Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK KARMØYGEDDON - SVAR - SØKNAD OM DISPONERING AV KOMMUNALT AREAL/SØKNAD OM ARRANGEMENT - KARMØYGEDDON 2017 Inventum Servering AS JHN 16/00897-011 2017/01/17
U TEK 141/186 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HUS28 AS BYGGESAK 16/5166 - SVAR: 141/186 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HUS28 AS BYGGESAK 16/5166 Rørlegger Geir Sirnes AS VEN 16/05193-002 2017/01/17
U TEK 25/112, JARLEHAUGVEGEN, LANGÅKER. RIVING AV BYGG - 25/112, JARLEHAUGVEGEN, LANGÅKER. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. RIVING AV UTHUS. Magnus og Henry N Langåker JHE05 07/03106-006 2017/01/17
U HSE PERSONALMAPPE - VIKARIAT JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/17
U TEK 15/375 - STRANDAVEGEN, ÅKRA - FLYTEBRYGGE - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 15/375 - STRANDAVEGEN, ÅKRA - FLYTEBRYGGE Åkrehamn Småbåtforening IGR 16/01947-022 2017/01/17
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 82/89 - SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 82/89 Ruben Lægreid MSA 15/01817-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/01/17
U TEK SAKKYNDIG TAKSTNEMND - EIENDOMSSKATT - MØTEINNKALLING - MØTE 31.01.2017 Merete Håstø Albertsen MSA 15/04160-013 2017/01/17
U TEK TRAFIKKFORHOLDENE I NORDALVEGEN - SVAR - ØNSKE OM FARTSDEMPENDE TILTAK I NORDALVEGEN Leiv Andreas Austreid KSU01 16/05130-002 2017/01/17
U TEK 66/823 - ØSTREMLIA, AUSTREIM - NYBYGG ENEBOLIG - 66/823 - ØSTREMLIA, AUSTREIM - NYBYGG ENEBOLIG Fylkesmannen i Rogaland KIS 16/05053-002 2017/01/17
U TEK 25/134 - JEREVEGEN, LANGÅKER.TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE - 25/134 - FERDIGATTEST Sverre Andreassen JHE05 11/02140-005 2017/01/17
U TEK 113/39, DØLEVEGEN, DØLE. NYBYGG HAGESTUE/BOD - 113/39 - FERDIGATTEST - HAGESTUE Hans Petter Eike JKV 11/02046-005 2017/01/17
U TEK 56/37 - SNØRTELAND - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG, SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - 56/37 - FERDIGATTEST Pro-Plan AS JHE05 14/02202-013 2017/01/17
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT ILS01 17/00228-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/17
U SKU BRANNSIKRING GAMLE SKUDENESHAVN - SVAR - SØKNAD OM TILSKUDD TIL BRANNSIKRING - GAMLE SKUDENESHAVN - SØRAGADÅ 27 Helge Edvar Risdal AAL 12/01886-041 2017/01/17
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEPLASS VED ANNEN SKOLE ENN NÆRSKOLEN SWI 17/00075-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/17
U TEK 25/112, JARLEHAUGVEGEN, LANGÅKER. RIVING AV BYGG - 25/112 - FERDIGATTEST Magnus og Henry N Langåker JHE05 07/03106-008 2017/01/17
I TEK 112/211 - SKRE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/728,729 - 112/211 - MOTTATT MANGLER - FORSLAG TIL TOMTEDELING OG ERKLÆRING VA LEDNINGER OG VEGRETT Sevket Yilmaz EDH 16/04908-004 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK JORDMOR - 90% FAST OG 60% VIKARIAT - AVSLAG MSTA 16/04042-015 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLAR 100 % FAST - RUS- OG PSYKISK HELSEVERN - AVSLAG MSTA 16/04318-051 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLAR 100 % FAST - RUS- OG PSYKISK HELSEVERN - AVSLAG MSTA 16/04318-052 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLAR 100 % FAST - RUS- OG PSYKISK HELSEVERN - AVSLAG MSTA 16/04318-053 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLAR 100 % FAST - RUS- OG PSYKISK HELSEVERN - AVSLAG MSTA 16/04318-054 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLAR 100 % FAST - RUS- OG PSYKISK HELSEVERN - AVSLAG MSTA 16/04318-055 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLAR 100 % FAST - RUS- OG PSYKISK HELSEVERN - AVSLAG MSTA 16/04318-056 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLAR 100 % FAST - RUS- OG PSYKISK HELSEVERN - AVSLAG MSTA 16/04318-057 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLAR 100 % FAST - RUS- OG PSYKISK HELSEVERN - AVSLAG MSTA 16/04318-058 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLAR 100 % FAST - RUS- OG PSYKISK HELSEVERN - AVSLAG MSTA 16/04318-059 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLAR 100 % FAST - RUS- OG PSYKISK HELSEVERN - AVSLAG MSTA 16/04318-060 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLAR 100 % FAST - RUS- OG PSYKISK HELSEVERN - AVSLAG MSTA 16/04318-061 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLAR 100 % FAST - RUS- OG PSYKISK HELSEVERN - AVSLAG MSTA 16/04318-062 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLAR 100 % FAST - RUS- OG PSYKISK HELSEVERN - AVSLAG MSTA 16/04318-063 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLAR 100 % FAST - RUS- OG PSYKISK HELSEVERN - AVSLAG MSTA 16/04318-064 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLAR 100 % FAST - RUS- OG PSYKISK HELSEVERN - AVSLAG MSTA 16/04318-065 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLAR 100 % FAST - RUS- OG PSYKISK HELSEVERN - AVSLAG MSTA 16/04318-066 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLAR 100 % FAST - RUS- OG PSYKISK HELSEVERN - AVSLAG MSTA 16/04318-067 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLAR 100 % FAST - RUS- OG PSYKISK HELSEVERN - AVSLAG MSTA 16/04318-068 25 Offl §25 2017/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 94,20% FAST BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - SØKNAD JBR04 16/04322-059 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER BARNEVERNTJENESTEN - 100% FAST - AVSLAG MSTA 16/04476-019 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER BARNEVERNTJENESTEN - 100% FAST - AVSLAG MSTA 16/04476-020 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER BARNEVERNTJENESTEN - 100% FAST - AVSLAG MSTA 16/04476-021 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER BARNEVERNTJENESTEN - 100% FAST - AVSLAG MSTA 16/04476-022 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER BARNEVERNTJENESTEN - 100% FAST - AVSLAG MSTA 16/04476-023 25 Offl §25 2017/01/17
I TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR KART OG OPPMÅLING - SØKNAD HASB 16/04922-033 25 Offl §25 2017/01/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - INTERVJU BLI01 16/04927-040 25 Offl §25 2017/01/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - INTERVJU BLI01 16/04927-041 25 Offl §25 2017/01/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - INTERVJU BLI01 16/04927-042 25 Offl §25 2017/01/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - INTERVJU BLI01 16/04927-043 25 Offl §25 2017/01/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR - STANGELAND UNGDOMSSKOLE - TILBUD BLI01 16/04930-035 25 Offl §25 2017/01/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR - STANGELAND UNGDOMSSKOLE - ARBEIDSAVTALE BLI01 16/04930-036 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-023 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-024 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-025 25 Offl §25 2017/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD AGB 16/05072-026 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-027 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-028 25 Offl §25 2017/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD AGB 16/05072-029 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-030 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-031 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-032 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-033 25 Offl §25 2017/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD AGB 16/05072-034 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-035 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-036 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-037 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-038 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-039 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-040 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-041 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-042 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-043 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-044 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-045 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-046 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-028 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-029 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-030 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-031 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-032 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-033 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-034 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-035 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-036 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-037 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-038 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-039 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-040 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-041 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-042 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-043 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-044 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-045 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-046 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-047 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-048 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-049 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-050 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-051 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-052 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-053 25 Offl §25 2017/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD JBR04 16/05074-028 25 Offl §25 2017/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD JBR04 16/05074-029 25 Offl §25 2017/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - SØKNAD NFE 16/05075-031 25 Offl §25 2017/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD JBR04 16/05077-017 25 Offl §25 2017/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD JBR04 16/05077-018 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-017 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-018 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-019 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-020 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-021 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-022 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-023 25 Offl §25 2017/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - SØKNAD AGB 16/05078-024 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-025 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-026 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-027 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-028 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-029 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-030 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-031 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-032 25 Offl §25 2017/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD JBR04 16/05079-022 25 Offl §25 2017/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD JBR04 16/05079-023 25 Offl §25 2017/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN MYRDALVN/EIDEVN - SØKNAD JBR04 16/05080-025 25 Offl §25 2017/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - SØKNAD JBR04 16/05081-010 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-033 25 Offl §25 2017/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-034 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-035 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-036 25 Offl §25 2017/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-037 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-038 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-039 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-040 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-041 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-042 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-043 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-044 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-045 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-046 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-047 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-048 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-049 25 Offl §25 2017/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-050 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-051 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-052 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-053 