Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK TEKNISK PLAN - SUKKERVIK, RØYKSUND - TEKNISK GODKJENNING - SUKKERVIK, RØYKSUND Cowi AS BTH04 16/04167-009 2017/01/11
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE SWI 16/05118-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/11
I TEK RAMMEAVTALE VA-KONSULENT 2015 - RAMMEAVTALE VA-KONSULENT 2015 JUSTERING AV TIMERATER KONSULENT Multiconsult ELO 15/02296-021 23 Offl.§23 fvl. §19b 2017/01/11
U TEK 4/53 - HAPALØKHOLMEN - RETTING I MATRIKKELEN - 4/53 - HAPALØKHOLMEN - AVSLAG PÅ KRAV OM RETTING I MATRIKKELEN Vibeke Hellerslien ALA04 16/03127-005 2017/01/11
U TEK REGRESSKRAV - SIMONSEN, PER - ÅLAVIKVEGEN 36 - SKADENR.:186714700003 SKADENR.:186714700003 - VARSEL OM REGRESSKRAV Skadeforsikring Sparebank 1 Forsikring AS KSG 17/00109-002 2017/01/11
U TEK 9/9 - VESTRE KARMØYVEG, VARNE - RIVING OG NYBYGG NÆRINGSBYGG - RAMMETILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 9/9 - VESTRE KARMØYVEG, VARNE - RIVING OG NYBYGG NÆRINGSBYGG Vedøys Hus- og Hyttetegning IGR 13/04239-015 2017/01/11
U TEK 149/465 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - TILLATELSE - DELINGSSAK - 149/465 - TILLATELSE Spannatoppen Utviklingsselskap AS EDH 16/05116-003 2017/01/11
I TEK 17/129 - SANDVOLLVEGEN, ÅDLAND - NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 17/129 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Hans J Rasmussen AS JKV 15/01041-006 2017/01/11
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 85/8 - SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 85/8 - PEDER SKEIESVEG 52 - 54 - 56 Avaldsnes Brygge 1 Borettslag MSA 15/01468-002 2017/01/11
I SKU FJORD MOTORPARK - REGULERINGSPLAN FOR FJORD MOTORPARK Haver Advokatfirma AS OFL 12/00328-159 2017/01/11
U SEN VALG AV FORLIKSRÅD 2017 - 2020 - SVAR - OPPNEVNING AV FORLIKSRÅD I KAMØY KOMMUNE FOR PERIODEN 2017 - 2020 - SIGNERTE AVTALER Fylkesmannen I Rogaland EDA 16/02676-007 2017/01/11
U TEK 9/6, 9/9, 9/25 OG 8/5 - VARNEVEGEN, VARNE - MIDLERTIDIGE BYGNINGER OG PARKERING - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 9/6, 9/9, 9/25 OG 8/5 - VARNEVEGEN, VARNE - MIDLERTIDIGE BYGNINGER OG PARKERING Vedøys Hus- og Hyttetegning IGR 13/04241-005 2017/01/11
U SKU ELEVSAK - ELEVSAK BNO Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/01/11
I TEK 148/135 - DJUVAVEGEN, NORHEIM - TILBYGG ENEBOLIG - 148/135 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Pds Protek AS KMY 16/03064-005 2017/01/11
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 7/42 - SVAR - VEDRØRENDE EIENDOMSSKATT - 7/42 JMJ03 15/01395-003 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/01/11
I SEN BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 - INNSENDING AV BUDSJETTDOKUMENT FOR 2017 Fylkesmannen I Rogaland MOS 13/02164-066 2017/01/11
U TEK 13/25 - GRAVESØKNAD - ELVEBAKKVEGEN - SVAR - 13/25 - GRAVESØKNAD - ELVEBAKKVEGEN Vassbakk & Stol AS KSU01 17/00125-002 2017/01/11
U TEK 13/52 - TJØSVOLLVEGEN, TJØSVOLL, NYBYGG BOLIG M/GARASJE - 13/52 - FERDIGATTEST Trygve J Sjøen AS KMY 14/01185-020 2017/01/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK TILSYNSVAKT VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE 27,73% FAST - AVSLAG BLI01 16/04323-050 25 Offl §25 2017/01/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK TILSYNSVAKT VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE 27,73% FAST - AVSLAG BLI01 16/04323-051 25 Offl §25 2017/01/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK TILSYNSVAKT VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE 27,73% FAST - AVSLAG BLI01 16/04323-052 25 Offl §25 2017/01/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK TILSYNSVAKT VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE 27,73% FAST - AVSLAG BLI01 16/04323-053 25 Offl §25 2017/01/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK TILSYNSVAKT VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE 27,73% FAST - AVSLAG BLI01 16/04323-054 25 Offl §25 2017/01/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK TILSYNSVAKT VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE 27,73% FAST - AVSLAG BLI01 16/04323-055 25 Offl §25 2017/01/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK TILSYNSVAKT VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE 27,73% FAST - AVSLAG BLI01 16/04323-056 25 Offl §25 2017/01/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK TILSYNSVAKT VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE 27,73% FAST - AVSLAG BLI01 16/04323-057 25 Offl §25 2017/01/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK TILSYNSVAKT VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE 27,73% FAST - AVSLAG BLI01 16/04323-058 25 Offl §25 2017/01/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK TILSYNSVAKT VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE 27,73% FAST - AVSLAG BLI01 16/04323-059 25 Offl §25 2017/01/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK TILSYNSVAKT VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE 27,73% FAST - AVSLAG BLI01 16/04323-060 25 Offl §25 2017/01/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK TILSYNSVAKT VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE 