Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK SLAMAVSKILLERE/SEPTIKTANKER - TØMMING - SVAR - UNDERSØKELSE - ENDRING AV FORSKRIFT FOR SLAMTØMMING PÅ FEØY I KARMØY KOMMUNE Sivilombudsmannen Stortingets Ombudsmann For Forvaltningen MHV 13/00123-079 2017/01/23
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING INN BMV 16/04971-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/23
U SEN SKUDENES BRYGGERI AS - SALGSBEVILLING - SVAR - GODKJENNING - SALGSBEVILLING I NYE LOKALER Skudenes Bryggeri AS EVI1 15/04320-015 2017/01/23
U TEK 87/205 - PRESTANESBAKKEN - NORDRE VELDE - TILBYGG BOLIG, GARASJE OG VINTERHAGE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 87/205 - PRESTANESBAKKEN - TILLATELSE Ben Ivar Velde EDH 16/05049-003 2017/01/23
U HSE PERSONALMAPPE - PERSONALMELDING - VIKARIAT HJ.TJ.NORD YVI Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/23
U TEK SAKKYNDIG TAKSTNEMND - EIENDOMSSKATT - VEDR. OPPSATT MØTE I SAKKYNDIG TAKSTNEMND EIENDOMSSKATT MSA 15/04160-015 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/01/23
U HSE PERSONALMAPPE - VIKARIAT JNO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/23
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING AV STILLINGSREDUKSJON JNO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/23
U SKU TILSYN I KOMMUNEN - SVAR - ENDELIG TILSYNSRAPPORT - RETTING AV PÅLEGG Fylkesmannen I Rogaland RHO 12/00140-194 2017/01/23
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING INN BMV 16/03753-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/23
U TEK 148/264 - NORHEIM - RIVING GARASJE - REHABILITERING OG OMBYGGING BOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 148/264 - NORHEIM - RIVING GARASJE - REHABILITERING OG OMBYGGING BOLIG Eskild Kvala AS IGR 16/04880-004 2017/01/23
U TEK 118/2 - MYKLABUST - NYBYGG TRAFOKIOSK OG KABELANLEGG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 118/2 - MYKLABUST - NYBYGG TRAFOKIOSK OG KABELANLEGG Haugaland Kraft AS OHA 17/00243-002 2017/01/23
U HSE PERSONALMAPPE - IMIDLERTIDIG STILLINGSØKNING Bente Mannes HSB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/23
U TEK 120/70 - RØYKSUNDVEGEN, TUASTAD - TILBYGG ENEBOLIG - OVERBYGG OG HAGESTUE - 120/70 - FERDIGATTEST - HAGESTUE/OVERBYGG Tore Aasbø Hansen JKV 16/01276-004 2017/01/23
I TEK 15/2456, 15/2457, 15/2458, 15/2459 - MYRDALVEGEN, ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS M/4 BOLIGER - 15/1034 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Garvik Prosjekt AS JKV 16/01585-005 2017/01/23
U TEK 66/756 - AUSTREIM, TILBYGG BOLIG, VINTERHAGE - 66/756 - FERDIGATTEST Ingrid og Gudmund Kristian Heggland Ølstørn KMY 16/03277-004 2017/01/23
U TEK 148/135 - DJUVAVEGEN, NORHEIM - TILBYGG ENEBOLIG - 148/135 - IGANGSETTINGSTILLATELSE NR. 2 Pds Protek AS KMY 16/03064-006 2017/01/23
U HSE PERSONALMAPPE - STILLINGSREDUKSJON KTO01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/23
U TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - SVAR - KONTRAKT - ANLEGGSGARTNERARBEID VED VEA SYKEHJEM Vassbakk & Stol AS JHK 14/01402-184 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/01/23
U TEK 15/2404 - ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS MED 4 BOLIGER - BK04 TOMT 1-4 - RAMMETILLATELSE - 15/2404 - ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS MED 4 BOLIGER - BK04 TOMT 1-4 Trygve J Sjøen AS IGR 16/05182-005 2017/01/23
U TEK 5/364 - SLETTAVEGEN, VEA. TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE - 5/364 - FERDIGATTEST Siv Varne KMY 12/03045-006 2017/01/23
U TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2017 - HÆRVERK EIDE SKOLE, 18.1.2017 Sør-Vest Karmøy Lensmannsdistrikt IBR 17/00629-005 2017/01/23
I TEK 119/619 , 119/620 , 119/621 - MYKLANDSHØYDEN, MYKJE. NYBYGG, TREMANNSBOLIG REKKE 1-2-3 - 119/619 , 119/620 , 119/621 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Garvik Prosjekt AS JKV 15/02354-014 2017/01/23