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-054 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-055 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-056 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-057 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-058 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-059 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-060 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-061 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-062 25 Offl §25 2017/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-063 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-064 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-065 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-066 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-067 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-068 25 Offl §25 2017/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-069 25 Offl §25 2017/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - SØKNAD JBR04 16/05083-011 25 Offl §25 2017/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - SØKNAD JBR04 16/05083-012 25 Offl §25 2017/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - SØKNAD JBR04 16/05083-013 25 Offl §25 2017/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - SØKNAD JBR04 16/05084-011 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-024 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-025 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-026 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-027 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-028 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-029 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-030 25 Offl §25 2017/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - SØKNAD AGB 16/05085-031 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-032 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-033 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-034 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-035 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-036 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-037 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-038 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-039 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-040 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-041 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-042 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-043 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-044 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-045 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-046 25 Offl §25 2017/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - SØKNAD JBR04 16/05086-016 25 Offl §25 2017/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - SØKNAD JBR04 16/05086-017 25 Offl §25 2017/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-043 25 Offl §25 2017/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-044 25 Offl §25 2017/01/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - BEKREFTELSE BLI01 16/05120-028 25 Offl §25 2017/01/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - BEKREFTELSE BLI01 16/05120-029 25 Offl §25 2017/01/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - BEKREFTELSE BLI01 16/05120-030 25 Offl §25 2017/01/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - BEKREFTELSE BLI01 16/05120-031 25 Offl §25 2017/01/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - BEKREFTELSE BLI01 16/05120-032 25 Offl §25 2017/01/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 16/05121-063 25 Offl §25 2017/01/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 16/05121-064 25 Offl §25 2017/01/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 16/05121-065 25 Offl §25 2017/01/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 16/05121-066 25 Offl §25 2017/01/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 16/05121-067 25 Offl §25 2017/01/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 16/05121-068 25 Offl §25 2017/01/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-069 25 Offl §25 2017/01/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 16/05121-070 25 Offl §25 2017/01/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 16/05121-071 25 Offl §25 2017/01/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 16/05121-072 25 Offl §25 2017/01/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 16/05121-073 25 Offl §25 2017/01/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 16/05121-074 25 Offl §25 2017/01/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 16/05121-075 25 Offl §25 2017/01/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 16/05121-076 25 Offl §25 2017/01/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 16/05121-077 25 Offl §25 2017/01/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-078 25 Offl §25 2017/01/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-079 25 Offl §25 2017/01/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-080 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-024 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-025 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-026 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-027 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-028 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-029 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-030 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-031 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-032 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-033 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-034 25 Offl §25 2017/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-035 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-036 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-037 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-038 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-039 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-040 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-041 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-042 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-043 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-044 