Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 19/43 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ÅGE LIKNES - 19/43 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ÅGE LIKNES S O Lund AS ALS06 16/04915-002 2017/01/18
U TEK 5/288 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: STAVA BYGGESAK 16/5173 - SVAR: 5/288 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: STAVA BYGGESAK 16/5173 Vedavågen Rør AS VEN 16/05174-002 2017/01/18
U TEK 64/920 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: ODD HANSEN PROSJEKT BYGGESAK 16/5171 - SAVR: 64/920 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: ODD HANSEN PROSJEKT BYGGESAK 16/5171 Comfort Karmøy AS VEN 16/05172-002 2017/01/18
U HSE PERSONALMAPPE - UTVIDELSE VIKARIAT KMJA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/18
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - MELDING OM OPPSIGELSE AV STILLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/18
U TEK 2/166 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ALFRED MARTIN ØVREBØ - 2/166 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ALFRED MARTIN ØVREBØ Haugaland Rørhandel AS ALS06 17/00080-002 2017/01/18
U TEK 148/515 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - NORHEIM BORETTSLAG III LEDNINGSBRUDD - 148/515 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - NORHEIM BORETTSLAG III Tindeland Rør AS ALS06 17/00136-003 2017/01/18
U TEK 47/32 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARI LISE VIK - 47/32 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARI LISE VIK Comfort Karmøy AS ALS06 17/00027-003 2017/01/18
U TEK 72/53 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - STIAN RØNNEVIK (ODDBJØRN DANKEL) - 72/53 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - STIAN RØNNEVIK Risa AS ALS06 17/00021-002 2017/01/18
U TEK 41/3 OG 41/5 - ØVRE RISDAL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 41/3 - DELEGERT VEDTAK AVSLAG DELING ETTER JORDLOVEN Per Gytri HHU 16/01255-003 2017/01/18
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP VÅREN 2017 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/18
U HSE PERSONALMAPPE - UTVIDELSE AV VIKARIAT Elisabeth Naley Sørensen GKO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/18
U HSE PERSONALMAPPE - UTVIDELSE AV VIKARIAT GKO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/18
U TEK 64/920 - KALVATREVEGEN, STANGALAND - NYBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 64/920 - KALVATREVEGEN, STANGALAND - NYBYGG ENEBOLIG Odd Hansen AS IGR 16/05171-005 2017/01/18
U TEK 119/12 - SPANNAVEGEN, MYKJE - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE RØRLEGGERMELDING: 17/13 - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 119/12 - SPANNAVEGEN, MYKJE - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE RØRLEGGERMELDING: 17/13 RØRLEGGER GEIR SIRNES AS OHA 16/05194-002 2017/01/18
U HSE PERSONALMAPPE - VIKARIAT TKS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/18
U HSE PERSONALMAPPE - NYTT/ENDRET VIKARIAT Elis Simone Hunt JNO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/18
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 148/347 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Ronny A. Haugsnes for Design-Hus AS GEL 17/00012-029 2017/01/18
U TEK 11/397 - BRAKKEVEGEN, MANNES - TILBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 11/397 - BRAKKEVEGEN, MANNES - TILBYGG ENEBOLIG Lt Byggservice AS IGR 17/00133-002 2017/01/18
U HSE PERSONALMAPPE - NYTT VIKARIAT Gro Pedersen JNO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/18
U TEK 5/288 - VEA SJOARVEG - VEA - NYBYGG ENEBOLIG - RAMMETILLATELSE - 5/288 - VEA SJOARVEG - VEA - NYBYGG ENEBOLIG Garvik Prosjekt AS IGR 16/05173-003 2017/01/18
U TEK 86/90 - HUSØY, AVALDSNES, OPPFØRING AV NY LAGERHALL - 86/90, HUSØY, AVALDSNES, OPPFØRING AV NY LAGERHALL Rubb AS JHE05 16/04442-014 2017/01/18
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 12/162 OG 29/57 - SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 12/162 OG 29/57 Alfred Hansen MSA 15/01318-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/01/18
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 66/952 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 17/00012-030 2017/01/18
