Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER MED HØYSKOLEUTDANNING, FAST 60% - 100% - TILBUD BLI01 16/04324-179 25 Offl §25 2017/01/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER MED HØYSKOLEUTDANNING, FAST 60% - 100% - ARBEIDSAVTALE BLI01 16/04324-180 25 Offl §25 2017/01/07
I SEN REKRUTTERINGSSAK SPESIALRÅDGIVER ØKONOMISTYRING OG ANALYSE - SØKNAD MMW 16/04934-017 25 Offl §25 2017/01/07
I SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - SØKNAD MMW 16/04949-067 25 Offl §25 2017/01/07
I SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - SØKNAD MMW 16/04949-068 25 Offl §25 2017/01/07
I SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - SØKNAD MMW 16/04949-069 25 Offl §25 2017/01/07
I SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - SØKNAD MMW 16/04949-070 25 Offl §25 2017/01/07
I SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - SØKNAD MMW 16/04949-071 25 Offl §25 2017/01/07
I SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - SØKNAD MMW 16/04949-072 25 Offl §25 2017/01/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD AGB 16/05072-013 25 Offl §25 2017/01/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-019 25 Offl §25 2017/01/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD JBR04 16/05074-017 25 Offl §25 2017/01/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - SØKNAD NFE 16/05075-012 25 Offl §25 2017/01/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - SØKNAD JBR04 16/05076-009 25 Offl §25 2017/01/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD JBR04 16/05077-012 25 Offl §25 2017/01/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - SØKNAD AGB 16/05078-012 25 Offl §25 2017/01/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD JBR04 16/05079-016 25 Offl §25 2017/01/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-018 25 Offl §25 2017/01/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-019 25 Offl §25 2017/01/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-015 25 Offl §25 2017/01/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - SØKNAD BLI01 16/05120-021 25 Offl §25 2017/01/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - BEKREFTELSE BLI01 16/05120-022 25 Offl §25 2017/01/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-050 25 Offl §25 2017/01/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-051 25 Offl §25 2017/01/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-014 25 Offl §25 2017/01/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05101-018 25 Offl §25 2017/01/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05101-019 25 Offl §25 2017/01/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05101-020 25 Offl §25 2017/01/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05102-014 25 Offl §25 2017/01/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD JBR04 16/05186-014 25 Offl §25 2017/01/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD JBR04 16/05186-015 25 Offl §25 2017/01/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD JBR04 16/05187-011 25 Offl §25 2017/01/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD JBR04 16/05187-012 25 Offl §25 2017/01/07