I TEK 119/622 OG 119/623 - MYKLANDSHØYDEN, MYKJE. NYBYGG, TOMANNSBOLIG REKKE 4-5 - 119/622 OG 119/623 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Garvik Prosjekt AS JKV 15/02356-013 2017/01/23
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - KLAGE PÅ SATS FOR PRIVATE BARNEHAGER I KARMØY - 2017 Fylkesmannen I Rogaland RHO 16/01128-114 2017/01/23
U TEK 15/2404 - ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS MED 5 BOLIGER - BK05 TOMT 1-5 - RAMMETILLATELSE - 15/2404 - ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS MED 5 BOLIGER - BK05 TOMT 1-5 Trygve J Sjøen AS IGR 16/05183-005 2017/01/23
U TEK PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/23
U TEK 125/22 - HELGALAND - OPPMÅLINGSFORRETING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 125/22 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING TIL NABOPARTER Ragnar Sørensen ALA04 16/04575-020 2017/01/23
I TEK 147/329 - KARINAÅSEN, MOKSHEIM - FASADEENDRING ENEBOLIG - 147/329 - KARINAÅSEN, MOKSHEIM - FASADEENDRING ENEBOLIG Jarle Østenstad OHA 17/00305-001 2017/01/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 94,20% FAST BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - SØKNAD JBR04 16/04322-063 25 Offl §25 2017/01/23
I TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR KART OG OPPMÅLING - SØKNAD HASB 16/04922-035 25 Offl §25 2017/01/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - SØKNAD JBR04 16/05071-021 25 Offl §25 2017/01/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - SØKNAD NFE 16/05075-038 25 Offl §25 2017/01/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - SØKNAD JBR04 16/05076-025 25 Offl §25 2017/01/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD JBR04 16/05077-024 25 Offl §25 2017/01/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN MYRDALVN/EIDEVN - SØKNAD JBR04 16/05080-028 25 Offl §25 2017/01/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - SØKNAD JBR04 16/05081-018 25 Offl §25 2017/01/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-082 25 Offl §25 2017/01/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - SØKNAD JBR04 16/05083-018 25 Offl §25 2017/01/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - SØKNAD JBR04 16/05083-019 25 Offl §25 2017/01/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - SØKNAD JBR04 16/05084-014 25 Offl §25 2017/01/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - SØKNAD AGB 16/05085-054 25 Offl §25 2017/01/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - SØKNAD AGB 16/05085-055 25 Offl §25 2017/01/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - SØKNAD JBR04 16/05086-022 25 Offl §25 2017/01/23
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-100 25 Offl §25 2017/01/23
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-101 25 Offl §25 2017/01/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-054 25 Offl §25 2017/01/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05101-062 25 Offl §25 2017/01/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05102-048 25 Offl §25 2017/01/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - SØKNAD MSTA 17/00059-004 25 Offl §25 2017/01/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 80% FAST STILLING - SØKNAD JBR04 17/00060-007 25 Offl §25 2017/01/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 65,73% FAST NATT - SØKNAD JBR04 17/00061-004 25 Offl §25 2017/01/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-031 25 Offl §25 2017/01/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD JBR04 16/05187-039 25 Offl §25 2017/01/23
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 70 % VIKARIAT - SØKNAD BLI01 17/00062-007 25 Offl §25 2017/01/23
I SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOG - SØKNAD BLI01 17/00063-013 25 Offl §25 2017/01/23
I SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOG - SØKNAD BLI01 17/00063-014 25 Offl §25 2017/01/23
I SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOG - SØKNAD BLI01 17/00063-015 25 Offl §25 2017/01/23
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-022 25 Offl §25 2017/01/23
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-023 25 Offl §25 2017/01/23
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-024 25 Offl §25 2017/01/23
I TEK 15/2456, 15/2457, 15/2458, 15/2459 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: GARVIK TOMTEUTVIKLING BYGGESAK 16/1585 - UTGÅR::::::::::::::::::::::::15/1034 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: GAVIK TOMTEUTVIKLING BYGGESAK 16/1585 Vedavågen Rør AS MHV 17/00302-001 2017/01/23
I TEK 72/174 - SKÅRTUNET - TEKNISK PLAN - GARVIK TOMTEUTVIKLING - SØKNAD OM FRITAK FOR OPPARBEIDELSE AV FORTAU RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 15/04789-011 2017/01/23
I TEK 122/157 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - EDI KRISTINE EIK-NES - 122/157 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - EDI KRISTINE EIK-NES Inge Vaaga AS MHV 17/00304-001 2017/01/23
I TEK OLJEUTSKILLERE - TØMMING OG KONTROLL - ÅRSRAPPORT OLJEUTSKILLERE 2016 Promitek AS ORO01 12/00835-009 2017/01/23
U TEK PERSONALMAPPE - GJELDER ONW 01/00797-016 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/23
I TEK PLAN 2088 - DETALJREGULERING FOR TANGEN - 8/2 M.FL. GODKJENT 19.3.2018 - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN - 19.01.17 PLAN 2088 - REGULERINGSPLAN FOR TANGEN - 8/2 M.FL. Statens Vegvesen Region Vest MAA05 15/03425-005 2017/01/23
I TEK PLAN 2081 - DETALJREGULERING FOR STONGVEGEN 180, ÅKREHAMN - 15/950 MFL.- GODKJENT 20.3.2017 - FERDIG GODKJENT PROTOKOLL FOR MEKLING - 19.01.17 PLAN 2081 - DETALJREGULERING FOR STONGVEGEN 180, ÅKREHAMN - 15/950 MFL. Fylkesmannen i Rogaland RLU 14/04271-043 2017/01/23
I TEK HJORTEVILT 2012-2018 - FELLINGSRAPPORT FOR HJORT OG RÅDYR 2016 Avaldsnes Grunneigarlag PCH01 12/00288-117 2017/01/23
U TEK 146/17 - BØ - OPPMÅLINGSFORRETING - INNMÅLING AV UTFYLT AREAL - 146/17 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Bøneset Eiendom AS HAS 16/04562-013 2017/01/23
U TEK 146/17 - BØ - OPPMÅLINGSFORRETING - INNMÅLING AV UTFYLT AREAL - 146/17 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Ingvald Johan Øvrebø HAS 16/04562-014 2017/01/23
U TEK 18/10 OG 18/15 - FAGERLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM - AREALOVERFØRING AV GRUNN TIL G/S VEG - 18/10 OG 18/15 - FAGERLAND - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Statens Vegvesen Region Vest sak 16/182139 EDH 16/04891-003 2017/01/23
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/23
I TEK 15/685 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - ÅKREHAMN REDSKAPSNAUST AS - 15/685 - GJELDER KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - ÅKREHAMN REDSKAPSNAUST AS Åkrehamn Redskapsnaust AS TNO05 15/01950-002 2017/01/23
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 15/759 - BESTILLING AV NABOLISTE - REGULERINGSSAK Jan Magne Moi GEL 17/00012-039 2017/01/23
U TEK PLAN 2081 - DETALJREGULERING FOR STONGVEGEN 180, ÅKREHAMN - 15/950 MFL.- GODKJENT 20.3.2017 - PLAN 2081 - DETALJREGULERING FOR STONGVEGEN 180, ÅKREHAMN - 15/950 MFL. Kystverket RLU 14/04271-044 2017/01/23
I TEK PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM FAGARBEIDER VED VAR-AVDELING F.O.M 16.01.17 - T.O.M 30.06.17 Lars Johannes Hetleflåt BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/23
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 16/02465-019 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/23
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL VARIG TILRETTELAGT ARBEID I ORDINÆR VIRKSOMHET GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/23
