Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 123/178 - RØRLEGGERMELDING, NYBYGG BOLIG, BF11-7 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG BYGGESAK 16/5110 - SVAR: 123/146 - RØRLEGGERMELDING, NYBYGG BOLIG, BF11-7 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG Vassbakk & Stol AS MHV 16/04997-002 2017/01/05
U TEK 123/177 - RØRLEGGERMELDING, NYBYGG BOLIG, BF11-6 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG BYGGESAK 16/5109 - SVAR: 123/146 - RØRLEGGERMELDING, NYBYGG BOLIG, BF11-6 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG Vassbakk & Stol AS MHV 16/04995-002 2017/01/05
U TEK 123/176 - RØRLEGGERMELDING, NYBYGG BOLIG, BF11-5 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG BYGGEAK 16/5107 - SAVR: 123/146 - RØRLEGGERMELDING, NYBYGG BOLIG, BF11-5 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG Vassbakk & Stol AS MHV 16/04994-002 2017/01/05
U TEK 123/174 - RØRLEGGERMELDING, NYBYGG BOLIG, BF11-3 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG BYGGESAK 16/5105 - SVAR: 123/146 - RØRLEGGERMELDING, NYBYGG BOLIG, BF11-3 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG Vassbakk & Stol AS MHV 16/04986-002 2017/01/05
U TEK 123/175 - RØRLEGGERMELDING, NYBYGG BOLIG, BF11-4 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG BYGGESAK 16/5106 - SVAR: 123/146 - RØRLEGGERMELDING, NYBYGG BOLIG, BF11-4 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG Vassbakk & Stol AS MHV 16/04992-002 2017/01/05
U TEK 123/173 - RØRLEGGERMELDING, NYBYGG BOLIG, BF11-2 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG BYGGESAK 16/5104 - SVAR: 123/146 - RØRLEGGERMELDING, NYBYGG BOLIG, BF11-2 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG Vassbakk & Stol AS MHV 16/04985-002 2017/01/05
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER VED HJEMMETJENESTEN MIDT - NATT Kine Sørensen Wik JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/05
I TEK 72/53 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - STIAN RØNNEVIK (ODDBJØRN DANKEL) - 72/53 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - STIAN RØNNEVIK Risa AS MHV 17/00021-001 2017/01/05
U TEK 123/173 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF11-2 - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 123/146 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF11-2 Berge Sag og Trelast AS OHA 16/05104-002 2017/01/05
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FORFLYTNINGSHEMMEDE - FØRER NJO 14/00817-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/05
U TEK 123/174 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF11-3 - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 123/146 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF11-3 Berge Sag og Trelast AS OHA 16/05105-002 2017/01/05
U TEK KLOAKKRENSEANLEGG - KOPERVIK - KLOAKKRENSEANLEGG - KOPERVIK MØTEREFERAT 3.01.2016 Cowi AS ABU01 15/03673-005 2017/01/05
U TEK 123/175 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF11-4 - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 123/146 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF11-4 Berge Sag og Trelast AS OHA 16/05106-002 2017/01/05
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - VARSEL OM BEFARING AV KOMMUNAL BOLIG/EIENDOM BMV 16/02604-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/05
U TEK 123/176 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF11-5 - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 123/146 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF11-5 Berge Sag og Trelast AS OHA 16/05107-002 2017/01/05
U TEK 123/177 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF11-6 - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 123/146 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF11-6 Berge Sag og Trelast AS OHA 16/05109-002 2017/01/05
I TEK 2/49 - TEKNISK PLAN, VEAVÅGEN (PER LANGÅKER) - OVERSENDER TEGNINGER OG STANDARDKRAV FOR VEILYSANLEGG I BOLIGFELT 2/49 - TEKNISK PLAN, VEAVÅGEN (PER LANGÅKER) RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 16/03452-006 2017/01/05
U TEK 12/399 - NARAVEGEN, SEVLAND. TILBYGG ENEBOLIG, UTV. BOD/CARPORT - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 12/399 - TILLATELSE Einar Utbjo EDH 16/05090-003 2017/01/05
U TEK 123/178 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF11-7 - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 123/146 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF11-7 Berge Sag og Trelast AS OHA 16/05110-002 2017/01/05
U TEK TØKJEMYRVEGEN OMSORGSBOLIGER - TØKJEMYRVEGEN OMSORGSBOLIGER REFERAT FRA BYGGEMØTE NR. 16 Haaland & Thuestad AS OGT 14/03865-108 2017/01/05
I TEK 3/238 - ØSTHUS - RIVING LAGER/INDUSTRIBYGNING ETTER BRANN - 3/238 - MOTTATT MANGLER - BEKREFTELSE VEDR. UTKOBLING AV STØRM OG PLUGGING AV RØR MM. I K Gabrielsen IGR 16/04495-006 2017/01/05
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE VIKARIAT JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/05
U SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2012 - 2017 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL KONTANTSTØTTE GKH01 12/03185-413 26 Off.l.26 2017/01/05
U SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2012 - 2017 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL KONTANTSTØTTE GKH01 12/03185-414 13 Off.l.26 2017/01/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSINGENIØR/RÅDGIVER BYGGESAK - AVSLAG BNE 16/04320-052 25 Offl §25 2017/01/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSINGENIØR/RÅDGIVER BYGGESAK - AVSLAG BNE 16/04320-053 25 Offl §25 2017/01/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSINGENIØR/RÅDGIVER BYGGESAK - AVSLAG BNE 16/04320-054 25 Offl §25 2017/01/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSINGENIØR/RÅDGIVER BYGGESAK - AVSLAG BNE 16/04320-055 25 Offl §25 2017/01/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSINGENIØR/RÅDGIVER BYGGESAK - AVSLAG BNE 16/04320-056 25 Offl §25 2017/01/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSINGENIØR/RÅDGIVER BYGGESAK - AVSLAG BNE 16/04320-057 25 Offl §25 2017/01/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSINGENIØR/RÅDGIVER BYGGESAK - AVSLAG BNE 16/04320-058 25 Offl §25 2017/01/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSINGENIØR/RÅDGIVER BYGGESAK - AVSLAG BNE 16/04320-059 25 Offl §25 2017/01/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSINGENIØR/RÅDGIVER BYGGESAK - AVSLAG BNE 16/04320-060 25 Offl §25 2017/01/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSINGENIØR/RÅDGIVER BYGGESAK - AVSLAG BNE 16/04320-061 25 Offl §25 2017/01/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSINGENIØR/RÅDGIVER BYGGESAK - AVSLAG BNE 16/04320-062 25 Offl §25 2017/01/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSINGENIØR/RÅDGIVER BYGGESAK - AVSLAG BNE 16/04320-063 25 Offl §25 2017/01/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSINGENIØR/RÅDGIVER BYGGESAK - AVSLAG BNE 16/04320-064 25 Offl §25 2017/01/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSINGENIØR/RÅDGIVER BYGGESAK - AVSLAG BNE 16/04320-065 25 Offl §25 2017/01/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSINGENIØR/RÅDGIVER BYGGESAK - AVSLAG BNE 16/04320-066 25 Offl §25 2017/01/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSINGENIØR/RÅDGIVER BYGGESAK - AVSLAG BNE 16/04320-067 25 Offl §25 2017/01/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSINGENIØR/RÅDGIVER BYGGESAK - AVSLAG BNE 16/04320-068 25 Offl §25 2017/01/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSINGENIØR/RÅDGIVER BYGGESAK - AVSLAG BNE 16/04320-069 25 Offl §25 2017/01/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSINGENIØR/RÅDGIVER BYGGESAK - AVSLAG BNE 16/04320-070 25 Offl §25 2017/01/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSINGENIØR/RÅDGIVER BYGGESAK - AVSLAG BNE 16/04320-071 25 Offl §25 2017/01/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 94,20% FAST BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - TILBUD JBR04 16/04322-048 25 Offl §25 2017/01/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 94,20% FAST BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/04322-049 25 Offl §25 2017/01/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER- 59,15% FAST NATT - TILBUD AGB 16/04705-009 25 Offl §25 2017/01/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER- 59,15% FAST NATT - ARBEIDSAVTALE AGB 16/04705-010 25 Offl §25 2017/01/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER- 59,15% FAST NATT - BEKREFTELSE AGB 16/04705-011 25 Offl §25 2017/01/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER FAST NATT 65,73 % VEA SYKEHJEM - INTERVJU AGB 16/04706-016 25 Offl §25 2017/01/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER FAST NATT 65,73 % VEA SYKEHJEM - INTERVJU AGB 16/04706-017 25 Offl §25 2017/01/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER VIKARIAT NATT 65,73% X 2 - INTERVJU AGB 16/04707-018 25 Offl §25 2017/01/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER VIKARIAT NATT 65,73% X 2 - INTERVJU AGB 16/04707-019 25 Offl §25 2017/01/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER VIKARIAT NATT 65,73% X 2 - INTERVJU AGB 16/04707-020 25 Offl §25 2017/01/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER VIKARIAT NATT 65,73% X 2 - INTERVJU AGB 16/04707-021 25 Offl §25 2017/01/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % STILLING - TILBUD BLI01 16/04728-079 25 Offl §25 2017/01/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % STILLING - ARBEIDSAVTALE BLI01 16/04728-080 25 Offl §25 2017/01/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % STILLING - TILBUD BLI01 16/04728-081 25 Offl §25 2017/01/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % STILLING - ARBEIDSAVTALE BLI01 16/04728-082 25 Offl §25 2017/01/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % STILLING - TILBUD BLI01 16/04728-083 25 Offl §25 2017/01/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % STILLING - ARBEIDSAVTALE BLI01 16/04728-084 25 Offl §25 2017/01/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER I 100% STILLING - INTERVJU JBR04 16/04926-014 25 Offl §25 2017/01/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER I 100% STILLING - INTERVJU JBR04 16/04926-015 25 Offl §25 