Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK SAKKYNDIG OVERTAKSTNEMND - EIENDOMSSKATT - MØTEREFERAT 12.12.2016 - SAKKYNDIG OVERTAKSTNEMND - EIENDOMSSKATT SAKKYNDIG OVERTAKSTNEMND MSA 15/04161-009 U Ligningsloven § 3-13 2017/01/03
U TEK 123/146 - RØRLEGGERMELDING, NYBYGG BOLIG, BF10 - 2 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG BYGGESAK 16/5064 - SVAR: 123/146 - RØRLEGGERMELDING, NYBYGG BOLIG, BF10 - 2 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG Vassbakk & Stol AS MHV 16/05001-002 2017/01/03
U TEK 123/146 - RØRLEGGERMELDING, NYBYGG BOLIG, BF10 - 1 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG BYGGESAK 16/5063 - SVAR: 123/146 - RØRLEGGERMELDING, NYBYGG BOLIG, BF10 - 1 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG Vassbakk & Stol AS MHV 16/04999-002 2017/01/03
U TEK 123/172 - RØRLEGGERMELDING, NYBYGG BOLIG, BF11-1 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG BYGGESAK 16/5103 - SVAR: 123/146 - RØRLEGGERMELDING, NYBYGG BOLIG, BF11-1 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG Vassbakk & Stol AS MHV 16/04984-002 2017/01/03
U TEK 123/146 - RØRLEGGERMELDING, NYBYGG BOLIG, BF09-3 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG BYGGESAK 16/5062 - SVAR: 123/146 - RØRLEGGERMELDING, NYBYGG BOLIG, BF09-3 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG Vassbakk & Stol AS MHV 16/04978-002 2017/01/03
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 53/56 - VEDTAKSPROTOKOLL - KLAGE FRITIDSEIENDOM 53/56 Jacob Snørteland MSA 15/01901-005 U Ligningsloven § 3-13 2017/01/03
U TEK 136/5 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ØYSTEIN MATIASSEN - 136/5 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ØYSTEIN MATIASSEN Storesund Rør AS ALS06 16/05048-002 2017/01/03
U TEK GRAVESØKNAD - TVERRBEKKVEGEN 12-16 HS ENTREPRENØR AS - SVAR - GRAVESØKNAD - TVERRBEKKVEGEN 12-16 HS ENTREPRENØR AS Hans J Rasmussen AS KSU01 16/05088-002 2017/01/03
U TEK GRAVESØKNAD - RINDAVEGEN HS ENTREPRENØR AS - SVAR - GRAVESØKNAD - RINDAVEGEN HS ENTREPRENØR AS Hans J Rasmussen AS KSU01 16/05092-002 2017/01/03
I HSE ANSKAFFELSE AV TRANSPORT AV SMITTEFARLIG AVFALL - ANSKAFFELSE AV TRANSPORT AV SMITTEFARLIG AVFALL Skude transport JRE01 16/04846-003 2017/01/03
U HSE PERSONALMAPPE - KONSTITUERING SOM FAGANSVARLIG TOM 31.08.2017 Kristin Hasselkvist Bendiksen AMH04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/03
U HSE PERSONALMAPPE - PERSONALMELDING - ENDRING ABOS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/03
U TEK SKUDE INDUSTRI AS - VEDTAKSPROTOKOLL STEININGSHOLMEN EIENDOM AS Steiningsholmen Eiendom AS MSA 16/02361-013 U Ligningsloven § 3-13 2017/01/03
I TEK 4/172 - SILJEBERGVEGEN, MUNKAJORD. TILBYGG/PÅBYGG/FASADEENDRING TIL BOLIG - 4/172 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Trygve J Sjøen AS JHE05 15/00620-005 2017/01/03
U SKU TILSYN - BARNEHAGER 2012-2018 - ENDELIG RAPPORT FRA TILSYNSBESØK I KVALAVÅG BARNEHAGE 2016 Kvalavåg Barnehage RHO 12/02112-055 2017/01/03
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING AV STILLING Tove Marie Ruud Rag AKBE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/03
U HSE PERSONALMAPPE - MIDLERTIDIG ENDRING I STILLING Helga Engelina Alvsvåg AKBE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/03
U HSE PERSONALMAPPE - MIDLERTIDIG ENDRING AV STILLING Belinda Travieso AKBE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/03
U TEK 123/169 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF09-3 - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 123/146 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF09-3 Berge Sag og Trelast AS OHA 16/05062-002 2017/01/03
U TEK 123/170 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF10-1 - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 123/146 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF10-1 Berge Sag og Trelast AS OHA 16/05063-002 2017/01/03
U TEK 15/1234 - ÅKRA, RIVING AV GARASJE OG GJENOPPBYGGING - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 15/1234 - TILLATELSE Sigve Sørensen EDH 16/05108-003 2017/01/03
U TEK 123/171 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF10-2 - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 123/146 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF10-2 Berge Sag og Trelast AS OHA 16/05064-002 2017/01/03
