Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK PERSONALMAPPE - MAKSDATO FOR SYKEPENGER BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/16
U TEK PLAN 544-32 - REGULERINGSPLAN FOR NORHEIM - ENDRING FRA ALMENNYTTIG OMRÅDE TIL OFFENTLIG/PRIVAT TJENESTEYTING - 148/860 - GODKJENT 28.11.2016 - DELEGASJONSVEDTAK - PLAN 544-32 - REGULERINGSPLAN FOR NORHEIM - ENDRING FRA ALMENNYTTIG OMRÅDE TIL OFFENTLIG/PRIVAT TJEN KK MAA05 16/04035-003 2017/01/16
U TEK 148/1010 - NORHEIMSTØLEN, NORHEIM - NYBYGG ENEBOLIG MED LEILIGHET OG GARASJE - RAMMETILLATELSE - 148/1010 - DOVAMYRVEGEN, NORHEIM - NYBYGG ENEBOLIG MED LEILIGHET OG GARASJE Odd Hansen AS IGR 16/04494-004 2017/01/16
U TEK 85/316 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMSUND ABR-SENTER - 85/316 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMSUND ABR-SENTER Storesund Rør AS ALS06 17/00046-003 2017/01/16
U TEK PLAN 217-12 - REGULERINGSPLAN FOR SEVLAND - ENDRING - 12/422 MFL. - GODKJENT 10.01.2017 - DELEGASJONSVEDTAK - PLAN - PLAN 217-12 - REGULERINGSPLAN FOR SEVLAND, DEL AV GNR. 12/58, 102 M.FL - MINDRE ENDRING Hereid Hus AS MAA05 16/04817-004 2017/01/16
I TEK PLAN 217-12 - REGULERINGSPLAN FOR SEVLAND - ENDRING - 12/422 MFL. - GODKJENT 10.01.2017 - OVERSENDER DOKUMENTER - 11.01.17 PLAN 217-12 - REGULERINGSPLAN FOR SEVLAND, DEL AV GNR. 12/58, 102 M.FL - MINDRE ENDRING Hereid Hus AS MAA05 16/04817-005 2017/01/16
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE SWI 16/05032-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/16
U TEK 122/42 - GAMLE TUASTADVEGEN, RØYKSUND - TILBYGG GRENDAHUS - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 122/42 - GAMLE TUASTADVEGEN, RØYKSUND - TILBYGG GRENDAHUS Tuastad Ungdomslag OHA 16/05161-002 2017/01/16
U SEN ÅKRAHALLEN - SVAR - LEIE AV ÅKRAHALLEN I FORBINDELSE MED VALGET 2017 Åkra idrettslag AKP 12/00077-134 2017/01/16
U TEK 146/17 - BØ - FYLLING I SJØ - 146/17 - FERDIGATTEST - FYLLING I SJØ Edb-Tjenester Norge Limited JKV 13/04026-012 2017/01/16
U TEK 64/1403 - RUSNESVEGEN. STANGELAND. FORSTØTNINGSMUR - 64/1403 - FERDIGATTEST - FORSTØTNINGSMUR Skude Mur AS JKV 11/00519-006 2017/01/16
U TEK 44/31 - ALTERFJELLET, SELVÅG. NY AVKJØRSEL - 44/31 - FERDIGATTEST Jan Tore Skådel JHE05 11/00912-004 2017/01/16
U SEN NORHEIMSHALLEN - SVAR - LEIE AV NORHEIMSHALLEN I FORBINDELSE MED VALG 2017 John Einar Johannessen AKP 12/01178-077 2017/01/16
U TEK 15/1611 - SKULEVEGEN, ÅKRA. TILBYGG BARNEHAGE - 15/1611 - FERDIGATTEST - TILBYGG BARNEHAGE Procon AS JKV 10/02193-040 2017/01/16
U TEK PERSONALMAPPE - TILBUD OM MIDLERTIDIG ANSETTELSE SOM FAGARBEIDER FOM 16.01.17 TOM 30.06.17 VED VAR-AVDELINGEN BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/16
U TEK PERSONALMAPPE - NDRING - NY ARBEIDSAVTALE PÅ GRUNN AV OVERGANG TIL PENSJONISTLØNN (HTA 12.5) BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/16
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 71/145 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED VEITEBORVEGEN, BREKKE. Odd Andre Hemnes BFH 17/00007-004 2017/01/16
U TEK 64/514 - STØLEN, STANGELAND. NYBYGG REKKEHUS - 64/514 - FERDIGATTEST - NYBYGG REKKEHUS Gundersen Hjalmar JKV 07/00673-036 2017/01/16
U TEK 64/398 - KAPELLVEGEN, STANGALAND, TILBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 64/398 - KAPELLVEGEN, STANGALAND, TILBYGG ENEBOLIG Byggmester K. Susort AS IGR 16/04865-004 2017/01/16