I SEN ANSKAFFELSE AV SKANNERE OG TJENESTER - ELEKTRONISK OPPTELLING AV STEMMESEDLER STORTINGSVALGET 2017 - TILBUD PÅ SKANNERLØSNING FOR VALG 2017 Evry AS KTV 17/00566-002 2017/01/23
U TEK 15/2385 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 15/2385 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Vibeke Møinichen Rygg BSO02 16/03900-002 2017/01/23
I TEK 102/230 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: TAN EIENDOMSUTVIKLING BYGGESAK: 17/299 - UTGÅR:::::::::::::::::::::::::102/230 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: TAN EIENDOMSUTVIKLING BYGGESAK: 17/299 Haugesund Tomteutvikling - Glenn Kolberg MHV 17/00307-001 2017/01/23
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM 2.ÅRS STUD HELSE VED ÅKRA BBH Kristina Veland Olsen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/23
I TEK 75/5 OG 75/108 - KVALAVÅG - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/2722 - PARSELL 1 - 75/181 - RETUR AV TINGLYSTE DOKUMENTER, MELDING OG ERKLÆRING Statens Kartverket Tinglysingen HAS 16/03825-016 2017/01/23
I TEK 75/5 OG 75/108 - KVALAVÅG - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/2722 - PARSELL 2 - 75/182 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverket Tinglysingen HAS 16/03826-002 2017/01/23
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM OVERFØRING/JOBBROTASJON RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/23
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/23
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING INN BMV 16/02425-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/23
I TEK 64/1060 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/3683 - 64/1547 - RETUR AV TINGLYSTE DOKUMENTER, MELDING OG ERKLÆRING STD: 16/3683 Statens Kartverket Tinglysingen ALA04 16/04351-018 2017/01/23
U TEK FRISNESVEGEN 25B - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - FRISNESVEGEN 25B - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Skjalg Ottøy BSO02 16/03693-002 2017/01/23
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/00309-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/23
U TEK 17/7 , 9, 12, 17, 24, 25, 30, 63, 65, 66, 70, 74, 77, 78, 136 - ÅDLAND - DELING AV GRUNNEIEDNOM - AREALOVERFØRING TIL VEG - 17/7 , 9, 12, 17, 24, 25, 30, 63, 65, 66, 70, 74, 77, 78, 136 - ÅDLAND - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Statens Vegvesen Region Vest , sak 16/183167 EDH 16/04911-003 2017/01/23
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELT OG TATT IMOT BOLIG 427 BMV 16/04799-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/23
U TEK 22/319 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 22/319 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Andreas Ånensen BSO02 16/03517-002 2017/01/23
I TEK 129/17 - TORVASTADVEGEN, STANGE - SØKNAD OM DISPENSASJON - ENEBOLIG I LNF - 129/17 - (KOPIBREV) OPPNEVNING AV SETTEFYLKESMANN Det kongelige kommunal- og moderniseringsdep. GTH 15/04688-025 2017/01/23
I TEK VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING INNEKLIMA - KUNDEAVTALE - PROSJEKTER - INTERAXO Symetri Collaboration AS SER04 12/00319-075 23 Offl.§23 fvl. §19b 2017/01/23
U TEK FRITAK FOR FEIEAVGIFT JORUNDVEGEN 64 A, ÅKREHAMN - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT JORUNDVEGEN 64 A, ÅKREHAMN Evelyn Eikemo BSO02 16/03810-002 2017/01/23
I HSE PERSONALMAPPE - KRAV OM FAST ANSETTELSE ETTER AML§14-4A MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/23
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 102/230 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - TAN EIENDOMSUTVIKLING Pds Protek AS SKM 17/00008-007 2017/01/23
U TEK 83/195 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 83/195 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Viorica Berdinessen BSO02 16/03838-002 2017/01/23