27,73% FAST - AVSLAG BLI01 16/04323-061 25 Offl §25 2017/01/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK TILSYNSVAKT VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE 27,73% FAST - AVSLAG BLI01 16/04323-062 25 Offl §25 2017/01/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK TILSYNSVAKT VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE 27,73% FAST - AVSLAG BLI01 16/04323-063 25 Offl §25 2017/01/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK TILSYNSVAKT VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE 27,73% FAST - AVSLAG BLI01 16/04323-064 25 Offl §25 2017/01/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK TILSYNSVAKT VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE 27,73% FAST - AVSLAG BLI01 16/04323-065 25 Offl §25 2017/01/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK TILSYNSVAKT VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE 27,73% FAST - AVSLAG BLI01 16/04323-066 25 Offl §25 2017/01/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK TILSYNSVAKT VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE 27,73% FAST - AVSLAG BLI01 16/04323-067 25 Offl §25 2017/01/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK TILSYNSVAKT VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE 27,73% FAST - AVSLAG BLI01 16/04323-068 25 Offl §25 2017/01/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK TILSYNSVAKT VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE 27,73% FAST - AVSLAG BLI01 16/04323-069 25 Offl §25 2017/01/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK TILSYNSVAKT VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE 27,73% FAST - AVSLAG BLI01 16/04323-070 25 Offl §25 2017/01/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK VIKARIAT SOM LÆRER VED TORVASTAD SKOLE - TILBUD BLI01 16/04929-026 25 Offl §25 2017/01/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK VIKARIAT SOM LÆRER VED TORVASTAD SKOLE - ARBEIDSAVTALE BLI01 16/04929-027 25 Offl §25 2017/01/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR - STANGELAND UNGDOMSSKOLE - TRUKKET BLI01 16/04930-032 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK SPESIALRÅDGIVER ØKONOMISTYRING OG ANALYSE - BEKREFTELSE MMW 16/04934-022 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK SPESIALRÅDGIVER ØKONOMISTYRING OG ANALYSE - BEKREFTELSE MMW 16/04934-023 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK SPESIALRÅDGIVER ØKONOMISTYRING OG ANALYSE - BEKREFTELSE MMW 16/04934-024 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK SPESIALRÅDGIVER ØKONOMISTYRING OG ANALYSE - BEKREFTELSE MMW 16/04934-025 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK SPESIALRÅDGIVER ØKONOMISTYRING OG ANALYSE - BEKREFTELSE MMW 16/04934-026 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK SPESIALRÅDGIVER ØKONOMISTYRING OG ANALYSE - BEKREFTELSE MMW 16/04934-027 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK SPESIALRÅDGIVER ØKONOMISTYRING OG ANALYSE - BEKREFTELSE MMW 16/04934-028 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK SPESIALRÅDGIVER ØKONOMISTYRING OG ANALYSE - BEKREFTELSE MMW 16/04934-029 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK SPESIALRÅDGIVER ØKONOMISTYRING OG ANALYSE - BEKREFTELSE MMW 16/04934-030 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK SPESIALRÅDGIVER ØKONOMISTYRING OG ANALYSE - BEKREFTELSE MMW 16/04934-031 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK SPESIALRÅDGIVER ØKONOMISTYRING OG ANALYSE - BEKREFTELSE MMW 16/04934-032 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK SPESIALRÅDGIVER ØKONOMISTYRING OG ANALYSE - BEKREFTELSE MMW 16/04934-033 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK SPESIALRÅDGIVER ØKONOMISTYRING OG ANALYSE - BEKREFTELSE MMW 16/04934-034 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK SPESIALRÅDGIVER ØKONOMISTYRING OG ANALYSE - BEKREFTELSE MMW 16/04934-035 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK SPESIALRÅDGIVER ØKONOMISTYRING OG ANALYSE - BEKREFTELSE MMW 16/04934-036 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK SPESIALRÅDGIVER ØKONOMISTYRING OG ANALYSE - BEKREFTELSE MMW 16/04934-037 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK SPESIALRÅDGIVER ØKONOMISTYRING OG ANALYSE - BEKREFTELSE MMW 16/04934-038 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK SPESIALRÅDGIVER ØKONOMISTYRING OG ANALYSE - BEKREFTELSE MMW 16/04934-039 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-082 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-083 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-084 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-085 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-086 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-087 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-088 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-089 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-090 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-091 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-092 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-093 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-094 