Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2016 - SKJEMA - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL FOR ÅRET Til bevillingshaverne EVI1 16/00009-004 2017/01/02
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - SVAR - VEDR. FORLENGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT FOR KOMMUNAL BOLIG BMV 16/04561-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/02
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/04561-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/02
U TEK 43/594 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG, TILTAKSHAVER THOMAS DOKKEN BYGGESAK 16/4896 - SVAR: 43/594 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG, TILTAKSHAVER THOMAS DOKKEN BYGGESAK 16/4896 Mh Byggtjenester AS MHV 16/04899-002 2017/01/02
U TEK 3/511 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: MYRE BYGGESAK 15/1839 - SVAR: 3/511 - RØRLEGGERMELDING Vedavågen Rør AS MHV 15/01841-003 2017/01/02
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING INN BMV 16/02298-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/02
U TEK PLAN 4065 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79,220 - GODKJENT 15.5.2017 - OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 4065 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79,220 Veldetun Velforening JST 15/02773-042 2017/01/02
U HSE PERSONALMAPPE - UTVIDELSE AV VIKARIAT EHA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/02
U HSE PERSONALMAPPE - VIKARIAT GKO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/02
U HSE PERSONALMAPPE - VIDEREFØRING AV VIKARIAT LIF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/02
U TEK PLAN 4052 - DETALJREGULERING FOR KALSTØ - DEL AV 83/28 M.FL. - OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 4052 - REGULERINGSPLAN FOR KALSTØ - DEL AV 83/28 MFL. Vierdal Advokatfirma AS YSL 13/04467-106 2017/01/02
U HSE PERSONALMAPPE - STILLINGSUTVIDELSE - 60% TOM 31.08.2017 Marita Pedersen Oen AMH04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/02
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING Laura Margrethe Kristoffersen Kloster GAB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/02
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING Silje Måkestad Thorsen GAB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/02
U TEK PLAN 4052 - DETALJREGULERING FOR KALSTØ - DEL AV 83/28 M.FL. - OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 4052 - REGULERINGSPLAN FOR KALSTØ - DEL AV 83/28 MFL. Svein Johnny Naley YSL 13/04467-107 2017/01/02
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - LORENTZ STORESUND & SØNNER AS - VEDTAKSPROTOKOLL - KLAGE LORENTZ STORESUND & SØNNER AS Deloitte Advokatfirma AS v/Fredrik Falbach MSA 15/02096-010 U Ligningsloven § 3-13 2017/01/02
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER - KONSERTER 10.02.17 - 11.02.17 OG 17.04.17 Skudenes Mek. Verksted Selskapslokale AS EVI1 16/05163-007 2017/01/02
I TEK 15/1984 - RINGVEGEN, ÅKRA - SEKSJ. 17 - INNGLASSERING AV TERRASSE - 15/1984 - RINGVEGEN, ÅKRA - SEKSJ. 17 - INNGLASSERING AV TERRASSE Gunstein Mjølhus EDH 16/05199-001 2017/01/02
I TEK 15/1984 - RINGVEGEN, ÅKRA - SEKSJ. 18 - INNGLASSERING AV TERRASSE - 15/1984 - RINGVEGEN, ÅKRA - SEKSJ. 18 - INNGLASSERING AV TERRASSE Didrik Torkelsen EDH 16/05200-001 2017/01/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - SØKNAD BLI01 16/04927-013 25 Offl §25 2017/01/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - SØKNAD BLI01 16/04927-014 25 Offl §25 2017/01/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR, ÅKRA SKOLE - SØKNAD BLI01 16/04928-003 25 Offl §25 2017/01/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR, ÅKRA SKOLE - SØKNAD BLI01 16/04928-004 25 Offl §25 2017/01/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT - HERRE, 15,8 % - SØKNAD BLI01 16/04933-011 25 Offl §25 2017/01/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT - HERRE, 15,8 % - SØKNAD BLI01 16/04933-012 25 Offl §25 2017/01/02
I SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - SØKNAD MMW 16/04949-042 25 Offl §25 2017/01/02
I SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - SØKNAD MMW 16/04949-043 25 Offl §25 2017/01/02
I SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - SØKNAD MMW 16/04949-044 25 Offl §25 2017/01/02
I SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - SØKNAD MMW 16/04949-045 25 Offl §25 2017/01/02
I SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - SØKNAD MMW 16/04949-046 25 Offl §25 2017/01/02
I SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - SØKNAD MMW 16/04949-047 25 Offl §25 2017/01/02
I SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - SØKNAD MMW 16/04949-048 25 Offl §25 2017/01/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-010 25 Offl §25 2017/01/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-011 25 Offl §25 2017/01/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - SØKNAD JBR04 16/05076-007 25 Offl §25 2017/01/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD JBR04 16/05077-008 25 Offl §25 2017/01/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - SØKNAD AGB 16/05078-008 25 Offl §25 2017/01/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-012 25 Offl §25 2017/01/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-019 25 Offl §25 2017/01/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-020 25 Offl §25 2017/01/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-021 25 Offl §25 2017/01/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-003 25 Offl §25 2017/01/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - SØKNAD AGB 16/05133-007 25 Offl §25 2017/01/02
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/02
I TEK 119/12 - SPANNAVEGEN, MYKJE - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE RØRLEGGERMELDING: 17/13 - 119/12 - SPANNAVEGEN, MYKJE - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE HELLVIK HUS KARMØY AS OHA 16/05194-001 2017/01/02
U TEK STARTLÅN - DELUTBETALING - TILSKUDD TIL TILPASNING RBE08 16/01045-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/02
U TEK 16/198 - STARABERGVEGEN, MEDHAUG. NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 16/198 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Garvik Prosjekt AS KMY 12/05442-017 2017/01/02
I TEK 147/700 - MOKSHEIM - BEGJÆRING OM SEKSJONERING - 147/700 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverket Tinglysingen HAS 16/04528-004 2017/01/02
I TEK 114/109 - NORDRE EIKE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/3922 - 114/109 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT STD: 16/3922 Statens Kartverket Tinglysingen HAS 16/04022-013 2017/01/02
U TEK 43/594 - ØYGARDSHAUGEN, HØYNES, NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 43/594 - ØYGARDSHAUGEN, HØYNES, NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE Mh Byggtjenester AS JHE05 16/04896-004 2017/01/02
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM VARIG TILRETTELAGT ARBEID I ORDINÆR VIRKSOMHET GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/02
I TEK 119/258 - LYNGÅSVEGEN, MYKJE - TILBYGG BOLIG - 119/258 - REVIDERT TEGNING Kai Josefsen EDH 16/04440-007 2017/01/02
I TEK 13/89 - TJØSVOLL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/3980 - PARSELL 1 - 13/89 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - MELDING OG ERKLÆRING Statens Kartverket Tinglysingen XXI 16/04352-014 2017/01/02
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM FORNYELSE - PARKERINGSTILLATELSE NJO 13/04460-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/02
I SKU PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FORBYGGINGS-OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/02
