Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U SEN PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE 01.01.17- 31.07.17 TUS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/04
U HSE PERSONALMAPPE - VIKARIAT I HELGESTILLING HJEMMETJEN.SØR AVDELING SKUDENES SMH Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/04
U TEK 15/175 - ØYAVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - AVSLAG PÅ BYGGESØKNAD - 15/175 - AVSLAG Hans Arne Valentinsen EDH 16/03660-007 2017/01/04
U SKU FJORD MOTORPARK - FORESPØRSEL OM FRIVILLIG AVSTÅELSE AV GRUNN TIL GJENNOMFØRING AV REGULERINGSPLAN FOR FJORD MOTORPARK Haver Advokatfirma AS OFL 12/00328-155 2017/01/04
U SKU FJORD MOTORPARK - FORESPØRSEL OM FRIVILLIG AVSTÅELSE AV GRUNN TIL GJENNOMFØRING AV REGULERINGSPLAN FOR FJORD MOTORPARK Rolf Magne Hetland OFL 12/00328-156 2017/01/04
U SKU FJORD MOTORPARK - FORESPØRSEL OM FRIVILLIG AVSTÅELSE AV GRUNN TIL GJENNOMFØRING AV REGULERINGSPLAN FOR FJORD MOTORPARK Knut Harald Skeisvoll OFL 12/00328-157 2017/01/04
U TEK 15/99, STRANDAVEGEN, ÅKRA. TILBYGG ENEBOLIG - SVAR - 15/99 - KLAGE PÅ VEDTAK - FRAFALL AV KRAV OM SAKSBEHANDLINGSGEBYR Hellvik Hus Karmøy AS IGR 10/01632-028 2017/01/04
U SKU FJORD MOTORPARK - FORESPØRSEL OM FRIVILLIG AVSTÅELSE AV GRUNN TIL GJENNOMFØRING AV REGULERINGSPLAN FOR FJORD MOTORPARK Kirsten Hinderaker OFL 12/00328-158 2017/01/04
U TEK 4/172 - SILJEBERGVEGEN, MUNKAJORD. TILBYGG/PÅBYGG/FASADEENDRING TIL BOLIG - 4/172 - FERDIGATTEST TIL BOLIG Trygve J Sjøen AS JHE05 15/00620-006 2017/01/04
I TEK 58/69 - KOPERVIK - NYBYGG BOLIG - 58/69 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Karmøy Kommune, Eiendomsavd. KMY 16/02675-010 2017/01/04
U TEK 64/397 - KAPELLVEGEN, STANGALAND - TILBYGG ENEBOLIG - 64/397 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Edb-Tjenester Norge Limited KMY 15/01403-013 2017/01/04
U TEK 13/694 - TJØSVOLL, NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - TILLATELSE TIL ENDRING - 13/694 - TJØSVOLL, NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE Edb-Tjenester Norge Limited IGR 12/03865-026 2017/01/04
U TEK NY VANNLEDNING - NORDALVEGEN, KOPERVIK - 66/330 TV-RAPPORT NORDALVEGEN 55 Helge Hetland AVS01 15/03469-028 2017/01/04
U TEK 16/198 - STARABERGVEGEN, MEDHAUG. NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - TILLATELSE TIL ENDRING - 16/198 - STARABERGVEGEN, MEDHAUG. NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE Garvik Prosjekt AS IGR 12/05442-019 2017/01/04
I TEK 2/189 - SALVØYVEGEN, SÆVIK - FORTAU - 2/189 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Hellvik Hus Karmøy AS IGR 16/03103-003 2017/01/04
U HSE PERSONALMAPPE - NYTT VIKARIAT Birgitte Vikingstad AKBE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/04
I TEK 85/138 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TORD HETLAND - 85/138 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - TORD HETLAND Storesund Rør AS ALS06 16/01132-003 2017/01/04
U HSE PERSONALMAPPE - MIDLERTIDIG FORLENGELSE AV STILLING Helene Tjomsland Hole AKBE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK SPESIALSYKEPLEIER/SYKEPLEIER I NATTJENESTEN - 2 X 60% FAST - AVSLAG JBR04 16/04039-019 25 Offl §25 2017/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK SPESIALSYKEPLEIER/SYKEPLEIER I NATTJENESTEN - 2 X 60% FAST - AVSLAG JBR04 16/04039-020 25 Offl §25 2017/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK JORDMOR - 90% FAST OG 60% VIKARIAT - TILBUD MSTA 16/04042-013 25 Offl §25 2017/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK JORDMOR - 90% FAST OG 60% VIKARIAT - ARBEIDSAVTALE MSTA 16/04042-014 25 Offl §25 2017/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER/SPESIALPEDAGOG - AVSLAG BLI01 16/04713-022 25 Offl §25 2017/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER/SPESIALPEDAGOG - AVSLAG BLI01 16/04713-023 25 Offl §25 2017/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER/SPESIALPEDAGOG - AVSLAG BLI01 16/04713-024 25 Offl §25 2017/01/04
U TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR KART OG OPPMÅLING - BEKREFTELSE HASB 16/04922-017 25 Offl §25 2017/01/04
U TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR KART OG OPPMÅLING - BEKREFTELSE HASB 16/04922-018 25 Offl §25 2017/01/04
U TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR KART OG OPPMÅLING - BEKREFTELSE HASB 16/04922-019 25 Offl §25 2017/01/04
U TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR KART OG OPPMÅLING - BEKREFTELSE HASB 16/04922-020 25 Offl §25 2017/01/04
U TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR KART OG OPPMÅLING - BEKREFTELSE HASB 16/04922-021 25 Offl §25 2017/01/04
U TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR KART OG OPPMÅLING - BEKREFTELSE HASB 16/04922-022 25 Offl §25 2017/01/04
U TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR KART OG OPPMÅLING - BEKREFTELSE HASB 16/04922-023 25 Offl §25 2017/01/04
U TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR KART OG OPPMÅLING - BEKREFTELSE HASB 16/04922-024 25 Offl §25 2017/01/04
U TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR KART OG OPPMÅLING - BEKREFTELSE HASB 16/04922-025 25 Offl §25 2017/01/04
U TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR KART OG OPPMÅLING - BEKREFTELSE HASB 16/04922-026 25 Offl §25 2017/01/04
U TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR KART OG OPPMÅLING - BEKREFTELSE HASB 16/04922-027 25 Offl §25 2017/01/04
U TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR KART OG OPPMÅLING - BEKREFTELSE HASB 16/04922-028 25 Offl §25 2017/01/04
U TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR KART OG OPPMÅLING - BEKREFTELSE HASB 16/04922-029 25 Offl §25 2017/01/04
U TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR KART OG OPPMÅLING - BEKREFTELSE HASB 16/04922-030 25 Offl §25 2017/01/04
U TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR KART OG OPPMÅLING - BEKREFTELSE HASB 16/04922-031 25 Offl §25 2017/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJENESTEN, 100% FAST OG VIKARIAT - INTERVJU MSTA 16/04925-046 25 Offl §25 2017/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJENESTEN, 100% FAST OG VIKARIAT - INTERVJU MSTA 16/04925-047 25 Offl §25 2017/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJENESTEN, 100% FAST OG VIKARIAT - INTERVJU MSTA 16/04925-048 25 Offl §25 2017/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJENESTEN, 100% FAST OG VIKARIAT - INTERVJU MSTA 16/04925-049 25 Offl §25 2017/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJENESTEN, 100% FAST OG VIKARIAT - INTERVJU MSTA 16/04925-050 25 Offl §25 2017/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJENESTEN, 100% FAST OG VIKARIAT - INTERVJU MSTA 16/04925-051 25 Offl §25 2017/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - BEKREFTELSE BLI01 16/04927-022 25 Offl §25 2017/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - BEKREFTELSE BLI01 16/04927-023 25 Offl §25 2017/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - BEKREFTELSE BLI01 16/04927-024 25 Offl §25 2017/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - BEKREFTELSE BLI01 16/04927-025 25 Offl §25 2017/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - BEKREFTELSE BLI01 16/04927-026 25 Offl §25 2017/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - BEKREFTELSE BLI01 16/04927-027 25 Offl §25 2017/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - BEKREFTELSE BLI01 16/04927-028 25 Offl §25 2017/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - BEKREFTELSE BLI01 16/04927-029 25 Offl §25 2017/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - BEKREFTELSE BLI01 16/04927-030 