U TEK 138/18 OG 138/25 - NORDRE HÅLAND - TIL- OG PÅBYGG KLUBBHUS - 138/18 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - PÅBYGG KLUBBHUS Arkitektfirmaet Knut Kolstø AS JKV 15/04335-008 2017/01/03
I TEK 60/5 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HJALMAR OLSETH - 60/5 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HJALMAR OLSETH Comfort Karmøy AS MHV 17/00039-001 2017/01/03
U TEK GRAVESØKNAD - SKOGVEGEN, HESTMYRVEGEN OG HESTMYRSTIEN - SVAR - GRAVESØKNAD - SKOGVEGEN, HESTMYRVEGEN OG HESTMYRSTIEN Vassbakk & Stol AS KSU01 17/00018-002 2017/01/03
U TEK 123/172 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF11-1 - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 123/146 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF11-1 Berge Sag og Trelast AS OHA 16/05103-002 2017/01/03
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 43/594 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED ØYGARDSHAUGEN. Thomas Dokken BFH 17/00007-002 2017/01/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FASTLEGE VED BYGNES LEGESENTER - 2X100% FAST/VIKARIAT - ARBEIDSAVTALE MSTA 16/04043-037 25 Offl §25 2017/01/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FASTLEGE VED BYGNES LEGESENTER - 2X100% FAST/VIKARIAT - ARBEIDSAVTALE MSTA 16/04043-038 25 Offl §25 2017/01/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR - AVSLAG BLI01 16/04712-028 25 Offl §25 2017/01/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR - AVSLAG BLI01 16/04712-029 25 Offl §25 2017/01/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR - AVSLAG BLI01 16/04712-030 25 Offl §25 2017/01/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR - AVSLAG BLI01 16/04712-031 25 Offl §25 2017/01/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR - AVSLAG BLI01 16/04712-032 25 Offl §25 2017/01/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR - AVSLAG BLI01 16/04712-033 25 Offl §25 2017/01/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR - AVSLAG BLI01 16/04712-034 25 Offl §25 2017/01/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR - AVSLAG BLI01 16/04712-035 25 Offl §25 2017/01/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISK RÅDGIVER, EIENDOMSSKATT - BEKREFTELSE HASB 16/04923-017 25 Offl §25 2017/01/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISK RÅDGIVER, EIENDOMSSKATT - BEKREFTELSE HASB 16/04923-018 25 Offl §25 2017/01/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISK RÅDGIVER, EIENDOMSSKATT - BEKREFTELSE HASB 16/04923-019 25 Offl §25 2017/01/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISK RÅDGIVER, EIENDOMSSKATT - BEKREFTELSE HASB 16/04923-020 25 Offl §25 2017/01/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISK RÅDGIVER, EIENDOMSSKATT - BEKREFTELSE HASB 16/04923-021 25 Offl §25 2017/01/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISK RÅDGIVER, EIENDOMSSKATT - BEKREFTELSE HASB 16/04923-022 25 Offl §25 2017/01/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISK RÅDGIVER, EIENDOMSSKATT - BEKREFTELSE HASB 16/04923-023 25 Offl §25 2017/01/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISK RÅDGIVER, EIENDOMSSKATT - BEKREFTELSE HASB 16/04923-024 25 Offl §25 2017/01/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISK RÅDGIVER, EIENDOMSSKATT - BEKREFTELSE HASB 16/04923-025 25 Offl §25 2017/01/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISK RÅDGIVER, EIENDOMSSKATT - BEKREFTELSE HASB 16/04923-026 25 Offl §25 2017/01/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISK RÅDGIVER, EIENDOMSSKATT - BEKREFTELSE HASB 16/04923-027 25 Offl §25 2017/01/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISK RÅDGIVER, EIENDOMSSKATT - BEKREFTELSE HASB 16/04923-028 25 Offl §25 2017/01/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISK RÅDGIVER, EIENDOMSSKATT - BEKREFTELSE HASB 16/04923-029 25 Offl §25 2017/01/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISK RÅDGIVER, EIENDOMSSKATT - BEKREFTELSE HASB 16/04923-030 25 Offl §25 2017/01/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 80 % FAST - INTERVJU JBR04 16/04924-006 25 Offl §25 