Postliste før august 2020

Velkommen til Karmøy kommunes offentlige postliste

Postlistene gir oversikt over inn- og utgående sakspost, men inneholder ikke selve dokumentene.

Karmøy kommune publiserer felles postliste tilhørende følgende arkiv:
saksarkiv, byggesaksarkiv, planarkiv og ansettelsesarkiv.

Opplysninger unntatt offentlighet er skjermet.

Personalarkiv, elevmapper, barnemapper og kommunale utlånssaker publiseres ikke på postlisten. Det samme gjelder postliste for fagsystem innen omsorgstjenesten, helsestasjon, Nav-sosial, PPT, voksenopplæringen og barnevern. Disse inneholder journaler og dokumenter med opplysninger unntatt offentlighet og sensitive personopplysninger etter personopplysningsloven.

Ønsker du innsyn i offentlige dokumenter fra postlisten, send e-post til:  post@karmoy.kommune.no

Postlisten gjøres offentlig dagen etter journalføring av dokumentene. Dette for å gi ledere, saksbehandlere og arkivpersonell anledning til å kvalitetssikre innholdet.

Klikk på aktuell dato for å få fram postlisten.

Du kan søke i sakstittel, avdeling, navn, saksbehandler og saksnummer

Viser resultat 1 til 30 av totalt 10804
Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - SØKNAD BLI01 16/04927-012 25 Offl §25 2016/12/31
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2016/12/30
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2016/17 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2016/12/30
I SKU ELEVMAPPE - AVTALE OM UTGIFTSDEKNING FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2016/17 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2016/12/30
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2016/17 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2016/12/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - SØKNAD BLI01 16/04927-011 25 Offl §25 2016/12/30
U SKU PERSONALMAPPE - BEKREFTELSE RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2016/12/30
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2016/17 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2016/12/30
I SKU SKOLESTART - UTSATT - UTTALELSE - UTSATT SKOLESTART SWI 16/03483-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2016/12/30
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM LÆRER VED VÅGEN LÆRINGSSENTER Eirik Schrøder Thorsen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2016/12/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-016 25 Offl §25 2016/12/30
I SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - SØKNAD OM Å FÅ DEKKET EKSTRA PENSJONSUTGIFTER Pbl (private Barnehagers Landsforbund) RHO 16/01128-111 2016/12/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-015 25 Offl §25 2016/12/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER MED HØYSKOLEUTDANNING, FAST 60% - 100% - TAR IKKE IMOT STILLING - RLE 16/04324-178 25 Offl.§25 2016/12/30
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV HØST 2016 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2016/12/30
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV HØST 2016 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2016/12/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-017 25 Offl §25 2016/12/30
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2016/12/30
U SKU PERSONALMAPPE - FORLENGELSE I 10 % VIKARIAT TOM 31.01.17 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2016/12/30
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2016/17 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2016/12/30
U SKU PERSONALMAPPE - 100% STILLING TOM 31.01.17 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2016/12/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - SØKNAD BLI01 16/04927-010 25 Offl §25 2016/12/30
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2016/17 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2016/12/30
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV - GRUNNSKOLE 2016 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2016/12/30
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV HØST 2016 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2016/12/30
U SKU PERSONALMAPPE - 10 % VIKARIAT VED BYGNES VITENBHG. RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2016/12/30
U SKU PERSONALMAPPE - 40% I BYGNES VITENBHG. OG 40% I SPES.BHG. I JANUAR 2017 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2016/12/30
I SKU ELEVMAPPE - SAKKUNNIG VURDERING AV TRONG FOR SPESIALUNDERVISNING ETTER OPPLÆRINGSLOVA §5-1 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2016/12/30
U SKU PERSONALMAPPE - FORLENGELSE I 100 % STILLING - 50 % FAST OG 50 % VIKARIAT RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2016/12/29
I SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2012 - 2017 - SØKNAD OM KOMMUNAL KONTANTSTØTTE GKH01 12/03185-412 26 Off.l.26 2016/12/29
Se eldre saker