U HSE PERSONALMAPPE - GJENINNTRER I FAST HJEMMEL Charlotte Kjellesvik Grønnestad JNO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/18
I TEK 3/575 - ØSTHUS - NYBYGG NAUST - 3/575 - UTTALE TIL KAI OG KULTURMINNE Rogaland Fylkeskommune Regionalplanavdelingen IGR 16/05034-007 2017/01/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 94,20% FAST BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - SØKNAD JBR04 16/04322-060 25 Offl §25 2017/01/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER FAST NATT 65,73 % VEA SYKEHJEM - TILBUD AGB 16/04706-018 25 Offl §25 2017/01/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER FAST NATT 65,73 % VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/04706-019 25 Offl §25 2017/01/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER VIKARIAT NATT 65,73% X 2 - TILBUD AGB 16/04707-022 25 Offl §25 2017/01/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER VIKARIAT NATT 65,73% X 2 - ARBEIDSAVTALE AGB 16/04707-023 25 Offl §25 2017/01/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER VIKARIAT NATT 65,73% X 2 - TILBUD AGB 16/04707-024 25 Offl §25 2017/01/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER VIKARIAT NATT 65,73% X 2 - ARBEIDSAVTALE AGB 16/04707-025 25 Offl §25 2017/01/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER VIKARIAT NATT 65,73% X 2 - TILBUD AGB 16/04707-026 25 Offl §25 2017/01/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER VIKARIAT NATT 65,73% X 2 - ARBEIDSAVTALE AGB 16/04707-027 25 Offl §25 2017/01/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD AGB 16/05072-047 25 Offl §25 2017/01/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD AGB 16/05072-048 25 Offl §25 2017/01/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-054 25 Offl §25 2017/01/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-055 25 Offl §25 2017/01/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-056 25 Offl §25 2017/01/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD JBR04 16/05074-030 25 Offl §25 2017/01/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - SØKNAD NFE 16/05075-032 25 Offl §25 2017/01/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - SØKNAD JBR04 16/05076-018 25 Offl §25 2017/01/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD JBR04 16/05077-019 25 Offl §25 2017/01/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD JBR04 16/05079-024 25 Offl §25 2017/01/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-070 25 Offl §25 2017/01/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-071 25 Offl §25 2017/01/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-072 25 Offl §25 2017/01/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-073 25 Offl §25 2017/01/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - SØKNAD JBR04 16/05083-014 25 Offl §25 2017/01/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - SØKNAD AGB 16/05085-047 25 Offl §25 2017/01/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - SØKNAD AGB 16/05085-048 25 Offl §25 2017/01/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-081 25 Offl §25 2017/01/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-082 25 Offl §25 2017/01/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-083 25 Offl §25 2017/01/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOKK- FERIEVIKAR - SØKNAD NFE 16/05099-009 25 Offl §25 2017/01/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-047 25 Offl §25 2017/01/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-048 25 Offl §25 2017/01/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05101-055 25 Offl §25 2017/01/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05102-040 25 Offl §25 2017/01/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05102-041 25 Offl §25 2017/01/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-029 25 Offl §25 2017/01/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - SØKNAD AGB 16/05133-044 25 Offl §25 2017/01/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - SØKNAD AGB 16/05133-045 25 Offl §25 2017/01/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD JBR04 16/05186-025 25 Offl §25 2017/01/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD JBR04 16/05187-027 25 Offl §25 2017/01/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD JBR04 16/05187-028 25 Offl §25 2017/01/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOG - SØKNAD BLI01 17/00063-008 25 Offl §25 2017/01/18
