Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 16/04227-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/13
U TEK 2/52 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG FRITIDSBOLIG, TILTAKSHAVER RUNE SØRENSEN/ ELLEN T. SØRENSEN BYGGESAK 16/5148 - 2/52 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG FRITIDSBOLIG, TILTAKSHAVER RUNE SØRENSEN/ ELLEN T. SØRENSEN BYGGESAK 16/4158 S O Lund AS IGR 16/05149-002 2017/01/13
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 47/104 - BESTILLING AV NABOLISTE Block Watne AS GEL 17/00012-017 2017/01/13
U TEK 43/367 - PINSEMENIGHETEN SALEM, SKUDENESHAVN BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - PÅLEGG OM RETTING AV AVVIK OG FORHÅNDSVARSLING OM TVANGSMULKT - 43/367 - PINSEMENIGHETEN SALEM, SKUDENESHAVN Pinsemenigheten Salem TEA01 12/01410-010 2017/01/13
U SEN KARMØYHALLEN 2017-2019 - SVAR - LEIE KARMØYHALLEN I FORBINDELSE MED VALGET 2017 TVI 17/00209-007 2017/01/13
U TEK 128/6 - HAUGEVEGEN, ØVRE HAUGE - BRUKSENDRING FRA SKOLE TIL HYBELHUS/INTERNAT - 128/6 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Petter J. Rasmussen AS KMY 16/02097-008 2017/01/13
I TEK PLAN 5045 - DETALJREGULERING - FV 932 SALHUSVEGEN - SYKKELFELT OG FORTAU - GODKJENT 6.2.2017 - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN - 10.01.17 PLAN 5045 - DETALJREGULERING - FV 932 SALHUSVEGEN - SYKKELFELT OG FORTAU Statens Vegvesen Region Vest YSL 12/03064-025 2017/01/13
U TEK HANDLINGSPLAN FOR FYLKESVEGER I ROGALAND 2018 - 2021 - HANDLINGSPLAN FOR FYLKESVEGER I ROGALAND 2018 - 2021 INVITASJON TIL KOMMUNENE OM INNSPILL SÆRUTSKRIFT FRA MØTE I KOMMUNESTYRET Statens vegvesen, Region vest HPE 16/03413-006 2017/01/13
U SEN SKUDEHALLEN - SVAR - LEIE AV SKUDEHALLEN I FORBINDELSE MED VALG 2017 TVI 12/01376-173 2017/01/13
U TEK 43/367 - PINSEMENIGHETEN SALEM, SKUDENESHAVN BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 43/367 - PINSEMENIGHETEN SALEM, SKUDENESHAVN Pinsemenigheten Salem TEA01 12/01410-011 2017/01/13
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 148/517 (6 BOENHETER) NORHEIMSKOGEN BORETTSLAG 2 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 148/517 (6 BOENHETER) NORHEIMSKOGEN BORETTSLAG 2 Norheimskogen Borettslag Iii MSA 15/01717-007 2017/01/13
U TEK 17/25 - SEKSJ. 4 - SØRE ÅDLANDSVEG, ÅDLAND - TILBYGG TIL TOMANNSBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 17/25 - SEKSJ. 4 - TILLATELSE Morten Vea EDH 17/00138-003 2017/01/13
U TEK 17/25 - SØRE ÅDLANDSVEG - TILBYGG TIL GARASJE - 17/25 - FERDIGATTEST - TILBYGG TIL GARASJE Morten Vea JKV 14/03388-004 2017/01/13
U TEK 2/52 - SÆVIK, RIVING AV EKSISTERENDE SJØHUS OG OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 2/52 - SÆVIK, RIVING AV EKSISTERENDE SJØHUS OG OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG Rune Sørensen IGR 16/05148-003 2017/01/13
U TEK 71/145 - VEITEBORBAKKEN, BREKKE - NYBYGG ENEBOLIG MED SOKKELLEILIGHET - 71/145 - IGANGSETTINGSTILLATELSE I K Gabrielsen KMY 16/04294-005 2017/01/13
U TEK 15/2349 - GJERDESTYKKET, ÅKRA - TILBYGG DEL AV TOMANNSBOLIG - 15/2349 - GJERDESTYKKET, ÅKRA - TILBYGG DEL AV TOMANNSBOLIG Reidun Karin Hope EDH 16/03918-008 2017/01/13
U TEK LYKTESTOLPER/GATELYS - SØKNADER - SVAR - ØNSKE OM NYTT GATELYS Raymond Fagerland Bakken KSU01 12/00420-044 2017/01/13
U SKU REKRUTTERINGSSAK VIKARIAT SOM LÆRER VED TORVASTAD SKOLE - AVSLAG BLI01 16/04929-028 25 Offl §25 2017/01/13
U SKU REKRUTTERINGSSAK VIKARIAT SOM LÆRER VED TORVASTAD SKOLE - AVSLAG BLI01 16/04929-029 25 Offl §25 2017/01/13
U SKU REKRUTTERINGSSAK VIKARIAT SOM LÆRER VED TORVASTAD SKOLE - AVSLAG BLI01 16/04929-030 25 Offl §25 2017/01/13