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT Ingeborg Drengstig JNO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD AGB 16/05072-022 25 Offl §25 2017/01/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - SØKNAD NFE 16/05075-030 25 Offl §25 2017/01/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - SØKNAD JBR04 16/05076-017 25 Offl §25 2017/01/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD JBR04 16/05079-021 25 Offl §25 2017/01/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN MYRDALVN/EIDEVN - SØKNAD JBR04 16/05080-024 25 Offl §25 2017/01/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-032 25 Offl §25 2017/01/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - SØKNAD AGB 16/05085-023 25 Offl §25 2017/01/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-042 25 Offl §25 2017/01/16
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-062 25 Offl §25 2017/01/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-023 25 Offl §25 2017/01/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 80% FAST STILLING - SØKNAD JBR04 17/00060-004 25 Offl §25 2017/01/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 65,73% FAST NATT - SØKNAD JBR04 17/00061-002 25 Offl §25 2017/01/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-026 25 Offl §25 2017/01/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-027 25 Offl §25 2017/01/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - SØKNAD AGB 16/05133-020 25 Offl §25 2017/01/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD JBR04 16/05187-025 25 Offl §25 2017/01/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD JBR04 16/05187-026 25 Offl §25 2017/01/16
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-002 25 Offl §25 2017/01/16
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-003 25 Offl §25 2017/01/16
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-004 25 Offl §25 2017/01/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISK RÅDGIVER - REKRUTTERINGSSAK JURIDISK RÅDGIVER - FORENKLET SØKERLISTE Visma Unique AS IBR 16/02886-034 2017/01/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISK RÅDGIVER - REKRUTTERINGSSAK JURIDISK RÅDGIVER - UTVIDET SØKERLISTE Visma Unique AS IBR 16/02886-035 25 Offl.§25 2017/01/16
U TEK 4/424 OG 4/410 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED GRENSEJUSTERING OG OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/879,880,881 - 4/424 OG 4/410 - MUNKAJORD - MOTTATT UFULLSTENDIG DELING Knut Munkejord EDH 16/05054-004 2017/01/16
I TEK 93/29 - KONSESJON/BOPLIKT - 93/29 - SØKNAD OM FRITAK FOR BOPLIKT Morgan Haringstad BJP01 17/00207-001 26 Off.l.26 2017/01/16
U TEK 66/906 - ASALDALBAKKEN, AUSTREIM. NYBYGG GARASJE MED BOD - 66/906, ASALDALBAKKEN, AUSTREIM. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. NYBYGG GARASJE MED BOD. Jan Thore Fresi BFH 11/02903-003 2017/01/16
I TEK 148/371 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/969 - 148/371 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Roy Høystad EDH 17/00208-001 2017/01/16
I SKU KARMØYHALLEN 2017-2019 - SØKNAD OM TRENINGSTID I KARMØYHALLEN 2017/2018 KRIK Kopervik OFL 17/00209-008 2017/01/16
U SKU PERSONALMAPPE - INNKALLING TIL INTERNT ATTFØRINGSMØTE OPPVEKST OG KULTURETATEN RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/16
I TEK 4/151 - MUNKAJORD - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 4/151 - MUNKAJORD - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Valter Rasmussen AMJ 17/00210-001 2017/01/16
U TEK 13/679 - TOSTEMVEGEN, TJØSVOLL - TILBYGG ENEBOLIG - CARPORT - 13/679 - FERDIGATTEST Inge Halvor Jakobsen KMY 16/01973-004 2017/01/16