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-008 25 Offl §25 2017/01/18
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-009 25 Offl §25 2017/01/18
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-010 25 Offl §25 2017/01/18
I SEN HAUGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT - IKS INTERKOMMUNALT SELSKAP - SAKER SOM GJELDER DRIFT OG STYRESAKER/EIERSKAP - SEKRETARIATSTJENESTER FOR KONTROLLUTVALGET - FAKTURA FOR 2017 Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS KTV 14/01307-029 2017/01/18
I SEN DIALOGMØTER - ANDRE KOMMUNER/ROGALAND FYLKESKOMMUNE - REFERAT FRA ARBEIDSUTVALG KARMØY - HAUGESUND - 30.11.16 Haugesund kommune KTV 16/02083-005 2017/01/18
I HSE HØRINGER - 2016-2017 - HØRING - RAPPORT FRA PROSJEKTET FOR ODDA SJUKEHUS I LYS AV FØRINGENE I NASJONAL HELSE- OG SYKEHUSPLAN Helse Vest Rhf NOS01 16/00007-127 2017/01/18
I TEK 15/1235 - TEKNISK PLAN FOR ADKOMSTVEG - ÅRABROTSHOLMEN - BOLIGLEVERANDØREN KARMØY AS - SVAR - GJELDER TEKNISK GODKJENNING AV TILTAK 15/1235 - TEKNISK PLAN FOR ADKOMSTVEG - ÅRABROTSHOLMEN - BOLIGLEVERANDØREN KARMØY AS RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 17/00025-006 2017/01/18
I SEN GRAVESØKNAD - SKRESTIEN 20-50 - GRAVESØKNAD - SKRESTIEN 20-50 Vassbakk & Stol AS TOG 17/00254-001 2017/01/18
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - QQM8AZ Syvendedags Adventistkirken, Sør-Karmøy Menighet OFL 17/00010-005 2017/01/18
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 84/16 - SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 84/16 John Sogstad MSA 15/01323-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/01/18
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM OMSORGSPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/18
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 141/186 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED FAGERVOLLVEGEN, LITLASUND. Hus28 AS BFH 17/00007-007 2017/01/18
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 85/303 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Ronny Johnsen for Byggconsult Vest GEL 17/00012-031 2017/01/18
U TEK 72/9 OG 72/192 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 72/9 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Solveig Kvinge Stavenjord HAS 16/04861-004 2017/01/18
U TEK 117/12 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - SVAR - 117/12 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT Ole Andreas Fagerland MSA 15/01330-002 2017/01/18
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER F.O.M 15.02.17 - T.O.M 15.02.18 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/18
I TEK TEKNISK PLAN - NYE KOPERVIK KIRKE - KOPERVIK KIRKE - REFERAT FRA BYGGEMØTE NR. 28 - 14.12.16 Procon AS BTH04 15/01766-026 2017/01/18
U HSE PERSONALMAPPE - INNFRIELSE AV KRAV ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/18
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 147/329 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Jarle Østenstad GEL 17/00012-032 2017/01/18
I TEK 125/19 - HELGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/1425 - 125/19 - MOTTATT MANGLER, REVIDERT SØKNADSKJEMA, KRAV OM SAMMENSLÅING OG GJENPART AV NABOVARSEL Signatur Bygg & Eiendom AS HHU 16/04868-006 26 Off.l.26 2017/01/18
I TEK TEKNISKE PLANER - STONGTUNET - BYGGEMODNING STONGTUNET - NOTAT FRA OPPSTARTSMØTE 10.01.17 Ing John Alvseike Rådgivende Ingeniørfirma BTH04 16/02874-009 2017/01/18
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/18
I SKU INNSYNSBEGJÆRINGER - GJELDER INNSYN I KLASSELISTER Sørhåland Privatskole AS BNO 13/03790-012 2017/01/18
I TEK 75/27 - KVALAVÅGVEGEN, KVALAVÅG - BRYGGE - 75/27 - KLAGE PÅ RETUR AV UFULLSTENDIG SØKNAD Sevland Bunyan Arkitekter AS KIS 16/04175-004 2017/01/18
U TEK NYTT VEGNAVN - SUKKERVIKA - NAVNEFORSLAG TIL NYTT VEGNAVN I KARMØY KOMMUNE, ROGALAND. Språkrådet BFH 17/00161-001 2017/01/18
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/18
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON/ENDRING AV STILLINGSTØRRELSE RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/18
I SKU PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/18
I SKU PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/18