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-045 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-046 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-027 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-028 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-029 25 Offl §25 2017/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05101-030 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-031 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-032 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-033 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-034 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-035 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-036 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-037 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-038 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-039 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-040 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-041 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-042 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-043 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-044 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-045 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-046 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-047 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-048 25 Offl §25 2017/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05101-049 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-050 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-051 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-052 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-053 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-054 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-020 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-021 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-022 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-023 25 Offl §25 2017/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05102-024 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-025 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-026 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-027 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-028 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-029 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-030 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-031 25 Offl §25 2017/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05102-032 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-033 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-034 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-035 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-036 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-037 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-038 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-039 25 Offl §25 2017/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-028 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-021 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-022 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - TRUKKET AGB 16/05133-023 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-024 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-025 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-026 25 Offl §25 2017/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - SØKNAD AGB 16/05133-027 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-028 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-029 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-030 25 Offl §25 2017/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - SØKNAD AGB 16/05133-031 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-032 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-033 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-034 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-035 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-036 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-037 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-038 25 Offl §25 2017/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - SØKNAD AGB 16/05133-039 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-040 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-041 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-042 25 Offl §25 2017/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-043 25 Offl §25 2017/01/17
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-005 25 Offl §25 2017/01/17
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-006 25 Offl §25 2017/01/17
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-007 25 Offl §25 2017/01/17
I TEK 102/14 OG 102/36 - LONGANESVEGEN, BYGNES - SØKNAD OM DIVERSE ALLEREDE OPPFØRTE TILTAK - 102/14 OG 102/36 - FYLKESMANNENS VEDTAK Fylkesmannen i Rogaland GTH 15/04003-017 2017/01/17
I TEK NY AVLØPSLEDNING BØVÅGEN TIL SALHUS - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN VEDR. AUTOMATISK FREDA KULTURMINNER (KOPIMOTTAKER) Rogaland Fylkeskommune HDO 15/04310-021 2017/01/17
U TEK 122/202 - SPANNAVEGEN, RØYKSUND - TILBYGG ENEBOLIG - 122/202 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Grazvydas Kizys EDH 17/00137-003 2017/01/17
I SEN PERSONALMAPPE - SØKNAD OM UTVIDET FORELDREPERMISJON GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/17
I TEK 2/57 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - PER S. DALSVÅG - 2/57 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - PER S. DALSVÅG Torleif og Sigurd Ytreland AS MHV 17/00231-001 2017/01/17
I SEN PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID F.O.M 04.09.17 T.O.M 01.01.18 GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/17
I TEK 2/245 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HELGE OLSEN - 2/245 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HELGE OLSEN Torleif og Sigurd Ytreland AS MHV 17/00232-001 2017/01/17
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE GKH01 16/03107-004 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/01/17
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER F.O.M 15.02.17 - T.O.M 15.02.18 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/17