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE GKH01 16/03197-004 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/01/16
U TEK 15/1235 - TEKNISK PLAN FOR ADKOMSTVEG - ÅRABROTSHOLMEN - BOLIGLEVERANDØREN KARMØY AS - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING AV TILTAK 15/1235 - TEKNISK PLAN FOR ADKOMSTVEG - ÅRABROTSHOLMEN - BOLIGLEVERANDØREN KARMØY AS RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 17/00025-005 2017/01/16
I TEK 96/23 - HÅVIKVEGEN, HÅVIK. NYBYGG GARASJE - 96/23 -SØKNAD OM FERDIGATTEST Krzysztof Karol Oleszko JKV 10/00872-011 2017/01/16
U TEK 66/897 - AUSTREIM, KOPERVIK, NYBYGG, FELLES GARASJE - 66/897 - FERDIGATTEST Sameiet Nordalsvegen v/Arnt Egil Roaldsøy KMY 11/01526-007 2017/01/16
U SKU PERSONALMAPPE - INNKALLING TIL MØTE I ATTFØRINGSUTVALGET OPPVEKST OG KULTURETATEN RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/16
U TEK 15/1097 - ÅKRA, NYBYGG GARASJE - 15/1097 - FERDIGATTEST Terje Liknes KMY 11/00757-006 2017/01/16
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/16
I TEK 58/338 - KOPERVIK SANITETSFORENINGS ELDRESENTER BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - GJELDER LUKKING AV AVVIK 58/338 - KOPERVIK SANITETSFORENINGS ELDRESENTER Firesafe AS JHN 12/01391-022 2017/01/16
I TEK 66/31 - AVALDSNESVEGEN, AUSTREIM - TILBYGG ENEBOLIG - 66/31 - AVALDSNESVEGEN, AUSTREIM - TILBYGG ENEBOLIG Kjell Kristian Mydland EDH 17/00211-001 2017/01/16
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS-OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/16
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 71/145 - KORRIGERT MELDING OM ADRESSETILDELING VED VEITEBORBAKKEN, BREKKE. Odd Andre Hemnes BFH 17/00007-006 2017/01/16
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/16
I TEK TEKNISK PLAN - OMLEGGING AV VANNLEDNING VED OASEN STORSENTER - OVERSENDER TEKNISK PLAN FOR GODKJENNING, OASEN Cowi AS BTH04 16/04526-006 2017/01/16
I SKU SKOLEORDNING - UTTALELSE FRA SKOLEN BNO 16/04961-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/16
U SKU BRANNSIKRING GAMLE SKUDENESHAVN - SVAR - SØKNAD OM TILSKUDD TIL BRANNSIKRING - GAMLE SKUDENESHAVN Lions Club Skudeneshavn AAL 12/01886-031 2017/01/16
I TEK 112/10, 112/81, 112/87, 112/102, 112/109, 112/133, 112/262, 112/295 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 112/81, 112/87, 112/262, 112/295 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER Statens Vegvesen Region Vest MAH 17/00213-001 2017/01/16
U TEK 16/198 - STARABERGVEGEN, MEDHAUG. NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 16/198 - FERDIGATTEST Garvik Prosjekt AS KMY 12/05442-020 2017/01/16
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/00212-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/16
U TEK 68/7 - INDRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/255 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 68/7 - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM Kjell Magne Eide EDH 16/04935-004 2017/01/16
I SKU SKOLEORDNING - UTTALELSE FRA SKOLEN BNO 16/04425-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/16
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG BANKLÅN RBE08 17/00214-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/16
U SKU PERSONALMAPPE - 7,5 % STILLING SOM MILJØARBEIDER - OMGJØRING FRA VIKARIAT TIL FAST STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/16
I TEK 68/408 - EIDSBAKKANE, INDRE EIDE - TILBYGG ENEBOLIG - INSTALLASJON AV HEIS - 68/408 - EIDSBAKKANE, INDRE EIDE - TILBYGG ENEBOLIG - INSTALLASJON AV HEIS Eskild Kvala AS KHM 17/00215-001 2017/01/16