I TEK 5/452 - VEA - SØKNAD OM FORLENGELSE AV DISPENSASJON FOR UNDERVISNINGSLOKALE - 5/452 - FYLKESMANNENS VEDTAK Fylkesmannen i Rogaland GTH 14/03950-018 2017/01/23
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/23
I TEK 148/96 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN ANDRE DOMMERSNES PÅKOBLING - 148/96 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN ANDRE DOMMERSNES Risa AS ALS06 16/03803-003 2017/01/23
U TEK 15/1749/0/4 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 15/1749/0/4 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Arvid Alsaker BSO02 16/03534-002 2017/01/23
I TEK MINIRENSEANLEGG - ÅRSRAPPORT MINIRENSEANLEGG 2016 Wallax ELO 12/01007-011 2017/01/23
I TEK 110/12 - AUSTNESVEGEN, VÅGA - TILBYGG ENEBOLIG - 110/12 - AUSTNESVEGEN, VÅGA - TILBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen OHA 17/00312-001 2017/01/23
I TEK 149/453 - SPANNE. NYBYGG BOLIGBLOKK MED 6 BOENHETER HUS 12 - 149/453 - SØKNAD OM FERDIGATTEST HUS 12 A. Utvik AS JHE05 12/05368-010 2017/01/23
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/23
I TEK SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTREDNING OG PROSJEKTERING - SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTREDNING OG PROSJEKTERING RBE08 17/00313-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/23
I TEK 149/453 - SPANNE - NYBYGG BOLIGBLOKK MED 6 BOENHETER HUS 13 - 149/453 - SØKNAD OM FERDIGATTEST HUS 13 A. Utvik AS JHE05 12/05370-008 2017/01/23
I TEK 148/384 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KNUT OVE NORHEIM PÅKOBLING - 148/384 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - KNUT OVE NORHEIM Risa AS ALS06 16/03807-003 2017/01/23
I TEK 149/453 - SPANNE. NYBYGG BOLIGBLOKK MED 6 BOENHETER HUS 14 - 149/453 - SØKNAD OM FERDIGATTEST HUS 14 A. Utvik AS JHE05 12/05371-008 2017/01/23
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/00314-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/23
I TEK 149/453 - SPANNE. NYBYGG BOLIGBLOKK MED 6 BOENHETER HUS 15 - 149/453 - SØKNAD OM FERDIGATTSET HUS 15 A. Utvik AS JHE05 12/05372-008 2017/01/23
I TEK 149/453 - SPANNE. NYBYGG BOLIGBLOKK MED 6 BOENHETER HUS 16 - 149/453 - SØKNAD OM FERDIGATTEST HUS 16 A. Utvik AS JHE05 12/05373-009 2017/01/23
U TEK STARTLÅN - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/00204-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/23
I TEK PLAN 319-28 - REGULERINGSPLAN FOR ØSTREM - 66/128 - ENDRING AV FORMÅLSGRENSER, BYA OG HØYDE - GODKJENT 24.01.2017 - OVERSENDER PLANFORSLAG - 17.01.17 PLAN 319-28 - REGULERINGSPLAN FOR ØSTREM - 66/128 - ENDRING AV FORMÅLSGRENSER, BYA OG HØYDE RH Oppmåling Rune Hemnes RLU 16/04773-002 2017/01/23
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELING AV TRYGDEBOLIG BMV 16/03408-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/23
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/03408-012 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/23
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL FOR SKJENKEBEVILLING Karmøy Råseglarlag EVI1 16/05163-016 2017/01/23
U SEN DESTINASJON HAUGESUND OG HAUGALANDET AS - ANMODNING OM FELLES EIERMØTE I SELSKAPET Destinasjon Haugesund og Haugalandet AS PVE01 14/02117-002 2017/01/23
I TEK OLJEUTSLIPP I AVLØPSLEDNINGER - HUSØY - OVERSENDER DOKUMENTASJON - GJELDER OLJEUTSLIPP Transportsentralen Nord-Rogaland AS ETS 16/04660-025 2017/01/23
I TEK PLAN 214-17 - REGULERINGSPLAN FOR SKUTEBERG - ENDRING AV EIERFORM PÅ VEG - GODKJENT 23.01.2017 - PLAN 214-17 - REGULERINGSPLAN FOR SKUTEBERG - ENDRING AV EIERFORM PÅ VEG Jan Inge Suggelia RLU 17/00303-002 2017/01/23
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - QZUIAD Eidetoppen velforening OFL 17/00010-007 2017/01/23
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - KKDBCP Den Burundiske Forening i Karmøy kommune OFL 17/00010-008 2017/01/23