U SKU REKRUTTERINGSSAK VIKARIAT SOM LÆRER VED TORVASTAD SKOLE - AVSLAG BLI01 16/04929-031 25 Offl §25 2017/01/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - CA 80% STILLING - INTERVJU JBR04 16/04931-020 25 Offl §25 2017/01/13
U SEN REKRUTTERINGSSAK SPESIALRÅDGIVER ØKONOMISTYRING OG ANALYSE - TRUKKET MMW 16/04934-040 25 Offl §25 2017/01/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD JBR04 16/05074-026 25 Offl §25 2017/01/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - SØKNAD JBR04 16/05076-013 25 Offl §25 2017/01/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD JBR04 16/05077-016 25 Offl §25 2017/01/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-029 25 Offl §25 2017/01/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - SØKNAD AGB 16/05085-020 25 Offl §25 2017/01/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - SØKNAD AGB 16/05085-021 25 Offl §25 2017/01/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - SØKNAD AGB 16/05085-022 25 Offl §25 2017/01/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-021 25 Offl §25 2017/01/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - SØKNAD MSTA 17/00059-003 25 Offl §25 2017/01/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-012 25 Offl §25 2017/01/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-013 25 Offl §25 2017/01/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - SØKNAD AGB 16/05133-017 25 Offl §25 2017/01/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - SØKNAD AGB 16/05133-018 25 Offl §25 2017/01/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - SØKNAD AGB 16/05133-019 25 Offl §25 2017/01/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD JBR04 16/05186-022 25 Offl §25 2017/01/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD JBR04 16/05186-023 25 Offl §25 2017/01/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD JBR04 16/05187-023 25 Offl §25 2017/01/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 70 % VIKARIAT - SØKNAD BLI01 17/00062-006 25 Offl §25 2017/01/13
U TEK 57/252 - KAIGATA, SKUDENESHAVN - BRUKSENDRING TIL BOLIG - 57/252 - KAIGATA, SKUDENESHAVN - BRUKSENDRING TIL BOLIG Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS JHE05 17/00081-003 2017/01/13
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/00141-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/13
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - FORELØPIG SVAR - KLAGE PÅ AVSLAG OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 16/04877-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/13
I TEK 64/1557 OG 64/1558 - STANGALAND - RIVING BOLIG, OPPARBEIDELSE AV PARKERING, VEG OG ANLEGG OG NYBYGG REKKEHUS MED 2 BOLIGER OMRÅDE BK4 - 64/164 - VEDR. ENDRET HØYDEBELIGGENHET Eskild Kvala AS KMY 16/02124-009 2017/01/13
I TEK 61/130 , 61/131 , 61/132 , 61/138 , 61/139 , 61/140 - SØRSTOKKE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/858,859 - 61/130 M.FL - REVIDERT SØKNADSSKJEMA OG SITUASJONSKART Trygve J Sjøen AS HHU 16/04838-004 2017/01/13
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 03.01.17 OG 05.03.17 Kristine Ludvigsen JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/13
I TEK KOMMUNALE LEGESENTRE - UTLEIE - UNDERTEGNET LEIEAVTALE - VEAVÅGEN LEGESENTER Lege Morten Nygaard KEB 12/00612-021 2017/01/13
U SEN 147/212 - MOKSHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM STD: 16/3720 - MELDING 147/711. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/3720 Statens Kartverket Tinglysingen REK 16/04662-012 2017/01/13
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.02.17 - T.O.M 31.01.18 Helene Knutsen Koch JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/13
I TEK 64/920 - KALVATREVEGEN, STANGALAND - NYBYGG ENEBOLIG - 64/920 - TILLEGGSDOKUMENTASJON TIL SØKNAD - ERKLÆRING Odd Hansen AS IGR 16/05171-004 2017/01/13