U SKU BRANNSIKRING GAMLE SKUDENESHAVN - SVAR - SØKNAD OM TILSKUDD TIL BRANNSIKRING - GAMLE SKUDENESHAVN Ingar Eriksen AAL 12/01886-032 2017/01/16
I SKU SKOLEORDNING - UTTALELSE FRA SKOLEN BNO 16/04288-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/16
I TEK 2/52 - SÆVIK, RIVING AV EKSISTERENDE SJØHUS OG OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG - 2/52 - MOTTATT MANGLER - ERKLÆRING OG REDEGJØRELSE Rune Sørensen IGR 16/05148-004 2017/01/16
U TEK 96/23 - HÅVIKVEGEN, HÅVIK. NYBYGG GARASJE - 96/23 - FERDIGATTEST - NYBYGG GARASJE Krzysztof Karol Oleszko JKV 10/00872-012 2017/01/16
I HSE BARNEVERNTJENESTEN - SATSER FOR KOMMUNAL EGENBETALING FOR BARNEVERNSTILTAK I 2017 - KORRIGERT Barne- og likestillingsdepartementet JBR03 12/00994-054 2017/01/16
I SKU PERSONALMAPPE - VEDRØRENDE AFP UTBETALING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/16
I HSE PERSONALMAPPE - MIDLERTIDIG UFØREPENSJON FRA KLP NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/16
U TEK 123/153 - TJØRNAHAUGVEGEN, SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF02-2 - 123/4 - - BF02-2 UFULLSTENDIG SØKNAD SENDES I RETUR Berge Sag og Trelast AS OHA 16/04157-004 2017/01/16
U SKU BRANNSIKRING GAMLE SKUDENESHAVN - SVAR - SØKNAD OM TILSKUDD TIL BRANNSIKRING I GAMLE SKUDENESHAVN Jan Christer Sandvik AAL 12/01886-033 2017/01/16
I TEK 75/142 - NESAHAUGEN, YTRALAND - NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 75/142 - MELDING OM ÅPENT AVVIK FRA ANSVARLIG KONTROLLERENDE Bsi Termografi Services AS KMY 15/03896-013 2017/01/16
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE GKH01 17/00216-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/16
I TEK PLAN 2101 - DETALJREGULERING FOR STEINARSJØEN - 2/331 M.FL. - NY UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN - 12.01.17 PLAN 2101 - DETALJREGULERING FOR STEINARSJØEN - 2/331 M.FL. Rogaland Fylkeskommune RLU 16/04785-008 2017/01/16
U SKU BRANNSIKRING GAMLE SKUDENESHAVN - SVAR - SØKNAD OM TILSKUDD TIL BRANNSIKRING - GAMLE SKUDENESHAVN Per Gunnar Nornes AAL 12/01886-034 2017/01/16
U TEK 37/18 OG 37/21 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 37/18 OG 37/21 - UNDERRETTING ETTER SAMMENSLÅING SAK 16/4002 Harald Magnus Lie XXI 16/04002-004 2017/01/16
I TEK 25/4 - ERSTATNING FOR SVIKT I HONNINGPRODUKSJON - 25/4 - ERSTATNING FOR SVIKT I HONNINGPRODUKSJON 2016 Fylkesmannen I Rogaland LKS 16/04303-002 2017/01/16
U SKU BRANNSIKRING GAMLE SKUDENESHAVN - SVAR - SØKNAD OM TILSKUDD TIL BRANNSIKRING - GAMLE SKUDENESHAVN Tor Helge Tjøstheim AAL 12/01886-035 2017/01/16
I TEK 133/7 OG 133/37 - FEØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM 17/739 - 133/7 OG 133/37 - MOTTATT MANGLER - REVIDERT SITUASJONSKART Knut Bendik Christiansen HHU 16/04991-004 2017/01/16
U SKU PERSONALMAPPE - 7,5 % STILLING SOM MILJØARBEIDER OMGJØRES FRA VIKARIAT TIL FAST STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/16
I SEN PERSONALMAPPE - UFØREPENSJON STANSET GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/16
I TEK 86/81 - SEAGARDEN AS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - SØKNAD OM UTSETTELSE AV TIDSFRIST FOR LUKKING AV AVVIK 86/81 - SEAGARDEN AS Seagarden AS TSC 12/00315-016 2017/01/16
U TEK 89/14 - SØNDRE VÅGE - BEGJÆRING OM RESEKSJONERING - 89/14 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER RESEKSJONERING Øygardstunet Sameie v/Knut Torvestad HAS 16/03471-018 2017/01/16
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE GKH01 17/00217-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/16