U SKU FORSKNINGS-OG UTGRAVINGSPROSJEKT PÅ AVALDSNES - FORESPØRSEL OM PLAN FOR SIKRING OG KONSERVERING AV MIDDELALDERRUIN PÅ AVALDSNES Stiftelsen Norsk Institutt for kulturminneforskning MSV 12/00173-037 2017/01/18
I TEK 102/207 - VESTHEIMVEGEN, BYGNES. NYBYGG, FORRETNINGSLOKALE - 102/207 - ERKLÆRING OM ANSVARSETT OG OPPDATERT GJENNOMFØRINGSPLAN Eskild Kvala AS JKV 16/01328-031 2017/01/18
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/18
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM MILJØARBEIDER VED BØ UNGDOMSSKOLE Morten Johannessen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/18
U SKU PERSONALMAPPE - FORLENGELSE I VIKARIAT RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/18
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE SWI 17/00256-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/18
I SEN GRAVESØKNAD - SKOLEGATEN 8, KOPERVIK - GRAVESØKNAD - SKOLEGATEN 8, KOPERVIK Vassbakk & Stol AS TOG 17/00257-001 2017/01/18
I SKU ELEVMAPPE - STADFESTING AV BETALING FOR GJESTEELEV HAUSTEN 2017 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/18
I SKU ELEVMAPPE - TILDELING AV TIMAR TIL SPESIALPEDAGOGISK HJELP RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/18
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM LÆRER VED KOPERVIK SKOLE Tom Kristian Rage RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/18
U TEK 117/104 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - SVAR - 117/104 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT Svein Birger Thaule MSA 15/01753-002 2017/01/18
U TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2018 - SVAR - ARBEIDSVARSLINGSPLAN - GRUNNARBEID VED STONGVEGEN 100 Birkeland Maskinentreprenør AS KSU01 17/00247-003 2017/01/18
U TEK GRAVESØKNAD - SKOLEGATEN 8, KOPERVIK - SVAR - GRAVESØKNAD - SKOLEGATEN 8, KOPERVIK Vassbakk & Stol AS KSU01 17/00257-002 2017/01/18
I TEK TEKNISK PLAN - BJØRNÅSVEGEN - REVIDERTE TEGNINGER - TEKNISK PLAN BJØRNÅSVEGEN Cowi AS BTH04 16/04588-010 2017/01/18
I SKU PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL MIDLERTIDIG LØNNSTILSKUDD SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/18
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS-OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/18
I TEK NRS FEØY AS - SAMLOKALISERING PÅ LOKALITET KVALØY ØST I KARMØY KOMMUNE - NRS FEØY AS - SAMLOKALISERING PÅ LOKALITET KVALØY ØST I KARMØY KOMMUNE Fylkesmannen i Rogaland MKR02 17/00259-001 2017/01/18
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM STUDIEPERMISJON BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/18
I HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM VEDTAK VEDRØRENDE UFØREPENSJON AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/18
U HSE KLAGE PÅ BEHANDLING HOS LEGEVAKT - FORELØPIG SVAR - KLAGE PÅ BEHANDLING HOS LEGEVAKT MMM 17/00146-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/18
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM UTVIDET OMSORGSPERMISJON SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/18
U SKU PERSONALMAPPE - FORLENGELSE I VIKARIAT RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/18
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 94/9 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Hanne Kristin Jacobsen Aarhus GEL 17/00012-023 2017/01/18
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/18
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 147/349 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Byggconsult Vest v/Ronny Johnsen GEL 17/00012-024 2017/01/18
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 142/319 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Byggconsult Vest v/Ronny Johnsen GEL 17/00012-025 2017/01/18
I TEK 61/11 - MELSTOKKESTIEN, MIDTSTOKKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:18/1953 - 61/11 - UTTALE TIL DISPENSASJON FRÅ KOMMUNEPLANEN FOR FRÅDELING AV GARDSTUN VED BRUKSRASJONALISERING Fylkesmannen i Rogaland HHU 16/04944-006 2017/01/18
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 146/17 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK Edb-Tjenester Norge Limited GEL 17/00012-026 2017/01/18
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 66/197 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK Edb-Tjenester Norge Limited GEL 17/00012-027 2017/01/18