I TEK NY KLOAKK PÅ SKEIE - VEDRØRENDE TILKOBLING PÅ NY KLOAKK PÅ SKEIE Elin Johanne Hetland AVS01 14/01176-074 2017/01/02
I TEK 13/89 - TJØSVOLL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/3980 - PARSELL 2 - 13/89 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverket Tinglysingen XXI 16/04353-002 2017/01/02
I TEK 13/679 - TOSTEMVEGEN, TJØSVOLL - TILBYGG ENEBOLIG - CARPORT - 13/679 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Inge Halvor Jakobsen KMY 16/01973-003 2017/01/02
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - GENERELT - TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED STORFEHOLD Mattilsynet LKS 12/00844-103 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/02
I TEK 15/653 MFL. - SANDAVEGEN, ÅKRA - OPPGRADERING AV ANLEGG - TILBYGG PUMPESTASJON - 15/653 MFL. - SANDAVEGEN, ÅKRA - OPPGRADERING AV ANLEGG - TILBYGG PUMPESTASJON VAR-avd. Karmøy kommune KHM 17/00020-001 2017/01/02
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - OPPSIGELSE AV LEILIGHET BMV 17/00014-001 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/01/02
I TEK OLJEUTSLIPP I AVLØPSLEDNINGER - HUSØY - TILBAKEMELDING - OLJEUTSLIPP I AVLØPSLEDNINGER/PUMPESTAJON Karmsund Havn IKS ETS 16/04660-020 2017/01/02
U SKU PERSONALMAPPE - ØKNING TIL 60 % STILLING TOM 31.01.17 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/02
I TEK 59/42 - NORDRE KOPERVIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - NYMERKING AV EKSISTERENDE GRENSE - 59/42 - NORDRE KOPERVIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Reidun Irene Randin Pierce ALA04 17/00015-001 2017/01/02
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ASSISTENT VED HJEMMETJENESTEN MIDT Thorbjorg Stella Axelsdottir JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/02
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 64/969 - MELDING OM ENDRING AV ADRESSE, NONSLIVEGEN Lisbeth Lærum BFH 17/00007-001 2017/01/02
U TEK PERSONALMAPPE - MIDLERTIDIG STILLINGSREDUKSJON BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/02
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 16/02684-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/02
U SEN KARMSUND HAVN IKS - GRENSEKONTROLLSTASJON Karmsund Havn IKS PVE01 14/01963-010 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/01/02
I SKU BRANNSIKRING GAMLE SKUDENESHAVN - SØKNAD OM TILSKUDD TIL BRANNSIKRING - GAMLE SKUDENESHAVN Per Gunnar Nornes AAL 12/01886-027 2017/01/02
I TEK 58/64 , 58/217 OG 58/218 - KOPERVIK, RIVING AV EKS. BYGG SAMT BYGGING AV KAI, FLYTEBRYGGER, SJØBODER, PARKERING OG BOLIGER - 58/64 , 58/217 OG 58/218 - KOPERVIK, RIVING AV EKS. BYGG SAMT BYGGING AV KAI, FLYTEBRYGGER, SJØBODER, PARKERING OG BOLIGER Omega Areal AS KIS 16/05189-001 2017/01/02
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG BMV 16/03752-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/02
U TEK PERSONALMAPPE - FORLENGELSE VIKARIAT BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/02
I TEK OLJEUTSLIPP I AVLØPSLEDNINGER - HUSØY - TILBAKEMELDING - OLJEUTSLIPP I AVLØPSLEDNINGER/PUMPESTAJON Biomar AS Karmøy ETS 16/04660-021 2017/01/02
U TEK 114/109 - NORDRE EIKE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/3922 - 114/109 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING Johannes Kolnes JHE 16/04022-014 2017/01/02
U TEK 114/109 - NORDRE EIKE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/3922 - 114/109 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING Jarl Bernhard Hagland JHE 16/04022-015 2017/01/02
I SEN PLAN 113-3 - REGULERINGSPLAN FOR GAMLE SKUDENESHAVN - ENDRING AV BESTEMMELSER FOR VIRKSOMHETER OG PARKERING - - MERKNADER FRA VALBORG GODAL VOLD - 29.12.16 PLAN 113-3 - REGULERINGSPLAN FOR GAMLE SKUDENESHAVN - ENDRING AV BESTEMMELSER FOR VIRKSOMHETER OG PARKERING - Valborg Godal Vold JST 16/04255-017 2017/01/02
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/02