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 86/179 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK HUSØYVEGEN 264, 4262 AVALDSNES Petter J. Rasmussen AS GEL 17/00012-019 2017/01/17
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEPLASS VED ANNEN SKOLE ENN NÆRSKOLEN SWI 17/00076-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/17
I TEK 2/55 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TOR ALF KARLSEN - 2/55 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TOR ALF KARLSEN Torleif og Sigurd Ytreland AS MHV 17/00233-001 2017/01/17
I TEK 17/43 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TOR ARNE BENDIKSEN - 17/43 - KLAGE PÅ VEDTAK OM UTKOBLING AV SLAMAVSKILLER Tor-Arne Bendiksen MHV 15/03254-003 2017/01/17
U TEK ROGALAND FYLKESKOMMUNE - LEIE AV LOKALER FOR TANNKLINIKKER - SVAR - OPPHØR AV LEIEAVTALE - ÅKREHAMN TANNKLINIKK Tannhelse Rogaland FKF KEB 12/00610-004 2017/01/17
I TEK 58/220 - STANGALANDGATA, KOPERVIK. INSTALLASJON AV TRAPPEHEIS FRA INNGANG TIL 2. ET. - 58/220 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Access Vital AS KMY 06/01994-005 2017/01/17
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE SWI 17/00094-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/17
I TEK TEKNISK PLAN - PROSJEKT MYRDALVEGEN - 15/1034 - GARVIK TOMTEUTVIKLING AS - OVERSENDER ERKLÆRINGER OM RETTIGHET I FAST EIENDOM TEKNISK PLAN - PROSJEKT MYRDALVEGEN - 15/1034 - GARVIK TOMTEUTVIKLING AS Garvik Prosjekt AS BTH04 16/04216-011 2017/01/17
I TEK MINIRENSEANLEGG - ÅRSRAPPORT MINIRENSEANLEGG 2016 Karsten Bjelland AS ELO 12/01007-010 2017/01/17
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE - SOM PASSASJER NJO 17/00234-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/17
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 141/50 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK STORASUNDVEGEN 560 STORASUNDVEGEN 560 Pds Protek AS GEL 17/00012-020 2017/01/17
I TEK KJØP AV NÆRINGSTOMT - VESTHEIM NÆRINGSOMRÅDE ESKILD KVALA - MES EIENDOM AS - RETUR AV TINGLYST SKJØTE OG KJØPEKONTRAKT - DOKUMENTNUMMER 26905/2017 - ESKILD KVALA - MES EIENDOM AS Statens Kartverk SKM 14/01009-006 2017/01/17
U SKU PERSONALMAPPE - TILBUD OM STILLING SOM LÆRER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/17
I TEK 125/19 - HELGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/1425 - 125/19 - MOTTATT MANGLER - SØKNAD OM DISPENSASJON, GJENPART AV NABVOARSEL OG SITUASJONSKART Jon Bodvard Johansen HHU 16/04868-004 2017/01/17
I TEK PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM DELTIDSANSATT I BRANN- OG REDNINGSVESENET I KARMØY KOMMUNE Håkon Wendelbo Tvedten HASB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/17
I TEK 15/1846 - MYRDALVEGEN - ÅKRA - NYBYGG GARASJE - 15/1846 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Ronny Liknes JKV 14/04326-003 2017/01/17
I SEN GRAVESØKNAD - PRESTAVEGEN 9 - GRAVESØKNAD - PRESTAVEGEN 9 Vidar Thorsen TOG 17/00235-001 2017/01/17
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR PÅ KRAV OM ØKT STILLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/17
I TEK PERSONALMAPPE - KRAV OM FAST ANSETTELSE ETTER AML § 14.9 BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/17
U TEK 131/76, 131/77 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 131/76 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Eyvind Iversen HAS 16/04779-005 2017/01/17
U TEK GRAVESØKNAD - PRESTAVEGEN 9 - SVAR - GRAVESØKNAD - PRESTAVEGEN 9 Vidar Thorsen KSU01 17/00235-002 2017/01/17
I TEK 87/67 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - 87/67 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT ØSTENSTAD, REIDAR Reidar Østenstad GBV 17/00236-001 2017/01/17
U TEK 141/186 - FAGERVOLLVEGEN, LITLASUND - NYBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 141/186 - FAGERVOLLVEGEN, LITLASUND - NYBYGG ENEBOLIG Hus28 AS KIS 16/05166-004 2017/01/17
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 - T.O.M 01.01.18 Margrethe Hetland JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/17
I SKU LEDSAGERBEVIS FOR FUNKSJONSHEMMEDE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR FUNKSJONSHEMMEDE RLE 17/00238-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/17
I TEK 21/50, 21/62 OG 21/48 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 21/50, 21/62 OG 21/48 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER Endre Drivenes AMJ 17/00237-001 26 Off.l.26 2017/01/17
U SKU BRANNSIKRING GAMLE SKUDENESHAVN - SVAR - SØKNAD OM TILSKUDD TIL BRANNSIKRING - GAMLE SKUDENESHAVN Karl Solvig AAL 12/01886-044 2017/01/17
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 03.01.17 - T.O.M 05.03.17 Jahnes Pearl Guasa Bua JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/17
U SKU BRANNSIKRING GAMLE SKUDENESHAVN - SVAR - SØKNAD OM STØTTE TIL INSTALLASJON AV FEIELUKE Karmøy Råseglarlag AAL 12/01886-045 2017/01/17
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM MEDISINSKFAGLIG RÅDGIVER VED BYGNES LEGESENTER Milosz Lech Swiergiel MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/17
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM ATTFØRINGS-/ATTFØRINGSPENSJON MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/17
U TEK 42/225 - SØRHÅLAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - MERKING AV EKSISTERENDE TIDL. KOORDINATBESTEMT GRENSE - 42/225 - SØRHÅLAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - MERKING AV EKSISTERENDE TIDL. KOORDINATBESTEMT GRENSE SAK 16/5089 Anita Eike Brenne XXI 16/05089-003 2017/01/17
U SKU PERSONALMAPPE - 7,5 % STILLING SOM MILJØARBEIDER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/17
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 4.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 - T.O.M 31.12.17 Justyna Katarzyna Tjøsvoll JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/17
I TEK 72/9 OG 72/192 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 72/9 OG 72/192 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT NUMMER 31921/2017 - STAVENJORD, KJETIL KVINGE OG SOLVEIG KVINGE STAVENJORD Statens Kartverk HAS 16/04861-003 2017/01/17
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGENT 3.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.02.17 - T.O.M 31.01.18 Karina Vågen JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/17
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR PÅ OPPSIGELSE AV STILLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/17