I TEK 148/25 M.FL - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 14/4243 - PARSELL 1 - 148/1003 OG 148/935 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - SAMMENSLÅING STD: 14/4243 - PARSELL 1 Statens Kartverket Tinglysingen HAS 15/01102-036 2017/01/23
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 43/451 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Saga Bygg AS GEL 17/00012-040 2017/01/23
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - GWGIGC Veavågen yngresklubb OFL 17/00010-009 2017/01/23
U SKU BRANNSIKRING GAMLE SKUDENESHAVN - SVAR - SØKNAD OM TILSKUDD TIL BRANNSIKRING - GAMLE SKUDENESHAVN - 57/104 Elisabeth Bremnes Nielsen AAL 12/01886-048 2017/01/23
I TEK 5/124 - VEA ØST, VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/3023 - 5/640 OG 5/522 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - SAMMENSLÅING STD: 16/3023 Statens Kartverket Tinglysingen ALA04 16/03235-017 2017/01/23
I TEK 147/212 - MOKSHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM STD: 16/3720 - 147/711 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT STD: 16/3720 Statens Kartverket Tinglysingen XXI 16/04662-014 2017/01/23
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - SX66TP Ershaug III velforening OFL 17/00010-010 2017/01/23
U TEK STARTLÅN - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/00054-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/23
U TEK STARTLÅN - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/00089-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/23
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/00214-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/23
I TEK 148/211 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRN EGIL ENGE - 148/211 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRN EGIL ENGE Rørleggermester Ivar Bråstein MHV 17/00320-001 2017/01/23
I TEK 102/41 - FOTVEGEN, BYGNES - TERRENGINNGREP - 102/41 - FOTVEGEN, BYGNES - TERRENGINNGREP Rh Oppmåling Rune Hemnes KIS 17/00318-001 2017/01/23
U SKU SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2012-2018 - SVAR - SØKNAD OM TILSKUDD TIL TRANSPORT - GRENSELØS IDRETTSDAG Rogaland Idrettskrets ANKO 12/00098-211 2017/01/23
I SKU FORDELING AV TIDER I SVØMMEHALLER 2017 - SØKNAD OM LEIE AV KARMØYHALLEN BASSENG 2017/2018 Foreningen for kroniske smertepasienter OFL 17/00002-003 2017/01/23
I TEK 66/309 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNUS LIE - 66/309 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNUS LIE Ferkingstad Entreprenør AS MHV 17/00321-001 2017/01/23
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/23
I TEK 66/309 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNUS LIE - 66/309 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNUS LIE Ferkingstad Entreprenør AS ALS06 17/00321-002 2017/01/23
I SEN GRAVESØKNAD - NYGÅRDVEGEN, AVALDSNES - GRAVESØKNAD - NYGÅRDVEGEN, AVALDSNES Khv AS TOG 17/00325-001 2017/01/23
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - THORRABLOT 04.02.2017 Islendingafelagid Hugi EVI1 16/05163-017 2017/01/23
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 17/00324-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/23
I SEN SAMARBEID MED INTERKOMMUNALT ARKIV (IKA) SELSKAPSAVTALE, ARBEIDSPLANER, REFERATER - ARBEIDSPLAN 2017 FOR KARMØY KOMMUNE OG IKA Interkommunalt Arkiv I Rogaland IKS MBB 12/03966-044 2017/01/23
U SEN FOR MEGET UTBETALT LØNN - FOR MEGET UTBETALT LØNN MRH01 12/01318-050 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/23
I TEK 148/384 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KNUT OVE NORHEIM - 148/384 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KNUT OVE NORHEIM Rørleggermester Ivar Bråstein MHV 17/00322-001 2017/01/23
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING INN BMV 16/03408-013 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/23