U SEN 147/212 - MOKSHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM STD: 16/3720 - ERKLÆRING 147/22,711. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/3720 Statens Kartverket Tinglysingen REK 16/04662-013 2017/01/13
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 4.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.02.17 - 31.01.18 Ane Pettersen JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/13
I TEK TEKNISKE PLANER - STONGTUNET - OPPDATERT KABELPLAN - STONGTUNET Haugaland Kraft Nett AS BTH04 16/02874-008 2017/01/13
U TEK 30/70 OG 30/11 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 30/70 OG 30/11 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT Bjarne Kåre Sandhåland JMJ03 15/01584-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/01/13
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 - T.O.M 31.01.18 Lillian Haukås JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/13
I SEN ANSKAFFELSE AV SKANNERE OG TJENESTER - ELEKTRONISK OPPTELLING AV STEMMESEDLER STORTINGSVALGET 2017 - AVROP PÅ SKANNINGTJENESTER - KUNNGJØRING AV MINIKONKURRANSE FRA KARMØY Valgmedarbeiderportalen KTV 17/00566-001 2017/01/13
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 - T.O.M 31.01.18 Bente Tjøsvoll Haugseth JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/13
I TEK KJØP AV KONSULENTTJENESTER VEGPLANLEGGING OG PROSJEKTERING - KLAGE - KONSULENTTJENESTER VEGPLANLEGGING OG PROSJEKTERING Plan Vest AS TES02 16/04428-011 2017/01/13
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 - 31.12.17 Åse Kristin Paulsen JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/13
U HSE PERSONALMAPPE - INNKALLING MØTE NÆRVÆRSUTVALGET RLA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/13
I TEK 88/30 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG TILTAKSHAVER: GRINDE BYGGESAK 16/4121 - 88/30 - NY REVIDERT RØRLEGGERMELDING - TILTAKSHAVER ATLE GRINDE BYGGESAK 16/4121 Storesund Rør A/S MHV 16/04737-002 2017/01/13
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING I STILL.% - KONTAKTLÆRERTILLEGG VIDERE RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/13
I TEK PLAN 1017 - DETALJREGULERING FOR UTVIDELSE AV SKUDE FRYSERI - DEL AV 57/26,654 - KLAGE PÅ VEDTAK - KOMPLETTERENDE OPPLYSNINGER - 11.01.17 PLAN 1017 - DETALJREGULERING FOR UTVIDELSE AV SKUDE FRYSERI - DEL AV 57/26,654 - Ingvar Torbjørn Øritsland YSL 15/02448-061 2017/01/13
I TEK 15/1009 - STONGVEGEN, ÅKRA - RIVING OG NYBYGG BOLIG - 16/4864 - (KOPIMOTTAKER) BEGJÆRING OM UTSATT IVERKSETTELSE AV VEDTAK BLIR AVSLÅTT Fylkesmannen I Rogaland IGR 16/04864-006 2017/01/13
I TEK VEGLYS OG GATELYS - KLAGE PÅ GATELYS NN MGR01 12/01112-021 2017/01/13
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 16/04788-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/13
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 - T.O.M 31.12.17 Gerd Synnøve Bauge JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/13
I TEK 64/392 - KAPELLVEGEN, STANGALAND - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - 64/392 - VEDR. KAPELLVEGEN I KOPERVIK - "NY" SITUASJONSPLAN OG TILLEGGSINFO VEDR. DISPENSASJON Odd Hansen AS IGR 16/05160-005 2017/01/13
U SKU PERSONALMAPPE - FORLENGELSE I VIKARIAT TOM 31.07.17 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/13
I TEK 83/43 - SKEIE, BRUKSENDRING TIL HAGESTUE/BOD - 83/43 - SVAR VEDRØRENDE TILSYNSSAK Eli Kristin Sommerbakk JHE05 17/00124-002 2017/01/13
U SEN 5/124 - VEA ØST, VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/3023 - MELDING 5/522,640. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/3023 Statens Kartverket Tinglysingen REK 16/03235-016 2017/01/13
U SEN KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - Oljedirektoratet MBM 15/01906-014 U Ligningsloven § 13-3 2017/01/13
