Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 112/12 - SKRE - DELING AV GRUNNEIENDOM - AREALOVERFØRING - OPPRETTING AV OFFENTLIG VEGGRUNN OPPM:17/2097, 3653 - 112/12 - RETUR AV MANGELFULL SØKNAD OM DELING v/Ingunn Hauge Statens Vegvesen Region Vest HHU 16/02483-004 2017/01/10
U TEK ÅSEBØEN FUS BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM ERVERV AV TOMT FOR PERMANENT UTVIDELSE AV ÅSEBØEN FUS BARNEHAGE Trygge Barnehager as KEB 14/01272-011 2017/01/10
U TEK 119/117 - SOLHAUGVEGEN, MYKJE - NYBYGG BOLIGER I REKKE - SØR - TYPE A - RAMMETILLATELSE - 119/117 - SOLHAUGVEGEN, MYKJE - NYBYGG BOLIGER I REKKE - SØR - TYPE A Opus Arkitekter AS npa OHA 16/04377-004 2017/01/10
U SEN VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, LEKDOMMERE OG JORDSKIFTEMEDDOMMERE FOR PERIODEN 1. JANUAR 2017 TIL 31. DESEMBER 2020 - SØKNAD OM FRITAK SOM MEDDOMMER EDA 16/00047-039 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/10
U TEK 117/24 - SKREVEGEN, AKSNES - TILBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 117/24 - TILLATELSE Hans Petter Nernes EDH 16/04850-006 2017/01/10
U TEK 43/618 - HØYNES- FORSTØTNINGSMUR - 43/618 - FERDIGATTEST Trygve J Sjøen AS JHE05 16/04239-006 2017/01/10
U TEK 3/335 - KYRKJGARDVEGEN, ØSTHUS, TILBYGG BOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 3/335 - TILLATELSE Oddvar Skorpe EDH 16/05027-004 2017/01/10
I TEK 50/33, FALNES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4367 - 50/48 - KRAV OM SAMMENSLÅING STD: 16/4367 Karmøy Kommune v/S.K. Medhaug XXI 16/05013-001 2017/01/10
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - KARMØYGEDDON 2017 Inventum Servering AS EVI1 16/05163-010 2017/01/10
I TEK 71/145 - VEITEBORBAKKEN, BREKKE - NYBYGG ENEBOLIG MED SOKKELLEILIGHET - 71/145 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE I K Gabrielsen KMY 16/04294-004 2017/01/10
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/10
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE SWI 16/04849-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/10
U TEK 118/32 - MYKLABUST - BRUKSENDRING FRIDTIDSBOLIG TIL ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 118/32 - MYKLABUST - BRUKSENDRING FRIDTIDSBOLIG TIL ENEBOLIG Aijala Timo Juhani OHA 16/05096-002 2017/01/10
U TEK 112/211 - SKRE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/728,729 - 112/211 - MOTTATT UFULLSTENDIG DELING Janne Marie Egelandsdal EDH 16/04908-003 2017/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 94,20% FAST BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - SØKNAD JBR04 16/04322-053 25 Offl §25 2017/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 94,20% FAST BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - SØKNAD JBR04 16/04322-054 25 Offl §25 2017/01/10
I TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR KART OG OPPMÅLING - SØKNAD HASB 16/04922-032 25 Offl §25 2017/01/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - CA 80% STILLING - TRUKKET JBR04 16/04931-019 25 Offl §25 2017/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - SØKNAD JBR04 16/05071-015 25 Offl §25 2017/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD AGB 16/05072-017 25 Offl §25 2017/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD AGB 16/05072-018 25 Offl §25 2017/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD AGB 16/05072-019 25 Offl §25 2017/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-024 25 Offl §25 2017/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-025 25 Offl §25 2017/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-026 25 Offl §25 2017/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD JBR04 16/05074-023 25 Offl §25 2017/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - SØKNAD NFE 16/05075-014 25 Offl §25 2017/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - SØKNAD AGB 16/05078-014 25 Offl §25 2017/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - SØKNAD AGB 16/05078-015 25 Offl §25 2017/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD JBR04 16/05079-019 25 Offl §25 2017/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN MYRDALVN/EIDEVN - SØKNAD JBR04 16/05080-011 25 Offl §25 2017/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-024 25 Offl §25 2017/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-025 25 Offl §25 2017/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-026 25 Offl §25 2017/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - SØKNAD AGB 16/05085-016 25 Offl §25 2017/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - SØKNAD AGB 16/05085-017 25 Offl §25 2017/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - SØKNAD AGB 16/05085-018 25 Offl §25 2017/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - SØKNAD JBR04 16/05086-014 25 Offl §25 2017/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - SØKNAD JBR04 16/05086-015 25 Offl §25 2017/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-018 25 Offl §25 2017/01/10
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - SØKNAD BLI01 16/05120-024 25 Offl §25 2017/01/10
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-054 25 Offl §25 2017/01/10
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-055 25 Offl §25 2017/01/10
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-056 25 Offl §25 2017/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-017 25 Offl §25 2017/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-018 25 Offl §25 2017/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-019 25 Offl §25 2017/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05101-024 25 Offl §25 2017/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05101-025 25 Offl §25 2017/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05101-026 25 Offl §25 2017/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05102-017 25 Offl §25 2017/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05102-018 25 Offl §25 2017/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-005 25 Offl §25 2017/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - SØKNAD AGB 16/05133-013 25 Offl §25 2017/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - SØKNAD AGB 16/05133-014 25 Offl §25 2017/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - SØKNAD AGB 16/05133-015 25 Offl §25 2017/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD JBR04 16/05186-018 25 Offl §25 2017/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD JBR04 16/05186-019 25 Offl §25 2017/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD JBR04 16/05187-017 25 Offl §25 2017/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD JBR04 16/05187-018 25 Offl §25 2017/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD JBR04 16/05187-019 25 Offl §25 2017/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD JBR04 16/05187-020 25 Offl §25 2017/01/10
I SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOG - SØKNAD BLI01 17/00063-005 25 Offl §25 2017/01/10
I SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOG - SØKNAD BLI01 17/00063-006 25 Offl §25 2017/01/10
I TEK 118/16 - MYKLABUST - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/1025 - 118/16 - KJØPEKONTRAKT Jon Helgeland Qvale HHU 16/04248-007 26 Off.l.26 2017/01/10
I TEK 3/19 - URVEGEN, ØSTHUS - NYBYGG NAUST - 3/19 , 3/387 - UTTALELSE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON TIL OPPFØRING AV 5 SJØHUS Fylkesmannen I Rogaland IGR 16/02459-024 2017/01/10
I TEK 3/387 - URVEGEN, ØSTHUS - FYLLING I SJØ, NYBYGG 2 NAUST OG KAI - 3/19 , 3/387 - UTTALELSE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON TIL OPPFØRING AV 5 SJØHUS Fylkesmannen I Rogaland IGR 16/02267-017 2017/01/10
U TEK 58/220 - STANGALANDGATA, KOPERVIK. INSTALLASJON AV TRAPPEHEIS FRA INNGANG TIL 2. ET. - 58/220 - STANGELANDGATA, KOPERVIK. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. INSTALLASJON AV TRAPPEHEIS FRA INNGANG TIL 2 ETG. Access Trappeheiser AS BFH 06/01994-004 2017/01/10
I TEK 3/575 - ØSTHUS - NYBYGG NAUST - 3/575 - FOTO Nils Ole Svela IGR 16/05034-004 2017/01/10
I TEK 114/322 - BJØRKEVEGEN, NORDRE EIKE - BYGNINGSKONTROLL - 114/322 - SVAR PÅ BYGNINGSKONTROLL Kjell Erik Kleveland JHE05 16/05009-003 2017/01/10
U TEK 57/623 - SELVÅG, SKUDENESHAVN - OMBYGGING/BRUKSENDRING TIL TOMANNSBOLIG, RIVING AV BOD - 57/623 - MOTTATT UFULSTENDIG SØKNAD SEVLAND BUNYAN ARKITEKTER AS JHE05 16/01084-017 2017/01/10
