEVN - BEKREFTELSE JBR04 16/05080-034 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE JBR04 16/05081-019 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE JBR04 16/05081-020 25 Offl §25 2017/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - SØKNAD JBR04 16/05081-021 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE JBR04 16/05081-022 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE JBR04 16/05081-023 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE JBR04 16/05081-024 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE JBR04 16/05081-025 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE JBR04 16/05081-026 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE JBR04 16/05081-027 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE JBR04 16/05081-028 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE JBR04 16/05081-029 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE JBR04 16/05081-030 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE JBR04 16/05081-031 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE JBR04 16/05081-032 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE JBR04 16/05081-033 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE JBR04 16/05081-034 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE JBR04 16/05081-035 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE JBR04 16/05081-036 25 Offl §25 2017/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - SØKNAD JBR04 16/05081-037 25 Offl §25 2017/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-083 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - BEKREFTELSE JBR04 16/05083-020 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - BEKREFTELSE JBR04 16/05083-021 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - BEKREFTELSE JBR04 16/05083-022 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - BEKREFTELSE JBR04 16/05083-023 25 Offl §25 2017/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - SØKNAD JBR04 16/05083-024 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - BEKREFTELSE JBR04 16/05083-025 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - BEKREFTELSE JBR04 16/05083-026 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - BEKREFTELSE JBR04 16/05083-027 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - BEKREFTELSE JBR04 16/05083-028 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - BEKREFTELSE JBR04 16/05083-029 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - BEKREFTELSE JBR04 16/05083-030 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - BEKREFTELSE JBR04 16/05083-031 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - BEKREFTELSE JBR04 16/05083-032 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - BEKREFTELSE JBR04 16/05083-033 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - BEKREFTELSE JBR04 16/05083-034 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - BEKREFTELSE JBR04 16/05083-035 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - BEKREFTELSE JBR04 16/05083-036 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - BEKREFTELSE JBR04 16/05083-037 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - BEKREFTELSE JBR04 16/05083-038 25 Offl §25 2017/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - SØKNAD JBR04 16/05083-039 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - BEKREFTELSE JBR04 16/05084-015 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - BEKREFTELSE JBR04 16/05084-016 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - BEKREFTELSE JBR04 16/05084-017 25 Offl §25 2017/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - SØKNAD JBR04 16/05084-018 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - BEKREFTELSE JBR04 16/05084-019 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - BEKREFTELSE JBR04 16/05084-020 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - BEKREFTELSE JBR04 16/05084-021 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - BEKREFTELSE JBR04 16/05084-022 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - BEKREFTELSE JBR04 16/05084-023 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - BEKREFTELSE JBR04 16/05084-024 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - BEKREFTELSE JBR04 16/05084-025 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - BEKREFTELSE JBR04 16/05084-026 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - BEKREFTELSE JBR04 16/05084-027 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - BEKREFTELSE JBR04 16/05084-028 25 Offl §25 2017/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - SØKNAD JBR04 16/05084-029 25 Offl §25 2017/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - SØKNAD AGB 16/05085-056 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - BEKREFTELSE JBR04 16/05086-023 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - BEKREFTELSE JBR04 16/05086-024 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - BEKREFTELSE JBR04 16/05086-025 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - BEKREFTELSE JBR04 16/05086-026 