I TEK 113/39, DØLEVEGEN, DØLE. NYBYGG HAGESTUE/BOD - 113/39 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Hans Petter Eike JKV 11/02046-004 2017/01/16
I TEK PLAN 312-12 - REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - ENDRING AV VEG - 72/156,157 - GODKJENT 31. 8.2017 - OVERSENDER DOKUMENTER - 11.01.17 PLAN 312-12 - REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - MINDRE ENDRING Hereid Hus AS RLU 16/00357-006 2017/01/16
U SKU PERSONALMAPPE - 7,5 % STILLING SOM MILJØARBEIDER OMGJØRES FRA VIKARIAT TIL FAST STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/16
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - GENERELT - TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - ETTER TILSYN MED STORFEHOLD OG KJÆLEDYRHOLD Mattilsynet LKS 12/00844-104 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/16
I SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - INNHENTING AV DOKUMENTASJON KHW 12/04604-151 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/16
I TEK 3/29 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LARS EIGIL SØRENSEN - 3/29 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LARS EIGIL SØRENSEN Vedavågen Rør AS MHV 17/00220-001 2017/01/16
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - GENERELT - TILSYNSRAPPORT MED - VEDTAK - ETTER TILSYN MED STORFEHOLD OG KJÆRLEDYRHOLD Mattilsynet LKS 12/00844-105 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/16
I TEK 25/134 - JEREVEGEN, LANGÅKER.TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE - 25/134 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Sverre Andreassen JHE05 11/02140-004 2017/01/16
U TEK FRILUFTSOMRÅDER - SØKNAD OM STATLIGE MIDLER TIL SIKRING AV BJØRGENE FRILUFTSOMRÅDE Rogaland fylkeskommune PCH01 12/01121-027 2017/01/16
I SEN NÆRPOLITIREFORMEN - BESLUTNINGER OM ENDRINGER I LOKAL STRUKTUR - SØR-VEST POLITIDISTRIKT Politidirektoratet SMA01 16/02490-011 2017/01/16
I TEK 15/1009 - STONGVEGEN, ÅKRA - RIVING OG NYBYGG BOLIG - 15/1009 - TILTAK IGANGSATT FØR VILKÅR I TILLATELSE ER OPPFYLT Trygve J Sjøen AS AEI04 16/04864-007 2017/01/16
U SKU PERSONALMAPPE - 7,5 % STILLING SOM MILJØARBEIDER OMGJØRES FRA VIKARIAT TIL FAST STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/16
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM EKSTRA RESSURSER 23.01.17 - 30.04.17 Espira Østrem AS RHO 15/03332-193 2017/01/16
I SEN UTVIKLINGSPROGRAM FOR BYREGIONER - UTVIKLINGSPLAN FOR HAUGESUNDREGIONEN - HØRING I KOMMUNENE Haugaland Vekst IKS HRA01 14/00626-009 2017/01/16
I TEK 71/145 - VEITEBORBAKKEN, BREKKE - NYBYGG ENEBOLIG MED SOKKELLEILIGHET - 71/145 - BESTILLING AV UTSTIKKING I K Gabrielsen TMI 16/04294-006 2017/01/16
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/16
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - 62/5 LIV JUDITH FERKINGSTAD OG ARVE H. HYSTAD Eskild Kvala AS SKM 17/00008-004 2017/01/16
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/16
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - BYGGE- OG DELINGSSAKER 2017 Edb-Tjenester Norge Limited SKM 17/00008-005 2017/01/16
I TEK 68/431 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: AHMADI - 68/431 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: AHMADI Vedavågen Rør AS MHV 17/00227-001 2017/01/16
U SKU PERSONALMAPPE - 7,5 % STILLING SOM MILJØARBEIDER OMGJØRES FRA VIKARIAT TIL FAST TSTILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/16
I SEN PLAN 5088 - OMRÅDEREGULERING FOR RAGLAMYR BEREDSKAPSOMRÅDE - GODKJENT 11.12.2017 - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND - 13.01.17 PLAN 5088 - OMRÅDEREGULERING FOR RAGLAMYR BEREDSKAPSOMRÅDE - Fylkesmannen i Rogaland JST 16/04831-006 2017/01/16