2017/01/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER I 100% STILLING - INTERVJU JBR04 16/04926-016 25 Offl §25 2017/01/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR, ÅKRA SKOLE - INTERVJU BLI01 16/04928-018 25 Offl §25 2017/01/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR, ÅKRA SKOLE - INTERVJU BLI01 16/04928-019 25 Offl §25 2017/01/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR - STANGELAND UNGDOMSSKOLE - INTERVJU BLI01 16/04930-028 25 Offl §25 2017/01/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR - STANGELAND UNGDOMSSKOLE - INTERVJU BLI01 16/04930-029 25 Offl §25 2017/01/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR - STANGELAND UNGDOMSSKOLE - INTERVJU BLI01 16/04930-030 25 Offl §25 2017/01/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR - STANGELAND UNGDOMSSKOLE - INTERVJU BLI01 16/04930-031 25 Offl §25 2017/01/05
I SEN REKRUTTERINGSSAK SPESIALRÅDGIVER ØKONOMISTYRING OG ANALYSE - SØKNAD MMW 16/04934-011 25 Offl §25 2017/01/05
I SEN REKRUTTERINGSSAK SPESIALRÅDGIVER ØKONOMISTYRING OG ANALYSE - SØKNAD MMW 16/04934-012 25 Offl §25 2017/01/05
I SEN REKRUTTERINGSSAK SPESIALRÅDGIVER ØKONOMISTYRING OG ANALYSE - SØKNAD MMW 16/04934-013 25 Offl §25 2017/01/05
I SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - SØKNAD MMW 16/04949-058 25 Offl §25 2017/01/05
I SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - SØKNAD MMW 16/04949-059 25 Offl §25 2017/01/05
I SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - SØKNAD MMW 16/04949-060 25 Offl §25 2017/01/05
I SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - SØKNAD MMW 16/04949-061 25 Offl §25 2017/01/05
I SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - SØKNAD MMW 16/04949-062 25 Offl §25 2017/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - SØKNAD JBR04 16/05071-008 25 Offl §25 2017/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - SØKNAD JBR04 16/05071-009 25 Offl §25 2017/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD AGB 16/05072-012 25 Offl §25 2017/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-015 25 Offl §25 2017/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD JBR04 16/05074-013 25 Offl §25 2017/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD JBR04 16/05074-014 25 Offl §25 2017/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD JBR04 16/05074-015 25 Offl §25 2017/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD JBR04 16/05074-016 25 Offl §25 2017/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD JBR04 16/05077-010 25 Offl §25 2017/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD JBR04 16/05079-012 25 Offl §25 2017/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD JBR04 16/05079-013 25 Offl §25 2017/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN MYRDALVN/EIDEVN - SØKNAD JBR04 16/05080-009 25 Offl §25 2017/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-015 25 Offl §25 2017/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - SØKNAD AGB 16/05085-010 25 Offl §25 2017/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - SØKNAD AGB 16/05085-011 25 Offl §25 2017/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - SØKNAD AGB 16/05085-012 25 Offl §25 2017/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - SØKNAD JBR04 16/05086-010 25 Offl §25 2017/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-014 25 Offl §25 2017/01/05
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-042 25 Offl §25 2017/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOKK- FERIEVIKAR - SØKNAD NFE 16/05099-004 25 Offl §25 2017/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05101-013 25 Offl §25 2017/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05101-014 25 Offl §25 2017/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05102-010 25 Offl §25 2017/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD JBR04 16/05186-008 25 Offl §25 2017/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD JBR04 16/05186-009 25 Offl §25 2017/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD JBR04 16/05186-010 25 Offl §25 2017/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD JBR04 16/05187-008 25 Offl §25 2017/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD JBR04 16/05187-009 25 Offl §25 2017/01/05
I TEK 72/217 - RØRLEGGERMELDING: (NYBYGG) STIKK TIL UBEBYGD TOMT - TILTAKSHAVER: KARMØY KOMMUNE - 72/217 - RØRLEGGERMELDING: (NYBYGG) STIKK TIL UBEBYGD TOMT - TILTAKSHAVER: KARMØY KOMMUNE Risa AS MHV 17/00064-001 2017/01/05
I TEK 38/319 - SYRE - RESTAURERING NAUST OG KAI - 38/319 - REVIDERT TEGNING ETTER KOMMENTAR FRA KOMMUNEANTIKVAR Eskild Kvala AS JHE05 16/03418-007 2017/01/05
U SEN 37/18 OG 37/21 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - MELDING 37/18,21. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING Statens Kartverket Tinglysingen REK 16/04002-002 2017/01/05
I TEK 86/71 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - KAI - 86/71 - (KOPIMOTTAKER) TILLATELSE TIL ETABLERING AV KAI Karmsund Interkommunale Havnevesen IGR 17/00118-001 2017/01/05
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL VARIG TILRETTELAGT ARBEID I ORDINÆR VIRKSOMHET GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/05