I SKU PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/10
I TEK PERSONALMAPPE - SIGNERT TAUSHETSERKLÆRING BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/10
U TEK FRILUFTSLIV - SVAR - BEKYMRINGSMELDING VEDRØRENDE KJERREVEIER PÅ LANGÅKER Ferkingstad Idrettslag v/Morten Olsen PCH01 14/01930-013 2017/01/10
I TEK PERSONALMAPPE - SIGNERT TAUSHETSERKLÆRING BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/10
U TEK 11/139 - NARAVEGEN, MANNES - SØKNAD OM NATURSTEINSMUR, TERRENGENDRING - 11/139 - VARSEL OM PÅLEGG - ULOVLIG MUR Hein Jonas Nes JKV 16/04787-002 2017/01/10
I TEK PLAN 3010-1 - REGULERINGSPLAN FOR G/S-VEG, BYGNES - SØYLEBOTN - ENDRING AV AVKJØRSEL OG BUSSLOMME - GODKJENT 26.1.2017 - MERKNAD TIL PLAN 3010-1 REGULERINGSPLAN FOR G/S-VEG, BYGNES - SØYLEBOTN - ENDRING FRA NAUST TIL ANNEN VEIGRUNN Karmøyadvokatene DA RLU 16/00968-011 2017/01/10
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2018 - 85/257 - MELDING OM OPPGRADERING AV OMRÅDE RUNDT PUMPER FOR ESSO Sign Consult Norway AS IGR 17/00073-003 2017/01/10
I TEK 149/278 - TRESÅKERVEGEN, SPANNE - ENDRING FRA CARPORT TIL GARASJE - 149/278 - TRESÅKERVEGEN, SPANNE - ENDRING FRA CARPORT TIL GARASJE Harald og Eldbjørg Heggland EDH 17/00117-001 2017/01/10
I TEK PERSONALMAPPE - SIGNERT TAUSHETSERKLÆRING BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/10
I TEK PERSONALMAPPE - SIGNERT TAUSHETSERKLÆRING BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/10
I TEK PERSONALMAPPE - SIGNERT TAUSHETSERKLÆRING BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/10
I TEK PERSONALMAPPE - SIGNERT TAUSHETSERKLÆRING BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/10
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VÅREN 2017 OG HØSTEN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/10
U SKU PERSONALMAPPE - MIDLERTIDIG ØKNING TIL 70 % STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/10
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - KLAGE PÅ AVSLAG OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 16/04877-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/10
I TEK PERSONALMAPPE - SIGNERT TAUSHETSERKLÆRING BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/10
U TEK 74/10 - YTRALANDVEGEN, YTRALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/2813 - 74/10 - UNDERRETNING ETTER MATRIKKELFØRING STD: 16/2813 Boston AS AMJ 16/03529-018 2017/01/10
I TEK 142/11 - STORASUND, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/1095, 1096 - 142/11 - UTTALELSE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FRADELING AV EIENDOM Fylkesmannen I Rogaland HHU 16/04407-006 2017/01/10
I TEK PERSONALMAPPE - SIGNERT TAUSHETSERKLÆRING BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/10
U TEK NY AVLØPSLEDNING BØVÅGEN TIL SALHUS - 146/73 GRUNNEIERAVTALE SOM IKKE ER RETURNERT Gunnar Tjøsvoll AVS01 15/04310-020 2017/01/10
I TEK PERSONALMAPPE - SIGNERT TAUSHETSERKLÆRING BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/10
I HSE BEKYMRINGSMELDING - AVSLUTNING AV SAK MMM Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/01/10
U TEK 147/418 - KARINAÅSEN, MOKSHEIM. TILBYGG ENEBOLIG - BOD OG TERRASSE - 147/418 - KARINAÅSEN, MOKSHEIM. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. TILBYGG TIL ENEBOLIG - BOD OG TERRASSE. Kjersti Marie Bendiksen KMY 11/02694-003 2017/01/10
I TEK STARTLÅN - OVERSENDELSE AV PANTEDOKUMENT RBE08 15/04633-012 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/10
I TEK 3/575 - ØSTHUS - NYBYGG NAUST - 3/575 - VEDRØRENDE BEHANDLING AV SØKNAD Nils Ole Svela IGR 16/05034-005 2017/01/10
U TEK 142/11 - STORASUND, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/1095, 1096 - 142/11 - OVERSENDER DELINGSSØKNAD FOR UTTALE TIL DISPENSASJON FRA PBL. § 1-8 OG § 11-6 Rogaland Fylkeskommune HHU 16/04407-007 2017/01/10
I TEK 2/177 OG 2/292 - SÆVIK - STEINFYLLING I SJØ - 2/177 - E-POSTKORRESPONDANSE VEDRØRENDE INNMÅLING AV GRENSER I SJØ Edb-Tjenester Norge Limited IGR 16/03019-010 2017/01/10
U TEK TEKNISK PLAN - BJØRNÅSVEGEN - SVAR PÅ MERKNADER - TEKNISK PLAN FOR BJØRNÅSVEGEN Cowi AS BTH04 16/04588-009 2017/01/10