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/17
U TEK PLAN 1017 - DETALJREGULERING FOR UTVIDELSE AV SKUDE FRYSERI - DEL AV 57/26,654 - GODKJENT PLAN 1017 - DETALJREGULERING FOR UTVIDELSE AV SKUDE FRYSERI - DEL AV 57/26,654 - SKUDE FRYSERI AS YSL 15/02448-063 2017/01/17
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 5.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.02.17 - T.O.M 31.01.18 Tina Magnussen JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/17
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 - T.O.M 31.08.17 Irene Østhus JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/17
I SKU FORDELING AV TIDER I SVØMMEHALLER 2017 - SØKNAD OM LEIE AV KARMØYHALLEN BASSENG 2017/2018 Stiftelsen Karmøy Folkehøgskule OFL 17/00002-001 2017/01/17
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 05.01.17 - T.O.M 31.01.18 Gønul Mari Papas Mydland JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/17
I HSE PERSONALMAPPE - PERMISJONSSØKNAD MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/17
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/17
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM TURNUSLEGE VED ÅKRA LEGESENTER Gunn Malene Scheie Johansen MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/17
U SKU ELEVMAPPE - SVAR - VEDR. REFUSJONSKRAV FOR HØSTEN 2016 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/17
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 126/3 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGSAK Leif Karsten Hausken GEL 17/00012-021 2017/01/17
U TEK PLAN 1017 - DETALJREGULERING FOR UTVIDELSE AV SKUDE FRYSERI - DEL AV 57/26,654 - GODKJENT PLAN 1017 - DETALJREGULERING FOR UTVIDELSE AV SKUDE FRYSERI - DEL AV 57/26,654 - Elin Olsen Kallevik YSL 15/02448-064 2017/01/17
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 - T.O.M 01.01.18 Birgitte Vikingstad JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/17
U TEK 15/1009 - STONGVEGEN, ÅKRA - RIVING OG NYBYGG BOLIG - 15/1009 - SVAR PÅ BREV VEDRØRENDE IGANGSATT TILTAK Trygve J Sjøen AS JHK 16/04864-009 2017/01/17
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 31.12.16 - T.O.M 31.01.18 Therese Øvretveit JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/17
U TEK 15/1464 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4247 - 15/1464 - UNDERRETTINGSBREV ETTER FRADELING SAK 16/4509 Åkra Elektriske Eiendom AS XXI 16/04509-014 2017/01/17
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3.TILKALLINGSAVTAL F.O.M 01.01.17 - 30.09.17 Helene Vik JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/17
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 - T.O.M 01.01.18 Erika Holten JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/17
I TEK 72/22 - SKÅR, NYBYGG REDSKAPSBOD OG OPPRETTING/VEDLIKEHOLD AV STEINLAGT SJØKANT - 72/22 - UTTALELSE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON TIL BOD OG OPPRETTING AV KAIKANT Fylkesmannen i Rogaland KIS 16/04477-005 2017/01/17
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 - T.O.M 31.12.17 Berit Ådland JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/17
U SKU PERSONALMAPPE - FORLENGELSE I 17,73 % STILLING SOM MILJØARBEIDER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/17
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 31.12.16 - T.O.M 31.12.17 Jenny Cecilie Henriksen Heggheim JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/17
I TEK 118/2 - MYKLABUST - NYBYGG TRAFOKIOSK OG KABELANLEGG - 118/2 - MYKLABUST - NYBYGG TRAFOKIOSK OG KABELANLEGG Haugaland Kraft AS OHA 17/00243-001 2017/01/17
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGESAK/BYGGETILSYN - REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGESAK/BYGGETILSYN - FORENKLET SØKERLISTE Visma Unique AS IBR 16/04049-096 2017/01/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGESAK/BYGGETILSYN - REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGESAK/BYGGETILSYN - UTVIDET SØKERLISTE Visma Unique AS IBR 16/04049-097 25 Offl.§25 2017/01/17
I HSE TROSUTØVELSE - HENVENDELSE OM MULIG BRUDD PÅ RELIGIONSFRIHETEN - BREV FRA STAVANGER BISKOP, PROST KARMØY, KIRKELIG DIALOGSENTER OG MUSLIMSK FELLESRÅD Stavanger Bispedømme AFA02 17/00160-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/17
U TEK PERSONALMAPPE - TILBUD OM STILLING BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/17
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 4.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.02.17 - 31.01.18 Ane Pettersen JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/17
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.04.17 - 31.08.17 Solveig Elisabeth Gjersvik Tjøsvoll JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/17
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 - T.O.M 31.01.18 Lillian Haukås JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/17
I TEK PLAN 2085 - DETALJREGULERING FOR ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK - 15/2078 M.FL. GODKJENT 31.10.2016 - GJELDER ERSTATNINGSSAK Agnar Jarl Didriksen BJP01 15/01558-067 2017/01/17
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 03.01.17 - T.O.M 05.03.17 Line Ulland Henriksen JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/17
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 - 31.12.17 Åse Kristin Paulsen JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/17
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 - T.O.M 31.01.18 Bente Tjøsvoll Haugseth JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/17
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 - 31.12.17 Helene Monsen JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/17
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 03.01.17 OG 05.03.17 Kristine Ludvigsen JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/17
I SEN PLAN 113-3 - REGULERINGSPLAN FOR GAMLE SKUDENESHAVN - ENDRING AV BESTEMMELSER FOR VIRKSOMHETER OG PARKERING - - UTTALE TIL PLAN 113-3 - REGULERINGSPLAN FOR GAMLE SKUDENESHAVN ENDRING AV BESTEMMELSER FOR VIRKSOMHETER OG PARKERING Rogaland Fylkeskommune JST 16/04255-019 2017/01/17
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 03.01.17 - T.O.M 05.03.17 Bjørg-Irene Erlandsen JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/17
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.02.17 - T.O.M 31.01.18 Helene Knutsen Koch JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/17