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 03.01.17 - T.O.M 05.03.17 Line Ulland Henriksen JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/13
I SEN NÆRPOLITIREFORMEN - NÆRPOLITIREFORMEN - BESLUTNINGEN OM LOKAL STRUKTUR Sør-Vest politidistrikt KTV 16/02490-010 2017/01/13
U SKU PERSONALMAPPE - ØKNING I STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/13
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 16/04537-050 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/13
I TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2017 - MELDING OM ARRANGEMENT - SOMMERGOSPEL 2017 Geir Sofus Sommerfeldt JHN 17/00127-002 2017/01/13
I TEK 64/398 - KAPELLVEGEN, STANGALAND, TILBYGG ENEBOLIG - 64/398 - MOTTATT MANGLER Byggmester K. Susort AS IGR 16/04865-003 2017/01/13
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 03.01.17 - T.O.M 05.03.17 Bjørg-Irene Erlandsen JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/13
U TEK 68/7 - INDRE EIDE - RETTING I MATRIKKELEN - 68/7 - UNDERRETTING OM UTFØRT RETTING I MATRIKKELEN Kjell Magne Eide ALA04 17/00037-002 2017/01/13
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.04.17 - 31.08.17 Solveig Elisabeth Gjersvik Tjøsvoll JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/13
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 31.12.16 - T.O.M 31.12.17 Jenny Cecilie Henriksen Heggheim JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/13
U TEK BYGGEPLAN FOR ENGVEGEN, ÅKREHAMN - BYGGEPLAN FOR ENGVEGEN, ÅKREHAMN MØTEREFERAT 12.01.2017 Advokatfirmaet Eurojuris ABU01 12/02189-017 2017/01/13
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 - 31.12.17 Helene Monsen JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/13
U TEK 93/9 - KOLSTØ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 93/9 - VARSEL OM RETUR AV SØKNAD DERSOM DEN IKKE ER KOMPLETT INNEN 23. JAN.-17 Odd Hansen AS v/Hilde Trondsen HHU 16/04418-004 2017/01/13
U SKU PERSONALMAPPE - 19,2% STILLING SOM MORSMÅLSLÆRER - 55,8% LÆRER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/13
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 16/04537-051 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/13
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - INNFORDRING - FRA 10.11.16 JAK 16/04537-052 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/13
U SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV BETONGVARER - AVLYSNING AV KONKURRANSE - RAMMEAVTALE - KJØP AV BETONGVARER Skjæveland Cementstøperi AS OEI 16/03929-008 2017/01/13
U TEK 86/90 - HUSØY, AVALDSNES, OPPFØRING AV NY LAGERHALL - 86/90 - RETUR AV SØKNAD Rubb AS IGR 16/04442-012 2017/01/13
I TEK NATURGASS TIL VESTHEIM - FORSKUTTERING AV GASSLEDNING TIL VESTHEIM Gasnor AS JOI 13/00482-004 2017/01/13
U SKU PERSONALMAPPE - 11,5% MIDLERTIDIG STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/13
I TEK 56/37 - SNØRTELAND - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG, SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - 56/37 - FERDIGMELDING RØR Vedavågen Rør AS JHE05 14/02202-012 2017/01/13
U SEN FRIKJØP HOVEDTILLITSVALGTE - FRIKJØP HOVEDTILLITSVALGTE - REFUSJON LØNN v/Helge Heistø Tekna-Teknisk-Naturvitenskapelig RDA 12/00544-030 2017/01/13
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 16/04537-053 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/13
I TEK 64/1403 - RUSNESVEGEN. STANGELAND. FORSTØTNINGSMUR - 64/1403 - INNMÅLINGSDATA NATURSTENISMUR Skude Mur AS JKV 11/00519-007 2017/01/13
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM VIKARIAT SOM PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUT VED AVALDSNES FYSIOTERAPI MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/13