2017/01/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - SØKNAD BLI01 16/04927-015 25 Offl §25 2017/01/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - SØKNAD BLI01 16/04927-016 25 Offl §25 2017/01/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - SØKNAD BLI01 16/04927-017 25 Offl §25 2017/01/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - SØKNAD BLI01 16/04927-018 25 Offl §25 2017/01/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - SØKNAD BLI01 16/04927-019 25 Offl §25 2017/01/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR, ÅKRA SKOLE - SØKNAD BLI01 16/04928-005 25 Offl §25 2017/01/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR, ÅKRA SKOLE - SØKNAD BLI01 16/04928-006 25 Offl §25 2017/01/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR, ÅKRA SKOLE - SØKNAD BLI01 16/04928-007 25 Offl §25 2017/01/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR, ÅKRA SKOLE - SØKNAD BLI01 16/04928-008 25 Offl §25 2017/01/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR - STANGELAND UNGDOMSSKOLE - SØKNAD BLI01 16/04930-005 25 Offl §25 2017/01/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR - STANGELAND UNGDOMSSKOLE - SØKNAD BLI01 16/04930-006 25 Offl §25 2017/01/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR - STANGELAND UNGDOMSSKOLE - SØKNAD BLI01 16/04930-007 25 Offl §25 2017/01/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR - STANGELAND UNGDOMSSKOLE - SØKNAD BLI01 16/04930-008 25 Offl §25 2017/01/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR - STANGELAND UNGDOMSSKOLE - SØKNAD BLI01 16/04930-009 25 Offl §25 2017/01/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR - STANGELAND UNGDOMSSKOLE - SØKNAD BLI01 16/04930-010 25 Offl §25 2017/01/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR - STANGELAND UNGDOMSSKOLE - SØKNAD BLI01 16/04930-011 25 Offl §25 2017/01/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR - STANGELAND UNGDOMSSKOLE - SØKNAD BLI01 16/04930-012 25 Offl §25 2017/01/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR - STANGELAND UNGDOMSSKOLE - SØKNAD BLI01 16/04930-013 25 Offl §25 2017/01/03
I SEN REKRUTTERINGSSAK SPESIALRÅDGIVER ØKONOMISTYRING OG ANALYSE - SØKNAD MMW 16/04934-009 25 Offl §25 2017/01/03
I SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - SØKNAD MMW 16/04949-049 25 Offl §25 2017/01/03
I SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - SØKNAD MMW 16/04949-050 25 Offl §25 2017/01/03
I SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - SØKNAD MMW 16/04949-051 25 Offl §25 2017/01/03
I SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - SØKNAD MMW 16/04949-052 25 Offl §25 2017/01/03
I SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - SØKNAD MMW 16/04949-053 25 Offl §25 2017/01/03
I SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - SØKNAD MMW 16/04949-054 25 Offl §25 2017/01/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - SØKNAD JBR04 16/05071-007 25 Offl §25 2017/01/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD AGB 16/05072-011 25 Offl §25 2017/01/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD JBR04 16/05074-010 25 Offl §25 2017/01/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD JBR04 16/05074-011 25 Offl §25 2017/01/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD JBR04 16/05074-012 25 Offl §25 2017/01/03
I SEN REKRUTTERINGSSAK BEDRIFTSFYSIOTERAPEUT - 50 % FAST - SØKNAD MMW 16/05012-003 25 Offl §25 2017/01/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - SØKNAD NFE 16/05075-010 25 Offl §25 2017/01/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD JBR04 16/05077-009 25 Offl §25 2017/01/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - SØKNAD AGB 16/05078-009 25 Offl §25 2017/01/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - SØKNAD AGB 16/05078-010 25 Offl §25 2017/01/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD JBR04 16/05079-010 25 Offl §25 2017/01/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN MYRDALVN/EIDEVN - SØKNAD JBR04 16/05080-007 25 Offl §25 2017/01/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - SØKNAD JBR04 16/05081-005 25 Offl §25 2017/01/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - SØKNAD JBR04 16/05083-007 25 Offl §25 