U TEK 3/575 - ØSTHUS - NYBYGG NAUST - 3/575 - ØSTHUS - OPPFØRING AV KAI OG MULIGHETEN FOR KULTURMINNER I SJØ Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen IGR 16/05034-002 2017/01/05
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 149/380 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Olav Liknes for Eskild Kvala AS GEL 17/00012-002 2017/01/05
U TEK 142/11 - STORASUND, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/1095, 1096 - 142/11 - OVERSENDE DELINGSSØKNAD FOR UTTALE TIL DISPENSASJON Fylkesmannen I Rogaland HHU 16/04407-005 2017/01/05
I FEL SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2012-2018 - SØKNAD OM KOMMUNAL STØTTE TIL BYGGING AV FOTBALLBANE(R) FOR JENTER OG GUTTER I KOBANÊ Foreningen Fotballbane for jenter og gutter I Kobane KTV 12/00098-206 2017/01/05
U SEN 15/1464 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4247 - MELDING 15/2442. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/4247 Statens Kartverket Tinglysingen REK 16/04509-003 2017/01/05
U TEK TEKNISK PLAN FOR VORMEDAL - MOKSHEIMTUNET - BYGGETRINN 2 - SVAR - KOMMUNAL OVERTAKELSE AV FORTAU LANGS MOKSHEIMÅSEN Berge Sag v/Andrew Greenwood BTH04 13/04344-016 2017/01/05
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SOSIALKONSULENT VED NAV KARMØY - Mille Heggland Ytterøy NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/05
I SKU FRISK I FRILUFT - SØKNAD OM TILSKUDD TIL "OPPTUR! KARMØY" Haugesund Turistforening OFL 12/01715-009 2017/01/05
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM VARIG TILRETTELAGT ARBEID I ORDINÆR VIRKSOMHET GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/05
I TEK 31/51 - VESTRE KARMØYVEG - HAGA - RIVING AV LØE - 31/51 - VESTRE KARMØYVEG - HAGA - RIVING AV LØE Kjell Oddvar Svendsen EDH 17/00065-001 2017/01/05
U SEN 131/76, 131/77 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - MELDING 131/76,77. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING Statens Kartverket Tinglysingen REK 16/04779-003 2017/01/05
U HSE TURNUSTJENESTE - FYSIOTERAPEUTER - TURNUSTJENESTE 15.02.17 - 14.08.17 Åsta Kristin Janøy HGR 12/02552-014 2017/01/05
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FORBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/05
I FEL TEKNISK PLAN - NYTT VA-ANLEGG I JOMFRUVEGEN - VA-ANLEGG I JOMFRUVEGEN. AS BUILT-TEGNINGER - FERDIGBEFARING Cowi BTH04 16/00035-006 2017/01/05
I TEK 58/295 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNE MARIE MELKEVIK - 58/295 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNE MARIE MELKEVIK Comfort Karmøy AS MHV 17/00066-001 2017/01/05
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS-OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/05
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 13/196 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILBYGG/GARASJE Ole-Martin Nordstrand GEL 17/00012-003 2017/01/05
I SEN EXTRA MOKSHEIM SALGSBEVILLING 2012 - 2016 - ENDRING AV STEDFORTREDER EXTRA MOKSHEIM Coop Sørvest SA EVI1 14/02012-021 26 Off.l.26 2017/01/05
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS-OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/05
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM AVDELINGSLEDER VED BARNEVERN- OG UNGDOMSTJENESTEN Torhild Bruland MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/05
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL VARIG TILRETTELAGT ARBEID I ORDINÆR VIRKSOMHET GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/05
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - TILDELT BYTTE AV TRYGDEBOLIG - BMV 16/04106-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/05
U SKU PERSONALMAPPE - ØKNING I VIKARIAT FRA 10% TIL 40% RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/05
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/05
U SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2017 - SVAR - SØKNAD OM KONTANTSTØTTE GKH01 17/00024-003 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/01/05
I HSE PERSONALMAPPE - VEDRØRENDE DATO PÅ PERMISJONSSØKNAD MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/05
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/00019-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/05
U SEN KARMØYHALLEN 2017-2019 - KARMØYHALLEN - TRENINGSTIDER SOM UTGÅR 27.01.2017 KRIK Kopervik TVI 17/00209-006 2017/01/05
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/00017-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/05
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/05
U SKU PERSONALMAPPE - KONTAKTLÆRERTILLEGG KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/05
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING GKH01 17/00035-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/05
I TEK PLAN 3040 - DETALJREGULERING FOR FAVNAMYRVEGEN - 64/899 MFL. - GODKJENT 20.11.2017 - MERKNADER FRA MARTIN ALVESTAD - 04.01.17 PLAN 3040 - DETALJREGULERING FOR FAVNAMYRVEGEN - 64/ Martin Lie Alvestad MAA05 16/04732-012 2017/01/05
