Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM ØKT STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/12
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON/FEDREKVOTE VED FØDSEL ELLER ADOPSJON RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/12
U SKU SPILLEMIDLER 2016-2018 - SØKNAD OM SPILLEMIDLER 2017 Rogaland Fylkeskommune Regionalplanavdelingen OFL 16/00248-135 2017/01/12
U SKU KOMPETANSEMIDLER - BARNEHAGER - RAPPORTERING AV KOMPETANSEMIDLER 2016 Fylkesmannen I Rogaland RHO 12/01727-034 2017/01/12
U TEK 119/117 - SOLHAUGVEGEN, MYKJE - NYBYGG BOLIGER I REKKE - NORD - TYPE B - RAMMETILLATELSE - 119/117 - SOLHAUGVEGEN, MYKJE - NYBYGG BOLIGER I REKKE - NORD - TYPE B Opus Arkitekter AS npa OHA 16/04381-005 2017/01/12
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/12
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/12
U TEK 31/51 - VESTRE KARMØYVEG - HAGA - RIVING AV LØE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 31/51 - RIVNING AV ELDRE LØE Kjell Oddvar Svendsen EDH 17/00065-002 2017/01/12
U HSE PERSONALMAPPE - PERSONALMAPPE-ENDRING TSK01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/12
U TEK 20/1 - NORDRE LIKNESVEG, NEDRE LIKNES, SØKNAD OM REDSKAPSHUS - TILLATELSE TIL ENDRING - 20/1 - ENDRINGSTILLATELSE John Gunnar Liknes EDH 16/01641-008 2017/01/12
U TEK 72/60 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HARALD STENSEN - 72/60 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HARALD STENSEN Risa AS ALS06 17/00074-002 2017/01/12
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT REU Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/12
I TEK 5/364 - SLETTAVEGEN, VEA. TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE - 5/364 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Siv Varne KMY 12/03045-005 2017/01/12
I TEK 5/364 - SLETTAVEGEN, VEA. TILBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE - 5/364 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Siv Varne KMY 16/03684-003 2017/01/12
U TEK 15/797 - ÅRVOLLVEGEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG, SOVEROM - 15/797 - FERDIGATTEST - TILBYGG ENEBOLIG Svein Ove Drivenes JKV 16/03159-007 2017/01/12
I TEK 133/88 - FEØY - TILBYGG FRITIDSBOLIG - 133/88 - FEØY - TILBYGG FRITIDSBOLIG Reidar Pedersen KIS 17/00150-001 2017/01/12
U TEK KOMMUNALE VEGER 2012-2016 - SVAR - KLAGE PÅ UTFØRT GRAVEARBEID LANGS OG PÅ SKJENAVEGEN - SKUDENESHAVN Didrik Ragnar Opsal KSU01 12/00325-210 2017/01/12
I TEK 122/4 - RØYKSUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/970 - 122/4 - RØYKSUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING John Inge Naustvik EDH 17/00143-001 2017/01/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 94,20% FAST BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - SØKNAD JBR04 16/04322-055 25 Offl §25 2017/01/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 94,20% FAST BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - SØKNAD JBR04 16/04322-056 25 Offl §25 2017/01/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 94,20% FAST BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - SØKNAD JBR04 16/04322-057 25 Offl §25 2017/01/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER- 59,15% FAST NATT - AVSLAG AGB 16/04705-013 25 Offl §25 2017/01/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER I 100% STILLING - INTERVJU JBR04 16/04926-017 25 Offl §25 2017/01/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - SØKNAD JBR04 16/05071-016 25 Offl §25 2017/01/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD JBR04 16/05074-025 25 Offl §25 2017/01/12
U SEN REKRUTTERINGSSAK BEDRIFTSFYSIOTERAPEUT - 50 % FAST - ARBEIDSAVTALE MMW 16/05012-009 25 Offl §25 2017/01/12