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - BEKREFTELSE JBR04 16/05086-027 25 Offl §25 2017/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - SØKNAD JBR04 16/05086-028 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - BEKREFTELSE JBR04 16/05086-029 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - BEKREFTELSE JBR04 16/05086-030 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - BEKREFTELSE JBR04 16/05086-031 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - BEKREFTELSE JBR04 16/05086-032 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - BEKREFTELSE JBR04 16/05086-033 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - BEKREFTELSE JBR04 16/05086-034 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - BEKREFTELSE JBR04 16/05086-035 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - BEKREFTELSE JBR04 16/05086-036 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - BEKREFTELSE JBR04 16/05086-037 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - BEKREFTELSE JBR04 16/05086-038 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - BEKREFTELSE JBR04 16/05086-039 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - BEKREFTELSE JBR04 16/05086-040 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - BEKREFTELSE JBR04 16/05086-041 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - BEKREFTELSE JBR04 16/05086-042 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - BEKREFTELSE JBR04 16/05086-043 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - BEKREFTELSE JBR04 16/05086-044 25 Offl §25 2017/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - SØKNAD JBR04 16/05086-045 25 Offl §25 2017/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-050 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - BEKREFTELSE JBR04 16/05087-051 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - BEKREFTELSE JBR04 16/05087-052 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - BEKREFTELSE JBR04 16/05087-053 25 Offl §25 2017/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-054 25 Offl §25 2017/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-055 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - BEKREFTELSE JBR04 16/05087-056 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - BEKREFTELSE JBR04 16/05087-057 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - BEKREFTELSE JBR04 16/05087-058 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - BEKREFTELSE JBR04 16/05087-059 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - BEKREFTELSE JBR04 16/05087-060 25 Offl §25 2017/01/24
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - SØKNAD BLI01 16/05120-035 25 Offl §25 2017/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-055 25 Offl §25 2017/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-056 25 Offl §25 2017/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-057 25 Offl §25 2017/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05101-063 25 Offl §25 2017/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05101-064 25 Offl §25 2017/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05102-049 25 Offl §25 2017/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05102-050 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - BEKREFTELSE MSTA 16/05122-032 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - BEKREFTELSE MSTA 16/05122-033 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - BEKREFTELSE MSTA 16/05122-034 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - BEKREFTELSE MSTA 16/05122-035 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - BEKREFTELSE MSTA 16/05122-036 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - BEKREFTELSE MSTA 16/05122-037 25 Offl §25 2017/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-038 25 Offl §25 2017/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - SØKNAD AGB 16/05133-049 25 Offl §25 2017/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - SØKNAD AGB 16/05133-050 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE JBR04 16/05186-034 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE JBR04 16/05186-035 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE JBR04 16/05186-036 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE JBR04 16/05186-037 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE JBR04 16/05186-038 25 Offl §25 2017/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD JBR04 16/05186-039 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE JBR04 16/05186-040 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE JBR04 16/05186-041 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE JBR04 16/05186-042 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE JBR04 16/05186-043 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE JBR04 16/05186-044 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE JBR04 16/05186-045 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE JBR04 16/05186-046 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE JBR04 16/05186-047 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE JBR04 16/05186-048 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE JBR04 16/05186-049 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE JBR04 16/05186-050 25 Offl §25 2017/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD JBR04 16/05186-051 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE JBR04 16/05186-052 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE JBR04 16/05186-053 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE JBR04 16/05186-054 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE JBR04 16/05186-055 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE JBR04 16/05186-056 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE JBR04 16/05186-057 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE JBR04 16/05186-058 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE JBR04 16/05186-059 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE JBR04 16/05186-060 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE JBR04 16/05186-061 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE JBR04 16/05186-062 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE JBR04 16/05186-063 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE JBR04 16/05186-064 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE JBR04 16/05186-065 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE JBR04 16/05186-066 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE JBR04 16/05186-067 25 Offl §25 2017/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD JBR04 16/05186-068 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE JBR04 16/05187-040 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE JBR04 16/05187-041 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE JBR04 16/05187-042 25 Offl §25 2017/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD JBR04 16/05187-043 25 Offl §25 2017/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD JBR04 16/05187-044 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE JBR04 16/05187-045 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE JBR04 16/05187-046 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE JBR04 16/05187-047 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE JBR04 16/05187-048 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE JBR04 16/05187-049 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE JBR04 16/05187-050 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE JBR04 16/05187-051 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE JBR04 16/05187-052 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE JBR04 16/05187-053 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE JBR04 16/05187-054 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE JBR04 16/05187-055 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE JBR04 16/05187-056 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE JBR04 16/05187-057 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE JBR04 16/05187-058 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE JBR04 16/05187-059 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE JBR04 16/05187-060 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE JBR04 16/05187-061 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE JBR04 16/05187-062 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE JBR04 16/05187-063 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE JBR04 16/05187-064 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE JBR04 16/05187-065 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE JBR04 16/05187-066 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE JBR04 16/05187-067 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE JBR04 16/05187-068 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE JBR04 16/05187-069 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE JBR04 16/05187-070 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE JBR04 16/05187-071 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE JBR04 16/05187-072 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE JBR04 16/05187-073 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE JBR04 16/05187-074 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE JBR04 16/05187-075 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE JBR04 16/05187-076 25 Offl §25 2017/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE JBR04 16/05187-077 25 Offl §25 2017/01/24
I SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOG - SØKNAD BLI01 17/00063-016 25 Offl §25 2017/01/24
I SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOG - SØKNAD BLI01 17/00063-017 25 Offl §25 2017/01/24
I SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOG - SØKNAD BLI01 17/00063-018 25 Offl §25 2017/01/24
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-025 25 Offl §25 2017/01/24
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-026 25 Offl §25 2017/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK PRIVAT ALLMENNLEGEPRAKSIS VED VEAVÅGEN LEGESENTER - SØKNAD MSTA 17/00206-002 25 Offl §25 2017/01/24
I SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT SERVICEFAG - SØKNAD MMW 17/00282-002 25 Offl §25 2017/01/24
I SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT SERVICEFAG - SØKNAD MMW 17/00282-003 25 Offl §25 2017/01/24
U TEK 13/89 - TOSTEMVEGEN, TJØSVOLL, FASADEENDRING BOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 13/89 - TILLATELSE Hauges Bakeri AS EDH 17/00280-003 2017/01/24
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 - T.O.M 31.12.17 Anette Stangeland Blikshavn JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/24
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE Bente Linda Medhaug JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/24
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 02.01.17 - T.O.M 31.12.17 Agazit Laine Kidanemariam JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/24
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 - T.O.M 31.12.17 Harald Vedø Tveit JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/24
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/24
U TEK 109/103 - FOSNAVEGEN, FOSEN, TILBYGG BOLIG - 109/103 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Øyvind Hansen EDH 16/05018-002 2017/01/24
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 - T.O.M 31.01.18 Elisabeth Darlen Nordgård Ertvaag JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/24
U TEK 147/707 - TYLTERSVINGEN, MOKSHEIM. NYBYGG, FIREMANNSBOLIG - HUS 3 - 147/707 - FERDIGATTEST Block Watne AS KMY 15/02503-020 2017/01/24
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 - 31.12.17 Ingeborg Pedersen Langåker JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/24
I TEK 2/46 - SMEAVEGEN, SÆVIK - UTVIDELSE AV EKSISTERENDE KAI - 2/46 - UTTALELSE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON TIL UTVIDELSE AV KAI Fylkesmannen i Rogaland IGR 16/02807-006 2017/01/24
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 - T.O.M 31.12.17 Sander Aasbøe Alendal JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/24
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 - T.O.M 31.12.17 Marlene Wroldsen JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/24
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 - T.O.M 31.12.17 Jarand Reiersen JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/24
U TEK 58/319 - SEVERIN LARSENS VEG, KOPERVIK. LEVEGG MED TAK GARASJE OG SYKKELSKUR - 58/319 - UTSATT FRIST PÅ KRAV OM FERDIGATTEST Liv Marit Årseth KMY 11/01522-008 2017/01/24
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 16/02604-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/24
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN - KONKRET BOLIG RBE08 16/03859-006 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/01/24
I TEK 1/112 - VEDØY - NYBYGG TRAFOKIOSK - 1/112 - (KOPIMOTTAKER) - UTTALELSE TIL FORELEGGING AV TILTAK Fylkesmannen i Rogaland IGR 16/04362-005 2017/01/24
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - SIGNERT HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/02856-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/24
I TEK PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/24
I TEK STARTLÅN - SIGNERT FRARÅDINGSBREV RBE08 16/03859-007 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/01/24
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 5/118 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGSAK Johan Nyland GEL 17/00012-046 2017/01/24
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/24
I TEK STARTLÅN - SIGNERT FRARÅDINGSBREV RBE08 16/02094-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/24
I TEK DELING AV DRIFTSENHET - 48/20 OG 48/25 - SØKNAD OM DELING AV DRIFTSENHET - 48/20 OG 48/25 Didrik Ragnar Opsal HHU 17/00343-001 2017/01/24
I TEK STARTLÅN - GJELDSBREV - LÅNEAVTALE MED PANTSETTELSESERKLÆRING RBE08 16/02094-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/24
I TEK STARTLÅN - AVTALE OM TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 16/02094-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/24
I TEK 105/8 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT KRISTIANSEN, ANNIE ERICA - 105/8 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT KRISTIANSEN, ANNIE ERICA Annie Erica Kristiansen GBV 17/00344-001 2017/01/24
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT ELH 06/00075-049 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/24
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SYKEPLEIER VED LØFTENTUNET Anne Hilde Skeie JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/24
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG 2017/2018 - FRITIDSEIENDOMMER, NAUST O.L. - TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - FRITIDSEIENDOMMER Hans Ingvald Haugen MSA 17/00276-003 2017/01/24
I SEN PERSONALMAPPE - INNVILGET ALDERSPENSJON FRA KLP GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/24
I SEN PLAN 4065 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79,220 - GODKJENT 15.5.2017 - PLAN 4065 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79,220 - OFFENTLIG ETTERSYN Rogaland Fylkeskommune JST 15/02773-050 2017/01/24