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 13/04261-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/13
I TEK 89/14 - SØNDRE VÅGE - BEGJÆRING OM RESEKSJONERING - 89/14 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverket Tinglysingen HAS 16/03471-017 2017/01/13
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 16/04537-054 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/13
I TEK ROGALAND FYLKESKOMMUNE - LEIE AV LOKALER FOR TANNKLINIKKER - OPPHØR AV LEIEAVTALE - ÅKREHAMN TANNKLINIKK Tannhelse Rogaland FKF KEB 12/00610-003 2017/01/13
U TEK 5/583, VEA. NYBYGG, BOLIG M/ GARASJE PARSELL 6 - GNR/BNR 5/583, VARSEL OM PÅLEGG Snekker-Eriksen AS KMY 11/01831-014 2017/01/13
I TEK 17/86 - ÅDLAND, RIVING OG GJENOPPBYGGING AV GARASJE - 17/86 - ÅDLAND, RIVING OG GJENOPPBYGGING AV GARASJE Sigve Ådland EDH 17/00198-001 2017/01/13
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM PLEIEMEDARBEIDER VED RUSVIKVEGEN Frank Steinkjellå MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/13
I TEK 15/1464 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4247 - 15/2442 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverket Tinglysingen XXI 16/04509-004 2017/01/13
U HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM VIKARIAT MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/13
I HSE PERSONALMAPPE - INNVILGET MIDLERTIDIG UFØREPENSJON FRA KLP NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/13
I HSE TILSYNSSAK - KARMØY LEGEVAKT - SVARBREV - TILSYNSSAK - KARMØY LEGEVAKT - BVV Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/01/13
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SYKEPLEIER VED HJEMMETJENESTEN SØR Anita Eike Brenne JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/13
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 16/04439-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/13
U SKU PERSONALMAPPE - 7,6% MIDLERTIDIG STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/13
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER VED AUSTBØVEGEN Trine Øvrebø Stople MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/13
I TEK 21/52 KOMMUNALE AVGIFTER - 21/52 - SØKNAD OM FRITAK FOR KOMMUNALE AVGIFTER Thomas Hansen ILS01 17/00199-001 2017/01/13
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - HAR DU GLEMT OSS? CEM01 16/04537-055 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/13
I TEK 36/11 38/297 41/12 40/25 42/187 OG 43/554 - KIRKELEITET - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 36/11 38/297 41/12 40/25 42/187 OG 43/554 -KIRKELEITET - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER Statens Vegvesen Region Vest XXI 17/00200-001 2017/01/13
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/13
I TEK 131/76, 131/77 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 131/76, 131/77 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - DOKUMENTNUMMER 17594/2017 FEØY VELFORENING Statens Kartverk HAS 16/04779-004 2017/01/13
U HSE PERSONALMAPPE - MIDLERTIDIG STILLINGSREDUKSJON MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/13
I SEN PERSONALMAPPE - EVALUERING AV GJENNOMFØRT TILTAK GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/13
I SEN PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING RDA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/13
I TEK 37/18 OG 37/21 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 37/18 OG 37/21 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - DOKUMENTNUMMER 17788/2017 LIE, HARALD MAGNUS Statens Kartverk XXI 16/04002-003 2017/01/13
I TEK 2/91 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARNE FREDRIK SUSORT - 2/91 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARNE FREDRIK SUSORT Torleif og Sigurd Ytreland AS MHV 17/00201-001 2017/01/13