U TEK 58/97 - HOVEDGATEN, KOPERVIK. BRUKSENDRING FRA BUTIKK TIL PIZZABAKERI - 58/97 - HOVEDGATEN, KOPERVIK. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. BRUKSENDRING FRA BUTIKK TIL PIZZABAKERI Kopervik Pizza AS KMY 04/03386-007 2017/01/10
I TEK PERSONALMAPPE - SIGNERT TAUSHETSERKLÆRING BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/10
U SEN 72/9 OG 72/192 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - MELDING 72/9,192. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING Statens Kartverket Tinglysingen REK 16/04861-002 2017/01/10
U SKU ELEVMAPPE - SVAR-SØKNAD OM RESSURSER TIL SPESIALUNDERVISNING - 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/10
I TEK KJØP AV NÆRINGSTOMT PÅ VESTHEIM TAN EIENDOMSUTVIKLING AS - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT 4759/2017 Statens Kartverket Tinglysingen SKM 16/04144-003 2017/01/10
U TEK 74/10 - YTRALANDVEGEN, YTRALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/2813 - 74/10 - UNDERRETNING TIL NABOER STD: 16/2813 Elin Ytreland AMJ 16/03529-019 2017/01/10
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/10
I TEK 86/71 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - KAI - 86/71 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - KAI Petter J. Rasmussen AS IGR 17/00118-002 2017/01/10
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/03590-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/10
U TEK 118/16 - MYKLABUST - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/1025 - 118/16 - OVERSENDER DELINGSSØKNAD FOR UTTALE ANGÅENDE DISPENSASJON FRA GJELDENDE PLAN - PBL §11-6 Rogaland Fylkeskommune HHU 16/04248-008 2017/01/10
I TEK STARTLÅN - GJELDSBREV - LÅNEAVTALE MED PANTSETTELSESERKLÆRING RBE08 16/04943-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/10
I HSE PERSONALMAPPE - VEDR. UFØREPENSJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/10
I TEK STARTLÅN - SIGNERT FRARÅDINGSBREV RBE08 16/04943-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/10
U TEK 57/266 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - 57/266 - GJELDER RENOVASJONSAVGIFT - MILANO PIZZA Simon Lie Eiendom AS CBL 16/05132-002 2017/01/10
I TEK 15/2349 - GJERDESTYKKET, ÅKRA - TILBYGG DEL AV TOMANNSBOLIG - 15/2349 - PURRING VEDRØRENDE SPØRSMÅL I SAKEN Reidun Karin Hope EDH 16/03918-007 2017/01/10
I TEK OLJEUTSLIPP I AVLØPSLEDNINGER - HUSØY - TILBAKEMELDING - OLJEUTSLIPP I AVLØPSLEDNINGER - HUSØY Marine Aluminium AS ETS 16/04660-024 2017/01/10
I TEK 128/6 - HAUGEVEGEN, ØVRE HAUGE - BRUKSENDRING FRA SKOLE TIL HYBELHUS/INTERNAT - 128/6 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Petter J. Rasmussen AS KMY 16/02097-007 2017/01/10
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SYKEPLEIER VED KOPERVIK BBH Michael Chiong Mead AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/10
U SKU ELEVMAPPE - ELEVMAPPE GKH01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/10
I TEK 13/740 - TVERRBEKKVEGEN, TJØSVOLL - NYBYGG ENEBOLIG BOLIG NR. 2 - 13/731 - VEDRØRENDE OPPARBEIDELSE AV LEKEPARK PÅ GNR/BNR 13/117 Hans J Rasmussen AS JKV 16/01433-015 2017/01/10
I TEK 13/739 - TVERRBEKKVEGEN, TJØSVOLL - NYBYGG ENEBOLIG - BOLIG NR. 1 - 13/731 - VEDRØRENDE OPPARBEIDELSE AV LEKEPARK PÅ GNR/BNR 13/117 Hans J Rasmussen AS JKV 16/01434-016 2017/01/10
U TEK NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE - 16/56 FORHÅNDSVARSEL OM PÅLEGG ENGV. 39 Lars Henrik Forsell AVS01 15/02071-016 2017/01/10
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/10
I TEK 15/1009 - STONGVEGEN, ÅKRA - SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON OG GJERDE - 15/1009 - KOMMENTAR TIL KLAGE PÅ VEDTAK Vikanes Bungum Arkitekter AS GTH 16/02466-017 2017/01/10
I TEK OVERVANNSPROBLEMER - HULDERVEGEN - GJELDER OVERVANN SOM RENNER UT PÅ KOMMUNAL VEG - HULDERVEGEN Jarle Munthe KSU01 17/00119-002 2017/01/10
I TEK PERSONALMAPPE - NY ARBEIDSAVTALE - OVERGANG TIL PENSJONISTLØNN BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/10
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELING AV TRYGDEBOLIG BMV 16/02425-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/10
I TEK PERSONALMAPPE - SØKNAD OM ALDERSPENSJON BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/10
U HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM STILLINGSREDUKSJON MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/10
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 85/79 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - LARS MARTIN RØD Lars Martin Rød SKM 17/00008-002 2017/01/10
I TEK 86/28 - KONG AUGVALDS VEG, AVALDSNES - FASADEENDRING OG TILBYGG ENEBOLIG, NYBYGG GARASJE - 86/28 - ERKLÆRING OM ANSVARSRETT OG GJENNOMFØRINGSPLAN Skeie's Byggservice AS JHE05 16/02385-011 2017/01/10
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/02425-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/10
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/00120-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/10
I TEK KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - HÅLANDSHØGDA II - SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIGTOMT - HÅLANDSHØGDA II Ingebjørg Melhus og Philip André Kjensmo SKM 17/00121-001 2017/01/10
I TEK 15/797 - ÅRVOLLVEGEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG, SOVEROM - 15/797 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Svein Ove Drivenes JKV 16/03159-006 2017/01/10
U TEK NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE - 16/55 FORHÅNDSVARSEL OM PÅLEGG ENGV. 33 B Jan Egil Midtskog AVS01 15/02071-017 2017/01/10
I TEK 47/113 OG 47/227 - VIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING OG KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 47/113 OG 47/227 - AVTALE OM GRENSEJUSTERING Jan Even Berg XXI 16/04411-004 26 Off.l.26 2017/01/10
U TEK 64/1557 OG 64/1558 - STANGALAND - RIVING BOLIG, OPPARBEIDELSE AV PARKERING, VEG OG ANLEGG OG NYBYGG REKKEHUS MED 2 BOLIGER OMRÅDE BK4 - 64/164 - KALVATRETUNET. HØYDEJUSTERING AV TO BOLIGER. OMRÅDE BK4 Eskild Kvala AS KMY 16/02124-008 2017/01/10
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/10
I TEK 119/84 - RETTING I MATRIKKELEN - 119/84 - BER OM RETTING I MATRIKKELEN - BOLIG Jacob Lillesund BFH 17/00122-001 2017/01/10
I SEN SPAR VEA SALGSBEVILLING 2012-2017 - ALKOHOLBEVILLING - REDEGJØRELSE/MELDING VEDRØRENDE ENDRING I DET BAKENFORLIGGENDE EIERSELSKAPET TIL NG SPAR ROGALAND AS Kjøpmannshuset Norge AS EVI1 16/03911-003 2017/01/10
I SKU BRANNSIKRING GAMLE SKUDENESHAVN - SØKNAD OM TILSKUDD TIL BRANNSIKRING - GAMLE SKUDENESHAVN Lions Club Skudeneshavn AAL 12/01886-029 2017/01/10
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 17/00091-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/10
I SKU FJORD MOTORPARK - REGULERINGSPLAN FOR FJORD MOTORPARK - SPØRSMÅL OM UTSTIKKING Haver Advokatfirma AS OFL 12/00328-160 2017/01/10
U SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2017 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL KONTANTSTØTTE GKH01 17/00024-006 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/01/10
I HSE PERSONALMAPPE - 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.02.17 - T.O.M 31.01.18 Fatemeh Muradi JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/10
I SEN HØYEVARDE FYRHOTELL SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - VANDELSVURDERING - HØYEVARDE FYRHOTELL Skatt Vest EVI1 17/00043-005 2017/01/10
I SEN 13/25 - GRAVESØKNAD - ELVEBAKKVEGEN - 13/25 - GRAVESØKNAD - ELVEBAKKVEGEN Vassbakk & Stol AS TOG 17/00125-001 2017/01/10
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 16/04143-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/10
I SKU TILSKUDD KULTURVERN - SØKNAD OM STØTTE TIL UTSKIFTING/TILBAKEFØRING AV VINDU Tormod Tønnesen AAL 17/00116-001 2017/01/10
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 17/00108-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/10
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 16/04432-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/10
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 5.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.02.17 - T.O.M 31.01.18 Annette Haugvaldstad JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/10
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 3.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.02.17 - T.O.M 31.01.18 Marit Lidal JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/10