U TEK 57/499, 57/233 OG 43/103 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 57/499, 57/233 OG 43/103 - UNDERRETNING AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING SAK 16/4527 Kjetil Thorsen XXI 16/04527-004 2017/01/02
I SKU BRANNSIKRING GAMLE SKUDENESHAVN - SØKNAD OM TILSKUDD TIL BRANNSIKRING - GAMLE SKUDENESHAVN Tor Helge Tjøstheim AAL 12/01886-028 2017/01/02
I SKU PERSONALMAPPE - MELDING OM VEDTAK - ENDRING AV UFØREPENSJON RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/02
U HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM FORLENGELSE AV OPPDRAG SOM VEILEDER MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/02
I SEN PLAN 113-3 - REGULERINGSPLAN FOR GAMLE SKUDENESHAVN - ENDRING AV BESTEMMELSER FOR VIRKSOMHETER OG PARKERING - - MERKNADER PÅ VEGNE AV BERIT OG PER GUNNAR NORNES - 31.12.16 Karmøyadvokatene DA JST 16/04255-018 2017/01/02
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ASSISTENT VED HJEMMETJENESTEN MIDT - NATT Synne Utseth JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/02
I TEK 57/31 - KLOAKKFORURENSNING - SØRAGADÅ 73 - GJELDER MANGLER ETTER SALG AV EIENDOM - SØRAGADÅ 75 Karmøyadvokatene DA STNY 16/01904-013 2017/01/02
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/02
U TEK 43/593 - HØYNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - MERKING AV TIDLIGERE KOORDINATBESTEMT GRENSE - 43/593 - MANGLE BREV FOR OPPMÅLINGSSAK SAK 16/5190 Kristian Mjølhus XXI 16/05190-002 2017/01/02
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/00017-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/02
U TEK 5/288 - VEA SJOARVEG - VEA - NYBYGG ENEBOLIG - 5/288 - VEA SJOARVEG - VEA - NYBYGG ENEBOLIG - UFULLSTENDIG SØKNAD Garvik Prosjekt AS IGR 16/05173-002 2017/01/02
I SKU PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL VARIG LØNNSTILSKUDD BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/02
I SEN GRAVESØKNAD - SKOGVEGEN, HESTMYRVEGEN OG HESTMYRSTIEN - GRAVESØKNAD - SKOGVEGEN, HESTMYRVEGEN OG HESTMYRSTIEN Vassbakk & Stol AS TOG 17/00018-001 2017/01/02
U TEK 42/32 - SØRHÅLAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - MERKING AV TIDLIGERE KOORDINATBESTEMT GRENSE - 42/32 - MANGLER BREV FOR OPPMÅLINGSSAK SAK 16/5192 Kristian Mjølhus XXI 16/05192-002 2017/01/02
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL VARIG TILRETTELAGT ARBEID I ORDINÆR VIRKSOMHET GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/02
U TEK PLAN 3031 - DETALJREGULERING FOR SKÅR - 72/141 M.FL. - GODKJENT 20.3.2017 - PLAN 3031 - DETALJREGULERING FOR SKÅR - 72/141 M.FL. Fylkesmannen i Rogaland RLU 15/03806-030 2017/01/02
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM TVERRFAGLIG SPES.UTD VED BOLIG OG MILJØTJENESTEN Anne Lise Norum JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/02
U TEK 42/225 - SØRHÅLAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - MERKING AV EKSISTERENDE TIDL. KOORDINATBESTEMT GRENSE - 42/225-VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNINGEN JOHANNESSEN TOR MAGNE XXI 16/05089-002 2017/01/02
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - BEKREFTELSE - TAR IMOT KOMMUNAL OMSORGSBOLIG BMV 16/02298-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/02
I TEK OLJEUTSLIPP I AVLØPSLEDNINGER - HUSØY - TILBAKEMELDING - OLJEUTSLIPP I AVLØPSLEDNINGER/PUMPESTAJON Mecan AS ETS 16/04660-022 2017/01/02
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/00019-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/02
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - UNDERTEGNET HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/02298-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/02
U TEK PERSONALMAPPE - KORRIGERING PERSONALMELDING 2 - STILLINGSUTVIDELSE BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/02
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM STILLING SOM AVDELINGSLEDER MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/02