U TEK 75/5 OG 75/108 - KVALAVÅG - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/2722 - PARSELL 1 - 75/5 OG 75/108 - KVALAVÅG - UNDERRETTING TIL NABOPART ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/2722 - PARSELL 1 Petter Ugland Kvalevaag AMJ 16/03825-018 2017/01/24
U HSE PERSONALMAPPE - KORRIGERING AV STARTDATO - FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/24
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/00158-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/24
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/00345-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/24
U TEK TILSKUDD TIL UTBEDRING - UTBETALING - TILSKUDD TIL UTBEDRING RBE08 16/04420-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/24
U TEK 148/25 M.FL - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 14/4243 - PARSELL 1 - 148/935 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Karmøy kommune v/Monica Bing eide HAS 15/01102-037 2017/01/24
I SKU LEDSAGERBEVIS FOR FUNKSJONSHEMMEDE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR FUNKSJONSHEMMEDE RLE 17/00346-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/24
U HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING VED OVERGANG TIL NY STILLING Mille Heggland Ytterøy NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/24
U TEK KRAV OM MATRIKKELFØRING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - FV 47 - T-FORBINDELSEN (NORHEIM-RAGLAMYR-HELLEVIK) - 107/50 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Statens Vegvesen Region Vest v/Ingunn Hauge HAS 13/01465-049 2017/01/24
U TEK TILSKUDD TIL TILPASNING - UTBETALING - TILSKUDD TIL TILPASNING RBE08 16/04168-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/24
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 12/01823-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/24
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/24
I TEK PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/24
I SEN MENY OASEN HAUGESUND, KARMSUND SALGSBEVILLING - MELDING OM ENDRING I EIERSTRUKTUR Helgø Meny Rogaland AS EVI1 12/00375-043 2017/01/24
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FØRER NJO 14/03590-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/24
I TEK 66/382 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARNE AASE - 66/382 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARNE AASE Ferkingstad Entreprenør AS MHV 17/00349-001 2017/01/24
I TEK 66/382 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARNE AASE - 66/382 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARNE AASE Ferkingstad Entreprenør AS ALS06 17/00349-002 2017/01/24
I SEN VEDLIKEHOLD AV SJØMERKER - VEDLIKEHOLD AV SJØMERKER Karmsund Havn IKS EJA 16/04182-004 2017/01/24
I TEK 66/556 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNE KARIN LIE ALVESTAD - 66/556 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNE KARIN LIE ALVESTAD Ferkingstad Entreprenør AS MHV 17/00350-001 2017/01/24
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FORFLYTNINGSHEMMEDE-PASSASJER NJO 14/00166-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/24
I TEK 66/556 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNE KARIN LIE ALVESTAD - 66/556 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNE KARIN LIE ALVESTAD Ferkingstad Entreprenør AS ALS06 17/00350-002 2017/01/24
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 17/00032-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/24
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING AV STARTDATO - FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/24
U TEK 73/107 - RAGN-SELLS AS AVD. HAUGESUND BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 73/107 - RAGN-SELLS AS AVD. HAUGESUND Ragn Sells TSC 13/03031-008 2017/01/24
I TEK FORSØPLING - - KLAGE VEDR. TVANGSMULKT - FORURENSNINGSLOVEN Statens Innkrevingssentral PCH01 12/00497-030 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/24
I TEK PLAN 1017 - DETALJREGULERING FOR UTVIDELSE AV SKUDE FRYSERI - DEL AV 57/26,654 - KLAGE PÅ KOMMUNESTYREVEDTAK 19.12.16. VEDR. PLAN 1017 REGULERING FOR UTVIDELSE AV SKUDE FRYSERI Foreningen Gamle Skudeneshavn YSL 15/02448-065 2017/01/24
U TEK 91/4 - MATLAND - GJENNOPPBYGGING AV NAUST - 91/4 - MATLAND - KARMØY KOMMUNE OVERSENDELSE DISP TIL UTTALE Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen EDH 16/04901-004 2017/01/24
I SEN RAMMEAVTALE RENHOLDSMIDLER OG REKVISITA 2017 - SPØRSMÅL TIL RAMMEAVTALE RENHOLDSMIDLER OG REKVISITA 2017 Norengros AS TRS 16/04015-015 2017/01/24
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - INNFORDRING - FRA 10.11.16 LEI 16/04537-059 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/24
U TEK 4/16 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/2298 - 4/16 - MAIL 24. JAN.-17 ANGÅENDE MANGLENDE SAMMENFØYNINGSSKJEMA Ester Dahl Kro HHU 16/04941-003 2017/01/24
I HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - VIDEREFØRING AV AVTALE OM LANGE VAKTER - VEA SYKEHJEM Norsk Sykepleierforbund AKO 12/00092-226 2017/01/24
