Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 134/17 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - SIGMUND VEDØ - 134/17 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - SIGMUND VEDØ Tindeland Rør AS ALS06 16/05093-003 2017/01/06
U TEK 3/238 - ØSTHUS - RIVING LAGER/INDUSTRIBYGNING ETTER BRANN - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 3/238 - ØSTHUS - RIVING LAGER/INDUSTRIBYGNING ETTER BRANN I. K. Gabrielsen IGR 16/04495-004 2017/01/06
U TEK PLAN 4052 - DETALJREGULERING FOR KALSTØ - DEL AV 83/28 M.FL. - PLAN 4052 - REGULERINGSPLAN FOR KALSTØ - DEL AV 83/28 MFL. Vierdal Advokatfirma AS MBE03 13/04467-109 2017/01/06
U TEK 66/306 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ODD HELGE HABBESTAD LEDNINGSBRUDD - 66/306 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ODD HELGE HABBESTAD Comfort Karmøy AS ALS06 17/00042-003 2017/01/06
U TEK 60/5 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HJALMAR OLSETH - 60/5 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HJALMAR OLSETH Comfort Karmøy AS ALS06 17/00039-002 2017/01/06
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING FRA 14.11.2016 OG UT SKOLEÅRET 2016-2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/06
U SKU ELEVMAPPE - AVTALE OM UTGIFTSDEKNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/06
U TEK 141/17 - STORASUNDVEGEN, LITALSUND - RIVING AV NAUST - 141/17 - FERDIGATTEST - RIVING AV NAUST Birkeland Maskinentreprenør AS JKV 16/04789-005 2017/01/06
U TEK 64/1461 - TORVVIKVEGEN, STANGELAND. NYBYGG GARASJE - 64/1461 - FERDIGATTEST Harriet Holm KMY 13/01905-004 2017/01/06
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - 72/53 RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSE ÅLAVIKGVEGEN 28 Emma Sofia Karlsson AVS01 15/01750-015 2017/01/06
U TEK 117/6 - SPANNAVEGEN, AKSNES, NYBYGG SAUEHUS - FORLAGER - REDSKAPSLAGER - 117/6 - FERDIGATTEST - SAUEHUS/LAGER Jostein Magne Mikalsen JKV 16/04427-006 2017/01/06
U TEK 11/437 - MANNES, TILBYGG BOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 11/437 - TILLATELSE Lars Vedøy EDH 16/05154-002 2017/01/06
U TEK 85/26 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ØYVIND GRINDE - 85/26 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ØYVIND GRINDE Storesund Rør AS ALS06 17/00052-003 2017/01/06
I TEK 43/588 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - 43/588 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Jane Sandve GBV 17/00069-001 2017/01/06
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - 72/60 RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSE ÅLAVIKVEGEN 26 Harald Stensen AVS01 15/01750-016 2017/01/06
U TEK GRAVESØKNAD - BEKKAVEGEN - 15/1170 - SVAR - GRAVESØKNAD - BEKKAVEGEN - 15/1170 Multiconsult KSU01 17/00070-002 2017/01/06
U TEK 149/457 - SPANNE - NYBYGG KONTORBYGG - 149/457 - FERDIGATTEST Opus Arkitekter AS KMY 13/04062-026 2017/01/06
U TEK GRAVESØKNAD - VESTHEIMVEGEN - SVAR - GRAVESØKNAD - VESTHEIMVEGEN Vassbakk & Stol AS KSU01 17/00071-002 2017/01/06
U TEK 58/295 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNE MARIE MELKEVIK - 58/295 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNE MARIE MELKEVIK Comfort Karmøy AS ALS06 17/00066-002 2017/01/06
I TEK 109/21 - RØRLEGGERMELDING - UTSLIPPSTILLATELSE - TILTAKSHAVER: TURID FOSSAN UTSLIPPSSAK: 17/88 - 109/21 - RØRLEGGERMELDING - UTSLIPPSTILLATELSE - TILTAKSHAVER: TURID FOSSAN UTSLIPPSSAK: 17/88 Inge Vaaga AS MHV 17/00078-001 2017/01/06
U TEK 149/158 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SVEIN HANSEN - 149/158 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SVEIN HANSEN Storesund Rør AS ALS06 17/00049-003 2017/01/06