U SEN REKRUTTERINGSSAK BEDRIFTSFYSIOTERAPEUT - 50 % FAST - TILBUD MMW 16/05012-010 25 Offl §25 2017/01/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - SØKNAD NFE 16/05075-028 25 Offl §25 2017/01/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - SØKNAD JBR04 16/05076-012 25 Offl §25 2017/01/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD JBR04 16/05077-015 25 Offl §25 2017/01/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN MYRDALVN/EIDEVN - SØKNAD JBR04 16/05080-012 25 Offl §25 2017/01/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-028 25 Offl §25 2017/01/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-020 25 Offl §25 2017/01/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - SØKNAD BLI01 16/05120-025 25 Offl §25 2017/01/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - SØKNAD BLI01 16/05120-026 25 Offl §25 2017/01/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-058 25 Offl §25 2017/01/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-059 25 Offl §25 2017/01/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-021 25 Offl §25 2017/01/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-022 25 Offl §25 2017/01/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05102-019 25 Offl §25 2017/01/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-007 25 Offl §25 2017/01/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-008 25 Offl §25 2017/01/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-009 25 Offl §25 2017/01/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-010 25 Offl §25 2017/01/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-011 25 Offl §25 2017/01/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - SØKNAD AGB 16/05133-016 25 Offl §25 2017/01/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 70 % VIKARIAT - SØKNAD BLI01 17/00062-004 25 Offl §25 2017/01/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 70 % VIKARIAT - SØKNAD BLI01 17/00062-005 25 Offl §25 2017/01/12
I TEK 15/29 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/725 - 15/29 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Garvik Tomteutvikling AS EDH 17/00144-001 2017/01/12
I TEK 129/17 - TORVASTADVEGEN, STANGE - SØKNAD OM DISPENSASJON - ENEBOLIG I LNF - 129/17 - (KOPIMOTTAKER) OVERSENDING AV KLAGE FOR OPPNEVNING AV SETTEFYLKESMANN Fylkesmannen I Rogaland GTH 15/04688-024 2017/01/12
I TEK 3/387 - URVEGEN, ØSTHUS - FYLLING I SJØ, NYBYGG 2 NAUST OG KAI - 3/387 , 3/19 - UTTALE TIL DISPENSASJON Rogaland Fylkeskommune Regionalplanavdelingen IGR 16/02267-018 2017/01/12
U TEK VEGLYS OG GATELYS - VEDLIKEHOLD - BESTILLING UTSKIFTNING AV HQL 2017 KARMØY KOMMUNE Haugaland Kraft Energi AS HPE 12/04126-006 2017/01/12
I TEK 3/19 - URVEGEN, ØSTHUS - NYBYGG NAUST - 3/19 , 3/387 - UTTALE TIL DISPENSASJON Rogaland Fylkeskommune Regionalplanavdelingen IGR 16/02459-025 2017/01/12
I TEK OVERFØRING AV STARTLÅN TIL NY BOLIG - GJELDSBREV - LÅNEAVTALE MED PANTSETTELSESERKLÆRING RBE08 16/03048-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/12
U SKU ELEVMAPPE - BETALINGSREDUKSJON VÅREN 2017 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/12
I TEK 17/25 - SØRE ÅDLANDSVEG - TILBYGG TIL GARASJE - 17/25 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Morten Vea JKV 14/03388-003 2017/01/12
U SKU ELEVMAPPE - BETALINGSREDUKSJON VÅREN 2017 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/12
I TEK 44/31 - ALTERFJELLET, SELVÅG. NY AVKJØRSEL - 44/31 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Jan Tore Skådel JHE05 11/00912-003 2017/01/12
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELING AV UTLEIEBOLIG BMV 16/03752-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/12
I HSE KLAGE PÅ BEHANDLING HOS LEGEVAKT - KLAGE PÅ BEHANDLING HOS LEGEVAKT BVV 17/00146-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/12
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/03752-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/12
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER BMV 16/03752-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/12
U SKU ELEVMAPPE - BETALINGSREDUKSJON VÅREN 2017 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/12
U TEK 114/105 - NORDRE EIKE - RIVING OG NYBYGG NAUST - 114/105 - SVAR PÅ SØKNAD OM PERSONLIG ANSVARSRETT SOM SELVBYGGER ¿ MANGLENDE IGANGSETTINGSTILLATELSE Lars Ove Lien JKV 15/00113-018 2017/01/12