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-095 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-096 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-097 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-098 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-099 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-100 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-101 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-102 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-103 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-104 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-105 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-106 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-107 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-108 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-109 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-110 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-111 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-112 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-113 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-114 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-115 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-116 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-117 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-118 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-119 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-120 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-121 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-122 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-123 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-124 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-125 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-126 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-127 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-128 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-129 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-130 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-131 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-132 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-133 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-134 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-135 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-136 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-137 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-138 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-139 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-140 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-141 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-142 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-143 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-144 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-145 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-146 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-147 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-148 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-149 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-150 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-151 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-152 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-153 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-154 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-155 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-156 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-157 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-158 25 Offl §25 2017/01/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MMW 16/04949-159 25 Offl §25 2017/01/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD AGB 16/05072-020 25 Offl §25 2017/01/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD AGB 16/05072-021 25 Offl §25 2017/01/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD JBR04 16/05074-024 25 Offl §25 2017/01/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - BEKREFTELSE NFE 16/05075-015 25 Offl §25 2017/01/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - BEKREFTELSE NFE 16/05075-016 25 Offl §25 2017/01/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - BEKREFTELSE NFE 16/05075-017 25 Offl §25 2017/01/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - BEKREFTELSE NFE 16/05075-018 25 Offl §25 2017/01/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - BEKREFTELSE NFE 16/05075-019 25 Offl §25 2017/01/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - BEKREFTELSE NFE 16/05075-020 25 Offl §25 2017/01/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - BEKREFTELSE NFE 16/05075-021 25 Offl §25 2017/01/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - BEKREFTELSE NFE 16/05075-022 25 Offl §25 2017/01/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - BEKREFTELSE NFE 16/05075-023 25 Offl §25 2017/01/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - BEKREFTELSE NFE 16/05075-024 25 Offl §25 2017/01/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - BEKREFTELSE