I TEK PLAN 4065 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79,220 - GODKJENT 15.5.2017 - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND - 13.01.17 PLAN 4065 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79,220 Fylkesmannen i Rogaland JST 15/02773-047 2017/01/16
I TEK 15/2404 - ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS MED 4 BOLIGER - BK01 TOMT 1-4 - 15/2404 - MOTTATT MANGLER, PLASSERING, STØYVURDERING OG SITUASJONSKART Trygve J Sjøen AS IGR 16/05177-003 2017/01/16
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM MILJØARBEIDER VED TORVASTAD SKOLE OG KULTURSENTER Rebecca Danielsen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/16
U TEK BIOLOGISK MANGFOLD - SØKNAD OM TILSKUDD TIL TRUEDE ARTER - MINK¿ OG SJØFUGLPROSJEKTET 2015 ¿ 2017 Fylkesmannen i Rogaland PCH01 12/00690-122 2017/01/16
U SKU PERSONALMAPPE - 7,5 % STILLING OMGJØRES FRA VIKARIAT TIL FAST STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/16
U TEK BIOLOGISK MANGFOLD - SØKNAD OM TILSKUDD TIL TRUEDE ARTER - "VERN VIPA 2017" Fylkesmannen i Rogaland PCH01 12/00690-123 2017/01/16
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ASSISTENT Alina Camelia Opsal HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/16
U TEK BIOLOGISK MANGFOLD - SØKNAD OM TILSKUDD TIL TRUEDE ARTER - ELVEMUSLINGSKARTLEGGING Fylkesmannen i Rogaland PCH01 12/00690-124 2017/01/16
U TEK BIOLOGISK MANGFOLD - SØKNAD OM TILSKUDD TIL TRUEDE ARTER - "VERN VIPA 2018" Fylkesmannen i Rogaland PCH01 12/00690-125 2017/01/16
U TEK FRILUFTSOMRÅDER - SØKNAD OM STATLIGE MIDLER TIL SIKRING AV ALMANNAMYR FRILUFTSOMRÅDE Fylkesmannen i Rogaland PCH01 12/01121-028 2017/01/16
U TEK 68/7 - INDRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/255 - 68/7 - VEDR. DELINGSSØKNAD Kjell Magne Eide EDH 16/04935-005 2017/01/16
I TEK 15/2404 - ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS MED 4 BOLIGER - BK01 TOMT 5-8 - 15/2404 - MOTTATT MANGLER, PLASSERING, STØYVURDERING OG SITUASJONSKART Trygve J Sjøen AS IGR 16/05178-003 2017/01/16
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND ERLAND, CHARLOTTE STAVA Charlotte Stava Erland SALF 17/00009-002 2017/01/16
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE SWI 16/05118-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/16
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE 90 % FAST STILLING VEA SYKEHJEM AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/16
I TEK 15/2404 - ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS MED 3 BOLIGER - BK01 TOMT 9-11 - 15/2404 - MOTTATT MANGLER, PLASSERING, STØYVURDERING OG SITUASJONSKART Trygve J Sjøen AS IGR 16/05179-003 2017/01/16
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ASSISTENT Liv Ragne Steffensen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/16
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/16
I TEK 15/2404 - ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS MED 3 BOLIGER - BK02 TOMT 1-3 - 15/2404 - MOTTATT MANGLER, PLASSERING, STØYVURDERING OG SITUASJONSKART Trygve J Sjøen AS IGR 16/05180-003 2017/01/16
I SEN SPAR VEA SALGSBEVILLING 2012-2017 - SØKNAD OM UTVIDET ALKOHOLSALGSBEVILLING - NETTHANDEL SPAR VEA Kjøpmannshuset Norge AS EVI1 16/03911-004 2017/01/16
U SKU BRANNSIKRING GAMLE SKUDENESHAVN - SVAR - SØKNAD OM TILSKUDD TIL BRANNSIKRING - GAMLE SKUDENESHAVN Ken Hansen AAL 12/01886-036 2017/01/16