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING AV FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/24
I TEK 66/446 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BENT RAYMOND EIKE OG VIBEKE VAAGE EIKE - 66/446 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BENT RAYMOND EIKE OG VIBEKE VAAGE EIKE Ferkingstad Entreprenør AS MHV 17/00351-001 2017/01/24
I HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - INNGÅELSE AV TARIFFAVTALE JMFR. AML§10-12 4.LEDD - PROTOKOLL GODKJENNING GJELDER FRA 01.12.17 - TIL 31.12.17 Fagforbundet Rogaland AKO 12/00092-227 2017/01/24
I TEK 66/446 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BENT RAYMOND EIKE OG VIBEKE VAAGE EIKE - 66/446 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - BENT RAYMOND EIKE OG VIBEKE VAAGE EIKE Ferkingstad Entreprenør AS ALS06 17/00351-002 2017/01/24
I HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - PROTOKOLL - AVTALE MELLOM KARMØY KOMMUNE OG DELTA OM ARBEIDSTIDSORDNING PÅ VEA SYKEHJEM Delta AKO 12/00092-228 2017/01/24
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING AV FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/24
I TEK P53200 - NYTT VERKSTED FOR AVLØP, VAR-AVD BYGNES - VARSEL 24 Malvin Varne AS ETS 16/01192-043 2017/01/24
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - KRAV OM UTBETALING / VARSEL OM UTLEGG CEM01 16/04537-060 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/24
I TEK P53200 - NYTT VERKSTED FOR AVLØP, VAR-AVD BYGNES - VARSEL 23 Malvin Varne AS ETS 16/01192-044 2017/01/24
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - OPPSIGELSE AV BOLIG BMV 16/02921-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/24
I TEK 66/172 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BORGHILD MARIE ØRJANSEN - 66/172 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BORGHILD MARIE ØRJANSEN Ferkingstad Entreprenør AS MHV 17/00352-001 2017/01/24
I TEK 66/172 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BORGHILD MARIE ØRJANSEN - 66/172 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - BORGHILD MARIE ØRJANSEN Ferkingstad Entreprenør AS ALS06 17/00352-002 2017/01/24
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTTNINGSHEMMEDE NJO 17/00353-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/24
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING AV FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/24
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM TILSKUDD TIL TILPASNING AV KONKRET BOLIG RBE08 17/00354-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/24
I TEK 2/48 - SÆVIK. BRUKSENDRING FRA NÆRINGSBYGG TIL BOLIG - 2/48 - REGULERINGSPLAN FOR SKUTEBERG - ENDRING AV EIERFORM PÅ VEG Jan Inge Suggelia IGR 16/04840-005 2017/01/24
I TEK 66/800 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KAREN SYNNØVE EILERTSEN - 66/800 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KAREN SYNNØVE EILERTSEN Ferkingstad Entreprenør AS MHV 17/00355-001 2017/01/24
I TEK 75/73 - KVALAVÅG - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE RØRLEGGERMELDING 17/348 - 75/73 - KVALAVÅG - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE RØRLEGGERMELDING 17/348 Comfort Karmøy AS OHA 17/00347-001 2017/01/24
I TEK 66/800 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KAREN SYNNØVE EILERTSEN - 66/800 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - KAREN SYNNØVE EILERTSEN Ferkingstad Entreprenør AS ALS06 17/00355-002 2017/01/24
I TEK 139/52 - HAUSKE. MIDLERTIDIG AVKJØRSEL/ANLEGGSVEI - 139/52 - HAUSKE. SVAR PÅ SØKNAD OM MIDLERTIDIG AVKJØRSEL /ANLEGGSVEI FV.842 Statens Vegvesen Region Vest KIS 17/00356-001 2017/01/24
I SKU SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2012-2018 - SØKNAD OM STØTTE TIL SLUTTFØRING AV KULTURPROSJEKTET KARMLUND MØLLE Stiftelsen Green Eagle AAL 12/00098-212 2017/01/24
I TEK 66/897/1 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARNT EGIL OG GRETE TOVE ROALDSØY - 66/897/1 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARNT EGIL OG GRETE TOVE ROALDSØY Ferkingstad Entreprenør AS MHV 17/00357-001 2017/01/24
I SEN KIWI AVALDSNES 613 SALGSBEVILLING 2012 - - MELDING OM ENDRING I EIERFORHOLD I BAKENFORLIGGENDE SELSKAP SALGSBEVILLING 2012 - 2016 Ng Kiwi Rogaland AS EVI1 12/01403-028 2017/01/24
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - FORSLAG TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 NORHEIMSKOGEN BORRETTSLAG I Norheimskogen Borettslag I BMV 12/02524-117 2017/01/24
I TEK 75/73 - RØRLEGGERMELDING: UTSLIPPSTILLATELSE, TILTAKSHAVER: HERMANSEN UTSLIPPSSAK: 17/347 - 75/73 - RØRLEGGERMELDING: UTSLIPPSTILLATELSE, TILTAKSHAVER: HERMANSEN UTSLIPPSSAK: 17/347 Comfort Karmøy AS MHV 17/00348-001 2017/01/24
I TEK 66/897/1 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARNT EGIL OG GRETE TOVE ROALDSØY - 66/897/1 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARNT EGIL OG GRETE TOVE ROALDSØY Ferkingstad Entreprenør AS ALS06 17/00357-002 2017/01/24
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - KRAV OM UTBETALING / VARSEL OM UTLEGG CEM01 16/04537-061 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/24