NFE 16/05075-025 25 Offl §25 2017/01/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - BEKREFTELSE NFE 16/05075-026 25 Offl §25 2017/01/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - BEKREFTELSE NFE 16/05075-027 25 Offl §25 2017/01/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - SØKNAD JBR04 16/05076-011 25 Offl §25 2017/01/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD JBR04 16/05079-020 25 Offl §25 2017/01/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-027 25 Offl §25 2017/01/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - SØKNAD JBR04 16/05084-010 25 Offl §25 2017/01/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - SØKNAD AGB 16/05085-019 25 Offl §25 2017/01/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-019 25 Offl §25 2017/01/11
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-057 25 Offl §25 2017/01/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOKK- FERIEVIKAR - SØKNAD NFE 16/05099-005 25 Offl §25 2017/01/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOKK- FERIEVIKAR - BEKREFTELSE NFE 16/05099-006 25 Offl §25 2017/01/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOKK- FERIEVIKAR - BEKREFTELSE NFE 16/05099-007 25 Offl §25 2017/01/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOKK- FERIEVIKAR - BEKREFTELSE NFE 16/05099-008 25 Offl §25 2017/01/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-020 25 Offl §25 2017/01/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - SØKNAD MSTA 17/00059-002 25 Offl §25 2017/01/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 80% FAST STILLING - SØKNAD JBR04 17/00060-003 25 Offl §25 2017/01/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-006 25 Offl §25 2017/01/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD JBR04 16/05186-020 25 Offl §25 2017/01/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD JBR04 16/05186-021 25 Offl §25 2017/01/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD JBR04 16/05187-021 25 Offl §25 2017/01/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD JBR04 16/05187-022 25 Offl §25 2017/01/11
U TEK 17/129 - SANDVOLLVEGEN, ÅDLAND - NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 17/129 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Hans J Rasmussen AS JKV 15/01041-007 2017/01/11
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/00120-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/11
I TEK TEKNISK PLAN - MILJØGATE SPANNAVEGEN - REVISJON AV VANNLEDNING TEKNISK PLAN - MILJØGATE SPANNAVEGEN Cowi AS BTH04 14/03674-018 2017/01/11
I TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2017 - MELDING OM ARRANGEMENT VED STANGELAND UNGDOMSSKOLE - 19.01.17 Stangeland ungdomsskole JHN 17/00127-001 2017/01/11
U TEK 149/465 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 149/465 - VEDR. DELINGSSØKNAD Spannatoppen Utviklingsselskap AS EDH 16/05116-004 2017/01/11
U HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.02.17 - T.O.M 31.01.18 JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/11
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 85/313 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGSAK John Andre Johnsen GEL 17/00012-009 2017/01/11
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 2/91 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGSAK Arne Fredrik Susort GEL 17/00012-010 2017/01/11
U TEK TEKNISK PLAN FOR SPANNADALEN, NY INFRASTRUKTUR - NORHEIM HANDELSPARK AS - TEKNISK PLAN FOR SPANNADALEN, NY INFRASTRUKTUR - NORHEIM HANDELSPARK AS Cowi AS BTH04 16/04830-007 2017/01/11
U HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.02.17 - T.O.M 31.01.18 JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/11
U HSE PERSONALMAPPE - PERSONALMAPPE-ENDRING TSK01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/11
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/00166-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/11
U HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 3.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.02.17 - 31.01.18 JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/11
U TEK 119/84 - RETTING I MATRIKKELEN - SVAR - 119/84 - RETTING I MATRIKKELEN - BOLIG Jacob Lillesund BFH 17/00122-002 2017/01/11
I TEK PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER. BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/11
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING SOM MILJØTERAPEUT VED MYRDALSVEGEN JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/11
U HSE PERSONALMAPPE - 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.02.17 - T.O.M 31.01.18 JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/11
U TEK GJERDEKLYVERE - SØKNADER - 119/3 - TILDELING AV GJERDEKLYV Kristian Ingvard Myge HHU 12/01708-066 2017/01/11
I TEK LOV OM VETERINÆRER OG ANNET DYREHELSEPERSONELL - TILSKOT TIL DYRLÆKJARTENESTER 2016 - RAPPORT FRÅ KARMSUND DISTRIKT (KOPIMOTTAKER) Sveio kommune BJP01 12/00189-022 2017/01/11
I TEK 11/397 - BRAKKEVEGEN, MANNES - TILBYGG ENEBOLIG - 11/397 - BRAKKEVEGEN, MANNES - TILBYGG ENEBOLIG Lt Byggservice AS IGR 17/00133-001 2017/01/11
U HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.02.17 - T.O.M 31.01.18 JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/11
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON /ENDRING AV STILLINGSSTØRRELSE RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/11
I TEK 112/150 - SKRE - NYBYGG NAUST OG KAI - 112/150 - SKRE - NYBYGG NAUST OG KAI Stig Domaas Førre EDH 16/04987-002 2017/01/11
U HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.02.17 - T.O.M 31.01.18 JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/11
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/00134-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/11
I TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - KONTRAKT - BETONG OG STÅLARBEIDER VED VEA SYKEHJEM Grunnaleite & Lindstrøm Prosjektservice AS JHK 14/01402-177 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/01/11
I TEK PERSONALMAPPE - KORRIGERING AV ALDERSPENSJON BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/11
U HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 3.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.02.17 - 31.01.18 JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/11
I HSE PERSONALMAPPE - NY INNTEKT - JUSTERT PENSJON JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/11
U TEK 61/11 - MELSTOKKESTIEN, MIDTSTOKKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:18/1953 - 61/11 - OVERSENDING AV DELINGSSAK FOR UTTALE TIL DISPENSASJON Rogaland Fylkeskommune HHU 16/04944-005 2017/01/11
U HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 02.01.17 - T.O.M 31.01.17 JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/11
U TEK 57/411 - SANDSGATA, SKUDENESHAVN. RIVING OG GJENOPPBYGGING GARASJE, NYBYGG HAGESTUE - 57/411 - SANDSGATA, SKUDENESHAVN. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. RIVING OG GJENOPPBYGGING AV GARASJE, NYBYGG HAGESTUE Skude Mur AS BFH 11/02595-003 2017/01/11
U HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 3.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.02.17 - T.O.M 31.01.18 JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/11
I TEK REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - TILSKUDD TIL ISTANDSETTING AV KIRKEBYGG - AVALDSNES KIRKE (KOPIMOTTAKER) Kulturdepartementet AEI04 12/00773-168 2017/01/11
U HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 3.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.02.17 - T.O.M 31.01.18 JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/11
I TEK JORDSKIFTERETTEN - 1210-2010-0039, VEDØEN - KRAV OM RETTING I MATRIKKELEN FOR AVSLUTTET JORDSKIFTESAK - 1210-2010-0039 VEDØEN Haugalandet og Sunnhordaland Jordskifterett ALA04 17/00130-001 2017/01/11
U HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 5.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.02.17 - T.O.M 31.01.18 JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/11
U HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.02.17 - T.O.M 31.01.18 JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/11
U TEK 15/2099, 15/2100 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - 15/2099, 15/2100 - SVAR - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN Karl Sjøen HAS 17/00079-002 2017/01/11
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - BEHANDLET DRIKKEVANN : FOSNAVEGEN 506 - PRØVE TATT 02.01.17 Slab AS BAN01 17/00056-003 2017/01/11
U HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.02.17 - 31.01.18 JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/11
U HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.02.17 - T.O.M 31.01.18 JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/11
U HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/11
U TEK 119/1 OG 119/7 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/1745-1749 - 119/1 OG 119/7 - DELINGSSØKNAD OVERSENDES FOR UTTALE TIL DISPENSASJON /PBL § 11-6 Rogaland Fylkeskommune HHU 16/02406-010 2017/01/11
U HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.02.17 - T.O.M 31.01.18 JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/11
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/11
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM FYSIOTERAPEUT VED KARMØY KOMMUNE Åsta Kristin Janøy HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/11
I TEK JORDSKIFTERETTEN - 15-200761REN-JSTO (1210-2015-0022) - HEBNES GNR. 29 - AVSLUTTET JORDSKIFTESAK: 15-200761REN-JSTO HEBNES Haugalandet og Sunnhordaland Jordskifterett ALA04 15/01754-004 2017/01/11
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2016 - KAP. 4.A.2. SÆRSKILTE FORHANDLINGER - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2016 - KAP. 4.A.2. SÆRSKILTE FORHANDLINGER Delta TUS 16/00626-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/11
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT Hanne Hellesvik Vikshåland JNO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/11
U HSE PERSONALMAPPE - INNKALLING TIL MØTE I NÆRVÆRSUTVALGET LJH01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/11
U TEK 120/11 - TUASTAD - SØKNAD OM DISPENSASJON - DELING AV GRUNNEIENDOM OPPM 17/3039 OG 17/3040 - 120/11 - DELINGSSØKNAD OVERSENDES FOR UTTALE TIL DISPENSASJON /PBL § 1-8 OG § 11-6 Rogaland Fylkeskommune HHU 16/02147-012 2017/01/11