I TEK 86/238 - AVALDSNES - TILBYGG BULKERTERMINAL - 86/234 OG 86/238 - AVALDSNES - TILBYGG BULKERTERMINAL Procon AS IGR 17/00260-001 2017/01/18
I TEK 63/279/0/3/5 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - 63/279/0/3/5 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Kärstin Irene Trygg GBV 17/00165-001 2017/01/18
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/00212-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/18
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 15/305 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Olav Liknes for Eskild Kvala AS GEL 17/00012-028 2017/01/18
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FORBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/18
U SKU PERSONALMAPPE - MIDLERTIDIG ØKNING I STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/18
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK - NY ORDNING FRA 2015 TUS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/18
I SEN NÆRINGSUTVIKLING - HANDLINGSPROGRAM NÆRING 2017 - PRIORITERING AV INNSENDTE SØKNADER Rogaland Fylkeskommune Regionalplanavdelingen PVE01 13/03013-020 2017/01/18
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/18
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER KARMØY VANNVERK - PRØVEMOTTAK: 09.01.17 - ANALYSEPERIODE: 09.01.17 - 12.01.17 - STED: KONG AVALDSVEG 50 Slab AS BAN01 17/00056-004 2017/01/18
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK - NY ORDNING FRA 2015 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/18
I TEK 147/707 - TYLTERSVINGEN, MOKSHEIM. NYBYGG, FIREMANNSBOLIG - HUS 3 - 147/707 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Block Watne AS KMY 15/02503-019 2017/01/18
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 64/920 . MELDING OM ADRESSETILDELING VED KALVATREVEGEN, KOPERVIK. Odd Hansen Prosjekt AS BFH 17/00007-008 2017/01/18
I HSE PERSONALMAPPE - ENDRINGSMELDING FOR ALDERSPENSJON OG AFP MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/18
I TEK 146/212 - BØVÅGEN, BØ - TILBYGG SILOBYGNING - 146/212 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Petter J. Rasmussen AS KMY 16/02990-005 2017/01/18
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/18
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON/MIDLERTIDIG STILLINGSREDUKSJON AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/18
I TEK PLAN 2101 - DETALJREGULERING FOR STEINARSJØEN - 2/331 M.FL. - PLAN 2101 - FORSLAG TIL ENDRING AV REGULERINGSPLAN 2101 "SKUTABERG" Frode Kvilhaug RLU 16/04785-009 2017/01/18
I TEK 148/264 - NORHEIM - RIVING GARASJE - REHABILITERING OG OMBYGGING BOLIG - 148/264 - NORHEIM - RIVING GARASJE - REHABILITERING OG OMBYGGING BOLIG Eskild Kvala AS IGR 16/04880-003 2017/01/18
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/18
I HSE PERSONALMAPPE - ENDRING I LISTESTØRRELSE PR 16.01.17 AIS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/18
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM ATTFØRINGS-/UFØREPENSJON MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/18
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - HQ5DCG Sevland skolekorps OFL 17/00010-006 2017/01/18
I TEK 64/625 - KALVATREVEGEN, STANGALAND - SØKNAD OM TEKNISK ANLEGG - 64/625 - VURDERING VEDR. TILKOBLING TIL KALVATRESJØENS KLOAKKNETT Hans J Rasmussen AS IGR 16/05068-004 2017/01/18
I TEK 7/41 - VESTRE KARMØYVEG, RAGNVALDJORD - NYBYGG ENEBOLIG OG OMBYGGING AV EKSISTERENDE BOLIG TIL GARASJE/UTHUS - 7/41 - SØKNAD OM UTSATT FRIST FOR FERDIGATTEST Hellvik Hus Karmøy AS JKV 14/04133-013 2017/01/18
U HSE BEKYMRINGSMELDING - FORELØPIG SVAR - BEKYMRINGSMELDING Fylkesmannen i Hordaland MMM Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/01/18
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 64/1332 - BESTILLING AV NABOLISTE Wilhelmsen arkitektur v/Torgeir Nordmark Opsahl GEL 17/00012-033 2017/01/18
I TEK 148/837 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - ENEBOLIG M/CARPORT - 148/837 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Design-Hus AS KMY 14/02676-009 2017/01/18
I SEN NORHEIMSHALLEN - ØNSKE OM LEIE AV NORHEIMSHALLEN - KLUBBMESTERSKAP 29.04.17 Karmøy Badmintonklubb AKP 12/01178-078 2017/01/18
U SEN 147/3 - MOKSHEIM. DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 147/3 - MOKSHEIM. AVSLAG DISPENSASJON, DELING KLAGEBEHANDLING MELDING OM BEFARING Sverre Kristian Moksheim EDA 16/01673-011 2017/01/18