U TEK 88/6 - UTBETALING AV PRODUKSJONSTILSKUDD HJELMÅS, ARNOLD EIDE - MANUELL UTBETALING AV PRODUKSJONSTILLEGG - ARNOLD EIDE HJELMÅS - 88/6 Arnold Eide Hjelmås LKS 17/00769-003 2017/01/23
I TEK 66/78 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - REIDUN MYKLEBUST - 66/78 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - REIDUN MYKLEBUST Ferkingstad Entreprenør AS MHV 17/00326-001 2017/01/23
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2018 - ARBEIDSVARSLINGSPLAN - KV1202 TOLLBODGATA (KUMARBEID) I KOPERVIK Skiltlos AS KSU01 17/00247-004 2017/01/23
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM STILLING SOM SAKSBEHANDLER - BARNEVERNTJENESTEN MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/23
U TEK STARTLÅN - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 16/04439-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/23
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 16/74 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Byggdetalj AS GEL 17/00012-041 2017/01/23
I TEK 66/78 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - REIDUN MYKLEBUST - 66/78 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - REIDUN MYKLEBUST Ferkingstad Entreprenør AS ALS06 17/00326-002 2017/01/23
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 141/203 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Byggdetalj AS GEL 17/00012-042 2017/01/23
I TEK 148/59 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/1191 - 148/59 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Børseth Rådgivning AS EDH 17/00328-001 2017/01/23
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/00309-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/23
I TEK 66/112 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ROSA ÅNNELAND - 66/112 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ROSA ÅNNELAND Ferkingstad Entreprenør AS MHV 17/00330-001 2017/01/23
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 22/333 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK I K Gabrielsen GEL 17/00012-043 2017/01/23
I TEK 66/112 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ROSA ÅNNELAND - 66/112 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ROSA ÅNNELAND Ferkingstad Entreprenør AS ALS06 17/00330-002 2017/01/23
I TEK 10/38 - TRÆLHAUGVEGEN, TRÆLHAUG - NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 10/38 - MOTTATT MANGLER Reidar Bjelland IGR 16/05041-003 2017/01/23
I TEK 64/1536 - TEKNISK PLAN - AVKJØRSEL TIL GULETJØDNVEGEN - GRØNN BOLIG AS - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING AV TILTAK 64/1536 - TEKNISK PLAN - AVKJØRSEL TIL GULETJØDNVEGEN - GRØNN BOLIG AS RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 17/00335-001 2017/01/23
I TEK 66/249 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BÅRD MAGNE VELDE - 66/249 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BÅRD MAGNE VELDE Ferkingstad Entreprenør AS MHV 17/00334-001 2017/01/23
I TEK 66/249 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BÅRD MAGNE VELDE - 66/249 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - BÅRD MAGNE VELDE Ferkingstad Entreprenør AS ALS06 17/00334-002 2017/01/23
I TEK 123/50 - SNIKVEGEN, SNIK. TIL- OG PÅBYGG, BOLIG OG NYBYGG, GARASJE - 123/50 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Eskild Kvala AS JKV 08/02958-016 2017/01/23
U SKU INNSYNSBEGJÆRINGER - GJELDER INNSYN I KLASSELISTER Sørhåland Privatskole AS BNO 13/03790-013 2017/01/23
U TEK 64/1060 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/3683 - 64/1060 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING TIL REKVIRENT STD: 16/3683 Yngve Eikill ALA04 16/04351-019 2017/01/23
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 148/59, 131, 947, 963 OG 966 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Cowi AS GEL 17/00012-044 2017/01/23
