Postliste før august 2020

Velkommen til Karmøy kommunes offentlige postliste

Postlistene gir oversikt over inn- og utgående sakspost, men inneholder ikke selve dokumentene.

Karmøy kommune publiserer felles postliste tilhørende følgende arkiv:
saksarkiv, byggesaksarkiv, planarkiv og ansettelsesarkiv.

Opplysninger unntatt offentlighet er skjermet.

Personalarkiv, elevmapper, barnemapper og kommunale utlånssaker publiseres ikke på postlisten. Det samme gjelder postliste for fagsystem innen omsorgstjenesten, helsestasjon, Nav-sosial, PPT, voksenopplæringen og barnevern. Disse inneholder journaler og dokumenter med opplysninger unntatt offentlighet og sensitive personopplysninger etter personopplysningsloven.

Ønsker du innsyn i offentlige dokumenter fra postlisten, send e-post til:  post@karmoy.kommune.no

Postlisten gjøres offentlig dagen etter journalføring av dokumentene. Dette for å gi ledere, saksbehandlere og arkivpersonell anledning til å kvalitetssikre innholdet.

Klikk på aktuell dato for å få fram postlisten.

Du kan søke i sakstittel, avdeling, navn, saksbehandler og saksnummer

Viser resultat 31 til 60 av totalt 2300
Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM BRUK AV TJENESTETELEFON Mads Pedersen MIE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/23
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SOM PASSASJER - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SOM PASSASJER NJO 15/02746-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/23
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA-VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR EMR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/23
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA-VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR EMR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/23
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2015 - 47/162 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK I. K. Gabrielsen GEL 14/02994-663 2015/12/23
I SEN REKRUTTERINGSSAK HELP DESK-MEDARBEIDER - SØKNAD MMW 15/04801-018 25 Offl §25 2015/12/22
I SEN GENERELT - ALMINNELIG SKJENKEBEVILLING BEVILLINGSPERIODEN 2012 - 2018 - ENDRINGER I ALKOHOLLOVEN - FIREÅRSREGELEN OG ENGROSSALG Helsedirektoratet EVI1 12/00714-026 2015/12/22
I SEN MARIN ENERGI TESTSENTER AS - MARIN ENERGI TESTSENTER AS - INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 04.01.2016 Marin Energi Testsenter AS PVE01 12/00506-026 2015/12/22
I SEN REKRUTTERINGSSAK HELP DESK-MEDARBEIDER - SØKNAD MMW 15/04801-019 25 Offl §25 2015/12/22
I SEN REKRUTTERINGSSAK HELP DESK-MEDARBEIDER - SØKNAD MMW 15/04801-020 25 Offl §25 2015/12/22
I SEN SAMARBEID MED INTERKOMMUNALT ARKIV (IKA) SELSKAPSAVTALE, ARBEIDSPLANER, REFERATER - PROTOKOLL FRA STYREMØTE VED IKA ROGALAND - 17. DESEMBER 2015 Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS SEI04 12/03966-032 2015/12/22
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - KLAGE PÅ AVSLAG - PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 12/04797-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/22
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FORFLYTNINGSHEMMEDE - FØRER NJO 12/05290-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/22
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FORFLYTNINGSHEMMEDE - FØRER NJO 15/04966-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/22
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FORFLYTNINGSHEMMEDE - FØRER NJO 15/05017-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/22
U SEN UTLEIE AV BESKYTTELSESTEPPE - SVAR - GJELDER LEIE AV TORVASTAD ARENA - 17. MAI 2016 Torvastad Arena AKP 16/04347-004 2015/12/22
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FORFLYTNINGSHEMMEDE - FØRER NJO 15/04807-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/22
I SEN KRISESENTER VEST - PROTOKOLL FRA STYREMØTET 10.12.2015 Krisesenter Vest IKS MOS 12/01921-016 2015/12/22
U SEN EIENDOMSSKATT 2012 - 2025 - VEDRØRENDE FEILSENDT UTBETALINGSFIL - DOBBEL UTBETALING Haugesund Sparebank BHE02 12/01163-103 2015/12/22
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FORFLYTNINGSHEMMEDE - FØRER NJO 12/04850-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/22
U SEN PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV ARBEIDSAVTALE Martin Stava EMR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/22
U SEN PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV ARBEIDSAVTALE Tove Rydland EMR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/22
U SEN PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV ARBEIDSAVTALE Sigrunn Jenny Mork EMR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/22
U SEN PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV ARBEIDSAVTALE Roy Christoffer Larsen EMR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/22
U SEN PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV ARBEIDSAVTALE Kristoffer Larsen EMR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/22
U SEN PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV ARBEIDSAVTALE Linda Serine Håstø EMR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/22
U SEN BISTAND REKRUTTERING - AVGJØRELSE BISTAND REKRUTTERING Personalhuset Staffing Group AS TRS 15/04797-005 2015/12/22
U SEN PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV ARBEIDSAVTALE Inger Karin A Aasland EMR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/22
U SEN PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV ARBEIDSAVTALE Tom Andrè Knudsen EMR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/22
U SEN PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV ARBEIDSAVTALE Cecilie Danielsen EMR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/22
Se nyere saker Se eldre saker