I SEN KARMØY KOMMUNE OG FASTLANDSSIDEN - KARMØY KOMMUNE OG FASTLANDSSIDEN Tom Olsen KTV 17/00147-001 2017/01/12
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/03336-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/12
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 58/13,15 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGSAK Inge Kenneth Gabrielsen GEL 17/00012-013 2017/01/12
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM STILLING SOM TURNUSLEGE MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/12
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM STILLING SOM TURNUSLEGE MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/12
I HSE PERSONALMAPPE - KRAV OM FAST ANSETTELSE ETTER 4 ÅRS REGELEN AML §14-9.5 MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/12
U SEN KRAV OM MATRIKKELFØRING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - FV 47 - T-FORBINDELSEN (NORHEIM-RAGLAMYR-HELLEVIK) - MELDING 107/50. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING Statens Kartverket Tinglysingen REK 13/01465-047 2017/01/12
U TEK PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER. BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/12
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM ATTFØRINGS/-UFØREPENSJON MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/12
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV VELFERDSGRUNNER MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/12
U SKU PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/12
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/12
U SKU PERSONALMAPPE - VIDEREFØRING AV VIKARIAT Alf Olav Myklebust Rossland BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/12
I TEK PLAN 2101 - DETALJREGULERING FOR STEINARSJØEN - 2/331 M.FL. - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN 11.01.17 - PLAN 2101, SKUTEBERG DETALJREGULERING FOR STEINARSJØEN - 2/331 M.FL. Rogaland Fylkeskommune RLU 16/04785-005 2017/01/12
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGENT 3.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.02.17 - T.O.M 31.01.18 Karina Vågen JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/12
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 5.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.02.17 - T.O.M 31.01.18 Tina Magnussen JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/12
I TEK PLAN 5081 - DETALJREGULERING FOR SOLDALEN - SNIK - DEL AV 123/3,4 M.FL. GODKJENT 19.03.2018 - BEKREFTELSE PÅ MOTTATT AKSEPT AV BUDSJETT FOR ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER - PLAN 5081 DETALJREGULERING FOR SOLDALEN - 123/4 M.FL. Rogaland Fylkeskommune RLU 16/00890-015 2017/01/12
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3.TILKALLINGSAVTAL F.O.M 01.01.17 - 30.09.17 Helene Vik JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/12
U TEK KJØP AV KONSULENTTJENESTER VEGPLANLEGGING OG PROSJEKTERING - SVAR PÅ KLAGE Plan Vest AS TES02 16/04428-010 2017/01/12
U SEN 64/1060 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/3683 - MELDING 64/1547. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/3683 Statens Kartverket Tinglysingen REK 16/04351-001 2017/01/12
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 - T.O.M 31.08.17 Irene Østhus JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/12
I TEK KJØP AV TILLEGGSAREAL - VEAMYR EIENDOM AS - RETUR AV TINGLYST SKJØTE - DOKUMENTNUMMER 8391/2017 - VEAMYR EIENDOM AS Statens Kartverk SKM 15/00686-008 2017/01/12
U SEN 64/1060 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/3683 - ERKLÆRING 64/1547. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/3683 Statens Kartverket Tinglysingen REK 16/04351-002 2017/01/12
I SKU PERSONALMAPPE - PERMISJONSSØKNAD BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/12
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 - T.O.M 31.12.17 Berit Ådland JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/12