25 Offl §25 2017/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - BEKREFTELSE BLI01 16/04927-031 25 Offl §25 2017/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - BEKREFTELSE BLI01 16/04927-032 25 Offl §25 2017/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - BEKREFTELSE BLI01 16/04927-033 25 Offl §25 2017/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - BEKREFTELSE BLI01 16/04927-034 25 Offl §25 2017/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - BEKREFTELSE BLI01 16/04927-035 25 Offl §25 2017/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - BEKREFTELSE BLI01 16/04927-036 25 Offl §25 2017/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - BEKREFTELSE BLI01 16/04927-037 25 Offl §25 2017/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - BEKREFTELSE BLI01 16/04927-038 25 Offl §25 2017/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - BEKREFTELSE BLI01 16/04927-039 25 Offl §25 2017/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR, ÅKRA SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 16/04928-011 25 Offl §25 2017/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR, ÅKRA SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 16/04928-012 25 Offl §25 2017/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR, ÅKRA SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 16/04928-013 25 Offl §25 2017/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR, ÅKRA SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 16/04928-014 25 Offl §25 2017/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR, ÅKRA SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 16/04928-015 25 Offl §25 2017/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR, ÅKRA SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 16/04928-016 25 Offl §25 2017/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR, ÅKRA SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 16/04928-017 25 Offl §25 2017/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR - STANGELAND UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE BLI01 16/04930-016 25 Offl §25 2017/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR - STANGELAND UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE BLI01 16/04930-017 25 Offl §25 2017/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR - STANGELAND UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE BLI01 16/04930-018 25 Offl §25 2017/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR - STANGELAND UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE BLI01 16/04930-019 25 Offl §25 2017/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR - STANGELAND UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE BLI01 16/04930-020 25 Offl §25 2017/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR - STANGELAND UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE BLI01 16/04930-021 25 Offl §25 2017/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR - STANGELAND UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE BLI01 16/04930-022 25 Offl §25 2017/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR - STANGELAND UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE BLI01 16/04930-023 25 Offl §25 2017/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR - STANGELAND UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE BLI01 16/04930-024 25 Offl §25 2017/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR - STANGELAND UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE BLI01 16/04930-025 25 Offl §25 2017/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR - STANGELAND UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE BLI01 16/04930-026 25 Offl §25 2017/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR - STANGELAND UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE BLI01 16/04930-027 25 Offl §25 2017/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER - EIDE SKOLE 50 %, VIKARIAT - AVSLAG BLI01 16/04932-020 25 Offl §25 2017/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER - EIDE SKOLE 50 %, VIKARIAT - AVSLAG BLI01 16/04932-021 25 Offl §25 2017/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER - EIDE SKOLE 50 %, VIKARIAT - AVSLAG BLI01 16/04932-022 25 Offl §25 2017/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER - EIDE SKOLE 50 %, VIKARIAT - AVSLAG BLI01 16/04932-023 25 Offl §25 2017/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER - EIDE SKOLE 50 %, VIKARIAT - AVSLAG BLI01 16/04932-024 25 Offl §25 2017/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER - EIDE SKOLE 50 %, VIKARIAT - AVSLAG BLI01 16/04932-025 25 Offl §25 2017/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT - HERRE, 15,8 % - BEKREFTELSE BLI01 16/04933-013 25 Offl §25 2017/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT - HERRE, 15,8 % - BEKREFTELSE BLI01 16/04933-014 25 Offl §25 2017/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT - HERRE, 15,8 % - BEKREFTELSE BLI01 16/04933-015 25 Offl §25 2017/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT - HERRE, 15,8 % - BEKREFTELSE BLI01 16/04933-016 25 Offl §25 2017/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT - HERRE, 15,8 % - BEKREFTELSE BLI01 16/04933-017 25 Offl §25 2017/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT - HERRE, 15,8 % - BEKREFTELSE BLI01 16/04933-018 25 Offl §25 2017/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT - HERRE, 15,8 % - BEKREFTELSE BLI01 16/04933-019 25 Offl §25 2017/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT - HERRE, 15,8 % - BEKREFTELSE BLI01 16/04933-020 25 Offl §25 2017/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT - HERRE, 15,8 % - BEKREFTELSE BLI01 16/04933-021 25 Offl §25 2017/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT - HERRE, 15,8 % - BEKREFTELSE BLI01 16/04933-022 25 Offl §25 2017/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT - HERRE, 15,8 % - BEKREFTELSE BLI01 16/04933-023 25 Offl §25 2017/01/04
I SEN REKRUTTERINGSSAK SPESIALRÅDGIVER ØKONOMISTYRING OG ANALYSE - SØKNAD MMW 16/04934-010 25 Offl §25 2017/01/04
I SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - SØKNAD MMW 16/04949-055 25 Offl §25 2017/01/04
I SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - SØKNAD MMW 16/04949-056 25 Offl §25 2017/01/04
I SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - SØKNAD MMW 16/04949-057 25 Offl §25 2017/01/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-012 25 Offl §25 2017/01/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-013 25 Offl §25 2017/01/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-014 25 Offl §25 2017/01/04
U SEN REKRUTTERINGSSAK BEDRIFTSFYSIOTERAPEUT - 50 % FAST - BEKREFTELSE MMW 16/05012-006 25 Offl §25 2017/01/04
U SEN REKRUTTERINGSSAK BEDRIFTSFYSIOTERAPEUT - 50 % FAST - BEKREFTELSE MMW 16/05012-007 25 Offl §25 2017/01/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - SØKNAD AGB 16/05078-011 25 Offl §25 2017/01/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD JBR04 16/05079-011 25 Offl §25 2017/01/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN MYRDALVN/EIDEVN - SØKNAD JBR04 16/05080-008 25 Offl §25 2017/01/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - SØKNAD JBR04 16/05081-006 25 Offl §25 2017/01/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-013 25 Offl §25 2017/01/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-014 25 Offl §25 2017/01/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - SØKNAD AGB 16/05085-008 25 Offl §25 2017/01/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - SØKNAD AGB 16/05085-009 25 Offl §25 2017/01/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-039 25 Offl §25 2017/01/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-040 25 Offl §25 2017/01/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-041 25 Offl §25 2017/01/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-010 25 Offl §25 2017/01/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-011 25 Offl §25 2017/01/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05101-011 25 Offl §25 2017/01/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05101-012 25 Offl §25 2017/01/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05102-008 25 Offl §25 2017/01/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05102-009 25 Offl §25 2017/01/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - SØKNAD AGB 16/05133-009 25 Offl §25 2017/01/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - SØKNAD AGB 16/05133-010 25 Offl §25 2017/01/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD JBR04 16/05186-007 25 Offl §25 2017/01/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD JBR04 16/05187-007 25 Offl §25 2017/01/04
I TEK 141/17 - STORASUNDVEGEN, LITALSUND - RIVING AV NAUST - 141/17 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Birkeland Maskinentreprenør AS JKV 16/04789-004 2017/01/04
I TEK 66/756 - AUSTREIM, TILBYGG BOLIG, VINTERHAGE - 66/756 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Ingrid og Gudmund Kristian Heggland Ølstørn KMY 16/03277-003 2017/01/04
I TEK 20/119 - NORDRE LIKNESVEG, NEDRE LIKNES - NYBYGG ENEBOLIG - 20/84 - MOTTATT MANGLER - REDEGJØRELSE OG SØKNAD OM DISPENSASJON Urbanhus Haugesund AS IGR 16/03907-006 2017/01/04
I TEK 117/24 - SKREVEGEN, AKSNES - TILBYGG ENEBOLIG - 117/24 - UTTALE TIL DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV TILBYGG TIL ENEBOLIG Fylkesmannen I Rogaland EDH 16/04850-005 2017/01/04
U TEK 113/39, DØLEVEGEN, DØLE. NYBYGG HAGESTUE/BOD - 113/39, DØLEVEGEN, DØLE. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. NYBYGG, HAGESTUE/BOD. Hans Petter Eike BFH 11/02046-003 2017/01/04
I TEK 10/38 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BJELLAND BYGGESAK: 16/5041 - 10/38 - BEREGNING AV NØDVENDIG FORDRØYNINGSMAGASIN BYGGESAK: 16/5041 Reidar Bjelland MHV 16/05098-002 2017/01/04
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN TIL REFINANSIERING RBE08 16/04943-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/04
U TEK PLAN 4065 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79,220 - GODKJENT 15.5.2017 - SVAR - FYLKESRÅDMANNEN BER OM UTSATT HØRINGSFRIST PLAN 4065 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79,220 Rogaland Fylkeskommune Fylkesrådmannen JST 15/02773-045 2017/01/04
U TEK KJØP AV KONSULENTTJENESTER VEGPLANLEGGING OG PROSJEKTERING - KJØP AV KONSULENTTJENESTER VEGPLANLEGGING OG PROSJEKTERING RESULTAT AV KONKURRANSE Asplan Viak AS TES02 16/04428-001 2017/01/04
U TEK KJØP AV KONSULENTTJENESTER VEGPLANLEGGING OG PROSJEKTERING - VALG AV LEVERANDØR Plan Vest AS TES02 16/04428-002 2017/01/04
U HSE PERSONALMAPPE - MAKSDATO SYKEPENGER JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/04
I TEK 64/392 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - HELE GRUNNEIENDOMMEN - 64/392 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - HELE GRUNNEIENDOMMEN Odd Hansen AS ALA04 17/00048-001 2017/01/04
U HSE PERSONALMAPPE - VEDR. INNFRIELSE AV KRAV PÅ FAST STILLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/04
U SEN EXTRA MOKSHEIM SALGSBEVILLING 2012 - 2016 - UTTALELSE - ENDRING AV STEDFORTREDER VED COOP EXTRA MOKSHEIM Sør-Vest Politidistrikt EVI1 14/02012-020 2017/01/04
U SEN HØYEVARDE FYRHOTELL SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - UTTALELSE - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING TIL SLUTTET SELSKAP PÅ HØYEVARDE FYRHOTELL Skatt Vest EVI1 17/00043-002 26 Off.l.26 2017/01/04
