Postliste før august 2020

Velkommen til Karmøy kommunes offentlige postliste

Postlistene gir oversikt over inn- og utgående sakspost, men inneholder ikke selve dokumentene.

Karmøy kommune publiserer felles postliste tilhørende følgende arkiv:
saksarkiv, byggesaksarkiv, planarkiv og ansettelsesarkiv.

Opplysninger unntatt offentlighet er skjermet.

Personalarkiv, elevmapper, barnemapper og kommunale utlånssaker publiseres ikke på postlisten. Det samme gjelder postliste for fagsystem innen omsorgstjenesten, helsestasjon, Nav-sosial, PPT, voksenopplæringen og barnevern. Disse inneholder journaler og dokumenter med opplysninger unntatt offentlighet og sensitive personopplysninger etter personopplysningsloven.

Ønsker du innsyn i offentlige dokumenter fra postlisten, send e-post til:  post@karmoy.kommune.no

Postlisten gjøres offentlig dagen etter journalføring av dokumentene. Dette for å gi ledere, saksbehandlere og arkivpersonell anledning til å kvalitetssikre innholdet.

Klikk på aktuell dato for å få fram postlisten.

Du kan søke i sakstittel, avdeling, navn, saksbehandler og saksnummer

Viser resultat 1 til 30 av totalt 21079
Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK REKRUTTERINGSSAK GRUNNARBEIDER/FAGARBEIDER - AVSLAG HASB 16/04058-053 25 Offl §25 2016/12/31
U TEK REKRUTTERINGSSAK GRUNNARBEIDER/FAGARBEIDER - AVSLAG HASB 16/04058-054 25 Offl §25 2016/12/31
U TEK REKRUTTERINGSSAK GRUNNARBEIDER/FAGARBEIDER - AVSLAG HASB 16/04058-055 25 Offl §25 2016/12/31
U TEK REKRUTTERINGSSAK GRUNNARBEIDER/FAGARBEIDER - AVSLAG HASB 16/04058-056 25 Offl §25 2016/12/31
U TEK REKRUTTERINGSSAK GRUNNARBEIDER/FAGARBEIDER - AVSLAG HASB 16/04058-057 25 Offl §25 2016/12/31
U TEK REKRUTTERINGSSAK GRUNNARBEIDER/FAGARBEIDER - AVSLAG HASB 16/04058-058 25 Offl §25 2016/12/31
U TEK REKRUTTERINGSSAK GRUNNARBEIDER/FAGARBEIDER - AVSLAG HASB 16/04058-059 25 Offl §25 2016/12/31
U TEK REKRUTTERINGSSAK GRUNNARBEIDER/FAGARBEIDER - AVSLAG HASB 16/04058-060 25 Offl §25 2016/12/31
U TEK REKRUTTERINGSSAK GRUNNARBEIDER/FAGARBEIDER - AVSLAG HASB 16/04058-061 25 Offl §25 2016/12/31
U TEK REKRUTTERINGSSAK GRUNNARBEIDER/FAGARBEIDER - AVSLAG HASB 16/04058-062 25 Offl §25 2016/12/31
U TEK REKRUTTERINGSSAK GRUNNARBEIDER/FAGARBEIDER - AVSLAG HASB 16/04058-063 25 Offl §25 2016/12/31
U TEK REKRUTTERINGSSAK GRUNNARBEIDER/FAGARBEIDER - AVSLAG HASB 16/04058-064 25 Offl §25 2016/12/31
U TEK REKRUTTERINGSSAK GRUNNARBEIDER/FAGARBEIDER - AVSLAG HASB 16/04058-065 25 Offl §25 2016/12/31
U TEK REKRUTTERINGSSAK GRUNNARBEIDER/FAGARBEIDER - AVSLAG HASB 16/04058-066 25 Offl §25 2016/12/31
U TEK REKRUTTERINGSSAK GRUNNARBEIDER/FAGARBEIDER - AVSLAG HASB 16/04058-067 25 Offl §25 2016/12/31
U TEK REKRUTTERINGSSAK GRUNNARBEIDER/FAGARBEIDER - AVSLAG HASB 16/04058-068 25 Offl §25 2016/12/31
U TEK REKRUTTERINGSSAK GRUNNARBEIDER/FAGARBEIDER - AVSLAG HASB 16/04058-069 25 Offl §25 2016/12/31
U TEK REKRUTTERINGSSAK GRUNNARBEIDER/FAGARBEIDER - AVSLAG HASB 16/04058-070 25 Offl §25 2016/12/31
U TEK REKRUTTERINGSSAK GRUNNARBEIDER/FAGARBEIDER - AVSLAG HASB 16/04058-071 25 Offl §25 2016/12/31
U TEK REKRUTTERINGSSAK GRUNNARBEIDER/FAGARBEIDER - AVSLAG HASB 16/04058-072 25 Offl §25 2016/12/31
I TEK 119/12 - SPANNAVEGEN, MYKJE - RIVING OG NYBYGG BOLIG - 119/12 - SPANNAVEGEN, MYKJE - RIVING OG NYBYGG BOLIG Arnt Olav Lillesund og Ann E Boltfjord OHA 16/04731-002 2016/12/30
U TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BYGG - TILBUD BNE 16/04319-061 25 Offl §25 2016/12/30
U TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BYGG - ARBEIDSAVTALE BNE 16/04319-062 25 Offl §25 2016/12/30
I TEK 17/36 - ÅDLAND, FASADEENDRING BOLIG - 17/36 - ÅDLAND, FASADEENDRING BOLIG Odrun Stonghaugen og Paul K. Vikra EDH 16/05188-001 2016/12/30
I TEK 15/2404 - ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS MED 4 BOLIGER - BK01 TOMT 5-8 - 15/2404 - ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS MED 4 BOLIGER - BK01 TOMT 5-8 Trygve J Sjøen AS IGR 16/05178-001 2016/12/30
I TEK 15/2404 - ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS MED 3 BOLIGER - BK01 TOMT 9-11 - 15/2404 - ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS MED 3 BOLIGER - BK01 TOMT 9-11 Trygve J Sjøen AS IGR 16/05179-001 2016/12/30
I TEK 15/2404 - ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS MED 3 BOLIGER - BK02 TOMT 1-3 - 15/2404 - ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS MED 3 BOLIGER - BK02 TOMT 1-3 Trygve J Sjøen AS IGR 16/05180-001 2016/12/30
I TEK 15/2404 - ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS MED 5 BOLIGER - BK03 TOMT 1-5 - 15/2404 - ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS MED 5 BOLIGER - BK03 TOMT 1-5 Trygve J Sjøen AS IGR 16/05181-001 2016/12/30
I TEK 15/2404 - ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS MED 4 BOLIGER - BK04 TOMT 1-4 - 15/2404 - ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS MED 4 BOLIGER - BK04 TOMT 1-4 Trygve J Sjøen AS IGR 16/05182-001 2016/12/30
I TEK 15/2404 - ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS MED 5 BOLIGER - BK05 TOMT 1-5 - 15/2404 - ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS MED 5 BOLIGER - BK05 TOMT 1-5 Trygve J Sjøen AS IGR 16/05183-001 2016/12/30
Se eldre saker