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 - T.O.M 31.12.17 Gerd Synnøve Bauge JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/17
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - HEVING AV SAK CEM01 16/04537-056 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/17
I SEN FISKARBONDEN SPISERI SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - KONTROLLRAPPORT - SKJENKEBEVILLING - 14.01.17 FISKARBONDEN SPISERI NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 13/04063-039 2017/01/17
I SEN EXTRA KOPERVIK SALGSBEVILLING 2012 - 2016 - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 10.01.17 EXTRA KOPERVIK NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01711-040 2017/01/17
I SEN BP'EN - STRANDGATEN 2, KOPERVIK SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 2012 - KONTROLLRAPPORT - SKJENKEBEVILLING - 14.01.17 BP'EN - STRANDGATEN 2, KOPERVIK NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/03814-043 2017/01/17
U FEL SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2012-2018 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL STØTTE TIL BYGGING AV FOTBALLBANE(R) FOR JENTER OG GUTTER I KOBANÊ Foreningen Fotballbane for jenter og gutter I Kobane KTV 12/00098-208 2017/01/17
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - FRA NÅ OG UT SKOLEÅRET 2018/19 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/17
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL VARIG TILRETTELAGT ARBEID I ORDINÆR VIRKSOMHET GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/17
I SEN BUNNPRIS KOPERVIK AS SALGSBEVILLING 2012 - 2018 - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING - 10.01.17 BUNNPRIS KOPERVIK NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 15/01737-013 2017/01/17
U SEN SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2012-2018 - SVAR - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL DRIFT OG OPPFØLGING AV RAMMEDE OG BERØRTE ETTER TERRORHANDLINGENE 22. JULI 2011 Støttegruppen 22. Juli, avdeling Rogaland KTV 12/00098-210 2017/01/17
I SEN LANTERNEN RESTAURANT OG SKIP O'HOOOIII PUB SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - KONTROLLRAPPORT - SKJENKEBEVILLING - 15.01.17 LANTERNEN RESTAURANT OG SKIP O'HOOOIII PUB NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00007-063 2017/01/17
I SEN HOLMEN BRYGGE CO - BADEHUSET OG SMAUET SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - KONTROLLRAPPORT - SKJENKEBEVILLING - 15.01.17 HOLMEN BRYGGE CO NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 14/00411-014 2017/01/17
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - VÅRHALVÅRET 2017 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/17
I SEN GUTENBERG AS SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 2012 - - KONTROLLRAPPORT - SKJENKEBEVILLING 15.01.17 GUTENBERG AS NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00012-072 2017/01/17
I SEN COOP PRIX VEDAVÅGEN SALGSBEVILLING - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 10.01.17 COOP PRIX VEDAVÅGEN NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01709-020 2017/01/17
I SEN KIWI STANGELAND SALGSBEVILLING 2012 - 2016 - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 10.01.17 KIWI STANGELAND NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00842-025 2017/01/17
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL VARIG TILRETTELAGT ARBEID I ORDINÆR VIRKSOMHET GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/17
I SEN WONG HOUSE SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 2012 - 2018 - KONTROLLRAPPORT - SKJENKEBEVILLING 14.01.17 WONG HOUSE NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00086-042 2017/01/17
I SEN SPAR VEA SALGSBEVILLING 2012-2017 - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 10.01.17 SPAR VEA NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 16/03911-005 2017/01/17
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/17
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - FRA NÅ OG UT SKOLEÅRET 2017/18 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/17
I SEN PARK INN HAUGESUND AIRPORT (HENDERSONS AIRPORT HOTEL AS) SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 2012 - 2016 - KONTROLLRAPPORT - SKJENKEBEVILLING 14.01.17 PARK INN HAUGESUND AIRPORT (HENDERSONS AIRPORT HOTEL AS) NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01535-020 2017/01/17
I TEK 2/177 OG 2/292 - SÆVIK - STEINFYLLING I SJØ - 2/177 OG 2/292 - KLAGE PÅ DISPENSASJON TIL FYLLING I SJØ Fylkesmannen i Rogaland GTH 16/03019-011 2017/01/17
I SEN SMIÅ BISTRO OG PIANOBAR SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - KONTROLLRAPPORT - SKJENKEBEVILLING - 15.01.17 SMIÅ BISTRO NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00010-054 2017/01/17
I SEN REMA 1000 BYGNES SALGSBEVILLING - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 10.01.17 REMA 1000 BYGNES NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 14/02909-014 2017/01/17
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM OMSORGSPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/17
I SEN KAFFIBAREN AS SERVERINGS - OG SKJENKEBEVILLING - KONTROLLRAPPORT - SKJENKEBEVILLING 15.01.17 KAFFIBAREN NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00022-078 2017/01/17
I SKU SKOLESTART - UTSATT - UTTALELSE - SØKNAD OM UTSATT SKOLESTART Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI 16/05045-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/17
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2018 - ARBEIDSVARSLINGSPLAN - GRUNNARBEID VED STONGVEGEN 100 Birkeland Maskinentreprenør AS KSU01 17/00247-002 2017/01/17
I SEN KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - OVERSENDING AV AVGJØRELSE KSE 16/03637-011 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/01/17
I TEK 148/978 - SPANNAVEGEN, NORHEIM - BRUKSENDRING - INNREDNING AV FORRETNINGLOKALE OG FASADEENDRING - 148/978 - SPANNAVEGEN, NORHEIM - BRUKSENDRING - INNREDNING AV FORRETNINGLOKALE OG FASADEENDRING Arkitektfirmaet Knut Kolstø AS IGR 17/00245-001 2017/01/17
I TEK HJORTEVILT 2012-2018 - FANGSTRAPPORT HJORT OG RÅDYR 2016 Fastlands-Karmøy og Fosen grunneierlag PCH01 12/00288-116 2017/01/17
I TEK UTSKIFTNING AV HOVEDVANNLEDNING ÅDLAND - SØRE LIKNESVEG - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - ERKLÆRING OM RETTIGHET I FAST EIENDOM - 20/34 - DOKUMENTNUMMER 32442/2017 - LIKNES, HENNING Statens Kartverk AVS01 12/05155-100 2017/01/17