U TEK 17/36 - ÅDLAND, FASADEENDRING BOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 17/36 - TILLATELSE Odrun Stonghaugen og Paul K. Vikra EDH 16/05188-002 2017/01/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER - 3X100% FAST + 1 100% FØDSELSVIKARIAT - AVSLAG MSTA 16/02272-044 25 Offl §25 2017/01/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER - 3X100% FAST + 1 100% FØDSELSVIKARIAT - AVSLAG MSTA 16/02272-045 25 Offl §25 2017/01/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER - 3X100% FAST + 1 100% FØDSELSVIKARIAT - AVSLAG MSTA 16/02272-046 25 Offl §25 2017/01/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER - 3X100% FAST + 1 100% FØDSELSVIKARIAT - AVSLAG MSTA 16/02272-047 25 Offl §25 2017/01/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER - 3X100% FAST + 1 100% FØDSELSVIKARIAT - AVSLAG MSTA 16/02272-048 25 Offl §25 2017/01/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER - 3X100% FAST + 1 100% FØDSELSVIKARIAT - AVSLAG MSTA 16/02272-049 25 Offl §25 2017/01/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER - 3X100% FAST + 1 100% FØDSELSVIKARIAT - AVSLAG MSTA 16/02272-050 25 Offl §25 2017/01/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER - 3X100% FAST + 1 100% FØDSELSVIKARIAT - AVSLAG MSTA 16/02272-051 25 Offl §25 2017/01/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER - 3X100% FAST + 1 100% FØDSELSVIKARIAT - AVSLAG MSTA 16/02272-052 25 Offl §25 2017/01/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER - 3X100% FAST + 1 100% FØDSELSVIKARIAT - AVSLAG MSTA 16/02272-053 25 Offl §25 2017/01/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER - 3X100% FAST + 1 100% FØDSELSVIKARIAT - AVSLAG MSTA 16/02272-054 25 Offl §25 2017/01/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER - 3X100% FAST + 1 100% FØDSELSVIKARIAT - AVSLAG MSTA 16/02272-055 25 Offl §25 2017/01/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER - 3X100% FAST + 1 100% FØDSELSVIKARIAT - AVSLAG MSTA 16/02272-056 25 Offl §25 2017/01/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT/SYKEPLEIER - 100% FAST I LANGTURNUS. - AVSLAG JBR04 16/04040-057 25 Offl §25 2017/01/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT/SYKEPLEIER - 100% FAST I LANGTURNUS. - AVSLAG JBR04 16/04040-058 25 Offl §25 2017/01/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT/SYKEPLEIER - 100% FAST I LANGTURNUS. - AVSLAG JBR04 16/04040-059 25 Offl §25 2017/01/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT/SYKEPLEIER - 100% FAST I LANGTURNUS. - AVSLAG JBR04 16/04040-060 25 Offl §25 2017/01/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT/SYKEPLEIER - 100% FAST I LANGTURNUS. - AVSLAG JBR04 16/04040-061 25 Offl §25 2017/01/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT/SYKEPLEIER - 100% FAST I LANGTURNUS. - AVSLAG JBR04 16/04040-062 25 Offl §25 2017/01/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT/SYKEPLEIER - 100% FAST I LANGTURNUS. - AVSLAG JBR04 16/04040-063 25 Offl §25 2017/01/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT/SYKEPLEIER - 100% FAST I LANGTURNUS. - AVSLAG JBR04 16/04040-064 25 Offl §25 2017/01/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT/SYKEPLEIER - 100% FAST I LANGTURNUS. - AVSLAG JBR04 16/04040-065 25 Offl §25 2017/01/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT/SYKEPLEIER - 100% FAST I LANGTURNUS. - AVSLAG JBR04 16/04040-066 25 Offl §25 2017/01/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT/SYKEPLEIER - 100% FAST I LANGTURNUS. - AVSLAG JBR04 16/04040-067 25 Offl §25 2017/01/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT/SYKEPLEIER - 100% FAST I LANGTURNUS. - AVSLAG JBR04 16/04040-068 25 Offl §25 2017/01/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT/SYKEPLEIER - 100% FAST I LANGTURNUS. - AVSLAG JBR04 16/04040-069 25 Offl §25 2017/01/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT/SYKEPLEIER - 100% FAST I LANGTURNUS. - AVSLAG JBR04 16/04040-070 25 Offl §25 