Postliste før august 2020

Velkommen til Karmøy kommunes offentlige postliste

Postlistene gir oversikt over inn- og utgående sakspost, men inneholder ikke selve dokumentene.

Karmøy kommune publiserer felles postliste tilhørende følgende arkiv:
saksarkiv, byggesaksarkiv, planarkiv og ansettelsesarkiv.

Opplysninger unntatt offentlighet er skjermet.

Personalarkiv, elevmapper, barnemapper og kommunale utlånssaker publiseres ikke på postlisten. Det samme gjelder postliste for fagsystem innen omsorgstjenesten, helsestasjon, Nav-sosial, PPT, voksenopplæringen og barnevern. Disse inneholder journaler og dokumenter med opplysninger unntatt offentlighet og sensitive personopplysninger etter personopplysningsloven.

Ønsker du innsyn i offentlige dokumenter fra postlisten, send e-post til:  post@karmoy.kommune.no

Postlisten gjøres offentlig dagen etter journalføring av dokumentene. Dette for å gi ledere, saksbehandlere og arkivpersonell anledning til å kvalitetssikre innholdet.

Klikk på aktuell dato for å få fram postlisten.

Du kan søke i sakstittel, avdeling, navn, saksbehandler og saksnummer

Viser resultat 1 til 30 av totalt 21079
Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK REKRUTTERINGSSAK GRUNNARBEIDER/FAGARBEIDER - AVSLAG HASB 16/04058-062 25 Offl §25 2016/12/31
U TEK REKRUTTERINGSSAK GRUNNARBEIDER/FAGARBEIDER - AVSLAG HASB 16/04058-060 25 Offl §25 2016/12/31
U TEK REKRUTTERINGSSAK GRUNNARBEIDER/FAGARBEIDER - AVSLAG HASB 16/04058-068 25 Offl §25 2016/12/31
U TEK REKRUTTERINGSSAK GRUNNARBEIDER/FAGARBEIDER - AVSLAG HASB 16/04058-056 25 Offl §25 2016/12/31
U TEK REKRUTTERINGSSAK GRUNNARBEIDER/FAGARBEIDER - AVSLAG HASB 16/04058-055 25 Offl §25 2016/12/31
U TEK REKRUTTERINGSSAK GRUNNARBEIDER/FAGARBEIDER - AVSLAG HASB 16/04058-070 25 Offl §25 2016/12/31
U TEK REKRUTTERINGSSAK GRUNNARBEIDER/FAGARBEIDER - AVSLAG HASB 16/04058-054 25 Offl §25 2016/12/31
U TEK REKRUTTERINGSSAK GRUNNARBEIDER/FAGARBEIDER - AVSLAG HASB 16/04058-072 25 Offl §25 2016/12/31
U TEK REKRUTTERINGSSAK GRUNNARBEIDER/FAGARBEIDER - AVSLAG HASB 16/04058-059 25 Offl §25 2016/12/31
U TEK REKRUTTERINGSSAK GRUNNARBEIDER/FAGARBEIDER - AVSLAG HASB 16/04058-057 25 Offl §25 2016/12/31
U TEK REKRUTTERINGSSAK GRUNNARBEIDER/FAGARBEIDER - AVSLAG HASB 16/04058-066 25 Offl §25 2016/12/31
U TEK REKRUTTERINGSSAK GRUNNARBEIDER/FAGARBEIDER - AVSLAG HASB 16/04058-063 25 Offl §25 2016/12/31
U TEK REKRUTTERINGSSAK GRUNNARBEIDER/FAGARBEIDER - AVSLAG HASB 16/04058-064 25 Offl §25 2016/12/31
U TEK REKRUTTERINGSSAK GRUNNARBEIDER/FAGARBEIDER - AVSLAG HASB 16/04058-065 25 Offl §25 2016/12/31
U TEK REKRUTTERINGSSAK GRUNNARBEIDER/FAGARBEIDER - AVSLAG HASB 16/04058-058 25 Offl §25 2016/12/31
U TEK REKRUTTERINGSSAK GRUNNARBEIDER/FAGARBEIDER - AVSLAG HASB 16/04058-053 25 Offl §25 2016/12/31
U TEK REKRUTTERINGSSAK GRUNNARBEIDER/FAGARBEIDER - AVSLAG HASB 16/04058-067 25 Offl §25 2016/12/31
U TEK REKRUTTERINGSSAK GRUNNARBEIDER/FAGARBEIDER - AVSLAG HASB 16/04058-061 25 Offl §25 2016/12/31
U TEK REKRUTTERINGSSAK GRUNNARBEIDER/FAGARBEIDER - AVSLAG HASB 16/04058-071 25 Offl §25 2016/12/31
U TEK REKRUTTERINGSSAK GRUNNARBEIDER/FAGARBEIDER - AVSLAG HASB 16/04058-069 25 Offl §25 2016/12/31
I TEK 141/186 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HUS28 AS BYGGESAK 16/5166 - 141/186 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HUS28 AS BYGGESAK 16/5166 Rørlegger Geir Sirnes AS MHV 16/05193-001 2016/12/30
I TEK NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - BYGGE- OG DELINGSSAKER 2016 - 86/234 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE (KARMØY KOMMUNE EIER AV 86/23) Procon AS SKM 16/00002-168 2016/12/30
I TEK NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - BYGGE- OG DELINGSSAKER 2016 - 86/234 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE (KARMØY KOMMUNE EIER AV 86/238) Procon AS SKM 16/00002-167 2016/12/30
I TEK NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - BYGGE- OG DELINGSSAKER 2016 - 123/4 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE Berge Sag Boligtomter AS SKM 16/00002-166 2016/12/30
U TEK 15/705 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:16/4243 - 15/705 - VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING KARMØY KOMMUNE v/Hilde Pettersen JHE 16/04841-002 2016/12/30
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 16/05023-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2016/12/30
I TEK 140/279 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: TORVASTAD BYGG AS BYGGESAK 16/1836 - 140/279 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 16/1836 Tindeland Rør AS ALS06 16/00974-004 2016/12/30
U TEK 3/238 - ØSTHUS - RIVING LAGER/INDUSTRIBYGNING ETTER BRANN - 3/238 - ØSTHUS - RIVING LAGER/INDUSTRIBYGNING ETTER BRANN - UFULLSTENDIG SØKNAD I. K. Gabrielsen IGR 16/04495-005 2016/12/30
U TEK PERSONALMAPPE - KORRIGERING PERSONALMELDING 2 - ØKNING TIL 50% STILLINGSSTØRRELSE BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2016/12/30
I TEK 42/32 - SØRHÅLAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - MERKING AV TIDLIGERE KOORDINATBESTEMT GRENSE - 42/32 - SØRHÅLAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - MERKING AV TIDLIGERE KOORDINATBESTEMT GRENSE Kristian Mjølhus XXI 16/05192-001 2016/12/30
Se eldre saker