I TEK 85/316 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMSUND ABR-SENTER - 85/316 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMSUND ABR-SENTER Storesund Rør AS MHV 17/00046-001 2017/01/04
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/04
I TEK TILSKUDD TIL TILPASNING - DOKUMENT SOM HAR MANGLER OG IKKE KAN TINGLYSES RBE08 16/03782-004 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/01/04
U SEN HØYEVARDE FYRHOTELL SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - UTTALELSE - SØKNAD OM FAST SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING TIL SLUTTET LAG PÅ HØYEVARDE FYRHOTELL Sør-Vest Karmøy Lensmannsdistrikt EVI1 17/00043-003 26 Off.l.26 2017/01/04
I TEK 15/1984 - RINGVEGEN, ÅKRA - SEKSJ. 17 - INNGLASSERING AV TERRASSE - 15/1984 - SEKSJ. 17 - SITUASJONSKART OG TEGNINGER Glass & Låsservice Haugesund AS EDH 16/05199-002 2017/01/04
I TEK 85/316 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMSUND ABR-SENTER - 85/316 - FERDIMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMSUND ABR-SENTER Storesund Rør AS ALS06 17/00046-002 2017/01/04
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/04
I TEK 149/158 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SVEIN HANSEN - 149/158 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SVEIN HANSEN Storesund Rør AS MHV 17/00049-001 2017/01/04
I TEK 15/1984 - RINGVEGEN, ÅKRA - SEKSJ. 18 - INNGLASSERING AV TERRASSE - 15/1984 - SEKSJ. 18 - SITUASJONSKART OG TEGNINGER Glass & Låsservice Haugesund AS EDH 16/05200-002 2017/01/04
U SEN KJØP AV TANKBIL TIL BRANN- OG REDNINGSVESENET - KJØP AV TILLEGSUTSTYR TIL TANKBIL Egenes Brannteknikk AS OEI 16/03155-003 2017/01/04
U TEK 146/47 - BØNESVEGEN, BØ. FASADEENDRING, TILBYGG OG BRUKSENDRING TIL BOLIG M/LEILIGHET - 146/47 - REUR AV SØKNAD Iga Agnieszka Koczwara KIS 16/05007-002 2017/01/04
U TEK 128/26 - ØVRE HAUGE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 128/26 - BEHANDLING AV DELINGSSØKNAD LEGGES PÅ VENT INNTIL 1. MAI-17 Karen Andrea Färgh Hansen HHU 14/01807-011 2017/01/04
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - BEKREFTELSE - TAR IMOT KOMMUNAL OMSORGSBOLIG - BMV 16/04971-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/04
U TEK KJØP AV KONSULENTTJENESTER VEGPLANLEGGING OG PROSJEKTERING - VALG AV LEVERANDØR Omega Areal AS TES02 16/04428-003 2017/01/04
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING AV STILLINGSKODE JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/04
U TEK KJØP AV KONSULENTTJENESTER VEGPLANLEGGING OG PROSJEKTERING - VALG AV LEVERANDØR Sweco Norge AS TES02 16/04428-004 2017/01/04
U TEK 64/1128 - STANGALANDSTØLEN, STANGALAND. PÅBYGG BOLIG - 64/1128 - FERDIGATTEST I K Gabrielsen KMY 16/00764-007 2017/01/04
U TEK 66/24 , 66/54 OG 66/48 - AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 66/845 VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING 31.10.2016 KARMØY KOMMUNE v/ Knut Sunnanå ALA04 16/03632-010 2017/01/04
U TEK KJØP AV KONSULENTTJENESTER VEGPLANLEGGING OG PROSJEKTERING - VALG AV LEVERANDØR Multiconsult AS TES02 16/04428-005 2017/01/04
U TEK KJØP AV KONSULENTTJENESTER VEGPLANLEGGING OG PROSJEKTERING - KJØP AV KONSULENTTJENESTER VEGPLANLEGGING OG PROSJEKTERING ÅF Reinertsen AS TES02 16/04428-006 2017/01/04
I TEK 149/158 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SVEIN HANSEN - 149/158 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - SVEIN HANSEN Svein Hansen ALS06 17/00049-002 2017/01/04
U TEK KJØP AV KONSULENTTJENESTER VEGPLANLEGGING OG PROSJEKTERING - VALG AV LEVERANDØR Sivilingeniør Rolf Bryhni AS TES02 16/04428-007 2017/01/04
U SKU PERSONALMAPPE - FORLENGING AV ØKT STILLING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/04