2017/01/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - SØKNAD AGB 16/05085-006 25 Offl §25 2017/01/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - SØKNAD AGB 16/05085-007 25 Offl §25 2017/01/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-013 25 Offl §25 2017/01/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - BEKREFTELSE BLI01 16/05120-010 25 Offl §25 2017/01/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - SØKNAD BLI01 16/05120-011 25 Offl §25 2017/01/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - SØKNAD BLI01 16/05120-012 25 Offl §25 2017/01/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - BEKREFTELSE BLI01 16/05120-013 25 Offl §25 2017/01/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - SØKNAD BLI01 16/05120-014 25 Offl §25 2017/01/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 16/05121-022 25 Offl §25 2017/01/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 16/05121-023 25 Offl §25 2017/01/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 16/05121-024 25 Offl §25 2017/01/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 16/05121-025 25 Offl §25 2017/01/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 16/05121-026 25 Offl §25 2017/01/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 16/05121-027 25 Offl §25 2017/01/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 16/05121-028 25 Offl §25 2017/01/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 16/05121-029 25 Offl §25 2017/01/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 16/05121-030 25 Offl §25 2017/01/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 16/05121-031 25 Offl §25 2017/01/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-032 25 Offl §25 2017/01/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-033 25 Offl §25 2017/01/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 16/05121-034 25 Offl §25 2017/01/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 16/05121-035 25 Offl §25 2017/01/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 16/05121-036 25 Offl §25 2017/01/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 16/05121-037 25 Offl §25 2017/01/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-038 25 Offl §25 2017/01/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05101-010 25 Offl §25 2017/01/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - SØKNAD AGB 16/05133-008 25 Offl §25 2017/01/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD JBR04 16/05186-004 25 Offl §25 2017/01/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD JBR04 16/05186-005 25 Offl §25 2017/01/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD JBR04 16/05186-006 25 Offl §25 2017/01/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD JBR04 16/05187-004 25 Offl §25 2017/01/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD JBR04 16/05187-005 25 Offl §25 2017/01/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD JBR04 16/05187-006 25 Offl §25 2017/01/03
U TEK 71/145 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HEMNES BYGGESAK 16/4294 - SVAR: 71/145 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HEMNES BYGGESAK 16/4294 Karmøy Rørteknikk AS MHV 16/04296-007 2017/01/03
I TEK TEKNISK PLAN FOR LYNGTUNET - OVERVANN SOLDALEN OG LYNGTUNET - TILBAKEMELDING FRA BERGE SAG Cowi AS BTH04 16/00642-040 2017/01/03
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2. HALVÅR 2016 Steinhaugane Fus RHO 17/00003-004 2017/01/03
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2. HALVÅR 2016 Åkra Sokneråds Barnehage RHO 17/00003-005 2017/01/03
I TEK 42/32 - SØRHÅLAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - MERKING AV TIDLIGERE KOORDINATBESTEMT GRENSE - 42/32 - MOTTATT MANGLER - UNDERSKREVET SØKNADSSKJEMA Kristian Mjølhus XXI 16/05192-003 2017/01/03
U TEK 72/174 - SKÅR, BEGJÆRING OM SEKSJONERING - 72/174 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SEKSJONERING Garvik Tomteutvikling AS MAH 16/04455-007 2017/01/03
U SEN PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV ARBEIDSAVTALE GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/03
U HSE PERSONALMAPPE - KORRIGERING AV LØNN JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/03