I TEK 15/2404 - ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS MED 5 BOLIGER - BK03 TOMT 1-5 - 15/2404 - MOTTATT MANGLER, PLASSERING, STØYVURDERING OG SITUASJONSKART Trygve J Sjøen AS IGR 16/05181-003 2017/01/16
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM HJELPEPLEIER 1 VED BOLIG OG MILJØARBEIDER TJENESTEN Ann Elin Eilertsen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/16
U SKU BRANNSIKRING GAMLE SKUDENESHAVN - SVAR - SØKNAD OM TILSKUDD TIL BRANNSIKRING I GAMLE SKUDENESHAVN Hein Sørbø AAL 12/01886-037 2017/01/16
I TEK 15/2404 - ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS MED 4 BOLIGER - BK04 TOMT 1-4 - 15/2404 - MOTTATT MANGLER, PLASSERING, STØYVURDERING OG SITUASJONSKART Trygve J Sjøen AS IGR 16/05182-003 2017/01/16
U SKU PERSONALMAPPE - 7,5 % STILLING SOM MILJØARBEIDER OMGJØRES FRA VIKARIAT TIL FAST STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/16
U SKU BRANNSIKRING GAMLE SKUDENESHAVN - SVAR - SØKNAD OM TILSKUDD TIL BRANNSIKRING I GAMLE SKUDENESHAVN Hein Sørbø AAL 12/01886-038 2017/01/16
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER VED BOLIG MILJØTJENESTEN - ØYGARDSHAUGEN Laila Høynes JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/16
I TEK 15/2404 - ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS MED 5 BOLIGER - BK05 TOMT 1-5 - 15/2404 - MOTTATT MANGLER, PLASSERING, STØYVURDERING OG SITUASJONSKART Trygve J Sjøen AS IGR 16/05183-003 2017/01/16
I TEK 15/2404 - ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS MED 3 BOLIGER - BK06 TOMT 1-3 - 15/2404 - MOTTATT MANGLER, PLASSERING, STØYVURDERING OG SITUASJONSKART Trygve J Sjøen AS IGR 16/05184-003 2017/01/16
U TEK PERSONALMAPPE - KORRIGERT PERSONALMELDING 2 - FAST ANSETTELSE BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/16
I TEK 15/2404 - ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS MED 4 BOLIGER - BK07 TOMT 1-4 - 15/2404 - MOTTATT MANGLER, PLASSERING, STØYVURDERING OG SITUASJONSKART Trygve J Sjøen AS IGR 16/05185-003 2017/01/16
U SKU BRANNSIKRING GAMLE SKUDENESHAVN - SVAR - 57/35 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL BRANNSIKRING - GAMLE SKUDENESHAVN Kjell Jan Ask AAL 12/01886-039 2017/01/16
U SKU BRANNSIKRING GAMLE SKUDENESHAVN - SVAR - SØKNAD OM TILSKUDD TIL BRANNSIKRING - GAMLE SKUDENESHAVN Sandve Trelast AS AAL 12/01886-040 2017/01/16
U TEK SPANNE PLANTESALG - VEKSTHUS MED ELEKTRISK VARMEANLEGG - BEKREFTELSE PÅ VEKSTHUS MED ELEKTRISK OPPVARMING Spanne Plantesalg v/Nils Sandvik LKS 18/01189-004 2017/01/16
U TEK 64/514 - STØLEN, STANGELAND. NYBYGG REKKEHUS - 64/514 - STØLEN, STANGELAND. NYBYGG REKKEHUS Skudenes & Aakra Sparebank IBR 07/00673-037 2017/01/16
U SKU BRANNSIKRING GAMLE SKUDENESHAVN - SVAR - SØKNAD OM TILSKUDD TIL BRANNSIKRING GAMLE SKUDENESHAVN - SØRAGADÅ 21 Eli Aarskog Monsen AAL 12/01886-042 2017/01/16
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2018 - SVAR - 85/257 - MELDING OM OPPGRADERING AV OMRÅDE RUNDT PUMPER FOR ESSO Sign Consult Norway AS IGR 17/00073-004 2017/01/16
U SKU BRANNSIKRING GAMLE SKUDENESHAVN - SVAR - SØKNAD OM TILSKUDD TIL BRANNSIKRING - GAMLE SKUDENESHAVN - SØRAGADÅ 22 Ingvar Torbjørn Øritsland AAL 12/01886-043 2017/01/16
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/16
I TEK 25/112, JARLEHAUGVEGEN, LANGÅKER. RIVING AV BYGG - 25/112 - SØKNAD OM FERDIGATTEST. Magnus og Henry N Langåker JHE05 07/03106-007 2017/01/16
U TEK JORDSKIFTERETTEN - 15-200761REN-JSTO (1210-2015-0022) - HEBNES GNR. 29 - UNDERRETTING OM MATRIKKELFØRT JORDSKIFTESAK 15-200761REN-JSTO (1210-2015-0022) - HEBNES GNR. 29 Roy Oddvar Olsen ALA04 15/01754-005 2017/01/16