U TEK 15/537 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 14/4385 (16/233) - 15/537 - VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING MIDBØE KRISTIAN HAS 16/04733-002 2017/01/05
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE GKH01 16/04592-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/05
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 16/05143-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/05
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/05
I TEK EIENDOMSSKATT - KLAGE KARMSUND YARD AS OG KARMSUND OFFSHOREBASE AS - KLAGE PÅ NYTT TAKSVEDTAK - EIENDOMSSKATT KARMSUND YARD AS OG KARMSUND OFFSHOREBASE AS Karmsund Offshorebase AS MSA 15/04664-014 U Ligningsloven § 3-13 2017/01/05
I TEK 31/52 - KOMMUNALE AVGIFTER - 31/52 - ØNSKER PLOMBERING Jan Ove Bygnes Olsen ALS06 17/00068-001 2017/01/05
I TEK PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM INGENIØR VED RÅDHUSET - TEKNISK ETAT Mersad Ajkunic BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/05
U SEN KOMMUNAL BEREDSKAP - KRISELEDELSE - EVALUERING AV INNSATS UNDER EKSTREMVÆRET URD Fylkesmannen I Rogaland EJA 12/00224-057 2017/01/05
I SEN GRAVESØKNAD - BEKKAVEGEN - 15/1170 - GRAVESØKNAD - BEKKAVEGEN - 15/1170 Multiconsult TOG 17/00070-001 2017/01/05
U TEK 15/1400 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4219 - 15/1400-VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNINGEN PEDERSEN MARIT XXI 16/04835-001 2017/01/05
I SEN GRÜNDERSTIPEND - SØKNAD OM GRÜNDERSTIPEND Roy Vea PVE01 12/01026-083 2017/01/05
U HSE PERSONALMAPPE - INNKALLING TIL MØTE AVK Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/05
I TEK PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK - NY ORDNING FRA 2015 IBR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/05
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - UNDERTEGNET HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/04251-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/05
I SEN GRAVESØKNAD - VESTHEIMVEGEN - GRAVESØKNAD - VESTHEIMVEGEN Vassbakk & Stol AS TOG 17/00071-001 2017/01/05
I TEK 74/77 - SUNDVEGEN, YTRALAND - NYBYGG LAGERHALL - 74/77 - REVIDERT SITUASJONSKART Edb-Tjenester Norge Limited KIS 16/05035-004 2017/01/05
I TEK PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK - NY ORDNING FRA 2015 HASB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/05
U SKU PERSONALMAPPE - VIDEREFØRING AV KONTAKTLÆRERTILLEGG KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/05
U SKU FRISK I FRILUFT - SØKNAD OM TILSKUDD TIL "OPPTUR! KARMØY" Haugesund Turistforening OFL 12/01715-010 2017/01/05
U SKU PERSONALMAPPE - KORRIGERINGER - NY STILLING I SPES.BHG.EN RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/05
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 22/93 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGSAK Lars Birger Simonsen GEL 17/00012-004 2017/01/05
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2016/17 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/05
I HSE PERSONALMAPPE - KRAV OM FAST ANSETTELSE ETTER AML § 14.9 MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/05
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 148/59 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - NORHEIMVEGEN 84, KARMSUND Børseth Rådgivning AS SKM 17/00008-001 2017/01/05
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER-/VIDEREUTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 100% FAST - AVSLAG AGB 16/03391-021 25 Offl §25 2017/01/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 100% FAST - AVSLAG AGB 16/03391-022 25 Offl §25 2017/01/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 100% FAST - AVSLAG AGB 16/03391-023 25 Offl §25 2017/01/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 100% FAST - AVSLAG AGB 16/03391-024 25 Offl §25 2017/01/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 100% FAST - AVSLAG AGB 16/03391-025 25 Offl §25 2017/01/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGESAK/BYGGETILSYN - AVSLAG BNE 16/04049-069 25 Offl §25 2017/01/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGESAK/BYGGETILSYN - AVSLAG BNE 16/04049-070 25 Offl §25 2017/01/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGESAK/BYGGETILSYN - AVSLAG BNE 16/04049-071 25 Offl §25 2017/01/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGESAK/BYGGETILSYN - AVSLAG BNE 16/04049-072 25 Offl §25 2017/01/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGESAK/BYGGETILSYN - AVSLAG BNE 16/04049-073 25 Offl §25 2017/01/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGESAK/BYGGETILSYN - AVSLAG BNE 16/04049-074 25 Offl §25 2017/01/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGESAK/BYGGETILSYN - AVSLAG BNE 16/04049-075 25 Offl §25 2017/01/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGESAK/BYGGETILSYN - AVSLAG BNE 16/04049-076 25 Offl §25 2017/01/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGESAK/BYGGETILSYN - AVSLAG BNE 16/04049-077 25 Offl §25 2017/01/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGESAK/BYGGETILSYN - AVSLAG BNE 16/04049-078 25 Offl §25 2017/01/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGESAK/BYGGETILSYN - AVSLAG BNE 16/04049-079 