I SKU TILSYN I KOMMUNEN - ENDELIG TILSYNSRAPPORT - FRIST FOR RETTING Fylkesmannen i Rogaland RHO 12/00140-193 2017/01/13
U TEK 22/13 - OMDISPONERING AV JORDBRUKSAREAL - 22/13 - MOTTATTE SØKNAD OM FLYTTING AV VEG/AVKJØRSEL v/advokat Jan Henrik Høines Advokatfirmaet Eurojuris HHU 16/04008-002 2017/01/13
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - KARTBESTILLING 64/130 OG 164 Eskild Kvala AS GEL 17/00012-018 2017/01/13
U TEK 11/32 - KLOAKKFORURENSNING - 11/32 - KLOAKKFORURENSNING MANNESVEGEN 82 Svein Arve Mannes BAN01 15/02696-005 2017/01/13
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM MIDLERTIDIG STILLING - UTPRØVING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/13
U HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV 67,60 % VIKARIAT KOPERVIK BBH AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/13
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - MELDING OM OPPSIGELSE AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG BMV 17/00202-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/13
U TEK STARTLÅN - ENDRET TILSAGN - STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING - FORHÅNDSGODKJENNING RBE08 16/03859-005 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/01/13
I SEN KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - OVERSENDELSE AV AVGJØRELSE - HEVINGSKJENNELSE KSE 16/03637-010 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/01/13
U TEK PLAN 312-12 - REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - ENDRING AV VEG - 72/156,157 - GODKJENT 31. 8.2017 - PLAN 312-12 - REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - VARSEL OM MINDRE ENDRING TORGEIR JONSEN RLU 16/00357-004 2017/01/13
I HSE STATSBUDSJETTET 2017 - DET ØKONOMISKE OPPLEGGET FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER - 16/851-10 STATSBUDSJETTET 2017 - DET ØKONOMISKE OPPLEGGET FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER Helse- og Omsorgsdepartementet SGJ 17/00203-001 2017/01/13
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM PLEIEMEDARBEIDER VED FREDHEIM Jitrawan Nilsen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/13
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 2/52 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED HELLESØY, VEA Rune Sørensen BFH 17/00007-005 2017/01/13
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/00055-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/13
I SEN HØRING AV FORSLAG TIL REGIONALPLAN SJØAREAL HAVBRUK - REGIONALPLAN FOR SJØAREAL HAVBRUK, ROGALAND (KOPIMOTTAKER) Fiskarlaget Vest HRA01 16/04667-004 2017/01/13
I TEK KLOAKKSANERING - SØYLÅ I KVALAVÅG - FRITAK FRA PÅLEGGELSE - KLOAKKSANERING Trine Stigen JTH 13/01241-051 2017/01/13
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/00204-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/13
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/00112-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/13
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 16/00980-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/13
U HSE PERSONALMAPPE - VARSEL OM VURDERING AV ARBEIDSFORHOLD AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/13
U TEK TILSKUDD TIL TILPASNING - DOKUMENTASJON - TILSKUDD TIL TILPASNING RBE08 16/03603-006 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/01/13
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/13
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/13
U TEK 69/16 OG 68/74 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - 69/16 OG 68/74 - PÅMINNELSE ANG RETTING I EIENDOMSKARTET Bergliot Øygarden ALA04 15/03308-005 2017/01/13
U HSE PERSONALMAPPE - VEDR. KRAV OM FAST ANSETTELSE MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/13