U TEK 79/126 - VISNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 15/4459 - 79/5 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Odd Kenneth Hauge HAS 16/00686-019 2017/01/02
I TEK 15/99, STRANDAVEGEN, ÅKRA. TILBYGG ENEBOLIG - 15/99 - KLAGE PÅ VEDTAK - BER OM FRAFALL AV KRAV OM SAKSBEHANDLINGSGEBYR Hellvik Hus Karmøy AS GTH 10/01632-027 2017/01/02
U TEK 20/119 - NORDRE LIKNESVEG, NEDRE LIKNES - NYBYGG ENEBOLIG - 20/84 - NORDRE LIKNESVEG, NEDRE LIKNES - MANGELFULL SØKNAD Urbanhus Haugesund AS IGR 16/03907-005 2017/01/02
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - SØKNAD OM FORNYELSE - PARKERINGSTILLATELSE FØRER NJO 13/04460-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/02
U TEK 58/130 - HENRIK KLAUSENS GATE, KOPERVIK - BRUKSENDRING TIL FLYKTNINGMOTTAK - 58/130 - HENRIK KLAUSENS GATE. VEDRØRENDE PARTER I SAKEN Procon AS KMY 16/00886-017 2017/01/02
I TEK PERSONALMAPPE - ENDRINGSMELDING FOR ATTFØRING-/UFØREPENSJON BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/02
I TEK GRUNNERVERV/INNLØSNING ÅKRA BARNESKOLE - KORRESPONDANSE - GJELDER INNLØSNING AV EIENDOM I FORBINDELSE MED ÅKRA NYE BARNESKOLE Ivar Eriksen og Gunn Bjørg Helland MBE03 16/04810-002 2017/01/02
I HSE PERSONALMAPPE - EVALUERING AV GJENNOMFØRT TILTAK GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/02
I TEK 58/220 - STANGELANDSVÅGEN, KOPERVIK - UTBEDRING AV EKSISTERENDE KAI - 58/220 - ERKLÆRING OM ANSVARSRETT Vassbakk & Stol AS KMY 16/04860-004 2017/01/02
I TEK 63/231 - SKJERSUNDVEGEN, NORDSTOKKE - MELDING OM BYGNING UNTATT SØKNADSPLIKT - UTHUS - 63/231 - SKJERSUNDVEGEN, NORDSTOKKE - MELDING OM BYGNING UNTATT SØKNADSPLIKT - UTHUS Espen Johnsen Larsen BFH 17/00022-001 2017/01/02
I TEK 64/501 , 64/502 - EIDEVEGEN, STANGELAND. TILBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE - 64/501 , 64/502 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Gisle Nes Vigre KMY 11/02240-003 2017/01/02
I SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2017 - SØKNAD OM KONTANTSTØTTE GKH01 17/00024-001 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/01/02
U SKU PERSONALMAPPE - FORLENGELSE I 73% VIKARIAT TOM 24.02.17 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/02
I TEK 15/1235 - TEKNISK PLAN FOR ADKOMSTVEG - ÅRABROTSHOLMEN - BOLIGLEVERANDØREN KARMØY AS - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING AV TILTAK 15/1235 - TEKNISK PLAN FOR ADKOMSTVEG - ÅRABROTSHOLMEN - BOLIGLEVERANDØREN KARMØY AS RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 17/00025-001 2017/01/02
I TEK 72/174 - SKÅR, BEGJÆRING OM SEKSJONERING - 72/174 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverket Tinglysingen MAH 16/04455-006 2017/01/02
I TEK 131/1 - TORVASTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/2414 - 131/1 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverket Tinglysingen HAS 16/04370-014 2017/01/02
U TEK 13/609 - TJØSVOLL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4270 - PARSELL 1 - 13/609 - VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING ÅDLAND KARL LUDVIG JHE 16/05015-001 2017/01/02
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2. HALVÅR 2016 Steinarskogen Fus Barnehage AS RHO 17/00003-001 2017/01/02
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/02
I TEK 47/32 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARI LISE VIK - 47/32 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARI LISE VIK Comfort Karmøy AS MHV 17/00027-001 2017/01/02
I TEK 119/1 OG 119/7 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/1745-1749 - 119/1 OG 119/7 - MOTTATT MANGLER - REVIDERT SØKNADSKJEMA OG ERKLÆRING OM VEG OG VA LEDNINGER Bjørg Østervold Solberg HHU 16/02406-009 2017/01/02
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2. HALVÅR 2016 Åsebøen Fus Barnehage AS RHO 17/00003-002 2017/01/02