2017/01/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT/SYKEPLEIER - 100% FAST I LANGTURNUS. - AVSLAG JBR04 16/04040-071 25 Offl §25 2017/01/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT/SYKEPLEIER - 100% FAST I LANGTURNUS. - AVSLAG JBR04 16/04040-072 25 Offl §25 2017/01/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT/SYKEPLEIER - 100% FAST I LANGTURNUS. - AVSLAG JBR04 16/04040-073 25 Offl §25 2017/01/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT/SYKEPLEIER - 100% FAST I LANGTURNUS. - AVSLAG JBR04 16/04040-074 25 Offl §25 2017/01/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT/SYKEPLEIER - 100% FAST I LANGTURNUS. - AVSLAG JBR04 16/04040-075 25 Offl §25 2017/01/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT/SYKEPLEIER - 100% FAST I LANGTURNUS. - AVSLAG JBR04 16/04040-076 25 Offl §25 2017/01/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT/SYKEPLEIER - 100% FAST I LANGTURNUS. - AVSLAG JBR04 16/04040-077 25 Offl §25 2017/01/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT/SYKEPLEIER - 100% FAST I LANGTURNUS. - AVSLAG JBR04 16/04040-078 25 Offl §25 2017/01/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 94,20% FAST BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - SØKNAD JBR04 16/04322-050 25 Offl §25 2017/01/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER - 83% VIKARIAT MED MULIGHET FOR FAST - AVSLAG JBR04 16/04709-021 25 Offl §25 2017/01/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER - 83% VIKARIAT MED MULIGHET FOR FAST - AVSLAG JBR04 16/04709-022 25 Offl §25 2017/01/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 97,30 % - AVSLAG JBR04 16/04711-031 25 Offl §25 2017/01/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 97,30 % - AVSLAG JBR04 16/04711-032 25 Offl §25 2017/01/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 97,30 % - AVSLAG JBR04 16/04711-033 25 Offl §25 2017/01/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 97,30 % - AVSLAG JBR04 16/04711-034 25 Offl §25 2017/01/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 97,30 % - AVSLAG JBR04 16/04711-035 25 Offl §25 2017/01/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 97,30 % - AVSLAG JBR04 16/04711-036 25 Offl §25 2017/01/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 97,30 % - AVSLAG JBR04 16/04711-037 25 Offl §25 2017/01/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 97,30 % - AVSLAG JBR04 16/04711-038 25 Offl §25 2017/01/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - CA 80% STILLING - INTERVJU JBR04 16/04931-014 25 Offl §25 2017/01/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - CA 80% STILLING - INTERVJU JBR04 16/04931-015 25 Offl §25 2017/01/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - CA 80% STILLING - INTERVJU JBR04 16/04931-016 25 Offl §25 2017/01/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - CA 80% STILLING - INTERVJU JBR04 16/04931-017 25 Offl §25 2017/01/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - CA 80% STILLING - INTERVJU JBR04 16/04931-018 25 Offl §25 2017/01/06
I SEN REKRUTTERINGSSAK SPESIALRÅDGIVER ØKONOMISTYRING OG ANALYSE - SØKNAD MMW 16/04934-014 25 Offl §25 2017/01/06
I SEN REKRUTTERINGSSAK SPESIALRÅDGIVER ØKONOMISTYRING OG ANALYSE - SØKNAD MMW 16/04934-015 25 Offl §25 2017/01/06
I SEN REKRUTTERINGSSAK SPESIALRÅDGIVER ØKONOMISTYRING OG ANALYSE - SØKNAD MMW 16/04934-016 25 Offl §25 2017/01/06
I SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - SØKNAD MMW 16/04949-063 25 Offl §25 2017/01/06
I SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - SØKNAD MMW 16/04949-064 25 Offl §25 2017/01/06
I SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - SØKNAD MMW 16/04949-065 25 Offl §25 2017/01/06
I SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - SØKNAD MMW 16/04949-066 25 Offl §25 2017/01/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - SØKNAD JBR04 16/05071-012 25 Offl §25 2017/01/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-017 25 Offl §25 2017/01/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-018 25 Offl §25 2017/01/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - SØKNAD NFE 16/05075-011 25 Offl §25 2017/01/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD JBR04 16/05077-011 25 Offl §25 2017/01/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-017 25 Offl §25 2017/01/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - SØKNAD JBR04 16/05086-011 25 Offl §25 2017/01/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - SØKNAD JBR04 16/05086-012 25 Offl §25 2017/01/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05101-017 25 Offl §25 2017/01/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05102-011 25 Offl §25 2017/01/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05102-012 25 Offl §25 2017/01/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05102-013 25 Offl §25 2017/01/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD JBR04 16/05186-013 25 Offl §25 2017/01/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOG - SØKNAD BLI01 17/00063-002 25 Offl §25 2017/01/06
U TEK 58/120 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - SAMEIET NYBORG - 58/120 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - SAMEIET NYBORG Eskild Kvala MSA 17/00082-001 U Ligningsloven § 3-13 2017/01/06
I TEK PLAN 1017 - DETALJREGULERING FOR UTVIDELSE AV SKUDE FRYSERI - DEL AV 57/26,654 - MERKNAD TIL GODKJENT REGULERINGSPLAN - 05.01.16 PLAN 1017 - DETALJREGULERING FOR UTVIDELSE AV SKUDE FRYSERI - DEL AV 57/26,654 Ingvar Torbjørn Øritsland YSL 15/02448-057 2017/01/06
I TEK 64/427 - KAPELLVEGEN, STANGALAND, TILBYGG BOLIG - 64/427 - KAPELLVEGEN, STANGALAND, TILBYGG BOLIG I K Gabrielsen IGR 17/00083-001 2017/01/06
I TEK KRAV ETTER GARANTIER IFB. KONKURS I ØKLANDHUS AS HAUGESUND SPAREBANK - KORRESPONDANSE - GJELDER ØKLANDHUS OG GARANTIER HAUGESUND SPAREBANK Haugesund Sparebank MBE03 16/04237-003 2017/01/06
I TEK 58/295 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNE MARIE MELKEVIK - 58/295 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNE MARIE MELKEVIK Comfort Karmøy AS ALS06 17/00066-003 2017/01/06
I TEK OLJEUTSLIPP I AVLØPSLEDNINGER - HUSØY - TILBAKEMELDING - OLJEUTSLIPP I AVLØPSLEDNINGER - HUSØY Husøyveien 143 AS ETS 16/04660-023 2017/01/06
I SKU PERSONALMAPPE - LØNNSUTBETALING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/06
U TEK PERSONALMAPPE - INNKALLING TIL MØTE I LOKALT NÆRVÆRSUTVALG TEKNISK ETAT BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/06
I TEK NY VANNLEDNING - NORDALVEGEN, KOPERVIK - 66/330 - SPØRSMÅL SOM GJELDER NORDALV. 55 - KLOAKKLEDNING Helge Hetland AVS01 15/03469-030 2017/01/06
U TEK 2/49 - TEKNISK PLAN, VEAVÅGEN (PER LANGÅKER) - TEKNISK GODKJENNING 2/49 - TEKNISK PLAN, VEAVÅGEN (PER LANGÅKER) RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 16/03452-007 2017/01/06
I TEK 115/19 - SKREVEGEN, SØNDRE EIKE, BALLBINGE - 115/19 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Karmøy Kommune Oppvekst- Og JKV 10/01577-007 2017/01/06
I SEN VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, LEKDOMMERE OG JORDSKIFTEMEDDOMMERE FOR PERIODEN 1. JANUAR 2017 TIL 31. DESEMBER 2020 - SØKNAD OM FRITAK SOM MEDDOMMER EDA 16/00047-038 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/06
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON / ENDRING AV STILLINGSSTØRRELSE RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/06
I TEK PLAN 3040 - DETALJREGULERING FOR FAVNAMYRVEGEN - 64/899 MFL. - GODKJENT 20.11.2017 - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN - 02.01.17 PLAN 3040 - DETALJREGULERING FOR FAVNAMYRVEGEN - 64/ Statens Vegvesen Region Vest Leikanger Kontorsted MAA05 16/04732-015 2017/01/06
