Postliste før august 2020

Velkommen til Karmøy kommunes offentlige postliste

Postlistene gir oversikt over inn- og utgående sakspost, men inneholder ikke selve dokumentene.

Karmøy kommune publiserer felles postliste tilhørende følgende arkiv:
saksarkiv, byggesaksarkiv, planarkiv og ansettelsesarkiv.

Opplysninger unntatt offentlighet er skjermet.

Personalarkiv, elevmapper, barnemapper og kommunale utlånssaker publiseres ikke på postlisten. Det samme gjelder postliste for fagsystem innen omsorgstjenesten, helsestasjon, Nav-sosial, PPT, voksenopplæringen og barnevern. Disse inneholder journaler og dokumenter med opplysninger unntatt offentlighet og sensitive personopplysninger etter personopplysningsloven.

Ønsker du innsyn i offentlige dokumenter fra postlisten, send e-post til:  post@karmoy.kommune.no

Postlisten gjøres offentlig dagen etter journalføring av dokumentene. Dette for å gi ledere, saksbehandlere og arkivpersonell anledning til å kvalitetssikre innholdet.

Klikk på aktuell dato for å få fram postlisten.

Du kan søke i sakstittel, avdeling, navn, saksbehandler og saksnummer

Viser resultat 1 til 30 av totalt 5730
Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I SKU ÅRSMELDINGER BARNEHAGER 2011-2015-2016 - ÅRSMELDING FOR BARNEHAGER PER 15. DESEMBER 2015 Sandhåland Musikk-Gårdsbarnehage AS RHO 12/00100-056 2015/12/30
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE F.O.M 09.11.15 T.O.M 15.07.15 Sara Olsen Tveit RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR - LÆRER, VÅREN 2016 - SØKNAD BLI01 15/05080-008 25 Offl §25 2015/12/30
U SKU ELEVMAPPE - BETALINGSREDUKSJON VÅREN 2016 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/30
U SKU ELEVMAPPE - BETALINGSREDUKSJON VÅREN 2016 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/30
I SKU PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL TIDSUBESTEMT LØNNSTILSKUDD SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/30
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2012-2016 - MELDING OM OVERFØRING AV TILSKUDD - SØSKENMODERASJON 2. HALVÅR 2015 Åkra soknerådsbarnehage RHO 12/01089-194 2015/12/30
U SKU ELEVMAPPE - BETALINGSREDUKSJON VÅREN 2016 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER OG MILJØARBEIDER - SØKNAD BLI01 15/05002-014 25 Offl §25 2015/12/30
U SKU ELEVMAPPE - BETALINGSREDUKSJON VÅREN 2016 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/30
U SKU ELEVMAPPE - BETALINGSREDUKSJON VÅREN 2016 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/30
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.06.15 Monika Bybarte RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/30
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER VED STORESUND BARNEHAGE Iselin Pettersen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/30
U SKU ELEVMAPPE - BETALINGSREDUKSJON VÅREN 2016 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/30
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE F.O.M 02.10.15 T.O.M 14.08.16 Thorhild Engedal RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/30
U SKU ELEVMAPPE - BETALINGSREDUKSJON VÅREN 2016 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/29
U SKU ELEVMAPPE - BETALINGSREDUKSJON VÅREN 2016 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/29
U SKU ELEVMAPPE - BETALINGSREDUKSJON VÅREN 2016 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/29
U SKU ELEVMAPPE - BETALINGSREDUKSJON VÅREN 2016 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/29
U SKU ELEVMAPPE - BETALINGSREDUKSJON VÅREN 2016 RHO 13/04632-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/29
I SKU ELEVMAPPE - KLAGE - GJELDER BREV OM ENDRING I BETALINGSREDUKSJON RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/29
U SKU ELEVMAPPE - BETALINGSREDUKSJON VÅREN 2016 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/29
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJON - SKOLEÅRET 2015/16 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/29
U SKU ELEVMAPPE - BETALINGSREDUKSJON VÅREN 2016 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/29
U SKU ELEVMAPPE - BETALINGSREDUKSJON VÅREN 2016 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/29
U SKU ELEVMAPPE - BETALINGSREDUKSJON VÅREN 2016 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/29
U SKU ELEVMAPPE - BETALINGSREDUKSJON VÅREN 2016 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/29
U SKU ELEVMAPPE - BETALINGSREDUKSJON VÅREN 2016 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/29
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING RLE Pe Ofl.l.§13 fvl.§13.1 2015/12/29
I SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM UTGIFTSDEKNING - SKOLEÅRET 2015/16 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/29
Se eldre saker