I TEK 66/76 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - VERONICA JØRGENSEN - 66/76 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - VERONICA JØRGENSEN Ferkingstad Entreprenør AS MHV 17/00336-001 2017/01/23
I TEK TRAFIKKFORHOLDENE I SLETTEBØVEGEN - SPØRSMÅL OM TRAFIKKFORHOLDENE I SLETTEBØVEGEN Laila Sverdrupsen KSU01 17/00338-001 2017/01/23
I TEK 54/6 - AUSTRE KARMØYVEG, DALE - NYBYGG FRITIDSBOLIG - 54/6 - ERKLÆRING OM ANSVARSRETT OG OPPDATERT GJENNOMFØRINGSPLAN Eskild Kvala AS JHE05 15/04798-008 2017/01/23
U TEK 64/1060 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/3683 - 64/1060 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING TIL NABOPARTER STD: 16/3683 Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste ALA04 16/04351-020 2017/01/23
I TEK 66/76 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - VERONICA JØRGENSEN - 66/76 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - VERONICA JØRGENSEN Ferkingstad Entreprenør AS ALS06 17/00336-002 2017/01/23
I TEK 13/736 - BYGG 38, TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL. NYBYGG, ENEBOLIG - 16/609 - STIKNINGSDATA FRA RH OPPMÅLING Garvik Prosjekt AS JKV 15/00597-011 2017/01/23
I TEK GRAVESØKNAD - VESTHEIMVEGEN - NY DATO - GRAVESØKNAD - VESTHEIMVEGEN Vassbakk & Stol AS KSU01 17/00071-003 2017/01/23
I TEK 18/10 - FAGERLAND - NYBYGG GAPAHUK - 18/10 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ BYGGEGRENSE Statens Vegvesen Region Vest IGR 17/00339-001 2017/01/23
I TEK 11/399 - VESTRE VEAVEG, MANNES - NYBYGG ENEBOLIG - 11/399 - SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE Statens Vegvesen Region Vest IGR 16/04431-004 2017/01/23
I TEK 66/204 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HANS JAKOB ELIASSEN - 66/204 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HANS JAKOB ELIASSEN Ferkingstad Entreprenør AS MHV 17/00340-001 2017/01/23
I TEK PLAN 319-28 - REGULERINGSPLAN FOR ØSTREM - 66/128 - ENDRING AV FORMÅLSGRENSER, BYA OG HØYDE - GODKJENT 24.01.2017 - PLANBESKRIVELSE MED PLANBESTEMMELSER - PLAN 319-28 ØSTREM RH Oppmåling Rune Hemnes RLU 16/04773-003 2017/01/23
I TEK 93/9 - KOLSTØ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 93/9 - MOTTATT MANGLER, SØKNADSKJEMA, SØKNAD OM DISPENSASJON OG SITUASJONSKART Odd Hansen AS HHU 16/04418-005 2017/01/23
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 4.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 - T.O.M 31.12.17 JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/23
I TEK 66/204 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HANS JAKOB ELIASSEN - 66/204 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - HANS JAKOB ELIASSEN Ferkingstad Entreprenør AS ALS06 17/00340-002 2017/01/23
I TEK 148/837 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: LANGÅKER BYGGESAK 14/2676 - 148/837 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 14/2676 Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 16/01162-004 2017/01/23
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 123/126 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Bygg-Kon AS GEL 17/00012-045 2017/01/23
I TEK 66/79 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - PER GUNNAR GILJE LEKVEN - 66/79 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - PER GUNNAR GILJE LEKVEN Ferkingstad Entreprenør AS MHV 17/00341-001 2017/01/23
I TEK 66/79 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - PER GUNNAR GILJE LEKVEN - 66/79 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - PER GUNNAR GILJE LEKVEN Ferkingstad Entreprenør AS ALS06 17/00341-002 2017/01/23
U TEK 5/124 - VEA ØST, VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/3023 - 5/522 (SAMMENSLÅTT MED 5/640) - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING STD: 16/3023 Veamyr Eiendom AS ALA04 16/03235-018 2017/01/23