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - VEDTAK PÅ FORLENGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/04583-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/03
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT (FORLENGELSE) BMV 16/04583-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/03
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2. HALVÅR 2016 Ryvingen Barnehage SA RHO 17/00003-006 2017/01/03
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2. HALVÅR 2017 Stiftelsen Kf Ansattes Barnehage RHO 17/00003-007 2017/01/03
I TEK 66/897 - AUSTREIM, KOPERVIK, NYBYGG, FELLES GARASJE - 66/897 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Sameiet Nordalsvegen 47, 49, 51 KMY 11/01526-006 2017/01/03
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VÅREN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/03
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2. HALVÅR 2016 Kvalavåg Vel K T B Hage RHO 17/00003-008 2017/01/03
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2. HALVÅR 2016 Kyrkjebakken Barnehage RHO 17/00003-009 2017/01/03
U TEK 22/59 - FERKINGSTAD, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 15/681 - 22/10 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Dag Jonny Ekrene HAS 15/04765-024 2017/01/03
U TEK 3/27 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - FORELØPIG SVAR - 3/27 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT Line Tove Hatløy Haavik MSA 16/05147-002 2017/01/03
I TEK 148/862 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/476 - 148/862 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Karmøy Kommune Teknisk Etat, Eiendomsavd. EDH 17/00030-001 2017/01/03
I TEK 22/331 - FERKINGSTADTUNET, FERKINGSTAD - NYBYGG GARASJE - 22/331 - FERKINGSTADTUNET, FERKINGSTAD - NYBYGG GARASJE Solveig Vela Liknes EDH 17/00031-001 2017/01/03
U TEK 142/18 - STORASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4325 - 142/18 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Karmøy kommune v/Synnøve Medhaug HAS 16/04436-014 2017/01/03
I SEN GRAVESØKNAD - TOMASVEGEN 16 - 25 A - GRAVESØKNAD - TOMASVEGEN 16 - 25 A K. Lønning Hage og Anlegg AS TOG 17/00034-001 2017/01/03
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2. HALVÅR 2016 Slågstemmen Barnehage SA RHO 17/00003-010 2017/01/03
I TEK SLAMAVSKILLERE/SEPTIKTANKER - TØMMING - FRISTUTSETTELSE - UNDERSØKELSE AV ENDRING AV FORSKRIFT FOR SLAMTØMMING PÅ FEØY I KARMØY KOMMUNE Sivilombudsmannen Stortingets Ombudsmann For Forvaltningen MHV 13/00123-081 2017/01/03
I HSE TILLEGGSSAK - OVERSENDELSE AV HENVENDELSE SALF Fo Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/03
U TEK 142/18 - STORASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4325 - 142/18 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Svein Harald Pedersen HAS 16/04436-015 2017/01/03
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2. HALVÅR 2016 Hakkebakkeskogen Barnehage RHO 17/00003-011 2017/01/03
U TEK GRAVESØKNAD - TOMASVEGEN 16 - 25 A - SVAR - GRAVESØKNAD - TOMASVEGEN 16 - 25 A K. Lønning Hage og Anlegg AS KSU01 17/00034-002 2017/01/03
I TEK 142/656 - BJØRGENE GRENDAHUS SA BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - ETTERSENDELSE AV DOKUMENTASJON 142/656 - BJØRGENE GRENDAHUS SA - BRANNFOREBYGGENDE TILSYN Bjørgene Grendahus SA JHN 12/01571-052 2017/01/03
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2. HALVÅR 2016 Læringsverkstedet Barnehage RHO 17/00003-012 2017/01/03
U TEK NY KLOAKK PÅ SKEIE - 85/114 - PRIVAT KLOAKK UTBEDRET Jan Ingolf Karlsen AVS01 14/01176-075 2017/01/03
U HSE RAMMEAVTALE - BO- OG OMSORGSTJENESTER FOR RUSAVHENGIGE - INFORMASJON OM AVTALE MED KARMØY KOMMUNE Stiftelsen Karmsund ABR-senter AIS 12/05039-016 2017/01/03
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING GKH01 17/00035-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/03
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2. HALVÅR 2016 Kopervik Menighetsbarnehage AS RHO 17/00003-013 2017/01/03
I HSE TILLEGGSSAK - OVERSENDELSE AV HENVENDELSE SALF Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/01/03
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - MOTTATT OPPSIGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT I TRYGDEBOLIG BMV 17/00032-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/03