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 16/04143-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/06
I TEK KRAV ETTER GARANTIER IFB. KONKURS I ØKLANDHUS AS HAUGESUND SPAREBANK - GJELDER DØLEVEGEN 76 A-E, SIKRING SKRÅNING Torleif og Sigurd Ytreland AS MBE03 16/04237-004 2017/01/06
I SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2017 - SØKNAD OM KOMMUNAL KONTANTSTØTTE GKH01 17/00024-005 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/01/06
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - VEDRØRENDE KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - MIDLERTIDIG BYTTE AV BOLIG - BMV 17/00084-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/06
U TEK PLAN 5063 - DETALJREGULERING FOR RAMSVIK - 120/124 GODKJENT 19.12.2016 - PLAN 5063 - DETALJREGULERING FOR RAMSVIK - 120/124 Karmøynytt / KK-nettside RLU 14/01976-026 2017/01/06
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/00158-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/06
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP VÅREN 2017 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/06
I TEK 148/1027 - DJUVAVEGEN, NORHEIM NYBYGG ENEBOLIG - BYGG B - 184/1027 - KOMMENTAR TIL PROTEST PDS PROTEK AS IGR 16/01300-012 2017/01/06
U SEN BP'EN - STRANDGATEN 2, KOPERVIK SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 2012 - VEDRØRENDE SKJENKEKONTROLLER - FORHÅNDSVARSEL Bp'en AS EVI1 12/03814-042 2017/01/06
U SKU ELEVMAPPE - BETALINGSREDUKSJON VÅREN 2017 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/06
I SKU PERSONALMAPPE - SVAR - FORSKYVNING AV LÆRETID KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/06
I TEK 43/618 - HØYNES- FORSTØTNINGSMUR - 43/618 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Trygve J Sjøen AS JHE05 16/04239-005 2017/01/06
U TEK 77/15 - KALSTØ - LYSMASTER - 77/15 - FERDIGATTEST Industri Energi Statoil Kårstø Avd 2 KMY 16/01501-005 2017/01/06
U TEK PLAN 2098 - DETALJREGULERING FOR SÆVIKEVIK - 2/3, 51 MFL - GODKJENT 19.12.2016 - ANNONSE - PLAN 2098 - DETALJREGULERING FOR SÆVIKEVIK - 2/3, 51 M.FL. Karmøynytt / KK-nettside RLU 16/02535-023 2017/01/06
I HSE PERSONALMAPPE - CV Gunn Malene Scheie Johansen MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/06
I HSE PERSONALMAPPE - CV MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/06
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING AV ANSIENNITET JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/06
U TEK 75/9 - BYGGING AV LANDBRUKSVEG - SVAR - 75/9 - SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEI Kallevik Ole Petter ALI 16/04791-002 2017/01/06
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV MIDLERTIDIG STILLING NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/06
I TEK 64/1421 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 64/1421 - VEDRØRENDE GRENSE MELLOM 64/304 OG 64/269 Liv Åshild Ree Jensen ALA04 16/03890-020 2017/01/06
I SKU ELEVMAPPE - FORESPØRSEL OM SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/06
I TEK 21/15 - STAVA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 21/15 - KLAGE PÅ VEDTAK OM DISPENSASJON Fylkesmannen i Rogaland HHU 15/03952-020 2017/01/06
U SKU PERSONALMAPPE - LØNNSØKNING JMH02 08/01660-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/06
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 68/408 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Eskild Kvala AS GEL 17/00012-005 2017/01/06
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/06
I SEN GRAVESØKNAD - EIDSBAKKANE 14 - GRAVESØKNAD - EIDSBAKKANE 14 A & B Andreassen Maskin AS TOG 17/00087-001 2017/01/06
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING - SØKNAD OM PERMISJON NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/06