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 16/04434-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/10
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE GKH01 16/04432-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/10
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.02.17 - T.O.M 31.01.18 Randi Elin Yven JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/10
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.02.17 - T.O.M 31.01.18 Elizabeth Pasollon Berezich JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/10
U SKU PERSONALMAPPE - BEKREFTELSE RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/10
I TEK PLAN 1017 - DETALJREGULERING FOR UTVIDELSE AV SKUDE FRYSERI - DEL AV 57/26,654 - KLAGE PÅ KOMMUNALT VEDTAK FRA INGVAR T. ØRITSLAND - 09.01.17 PLAN 1017 - DETALJREGULERING FOR UTVIDELSE AV SKUDE FRYSERI - DEL AV 57/26,654 - Ingvar Torbjørn Øritsland YSL 15/02448-060 2017/01/10
U TEK 64/1421 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - BREV TIL DAVID JENSEN 16.12.2016 PÅ VEGNE AV 64/304 - ANGÅENDE EIERFORHOLD PÅ 64/333 David Jensen ALA04 16/03890-022 2017/01/10
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.02.17 - T.O.M 31.01.18 Elias Tesfayohanes Gebray JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/10
U TEK 83/43 - SKEIE, BRUKSENDRING TIL HAGESTUE/BOD - 83/43 - SKEIE, BYGNINGSKONTROLL Eli Kristin Sommerbakk JHE05 17/00124-001 2017/01/10
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.02.17 - T.O.M 31.01.18 Christine Wroldsen JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/10
I TEK 148/515 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - NORHEIM BORETTSLAG III LEDNINGSBRUDD - 148/515 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - NORHEIM BORETTSLAG III Tindeland Rør AS MHV 17/00136-001 2017/01/10
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.02.17 - 31.01.18 Marita Salvanes Snørteland JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/10
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE Oddrun Helgesen JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/10
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.02.17 - T.O.M 31.01.18 Liv Kristin Bjørndal JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/10
I TEK BRÅTEBRENNING - PLAN FOR BRENNING AV UTMARK PÅ HØVRING -111/1, 4 M.FL. Jon Egil Frette JHJ 16/00654-002 2017/01/10
I TEK 66/422 - HYDAL TOOLS AS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - KORRESPONDANSE - GJELDER ÅRLIG KONTROLL 66/422 - HYDAL TOOLS AS Hydal Tools AS TEA01 12/00922-013 2017/01/10
I SEN KLAGESAK - PLAN 5060 - DETALJREGULERING FOR KOLLEKTIVTRASÉ OG SYKKELVEG - NORHEIM - 148/857 MFL - - KLAGEAVGJØRELSE - PLAN 5061 - DETALJREGULERING FOR KOLLEKTIVTRASE OG SYKKELVEG NORHEIM Fylkesmannen I Rogaland JST 16/03301-005 2017/01/10
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 3.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.02.17 - 31.01.18 Marlyn Davidsen JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/10
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 3.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.02.17 - 31.01.18 Ørjan Sevland JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/10
I TEK JORDSKIFTERETTEN - 15-200783RFA-JSTO (1210-2015-0039 HILLESLAND) - GNR. 48 - MELDING OM AVSLUTTET JORDSKIFTESAK 15-200783RFA-JSTO (1210-2015-0039) - HILLESLAND GNR.48 Haugalandet og Sunnhordaland Jordskifterett ALA04 15/03750-002 2017/01/10
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 02.01.17 - T.O.M 31.01.17 Tove Janne Østevik JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/10
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 3.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.02.17 - T.O.M 31.01.18 Rebekka Rønning Porsvik JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/10
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.02.17 - T.O.M 31.01.18 JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/10
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.02.17 - T.O.M 31.01.18 JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/10