U TEK 20/10 OG 20/26 - NEDRE LIKNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM 18/3198, 18/3199, 183201 - 18/3203 - DELINGSSAK GNR/BNR 20/10 (SAKSNR. 16/3723) - PRESISERING AV OMSØKTE PARSELLGRENSER FOR P1 Karmøyadvokaten DA - Advokat M H Nereng HHU 16/03723-005 2017/01/12
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - KOR I VEST 18.02.17 Brian Paul Sjøen EVI1 16/05163-012 26 Off.l.26 2017/01/12
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 - T.O.M 01.01.18 Margrethe Hetland JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/12
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM VIKARIAT SOM FYSIOTERAPEUT MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/12
I TEK PLAN 2101 - DETALJREGULERING FOR STEINARSJØEN - 2/331 M.FL. - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN - 06.01.17 PLAN 2101 - DETALJREGULERING FOR STEINARSJØEN - 2/331 M.FL. Statens Vegvesen Region Vest RLU 16/04785-006 2017/01/12
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 31.12.16 - T.O.M 31.01.18 Therese Øvretveit JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/12
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 0101.17 - T.O.M 01.01.18 Birgitte Vikingstad JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/12
U TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - SVAR - KONTRAKT - BETONG OG STÅLARBEIDER VED VEA SYKEHJEM Grunnaleite & Lindstrøm Prosjektservice AS JHK 14/01402-178 2017/01/12
I HSE PERSONALMAPPE - KRAV OM FAST ANSETTELSE MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/12
U TEK PLAN 2101 - DETALJREGULERING FOR STEINARSJØEN - 2/331 M.FL. - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN 11.01.17 - PLAN 2101, SKUTEBERG DETALJREGULERING FOR STEINARSJØEN - 2/331 M.FL. Rogaland Fylkeskommune RLU 16/04785-007 2017/01/12
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 - T.O.M 01.01.18 Erika Holten JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/12
U TEK 98/2 - AUSTEVIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 98/2 OPPMÅLINGSFORRETNING HJELMÅS ERLING AMJ 16/04148-002 2017/01/12
U TEK 133/7 - FEØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 15/1354 - 133/7 VARSEL OM OPPMÅLING CHRISTIANSEN PEDER AMJ 16/04348-001 2017/01/12
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 05.01.17 - T.O.M 31.01.18 Gønul Mari Papas Mydland JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/12
U TEK 148/25 M.FL - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 14/4243 - PARSELL 1 - MELDING 148/935,1003. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 14/4243 - PARSELL 1 Statens Kartverket Tinglysingen MAH 15/01102-035 2017/01/12
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 4.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 - T.O.M 31.12.17 Justyna Katarzyna Tjøsvoll JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/12
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 03.01.17 - T.O.M 05.03.17 Jahnes Pearl Guasa Bua JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/12
I SKU VEDTAK OM TILTAK ETTER OPPLÆRINGSLOVEN §9A-3, JF. §9A-1 - VEDTAK OM TILTAK ETTER OPPLÆRINGSLOVEN §9A-3, JF. §9A-1 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/12
U TEK REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND - BYGGEMØTE NR 1 - REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND Vassbakk & Stol AS HDO 15/04311-024 2017/01/12
U SKU PERSONALMAPPE - FORLENGELSE I VIKARIAT SOM LÆRER Kristian Sinclair Veum RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/12
U HSE PERSONALMAPPE - INNKALLING TIL SAMTALE JGL Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/12
U SKU PERSONALMAPPE - VIDEREFØRING VIKARIAT Andre Hermansen Fiskum BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/12
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/00140-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/12
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/00134-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/12
U SKU FJORD MOTORPARK - SVAR - REGULERINGSPLAN FOR FJORD MOTORPARK - SPØRSMÅL OM UTSTIKKING Haver Advokatfirma AS OFL 12/00328-161 2017/01/12