25 Offl §25 2017/01/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGESAK/BYGGETILSYN - AVSLAG BNE 16/04049-080 25 Offl §25 2017/01/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGESAK/BYGGETILSYN - AVSLAG BNE 16/04049-081 25 Offl §25 2017/01/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGESAK/BYGGETILSYN - AVSLAG BNE 16/04049-082 25 Offl §25 2017/01/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGESAK/BYGGETILSYN - AVSLAG BNE 16/04049-083 25 Offl §25 2017/01/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGESAK/BYGGETILSYN - AVSLAG BNE 16/04049-084 25 Offl §25 2017/01/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGESAK/BYGGETILSYN - AVSLAG BNE 16/04049-085 25 Offl §25 2017/01/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGESAK/BYGGETILSYN - AVSLAG BNE 16/04049-086 25 Offl §25 2017/01/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGESAK/BYGGETILSYN - AVSLAG BNE 16/04049-087 25 Offl §25 2017/01/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGESAK/BYGGETILSYN - AVSLAG BNE 16/04049-088 25 Offl §25 2017/01/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGESAK/BYGGETILSYN - AVSLAG BNE 16/04049-089 25 Offl §25 2017/01/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGESAK/BYGGETILSYN - AVSLAG BNE 16/04049-090 25 Offl §25 2017/01/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGESAK/BYGGETILSYN - AVSLAG BNE 16/04049-091 25 Offl §25 2017/01/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGESAK/BYGGETILSYN - AVSLAG BNE 16/04049-092 25 Offl §25 2017/01/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGESAK/BYGGETILSYN - AVSLAG BNE 16/04049-093 25 Offl §25 2017/01/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGESAK/BYGGETILSYN - AVSLAG BNE 16/04049-094 25 Offl §25 2017/01/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGESAK/BYGGETILSYN - AVSLAG BNE 16/04049-095 25 Offl §25 2017/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - SØKNAD JBR04 16/05071-010 25 Offl §25 2017/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - SØKNAD JBR04 16/05071-011 25 Offl §25 2017/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-016 25 Offl §25 2017/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - SØKNAD JBR04 16/05076-008 25 Offl §25 2017/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD JBR04 16/05079-014 25 Offl §25 2017/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD JBR04 16/05079-015 25 Offl §25 2017/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - SØKNAD JBR04 16/05081-007 25 Offl §25 2017/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-016 25 Offl §25 2017/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - SØKNAD JBR04 16/05083-008 25 Offl §25 2017/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - SØKNAD JBR04 16/05084-008 25 Offl §25 2017/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - SØKNAD AGB 16/05085-013 25 Offl §25 2017/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - SØKNAD AGB 16/05085-014 25 Offl §25 2017/01/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - BEKREFTELSE BLI01 16/05120-015 25 Offl §25 2017/01/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - BEKREFTELSE BLI01 16/05120-016 25 Offl §25 2017/01/05
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - SØKNAD BLI01 16/05120-017 25 Offl §25 2017/01/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - TILBUD BLI01 16/05120-018 25 Offl §25 2017/01/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - ARBEIDSAVTALE BLI01 16/05120-019 25 Offl §25 2017/01/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - BEKREFTELSE BLI01 16/05120-020 25 Offl §25 2017/01/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 16/05121-043 25 Offl §25 2017/01/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 16/05121-044 25 Offl §25 2017/01/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 16/05121-045 25 Offl §25 2017/01/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 16/05121-046 25 Offl §25 2017/01/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 16/05121-047 25 Offl §25 2017/01/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 16/05121-048 25 Offl §25 2017/01/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 16/05121-049 25 Offl §25 2017/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-012 25 Offl §25 2017/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05101-015 25 Offl §25 2017/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05101-016 25 Offl §25 2017/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - SØKNAD AGB 16/05133-011 25 Offl §25 2017/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD JBR04 16/05186-011 25 Offl §25 2017/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD JBR04 16/05186-012 25 Offl §25 2017/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD JBR04 16/05187-010 25 Offl §25 2017/01/05
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 70 % VIKARIAT - SØKNAD BLI01 17/00062-002 25 Offl §25 2017/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-013 25 Offl §25 2017/01/05
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER-/VIDEREUTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/05