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPPSIGELSE - FAST 90,3 % VEA SYKEHJEM AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/03
I TEK PLAN 2088 - DETALJREGULERING FOR TANGEN - 8/2 M.FL. GODKJENT 19.3.2018 - OVERSENDER PLANFORSLAG - 23.12.16 Eskild Kvala AS MAA05 15/03425-004 2017/01/03
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2. HALVÅR 2016 Stiftelsen Norheim Barnehage RHO 17/00003-014 2017/01/03
I TEK AVTALE OM ERSTATNING FOR FASTSATT REFUSJON - RETUR AV TINGLYST AVTALE - DOKUMENTNUMMER 1191925/2016 - 141/172, 141/173 OG 141/114 Statens Kartverk MBE03 16/01089-007 2017/01/03
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2. HALVÅR 2016 Sandhåland Musikk og Gårdsbarnehage AS RHO 17/00003-015 2017/01/03
U TEK 15/2315 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4396 - 15/2315-VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING STONGHAUGEN NINA XXI 16/04845-001 2017/01/03
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING - ADJUNKT VED EIDE SKOLE RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/03
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM STILLINGSREDUKSJON AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/03
U TEK 64/625 - KALVATREVEGEN, STANGALAND - SØKNAD OM TEKNISK ANLEGG - 64/625 - KALVATREVEGEN, STANGALAND - BER OM YTTERLIGERE INFORMASJON Hans J Rasmussen AS IGR 16/05068-003 2017/01/03
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP VÅREN 2017 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/03
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/03
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP VÅREN 2017 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/03
I TEK 102/41 - VESTHEIMVEGEN, BYGNES - LEGGING AV NATURGASSLEDNING - 102/41 - VESTHEIMVEGEN, BYGNES - LEGGING AV NATURGASSLEDNING Cowi AS KIS 17/00041-001 2017/01/03
U TEK 131/1 - TORVASTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/2414 - 131/1 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Tor Asle Grønningen HAS 16/04370-015 2017/01/03
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 25/163 - BESTILLING AV NABOLISTE - GARASJE Charlotte Hult, Kjøkken og Boligdesign AS GEL 17/00012-001 2017/01/03
U TEK 131/1 - TORVASTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/2414 - 131/1 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Øyvind Akselsen HAS 16/04370-016 2017/01/03
U TEK TRAFIKKFORHOLDENE I MOKSHEIMVEGEN - SVAR - SØKNAD OM OG FÅ NEDSATT FARTSGRENSE/HINDER I VEGEN Arne Børge Halvorsen KSU01 16/04952-002 2017/01/03
U SKU PERSONALMAPPE - OMGJØRING FRA BARNEHAGELÆRER TIL PEDAGOGISK LEDER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/03
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/03
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP VÅREN 2017 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/03
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - THORRABLOT 04.02.2017 Islendingafelagid Hugi EVI1 16/05163-008 2017/01/03
I TEK 66/306 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ODD HELGE HABBESTAD LEDNINGSBRUDD - 66/306 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ODD HELGE HABBESTAD Comfort Karmøy AS MHV 17/00042-001 2017/01/03
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING - ADJUNKT VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE Synnøve Andersen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/03
I TEK 66/306 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ODD HELGE HABBESTAD LEDNINGSBRUDD - 66/306 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ODD HELGE HABBESTAD Comfort Karmøy AS ALS06 17/00042-002 2017/01/03
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/03
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/03
I SEN HØYEVARDE FYRHOTELL SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING Høyevarde fyrhotell EVI1 17/00043-001 26 Off.l.26 2017/01/03
I SEN PERSONALMAPPE - ÅRSRAPPORT GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/03
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM STILLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/03