I TEK 17/124 - TEKNISK PLAN FOR BOLIGFELT PÅ ÅDLAND - BYGGEMØTEREFERAT - 09.01.17 - ÅKRASANDEN ATRIUM Odd Hansen Prosjekt AS BTH04 16/01180-014 2017/01/11
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - MOTTATT OPPSIGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/00014-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/11
I TEK 122/202 - SPANNAVEGEN, RØYKSUND - TILBYGG ENEBOLIG - 122/202 - SPANNAVEGEN, RØYKSUND - TILBYGG ENEBOLIG Grazvydas Kizys EDH 17/00137-001 2017/01/11
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND JARLE REINERTSEN Jarle Eivind Reinertsen SALF 17/00009-001 2017/01/11
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM VELFERDSPERMISJON UTEN LØNN JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/11
I TEK 17/25 - SEKSJ. 4 - SØRE ÅDLANDSVEG, ÅDLAND - TILBYGG TIL TOMANNSBOLIG - 17/25 - SEKSJ. 4 - SØRE ÅDLANDSVEG, ÅDLAND - TILBYGG TIL TOMANNSBOLIG Morten Vea EDH 17/00138-001 2017/01/11
U TEK 31/10 - HAGA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/1239 - 31/10 - DELINGSSØKNAD OVERSENDES FOR UTTALE TIL DISPENSASJON / PBL § 11-6 Rogaland Fylkeskommune HHU 16/03785-005 2017/01/11
U HSE BEKYMRINGSMELDING - FORELØPIG SVAR - BEKYMRINGSMELDING MMM Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/01/11
I TEK 57/614 OG 57/29 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - BER OM SVAR PÅ HENVENDELSE - VARSEL OM RETTING AV GRENSER - 57/614 OG 57/29 Advokat Trond Jarle Bachmann XXI 16/03649-006 2017/01/11
U TEK 2/51 - SÆVIK - OPPHEVING AV SEKSJONERING OG KLARLEGGING AV GRENSER, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/885,887,888 - 2/51 - SÆVIK - MOTTATT UFULLSTEND Helmik Sævik EDH 16/02475-004 2017/01/11
I TEK 141/46 - LITLASUND, PLANERING/STEINUTTAK - 141/46 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Edb-Tjenester Norge Limited KIS 16/00854-005 2017/01/11
U SKU PERSONALMAPPE - FORLENGELSE I 30 % VIKARIAT RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/11
I TEK TEKNISK PLAN - NYE KOPERVIK KIRKE - REFERAT FRA BYGGEMØTE NR. 29 - KOPERVIK KIRKE - 04.01.17 Procon AS BTH04 15/01766-025 2017/01/11
I TEK PLAN 4052 - DETALJREGULERING FOR KALSTØ - DEL AV 83/28 M.FL. - MERKNAD FRA TOVE HAVAAS - 10.01.17 Tove Havaas YSL 13/04467-110 2017/01/11
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM BRUK AV TJENESTETELEFON RDA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/11
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - GBC8MI Åkra sokn, Kar og Møy OFL 17/00010-002 2017/01/11
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - SEVTUN - ØLSMAKING 4. FEBRUAR Einar Bjørnsen EVI1 16/05163-011 2017/01/11
U SEN 75/5 OG 75/108 - KVALAVÅG - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/2722 - PARSELL 1 - ERKLÆRING 75/5. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/2722 - PARSELL 1 Statens Kartverket Tinglysingen REK 16/03825-014 2017/01/11
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM Å STILLE EGEN BIL TIL DIPOSISJON RDA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/11
U SEN 75/5 OG 75/108 - KVALAVÅG - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/2722 - PARSELL 1 - MELDING 75/181. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/2722 - PARSELL 1 Statens Kartverket Tinglysingen REK 16/03825-015 2017/01/11
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM Å STILLE EGEN BIL TIL DISPOSISJON RDA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/11
U SEN 75/5 OG 75/108 - KVALAVÅG - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/2722 - PARSELL 2 - MELDING 75/182. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/2722 - PARSELL 2 Statens Kartverket Tinglysingen REK 16/03826-001 2017/01/11
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/00140-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/11
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/00245-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/11
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 21/48 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGSAK Svein Ove Drivenes GEL 17/00012-011 2017/01/11
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 71/6 - BESTILLING AV NABOLISTE Pål Salvador Conesa GEL 17/00012-012 2017/01/11
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/11
I TEK KLOAKKRENSEANLEGG - KOPERVIK - NOTAT OM OVERFØRINGSLEDNING FRA VORRÅVÅGEN Cowi AS ABU01 15/03673-006 2017/01/11
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/00141-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/11
I TEK PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM INGENIØR VED TEKNISK ETAT Bjørn Kåre Ellingsen BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/11
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM BRUK AV TJENESTETELEFON RDA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/11
I SKU ELEVMAPPE - VEDR. REFUSJONSKRAV FOR HØSTEN 2016 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/11
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 68/408 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - REBECCA SØNDENÅ OG SIMON LUNDE Eskild Kvala AS SKM 17/00008-003 2017/01/11