Postliste før august 2020

Velkommen til Karmøy kommunes offentlige postliste

Postlistene gir oversikt over inn- og utgående sakspost, men inneholder ikke selve dokumentene.

Karmøy kommune publiserer felles postliste tilhørende følgende arkiv:
saksarkiv, byggesaksarkiv, planarkiv og ansettelsesarkiv.

Opplysninger unntatt offentlighet er skjermet.

Personalarkiv, elevmapper, barnemapper og kommunale utlånssaker publiseres ikke på postlisten. Det samme gjelder postliste for fagsystem innen omsorgstjenesten, helsestasjon, Nav-sosial, PPT, voksenopplæringen og barnevern. Disse inneholder journaler og dokumenter med opplysninger unntatt offentlighet og sensitive personopplysninger etter personopplysningsloven.

Ønsker du innsyn i offentlige dokumenter fra postlisten, send e-post til:  post@karmoy.kommune.no

Postlisten gjøres offentlig dagen etter journalføring av dokumentene. Dette for å gi ledere, saksbehandlere og arkivpersonell anledning til å kvalitetssikre innholdet.

Klikk på aktuell dato for å få fram postlisten.

Du kan søke i sakstittel, avdeling, navn, saksbehandler og saksnummer

Viser resultat 1 til 30 av totalt 2300
Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U SEN 64/1115 OG 64/1344 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 14/2969 - PARSELL 1 - ERKLÆRING 64/625. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 14/2969 - PARSELL 1 Kartverket Tinglysing REK 15/03320-003 2015/12/30
U SEN 64/1115 OG 64/1344 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 14/2969 - PARSELL 1 - ERKLÆRING 64/104 OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 14/2969 - PARSELL 1 Kartverket Tinglysing REK 15/03320-007 2015/12/30
U SEN 64/1115 OG 64/1344 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 14/2969 - PARSELL 1 - ERKLÆRING 64/109 - OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 14/2969 - PARSELL 1 Kartverket Tinglysing REK 15/03320-004 2015/12/30
U SEN 64/1115 OG 64/1344 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 14/2969 - PARSELL 1 - ERKLÆRING 64/305 OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 14/2969 - PARSELL 1 Kartverket Tinglysing REK 15/03320-005 2015/12/30
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM BRUK AV TJENESTETELEFON (MOBILTLF) RDA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/30
U SEN 64/1115 OG 64/1344 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 14/2969 - PARSELL 2 - MELDING 64/1541. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 14/2969 - PARSELL 2 Kartverket Tinglysing REK 15/03322-001 2015/12/30
U SEN 64/1115 OG 64/1344 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 14/2969 - PARSELL 1 - ERKLÆRING 64/206 OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 14/2969 - PARSELL 1 Kartverket Tinglysing REK 15/03320-006 2015/12/30
U SEN 64/1115 OG 64/1344 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 14/2969 - PARSELL 1 - ERKLÆRING 64/1115 - OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 14/2969 - PARSELL 1 Kartverket Tinglysing REK 15/03320-008 2015/12/30
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM BRUK AV TJENESTETELEFON (MOBILTLF) RDA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/30
U SEN 64/1115 OG 64/1344 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 14/2969 - PARSELL 1 - MELDING 64/1540. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 14/2969 - PARSELL 1 Kartverket Tinglysing REK 15/03320-002 2015/12/30
I SEN KLAGE PÅ EIENDOMSKATT - 102/16 OG 102/204 - NÆRINGSEIENDOM - KLAGE PÅ NYTT TAKSTFORSLAG - KARMØY WINCH Karmøy Winch AS BHE02 15/01908-007 U Ligningsloven § 3-13 2015/12/29
I SEN VINMONOPOLET - SALGSBEVILLING - SØKNAD OM FORNYELSE AV VINMONOPOLETS SALGSBEVILLING AS Vinmonopolet EVI1 15/05098-001 2015/12/29
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/29
I SEN PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE Kåre Andre Skrunes TUS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/29
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 13/00277-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/29
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2015 - 79/150 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Ronny Skeie GEL 14/02994-664 2015/12/29
U SEN INNFORDRING - AVSLUTTET 10.11.16 - TILGODEBELØP - KOMMUNALE AVGIFTER IMK 15/00290-315 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/29
I SEN UNGDOMSUNDERSØKELSE 2012-2016 - UNGDATA-UNDERSØKELSEN I KARMØY 2016 Velferdsforskningsinstituttet NOVA SMA01 12/00298-003 2015/12/29
I SEN PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE Jonas Yang Emmerhoff TUS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/29
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2015 - 1/14 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK EDB Tjenester GEL 14/02994-665 2015/12/29
I SEN PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE Niklas Bo Bauge Brinkeback TUS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/29
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 15/05085-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/28
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR EMR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/28
U SEN 85/275 - TIGER AS AVALDSNES VEISERVICE - BENSINSTASJON SERVERINGSBEVILLING - SVAR - GJELDER ENDRING AV SERVERINGSBEVILLING Terje Helseth for Norgesgruppen EVI1 13/03775-004 2015/12/28
U SEN REFUSJON LØNN - 2012-2018 - REFUSJON LØNN - VAKTGODTGJØRELSE NORD-ROGALAND/SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE UTVALG MOT AKUTT FORURENSNING (IUA) Region IUA-Haugersund RDA 12/03173-008 2015/12/28
I SEN DROSJELØYVER - DROSJENES LØYVEDISTRIKT Rogaland Fylkeskommune - Fylkesrådmannen PVE01 12/02406-019 2015/12/28
I SEN VERDENS MINSTE KAFÉ SERVERINGSBEVILLING - VANDELSSJEKK - SERVERINGSBEVILLING - VERDENS MINSTE KAFE, SKUDENESHAVN Haugaland og Sunnhordland politidistrikt EVI1 15/04667-002 2015/12/28
I SEN BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 - KOMMUNALT TILSKUDD TIL KARMØY KIRKELIG FELLESRÅD 2016 Karmøy kirkelig fellesråd ODH01 14/03949-009 2015/12/28
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR EMR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/28
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA-VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR EMR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/23
Se eldre saker