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - JVA7EY Karmøy Quiltelag OFL 17/00010-003 2017/01/12
U TEK 109/21 - FOSEN - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE RØRLEGGERMELDING SAK 17/78 - 109/21 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Inge Vaaga AS OHA 17/00088-003 2017/01/12
U HSE PERSONALMAPPE - VEDR. OPPSIGELSE AV STILLINGEN SOM FAGKONSULENT MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/12
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG BMV 16/03752-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/12
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORLENGELSE AV PERMISJON NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/12
U TEK 66/38 - AUSTREIM, TILBYGG TIL KLUBBHUS - 66/38 - AUSTREIM. VEDR. MANGLENDER FERDIGATTEST. TILBYGG TIL KLUBBHUS Karmøy Seilforening BFH 11/02918-003 2017/01/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER BARNEVERNTJENESTEN - 100% FAST - MELDING OM DELEGERT VEDTAK - REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER BARNEVERNTJENESTEN - 100% FAST Ask Mette Fagforbundet MSTA 16/04476-018 2017/01/12
U SEN RAMMEAVTALE - TØMMING AV SLAMAVSKILLERE - FORLENGELSE AV RAMMEAVTALE - TØMMING AV SLAMAVSKILLERE Ragn Sells AS OEI 13/00766-019 2017/01/12
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK - NY ORDNING 2015 HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/12
I TEK SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - 50/4 INNGJERDING - REIERSEN, KÅRE - SALDO/UTBETALINGSKORT - SLUTTUTBETALING KR. 24.535,- DATO UTBETALT: 05.01.2017 50/4 - KÅRE REIERSEN - INNGJERDING/RYDDING AV GAMMEL KULTURMARK - 50/33 Fylkesmannen I Rogaland LKS 13/04108-004 2017/01/12
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - SKOLEÅRET 2016/17 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/12
I SEN REGRESSVARSEL - TILKNYTNING TIL OFFENTLIG AVLØPSNETT - VORMEDALSVEGEN 73, KARMSUND E2001787 - REGRESSVARSEL - TILKNYTNING TIL OFFENTLIG AVLØPSNETT - VORMEDALSVEGEN 73, KARMSUND E2001787 Norwegian Claims Link AS MBM 17/00153-001 2017/01/12
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG BMV 16/03753-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/12
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM JORDMOR VED HELSESTASJON OG SKOLEHELSETJENESTEN Ainhoa Olaizola Sanchez MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/12
I TEK VANNSKADE - FAVNAMYRVEGEN 58 - HASAN MUMINOVIC DNB FORSIKRING 2874562.4 - GJELDER REGRESSKRAV KARMØY KOMMUNE - PROTECTOR REF. 280506 DNB FORSIKRING 2874562.4 Protector Forsikring ASA KSG 16/04505-003 2017/01/12
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - HEVING AV SAK CEM01 16/04537-046 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/12
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2016 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - ØNSKER Å FRATRE STIPENDAVTALE Miriam Vikingstad Tjøsvoll SALF 16/00005-145 2017/01/12
I TEK 59/97 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - KALLESTEN EIENDOMSUTVIKLING AS - 59/97 - FERDIGMELDING - VANNMÅLER - KALLESTEN EIENDOMSUTVIKLING AS Rørleggermester Olsen ALS06 16/04758-003 2017/01/12
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - SLETTING AV UTLEGGSPANT CEM01 16/04537-047 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/12
U SKU PERSONALMAPPE - TILBUD OM STILLING SOM LÆRER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/12
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN TIL KONKRET BOLIG RBE08 17/00156-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/12
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - HEVING AV SAK CEM01 16/04537-048 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/12
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER VED HJEMMETJENESTEN NORD Cathrine Nymark Lillebakken JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/12
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/12
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2016/17 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/12