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 4/151 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Edb-Tjenester Norge Limited GEL 17/00012-006 2017/01/06
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2016 - PRØVESVAR OK - RADIOAKTIVITET DRIKKEVANN - KARMØY VANNVERK Mattilsynet BAN01 16/00001-100 2017/01/06
I HSE PERSONALMAPPE - KRAV OM FAST ANSETTELSE ETTER AML § 14-9 MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/06
U TEK PLAN 2070 - DETALJREGULERING FOR KROKHAUGEN - 4/12 M.FL. - GODKJENT 19.12.2016 - ANNONSE - PLAN 2070 - DETALJREGULERING FOR KROKHAUGEN - 4/12 M.FL. Karmøynytt / KK-nettside RLU 14/01428-068 2017/01/06
U TEK 43/633 - HØYNESVEGEN, HØYNES - NYBYGG GARASJE - 43/633 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Inger Lise Sjøen EDH 16/05056-002 2017/01/06
I TEK HJORTEVILT 2012-2018 - FANGSTRAPPORT VALD NR. 5 - SØRE FOSEN Søre Fosen Jaktvald v/ Jan Sundfør PCH01 12/00288-115 2017/01/06
U TEK PLAN 2082 - OMRÅDEREGULERING FOR SALVØY - GODKJENT 19.12.2016 - ANNONSE - PLAN 2082 - OMRÅDEREGULERING FOR SALVØY Karmøynytt / KK-nettside RLU 15/00028-115 2017/01/06
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/06
I TEK 149/8 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETINING OPPM: 17/898 - 149/8 - MERKNAD TIL NY NABOVARSEL Statens Vegvesen Region Vest Leikanger Kontorsted SKM 16/05115-002 2017/01/06
U TEK 25/134 - JEREVEGEN, LANGÅKER.TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE - 25/134, JEREVEGEN, LANGÅKER. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE. Sverre Andreassen BFH 11/02140-003 2017/01/06
I HSE PERSONALMAPPE - KRAV OM FAST ANSETTELSE ETTER AML §14-4A MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/06
U HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON - SVAR NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/06
I SKU HØRINGER - 2016-2017 - HØRING - ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN Kunnskapsdepartementet TOV 16/00007-125 2017/01/06
I TEK 109/21 - FOSEN - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE RØRLEGGERMELDING SAK 17/78 - 109/21 - FOSEN - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE RØRLEGGERMELDING SAK 17/78 Inge Vaaga AS OHA 17/00088-001 2017/01/06
U SKU PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT JMH02 99/00297-038 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/06
I TEK LYKTESTOLPER/GATELYS - SØKNADER - SØKNAD OM BELYSNING I LEKEPARK PÅ GNR/BNR 13/198 Finklavegen velforening ALI 12/00420-042 2017/01/06
U TEK 67/13 - ASALDALVEGEN, ASALDALEN. NYBYGG, GARASJE - 67/13, ASALDALVEGEN, ASALDALEN. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. NYBYGG, GARASJE Jan Magne Odland BFH 11/01956-006 2017/01/06
U TEK OVERVANNSPROBLEMER - HULDERVEGEN - VEDR. OVERVANN SOM RENNER UT PÅ KOMMUNAL VEG - HULDERVEGEN Jarle Munthe KSU01 17/00119-001 2017/01/06
I SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM RESSURSER TIL SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2016/17 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/06
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/00089-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/06
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - BEKREFTELSE - TAR IMOT KOMMUNAL UTLEIEBOLIG BMV 16/03045-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/06
U SKU PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT JMH02 15/04465-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/06
I TEK 79/206 - VISNESVEGEN, VISNES - BRUKSENDRING TIL ANNEN SKOLEBYGNING - 79/206 - VEDTAK OM SAMTYKKE PÅ VILKÅR OG GEBYR Arbeidstilsynet Midt-Norge KIS 16/05050-004 2017/01/06
I SEN E134 HAUKELIVEGEN AS - BREV TIL STATSRÅDEN - KONKLUSJONENE FRA ØST-VESTUTREDNINGEN MÅ IVERKSETTES - DELPROSJEKT SELJESTAD ¿ RØLDAL PÅ E134 MÅ FORSERES E134 Haukelivegen AS KTV 14/01199-006 2017/01/06
