Postliste før august 2020

Velkommen til Karmøy kommunes offentlige postliste

Postlistene gir oversikt over inn- og utgående sakspost, men inneholder ikke selve dokumentene.

Karmøy kommune publiserer felles postliste tilhørende følgende arkiv:
saksarkiv, byggesaksarkiv, planarkiv og ansettelsesarkiv.

Opplysninger unntatt offentlighet er skjermet.

Personalarkiv, elevmapper, barnemapper og kommunale utlånssaker publiseres ikke på postlisten. Det samme gjelder postliste for fagsystem innen omsorgstjenesten, helsestasjon, Nav-sosial, PPT, voksenopplæringen og barnevern. Disse inneholder journaler og dokumenter med opplysninger unntatt offentlighet og sensitive personopplysninger etter personopplysningsloven.

Ønsker du innsyn i offentlige dokumenter fra postlisten, send e-post til:  post@karmoy.kommune.no

Postlisten gjøres offentlig dagen etter journalføring av dokumentene. Dette for å gi ledere, saksbehandlere og arkivpersonell anledning til å kvalitetssikre innholdet.

Klikk på aktuell dato for å få fram postlisten.

Du kan søke i sakstittel, avdeling, navn, saksbehandler og saksnummer

Viser resultat 1 til 30 av totalt 4665
Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - SØKNAD MMW 16/04949-041 25 Offl §25 2016/12/31
I SEN REKRUTTERINGSSAK SPESIALRÅDGIVER ØKONOMISTYRING OG ANALYSE - SØKNAD MMW 16/04934-008 25 Offl §25 2016/12/31
I SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - SØKNAD MMW 16/04949-040 25 Offl §25 2016/12/30
I SEN REKRUTTERINGSSAK SPESIALRÅDGIVER ØKONOMISTYRING OG ANALYSE - SØKNAD MMW 16/04934-007 25 Offl §25 2016/12/30
I SEN REKRUTTERINGSSAK SPESIALRÅDGIVER ØKONOMISTYRING OG ANALYSE - SØKNAD MMW 16/04934-006 25 Offl §25 2016/12/30
I SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - SØKNAD MMW 16/04949-039 25 Offl §25 2016/12/30
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE - NJO 12/00838-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2016/12/30
I SEN PLAN 5088 - OMRÅDEREGULERING FOR RAGLAMYR BEREDSKAPSOMRÅDE - GODKJENT 11.12.2017 - MERKNADER FRA HAUGALAND KRAFT NETT AS - 28.12.16 PLAN 5088 - OMRÅDEREGULERING FOR RAGLAMYR BEREDSKAPSOMRÅDE - Haugaland Kraft Nett AS JST 16/04831-005 2016/12/29
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2016 - 43/432 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 16/00019-633 2016/12/29
I SEN KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - FORKYNNING AV DOKUMENTER KSE 16/03637-009 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2016/12/29
I SEN REKRUTTERINGSSAK BEDRIFTSFYSIOTERAPEUT - 50 % FAST - SØKNAD MMW 16/05012-002 25 Offl §25 2016/12/29
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA-VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2016/12/29
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL VARIG TILRETTELAGT ARBEID I ORDINÆR VIRKSOMHET GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2016/12/29
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL VARIG TILRETTELAGT ARBEID I ORDINÆR VIRKSOMHET GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2016/12/29
I SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - SØKNAD MMW 16/04949-038 25 Offl §25 2016/12/29
I SEN HANDELSVIRKSOMHET MED BRUKTE OG KASSERTE TING - SØKNAD OM BRUKTHANDELBEVILLING AØ HOLDING AS Haugaland og Sunnhordland PVE01 12/01713-020 2016/12/29
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA-VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2016/12/29
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA-VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2016/12/29
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - KONSERT MED RAMSALT 01.04.17 Skudenes Mek. Verksted Selskapslokale AS EVI1 16/05163-006 26 Off.l.26 2016/12/29
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA-VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2016/12/29
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FORFLYTNINGSHEMMEDE - FØRER NJO 16/05146-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2016/12/28
I SEN PRIVATE OMSORGSBOLIGER PÅ HÅLANDSHØGDA - SPØRSMÅL OM KOMPENSASJON AV MERVERDIGAVGIFT MOS 14/00850-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2016/12/28
I SEN PLAN 5052 - DETALJREGULERING FOR NY EIKEVEG - GODKJENT 14.5.2018 - PLAN 5052 - OVERSENDELSE AV FERDIGSTILT RAPPORT FRA ARKEOLOGISK REGISTRERING Fylkesrådmannen JST 13/03162-046 2016/12/28
U SEN KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG KSE 16/03637-008 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2016/12/28
I SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - SØKNAD MMW 16/04949-036 25 Offl §25 2016/12/28
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2016 - 142/343 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGSAK Basem Takla GEL 16/00019-631 2016/12/28
I SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - SØKNAD MMW 16/04949-037 25 Offl §25 2016/12/28
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 16/05146-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2016/12/28
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/00713-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2016/12/28
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - MANGELBREV: PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE PASSASJER NJO 12/01823-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2016/12/28
Se eldre saker