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2016/17 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/12
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV FOR FOSTERHJEMSPLASSERT ELEV - HØSTEN 2016 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/12
I TEK 79/44 - KJØP AV KOMMUNAL EIENDOM - ØNSKER Å KJØPE GNR. 79/44 PÅ VISNES Stig Andre Thorvaldsen SKM 17/00159-001 2017/01/12
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV FOR SPESIALUNDERVISNING HØST 2016 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/12
I TEK KRAV OM REFUSJONSVEDTAK ETTER PBL. § 18 - REGULERINGSPLAN 543 VESTRE MYKJE - SPØRSMÅL SOM GJELDER ENDELIG REFUSJONSBEREGNING Leif Johan Endresen GTH 15/00087-011 2017/01/12
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 11/81 - BESTILLING AV NABOLISTE - GRENSEAVKLARING Johnny Mannes GEL 17/00012-014 2017/01/12
U SKU PERSONALMAPPE - FORLENGELSE I VIKARIAT SOM PED.LEDER Rita Mannes RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/12
I TEK TILSKUDD TIL TILPASNING - RETUR AV TINGLYST PANTEDOKUMENT - DOKUMENTNUMMER 16078/2017 - RBE08 16/03782-005 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/01/12
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 90/55 - BESTILLING AV NABOLISTE - DELINGSSAK Rune Hemnes GEL 17/00012-015 2017/01/12
I SEN PLAN 673 - KOMMUNEDELPLAN FOR KOPERVIK - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN - 11.01.17 PLAN 673 - KOMMUNEDELPLAN FOR KOPERVIK Fylkesmannen i Rogaland JST 16/04096-006 2017/01/12
I SEN PLAN 675 - KOMMUNEDELPLAN FOR SKUDENESHAVN - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN - 11.01.17 PLAN 675 - KOMMUNEDELPLAN FOR SKUDENESHAVN Fylkesmannen i Rogaland JST 16/04098-007 2017/01/12
I SEN PLAN 674 - KOMMUNEDELPLAN FOR ÅKREHAMN - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN - 11.01.17 Fylkesmannen i Rogaland JST 16/04097-006 2017/01/12
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 147/318 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGSAK Dag Lothe GEL 17/00012-016 2017/01/12
I SEN PLAN 674 - KOMMUNEDELPLAN FOR ÅKREHAMN - MERKNAD FRA ÅKREHAMN VEKST - 11.01.17 PLAN 674 - KOMMUNEDELPLAN FOR ÅKREHAMN Åkrehamn Vekst JST 16/04097-007 2017/01/12
I HSE TROSUTØVELSE - KLAGE - GJELDER TROSUTØVELSE Haugaland og Sunnhordland Politidistrikt AFA02 17/00160-001 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/01/12
I TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - 72/62 - BESIKTIGELSESRAPPORT ÅLAVIKVEGEN 20 Takst Team AS ABU01 15/01750-018 2017/01/12
I TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - 72/63 - BESIKTIGELSESRAPPORT - ÅLAVIKVEGEN 18 Takst Team AS ABU01 15/01750-019 2017/01/12
I TEK VEGLYS OG GATELYS - VEDLIKEHOLD - TILBUD PÅ UTSKIFTING AV HQL-ARMATURER 2017 Haugaland Kraft Energi AS HPE 12/04126-007 2017/01/12
U TEK 64/427 - KAPELLVEGEN, STANGALAND, TILBYGG BOLIG - 64/427 - KAPELLVEGEN, MANGELFULL SØKNAD I K Gabrielsen IGR 17/00083-002 2017/01/12
I TEK 102/207 - VESTHEIMVEGEN, BYGNES. TILBYGG TIL FORRETNINGSLOKALE - 102/207 - TILSVAR TIL KLAGE FRA FYLKSRÅDMANNEN Eskild Kvala AS GTH 16/01325-019 2017/01/12
I TEK 102/207 - VESTHEIMVEGEN, BYGNES. NYBYGG, FORRETNINGSLOKALE - 102/207 - TILSVAR TIL KLAGE FRA FYLKSRÅDMANNEN Eskild Kvala AS GTH 16/01328-030 2017/01/12
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - UBETALTE FAKTURAER CEM01 16/04537-049 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/12
I TEK 148/1010 - NORHEIMSTØLEN, NORHEIM - NYBYGG ENEBOLIG MED LEILIGHET OG GARASJE - 148/1010 - SVAR PÅ MANGELFULL SØKNAD Odd Hansen AS IGR 16/04494-006 2017/01/12
I TEK 86/71 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - KAI - 86/71 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Petter J. Rasmussen AS JHE05 15/04839-012 2017/01/12
I TEK 56/37 - SNØRTELAND - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG, SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - 56/37 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Pro-Plan AS JHE05 14/02202-011 2017/01/12