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - UNDERTEGNET HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/03045-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/06
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM MILJØTERAPEUT VED RUS- OG PSYKISK HELSE Linn Halle Brandsø MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/06
U TEK PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/06
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2016/17 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/06
I SKU SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2012-2018 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL TRANSPORT - GRENSELØS IDRETTSDAG Rogaland Idrettskrets ANKO 12/00098-207 2017/01/06
U TEK 64/920 - KALVATREVEGEN, STANGALAND - NYBYGG ENEBOLIG - 64/920 - KALVATREVEGEN, MANGELFULL SØKNAD Odd Hansen AS IGR 16/05171-002 2017/01/06
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2016/17 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/06
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 17/00091-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/06
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM VIRKSOMHETSLEDER VED - HELSESTASJONSTJENESTE, LEGEVAKT OG KOMMUNALT LEGESENTER Anne Margrethe Haukås MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/06
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2016/17 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/06
I TEK LYKTESTOLPER/GATELYS - SØKNADER - ØNSKE OM NYTT GATELYS Raymond Fagerland Bakken KSU01 12/00420-043 2017/01/06
I TEK FJERNING AV VEGATASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - SPANNAVEGEN - ØNSKE OM FELLING AV GRANTRÆR - SPANNAVEGEN 450-456 Jon Arne Steine ALI 17/00093-001 2017/01/06
I TEK PLAN 4065 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79,220 - GODKJENT 15.5.2017 - SØKNAD OM DISPENSASJON I HENHOLD TIL KML § 8, 4 LEDD ID 220576, 220577, 220578, 220579 (KOPIMOTTAKER) PLAN 4065 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79,220 Rogaland Fylkeskommune, kulturavdelingen JST 15/02773-046 2017/01/06
U SEN ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER I KARMØY KOMMUNE 2016 - 2020 - VEDLEGG TIL FORHÅNDSVARSEL SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER - UTDRAG ALK.LOV OG ALK.FORSKRIFT Parter EVI1 16/00488-019 2017/01/06
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON/FEDREKVOTE HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/06
U TEK 58/173 - KOPERVIK. INNGJERDING/AVGRENSING AV EKSISTERENDE ANLEGG - 58/173 - KOPERVIK. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. INNGJERDING/AVGRENSING AV EKSISTERENDE ANLEGG Håland og Karlson AS KMY 04/02127-006 2017/01/06
I SEN RAMMEAVTALE RENHOLDSMIDLER OG REKVISITA 2017 - SPØRSMÅL - GJELDER RAMMEAVTALE FOR RENHOLDSMIDLER OG REKVISITA 2017 Maske AS TRS 16/04015-010 2017/01/06
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - UNDERTEGNET HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/04061-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/06
I SEN HAUGALANDSPAKKEN AS - ENDELIG MØTEREFERAT FRA STYRINGSGRUPPEN I HAUGALANDSPAKKEN 09.12.2016 Statens Vegvesen Region Vest Leikanger Kontorsted KTV 14/01990-020 2017/01/06
U SEN COOP PRIX AVALDSNES SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - UTTALELSE NY STYRER VED COOP PRIX AVALDSNES Sør-Vest Karmøy Karmøy Lensmannsdistrikt EVI1 12/01560-038 26 Off.l.26 2017/01/06
U TEK JORDSKIFTERETTEN - 15-199675RFA-JSTO - VEDØEN - GNR. 1 (1210-2014-0062) - JORDSKIFTERETTEN - 15-199675RFA-JSTO - VEDØEN - GNR. 1 (1210-2014-0062) Dag Inge Kristoffersen ALA04 14/03697-003 2017/01/06
U TEK 64/1421 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 64/1421 - VEDRØRENDE GRENSE MELLOM 64/304 OG 64/269 Liv Åshild Ree Jensen ALA04 16/03890-021 2017/01/06