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER-/VIDEREUTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/05
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2018 - 66/31 - FORESPØRSEL OM TILTAK UNNTATT SØKNADSPLIKT Kjell Kristian Mydland GTH 17/00073-001 2017/01/05
I SEN HØRINGER - 2016-2017 - HØRING - GRÜNDERE I ROGALAND - UTKAST TIL FYLKESTINGSSAK Rogaland Fylkeskommune PVE01 16/00007-124 2017/01/05
I SEN PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE TUS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/05
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/05
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE GKH01 17/00017-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/05
U SKU PERSONALMAPPE - ØKNING I STILLING FRA 90% TIL 92 % RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/05
U SKU FORSKNINGS-OG UTGRAVINGSPROSJEKT PÅ AVALDSNES - SØKNAD OM MIDLER TIL SYNLIGGJØRING AV KONGSHALL FRA MIDDELALDEREN PÅ AVALDSNES Statsministerens Kontor MSV 12/00173-035 2017/01/05
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE - VIKARIAT 55,28 % FREDHEIM AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/05
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING TIL SKOLEÅRET 2016/17 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/05
U SKU PERSONALMAPPE - MØTEREFERAT KHO 99/06551-055 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/05
U SEN PARKERINGSTILATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR: PARKERINGSTILATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM PASSASJER NJO 16/05114-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/05
I TEK 72/60 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HARALD STENSEN - 72/60 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HARALD STENSEN Risa AS MHV 17/00074-001 2017/01/05
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/05
U SKU PERSONALMAPPE - ØKNING TIL 80 % STILLING FOM 01.02.17 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/05
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEPLASS VED ANNEN SKOLE ENN NÆRSKOLEN SWI 17/00075-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/05
I TEK PLAN 2089 - DETALJREGULERING FOR STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - 11/387 MFL - GODKJENT 18.6.2018 - TREKKING AV INNSIGELSE TIL PLAN 2089 FOR STIVLEVÅGEN VEST PÅ GNR./BNR. 11/387 M.FL. I KARMØY KOMMUNE Fylkesmannen I Rogaland RLU 15/03655-037 2017/01/05
I TEK JORDSKIFTERETTEN - SAK 16-197427RFA-JSTO - GNR/BNR 58/301 OG 58/302 - KOPERVIK SØNDRE - JORDSKIFTERETTEN - SAK 16-197427RFA-JSTO - GNR/BNR 58/301 OG 58/302 - KOPERVIK SØNDRE Haugalandet og Sunnhordaland Jordskifterett ALA04 17/00077-001 2017/01/05
U SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2017 - SVAR - SØKNAD OM KONTANTSTØTTE GKH01 17/00024-004 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/01/05
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEPLASS VED ANNEN SKOLE ENN NÆRSKOLEN SWI 17/00076-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/05
I HSE PERSONALMAPPE - REFERAT FRA DIALOGMØTE HSB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/05
I FEL KOMMUNALE AVGIFTER 115/258 - ESPIRA ÅRHAUG BARNEHAGE - OPPSIGELSE AV RENOVASJONSABONNEMENT 115/258 - ESPIRA ÅRHAUG BARNEHAGE Espira Århaug Barnehage ALS06 16/02642-003 2017/01/05
I TEK PLAN 3040 - DETALJREGULERING FOR FAVNAMYRVEGEN - 64/899 MFL. - GODKJENT 20.11.2017 - MERKNADER FRA RANDI OG KRISTIAN BRAUTASET - 04.01.17 PLAN 3040 - DETALJREGULERING FOR FAVNAMYRVEGEN - 64/ Kristian og Randi Brautaset MAA05 16/04732-014 2017/01/05
U TEK PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/05
U SKU PERSONALMAPPE - MIDLERTIDIG ØKNING I STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/05
I TEK 2/166 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ALFRED MARTIN ØVREBØ - 2/166 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ALFRED MARTIN ØVREBØ Haugaland Rørhandel AS MHV 17/00080-001 2017/01/05
I TEK 4/478 - EKRENE, MUNKAJORD - RIVING EKSISTERENDE BOLIG OG NYBYGG ENEBOLIG - 4/478 - REVIDERT FORSLAG TIL EVENTUELL ERSTATNINGSBOLIG I K Gabrielsen IGR 16/01899-009 2017/01/05
I HSE PERSONALMAPPE - KRAV OM FAST ANSETTELSE ETTER AML § 14.9 MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/05
I TEK 15/2099, 15/2100 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - 15/2099, 15/2100 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN Karl Sjøen HAS 17/00079-001 26 Off.l.26 2017/01/05
U TEK PERSONALMAPPE - INNKALLING TIL MØTE I LOKALT NÆRVÆRSUTVALG TEKNISK ETAT BNE Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/01/05
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJON GRUNNRESSURS HØST 2016 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/05
U TEK 15/2404 - ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS MED 4 BOLIGER - BK07 TOMT 1-4 - 15/2404 - ÅKRA - MANGELFULL SØKNAD Trygve J Sjøen AS IGR 16/05185-002 2017/01/05
I TEK RAMMEAVTALE - ARBEIDSTØY OG VERNEUTSTYR - RAMMEAVTALE - ARBEIDSTØY OG VERNEUTSTYR WENAAS WORKWEAR AS Karmøy Kommune Eiendomsavdelingen TES02 16/02583-010 23 Offl.§23 fvl. §19b 2017/01/05