I SEN KIWI 611 ÅKRA SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - MELDING OM ENDRING I EIERFORHOLD I BAKENFORLIGGENDE SELSKAP Ng Kiwi Rogaland AS EVI1 12/00376-024 2017/01/24
I SEN KIWI 641 TORVASTAD SALGSBEVILLING 2012 - 2018 - MELDING OM ENDRING I EIERFORHOLD I BAKENFORLIGGENDE SELSKAP Ng Kiwi Rogaland AS EVI1 12/00374-036 2017/01/24
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - FORSLAG TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 ØSTREMSNESET BORETTSLAG Østremsneset Borettslag BMV 12/02524-118 2017/01/24
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - FORSLAG TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 ØSTREMSNESET BORETTSLAG Østremsneset Borettslag BMV 12/02524-119 2017/01/24
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - FORSLAG TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 NORHEIMSKOGEN BORETTSLAG III Norheimskogen Borettslag Iii BMV 12/02524-120 2017/01/24
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - FORSLAG TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 NORHEIMSKOGEN BORETTSLAG II Norheimskogen Borettslag Ii BMV 12/02524-121 2017/01/24
I SEN KIWI VORMEDAL 615 SALGSBEVILLING 2012 - 2016 - MELDING OM ENDRING I EIERFORHOLD I BAKENFORLIGGENDE SELSKAP Ng Kiwi Rogaland AS EVI1 12/01402-028 2017/01/24
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - FORSLAG TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 SKÅRFELTET BORETTSLAG Skårfeltet Borettslag BMV 12/02524-122 2017/01/24
I TEK 61/1 - MELSTOKKEVEGEN, MIDTSTOKKE - NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - 61/1 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Urbanhus Haugesund AS KMY 16/00896-015 2017/01/24
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - FORSLAG TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 NORHEIMSKOGEN BORETTSLAG I Norheimskogen Borettslag I BMV 12/02524-123 2017/01/24
I SEN KIWI 635 LANGÅKER SALGSBEVILLING - MELDING OM ENDRING I EIERFORHOLD I BAKENFORLIGGENDE SELSKAP SALGSBEVILLING 2012 - 2016 Ng Kiwi Rogaland AS EVI1 12/01400-029 2017/01/24
I TEK 66/897/2 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RIGMOR MARGARET EIKE - 66/897/2 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RIGMOR MARGARET EIKE Ferkingstad Entreprenør AS MHV 17/00358-001 2017/01/24
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - FORSLAG TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 ØSTREMSNESET BORETTSLAG Østremsneset Borettslag BMV 12/02524-124 2017/01/24
I SEN KIWI NORHEIM 691 SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - MELDING OM ENDRING I EIERFORHOLD I BAKENFORLIGGENDE SELSKAP Ng Kiwi Rogaland AS EVI1 15/00128-016 2017/01/24
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - FORSLAG TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 ØSTREMSNESET BORETTSLAG Østremsneset Borettslag BMV 12/02524-125 2017/01/24
I TEK 66/897/2 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RIGMOR MARGARET EIKE - 66/897/2 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - RIGMOR MARGARET EIKE Ferkingstad Entreprenør AS ALS06 17/00358-002 2017/01/24
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - FORSLAG TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 ÅKREHAMN BORETTSLAG I Åkrehamn Borettslag I BMV 12/02524-126 2017/01/24
I SEN KIWI 696 SKUDENES SALGSBEVILLING 2012 - 2016 - MELDING OM ENDRING I EIERFORHOLD I BAKENFORLIGGENDE SELSKAP Ng Kiwi Rogaland AS EVI1 12/01343-025 2017/01/24
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - FORSLAG TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 FAVNAMYR BORETTSLAG Favnamyr Borettslag BMV 12/02524-127 2017/01/24
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - FORSLAG TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 STANGELAND BORETTSLAG Stangeland Borettslag BMV 12/02524-128 2017/01/24
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - FORSLAG TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 NORHEIMSKOGEN BORETTSLAG I Norheimskogen Borettslag I BMV 12/02524-129 2017/01/24
I TEK 66/897/3 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SOSENA ASSEFA ALEMAYHU OG YARED ARAYA - 66/897/3 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SOSENA ASSEFA ALEMAYHU OG YARED ARAYA Ferkingstad Entreprenør AS MHV 17/00359-001 2017/01/24
U TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - AVVISNING AV TILBUD - STORKJØKKEN UTSTYR OG INNREDNING TIL VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II Haugesund Storkjøkken AS JHK 14/01402-185 2017/01/24
I TEK 66/897/3 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SOSENA ASSEFA ALEMAYHU OG YARED ARAYA - 66/897/3 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - SOSENA ASSEFA ALEMAYHU OG YARED ARAYA Ferkingstad Entreprenør AS ALS06 17/00359-002 2017/01/24
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/24
U TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - SVAR - TILBUD - STORKJØKKEN UTSTYR OG INNREDNING Norrøna Storkjøkken Haugesund AS JHK 14/01402-187 2017/01/24