U HSE PERSONALMAPPE - VARSEL OM VURDERING AV ARBEIDSFORHOLD AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/03
U TEK TRAFIKKFORHOLDENE I REVURVEGEN - SVAR - GJLEDER FARTSREDUSERENDE TILTAK OG MØTEPLASS I REVURVEGEN Klubben velforening KSU01 16/03420-002 2017/01/03
U SKU PERSONALMAPPE - TILBUD OM STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/03
I TEK PERSONALMAPPE - SØKNAD OM ATTFØRINGS-/UFØREPENSJON BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/03
U TEK 64/392 - KAPELLVEGEN, STANGALAND - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - 64/392 - KAPELLVEGEN, STANGALAND - MANGELFULL SØKNAD Odd Hansen AS IGR 16/05160-002 2017/01/03
U TEK BLODBØK VED GJESTEBRYGGE I KOPERVIK - SVAR - GJELDER BLODBØK VED GJESTEBRYGGE M.M. Håkon Mangor Vikse ALI 15/02767-010 2017/01/03
U HSE PERSONALMAPPE - REFERAT FRA NÆRVÆRSMØTE JRL Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/03
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - ØNSKER Å AVVIKLE SØKNAD OM PERMISJON JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/03
I SEN AV-OG-TIL - FOREBYGGINGSTILTAK - SAMARBEIDSAVTALE MED AV-OG-TIL Av-Og-Til SMA01 17/00045-001 2017/01/03
U SEN PLAN 5079 - DETALJREGULERING FOR SPANNADALEN - 148/1035,1036,1037,1038 MFL. - GODKJENT 5 .2.2018 - PLAN 5085 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR PRIVAT VIDEREGÅENDE SKOLE - SPANNADALEN - DEL AV 148/131 MFL. Fylkesmannen i Rogaland JST 16/00147-076 2017/01/03
U HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV 100 % STILLING - LØFTENTUNET AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/03
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV FORELDREPERMISJON / OMSORGSPERMISJON UTEN LØNN HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/03
U SEN PERSONALMAPPE - VEDTAK OM LØNNSENDRING FRA 01.01.17 TUS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/03
U TEK 12/466,12/76-99-169 , 12/464, 12/122, 12/98 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET, MATRIKKELEN I KARMØY KOMMUNE - 12/22 - MELDING OM PLANLAGT RETTING I MATRIKKELEN MATRIKKELEN I KARMØY KOMMUNE Statens Vegvesen reg. vest v/ Ingunn Hauge ALA04 16/04567-002 2017/01/03
U SKU PERSONALMAPPE - FORLENGELSE I VIKARIAT TOM 14.08.17 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/03
I FEL TEKNISK PLAN FOR LYNGTUNET - REFERAT FRA BYGGEMØTE 13 - BERGE SAG BOLIGTOMTER AS - 21.12.16 TEKNISK PLAN FOR LYNGTUNET Cowi AS BTH04 16/00642-041 2017/01/03
U TEK 68/7 - INDRE EIDE - RETTING I MATRIKKELEN - 68/7 - INDRE EIDE - MELDING OM PLANLAGT RETTING I MATRIKKELEN Kjell Magne Eide ALA04 17/00037-001 2017/01/03
U TEK 13/89 - TJØSVOLL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/3980 - PARSELL 1 - 13/89 - UNDERRETTING AV MATRIKKELBREV ETTER FRADELING SAK 16/4352 Hauges Bakeri AS XXI 16/04352-015 2017/01/03
I HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - GODKJENNING AV TARIFFAVTALE ETTER AML §10.12. 4. LEDD MELLOM FAGFORBUNDET OG KOMMUNEN VEDR. VEA SYKEHJEM Fagforbundet Rogaland AKO 12/00092-225 2017/01/03
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM UTVIDET OMSORGSPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/03
U TEK 13/89 - TJØSVOLL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/3980 - PARSELL 1 - 13/89 - UNDERRETTINGSBREV ETTER FRADELING SAK 16/4352 Haldis Tjøsvoll XXI 16/04352-016 2017/01/03
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK - NY ORDNING FRA 2015 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/03
U TEK PLAN 5079 - DETALJREGULERING FOR SPANNADALEN - 148/1035,1036,1037,1038 MFL. - GODKJENT 5 .2.2018 - PLAN 5079 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR SPANNADALEN - DEL AV 148/947 MFL. Hans Inge Ringodd YSL 16/00147-077 2017/01/03
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/03
U TEK 102/41 - BYGNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/3563 - 102/41 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING TIL NABOPARTER STD: 16/3563 Stillas og Bygg Companiet AS ALA04 16/03636-004 2017/01/03
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/03
U TEK 102/41 - BYGNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/3563 - 102/41 VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING STILLAS OG BYGG COMPANIET AS ALA04 16/03636-006 2017/01/03