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM UTVIDET OMSORGSPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/04
U TEK KJØP AV KONSULENTTJENESTER VEGPLANLEGGING OG PROSJEKTERING - VALG AV LEVERANDØR Rambøll As TES02 16/04428-008 2017/01/04
U TEK 58/319 - SEVERIN LARSENS VEG, KOPERVIK. LEVEGG MED TAK GARASJE OG SYKKELSKUR - 58/319 - SEVERIN LARSENS VEG, KOPERVIK. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. LEVEGG M/TAK, GARASJE OG SYKKELSKUR Harald Bredahl BFH 11/01522-006 2017/01/04
U TEK KJØP AV KONSULENTTJENESTER VEGPLANLEGGING OG PROSJEKTERING - VALG AV LEVERANDØR Cowi AS TES02 16/04428-009 2017/01/04
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - UNDERTEGNET HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/04971-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/04
U TEK 139/30 - HAUSKEVÅGVEGEN, HAUSKE. TILBYGG ENEBOLIG - 139/30 - MANGELFULL SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Morten Kvåle JKV 10/01737-013 2017/01/04
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2016 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - INNVILGET STIPEND SPESIALISERING ALLMENNMEDISIN Alina Sørensen BSE02 16/00005-144 2017/01/04
U SKU PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/04
U HSE PERSONALMAPPE - VIKARIAT Linda Patricia Oliversen Fjelde WBS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/04
I TEK 85/26 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ØYVIND GRINDE - 85/26 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ØYVIND GRINDE Storesund Rør AS MHV 17/00052-001 2017/01/04
I TEK 85/26 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ØYVIND GRINDE - 85/26 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ØYVIND GRINDE Storesund Rør AS ALS06 17/00052-002 2017/01/04
I TEK VANNSKADE 26. AUGUST - JAN SIGMUND SALTVEDT - JOMFRUVEGEN 95 HR08776-001-RTH - IF FORSIKRING - VANNSKADE 26. AUGUST - JAN SIGMUND SALTVEDT HR08776-001-RTH - IF FORSIKRING If Skadeforsikring MGR01 17/00053-001 2017/01/04
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE STILLINGSUTVIDELSE JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/04
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN/TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/00054-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/04
U TEK 64/1421 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 64/1421 VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING BRÅTHEN VEGARD ALA04 16/03890-014 2017/01/04
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/00055-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/04
U TEK 61/11 - MELSTOKKESTIEN, MIDTSTOKKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:18/1953 - 61/11 - DELING, OVERSENDES FOR UTTALE TIL DISPENSASJON Fylkesmannen I Rogaland HHU 16/04944-004 2017/01/04
U TEK 75/27 - KVALAVÅGVEGEN, KVALAVÅG - BRYGGE - 75/27 - RETUR AV SØKNAD Frank Glad KIS 16/04175-003 2017/01/04
U TEK 115/19 - SKREVEGEN, SØNDRE EIKE, BALLBINGE - 115/19 - SKREVEGEN, SØNDRE EIKE. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. BALLBINGE - KOLNES SKOLE Kolnes skole BFH 10/01577-006 2017/01/04
I SKU ÅRSMELDINGER BARNEHAGER 2011-2015-2016 - ÅRSMELDING FOR BARNEHAGER PER 15. DESEMBER 2016 Sandhåland Musikk-Gårdsbarnehage AS RHO 12/00100-066 2017/01/04
I TEK HJORTEVILT 2012-2018 - FELLINGSRAPPORT FOR HJORT OG RÅDYR 2016 Vest-Karmøy grunneierlag PCH01 12/00288-113 2017/01/04
I TEK HJORTEVILT 2012-2018 - FELLINGSRAPPORT FOR RÅDYR 2016 Torvastad grunneierlag PCH01 12/00288-114 2017/01/04
I TEK PLAN 3010-1 - REGULERINGSPLAN FOR G/S-VEG, BYGNES - SØYLEBOTN - ENDRING AV AVKJØRSEL OG BUSSLOMME - GODKJENT 26.1.2017 - MERKNAD FRA ARNE AUSTREID - 03.01.17 PLAN 3010-1 - REGULERINGSPLAN FOR G/S-VEG, BYGNES - SØYLEBOTN - ENDRING AV AVKJØRSEL OG BUSSLOMME - Arne Austreid RLU 16/00968-009 2017/01/04