I TEK 86/90 - HUSØY, AVALDSNES, OPPFØRING AV NY LAGERHALL - 16/4442 - SVAR PÅ BREV - BYGNINGSKONTROLL Rubb AS JHE05 16/04442-015 2017/01/18
I TEK 3/19 - URVEGEN, ØSTHUS - NYBYGG NAUST - 3/19 OG 3/387 - UTTALE TIL DISPENSASJON FOR TRE SJØHUS Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen IGR 16/02459-026 2017/01/18
I TEK 3/387 - URVEGEN, ØSTHUS - FYLLING I SJØ, NYBYGG 2 NAUST OG KAI - 3/19 OG 3/387 - UTTALE TIL DISPENSASJON FOR TRE SJØHUS Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen IGR 16/02267-019 2017/01/18
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 13/04593-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/18
I TEK 86/93 - HUSØY, AVALDSNES - UTVIDELSE AV EKSISTERENDE KAI - 86/93 - UTTALE TIL UTVIDELSE AV KAI Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen IGR 16/04950-004 2017/01/18
U TEK BESKJÆRING AV PRIVATE BUSKER OG TRÆR - BESKJÆRING AV PRIVATE BUSKER OG TRÆR, FUTAVEGEN 2 Marcus Christoffer Kvitli Sola KSU01 12/02969-298 2017/01/18
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM ATTFØRINGS-/UFØREPENSJON MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/18
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ASSISTENT VED AVD. SKUDENES Mariann Rasmussen Dahle HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/18
U SEN 2/185 OG 2/266 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 13/2011 - MELDING 2/266,388,387. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 13/2011 Statens Kartverket Tinglysingen REK 14/04470-012 2017/01/18
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - MOTTATT OPPHØR AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/00262-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/18
U SEN 30/63, 30/40 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - MELDING 30/40,63. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING Statens Kartverket Tinglysingen REK 16/01598-003 2017/01/18
I TEK KJØP AV KONSULENTTJENESTER VEGPLANLEGGING OG PROSJEKTERING - RAMMEAVTALE - KJØP AV KONSULENTTJENESTER VEGPLANLEGGING OG PROSJEKTERING Asplan Viak AS TES02 16/04428-012 2017/01/18
U SEN 2/116 - KVARTNESVEGEN, SÆVIK - SØKNAD OM DISPENSASJON - 2/116 - KVARTNESVEGEN, SÆVIK - SØKNAD OM DISPENSASJON - KLAGEBEHANDLING MELDING OM BEFARING Ånen Olav Ånensen EDA 16/03178-007 2017/01/18
I TEK RAMMEAVTALE - ARBEIDSTØY OG VERNEUTSTYR - AVTALE OM ELEKTRONISK SAMHANDLING Sverre W. Monsen AS TES02 16/02583-012 2017/01/18
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK - NY ORDNING 2015 HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/18
U HSE PERSONALMAPPE - INNFRIELSE AV KRAV/TILBUD OM STILLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/18
I TEK 102/31 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JON ESPESET - 102/31 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - JON ESPESET S O Lund AS ALS06 14/04348-003 2017/01/18
U SEN 2/296 - RUNDHAGEN, SÆVIK - BRUKSENDRING TIL ENEBOLIG MED LEILIGHET - 2/296 - RUNDHAGEN, SÆVIK - BRUKSENDRING TIL ENEBOLIG MED LEILIGHET - KLAGEBEHANDLING MELDING OM BEFARING Paul Gudmund Stensen EDA 16/03759-009 2017/01/18
I TEK 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - RIVING SJØHUS/LAGER - NYBYGG SJØHUS/LAGER - PROSJEKT 5 - 1/14 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE - P5 Edb-Tjenester Norge Limited IGR 16/00306-010 2017/01/18
U HSE PERSONALMAPPE - OPPHØR AV MIDLERTIDIG STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/18
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK - NY ORDNING 2015 HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/18
I TEK 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - NYBYGG SJØHUS/LAGER - PROSJEKT 6 - 1/14 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE - P6 Edb-Tjenester Norge Limited IGR 16/00309-009 2017/01/18
U SKU FJORD MOTORPARK - SVAR - REGULERINGSPLAN FOR FJORD MOTORPARK Haver Advokatfirma AS OFL 12/00328-162 2017/01/18
U SEN ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER I KARMØY KOMMUNE 2016 - 2020 - GENERELL UTTALELSE VEDRØRENDE "AMBULERENDE" SKJENKEBEVILLINGER I KARMØY KOMMUNE Sør-Vest Karmøy Lensmannsdistrikt EVI1 16/00488-022 2017/01/18
