Postliste før august 2020

Velkommen til Karmøy kommunes offentlige postliste

Postlistene gir oversikt over inn- og utgående sakspost, men inneholder ikke selve dokumentene.

Karmøy kommune publiserer felles postliste tilhørende følgende arkiv:
saksarkiv, byggesaksarkiv, planarkiv og ansettelsesarkiv.

Opplysninger unntatt offentlighet er skjermet.

Personalarkiv, elevmapper, barnemapper og kommunale utlånssaker publiseres ikke på postlisten. Det samme gjelder postliste for fagsystem innen omsorgstjenesten, helsestasjon, Nav-sosial, PPT, voksenopplæringen og barnevern. Disse inneholder journaler og dokumenter med opplysninger unntatt offentlighet og sensitive personopplysninger etter personopplysningsloven.

Ønsker du innsyn i offentlige dokumenter fra postlisten, send e-post til:  post@karmoy.kommune.no

Postlisten gjøres offentlig dagen etter journalføring av dokumentene. Dette for å gi ledere, saksbehandlere og arkivpersonell anledning til å kvalitetssikre innholdet.

Klikk på aktuell dato for å få fram postlisten.

Du kan søke i sakstittel, avdeling, navn, saksbehandler og saksnummer

Viser resultat 1 til 30 av totalt 6706
Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U HSE PERSONALMAPPE - PERSONALMELDING - ENDRING HASB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/30
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.04.15 T.O.M 31.03.16 Elias Tesfayohanes Gebray HASB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/30
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM STILLINGSENDRING AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/30
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM FAGARBEIDER VED MOSBRONVN 22/24 Siv Mette A. Ferkingstad MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/30
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED RUSVIKVN. 3B/C OG GRANVN. 27 - SØKNAD MSTA 15/04947-006 25 Offl §25 2015/12/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK - FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN NORHEIM-AVALDSNES-TORVASTAD - SØKNAD MSTA 15/04940-010 25 Offl §25 2015/12/30
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 12.11.15 T.O.M 30.12.16 Frøydis Grimsdal SKLO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/30
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED AVLASTNINGSHJEMMET OG RUSVIKVN. 3A - SØKNAD MSTA 15/04951-008 25 Offl §25 2015/12/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTE NATT - SØKNAD MSTA 15/04955-008 25 Offl §25 2015/12/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ENGTUNET, MOSBRONSVN OG MOSEVN - SØKNAD MSTA 15/04946-005 25 Offl §25 2015/12/30
U HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/30
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE F.O.M 25.09.15 T.O.M 25.09.16 Catherine Dale HASB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/30
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE F.O.M 21.04.15 T.O.M 21.04.16 Aina Abubakarova HASB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/30
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE F.O.M 30.07.15 T.O.M 30.07.16 Gro Agathe Aasbø SKLO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/30
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM VERNEPLEIER VED AVLASTNINGSAVDELINGEN Åse Nærheim Aarsand AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/30
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.02.15 T.O.M 31.01.16 Janett Davidsen Gustavsen HASB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/30
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING - ASSISTENT - BPA-ORDNING HASB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/30
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT - 80% FAST / 20% VIKARIAT - SØKNAD SALF 15/05031-005 25 Offl §25 2015/12/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN MIDT (KOPERVIK-VEA) - SØKNAD MSTA 15/04953-008 25 Offl §25 2015/12/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED AVLASTNINGSHJEMMET OG RUSVIKVN. 3A - SØKNAD MSTA 15/04951-007 25 Offl §25 2015/12/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUT - 60% DRIFTSTILSKUDD - SØKNAD MSTA 15/04833-013 25 Offl §25 2015/12/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED RUSVIKVN. 3B/C OG GRANVN. 27 - SØKNAD MSTA 15/04947-005 25 Offl §25 2015/12/29
U HSE PERSONALMAPPE - MØTEINNKALLING HASB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/29
U HSE PERSONALMAPPE - MØTEINNKALLING HASB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK - FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN NORHEIM-AVALDSNES-TORVASTAD - SØKNAD MSTA 15/04940-009 25 Offl §25 2015/12/29
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLINGEN SOM VERNEPLEIER VED MOSBRONVEGEN 22/24 June Iren Stava AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2015/12/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT - 80% FAST / 20% VIKARIAT - SØKNAD SALF 15/05031-004 25 Offl §25 2015/12/29
Se eldre saker