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV GJESTEELEV HAUST 2016 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/05
I TEK 57/252 - KAIGATA, SKUDENESHAVN - BRUKSENDRING TIL BOLIG - 57/252 - KAIGATA, SKUDENESHAVN - BRUKSENDRING TIL BOLIG Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS JHE05 17/00081-001 2017/01/05
I TEK PLAN 1024 - DETALJREGULERING FOR NESET, SKUDENESHAVN - 46/40 M.FL. - OVERSENDER PLANFORSLAG PLAN 1024 - DETALJREGULERING FOR NESET, SKUDENESHAVN - 46/40 M.FL. Sivilarkitekt Kåre Frøland YSL 16/00617-007 2017/01/05
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON/ERNDRING AV STILLINGSSTØRRELSE SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/05
I TEK RAMMEAVTALE - ARBEIDSTØY OG VERNEUTSTYR - RAMMEAVTALE - INSTITUSJONSTØY SVERRE W MONSEN AS Karmøy Kommune Eiendomsavdelingen TES02 16/02583-011 23 Offl.§23 fvl. §19b 2017/01/05
I TEK MELDINGER OM OVERNATTING - MELDING OM OVERNATTING - KOPERVIK VGS. 06.01.17 Karmøy svømmeklubb JHN 15/02165-084 2017/01/05
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV GJESTEELEV HAUST 2016 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/05
I TEK 86/81 - SEAGARDEN AS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - SØKNAD OM UTSETTELSE AV TIDSFRIST FOR LUKKING AV AVVIK 86/81 - SEAGARDEN AS Seagarden AS TSC 12/00315-014 2017/01/05
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV VELFERDSGRUNNER JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/05
U TEK 15/2404 - ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS MED 3 BOLIGER - BK06 TOMT 1-3 - 15/2404 - ÅKRA - MANGELFULL SØKNAD Trygve J Sjøen AS IGR 16/05184-002 2017/01/05
U HSE PERSONALMAPPE - VEDR. VIDERE OPPFØLGING I FORHOLD TIL OMPLASSERING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/05
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON - OMSORGSPERMISJON SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/05
U TEK GNR.89, BNR.14, SØNDRE VÅGE. NYBYGG GARASJEANLEGG - 89/14 - SØNDRE VÅGE. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. NYBYGG, GARASJEANLEGG. Øygarden Eiendom AS BFH 10/00283-005 2017/01/05
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 13/04636-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/05
I TEK TEKNISK PLAN FOR VORMEDAL - MOKSHEIMTUNET - BYGGETRINN 2 - GJELDER KOMMUNAL OVERTAKELSE AV FORTAU LANGS MOKSHEIMÅSEN Berge Sag v/Andrew Greenwood BTH04 13/04344-017 2017/01/05
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - VARSEL OM GJENNOMFØRING AV FRAVIKELSE AV FAST EIENDOM BMV 16/02465-014 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/05
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/05
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV GJESTEELEV HAUST 2016 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/05
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV GJESTEELEV HAUST 2016 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/05
U TEK PERSONALMAPPE - INNKALLING TIL MØTE I LOKALT NÆRVÆRSUTVALG TEKNISK ETAT BNE Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/01/05
U TEK 15/2404 - ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS MED 5 BOLIGER - BK05 TOMT 1-5 - 15/2404 - ÅKRA - MANGELFULL SØKNAD Trygve J Sjøen AS IGR 16/05183-002 2017/01/05
U TEK 15/2404 - ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS MED 4 BOLIGER - BK04 TOMT 1-4 - 15/2404 - ÅKRA - MANGELFULL SØKNAD Trygve J Sjøen AS IGR 16/05182-002 2017/01/05
U TEK 15/2404 - ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS MED 5 BOLIGER - BK03 TOMT 1-5 - 15/2404 - ÅKRA - MANGELFULL SØKNAD Trygve J Sjøen AS IGR 16/05181-002 2017/01/05
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV GJESTEELEV HAUST 2016 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/05
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV GJESTEELEV HAUST 2016 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/05
I TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - BEKREFTELSE PÅ ANMELDT FORHOLD ANMELDELSESNR. 13974200 - BLIKSHAVN - 20.11.16 Sør-Vest Politidistrikt IBR 12/00062-445 2017/01/05
I TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - UNDERRETNING TIL KLAGER IBR 12/00062-446 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/05
U TEK 15/2404 - ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS MED 3 BOLIGER - BK02 TOMT 1-3 - 15/2404 - ÅKRA - MANGELFULL SØKNAD Trygve J Sjøen AS IGR 16/05180-002 2017/01/05
U TEK 15/2404 - ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS MED 3 BOLIGER - BK01 TOMT 9-11 - 15/2404 - ÅKRA - MANGELFULL SØKNAD Trygve J Sjøen AS IGR 16/05179-002 2017/01/05
U TEK 15/2404 - ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS MED 4 BOLIGER - BK01 TOMT 5-8 - 15/2404 - ÅKRA - MANGELFULL SØKNAD Trygve J Sjøen AS IGR 16/05178-002 2017/01/05
U TEK 15/2404 - ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS MED 4 BOLIGER - BK01 TOMT 1-4 - 15/2404 - ÅKRA - MANGELFULL SØKNAD Trygve J Sjøen AS IGR 16/05177-002 2017/01/05
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - VEDRØRENDE DATO PÅ PERMISJONSSØKNAD MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/05