Postliste før august 2020

Velkommen til Karmøy kommunes offentlige postliste

Postlistene gir oversikt over inn- og utgående sakspost, men inneholder ikke selve dokumentene.

Karmøy kommune publiserer felles postliste tilhørende følgende arkiv:
saksarkiv, byggesaksarkiv, planarkiv og ansettelsesarkiv.

Opplysninger unntatt offentlighet er skjermet.

Personalarkiv, elevmapper, barnemapper og kommunale utlånssaker publiseres ikke på postlisten. Det samme gjelder postliste for fagsystem innen omsorgstjenesten, helsestasjon, Nav-sosial, PPT, voksenopplæringen og barnevern. Disse inneholder journaler og dokumenter med opplysninger unntatt offentlighet og sensitive personopplysninger etter personopplysningsloven.

Ønsker du innsyn i offentlige dokumenter fra postlisten, send e-post til:  post@karmoy.kommune.no

Postlisten gjøres offentlig dagen etter journalføring av dokumentene. Dette for å gi ledere, saksbehandlere og arkivpersonell anledning til å kvalitetssikre innholdet.

Klikk på aktuell dato for å få fram postlisten.

Du kan søke i sakstittel, avdeling, navn, saksbehandler og saksnummer

Viser resultat 1 til 30 av totalt 9854
Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I TEK 4/211 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - EINAR KARLSEN - 4/211 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - EINAR KARLSEN Vedavågen Rør As MHV 15/05103-001 2015/12/30
I TEK 86/71 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - KAI - 86/71 - (KOPIMOTTAKER) TILLATELSE TIL FYLLING I SJØ OG ETABLERING AV KAI Karmsund Havnevesen IKS IGR 15/04839-004 2015/12/30
I TEK 148/25 M.FL - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 14/4243 - PARSELL 1 - 148/1016 - DOKUMENTET HAR MANGLER OG KAN IKKE TINGLYSES Kartverket Tinglysing HAS 15/01102-024 2015/12/30
I TEK 13/550 - TJØSVOLL - DELING AV GRUNNEIEDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 15/4195 - 13/729 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Kartverket Tinglysing SLA08 15/04367-013 2015/12/30
I TEK 66/55 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 15/3475 - 66/951 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Kartverket Tinglysing XXI 15/03754-015 2015/12/30
U TEK 54/10 - DALE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 15/4248 - 54/10-VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING HÅRVIK GRETHE LOVISE XXI 15/04610-001 2015/12/30
I TEK PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL TIDSUBESTEMT LØNNSTILSKUDD BNE Pe Ofl.§13 fvl.§13.1 2015/12/30
U TEK 57/7 - SKUDENESHAVN - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 15/4123 - 57/7-VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING ROBBERSTAD KJELL INGE XXI 15/04583-001 2015/12/30
U TEK 57/36 - SKUDENESHAVN - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 15/3652 - 57/36-VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING STRAND REIDAR XXI 15/04718-001 2015/12/30
I TEK 57/301 OG 57/110 - KOMMUNALE AVGIFTER - GJELDER KRAV OM TILBAKEBETALING - 57/301 OG 57/110 Anne Tove Svendsen ALS06 15/04511-009 2015/12/30
I TEK 15/35/0/1 OG 15/35/0/2 - KOMMUNALE AVGIFTER ÅKRAVEGEN 205 OG BEDEHUSVEGEN 14 - GJELDER KRAV OM TILBAKEBETALING - 15/35/0/1 OG 15/35/0/2 Anne Tove Svendsen ALS06 15/04513-006 2015/12/30
I TEK 15/683 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 16/1489 - 15/683 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING John Gustav Hauge EDH 15/05104-001 2015/12/30
I TEK 15/2391 - RINDAVEGEN, ÅKRA. NYBYGG, FIREMANNSBOLIG M/CARPORT BYGG 4 - 15/2391 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE BYGG 4 Garvik Prosjekt AS IGR 14/03813-015 2015/12/30
I TEK VANNRUTSJEBANE, KARMØYHALLEN - FORNYELSE AV SIKKERHETSMESSIG GODKJENNING FOR 2016 NORSLIDE VANNRUTSJEBANE Statens Jernbanetilsyn TMB 12/00129-005 2015/12/30
I TEK 1/14 - VEDØY - ANMODNING OM FORHÅNDKONFERANSE - 1/14 - (KOPIMOTTAKER) TILLATELSE TIL ETABLERING AV KAI Karmsund Havnevesen IKS IGR 15/04274-003 2015/12/30
U TEK 15/30 - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 15/2575 - PARSELL 1 - 15/30 - VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING JOHANNESSEN JOHN STIAN JHE 15/04592-003 2015/12/30
I TEK 68/102 OG 68/154 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - 68/102 OG 68/154 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Randi Elin Yven GBV 15/05105-001 2015/12/30
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2015 - ANALYSERESULTATER - KARMØY VANNVERK - PRØVEMOTTAK 21.12.15 ANALYSEPERIODE: 21.12.15 - 28.12.15 - STED: SØRATRE 15 Slab AS BAN01 15/00017-102 2015/12/30
I TEK LEDNINGSANLEGG - HAPALØK - SKADERAPPORT MUNKAJORDV. 62 LEDNINGSANLEGG - HAPALØK Takst Team a/s JTH 12/03451-024 2015/12/30
U TEK 86/71 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - KAI - RAMMETILLATELSE - 86/71 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - KAI Sivilingeniør Petter J. Rasmussen AS IGR 15/04839-002 2015/12/30
U TEK PERSONALMAPPE - PERMISJON UTEN LØNN ETTER MAKSDATO FOR SYKEPENGER FOR 50% AV DIN 100% STILLING BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/30
U TEK 119/570 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 119/570 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Glenn Ørjan Johannessen BSO02 15/03991-002 2015/12/30
I TEK 57/301 OG 57/110 - KOMMUNALE AVGIFTER - KRAV OM TILBAKEBETALING - 57/301 OG 57/110 Anne Tove Svendsen ALS06 15/04511-008 2015/12/30
I TEK 3/29 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:16/1154 - 3/29 - TYDELIGGJØRING AV SITUASJONSKART Lars Eigil Sørensen HHU 15/04074-004 2015/12/29
U TEK SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING - RESULTAT FRA TV-UNDERSØKELSEN SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING Iversen Terje JTH 14/04398-054 2015/12/29
U TEK SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING - RESULTAT FRA TV-UNDERSØKELSEN SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING Hansen Bjørn Ove JTH 14/04398-055 2015/12/29
U TEK SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING - RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSEN SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING Sjursen John Mathias JTH 14/04398-056 2015/12/29
U TEK SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING - RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSEN SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING Leif Magne Ytreland JTH 14/04398-057 2015/12/29
U TEK 5/580 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: GARVIK PROSJEKT TOMT 18 - BYGG 1 - BYGGESAK 15/5054 - SVAR - 5/580 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: GARVIK PROSJEKT TOMT 18 - BYGG 1 - BYGGESAK 15/50454 Vedavågen Rør As MHV 15/05055-002 2015/12/29
U TEK 5/581 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: GARVIK PROSJEKT TOMT 18 - BYGG 2 - BYGGESAK 15/5056 - SVAR - 5/580 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: GARVIK PROSJEKT TOMT 18 - BYGG 2 - BYGGESAK 15/5056 Vedavågen Rør As MHV 15/05057-002 2015/12/29
Se eldre saker