U SEN 22/12 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/5496 - 22/12 - FERKINGSTAD - DELING DISPENSASJON - KLAGEBEHANDLING MELDING OM BEFARING Ryger Advokatfirma A.S. v/Helge Vatland EDA 16/00973-013 2017/01/18
I TEK 15/457 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ÅKRA SJØMAT EIENDOM - 15/457 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ÅKRA SJØMAT EIENDOM S O Lund AS ALS06 15/00362-003 2017/01/18
I TEK 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - NYBYGG SJØHUS/LAGER - PROSJEKT 7 - 1/14 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE - P7 Edb-Tjenester Norge Limited IGR 16/00311-009 2017/01/18
I TEK 142/616 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEORGE GHERASIM - 142/616 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEORGE GHERASIM S O Lund AS ALS06 16/01867-003 2017/01/18
I TEK RAMMEAVTALE VA-KONSULENT 2015 - RATEREGULERING FRA 1. JANUAR 2017 Norconsult AS ELO 15/02296-022 23 Offl.§23 fvl. §19b 2017/01/18
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 148/92 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Mur Bygg Montering AS v/Ernst Vikingstad GEL 17/00012-034 2017/01/18
U SEN PLAN 2089 - DETALJREGULERING FOR STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - 11/387 MFL - GODKJENT 18.6.2018 - PLAN 2089 - DETALJREGULERING FOR STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - 11/387 MFL. Garvik Tomteutvikling AS EDA 15/03655-039 2017/01/18
I SEN VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, LEKDOMMERE OG JORDSKIFTEMEDDOMMERE FOR PERIODEN 1. JANUAR 2017 TIL 31. DESEMBER 2020 - SØKNAD OM FRITAK SOM MEDDOMMER - 2017-2020 EDA 16/00047-040 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/18
U TEK 42/76 - SØRHÅLAND. TILBYGG ENEBOLIG - SOMMERSTUE - 42/76, SØRHÅLAND. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. TILBYGG-SOMMERSTUE. Kåre Johannes Tvedt BFH 11/02984-003 2017/01/18
U SKU PERSONALMAPPE - FORLENGELSE I 100 % STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/18
U TEK EIENDOMSSKATT - TAKSERING AV HYDROS PILOTPROSJEKT - EIENDOMSSKATT -TAKSERING AV HYDROS PILOTPROSJEKT Norsk Hydro ASA MSA 17/00261-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/01/18
U TEK 15/1526 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 164723 - 15/1526-VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING GUSTAVSEN HARALD XXI 16/05014-001 2017/01/18
U SKU PERSONALMAPPE - FORLENGELSE I 80 % STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/18
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/18
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/18
I TEK FJORD MOTORPARK - KORRESPONDANSE - GJELDER FORESPØRSEL OM FRIVILLIG AVSTÅELSE AV GRUNN TIL GJENNOMFØRING AV REGULERINGSPLAN FOR FJORD MOTORPARK Anne-Grethe Båtnes MBE03 12/00328-163 2017/01/18
I TEK 66/208 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - IVAN AASE - 66/208 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - IVAN AASE S O Lund AS ALS06 15/01181-003 2017/01/18
I TEK 100/1 OG 100/4 - LEIE AV JORD - EIER : HÅVARDSEN , SVEND - LEIER : ROMSLOE, JAN THV. - 100/1 OG 100/4 - AVTALE LEIE AV JORD - EIER : HÅVARDSEN , SVEND - LEIER : ROMSLOE, JAN THV. Svend Egil Håvardsen LKS 17/00264-001 2017/01/18
I TEK 66/178 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - THOMAS RISVIK - 66/178 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - THOMAS RISVIK S O Lund AS ALS06 15/01179-003 2017/01/18
U TEK 2/46 - SMEAVEGEN, SÆVIK - UTVIDELSE AV EKSISTERENDE KAI - 2/46 - SMEAVEGEN, SÆVIK - UTVIDELSE AV EKSISTERENDE KAI Fylkesmannen I Rogaland IGR 16/02807-005 2017/01/18
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - MELDING OM TILDELING AV BOLIG BMV 16/03408-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/18
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - MELDING OM TILDELT AV BOLIG BMV 16/02425-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/18
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 12/00331-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/18
U TEK 86/167 - AVALDSNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - OPPMÅLING AV UTFYLT AREAL - 86/167 - VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING NORWEST EIENDOM AS HAS 16/04777-004 2017/01/18
U HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM ENDRING AV ANSIENNITET MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/18