U SKU PERSONALMAPPE - FORLENGELSE I 60% VIKARIAT TOM 24.02.17 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/02
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2. HALVÅR 2016 Fladaberg Fus Barnehage AS RHO 17/00003-003 2017/01/02
I TEK 119/72 OG 119/124 - MYKJE - OPPMÅLINGSFORRETNING - MERKING AV TIDLIGERE KOORDINATBESTEMT GRENSE - 119/72 OG 119/124 - MYKJE - OPPMÅLINGSFORRETNING - MERKING AV TIDLIGERE KOORDINATBESTEMT GRENSE Håkon Lindø JHE 17/00026-001 2017/01/02
U TEK PERSONALMAPPE - KORRIGERING PERSONALMELDING 2 - FORLENGELSE BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/02
I SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2017 - SØKNAD OM KONTANTSTØTTE GKH01 17/00024-002 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/01/02
I TEK 122/17 - TEKNISK PLAN - PROSJEKT SOLDAL RØYKSUND - FINN ESPEN HAAVARDSHOLM - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING AV TILTAK 122/17 - TEKNISK PLAN - PROSJEKT SOLDAL RØYKSUND - FINN ESPEN HAAVARDSHOLM RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 17/00028-001 2017/01/02
I TEK 47/32 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARI LISE VIK - 47/32 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARI LISE VIK Comfort Karmøy AS ALS06 17/00027-002 2017/01/02
I TEK 15/705 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:16/4243 - 15/705 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - ERKLÆRING FRA 15/684 Statens Kartverket Tinglysingen JHE 16/04841-003 26 Off.l.26 2017/01/02
I HSE PERSONALMAPPE - ØNSKER Å AVVIKLE SØKNAD OM PERMISJON JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/02
I TEK 75/142 - NESAHAUGEN, YTRALAND - NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 75/142 - VEDR. AVVIK PÅ BAD Arvid Bergtun KMY 15/03896-012 2017/01/02
U SKU PERSONALMAPPE - FORLENGELSE I MIDLERTIDIG VIKARIAT TOM 24.02.17 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/02
I TEK 16/198 - STARABERGVEGEN, MEDHAUG. NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 16/198 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Garvik Prosjekt AS IGR 12/05442-018 2017/01/02
U TEK 147/700 - MOKSHEIM - BEGJÆRING OM SEKSJONERING - 147/700 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV - SEKSJONERING Berge Sag Boligtomter AS HAS 16/04528-005 2017/01/02
I TEK 138/18 OG 138/25 - NORDRE HÅLAND - TIL- OG PÅBYGG KLUBBHUS - 138/18 OG 138/25 - ERKLÆRING OM ANSVARSRETT OG OPPDATERT GJENNOMFØRINGSPLAN Arkitektfirmaet Knut Kolstø AS JKV 15/04335-009 2017/01/02
U TEK PERSONALMAPPE - KORRIGERT PERSONALMELDING 2 - FORLENGELSE BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/02
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SPESIALSYKEPLEIER VED BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN Randi Østensvik JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/02
U SKU PERSONALMAPPE - FORLENGELSE I MIDLERTIDIG VIKARIAT TOM 24.02.17 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/02
U SKU PERSONALMAPPE - FORLENGELSE I MIDLERTIDIG VIKARIAT TOM 24.02.17 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/02
U TEK 119/85 , 119/99 OG 119/223 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 161471 - PARSELL 14 - 119/628 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Carina Sæle JHE 16/02339-006 2017/01/02
U TEK PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/01/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER - 3X100% FAST + 1 100% FØDSELSVIKARIAT - MELDING OM DELEGERT VEDTAK - REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER - 3X100% FAST + 1 100% FØDSELSVIKARIAT MSTA 16/02272-043 2017/01/02
U TEK KRAV OM MATRIKKELFØRING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - FV 47 - T-FORBINDELSEN (NORHEIM-RAGLAMYR-HELLEVIK) - 107/50 - M.FL. UNDERRETTING ETTER MATRIKKELFØRING AV OPPMÅLINGSFORRETNINGER MED DELING/AREALOVERFØRING - FV 47 - T-FORB. (HELLEVIK) Elisabeth Vea HME 13/01465-044 2017/01/02