U TEK 146/47 - BØNESVEGEN, BØ. TILBYGG ENEBOLIG OG GARASJE, LEVEGG OG TERRASSE - 146/47 - FORELØPIG SVAR SØKNAD OM FERDIGATTEST Iga Agnieszka Koczwara JKV 11/01651-007 2017/01/04
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - KARMØY VANNVERK - PRØVEMOTTAK: 27.12.16 - ANALYSEPERIODE: 27.12.16 - 30.12.16 - STED: ARAREIR HØYDEBASSENG Slab AS BAN01 17/00056-001 2017/01/04
U SEN PERSONALMAPPE - AVTALE FRA 01.01.17 TIL 31.07.17 TUS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/04
U SKU PERSONALMAPPE - OMGJØRING FRA VIKARIAT TIL FAST STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/04
U TEK NY VANNLEDNING - NORDALVEGEN, KOPERVIK - 66/172, 66/250, 66/278 TV-RAPPORT NORDALVEGEN 53, 61 OG 63 Borghild Marie Ørjansen AVS01 15/03469-029 2017/01/04
I TEK 10/38 - TRÆLHAUG - OPPMÅLINGSFORRETINING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 10/38 - TRÆLHAUG - OPPMÅLINGSFORRETINING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Reidar Bjelland AMJ 17/00057-001 2017/01/04
I TEK 117/6 - SPANNAVEGEN, AKSNES, NYBYGG SAUEHUS - FORLAGER - REDSKAPSLAGER - 117/6 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Jostein Magne Mikalsen JKV 16/04427-005 2017/01/04
I SEN PLAN 671 - KOMMUNEDELPLAN FOR FV47 VEAKROSSEN - KRYSS MED E134 HELGANESVEGEN - - FASTSATT PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FV. 47 VEAKROSSEN - E134 HELGANESVEGEN Statens Vegvesen Region Vest Leikanger Kontorsted JST 15/03595-019 2017/01/04
I TEK 15/1097 - ÅKRA, NYBYGG GARASJE - 15/1097 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Terje Liknes KMY 11/00757-005 2017/01/04
U SEN PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE MED FRATREDEN 04.07.17 TUS Fo Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/04
U SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN Landslaget for Matematikk i Skolen SMA 12/00773-167 2017/01/04
U SKU PERSONALMAPPE - OMGJØRING FRA VIKARIAT TIL FAST STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/04
I FEL KARMSUND HAVN IKS - SØKNAD OM ETABLERING AV GRENSEKONTROLLSTASJON PÅ KARMSUND HAVN PVE01 14/01963-011 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/01/04
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - KARMØY VANNVERK - PRØVEMOTTAK: 27.12.16 - ANALYSEPERIODE: 19.12.16 - 30.12.16 - STED: VARDEVEIEN - HÅVIK HØYDEBASSENG Slab AS BAN01 17/00056-002 2017/01/04
I HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM OPPSIGELSE AV STILLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/04
I HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM OPPSIGELSE AV VIKARIAT MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/04
I HSE PERSONALMAPPE - LØNNSKRAV - SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/04
I TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - 72/60 - KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER Ragn Sells AS AVS01 15/01750-012 2017/01/04
I TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - 72/53 - KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER Ragn Sells AS AVS01 15/01750-013 2017/01/04
I HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM OPPSIGELSE AV STILLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/04
I TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - 72/75 - KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER Ragn Sells AS AVS01 15/01750-014 2017/01/04
I HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM OPPSIGELSE AV STILLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/04
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM 100 % STILLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/04
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM STILLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/04
U HSE PERSONALMAPPE - BEKREFTELSE MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/04