I TEK 86/179 - AVALDSNES - NYBYGG LAGERBYGG - 86/179 - ANNULLERING AV VEDTAK Petter J. Rasmussen AS IGR 16/02578-005 2017/01/17
I SEN RAMMEAVTALE RENHOLDSMIDLER OG REKVISITA 2017 - SPØRSMÅL TIL "RAMMEAVTALE FOR RENHOLDSMIDLER OG REKVISITA 2017" Norengros Kjosavik as TRS 16/04015-013 2017/01/17
I TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - TILBUD - STORKJØKKEN UTSTYR OG INNREDNING Haugesund Storkjøkken AS JHK 14/01402-180 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/01/17
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - EKSTRAFORESTILLING - JUBILEUMSSHOW MED SYNTH Å LE - 09.02.17 Skudenes Mek. Verksted Selskapslokale AS EVI1 16/05163-013 2017/01/17
U TEK PLAN 2070 - DETALJREGULERING FOR KROKHAUGEN - 4/12 M.FL. - GODKJENT 19.12.2016 - GODKJENT PLAN 2070 - DETALJREGULERING FOR KROKHAUGEN - 4/12 M.FL. Vidar Mannes RLU 14/01428-070 2017/01/17
I TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - TILBUD - STORKJØKKEN UTSTYR OG INNREDNING Ts Storkjøkken AS JHK 14/01402-181 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/01/17
U TEK 5/130 OG 5/132 - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 5/130 OG 5/132 - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Karmøy Kommune v/Synnøve K. Medhaug JHE 16/04007-013 2017/01/17
I TEK 2/177 OG 2/292 - SÆVIK - STEINFYLLING I SJØ - 2/177 - INFO VEDR. SAK OVERSENDT TIL KARMSUND HAVNEVESEN Edb-Tjenester Norge Limited IGR 16/03019-012 2017/01/17
U TEK 25/139 - JEREVEGEN, LANGÅKER. NYBYGG GARASJE - 25/139 - JEREVEGEN, LANGÅKER. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. NYBYGG, GARASJE. Ragnar Langåker BFH 11/02674-005 2017/01/17
I TEK 2/252 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - AUDNY BACHMANN - 2/252 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - AUDNY BACHMANN Torleif og Sigurd Ytreland AS MHV 17/00248-001 2017/01/17
I TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - TILBUD - STORKJØKKEN UTSTYR OG INNREDNING Norrøna Storkjøkken Haugesund AS JHK 14/01402-182 2017/01/17
U TEK 125/19 - HELGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/1425 - 125/19 - MAIL PR. 17. JAN.-17 ANGÅENDE UTSATT FRIST FOR KOMPLETT SØKNAD TIL INNEN 1. FEB.-17. Jon Bodvard Johansen HHU 16/04868-005 2017/01/17
I TEK 2/45 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LEIF SAMUEL BÅRDSEN - 2/45 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LEIF SAMUEL BÅRDSEN Torleif og Sigurd Ytreland AS MHV 17/00249-001 2017/01/17
U TEK PLAN 2070 - DETALJREGULERING FOR KROKHAUGEN - 4/12 M.FL. - GODKJENT 19.12.2016 - PLAN 2070 - DETALJREGULERING FOR KROKHAUGEN - 4/12 M.FL. Von Eiendom AS RLU 14/01428-071 2017/01/17
I TEK 47/619 OG 47/715 - VIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 47/619 OG 47/715 - TREKKER SØKNAD OM DELING Loyd Arve Nornes EDH 16/04271-004 2017/01/17
I TEK 2/186 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LIDUNN SEVLAND - 2/186 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LIDUNN SEVLAND Torleif og Sigurd Ytreland AS MHV 17/00250-001 2017/01/17
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/17
U TEK 5/130 OG 5/132 - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 5/130 OG 5/132 - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Statens Vegvesen v/Ingunn Hauge JHE 16/04007-014 2017/01/17
U SKU PERSONALMAPPE - SIER OPP DELER AV STILLINGEN SOM MILJØARBEIDER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/17
I TEK TEKNISK PLAN FOR LYNGTUNET - REFERAT FRA BYGGEMØTE 14 - BERGE SAG BOLIGTOMTER AS - 11.01.17 TEKNISK PLAN FOR LYNGTUNET Cowi AS BTH04 16/00642-042 2017/01/17
I SKU FORDELING AV TIDER I SVØMMEHALLER 2017 - SØKNAD OM LEIE AV KARMØYHALLEN BASSENG 2017/2018 Mosbronvegen 24 OFL 17/00002-002 2017/01/17
I TEK TEKNISK PLAN - NYTT VA-ANLEGG I JOMFRUVEGEN - JOMFRUVEGEN - REFERAT FRA FERDIGBEFARINGEN Karmøy kommune BTH04 16/00035-007 2017/01/17
U TEK 47/619 OG 47/715 - VIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 47/619 OG 47/715 - RETUR AV SØKNAD Loyd Arve Nornes EDH 16/04271-005 2017/01/17
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/17
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK - NY ORDNING FRA 2015 HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/17
U SEN PERSONALMAPPE - SKADEMELDING - FRITIDSULYKKE GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/17
I TEK NY PUMPESTASJON - HUSØYVEGEN 280 B - AKSEPTERER TILBUD - KJØP AV TOMT - NYTT RENSEANLEGG Pelagia Karmsund Fiskemel HDO 15/00921-013 2017/01/17
I TEK 64/824 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT TVEIT, GEIR MARTIN - 64/824 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT TVEIT, GEIR MARTIN Geir Martin Tveit GBV 17/00251-001 2017/01/17
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE VIKARIAT 50 % SKUDENES BBH AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/17
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - FDSWRN Kalvatre velforening OFL 17/00010-004 2017/01/17
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/00252-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/17
U SEN KARMØY KOMMUNE OG FASTLANDSSIDEN - SVAR - KARMØY KOMMUNE OG FASTLANDSSIDEN Tom Olsen KTV 17/00147-002 2017/01/17
I SEN PRINSIPPSAK OM JUSTERINGSAVTALER FOR MERVERDIAVGIFT KNYTTET TIL OPPARBEIDELSE AV KOMMUNAL INFRASTRUKTUR - KRAV OM JUSTERINGSAVTALE FOR MERVERDIAVGIFT KNYTTET TIL OPPARBEIDELSE AV REGULERT OFFENTLIG VEG - C 545 VESTRE MYKJE Leif Johan Endresen AMA 15/02019-015 2017/01/17
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/00516-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/17
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2016/17 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/17
U TEK 110/21 - VÅGA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 110/21 VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING Statens Vegvesen reg. vest v/ Ingunn Hauge ALA04 16/04745-002 2017/01/17
U SKU PERSONALMAPPE - FORLENGELSE I VIKARIAT RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/17
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 16/70 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Edb-Tjenester Norge Limited GEL 17/00012-022 2017/01/17
U TEK JORDSKIFTERETTEN - 1210-2010-0039, VEDØEN - UNDERRETTING OM MATRIKKELFØRT JORDSKIFTESAK - 1210-2010-0039, VEDØEN Leif Terje Wiik ALA04 17/00130-002 2017/01/17